You are on page 1of 22

TRNG I HC M TP.

HCM

KHOA XY DNG V IN

DANH SCH THNG TIN CU SINH VIN KHOA XY DNG V IN

Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc


1 Trng n 2006 0989.809.425 645/27/7 Nguyn Oanh, P. 17, G Vp, Tp. HCM

2 Hong n 2009 0907.191.009 235/40 Phm Vn Hai, P. 5, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

3 Nguyn Phc n 0903.650.087 Trng H M Tp. HCM

4 Nguyn Ngc n 2006 0979.089.579 nguyenngoc.an@gmail.com 346/59/16/6C4 Phan Vn tr, P. 11, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM
0909.554.858
5 Nguyn Hong Anh 2006 Cty Xy Dng Cng trnh Cng
9.405.058
6 Dng T Anh 2006 0909.853.449 xdtuanh@yahoo.com 306/40/1 X Vit Ngh Tnh, P. 25, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

7 Nguyn Ngc Anh 2006 0908.880.835 anhvietnam@gmail.com 630/06 Quc l 13, P. Hip Bnh Ph, Q. Th c, Tp. HCM Trng H M Tp. HCM

8 Nguyn Duy Lan Anh 2006 0918.545.251 anhlduynguyen@yahoo.com 24/8 p ng, Thi Tam Thn, Hc Mn, Tp. HCM

9 Ng Ngc Anh 2009 0903.333.384 5/7F Nguyn Vn Lng, Q. G Vp, Tp. HCM

10 inh Trn Hong Anh 2008 0934.551.154 meonheo271@yahoo.com 44/1 Nam K Khi Ngha, P.Nguyn Thi Bnh, Tp. HCM Cty C phn T vn thit k Xy dng Trung Sn

11 Nguyn Hong S Anh 2009 0983.863.006 720/14 Nguyn tri, P. 11, Q. 5, Tp. HCM

12 Nguyn Tun Anh 2010 0973.733.497 kysuxaydung_tuananh@yahoo.com 72/2 ng s 4, Khu ph 6, Hip Bnh Phc, Th c, Tp. HCM Cng ty Pht Trin Nh Thnh Ph

13 Ng Tun Anh 2011 0987.481.785 tuananh0904.eng@gmail.com 14/9B2 Phan Huy Ich, P. 14, Q. G Vp, Tp. HCM Cty Bch Hc

14 Nguyn Tun Anh 2011 0979.963.327 kysuxaydung_tuananh@yahoo.com Cty CP Si Gn u t XD - 169 VTSu, P. 7, Q.3

15 Nguyn Vit Anh 2010 0916.758.878 1-3 Hong Vn Th, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

16 Trn Hi u 2009 0904.379.763 Ph Ha, Ha Hip Trung, ng Ha, Tp. HCM

17 Nguyn Cu Ba 2010 0938.938.693 52 H Th K, Q. 10, Tp. HCM

18 T Bng 2006 0909.511.466 tabang83@gmail.com 158 Phm Vn Ch, P. 4, Q. 6, Tp. HCM

19 Nguyn Xun Bng 2011 0908.036.468 nxb2111@gmail.com 176/28 Trn Huy Liu, P. 15, Q. Ph Nhun, Tp. HCM Cty Cotecons

20 H Huy Bo 2003 0918.041.177 baohh121979@yahoo.com.vn 98/10, p Dn Thng 2, Tn Thi Nh, H. Hc Mn, Tp. HCM. Cty TNHH - XD Quc t Thnh Nhn

21 L Quc Bo 2009 01267.301.472 122/27 Tn n, P. 8, Q. 4, Tp. HCM

22 Nguyn Th Bo 2007 0918.325.545 nguyenthebao_1984@yahoo.com 7B/13A Chnh Hng, P.4, Q.8, Tp. HCM. Cty TNHH Vng bc qu Sacombank(SBJ)

23 Nguyn Tn Bo 2011 0983.962.902 ntbkinddo@yahoo.com 363/27/3 inh B Lnh, P. 26, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM Cty XD v PTN Hong Nguyn - Tp on HAGL

24 Trn nh Bo 2009 0909.493.925 457A/15 Nht To, P. 6, Q. 10, Tp. HCM

25 Bi Trn Hoi Bo 2009 0938.253.015 107CT Tam o, P. 15, Q. 10, Tp. HCM

26 Phan Trng Quc Bo 2010 0975.612.864 1 Trng Phc Phan, P. Long Hng, B Ra Vng Tu

Page 1 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
27 Trn Ngc Bo 2011 0987.743.217 tranbao129@gmail.com 194 Trn Hng o, Ng My, Ph Ct, Bnh nh Cty TNHH TM & DV KT Gia Bo

28 L Minh Bo 2006 193/37 Nguyn C Trinh, Q. 1, Tp. HCM

29 Trng Quang B 2010 0945.342.261 p Xm Ry - m Di - C Mau

30 Bi Vn Bin 2006 90822678 bien68200@yahoo.com Kha Vn Cn - Th c, Tp. HCM


8.411.210
31 Nguyn Quc Bnh 2006 quocbinhus1@yahoo.com 127B-A3 inh tin Hong, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM
0902.900.919
32 Nguyn Hu Th Bnh 2006 0907.779.876 18C/007 CC1, P. Ph Trung, Q. Tn Ph, Tp. HCM

33 Nguyn Thanh Bnh 2006 0983.930.435 tbinh83@yahoo.com 57 ng 702 , Hng Bng, P. 1, Q. 11, Tp. HCM

34 V Lng Bnh 2009 0984.499.768 p 3, X Hiu Lin, Vnh Cu - ng Nai

35 on Nam Bnh 2006 08.476.110 68 Cng Ha, P. 4, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

36 H Lu B 2009 0943.227.788

37 Nguyn Hu Bon 2009 01676.451.393 Xuyn Mc, B Ra Vng Tu

38 inh Thin Cnh 2009 0906.710.530 53/24 Tn Thnh, Ha Thnh, Tn Ph, Tp. HCM

39 Ng Vn Chm 2006 0908.188.549 ngovancham@yahoo.com 14/3B Quang trung, P. 11, Q. G Vp, Tp. HCM

40 Chu Chnh 2009 0903.355.646 A33 Vn Thnh, Tp. Phan Thit

41 Nguyn Hong Chu 2010 0909.174.100 608 Nguyn Ch Thanh, P. 7, Q. 11, Tp. HCM

42 Trn Minh Chu 2010 0972.268.826 21/11A p. Tn Ph, Q. 7, Tp. HCM

43 Nguyn V Anh Chi 2007 0908.935.536 nguyenvuanhchi@yahoo.com.vn 231/76 Bnh Tin, P8, Q. 6, Tp. HCM

44 Hunh Vn Ch 2006 0986.614.563 HuynhVanChi2510@yahoo.com

45 V Vn Chin 2009 0906.987.569 30 ng 21, P. Hip Bnh Chnh, Q. Th c, Tp. HCM

46 L Vn Chin 2009 0986.848.039 20/11 Tn M, P. Tn Ph, Q. 7, Tp. HCM

47 inh Ngc Chinh 2011 201/60/22 Nguyn X, P. 26, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM Thanh tra XD Q.2

48 Huy Chung 2010 0919.648.567 dohuychungmbs@yahoo.com 418/6 Nguyn X, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

49 Nguyn Hong Chng 2010 0938.258.222 chuongnh2006@yahoo.com 257/12/18 Phm ng Ging, P. Bnh Hng Ha, Bnh Tn, Tp. HCM

50 Nguyn B Chng 2009 0934.131.958 Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

51 L Vn Hong Chng 2009 0954.906.041 9 T Quang Bu, P. 6, Q. 8, Tp. HCM

52 Nguyn Thnh Cng 2009 0933.650.382 110/77 Mu Thn, Tp. Cn Th

53 Phm Th Kim Cc 2010 0978.808.797 273/37 T Hin Thnh, P. 13, Q. 10, Tp. HCM

54 Bi Th Cng 2006 0907.287.940 26/289B Nguyn Vn Lng, p. 17, G Vp, Tp. HCM

55 Hunh Trn Cng 2010 0937.360.526 5/4 Trn Nhn Tn, P. 9, Q. 5, Tp. HCM

56 Nguyn Mnh Cng 2000 0918.183.115 cuongmega@gmail.com 183/31 ng 3/2, P11, Q10, Tp. HCM Cty TNHH TM K Thut in Chung Vinh

57 Trn Ph nh Cng 2006 0918.754.657 kazucuong@yahoo.com 418 L P, C X Thanh a, Bnh Thnh, Tp. HCM

Page 2 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
58 H Hu Cng 2006 0988.998.665 532/12/8 u C, P. 10, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

59 Hng Cng 2010 0903.109.165 460A An Lc, Bnh Tn, Tp. HCM

60 Ng Cao Cng 2006 0989.249.489 CaoCuong@yahoo.com.vn

61 Phan L Nht Cng 2009 0919.534.327 14/27 Kp. 2, P. 3, TX. Ty Ninh

62 ng Tun Cng 2009 0985.359.496 Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

63 Phm Vn Cng 2011 0918.318.548 phamcuong04@yahoo.com.vn Cty TNHH XD Tn Hip Cng

64 L Bn Cng 2010 0906.090.586 cuongcan86@yahoo.com 33/3 Vn Kip, P. 3, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

65 Nguyn Tn Cng 2010 0903.111.351 cuongnamgi@gmail.com 43 M l, P. Tn nh, Q. 1, Tp. HCM

66 Chung Tn Cng 2003 0946.124.444 cuong071@gmail.com 22/11 ng s 22 C x L Gia, P15, Q11, Tp. HCM Cty C phn Xy dng Kin Thnh

67 Phan Th Xun i 2003 0983.777.178 daiphan@782000@yahoocom 210/18/15A CMT8, P10, Q3, Tp. HCM Phng Qun L Th Qun 10, TpHCM
061.939.224
68 L Vn i 2006 vdai2005@yahoo.com G03 T 12, Kp. 7, Long Bnh, Bin Ha - ng Nai
0909.496.961
69 Nguyn Quc Dn 2009 0905.359.728 235/12C Bi Sy, P. 4, Q. 6, Tp. HCM

70 Trn Vn Dng 2010 0908.328.592 65E Nguyn Thi Hc, Q. 1, Tp. HCM

71 o Anh ng 2010 0989.729.737

72 Ng Thanh Danh 2009 0909.789.553 417 Xm 1, M Trong, M X, Nam nh

73 Phan Huy o 2010 0906.512.231 20 Hong Vn Thu, Ph Nhun, Tp. HCM

74 Trn Quang o 2010 0987.137.401 75 Qung Hin, P. 11, Tn Bnh, Tp. HCM

75 Phan Thanh Quc t 2005 0903.057.555 Cty XD Vinh Quc

76 Hunh Tn t 2007 huynhtandat1983@gmail.com 80/2c Ba Vn, P.14, Q.Tn Bnh, Tp. HCM Cty TNHH Hayward Quartz Technology

77 Nguyn Pht t 2009 0987.584.845 Tn Hng, Tn Chu, Ty Ninh

78 Trn Nguyn Quc t 2009 0976.730.685 73 Phan Vn Tr, P. 10, Q. G Vp, Tp. HCM

79 inh Quang t 2010 dinhquangdat@btk.vn Cty TNHH Pht trin cng ngh BKT

80 Nguyn Hu t 2011 0908.657.438 nguyenhuudat@yahoo.com.vn 76/12/ Nguyn Th Thp, P. 10, P. 10, M Tho, Tin Giang Cty CP TV T XD Si Gn

