You are on page 1of 15

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

SULI

T

UJIAN DIAGNOSTIK

TAHUN ENAM 2017

KERTAS 1 1 JAM

SULIT SAINS UD KERTAS 1 SULI T UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN ENAM 2017 KERTAS 1 1 JAM

SAINS

SULIT SAINS UD KERTAS 1 SULI T UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN ENAM 2017 KERTAS 1 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 • 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

 • 2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala, kecuali dinyatakan sebaliknya.

 • 3. Jawab semua soalan.

 • 4. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Objektif yang disediakan.

 • 5. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini. Contoh soalan. Antara berikut yang manakah benda hidup ? A Kerusi B Kereta

  • C Ayam

  • D Bola

Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah Ayam dan hurufnya ialah C . Lihat contoh pada Kertas Objektif yang disediakan. Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan.

 • 6. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

 • 7. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat hingga habis.Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

[ Lihat s

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

SULIT[[[ Lihat sebelah SULIT

1
1

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 1. Rajah 1 menunjukkan pokok ubi kentang.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 1. Rajah 1 menunjukkan pokok ubi kentang. X Rajah 1 Bagaimanakah

X

Rajah 1 Bagaimanakah bahagian X berguna kepada pokok ubi kentang?

A

Untuk pembiakan

B

Untuk perlindungan

C

Untuk menyimpan air

D

Untuk bergerak balas terhadap rangsangan

 • 2. Rajah di bawah menunjukkan sejenis gigi.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 1. Rajah 1 menunjukkan pokok ubi kentang. X Rajah 1 Bagaimanakah

Rajah 2 Apakah kepentingan gigi ini kepada haiwan herbivor ?

A

Untuk mengoyakkan daging

B

Untuk memotong makanan

C

Untuk melumatkan rumput

D

Untuk melumatkan daging

 • 3. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan tentang nyamuk.

Telur Larva Pupa
Telur
Larva
Pupa

Nyamuk dewasa

Rajah 3

Apakah tujuan penyiasatan ini?

A

Untuk menyiasat tentang persaingan antara haiwan.

B

Untuk menyiasat tentang pertumbuhan haiwan.

C

Untuk menyiasat tentang haiwan bergerak balas terhadap rangsangan.

D

Untuk menyiasat tentang pembiakan haiwan.

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

2
2

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 4. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu habitat di padang rumput.

Belalang Katak Rumput Siput Burung Ular Beluncas
Belalang
Katak
Rumput
Siput
Burung
Ular
Beluncas

Helang

Rajah 4 Berapakah bilangan rantai makanan dalam siratan makanan di atas?

A

3

B

4

C

5

D

6

 • 5. Berikut adalah pasangan organ deria dan fungsinya. Yang manakah dipadankan dengan betul ?

Belalang M Lipas Haiwan Cacing N Lintah
Belalang
M
Lipas
Haiwan
Cacing
N
Lintah

Rajah 5

Antara yang berikut, yang manakah mewakili organ M dan N?

 

M

N

A

Peparu

Spirakel

B

Spirakel

Insang

C

Insang

Peparu

D

Spirakel

Kulit

 • 6. Rajah 6 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah silinder penyukat sebelum dan selepas dua biji guli dimasukkan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 4. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu habitat di

Rajah 6

Berapakah isi padu bagi empat biji guli yang mempunyai saiz yang sama?

A

20 ml

B

30 ml

C

40 ml

D

60 ml

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

3
3

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah panel solar yang dipasang di sebuah rumah.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah panel solar yang dipasang di sebuah

Rajah 7

Antara berikut, yang manakah adalah kebaikan menggunakan panel solar sebagai sumber tenaga?

P Menyebabkan pencemaran Q Tidak menyebabkan pemanasan global R Menjimatkan kos S Bekalan terhad

A

P dan Q

B

P dan R

C

Q dan R

D

R dan S

 • 8. Rajah 8 menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid tahun 5.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah panel solar yang dipasang di sebuah

Rajah 8 Apakah rumusan yang boleh dibuat tentang penyiasatan ini?

