You are on page 1of 45

UBND TNH TIN GIANG

S K HOCH V U T

Hnh thc
TT S GCNT Ngy cp Tn d n
u t

I. DANH MC CC D N NM NGOI KHU CNG NGHIP

72.5% vn
1 532022000001 29/9/2006 Cng ty TNHH Trinity Vit Nam
nc ngoi

Thnh l p mi Doanh nghip ch


45% vn
2 531022000019 21/8/2007 bin kinh doanh XNK lng thc
nc ngoi
thc phm

70% vn
3 531043000023 21/9/2007 Sn xut nt o Xut khu
nc ngoi

D n u t thnh lp Doanh
nghip sn xut kinh doanh x da, 100% vn
4 531023000031 3/12/2007
sn phm sn xut t x da cho nc ngoi
xut khu

Cng ty TNHH Royal Can 100% vn


5 531043000033 24/12/2007
Industries (Vit Nam) nc ngoi

100% vn
6 531043000064 12/8/2008 Nh my ch bin Thy sn
nc ngoi

Khu ngh dng v sn GOLF Tin 100% vn


7 531045000053 14/7/2008
Giang nc ngoi

Thnh lp mi c s lp rp kinh
doanh thit b in t iu khin 100% vn
8 531043000066 24/12/2008
cc trang thit b in gia dng v nc ngoi
thit b in sn xut
Cng ty TNHH SCANCOM Vit 100% vn
9 53112000079 1/5/2009
Nam - Chi nhnh Tin Giang nc ngoi

Nh my sn xut, gia cng hng


100% vn
10 531043000082 28/5/2009 may mc, th nhi bng, nn, v,
nc ngoi
dp

D n thnh lp chui ca hng 100% vn


11 53112000110 30/7/2010
thc n nhanh ti M Tho nc ngoi

Phn xng sn xut tru vin lm 100% vn


12 53112000114 7/9/2010
t tru nc ngoi

Cng ty TNHH 1TV Pungkook 100% vn


13 53112000117 15/11/2010
Bn Tre Chi nhnh M Tho nc ngoi

Nh my sn xut v gia cng o


khoc (o Jacket), qun, o khoc 100% vn
14 531043000119 8/12/2010
lng vt (sn phm khng dt nc ngoi
nhum)

Phn xng sn xut tru vin lm 100% vn


15 53112000121 31/12/2010
t tru nc ngoi

50% vn
16 531022000131 8/6/2011 Cng ty TNHH SD - SYDFYNS
nc ngoi

100% vn
17 531023000134 15/7/2011 Sn xut cc sn phm g nhn to
nc ngoi
Trung tm nghin cu canh tc cy 83,3% vn
18 531022000136 16/8/2011
Sri Nichirei nc ngoi

Qun l, kinh doanh nh hng, 50% vn


19 531022000137 14/10/2011
khch sn ti Thi Sn nc ngoi

Phn xng sn xut tru vin lm 100% vn


20 531043000125 5/4/2011
t tru nc ngoi

Nh my sn xut bn thnh phm 100% vn


21 53112000129 2/6/2011
ca giy nc ngoi

Chi nhnh nh my sn xut cun


100% vn
22 53112000140 1/12/2011 m thanh v cc loi loa ti M
nc ngoi
Tho

Nh my sn xut gia cng ba l,


100% vn
23 531043000143 18/1/2012 ti xch, ti du lch v cc loi
nc ngoi
tng t

100% vn
24 53112000152 17/4/2011 Thnh lp nh my s ch cm go
nc ngoi

30% vn
25 53102200151 17/4/2012 D n sn xut phn bn hu c
nc ngoi

100% vn
26 53112000153 18/4/2012 Sn xut sn mi
nc ngoi

Nh my ch bin tri cy Nichirei 100% vn


27 531043000164 28/3/2013
Suco Vit Nam nc ngoi
Xy dng c s sn xut, gia cng 100% vn
28 531043000166 21/5/2013
hng may mc v nguyn phu liu nc ngoi

Nh my sn xut v gia cng ti


100% vn
29 531023000172 21/10/2013 gy n Golf, vali, ba l v cc loi
nc ngoi
ti xch

Nh my sn xut, gia cng thiu


vi tnh, bao da tay li xe hi v dn 100% vn
30 531023000174 12/24/2013
p vi bng in (Laminate) khng nc ngoi
dng keo v khng nhim

D n u t bn ln xung hng
100% vn
31 53121000179 23/04/2014 ha phc v Khu cng nghi p
nc ngoi
Long Giang

m dng v kinh doanh tm 100% vn


32 53112000184 9/18/2014
ging ti Tin Giang nc ngoi

100% vn
33 531022000185 9/29/2014 D n sn xut hng may mc
nc ngoi

Nh my sn xut, gia cng hng


100% vn
34 53121000191 11/11/2014 may mc, th nhi bng, nn, v,
nc ngoi
dp

2. DANH MC CC D N NM TRONG KHU CNG NGHIP

100% vn
1 532043000003 31/1/1992 Cty TNHH VBL Tin Giang
nc ngoi

100% vn
2 532043000004 20/7/1999 Cty TNHH BaDaViNa(KoRea)
nc ngoi

Chi nhnh Cty C phn Chn nui 100% vn


3 53212000008 20/8/2000
CPVN Tin Giang (ThaiLand) nc ngoi
Cty TNHH Nam Of 100% vn
4 532043000014 30/9/2002
London(EngLand) nc ngoi