81 Cao Tin t 2009 0975.572.274 159 Nguyn X, P. 26, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

82 Nguyn Ngc t 2009 0989.036.690 101B L Vn Lng, Nh B

83 Nguyn Tn t 2010 0908.998.661 123/21 Hunh Thin Lc, P. Ha Thnh, Tn Ph, Tp. HCM

84 Phan Tn t 2010 0917.155.528 phiphidat@yahoo.com 16 p 5, Thnh c, Bn Lc, Long An

85 Nguyn Th Hng Dim 2006 0958.656.628 p Tn Thi, Tn Hi ng, Chu Thn , Tin Giang

86 Nguyn Th Din 2009 0937.677.930 18 Quc l 14, TX. ng Xoi, Bnh Phc

87 Phan Thanh in 2006 0983.690.407 ptdpy@yahoo.com 346/5g/16/6C4 Phan Vn Tr, Tp. HCM

88 H Quang Dip 2011 0903.342.901 hoquang.diep@yahoo.com.vn

Page 3 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
89 Hong Ngc nh 2011 0989.222.037 tuonglai2003@yahoo.com 261 Trng Cng nh, P.5, Tp. Vng Tu Cty CP Phc Hng

90 Ng Gia nh 2010 0937.511.775 31 HT44, Kp. 3, P. Hip Thnh, Q. 12, Tp. HCM

91 Nguyn Tn 2009 0914.113.534 22 L D, Quang Trung, P. 10, G Vp, Tp. HCM

92 Nguyn Thanh on 2009 0904.743.274 349/54 Chu Vn An, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

93 Trn Minh ng 2006 0908.961.345 48/6 L Li, P. 4, G Vp, Tp. HCM

94 o Anh ng 2010 0989.729.737 405/4C N Trang Long, P. 13, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

95 V ng 2010 0908.163.787 Vnh Hng, Bnh Giang, Hi Dng

96 Nguyn Vn D 2009 0978.645.389 15/1/4A Nguyn Hng, P. 1, G Vp, Tp. HCM

97 L nh D 2010 0907.850.037 ledinhdu2006@yahoo.com.vn i 2, Thiu Trung, Thiu Ha, Thanh Ha

98 inh Cng D 2011 0938.459.823 dcd_gito@yahoo.com 313/17 N Trang Long, P. 13, Q.Bnh Thnh, Tp. HCM BIM GOURP

99 Phm Hu c 2006 0918.699.282

100 Nguyn Hoi c 2010 0906.363.889 101/2B Phm nh H, P. 6, Q. 6, Tp. HCM

101 Nguyn Anh c 2010 0906.865.845 thanhquang2909@yahoo.com 68/46C TA32, P. Thi An, Q. 13

102 Thi c 2006 0918.749.930

103 on Th Thy Dung 2006 0903.391.923 467/31L L i Hnh, Q. 11, Tp. HCM

104 Hong Th Dung 2006 0918.644.582 hoangthidung@gmail.com 819/19 Nguyn Kim, P. 3, Q. G Vp, Tp. HCM Trng H M Tp. HCM

105 Phan Ngc M Dung 2009 0909.359.612 52/57 Bi nh Ty, P. 24, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

106 Nguyn Vit Dng 2011 0904.607.125 nvdung@gmail.com Cty CP Trung Thnh Hng

107 Lm Tr Dng 2010 0976.622.022 45/43 ng s 20, P. 8, Q. G Vp, Tp. HCM

108 Trn Thanh Dng 2011 0959.297.156 trandung075@gmail.com 78/1 Bnh Li, P. 13 Q. Bnh Thnh Tp. HCM Cty lin doanh bao b H tin - Kin Hng

109 Nguyn Vn Dng 2011 0935.011.089


0986203905; lengocdung2004@yahoo.com;
110 L Ngc Dng 2008 Cty Euro Window (K s d n)
0968740129 ksdung2212@gmail.com
111 Khu Lm Dng 2011 0988.609.877 dungttngt@yahoo.com 04 Hong Hoa Thm, PR -TC - Ninh Thun Cty TNHH Arche Type - Vit Nam

112 Nguyn Thanh Dng 2011 0986.682.304 leonguyen101@yahoo.com 4/15 kp P. Tng Nhn Ph A, Q.9, Tp. HCM Cty TNHH Thun Thc

113 Trn Hong Dng 2010 0907.054.027 trahoangduong81@yahoo.com

114 Nguyn Thi Dng 2006 0955.231.232 45/1 p Ninh Ha, x Ninh Thnh, TX. Ty Ninh

115 Quch Th Thy Dng 2009 0907.760.642 819/19 Nguyn Kim, P. 3, G Vp, Tp. HCM

116 Nguyn Vn Dng 2002 0913.145.684 duongengineer@yahoo.com Cty Thit k T vn MIA


08.234.765
117 Phan V Duy 2006 hnp3312@yahoo.com 34 Mai Th Lu, P.a Kao, Q1, Tp. HCM
09.074.185
118 Phan V Duy 2006 0902.862.435 hnp3312@yahoo.com 34 Mai Th Lu, P.a Kao, Q1, Tp. HCM Cty CP Thit k & Xy dng Saigontourist

119 Nguyn Quc Duy 2006 08.108.094 duytax@yahoo.com 75D Nht Chi Mai, P. 13, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

Page 4 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
120 ng Tin Duy 2009 0919.888.001 17F C x Bi Minh Trc, P. 5, Q. 8, Tp. HCM

121 Bi V Phng Duy 2009 0909.312.064 3/349 p Nh Tn, Tn Ti Nh, Hc Mn, Tp. HCM

122 o Y Duy 2009 0955.656.181 Hm Thng - Hm Thun Bc - Bnh Thun

123 L Thin Duy 2009 0919.191.611 305 Nguyn Thng Hin, Long Xuyn, An Giang

124 Trn Thng Gic 2010 0982.777.663 thonggiac193@yahoo.com 7/4 ng 37, Kp. 7, P. Hip Bnh Chnh, Th c, Tp. HCM

125 Trnh Trng Giang 2006 0989.675.121 longriver@yahoo.com D10, C x Lam Sn, P. 17, Q. G Vp, Tp. HCM

126 Trn V Hi Giang 2009 0938.768.182 31 Nguyn Tri, P. 7, Tp. M Tho, Tin Giang

127 Nguyn Thanh H 2006 0909.107.087 141 Trn huy Liu, Ph Nhun, Tp. HCM

128 Cao Mnh H 2006 08.632.376 166/82/38 T Hin Thnh, P. 15, Q. 10, Tp. HCM

129 o Vit H 2006 02.958.634 65/15 in Bin Ph, P. 25, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

130 Nguyn Quy Hai 2009 0988.914.400 TT. Tlong, Hi Hu, Nam nh

131 on Quang Hi 2006 0909.149.243 D13/17 X Vnh Lc B, H. Bnh Chnh, Tp. HCM

132 Bi Cng Minh Hi 2006 08.844.713 220/82 L Vn S, P. 14, Q.3, Tp. HCM

133 Nguyn Hu Hi 2006 087.262.492 45 Chn Hng, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

134 Ng Minh Hi 2009 0909.816.120 113 Kp. 6, PTTN, Q. 12, Tp. HCM

135 Nguyn Hu Hi 2010 0985.456.191 364/2 Phan Vn Tr, G Vp, Tp. HCM

136 Nguyn Huy Hi 2011 0988.482.859 nguyen_hai160@yahoo.com D 47 Chung c Bnh Thi Cty CP TV TK giao thng vn ti pha Nam

137 Nguyn Phc Hi 2010 01226.765.900 151 ng S 8, P. 4, Q. 8, Tp. HCM

138 Nguyn Hng Hi 2010 0908.083.060 208/2/3 B Hom, P. 13, Q. 6, Tp. HCM

139 L Khc Hi 2011 0903.177.543 khachaile@gmail.com 45/2 kp Bnh Phc A, P. Bnh Chun, Thun An, Bnh Dng Cty CP H 4

140 Trn L Minh Hng 2006 09.700.127 595/020 Cch mng thng Tm, C/c 88 cn, P. 15, Q. 10, Tp. HCM

141 L Th Thy Hng 2010 0905.517.570

142 L Th Diu Hng 2010 0968.785.813 18/16 Ngha Ha, P. 6, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

143 Nguyn Th Hng Hnh 2006 0903.888.522 nhatha238@yahoo.com 229/36D Bi Th Xun, P. 1, Tn Bnh, Tp. HCM

144 H Hng Hnh 2009 0978.168.363 278 Khu 3, p Long Bnh, X. Long Hip, Bn Lc, Long An

145 Trn c Ho 2010 0909.339.161 haoxd@yahoo.com 489A/23/140A Hunh Vn Bnh, P. 13, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

146 H Ngc Hu 2006 0908.960.720 65/3B M Ha I, Trung Chnh, Hc Mn, Tp. HCM

147 Nguyn Trung Hin 2006 0909.642.813 1462 B6 Trnh nh Trng, Q. Tn Ph, Tp. HCM
09.406.100
148 H Vn Hin 2006 384/68on Vn B, P16, Q. 4, Tp. HCM
0938.001.186
149 H Vn Hin 2005 0938.001.186 havanhien13@yahoo.com 384/68 on Vn B, P16, Q. 4, Tp. HCM

150 Nguyn Th Thu Hin 2008 0984.153.565 nguyen.hien0184@gmail.com C24/49 Phng Trung M Ty, Q. 12, Tp. HCM Cty TNHH Mt Thnh Vin ShinSung

Page 5 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
151 Nguyn Phng Hin 2003 0988.577.456 phghien@yahoo.com S 2 Trn Vn n, p. Ph Ha, Tx Th Du Mt - BD Cty CP XD TV u t Bnh Dng (Biconsi)

152 Nguyn Vn Hin 2009 0972.004.131 451/29/51 T Hin Thnh, P. 14, Q. 10, Tp. HCM

153 Ng S Hip 2010 0909.148.080 27/6A Nguyn Thng Hin, Bnh Thnh, Tp. HCM

154 H Hu Hip 2009 0974.333.917 64/38 Ha Bnh, P. 5, Q. 11, Tp. HCM

155 Nguyn nh Hip 2009 0903.343.591 870/20 Lc Long Qun, P. 8, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

156 Ha Ha Hip 2010 0909.504.016 126/31 Xm t, P. 8, Q. 11, Tp. HCM

157 Trn Trung Hiu 2010 0907.011.108 300/23/20 Kp. 4, P. Bnh Thun, Q. 7, Tp. HCM

158 Nguyn Trung Hiu 2009 0934.062.622 17 Sm Sn, P. 4, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

159 Trn Gia Hiu 2010 0909.838.734 70/406A Quang Trung, P. 10, Q. G Vp, Tp. HCM

160 Tng Ngc Hiu 2009 0978.966.777 B281 Kp. 3, P. ng Hng Thun, Q. 12, Tp. HCM

161 Nguyn Ch Hiu 2009 0982.834.114 156/14 Chin Lc, Bnh Tr ng, Bnh Tn, Tp. HCM

162 Phan Trung Hiu 2011 0937.628.262 trunghieuxd04@gmail.com 71A L T Xuyn, Kp.4, P. Linh ng, Q. Th c, Tp. HCM Cty TNHH Du kh Thi Bnh Dng Cu Long