A

Udara di dalam botol mengembang

B

Udara di dalam botol mengecut

C

Belon mengembang

D

Belon mengecut

 • 9. Jadual 1 menunjukkan panjang jengkal bagi empat orang murid yang berlainan.

Murid

Panjang jengkal

Anna

 • 15 cm

Hannah

 • 17 cm

Aminah

 • 12 cm

Sabariah

 • 13 cm

Jadual 1 Apakah yang dapat kamu perhatikan berdasarkan jadual 1?

A

Jari Aminah paling panjang.

B

Jari Anna lebih panjang berbanding jari Hannah.

C

Jari Sabariah lebih pendek berbanding jari Hannah.

D

Keempat-empat orang murid mempunyai jari yang sama panjang.

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

4
4

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 10. Maklumat di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Ameera.

Selepas mengambil sarapan pagi, Ameera akan menunggang basikal ke sekolah.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 10. Maklumat di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Ameera. Selepas

Berdasarkan maklumat di atas, apakah bentuk tenaga yang terlibat?

A

Tenaga kinetik dan tenaga keupayaan

B

Tenaga kimia dan tenaga kinetik

C

Tenaga kimia dan tenaga haba

D

Tenaga elektrik dan tenag haba

 • 11. Maklumat di bawah menunjukkan amalan seorang murid setiap hari. S Bangun awal setiap hari T Minum air sebanyak lapan gelas sehari U membeli makanan di luar sekolah V menonton televisyen sehingga lewat malam Antara amalan berikut, yang manakah amalan yang sihat?

A

S dan T

B

S dan V

C

T dan U

D

U dan V

 • 12. Rajah 9 menunjukkan sejenis tumbuhan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 10. Maklumat di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Ameera. Selepas

Rajah 9

Lalat

Apakah bentuk rangsangan yang mungkin pada tumbuhan itu?

A

makanan

B

air

C

sentuhan

D

udara

 • 13. Rajah 10 menunjukkan dua spesies haiwan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 10. Maklumat di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Ameera. Selepas
SULIT SAINS UD KERTAS 1 10. Maklumat di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh Ameera. Selepas

Rajah 10

Apakah persamaan antara haiwan-haiwan ini?

A

Mempunyai litupan luar yang sama

B

Mempunyai kitar hidup yang sama

C

Membiak secara bertelur

D

Mempunyai struktur pernafasan yang sama

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

5
5

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 14. Rajah 11 menunjukkan dua ekor haiwan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 14. Rajah 11 menunjukkan dua ekor haiwan. Haiwan P Rajah 11

Haiwan P

Rajah 11

SULIT SAINS UD KERTAS 1 14. Rajah 11 menunjukkan dua ekor haiwan. Haiwan P Rajah 11

Haiwan Q

Kedua-dua haiwan tersebut tidak menjaga telurnya. Bagaimanakah cara kedua-dua haiwan tersebut memastikan kemandirian spesiesnya?

 

Haiwan P

Haiwan Q

A

Bertelur banyak

Telur bercangkerang keras

B

Telur bercangkerang keras

Sembunyikan telur di dalam pasir

C

Bertelur di bawah daun

Bertelur dicelah-celah batu

D

Mengeluarkan telur dilitupi lendir

Sembunyikan telur di dalam pasir

 • 15. Jadual 2 menunjukkan bilangan benda hidup yang terdapat di sawah padi.

Benda Hidup

Tumbuhan P

Haiwan Q

Haiwan R

Haiwan S

Bilangan

15

10

5

2

Jadual 2

Carta palang manakah menunjukkan bilangan benda hidup yang betul jika haiwan Q berkurang?

A B Bilangan Benda hidup
A
B
Bilangan
Benda hidup

C

Bilangan
Bilangan

Benda hidup

D

Bilangan Benda hidup
Bilangan
Benda hidup
Bilangan
Bilangan

Benda hidup

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

6
6

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.

Tali P sama panjang dengan tali R. Tali Q lebih pendek daripada tali R.

Maklumat 1

Carta palang manakah yang mewakili makumat di atas?

A

SULIT SAINS UD KERTAS 1 26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.

