You are on page 1of 10

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA FORMAT ANALISA


(MICROSOFT OFFICE EXCEL)
SISTEM e-PELAPORAN BERSEPADU
PROGRAM j-QAF
BIL 1/2015

(Kemaskini pada 29 Oktober 2015)


KEPERLUAN FORMAT ANALISIS

1. Microsoft Office Excel VERSI 2007 ke atas.


2. Sistem Data Sistem ePelaporan Program j-QAF Tahun 2015

SUMBER BAHAN

1. Melalui Jurulatih Utama Daerah ataupun Negeri


2. Muat turun dari Laman Blog Rasmi (
http://epelaporanbpi.blogspot.my )

KOMPONEN FORMAT ANALISA EXCEL

1. Manual Pengguna Format Analisa (Microsoft Office Excel) Sistem E-


Pelaporan Bersepadu Program j-QAF Format PDF.
2. Sebuah Folder yang dinamakan EXPORT_ANALISIS. Di dalamnya
mengandungi 2 Folder iaitu Folder JUN dan OKT
PROSES MENGGUNAKAN FORMAT ANALISA EXCEL

LANGKAH 1

1. Buka Folder Format Analisa Versi Sekolah, copy Folder


EXPORT_ANALISIS.

2. Paste dalam Folder BPI yang berada di drive C:/.


LANGKAH 2

1. Buka Sistem ePelaporan Program j-QAF Tahun 2015. Sila Klik


Eksport Analisis
2. Sila klik Pilih Lokasi Eksport. Kemudian Klik pada C:/ >> Folder BPI
>> Folder EXPORT_ANALISIS >> Folder JUN @ OKT (sekiranya
ingin mendapatkan Analisa Jun sila pilih Folder JUN, untuk Analisa
Oktober pilih Folder OKT) diikuti klik OK.
3. Pada menu akan dipapar lokasi seperti berikut. Kemudian Klik
butang TXT Jawi sekali dan tunggu sehingga muncul
ALHAMDULILLAH PROSES SELESAI DILAKSANAKAN dan tekan OK.
4. Buat proses tersebut dengan Tekan butang TXT Bahasa Arab
hingga TXT KBS (Solat Pelakuan) satu persatu hingga selesai.
5. Kemudian kembali ke MENU UTAMA dan keluar dari sistem.
LANGKAH 3

1. Buka Folder EXPORT_ANALISIS yang berada dalam folder BPI di


drive C:/, diikuti masuk dalam folder tersebut dan pilih fail analisa
yang dikehendaki. Sila pilih satu sahaja.

Nota:-

a) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH JUN 2015 (VERSI SK).xlsm


Untuk analisa Jun khusus untuk Sekolah Kebangsaan sahaja.
b) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH JUN 2015 (VERSI SJK).xlsm
Untuk analisa Jun khusus untuk Sekolah Jenis Kebangsaan sahaja.
c) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH OKT 2015 (VERSI SK).xlsm
Untuk analisa Okt khusus untuk Sekolah Kebangsaan sahaja.
d) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH OKT 2015 (VERSI SJK).xlsm
Untuk analisa Okt khusus untuk Sekolah Jenis Kebangsaan sahaja.
2. Sila buka file Format analisa yang dikehendaki. Sila masukkan Kod
Sekolah tanpa sempang contoh BBA4036 pada ruangan KOD
SEKOLAH. Pastikan nama sekolah adalah sama seperti yang
dikehendaki. Kemudian Klik Butang IMPORT tunggu sehingga
proses import berhenti.
3. Setelah selesai proses Import akan tertera maklumat data dan
analisa sekolah yang dikehendaki seperti berikut. Untuk cetak sila
klik pada butang CETAK. Ia akan mencetak analisa yang dipapar.

4. Setelah selesai proses mencetak, sila Save dan Exit file excel
tersebut. Untuk analisa OKT sila pilih Format OKT pula.

Nota tambahan:-

a) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH JUN 2015 (VERSI SK).xlsm


Untuk analisa Jun khusus untuk Sekolah Kebangsaan sahaja.
b) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH JUN 2015 (VERSI SJK).xlsm
Untuk analisa Jun khusus untuk Sekolah Jenis Kebangsaan
sahaja.
c) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH OKT 2015 (VERSI SK).xlsm
Untuk analisa Okt khusus untuk Sekolah Kebangsaan sahaja.
d) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH OKT 2015 (VERSI
SJK).xlsm Untuk analisa Okt khusus untuk Sekolah Jenis
Kebangsaan sahaja.

Untuk kegunaan Jurulatih Utama Daerah, sila guna file yang boleh
menampung 200,000 orang murid seperti berikut:-

a) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH JUN 2015 (VERSI PPD)


200K.xlsm
b) RUMUSAN ANALISA SEKOLAH OKT 2015 (VERSI PPD)
200K.xlsm