163 Nguyn Trung Hiu 2009 0936.527.442 281 Bis HL, B im, Hc Mn, Tp. HCM

164 L Nhn Hiu 2010 0937.172.828 90/41 V Tng, P. 2, Bnh Thnh, Tp. HCM

165 Nguyn Ngc Hiu 2009 0909.144.824 206/58 X Vit Ngh Tnh, P. 21, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

166 Hunh Cng Hiu 2010 0908.664.234 60/1 L Gia, P. 15, Q. 11, Tp. HCM

167 Nguyn Long Hiu 2010 0907.488.393 176/39 Dng Qung Hm, P. 5, Q. G Vp, Tp. HCM

168 Nguyn Th Thanh Hoa 2010 0909.005.352 88/3 ng 18, Hip Bnh Chnh, Q. Th c, Tp. HCM

169 Nguyn Vn Ha 2009 0906.839.887 Ph Lp - Tn Ph - ng Nai

170 ng Ngc Hon 2010 0983.336.307 24 Thp i, Tp. Qui Nhn, Bnh nh

171 ng Minh Hong 2006 088.996.681 195/29A X Vit Ngh Tnh, P. 17, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

172 Nguyn nh Hong 2006 0958.828.637 130/23-25 Ph Th Ha, P. Ph Th Ha, Tn Ph, Tp. HCM
0936.525.949
173 inh Tn Hong 2006 enterprisingtype@gmail.com 68A Phan Vn Hn, P17, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM Cty CPXD & KD a c Ha Bnh
0958.656.905
174 Trng Nguyn Vn Hong 2010 0918.704.809 193D1, P. 25, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

175 Trn Vit Hong 2009 0906.319.229 24/10 Nguyn Tri Phng, P. 7, Tp. VT

176 Nguyn Thanh Hong 2010 0972.802.309 173/34/418A Dng Qung Hm, P. 5, G Vp, Tp. HCM

177 Nguyn L Hong 2009 0979.991.418 740/33/4 Quc l 13, P. Hip Bnh Phc, Q. Th c, Tp. HCM

178 Nguyn L Hong 2006 0986.818.242 lehoangn@gmail.com 16/14 p 3, Tn Qu Ty, Bnh Chnh, Tp. HCM

179 Thi Hc 2010 0906.309.596 thaihoc107186@yahoo.com 462/42/22 Cch Mng Thng Tm, P. 11, Q. 3, Tp. HCM

180 Trn nh Hun 2009 0983.455.462 379/3 Nguyn Trng Tuyn, P. 2, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

181 Nguyn Minh Hun 2010 0938.652.207 Nguyenminhhuan1010@yahoo.com.vn Phc Trung, G Cng ng, Tin Giang

Page 6 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
182 Chu Ngc nh Hun 2008 0122.299.2784 chaungocdinhhuan@yahoo.com.vn 3/38z Phng Tn Hng Thun, Qun 12, Tp. HCM Cty T Vn thit K Xy Dng MECC

183 Nguyn Gia Hun 2010 0983.979.823 84 Bnh Vn Trn, P. 7, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

184 L Minh Hng 2006 084.035.791 minhhung0908@yahoo.com 42/11B Quc l 13, Kp. 3, P. Hip Bnh Phc, Q. Th c, Tp. HCM

185 Dng Ch Hng 2010 0909.323.492 190C L Siu, P. 16, Q. 11, Tp. HCM

186 m Vit Hng 2009 0904.240.575 136 Bch ng, P. 2, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

187 Nguyn Ngc Hng 2010 0987.744.539 Bnh Nghi, Ty Sn, Bnh nh

188 Phm Hong Hng 2010 0907.129.083 Phan Thit - Bnh Thun

189 on Danh Hng 2009 0983.681.119 172 Nguyn Th Minh Khai, Nam nh

190 on Danh Hng 2009

191 ng c Hng 2007 0982.185.525 duchung2T@yahoo.com Cty C phn KT-GP-Nng lng Vit Nam

192 L Nguyn Hng 2010 0982.490.202 02 Quang Trung, P. 9, Lt

193 Nguyn Xun Hng 2009 0957.550.484 521/67/10C Hong Vn Th, P. 4, Tn Bnh, Tp. HCM

194 Nguyn Nht Hng 2011 0907.877.655 nhathung0509@yahoo.com 16/9 K ng, P. 9, Q. 3, Tp. HCM

195 Phan Vn Hng 2010 01218.816.412 hungphan_84@yahoo.com Bnh Dng, Gia Bnh, Bc Ninh

196 Nguyn Phc Hng 2010 0916.666.247 110/53 Mu Thn, Q. Ninh Kiu, Cn Th

197 Trng Duy Hng 2010 01654.517.813 02 Bch ng, Ba Ngi, Cam Ranh, Khnh Ha

198 V Bo Hng 2009 0935.401.240 81/4B Quang Trung, P. 10, G Vp, Tp. HCM

199 Nguyn Thanh Hng 2010 0983.457.355 thanhhungks@gmail.com A22, Nguyn Oanh, P. 17, Q. G Vp, Tp. HCM Cty CP TV-T Khnh Nghi

200 Nguyn Ngc Hng 2009 0916.336.777 Ph Vn - c Ph - Qung Ngi

201 Nguyn Minh Hng 2009 0974.885.998 477 N Trang long, P. 13, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

202 o Ngc Hng 2011 0938.322.285 B12a/12 p 2, Vnh Lc B, H. Bnh Chnh X Vnh Lc B, Bnh Chnh

203 Nguyn Thy Hng 2006 0907.843.532 334/201I Dng Qung Hm, P. 5 , G Vp, Tp. HCM

204 Trn Th Hng 2006 0915.544.427 A03/8B Kp. 5, P. An Bnh, Tp. Bin Ha

205 Phm Ngc Bo Hng 2006 0908.333.938 16/2 Phan Ng, a kao, Q. 1, Tp. HCM

206 Trn Vn Hng 2010 0949.233.981 quochuong204@gmail.com 33/1C Kp. 1, An Ph ng, Q. 12, Tp. HCM

207 Nguyn Lam Hng 2010 0909.579.079 474 Ba Thng Hai, P. 14, Q. 10, Tp. HCM

208 Dng Th Khnh Hng 0167.772.9989 khanhhuong1688@yahoo.com 80/3A B Huyn Thanh Quan, P9,Q3, Tp. HCM Cty TNHH u t - Dch v Ph Hip Gia

209 Phm Quang Huy 2009 0989.337.679 159/72/8 Trn Vn ang, P. 11, Q. 3, Tp. HCM

210 Trng Minh Huy 2009 0946.624.624 L 2 - C20 Khu Dn C Bnh Ha, P. 1, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

211 o Quc Huy 2006 0989.026.250 Huya1983@yahoo.com 32 Nguyn c Cnh, Tp. Bun Ma Thut, Daklak
0903.191.945
212 o Ngc Huy 2006 Huy83lovely@yahoo.com 6/14 Dng Qung Hm, P. 5, Q. G Vp, Tp. HCM
9.855.718

Page 7 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
213 Nguyn Trng Huy 2009 0908.110.984 243/6 Tn n, P. 15, Q. 4, Tp. HCM

214 Phan Phm Ph Quc Huy 2010 0978.791.555 67 Xun An, P. 3, Lt, Lm ng

215 T Quc Huy 2009 0909.141.075 62/29A inh B Lnh, P. 26, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

216 Vn Minh Huy 2011 0906.766.866 huyvan08@gmail.com 91 ng s 9, khu c x Bnh Thi, Q. 11, Tp. HCM Cty TNHH VIETCEMA

217 Hunh Hu Anh Huyn 2007 0909.803.989 hhah81@yahoo.com Q28 L c Th, P17, Q. G Vp, Tp. HCM Cty TNHH XD & Kt Cu Thp Trng Ph

218 Nguyn Thanh i Ka 2006 0613.727.239 65/5 p 1, Xun ng, Cm M, ng Nai

219 Phm Anh Kha 2006 0989.705.704 anhkha0650@yahoo.com 229A p 1, Th trn M Phc, Bn Ct, Bnh Dng

220 Nguyn Duy Khang 2006 0902.692.723 p 5, Bnh Xun, G Cng ng, Tin Giang

221 Nguyn Trng Khang 2009 0909.709.901 65 ng 39, P. Tn Quy, Q. 7, Tp. HCM

222 Nht Khang 2010 0978.532.010 DuyLinh20561205@gmail.com Phng TC - KH tnh kLk

223 Nguyn Cng Khanh 2009 01222.156.879 S 55 Khu 3, TT. Tn Thnh, Tn Thnh, Long An

224 L Quc Khnh 2006 0917.117.417 44 Hong S Khi, P. 14, Q. 8, Tp. HCM

225 Bo Huy Khnh 2006 089.072.076 bhk1983@yahoo.com 0902 L C, C/C Phm Vit Chnh, P. 19, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

226 Nguyn Nht Khnh 2006 0983.743.746 bo_phuong@yahoo.com 127 Hm Nghi, Q. 1, Tp. HCM

227 Nguyn Duy Khnh 2006 0989.248.224 ndkhanh@fpt.net 19/4 on Th im, P1, Q. Ph Nhun, Tp. HCM FPT Telecom

228 Nguyn Duy Khnh 2009

229 Trn Quc Khnh 2010 0907.234.715 khanh_nguyen_love@yahoo.com 14 Nguyn Vn Cng, Tn Bnh

230 Tit Duy Khnh 2009 01698.635.668 Chu Ha, Gng Trm , Bn Tre

231 Trng Ph Khnh 2009 01285.227.371 33/27/11/7 Nguyn S Sch, P. 15, Tn Bnh, Tp. HCM

232 on Duy Khnh 2010 0987.782.710 Khanh_thiendinh@yahoo.com Bc Rung, Tnh Linh, Bnh Thun

233 Th Thun Khnh 2010 0909.305.405 ocxaojolie@yahoo.com

234 Trn Quang Khnh 2010 0919.191.921 33 Lo T, Q. 5, Tp. HCM

235 Trn Vn Khnh 2009 0972.705.066 Lc Trt, Gia Lc, Trng Bng, Ty Ninh

236 V Vn Kh 2010 0982.163.036 216/12/6 Bi Vn Ba, Q. 7, Tp. HCM

237 Nguyn Hong Khim 2010 01212.293.691 khiemnguyen_79@yahoo.com 3000 Phm Th Hin, P. 7, Q. 8, Tp. HCM

238 Ng Hc Khim 2009 0936.777.097 110/10 L Li. P. 3, Q. G Vp, Tp. HCM


0902.366.622
239 Nguyn ng Khoa 2006 Kp. 3, P. Bnh Tn, TX. Lagi, Bnh Thun
062.566.759
240 Hunh ng Khoa 2011 0982.238.681 khoamaster@yahoo.com 1422 ng 3/2, P. 2, Q. 11, Tp. HCM Cty DV - PT Tin hc VS

241 V nh Khoa 2010 0909.432.401 56/10 Trn Hng o, Q. Tn Ph, Tp. HCM

242 Phm Vn Khoa 2009 0983.838.070 110/26/16A L Li, P. 4, Q. G Vp, Tp. HCM

243 Nguyn nh Khi 2002 0918.424.786 dinhkhoi.nguyen@gmail.com 479 Kha Vn Cn, KP.5, P. Linh ng, Q. Th c, Tp. HCM Cty TNHH TM-DV-TVXD ng Thi Sn