B

SULIT SAINS UD KERTAS 1 26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.

C

SULIT SAINS UD KERTAS 1 26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.

D

SULIT SAINS UD KERTAS 1 26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.
 • 17. Rajah 12 menunjukkan sekeping jubin berukuran 4 cm x 4 cm.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 26. Maklumat 1 membandingkan panjang tiga utas tali yang sama jenis.

Rajah 12 Berapakah jumlah jubin yang diperlukan untuk menutupi lantai S?

A

14 keping

B

20 keping

C

24 keping

D

30 keping

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

7
7

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat daripada kaca dan rangkanya diperbuat daripada logam. Ini adalah kerana.........

SULIT SAINS UD KERTAS 1 18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat

Rajah 13

A

Kaca adalah lutsinar dan logam adalah legap

B

Kaca adalah lutsinar dan logam boleh dibengkokkan

C

Kaca adalah lutcahaya dan logam adalah kuat dan tahan lama

D

Kaca adalah lutsinar dan logam adalah kuat dan tahan lama

 • 19. Rajah 14 menunjukkan langkah-langkah yang dipraktikkan semasa menyukat isipadu cecair.

Gunakan silinder penyukat dan sejumlah cecair

SULIT SAINS UD KERTAS 1 18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat

Letakkan silinder penyukat di

atas tempat yang rata

X
X

Rajah 14

Apakah langkah X?

SULIT SAINS UD KERTAS 1 18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat
SULIT SAINS UD KERTAS 1 18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat

Kedudukan mata perlu sama aras dengan meniskus bawah cecair

A

Tuangkan cecair ke dalam silinder penyukat

B

Baca isipadu cecair

C

Biarkan cecair berkeadaan stabil

D

Goncang campuran cecair

 • 20. Antara berikut, yang manakah kelebihan sumber tenaga boleh diperbaharui?

P Murah

 

Q Kos yang mahal

R Sentiasa ada untuk digunakan

S Tidak boleh diganti apabila habis

A

P dan Q

B

P dan R

C

Q dan S

D

R dan S

 • 21. Rajah 15 menunjukkan tiga alat penimbang. Setiap penimbang menunjukkan perbandingan jisim empat jenis objek.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 18. Rajah 13 menunjukkan sebuah cermin mata dengan kanta matanya diperbuat

Rajah 15

Berikut adalah pernyataan yang benar, kecuali ......

A

Objek E lebih berat daripada objek F

B

Objek F lebih ringan daripada objek G

C

Objek D lebih berat daripada objek G

D

Objek G lebih berat daripada objek F

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

8
8

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 22. Maklumat berikut menunjukkan jenis-jenis pengukuran

X - Jarak di antara dua titik Y - Besarnya ruang yang dilitupi Z - Tempoh di antara dua ketika

Maklumat 3

Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z dengan betul?

 

X

Y

Z

A

Panjang

Isipadu

Masa

B

Masa

Isipadu

Panjang

C

Panjang

Masa

Isipadu

D

Masa

Panjang

Isipadu

 • 23. Rajah 16 menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang dihubungkan dalam satu litar elektrik.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 22. Maklumat berikut menunjukkan jenis-jenis pengukuran X - Jarak di antara

Rajah 16

Apa yang perlu dibuat untuk menyalakan mentol Q dan P sahaja ?

A

Tutup suis X sahaja

B

Tutup suis Y sahaja

C

Tutup suis X dan Y

D

Buka suis X dan Y

 • 24. Maklumat berikut adalah mengenai sejenis tanah. Terdiri daripada tanah liat, kelodak, pasir dan batu kerikil. Apakah jenis tanah tersebut?

A

Tanah gambut

B

Tanah Kebun

C

Pasir

D

Tanah liat

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

9
9

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 25. Maklumat di bawah menunjukkan perubahan warna pada kertas litmus apabila dicelup ke dalam larutan P. -Kertas litmus biru menjadi merah -Kertas litmus merah tidak berubah warna Apakah larutan P?

