You are on page 1of 2

Panduan Microsoft Access TMK Tahun 5

1. Buka Perisian Microsoft Access 2007. Klik New Blank Database. Masukkan nama fail

pangkalan data anda.

2. Klik View . Dan berikan nama untuk jadual anda.

3. Masukkan nama medan dan jenis medan seperti di bawah:

4. Savekan Jadual anda . Dan klik View

__________________________________________________________________________________

5. Klik Create Form.

6. Klik Save. dan berikan nama untuk borang anda.

7. Klik view. dan masukkan data. Klik next record. Gunakan search bar.