Page 8 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
244 Phm nh Khi 2009 01686.796.769 166/9E on Vn B, P. 14, Q. 4, Tp. HCM

245 Trng ng Khi 2010 0933.656.077 B7/200 a Phc, Bnh Chnh, Tp. HCM

246 H Minh Khi 2010 0972.117.420 B73 Khu Dn C Kim Sn, Tn Phong, Tp. HCM

247 Bi Hong Khng 2010 0938.366.951 Bo Th, Xun nh, Xun Lc, ng Nai

248 Phm Hnh Khuyn 2010 0989.963.806 214/18 Trn Qu Cp, Nha Trang, Khnh Ha

249 L Trung Kin 2008 0903.678.757 letrungkien2183@gmail.com 35 G Cm m, P10, Q.Tn Bnh, Tp. HCM Cty CP Thanh Ton Trc Tuyn Ma Xun

250 Phm Trung Kin 2008 0908.010.201 ptkien081183@????????? 53/2 Nhiu T, P7, Q. Ph Nhun, Tp. HCM Cty TNHH T Vn & Thit K Tn

251 Trn Kin 2010 0922.024.088 kienxd@yahoo.com K Vn, K Long, K Anh, H Tnh

252 Mai Vn Kin 2008 0977.450.960 361/19/8 Bn Bnh ng, P. 15, Q. 8, Tp. HCM Trng H M Tp. HCM

253 Nguyn nh Kin 2011 0972.816.986 34/2K p mi 1, Tn Xun, H. Hc Mn, Tp. HCM Cty TNHH t in

254 L B Kip 2009 0938.338.809 236 Xm Chiu, P. 14, Q. 4, Tp. HCM

255 Hunh Nh Kit 2006 0908.986.083 65L Kp. 3, P. Hip Thnh, Q. 12, Tp. HCM

256 Trnh Xun Kiu 2010 0972.675.625 13/14/17 Lng Th Vinh, Q. Tn Ph, Tp. HCM

257 V Nh K 2009 01684.092.881 D7 Phan Vn Tr, P. 10, Q. G Vp, Tp. HCM

258 T Tin Lai 2010 0905.789.946 265 inh B Lnh, P. 26, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

259 Hunh Hong Lm 2006 0909.875.975 huynhhoanglam27061982@yahoo.com 176/28 Trn Huy Liu, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

260 Phm Vn Lm 2006 0982.220.078 phamvanlam06@yahoo.com 679C3/3 Nguyn Vn Cng, P. 3, Q. G Vp, Tp. HCM

261 Trn Vn Lm 2009 0983.995.436 270/20/2E Nguyn Trng Tuyn, P. 8, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

262 Trn Thnh Lm 2006 0905.703.286 lam83xd@yahoo.com 735 X Vit Ngh Tnh, P. 26, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

263 Trng Th Thanh Lan 2003 0918.789.552 thanhlan.eng@gmail.com 508/18 CMT8, P.11, Q.3, Tp. HCM. Cty TNHH Thit k - Xy dng LDC

264 Phm Vn Lnh 2009 0908.456.007 25-27 Phan Vn Su, P. 13, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

265 Nguyn Th Hunh L 2006 0919.333.775 huynhle0815@yahoo.com 14 Trng nh, TT. Hng Ng, H. Hng Ng, ng Thp

266 Phm Thanh Lim 2006 0989.690.065 24/18 Nh ng, D An, Bnh Dng

267 H Th Bng Linh 2010 0937.399.975 57/47 Trn Bnh Trng, P. 1, Q. 5, Tp. HCM

268 Lm Ngc Linh 2006 088.547.539 156/1C Tuy L Vng, P. 13, Q. 8, Tp. HCM
0989.969.276
269 Trn Tu Linh 2006 195/11 P. Phc Bnh, Q. 9, Tp. HCM
087.310.377
270 Nguyn Th Thy Linh 2010 0918.203.418 2/16 Tng Bt H, P.11, Q. Bnh Thnh, , Tp. HCM

271 Nguyn Duy Linh 2009 0933.976.897 08 B Huyn Thanh Quan, P. 6, Q. 3, Tp. HCM

272 L Xun Linh 2009 0904.917.988 Thn Nam Tri, Si Sn, Quc Oai, H Ni

273 Nguyn Vn Linh 2008 0936.308.929 vanlinh2t@gmail.com 36/15 D2, P25, Q. Bnh Thnh., Tp. HCM Cty C Phn K Thut Cng Trnh Vit Nam (2T)

274 Nguyn Vn Linh 2009 0936.308.929 36/15 D2, P. 25, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

Page 9 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
275 V Duy Linh 2010 0978.532.010 DuyLinh20561205@gmail.com 215 Nguyn C Trinh, Q. 1, Tp. HCM

276 Ng Hong Linh 2010 01225.001.144 hlinh1007@yahoo.com F5 L c Th, P. 6, Q. G Vp, Tp. HCM

277 Phan Hng Lnh 2006 089.624.757 351/130/11B L i Hnh, P. 11, Q. 11, Tp. HCM

278 Phm Th Loan 2011 0986.055.225 toloan2309@yahoo.com 27 ng 04, P. 11, Q. 6, Tp. HCM Cty TNHH thit k XD Lam Hng

279 Phan Hng Lc 2009 0903.989.587 166 i Cung, P. 9, Q. 11, Tp. HCM

280 H Quc Lc 2009 0976.717.071 85 in Bin Ph, p. 15, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

281 Nguyn Hong Lc 2009 0903.012.190 233 Phan Vn Tr, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

282 Nguyn Tn Lc 2009 0937.309.987

283 Nguyn Thnh Lc 2010 01689.717.724 thanhloc28@yahoo.com 68 Chi Lng, Hu

284 Phm Tn Li 2009 0902.904.141 k3, TT. Thnh Ha, Long An


0908.979.605
285 Nguyn Hi Long 2006 251/56 L Quang nh, P. 7, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM
085.104.556
286 Nguyn Hong Long 2009 0979.611.989 44 Nguyn Kim, P. 4, Tp. Vng Tu

287 Trn Ngc Tiu Long 2006 0903.397.849 TTL@PEBsteel.com.vn 6/1A Thin H Dng, P. 1, Q. G Vp, Tp. HCM

288 L nh Long 2009 01685.653.429 Xun Hng, Xun Lc, ng Nai

289 Lng Quang Long 2006 089.141.575 42/38E Tn Tht Thip, P. Bn Ngh, Q. 1, Tp. HCM

290 Nguyn L Minh Long 2008 0903.113.143 Trng H M Tp. HCM

291 Nguyn Thanh Long 2009 0907.881.285 1583/79 Phm Th Hin, P. 6, Q. 8, Tp. HCM

292 V Thanh Long 2009 0909.286.447 Krng Buk - kLk

293 Hong Bo Long 2010 0988.608.709 92 Trn Tun Khi, Q. 5, Tp. HCM

294 Hong Vn Lc 2009 0909.456.434 57/8/11, P. Hip Bnh Chnh, Q. Th c, Tp. HCM

295 Trn Hu Lc 2010 0904.434.328 X Phc Hi, H. t , B Ra - Vng Tu

296 Mai Hin Lng 2010 0982.777.975 235 V Th Su, P. 7, Q. 3, Tp. HCM

297 Li Hng Lng 2010 0984.887.801 41/21 Thng Nht, Q. Th c, Tp. HCM

298 Ng V Hong Lu 2008 0904.425.526 luugiacompany@yahoo.com 273 Nguyn Th Thp, P. Tn Ph, Q. 7, Tp. HCM Cty TNHH TV TK & XD Lu Gia

299 Dng Th Hunh Mai 2002 0908.397.098 huynhmai23@yahoo.com 84 L Thi T, P.2, Q. 3, Tp. HCM Cty TNHH Kin trc Thng mi Xy dng ASC-Q.5

300 Dng Xun Mn 2009 0989.813.427 28 Hm T, P. 1, Q. 5, Tp. HCM

301 Phan Thanh Tr Mi 2009 0936.777.098 110/26/16A L Li, P. 4, Q. G Vp, Tp. HCM

302 D c Minh 2006 0907.415.251 1 Bis Bn Xm Ci, P. 11, Q. 8, Tp. HCM

303 Dng Thanh Minh 2006 0908.589.496 duongthanhminh82@yahoo.com

304 inh Hng Minh 2010 0908.279.580 Ci Dm, P. Bi Chy, H Long , Qung Ninh

305 inh Hng Minh 2010 0908.279.580 hongminhxd02b1@yahoo.com

Page 10 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
306 Trn Vn Minh 2009 0973.713.433 ng Hm Nghi, Ha Bnh 1, ng Hng, Thanh Ha

307 o Ngc Minh 2009 0932.580.132 3 Nhin Tm, P. 5, Q. 5, Tp. HCM

308 Hong Minh 2010 0973.612.019 293/15 Ung Vn Khim, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

309 L Quc Nam 2006 08.409.101 78/4 Phan Vn Hn, P. 17, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

310 Hong Tun Nam 2009 01225.631.714 24/12 Nguyn Hu Cnh, P. Thng Nht

311 Nguyn Vn Nam 2006 085.894.955 69/16 L Vn Th, P. 11, Q. G Vp, Tp. HCM

312 Trn Hoi Nam 2006 0905.102.797 hoainamdq@yahoo.com 34/16 Kp. 2, P. Hip Bnh Chnh, Q. Th c, Tp. HCM

313 Nguyn Nht Nam 2009 0976.474.849 92/45/18 X Vit Ngh Tnh, P. 21, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

314 Trn L Nam 2010 01269.548.538 27/142 in Bin Ph, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

315 Nguyn Thanh Nam 2009 0907.611.925 567 p Bc, P. 5, M Tho, Tin Giang

316 V Thnh Nam 2009 0907.075.884 1/3 ng 41, P. 16, Q. 8, Tp. HCM

317 Nguyn Vn Nm 2010 01694.713.979 911A, TL43, Kp. 2, P. Bnh Chiu, Q. Th c, Tp. HCM

318 Phan Th Tuyt Nga 2002 0937.252.392 40/8/1 T Hiu, Phng Tn Thi Ha, Q. Tn Ph

319 Nguyn H Hu Ngh 2006 0988.869.631 NT8183@yahoo.com 38 V Trng Ton, P. 15, Q. 5, Tp. HCM

320 V c Ngha 2009 0986.618.268 Lm Thao - Lng Ti - Bc Ninh

321 L Trng Ngha 2009 0977.804.836 Hm Thun Bc - Bnh Thun

322 Triu i Ngha 2010 01656.150.025 trieudainghia.vnn@gmail.com 6/14B Tn Long, TH, DA, Bnh Dng

323 on Ngc Ngha 2010 0937.019.057 486L2 Trn Hng o B, P. 14, Q. 5, Tp. HCM

324 H Xun Nghim 2010 0988.571.780 217/22 Lnh Binh Thng, P. 12, Q. 11, Tp. HCM

325 Nguyn L Nghim 2009 0909.022.145 540/20/7 Cch Mng Thng Tm, P. 11, Q. 3, Tp. HCM

326 Nguyn Anh Ngc 2011 0909.024.885 anhngoc.nguyen248@gmail.com 54/5 Bch ng, P. 2, Q. Tn Bnh, Tp. HCM Cty TNHH Vin thng tng p