A

Asam jawa

B

Syampu

C

Ubat gigi

D

Serbuk penaik

 • 26. Rajah 17 menunjukkan beberapa alat dan radas dalam satu penyiasatan tentang perubahan tenaga.

wayar
wayar
SULIT SAINS UD KERTAS 1 25. Maklumat di bawah menunjukkan perubahan warna pada kertas litmus apabila
Dawai nikrom
Dawai nikrom

Sek kering

Rajah 17 Bikar berisi air Apakah pemerhatian akhir penyiasatan, jika litar pada rajah X dilengkapkan.

Kemudian, wayar nikrom tersebut direndam ke dalam bikar yang berisi air?

P

Air menjadi sejuk

Q

Air menjadi panas

R

Wayar nikrom melebur

S

Wayar nikrom menjadi panas

A

P dan S

C

P dan R

B

Q dan R

D

Q dan S

 • 27. Rajah 18 di bawah menunjukkan satu situasi yang dialami oleh Chong Wei.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 25. Maklumat di bawah menunjukkan perubahan warna pada kertas litmus apabila

Rajah 18

Pada pendapat kamu, mengapakah situasi di atas berlaku?

A

Cahaya bergerak lurus

B

Cahaya boleh dipantulkan

C

Cahaya bergerak melalui medium yang berbeza

D

Sebahagian cahaya sahaja yang dapat menembusi air

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

10
10

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 28. Rajah 19 menunjukkan sebuah alat elektrik.

Ketiga-tiga bahagian R, S danT yang terdapat pada alat elektrik di dalam rajah 28 diperbuat daripada sejenis bahan buatan.

Rajah 19
Rajah 19

Apakah yang akan berlaku sekiranya bahagian R digantikan dengan logam?

A

Air cepat mendidih

B

Menjmatkan tenaga elektrik

C

Cerek menjadi lebih berat

D

Menyebabkan kebakaran

 • 29. Rajah 20 menunjukkan persamaan sifat, S antara jus epal, gula-gula dan karbon dioksida.

Jus epal S Karbon Rod besi dioksida Rajah 20
Jus epal
S
Karbon
Rod besi
dioksida
Rajah 20

Berikut adalah sifat S, kecuali

A

Mempunyai jisim

B

Memenuhi ruang

C

Mempunyai isipadu tetap

D

Mengembang apabila dipanaskan

 • 30. Rajah 21 menunjukkan bahan-bahan yang telah dikelaskan kepada tiga kumpulan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 28. Rajah 19 menunjukkan sebuah alat elektrik. Ketiga-tiga bahagian R ,

Rajah 21

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

11
11

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

Antara berikut, padanan manakah yang mewakili bahan X, Y dan Z dengan betul?

 

X

Y

Z

A

Air kelapa

Terung

Susu

B

Asam jawa

Syampu

Jus limau

C

Jus lemon

Ubat gigi

Air kapur

D

Susu magnesia

Jus nenas

Manggis

.. 31

Rajah 22 menunjukkan simulasi kedudukan jasad-jasad dalam Sistem Suria oleh murid-murid 6 Amanah.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 Antara berikut, padanan manakah yang mewakili bahan X , Y dan

Rajah 22

P adalah Matahari manakala Q, R, S dan T adalah planet-planet mengikut tertib. Apakah yang akan berlaku jika Bumi berada pada kedudukan Q?

A

Suhu planet akan bertambah

B

Air membeku

C

Kandungan oksigen bertambah

D

Bahagian planet yang membelakangi Matahari menjadi sangat gelap

 • 32. Apakah yang dimaksudkan dengan Meteor?

A

Jalur cahaya yang kelihatan di atmosfera

B

Batuan yang menghentam permukaan Bumi

C

Batuan kecil yang berada di angkasa antara Marikh dan Musytari

D

Batuan kecil yang memasuki atmosfera Bumi dan membentuk jalur cahaya

 • 33. Apakah fenomena yang dapat menerangkan dengan tepat tentang situasi Bumi pada rajah 23?

