You are on page 1of 2

1

|| Aj omU xiq ||

mcix Fc
omU ql iqcNq mUq xiuq |
emi MhQl Su rlUkri Mzu ||

xq Euc
mU mU uwhUllimU
mU mUhqm mUmU |
x omU mUmUpi
mU mUpr mUqjm || 1 ||

x MUh MUhixiim
ixrm Wi mUWiWi |
Mrw cu x W MqMi
mUzwUuiW xuq || 2 ||

ompo x xupi
o mel miUcrix |
ourr lirqe x
uwhUmrUZsUx || 3 ||

oUqe lir rjx mwq |


ij UaSr Sw mrli mzq qq || 4 ||

LiS u omUZr xxiu mUq mPl |

oUW - pUir pw iz auU, eluU 10, 2013


2

Aum mUq x x xqUkr Mzuq || 5 ||

|| Ci uwhmUh omUxi xmhq ||

oUW - pUir pw iz auU, eluU 10, 2013