327 Minh Ngc 2010 0974.119.833 28/185 Hi Thng Ln ng, Tp. Thanh Ha

328 Phm Hng Ngc 2009 0908.784.997 198 p Tn M, X M L, Cn c, Long An

329 Chu Khi Nguyn 2009 0933.769.073 170/7 Ha Hng, P. 13, Q. 10, Tp. HCM

330 Nguyn Phc Nguyn 2009 0908.201.286 491/217A Hunh Vn Bnh, P. 13, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

331 L Trn Hong Nguyn 2006 074.899.093 i thn - ha Minh - Chu Thnh - Tr Vinh

332 Bi Hong Nguyn 2009 0903.777.475 003 L B C/C 336/24 Nguyn Vn Lung

333 L Th Minh Nguyt 2005 0933.172.666 minhnguyetx97@yahoo.com Vin Khoa Hc Thy Li Min Nam

334 Phan Thanh Nhn Nhn 2009 01664.181.082 168/2A Bch ng, P. 24, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

335 Nguyn Hu Nhn 2006 0909.093.158 S 3 - ng 7 - Phc Bnh - Q. 9, Tp. HCM

336 Nguyn Thnh Nhn 2009 0988.223.244 157/14 H Vn Hu, P. 9, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

Page 11 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
337 Nguyn Thnh Nhn 2009 0963.353.454 158/2 Kp. 2, Ha Thnh, Ty Ninh

338 L c Nhn 2010 0905.791.023 06 L Th Hiu, Hng H, Qung Tr

339 Ng Hong S Nhn 2010 0932.169.598 Khm 3, TT. Tr C, Tr C, Tr Vinh

340 Phm V Khnh Nht 2006 0958.867.928 Nhatkbpham@yahoo.com 49/2 Trn Vn ang, P. 9, Q. 3, Tp. HCM

341 Minh Nht 2010 01992.049.769 46 Mc nh Chi, Q. 1, Tp. HCM

342 Trn Minh Nht 2009 0962.363.470 465 N Trang Long

343 Ci Vn Nhiu 2009 0937.228.425 B8/11 p 2, Tn Kin, Bnh Chnh, Tp. HCM

344 Nguyn Minh Nh 2010 0978.000.183 208/4 Bi Vn Ba, Q. 7, Tp. HCM

345 Nguyn Hoa Nh 2011 0905.553.947 hoanhu25682@gmail.com Cty CP XD s 1 Vit Nguyn

346 T Vnh Hng Nhung 2009 0908.255.303 102/35-100 Bnh Ti, P. 14, Q. 11, Tp. HCM

347 Trng Minh Nht 2010 0918.714.321 28 Hoa Hu, P. 7, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

348 Nguyn Vn Ninh 2010 0937.303.911

349 on Quang Pht 2009 0973.188.345 98 Trn Quang Khi, Q. 1, Tp. HCM

350 Trn Huy Phong 2006 0989.109.288 64 ng Vn Ng, P. 10, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

351 L Qu Hong Phong 2009 0977.031.193 43 ng 33, P. 10, Q. 6, Tp. HCM

352 Chu nh Phong 2010 01687.787.551 dinh_phong@yahoo.com Xm 4, Din Tn, Din Khnh, Khnh Ha

353 Nguyn Cu Phong 2006 0906.733.051 236 C x ng St, P. 1, Q. 3, Tp. HCM

354 Lm Hng Phong 2011 0987.607.419 lamphong077@yahoo.com 98/10 Phan Vn Hn, P. 17, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM Viettel

355 Mch Chn Phong 2009 0982.275.550 388 Ng Gia T, P. 4, Q. 10, Tp. HCM

356 Trn nh Ph 2011 0916.314.354 dinhphu_xd@yhoo.com.vn 74 A Gii phng, P.4, Q. Bnh Tn , Tp. HCM Cty TNHH lm sch & thng mi quc t

357 Trn Vn Ph 2010 0985.160.023 A5/44 Qui c, Bnh Chnh, Tp. HCM

358 Nguyn Hong Ph 2010 0987.333.410 38/40 Nguyn Tt Thnh, TX. Bun H, Tnh kLk

359 Trn Vnh Phc 2006 0988.058.870 Phan Rang - Bnh Thun

360 Nguyn H Hng Phc 2006 0914.717.369 375 Hng Ph, P. 9, Q. 8, Tp. HCM

361 L H Hng Phc 2006 09858.843.402 48/2 Nguyn Thanh Tuyn, P. 2, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

362 Vnh Phc 2009 0907.646.688 dovinhphuc646688@yahoo.com.vn M Xun, Tn Thnh, B Ra - Vng Tu

363 Trnh Hng Phc 2009 0982.596.060 ng Ha, c Linh, Bnh Thun

364 Nguyn Phc 2009 0906.330.244 81 Nguyn Vin, Q. 9, Tp. HCM

365 Nguyn Thy Hng Phc 2006 0982.248.243 Thyphuc@yahoo.com 46E ng 30/4, P. Hng Li, Q. Ninh Kiu, Tp. Cn Th
088.459.662
366 Nguyn Hng Phc 2006 129/17/1 Hong Vn Th, P. 8, Q. Ph Nhun, Tp. HCM
0909.707.419
367 L Vn Phc 2010 0988.822.942 332/43 Phan Vn Tr, P. 11, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

Page 12 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
368 L Trnh Kim Phc 2009 0979.245.865 160 Calmette, P. Nguyn Thi Bnh, Q. 1, Tp. HCM

369 Nguyn Mu Phc 2010 01223.899.306 103D/32/8 L Vn Th, P. 8, Q. G Vp, Tp. HCM

370 Trnh Tn Phc 2002 0918.075.284 quyenlong22@yahoo.com.vn 2070 LE Vn S, P14, Q. Ph Nhun, Tp. HCM Cty c phn u t XD ngoi thng FCC
076.825.522
371 L Hong Phng 2006 lehoangphuong1208@yahoo.com Th Trn Long Bnh - An Ph - An Giang
0919.565.066
372 Hunh Duy Phng 2006 0983.334.410 huynhduyphuong C3 L Hong Phi, P. 14, Q. G Vp, Tp. HCM

373 Nguyn Vit Phng 2009 0918.603.360 34/9 Lng Vn Can, P. 2, Tp. Vng Tu

374 L T Minh Phng 2009 0908.960.102 letuminhphuong@gmail.com 470 Ly Bn Bch, Ha Thnh, Tn Ph, Tp. HCM Cty TNHH XD Thang My Tr Vit

375 Hunh Thanh Phng 2009 0907.370.285 5A13 Trn Hng o, Kp. 1, P. 1, Ty Ninh

376 Nguyn Trn Tun Phng 2009 0986.898.801 T 4 - Kp. 6, P. Bnh Hng, Tp. Phan Thit

377 Bi Thanh Phng 2010 0983.643.574 Thi Trung, L Li, Kin Xng, Thi Bnh

378 Trn Th Nh Phng 2010 0909.113.458 nhaphuongtran2707@yahoo.com

379 Bi Tn Phng 2006 0906.330.838 25 Nguyn Thng, P. 3, TX. Tn An, Long An

380 Nguyn Ch Phng 0903.616.055 Trng H M Tp. HCM

381 L Lng Phng 2010 0909.717.083 S 3 ng s 1, Kp. 4, Bnh An, Q. 2, Tp. HCM

382 Nguyn Hi Qun 2006 0909.689.531 Crionmyshoulder@yahoo.com 320/32/02 Trn Bnh Trng, P. 4, Q. 5, Tp. HCM

383 Trnh Minh Qun 2009 0909.464.400 17/341 L c Th, P. 15, Q. G Vp, Tp. HCM

384 Trn c Qun 2010 0989.499.925 trandacquan@yahoo.com

385 L Nht Quang 2006 0907.440.989 nhatquang@yahoo.com 130 Thch Lam, P.Tn Thnh, Q. Tn Ph, Tp. HCM Thnh Trng Lc

386 Nguyn Bo Quang 2010 01234.728.078 1041/62/39/7 Trn Xun Son, Q. 7, Tp. HCM

387 Nguyn Vn Quang 2010 0919.866.045 156 Nguyn Vn Lng, P. 17, Q. G Vp, Tp. HCM

388 Nguyn Vn Quang 2010 0919.866.045 Q_ntbaovietgas@yahoo.com

389 Lng Nht Quang 2010 0903.779.890 Luongnhat@yahoo.com 63/45 Nguyn Biu, P. 1, Q. 5, Tp. HCM

390 Trn Hong Quang 2009 0904.456.665 58 Trn Ph, P. Ty Sn, TX. An Kh, Gia Lai

391 L Minh Quang 2009 0909.899.708 10/4 Phc Hu, Long Phc, TX. B Ra

392 o Duy Quang 2009 01689.723.420 122/34/17A Tn n, P. 10, Q. 4, Tp. HCM

393 Nguyn Thanh Quang 2010 0957.029.292 464/20 Nguyn Vn Qu, P. ng Hng Thun, Q. 12, Tp. HCM

394 Trn Anh Quc 2006 0908.275.126 Trananhquoc@yahoo.com 100/34/4 inh Tin Hong, P. 1, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

395 Nguyn Anh Qu 2006 0919.887.841 104/10 inh Tin Hong, P. 1, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

396 L Thanh Qu 2011 0909.597.484 lequycao47gmail.com Cty TNHH k thut Tu Vit


08.495.036
397 Ha Thanh Quyn 2006 56/3 Trn Hng o, P. Tn Sn Nh, Q. Tn Ph, Tp. HCM
0903.304.532
398 Nguyn Th Quyn 2002 0908.350.025 quyen.nguyen@gkc.vn 14 Nguyn nh Chiu, Q1, Tp. HCM Cty Gia Khnh

Page 13 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
399 Nguyn Ti Quyn 2009 0903.919.496 564 Hong Vn Th, P. 4, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

400 L Ngc Quyn 2010 0907.986.598 193/8A ng Tn Chnh Hip 33, Q. 12, Tp. HCM

401 Nguyn Thanh Sang 2009 0909.811.579 30/5/3 Phan Vn Hn, Hc Mn

402 Nguyn Quc Sang 2009 0979.100.956 530/2 Phm Vn Hai, P. 3, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

403 L Trng Sang 2010 0907.358.194 14/3 Nht Chi Mai, Tn Bnh

404 Trng Tin Sanh 2010 0938.275.723 sandytruong39@yahoo.com 74 Knh Tn Ha, P. Tn Thi Ha, Tn Ph

405 Hunh Ng Siu 2002 0908.806.667 198/30/4B Phan Vn Tr, P. 12, Q. Bnh Tn, Tp. HCM UBND Huyn Nh B

406 Nguyn Th T Sinh 2010 0988.933.482 14 ng 9, P. Hip Bnh Chnh, Q. Th c, Tp. HCM

407 L Ngc Sn 2009 01224.596.868 Thn 3, Ha Thng, Tp. Bun Ma Thut, kLk

408 V Hng Sn 2006 0989.877.068 502 L Thi T, P. 10, Q. 10, Tp. HCM

409 ng Thanh Sn 2009 0933.190.582 107 B Triu, Tp. Pleiku, Gia Lai

410 Nguyn ng Sn 2010 0915.002.411

411 Nguyn Vn Sn 2009 0983.112.148 5/1 Th Khoa Hun, P. 1, Tp. Vng Tu

412 L Vn Sn 20009 01677.000.185 14D/4 Phan Huy ch, P. 12, Q. G Vp, Tp. HCM

413 ng Tm V Thanh Sn 0903.692.073 Trng H M Tp. HCM

414 Nguyn Thanh Sn 2006 0918.508.482 146 Th Khoa Ngha, P. A, An Giang

415 Phan Trng Sn 0908.256.174 Trng H M Tp. HCM

416 Hong Vn S 2006 0982.120.620 104 L I, KCN Tn Bnh, Tp. HCM

417 Nguyn Tin S 2010 0985.912.774 16/32 mt Sn, N. Tro, Thanh Ha

418 Trn Thc Ti 955.797.957 Trng H M Tp. HCM

419 Phm Vn Tun Ti 2006 0913.605.110 taituantai@yahoo.com 15C2 CX 30, P. 25, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