Kutub Utara
Kutub Utara

Fenomena Q

Bumi Matahari
Bumi
Matahari

Fenomena P

SULIT SAINS UD KERTAS 1 Antara berikut, padanan manakah yang mewakili bahan X , Y dan
Bumi
Bumi
Kutub Selatan
Kutub Selatan

Rajah 23

 

Fenomena P

Fenomena Q

 

A

Paksi

Beredar

B

Beredar

Paksi

C

Berputar

Beredar

D

Beredar

Berputar

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

12
12

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 34. Rajah 24 menunjukkan buruj belantik.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 34. Rajah 24 menunjukkan buruj belantik. Rajah 24 Antara yang berikut,

Rajah 24

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan arah utara pada buruj tersebut?

A

K

B

L

C

M

D

N

 • 35. Rajah 25 menunjukkan seorang angkasawan di Bulan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 34. Rajah 24 menunjukkan buruj belantik. Rajah 24 Antara yang berikut,
Rajah 25
Rajah 25

Mengapakah agkasawan itu sukar untuk bergerak dan kelihatan terapung di Bulan?

A

Jisimnya berkurang

B

Tiada udara di Bulan

C

Daya tarikan graviti yang lemah di Bulan

D

Tiada daya tarikan graviti di Bulan

 • 36. Rajah 26 menunjukkan kedudukan beberapa buah bandar yang berbeza P, Q, R dan S.

Bandar P
Bandar P
Rajah 26
Rajah 26
SULIT SAINS UD KERTAS 1 34. Rajah 24 menunjukkan buruj belantik. Rajah 24 Antara yang berikut,
Bandar Q Bandar S
Bandar Q
Bandar S
Bandar R
Bandar R

Matahari

Berdasarkan rajah 52 , bandar yang manakah menerima sinaran Matahari paling akhir?

A

Bandar P

B

Bandar Q

C

Bandar R

D

Bandar S

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

13
13

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 37. Rajah 27 menunjukkan tiga jenis peralatan.

Peralatan S T R Peralatan Peralatan Peralatan Binokular, teleskop Radio, telefon Kapal terbang, keretapi Rajah 27
Peralatan
S
T
R
Peralatan
Peralatan
Peralatan
Binokular, teleskop
Radio, telefon
Kapal terbang, keretapi
Rajah 27

Peralatan manakah yang berkaitan dengan R, S dan T?

 

R

S

T

A

Lori

Mikroskop

Komputer

B

Bas

Kereta

Roket

C

Jentolak

Kanta tangan

Satelit

D

Motosikal

Komputer

Jambatan

 • 38. Rajah 28 menunjukkan empat kaedah mengangkut barang mengikut zaman yang berbeza.

Rajah 28
Rajah 28

Antara berikut, manakah yang menunjukkan urutan yang betul dalam perkembangan teknologi pengangkutan barang bermula daripada yang paling awal?

A

W, X, Y, Z

B

X, Y, Z, W

C

Y, X, Z, W

D

X, Y, W, Z

 • 39. Amalan penggunaan bahan lestari amat penting. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan penggunaan bahan lestari semasa berada di kawasan perkhemahan?

A

Membawa bekal makanan di dalam bekas polisterina

B

Mengitar semula bahan buangan yang telah digunakan

C

Membawa beg plastik yang besar untuk mengisi sampah sarap

D

Mengguna semula tin makanan yang telah digunakan sebagai tungku dapur

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

14
14

SULIT

SAINS

UD KERTAS 1

 • 40. Rajah 29 menunjukkan empat jenis jambatan.

SULIT SAINS UD KERTAS 1 40. Rajah 29 menunjukkan empat jenis jambatan. Rajah 29 Antara carta

Rajah 29

Antara carta palang berikut, manakah yang menunjukkan perbandingan kekuatan yang betul bagi setiap jambatan S, T, U dan V di atas?

Kekuatan A B Jambatan
Kekuatan
A
B
Jambatan
Kekuatan C D Jambatan
Kekuatan
C
D
Jambatan
Kekuatan
Kekuatan
Jambatan
Jambatan
Kekuatan
Kekuatan
Jambatan
Jambatan

SOALAN TAMAT

SUMBANGAN : ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS

15
15