420 Nguyn Hu Ti 2009 0932.729.864 52D Hong Minh o, P. 5, Q. 8, Tp. HCM

421 Trn Thnh Ti 2009 0909.560.461 26NA/Bis, Kp. 5, P. Tn Thun Ty, Q. 7, Tp. HCM

422 V Vn Ti 2009 0988.259.998 262/2/30 Phan Anh, P. Hip Tn, Tp. HCM

423 Nguyn Vn B Tm 2010 0989.232.392 137B/5A p 2, An Ph Ty, H. Bnh Chnh, Tp. HCM

424 L Phng Tm 2006 0916.205.701 Kecogang@yahoo.com 66/3 Bng Sao, P. 5, Q. 8, Tp. HCM

425 Trn Thanh Tm 2006 0908.591.125 tranthanhtam49@yahoo.com 220/48 X Vit Ngh Tnh, P. 21, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

426 L Thnh Tm 2009 0986.098.641 170 ng a, Ph Phong, Bnh nh


0972.009.189
427 Nguyn Honh Tm 2010 TamKySuxaydung@yahoo.com.vn Hong Qu, Hong Ha, Thanh Ha
0373.639.551
428 Nguyn Hng Tm 2010 0903.853.220 18/A C/C Hunh Vn Chnh

429 Trn Xun Tm 2009 0915.324.135 57 ng S9, kCN Tn Bnh, Q. Tn Ph, Tp. HCM

Page 14 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
430 Phan Thanh Tm 2010 0962.933.794 Long Trch, Cn c, Long An

431 Bi S Tn 2010 01693.333.209 215E/19 Phan ng Lu, P. 1, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

432 H Nht Tn 2009 0974.679.939 541/29/4 T Hin Thnh, Q. 10, Tp. HCM
0902.866.920
433 Nguyn Hu Tn 2010 huutan7111987@yahoo.com 68/20 Xm t, P. 8, Q. 11, Tp. HCM
3.858.0954
434 Nguyn Nht Tn 2010 0937.883.969 465 N Trang Long, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

435 Trn Minh Tn 2010 0938.213.819 87/4 ng s 16, P. Hip Bnh Chnh, Q. Th c, Tp. HCM

436 V Duy Tn 2010 0909.456.678 11A Phan Chu Trinh, Bnh Thnh, Tp. HCM

437 Hunh Minh Tn 2010 0982.739.789 minhtanclub04@yahoo.com 303A L Vn Qui, P. Bnh Tr ng, Q. Bnh Tn, Tp. HCM

438 Trn nh Tn 2009 0983.837.456 TT. Gi, V Bn, Nam nh

439 Hunh Thnh Tn 2010 0937.487.586 1135/56 Hunh Tn Pht, Kp. 3, Q. 7, Tp. HCM

440 Trn Thanh Tn 2006 0908.140.608 KV4 - Th Trn Hip Ha - c Ha - Long An

441 Li Tn Thch 2009 0978.593.055 185/3 ng s 8, Bnh Hng Ha B, Q. Bnh Tn, Tp. HCM

442 Trn nh Thn 2010 0938.997.467 tdthan78@yahoo.com 229/55/3 Ty Thnh, P. Ty Thnh, Q. Tn Ph, Tp. HCM

443 Nguyn Ngc Thn 2011 Cty XD thi cng c gii Thi Sn

444 V Thnh Thn 2011 0907.034.966 than042003@yahoo.com Bin Ho - ng Nai Cty CP TV T & XD Huy Hong

445 V Vn Thng 2010 0973.862.929 Trc Tun, Trc Ninh, Nam nh

446 Trn Huy Thng 2006 0902.316.554 155 l G C/c Ng Gia T, P. 3, Q. 10, Tp. HCM

447 Bi Vn Thng 2006 0905.272.747 264 Nht To, P. 8, Q. 10, Tp. HCM

448 Trn Thng 2009 0919.210.006 128 Trng Cng nh, P. 3, Tp. Vng Tu

449 Hong Hoa Quc Thng 2011 0937.708.333 hongthang333@yahoo.com 135 p Ph Bnh, x Ho Hip, H. Xuyn Mc, BR - VT Cty TNHH XD Thnh Cng

450 Bi Vn Thng 2009 0937.008.220 Phc Bnh, Long Thnh, ng Nai

451 Nguyn Hng Thng 2011 0982.345.352 hai_au2vn@yahoo.com 495 hng l 3, Bnh Hng Ho, Q. Bnh Tn

452 inh Minh Phng Thanh 2006 0909.215.666 dmpthanh@yahoo.com 209/149/62 Bn Vn n, P. 5, Q. 4, Tp. HCM
0918.431.931
453 Mai Vn Thanh 2006 41/11 Mai Lo Bng, P. 13, Q. Th c, Tp. HCM
0914.944.490
454 Nguyn Hu Thanh 2006 0909.747.799

455 Trn Ch Thanh 2006 0909.616.162 12 l 22 Phm Th Hin, P. 4, Q. 8, Tp. HCM

456 Nguyn Nht Thanh 2010 01685.630.115 Tili282@yahoo.com 191 Hng Nhn, Hng Lc, Thng Nht, ng Nai

457 Trn Vn Thnh 2009 0933.627.076 87/37 Kp. 2, Bnh Tn, Tp. HCM

458 L Quang Thnh 2006 0916.361.836 100 Dng nh Hi, Q. 9, Tp. HCM

459 o Minh Thnh 2009 0989.975.795 230 Trn Hng o, Tp. Tuy Ha

460 Hong Ch Thnh 2010 0986.630.101 652/18B Cng Ha, P. 13, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

Page 15 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
461 Phm c Thnh 2011 0906.323.629 thanhpvc_fc@yahoo.com.vn 88/13 Nguyn Hu Cnh, P. TN, Vng Tu PVC - IC

462 Nguyn Hu Thnh 2009 0988.646.114 E3/6B p 5, Vnh Lc A, Bnh Chnh, Tp. HCM

463 Trn S Trng Thnh 2009 0838.475.484 1588 Hong Vn Th, P. 4, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

464 V Tun Thnh 2009 0907.699.600 tuan_thanh_1704@yahoo.com 258 T Quang Bu, P4, Q8, Tp. HCM Thanh tra Thnh ph

465 V Tun Thnh 2009 0907.699.600 809/25E Trn Hng o, P. 1, Q. 5, Tp. HCM

466 H Vn Thnh 2010 01662.387.431 quocvuong.nguyen18@gmail.com nh An, Du Ting, Bnh Dng

467 Phm Minh Thnh 2010 0907.190.986 025 L B3 C/c P. 3, Q. 4, Tp. HCM

468 Nguyn Hu Thnh 2006 0958.584.152 160/47 ng s 11, P. Bnh Hng Ha, Q. Bnh Tn, Tp. HCM

469 Phm Ph Thnh 2006 0909.672.683 ppthanh83@yahoo.com 45/4 in Bin Ph, P. 15, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

470 o Vnh Thnh 2007 0978.636.000 183/28 Nguyn Thng Hin, P6, Q. Bnh Thnh , Tp. HCM

471 Nguyn Cng Thnh 2010 01278.662.426 p 4, Bnh Hng, Bnh Chnh,Tp. HCM

472 ng Ngc Phng Tho 2006 08.363.806 728/7 Trn Hng o, P. 2, Q. 5, Tp. HCM

473 Nguyn Hu Tho 2006 0903.675.342 nguyen-huu.thao@bigc-vietnam.com 31/8I Kp. 4, Bnh Tr ng B, Q. Bnh Tn, Tp. HCM Siu th BigC

474 Nguyn Tin Th 2010 0922.191.924 Xm 9, Qunh Hi, Qunh Ph, Thi Bnh

475 Lng nh Th 2010 0976.420.418 28/A3 KDC An Ph, Thun An, Bnh Dng

476 V Chnh Th 2010 0982.632.426 1 ng 1A, Bnh Hng Ha A, Bnh Tn, Tp. HCM

477 Nguyn Vn Th 2009 0933.836.063 14 T 1, Kp. 3, P. Long Bnh Tn, Bin Ha - ng Nai

478 Nguyn Vn Thm 2006 0919.041.754 nvthem@potitronics.com 41/8 Lam Sn, P. 2, Tn Bnh, Tp. HCM

479 Nguyn Minh Thi 2006 0909.892.842 p 3, X Thnh Ph, Vnh Cu, ng nai

480 Nguyn Ngc Anh Thin 2009 01686.959.812 100 Thi Sch, P. 6, Lt, Lm ng

481 Nguyn Thin 2010 0989.332.125 78/1 N Trang Long, P. 13, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

482 Nguyn Vn Thin 2011 0979.550.426 nguyenthienasgmail.com 133/51 t 3, Kp 2, P. Phc Long B, Q. 9, Tp. HCM Cty TNHH TV TK XD SA

483 Mai Thng Thin 2009 0988.224.724 T 25, P. Tn Chnh Hip, Q. 12, Tp. HCM

484 ng V Cng Thin 2009 01699.995.905 138/29 Nguyn Vn C, Q. 1, Tp. HCM

485 L Hu Thin 2009 0985.781.564 46/17 L Thng Kit, P. 4, Tp. M Tho

486 Nguyn c Thin 2010 01668.602.515 Nguyenducthienxd05a1@gmail.com B78/148 Lc Long Qun, P. 10, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

487 Hong Ngc Thin 2010 0937.179.868 285/D1 Cch mng thng Tm, P. 12, Q. 10, Tp. HCM

488 L Xun Thing 2009 0907.537.275 375 T Ngc Vn, Q. Th c, Tp. HCM

489 T Cng Thnh 2009 0903.181.285 27 Nhun, P. Sn K, Tn Ph, Tp. HCM

490 V Quc Thnh 2006 0908.191.982 quocthinh_071@yahoo.com 94 X Vit Ngh Tnh, Thng Tam, Tp. Vng Tu

491 on Tn Thnh 2006 0982.797.482 Ph Yn

Page 16 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
492 Phm T t Th 2010 0908.231.071

493 Hunh Ngc Th 2009 0937.671.796 Duy hi, Duy Xuyn, Qung Nam

494 Nguyn Cao Th 2009 0908.646.831 480/12 Gin Dn, Long Bnh, Q. 9, Tp. HCM

495 Nguyn Hu Th 2009 0974.173.190 10 Phan Xch Long, P. 3, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

496 inh Minh Thm 2006 089.407.573 772/5/7 on Vn B, P. 16, Q. 4, Tp. HCM

497 Nguyn on Thng 2009 0989.213.569 214 Quc L 60, M Tho, Tin Giang

498 L Vn Thng 2010 0909.777.540 78/3 Cng L, P. 15, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

499 Duy Thng 2010 01223.938.822 doduythongxd@gmail.com p Hu, Tn Thng Hi, C Chi, Tp. HCM

500 Nguyn Th Anh Th 2006 0908.205.613 102 Nguyn Th Minh Khai, Q. 3, Tp. HCM

501 Lng Th Minh Th 2006 0908.614.481 45A/107 Trn Huy Liu, P. 12, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

502 Phm Ngc Anh Th 2010 0907.467.725 156C Phan nh Phng, Ph Khng, Bn Tre

503 Phan Vn Thun 2009 0902.533.529 54/44 t 6, Kp. 2, P. Tn Thi Hip, Q. 12, Tp. HCM

504 Trn Vn Thun 2009 0943.076.674 i 4, Hong Giang, Hong Ha, Thanh Ha

505 L Minh Thun 2010 0976.937.114 2/11C p I, X Nhn c, H. Nh B, Tp. HCM

506 Nguyn Hu Thun 2010 0907.450.355 43/31 ng 14A, TTT, Q. 7, Tp. HCM

507 Nguyn Vn Thut 2009 01688.263.608 106/12H hn Thuyn, Vng Tu

508 Nguyn Th Hoi Thng 2006 0909.905.727 thuonghoai83vn@yahoo.com 383bis Bn Chng Dng, P. Cu Kho. Q. 1, Tp. HCM

509 H Th Minh Thng 2010 0979.620.582 251/24 L Quang nh, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

510 Nguyn nh Thng 2009 0918.045.151 210/1 H Huy Gip, P. Thnh Lc, Q. 12, Tp. HCM
0988.081.214
511 Nguyn Th Thy 2006 111 Nguyn Vn Tri, Tp. Lt
063.810.570
512 L Nguyn an Thy 2006 0909.220.697 45/75A Trn Huy Liu, P. 12, Q. 3, Tp. HCM

513 Chu Bch Thy 2006 0989.679.927 31/9D Khu ph Nh ng, D An, Bnh Dng

514 Nguyn Thanh Thy 2006 0909.765.992 9/8B L Vn Khng, Hc Mn, Tp. HCM

515 Nguyn Hi Thy 2008 0982.322.210 nguyenhaivn2003@yahoo.com 9 Nguyn Cng Tr, Q1, Tp. HCM Cty TNHH LDKV Bnh Minh

516 Nguyn V Thy 2010 0934.024.036 407 Lc Long Qun, P. 5, Q. 11, Tp. HCM

517 Phm Ch Thuyt 2010 0906.685.648 99/16 Nguyn Hu Cnh, P. Thng Nht, TNT, Tp. HCM

518 L Nh Thy 2002 0903.313.850 thygtcc@yahoo.com 436/89A CMT8, P11, Q3, Tp. HCM Cty Cng Trnh Giao Thng Cng Chnh

519 Nguyn Thy Tin 2009 01687.774.664 20/16A ng 12, P. Ct Li, Q. 2, Tp. HCM

520 Phm c Tin 2006 0918.514.227 50/1B Nguyn nh Th, H. Hc Mn, Tp. HCM

521 Hong Ngc Tin 2009 01683.024.305 S 2 L Q, ng Lng Th Vinh, Vng Tu

522 Nguyn Bo Tin 2009 0908.771.227 67A Bch ng, An Ph, An Giang

Page 17 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
523 Chung Nht Tin 2010 0939.518.456 89/10 Hunh Vn Bnh, P. 17, Q. Ph Nhun, Tp. HCM

524 Trn Ngc Tin 2009 0932.094.056 322/167/7 Nguyn Thi Sn, P. 5, Q. G Vp, Tp. HCM

525 V Minh Tin 2010 0984.560.377 465 N Trang Long, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

526 Nguyn Anh Tin 2010 0908.655.237 20/35 inh B Lnh, P. 24, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

527 L Thnh Tn 2010 0988.993.935 374/10 Nguyn X, P. 13, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

528 L Vn Trng Toi 2009 0937.455.747 81 Bn Ph nh, P. 16, Q. 8, Tp. HCM

529 Hunh Ton 2010 0909.474.674 Nga H - T Ngha - Qung Ngi

530 Nguyn Thanh Ton 2006 062.865.667 Gato171279@yahoo.com Ph in - Hm Ph - Hm Thun Bc - Bnh Thun

531 H Vn Ton 2010 0919.399.561 p. 403, C/c C3 - D n An Sng, Q. 12, Tp. HCM

532 Ng Quc Ton 2008 0909.961.681 ngoquoctoan6932001@yahoo.com 234/7 Vn Li, P. Ph Th Ha, Q.Tn Ph, TPHCM Cty KT V.T.E.C.H

533 Hong Quc Ton 2009 0932.364.279 30B3 C x 304, P. 24, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

534 Cao Vnh Tc 2009 0903.385.392 S 3, D7, Kp. 6, P. PLB, Q. 9, Tp. HCM

535 Nguyn Vn Ti 2006 0908.586.460 Cn Th

536 Phm Quang Tng 2010 0987.073.314

537 V Vn Tr 2009 0973.965.050 442/91/51/1 Quc l 1A, Q. 12, Tp. HCM

538 Phan Qunh Tr 2010 0987.555.537 quynhtra00@yahoo.com 114/10 L Li, P. 3, Q. G Vp, Tp. HCM

539 Trn Th Ngc Trm 2006 087.169.893 89/3 T Ngc Vn, Kp. 1, P. Thnh Xun, Q. 12, Tp. HCM

540 H Th Hng Trang 2006 0918.086.519 05 Chu Vn An, Tp. Long Xuyn, An Giang

541 Nguyn Th Thy Trang 2006 0908.823.087 trangnguyen83vn@yahoo.com 11715H ng s 16, P. 11, Q. G Vp, Tp. HCM

542 L Tn Trng 2002 0989.041.257 letantrang@gmail.com 17P Nguyn Th Tn, P2, Q8, Tp. HCM Cty CPXD-TTNT-QC-Thnh t

543 Nguyn Cao Tr 2009 0983.694.455 Tn Xun, Hm Tn, Bnh Thun

544 ng Vn Tr 2006 0989.884.544 DangvanTri2612@yahoo.com 147 ng B Tho, K. 5, P. 7, TX. Sc Trng, Tnh Sc Trng

545 Hunh Vn Tr 2006 0989.351.420 TX. Th Du Mt, Bnh Dng


089.176.585
546 Trn Nguyn Ngc Tr 2006 551/13A Phm Vn Ch, P. 7, Q. 6, Tp. HCM
0909.234.521
547 Bi Ngc Minh Tr 2010 0907.145.451 Ngocminhtri12@yahoo.com.vn L27 Nguyn Vn Linh, Phan Thit, Bnh Thun
0905.244.344
548 Phm Hong Tr 2009 Phc Hu 2, P. 9, Tp. Tuy Ha, Ph Yn
0573.847.270
549 Lm Hn Tr 2009 0968.221.723 12A Hong Minh o, P. 5, Q. 8, Tp. HCM

550 Trn Minh Tr 2010 0905.278.065 27 Trn Quc Tun, Ninh Ha, Khnh Ha

551 Mai Hu Tr 2010 0936.090.693 623A Ng Quyn, P. V Lc

552 Nguyn Ngc Tr 2009 0932.193.279 p 1, La Ng, nh Qun - ng Nai

553 Phan K Quan Trit 2006 0903.848.110 trietadamc2000@yahoo.com 246/30 Phan Huy ch, P. 12, Q. G Vp, Tp. HCM

Page 18 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
554 Nguyn Tn Triu 2010 0947.377.757 p M Hip, X c M, Cai Ly, Tr Vinh

555 V Vn Trng 2006 0986.970.105 Trongvovan@gmail.com

556 V Thanh Trng 2010 0934.076.540 465 N Trang Long, P. 13, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

557 L Th Trc 2006 0918.844.091 Ngc Phc 2, Bnh Ngc, Tuy Ha, Ph Yn

558 on Thanh Trc 2009 0909.188.111 72/2 Kp. 4, P. TT Ty, Q. 7, Tp. HCM

559 Nguyn Xun Trc 2009 0985.047.717 71/14 ng s 20, P. 5, Q. G Vp, Tp. HCM

560 Lm Ngc Trung 2011 0908.031.431 trungngoclam@gmail.com 38 ng s 6, P. 4, Q. 4 Cty i Qu

561 L Lm Tun Trung 2009 0933.980.911 54/9/32B Quang Trung, P. 10, Q. G Vp, Tp. HCM

562 L Hiu Trung 2006 0908.181.891 175 Bis/4 Nguyn nh Chiu, P. 6, Q. 3, Tp. HCM

563 Phm Ch Trung 2009 0919.206.477 60/32 Quc L 13, P. 26, Q. Bnh Thnh

564 Nguyn Nam Trung 2009 0909.377.061 P. 3, p 5, Ph Vinh, nh Qun, ng Nai, Tp. HCM
0908.527.884
565 Nguyn Thnh Trung 2006 nguyentrung2508@yahoo.com Qui Thnh - Chu Thnh - Bn Tre
075.868.715
566 Nguyn c Trung 2006 0919.654.129 trung2211@yahoo.com 40/7/2 ng 27, p. Sn K, Q. Tn Ph, Tp. HCM

567 L Phm Trung 2009 0958.257.577 490/43/18 L Thi T, P. 10, Q. 10, Tp. HCM

568 L Thnh Trung 2010 0909.604.686 lethnahtrung007@yahoo.com

569 Nguyn Vn Trung 2009 0948.499.484 206/65/16 Nguyn X, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

570 on Tn Trung 2010 0983.394.967 297 Nguyn nh Chiu, P. 5, Q. 3, Tp. HCM

571 Trn Minh Trung 2009 058.3.910.250 42 inh Tin Hong, Vn n, Vn Ninh, Khnh Ha

572 Vn Trung 2009 0972.281.458 Hi Triu, Hi Hu, Nam nh

573 H Hu Trung 2009 0909.658.096 18/7 L Thng Kit, P. 6, M Tho, Tin Giang

574 Nguyn L Trung 2009 01673.898.808 29/20 Ly Bn Bch, Q. Tn Ph, Tp. HCM

575 Trn V Trung 2010 01693.238.328 278/17 Nguyn X, P. 13, Q. Bnh Thnh

576 Dng Thnh Trung 2010 0986.431.366 91 L 2, p 6, M Yn, Bn Lc, Long An

577 Nguyn Quc Trung 2006 08.411.440 63 Hunh nh Hai, P. 14, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

578 L Trng Trng 2009 0989.323.420 495 Hng L 2, Q. Bnh Tn, Tp. HCM

579 Nguyn S Trng 2010 01694.766.412 14/3 Nht Chi Mai, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

580 inh Xun Trng 2010 0939.228.080 11 Hn Mc T, P. 7, Tp. Vng Tu

581 Nguyn Xun Quang Trng 2010 01684.876.965 adt_bluebird@yahoo.com.vn 286/6 Hong Vn Th, P. 4, Tn Bnh, Tp. HCM

582 on Quang Trng 2009 0908.231.723 633/18/1 L Hng Phong, P. 10, Q. 10, Tp. HCM

583 Nguyn Minh T 2009 0903.413.033 80/5F2 L Vn Th, P. 8, Q. G Vp, Tp. HCM

584 Nguyn Tri T 2007 0935.774.605 tnguyentrai@gmail.com 165/12 Nguyn Phc Nguyn, P.10, Q.3, Tp. HCM. Cty CP u t v Xy l in Quang

Page 19 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
585 Trn Thanh T 2009 0989.723.896 196/8/2 T Hin Thnh, P. 10, Q. 10, Tp. HCM
0989.987.754
586 Trn Tun 2006 tuanTran0202@yahoo.com 525/46 Hunh Vn Bnh, P. 14, Q. Ph Nhun
089.911.742
587 Nguyn Vn Tun 2009 0983.289.112 Ph Ha ng, Qung Ph, Qung Ngi

588 Nguyn Chu Tun 2006 0907.176.435 chTuan2005@yahoo.com 81/4 ng s 13, P. 11, Q. G Vp, Tp. HCM

589 Hunh Quang Tun 2006 087.714.254 qtuan16@yahoo.com 15E - L A - P. Tn Ph - Q. 7 - Tp. HCM

590 Phm nh Tun 2010 237/73 Trn Vn ang, P. 11, Q. 3 , Tp. HCM Trung tm Pht trin Cng ngh Cng nghip & T Ho

591 Si c Tun 2009 0903.141.355 78/20 t Tch, P. 4, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

592 Nguyn Anh Tun 2006 0982.311.617 TT Kim inh - Quy hoch Xy dng k Nng, TX. Gia Ngha, Tnh k Nng

593 Hunh Hiu Quc Tun 2006 0918.061.303 tuanhuynhst@yahoo.com 75D Nht Chi Mai, P. 13, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

594 Nguyn Hong Anh Tun 2009 0987.515.386 94 Xun Hp, Phc Long A, Q. 9, Tp. HCM

595 Ng Kim Tun 2007 0938.443.457 ngokimtuan@gmail.com 62 B Hom, P.13, Q. 6, Tp. HCM Cty Vin Thnh (123 L Li, Q.1)

596 Trn Anh Tun 2009 0984.740.959 205 V Th Su, P. 7, Q. 3, Tp. HCM

597 Nguyn Thanh Tun 2009 0918.912.284 09 H Ngc Lu, Phan Thit, Bnh Thun

598 Quang Tun 2008 0937.555.723 quangtuanree@yahoo.com REE Ma E JSC

599 Nguyn c Tun 2007 0907.125.693 tuannguyenxxx@yahoo.com.vn 19 ng T5, P.Ty Thnh, Q. Tn Ph, Tp. HCM Cty Thang my Viet Sin

600 Ng Anh Tun 2010 0982.366.628 1C/14 Kp. Nh ng, TT. D An, Bnh Dng

601 Nguyn Minh Tun 2010 0907.891.354 tuannguyen842005@yahoo.com T 13, Tn Hnh, Ph M, Tn Thnh, B Ra Vng Tu

602 L Hu Tun 2009 01222.713.522 154F Nguyn B Tng, P. 12, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

603 Phan Hong Tun 2009 0909.104.208 23A Quc look 1A, P. Cam Ph, Cam Ranh, Khnh Ha

604 Nguyn Anh Tun 2010 0983.518.350 463B/17 Cch Mng Thng Tm, P. 13, Q. 10, Tp. HCM

605 H Hong Tun 2010 0973.191.053 61/5 Nguyn Bnh khim, P. Dakao, Q. 1, Tp. HCM

606 Trn Anh Tun 2010 0983.132.374 20/46 H c Di, Tn Ph, Tp. HCM
088.060.233
607 Phm Minh Tu 2006 pmtsongngu@yahoo.com 337b Phan Vn Tr, P. 11, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM
0986.746.273
608 Phm Xun Tng 2010 0906.310.455 282 Khnh Hi, P. 5, Q. 4, Tp. HCM

609 Nguyn Anh Tng 2006 087.203.407 310 T 11, Kp. 3, Trng Th, Q. Th c, Tp. HCM

610 Nguyn Minh Tng 2009 0908.844.561 32 ng s 4, P. Bnh Hng Ha A, Q. Bnh Tn, Tp. HCM

611 L Thanh Tng 2009 0902.507.498 Th Tha, Long An

612 Bi Minh Tng 2009 0937.697.182 314 T 13, p 2, Phc ng, Cn c, Long An

613 Nguyn Hong Tng 2009 0908.317.337 59/612 ng S 4, C x Thnh, Q. 3, Tp. HCM

614 Ng Hong Tng 2010 0978.532.010 DuyLinh20561205@gmail.com Bch H, Ph Xuyn, H Ni

615 V Thanh Tng 2010 0906.040.729 65/22 Kp. Thng Li 2, D An, Bnh Dng

Page 20 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
616 ng Vit Tng 2005 0906.484.841 dvt0639@yahoo.com 79 Nguyn Cu m, P. Tn Sn Nh, Q. Tn Ph, Tp. HCM Hp Trin

617 Nguyn Thanh Tng 2002 0908.254.625 42 M Linh, P.19, Q.Bnh Thnh, Tp. HCM Cty C phn a c & Thng Mi Duy Nht

618 on Mnh Tng 2008 0915.989.890 manhtuong.nef@gmail.com 159/29 Trn Vn ang, P11, Q. 3, Tp. HCM

619 Dng Phc T 0903.889.175 429/16 Nguyn Kim, P.9, Q.Ph Nhun, Tp. HCM Cty TNHH

620 H Hu c 2002 0989.012.004 hahuuuoc2008@yahoo.com 21/2E ng Ln, B im, H. Hc Mn, Tp. HCM Cty T Vn Xy Dng Meinhaudt

621 Vng Chn Uy 2009 0959.579.741 Tp. Sc Trng

622 Chu Hu Vn 2007 0918.848.622 chuhuuvan@yahoo.com.vn 652/57 Cng Ha, P.13, Q. Tn Bnh, Tp. HCM Cty C phn u t Xy dng Tn Bnh

623 Nguyn Th Hng Vn 2006 064.807.206 346 Trng Cng nh, P. 8, Tp. Vng Tu

624 Lu B Vn 2010 0933.919.868 Ph yn, Th Xun, Thanh Ha

625 Tsn Schng Vnh 2003 0127.398.2008 xuongvinh@gmail.com 104/44 Trnh nh Trng, P.Ph Trung, Q. Tn Ph, Tp. HCM An Thnh Automation Ltd.

626 Hunh Th Tn Vin 2006 newvien27@yahoo.com

627 Mai Bch Hoa Vin 2010 0972.968.279 106 Nguyn Kim, P. 6, Q. 10, Tp. HCM

628 Nguyn Thanh Vit 2010 0918.504.973 Thanh Phong, Tn Thun, Hm Thun Nam, Bnh Thun

629 Trn c Vit 2009 0948.640.537 64 Ca Vn thnh, P. 11, Q. Tn Bnh, Tp. HCM

630 Nguyn Th Vit 2010 0946.888.386 thevietnguyen@gmail.com 126/18/3 TTH21, P. Tn Thi Hip, Q. 12, Tp. HCM

631 Nguyn Quang Vinh 2006 0909.886.926 nguyen_qvinh1982@yahoo.com 1 Kp/4T Nguyn nh Chiu, Q. 1, Tp. HCM

632 on Xun Vinh 2007 0938.111.182 kevindoana1@yahoo.com 209 Phan Vn Khe, P5, Q. 6, Tp. HCM Cty Apave Vit Nam V ng Nam

633 H Ngc Vinh 2006 0955.994.321 NgoVinhho@yahoo.com.vn D, C x Ph Lm A, P. 12, Q. 6, Tp. HCM

634 Nguyn Hu Vinh 2007 0989.235.354 nguyenhuuvinh_83@yahoo.com 108/13 V Tng, P2, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

635 Nguyn c Vinh 2010 0904.929.886 37 L i Hnh, H Ni

636 Nguyn Khnh Vinh 2010 0937.727.787 S 15 B3, TTTM Ngi Giao, Chu c

637 Nguyn Quc Vinh 2009 0979.036.503 339/70 Phan Vn Tr, P. 5, Q. G Vp, Tp. HCM

638 L Quang Vinh 2010 0933.099.298 1301/1G, P. An Ph ng, Q. 12, Tp. HCM

639 Nguyn Hng V 2010 0903.863.689 4 L Qu n, Bnh Th, Q. Th c, Tp. HCM

640 Phm c V 2006 0907.974.579 182A6 phm Ph Th, P. 4, Q. 6, Tp. HCM

641 Mai Thit V 2009 0915.515.572 Ha Bnh, Tuy Ha, Ph Yn

642 Trn Th V 2009 0908.257.075 820/74/2C Nguyn Kim, P. 3, Q. G Vp

643 Nguyn Hong V 2006 0909.455.075 337 L D C/c n Quang, P. 9, Q. 10, Tp. HCM

644 Nguyn Trnh Ngc Hoi V 2006 0905.469.769 48/9 Nguyn Cng Tr, Bun Ma Thut, kLk

645 H nh V 2009 0918.091.851 288/51 Dng nh Hi, Tng Nhn Ph B, Q. 9, Tp. HCM

646 L Quang V 2010 0909.838.595 750 Nguyn Kim, P. 4, Ph Nhun, Tp. HCM

Page 21 of 22
Stt H v Tn Nm TN in thoi Email a ch lin h n v cng tc
647 Nguyn B V 2010 0937.909.589 Th Trn Li Thiu, Bnh Dng

648 Nguyn Cng V 2009 0986.286.228 25/10D Thng Nht, P. 10, Q. G Vp, Tp. HCM

649 Nguyn Xun Thin V 2011 0122.942.0204 ng_vu12345@yahoo.com 40/459 E L c Th, P. 17, Q. GV, Tp. HCM Tntresco

650 Trn Anh V 2010 112 Phan nh Phng, Ph Phong

651 Hunh Trng Uy V 2002 0984.338.833 kstruongvu@gmail.com 156 Trn Qu, P6, Qun 11, Tp. HCM Cty C Phn T Vn u T IDICO

652 Trn Minh Vng 2006 0908.623.240 Y1/8 Tua Hai ng Khi, Chu Thnh, Ty Ninh

653 Trn Thanh Vng 2007 0909.366.760 thanhvuongcn02b2@yahoo.com.vn 189/B7 Cng Qunh, Q1, Tp. HCM Trung tm Pht trin Cng ngh & Thit b Si Gn

654 Hunh Nguyn Hong Vng 2009 0944.470.993 727/613 Trn Hng o, P. 1, Q. 5, Tp. HCM

655 Nguyn Quc Vng 2010 0982.049.072 nguyenanhduc1812@yahoo.com c L - L Nhn - H Nam

656 Nguyn Vnh Vy 2009 0938.525.284 Thanh An, Lng i, t , B Ra - Vng Tu

657 Trm Th Tuyt Xun 2006 0913.944.317 140/2 Phan Vn Tr, P. 12, Q. Bnh Thnh, Tp. HCM

658 L Th Thanh Xun 2008 093.25.25.207 thanhxuan_econ@yahoo.com 312 ng s 8, P. Bnh Hng Ha A, Q.Bnh Tn, Tp.HCM Cty TNHH CK-XD i Quang long (KCN VSIP 1)

659 Nguyn Hi Yn 2006 0909.552.311 haiyen132000@yahoo.com Hip Thnh 2, Tam B, Di Linh, Lm ng

Tp. HCM, ngy 26 thng 5 nm 2011

Page 22 of 22