Cty TNHH Royal Foods 100% vn


5 532023000001 30/1/2004
(ThaiLand) nc ngoi

Chi nhnh Cty TNHH Uni- 100% vn


6 53212000007 14/6/2005
President VN Tin Giang (TaiWan) nc ngoi

100% vn
7 532023000002 4/4/2007 Cty TNHH Long Ji (ai Loan)
nc ngoi

Cty TNHH Sinh hc k thut Thin 100% vn


8 532043000005 1/8/2007
Thch (Trung Quc) nc ngoi

Cty TNHH Tong Wei Vit Nam 100% vn


9 532043000006 31/8/2007
(Trung Quc) nc ngoi

Cng ty TNHH pht trin khu cng 100% vn


10 532043000007 26/11/2007
nghip Long Giang nc ngoi

Cty TNHH Gia cng ng Hi 100% vn


11 532043000010 08/08/08
Lng Vit Nam nc ngoi

Cty TNHH TC.Union Vit Nam 100% vn


12 532023000011 22/9/2008
(ThaiLan) nc ngoi

100% vn
13 532043000012 13/4/2010 Cty TNHH Du n Honoroad VN
nc ngoi

Cty TNHH ch bin Glutin 100% vn


14 532043000013 12/05/10
Brilliant nc ngoi

100% vn
15 532023000014 20/5/2010 Cty TNHH Nha Vit Hoa
nc ngoi
100% vn
16 532043000015 03/06/10 Cty TNHH Boscon Vit Nam
nc ngoi

Cty TNHH Gi mc o Ji Xiang 100% vn


17 532043000016 09/06/10
Yun Vit Nam nc ngoi

Cty TNHH Bao b Jiang Nan Vit 100% vn


18 532043000017 08/07/10
Nam nc ngoi

Cty C phn Qung Vit - Tin 100% vn


19 532043000026 17/2/2011
Giang nc ngoi

100% vn
20 532043000019 30/7/2010 Cty TNHH Count Vina
nc ngoi

100% vn
21 532043000021 30/8/2010 Cty TNHH D c Vit Nam
nc ngoi

Cty TNHH Freeview Industrial 100% vn


22 532043000022 11/09/10
(Vit Nam) nc ngoi

100% vn
23 532043000023 16/9/2010 Cty TNHH Sunjin vina Mekong
nc ngoi

Cng ty TNHH ti xch Simone 100% vn


24 532043000024 28/9/2010
Vit Nam TG (Hn Quc) nc ngoi

100% vn
25 532045000025 09/11/10 Cty TNHH Han sae TG
nc ngoi

Cty TNHH Hng th cng Xin 100% vn


26 532043000027 23/02/2011
Dong Ya Vit Nam nc ngoi

Cng ty TNHH Cng ngh Bella 100% vn


27 532043000028 17/3/2011
Vit Nam nc ngoi
Cty TNHH Dt Texhong Ngn 100% vn
28 532043000029 05/05/11
Long nc ngoi

100% vn
29 532023000030 27/5/2011 Cty TNHH Nissei Electric My Tho
nc ngoi

100% vn
30 532023000031 02/06/11 Cng ty TNHH Du n Su Pacific
nc ngoi

Cng ty TNHH On 100% vn


31 532043000032 20/7/2011
ACCESSORIES-VN nc ngoi

100% vn
32 532043000033 22/7/2011 Cng ty TNHH MASTER C&D
nc ngoi

100% vn
33 532023000034 15/8/2011 Cty TNHH King Hamm Industrial
nc ngoi

CN Cty TNHH Cargill Vit Nam 100% vn


34 53212000035 16/9/2011
ti Tin Giang nc ngoi

Cng ty TNHH Lock & Lock 100% Vn


35 532043000037 13/02/2012
Living nc ngoi

40% Vn
36 532022000038 14/3/2012 Cty TNHH Hng Vng Mascato
nc ngoi

Cng ty TNHH Bao b Quc t 100% Vn


37 532023000039 5/3/2012
Thun Phong nc ngoi

Cng ty TNHH TOYONAGA 100% Vn


38 532043000040 31/5/2012
(MEKONG) nc ngoi
Cng ty TNHH Emivest Feedmill 100% Vn
39 532043000041 5/10/2012
(TG) Vit Nam nc ngoi

100% Vn
40 532023000042 21/3/2013 Cng ty TNHH Ebisuya Vit Nam
nc ngoi

Nh my sn xut thc n chn 60% vn


41 532032000043 22/4/2013
nui Anco Tin Giang nc ngoi

100% Vn
42 532043000044 8/8/2013 Cng ty TNHH Green TG
nc ngoi

Cng ty TNHH Thc nghip dt 100% Vn


43 532043000045 29/8/2013
Kang Na Vit Nam nc ngoi

Cng ty TNHH Dt Shengyu Vit 100% Vn


44 532043000046 0810/2013
Nam nc ngoi

Cng ty thp khng g Qung 100% Vn


45 532043000047 14/01/2014
Thng Vit Nam nc ngoi

Cng ty TNHH Nguyn liu mi 100% Vn


46 532043000048 23/04/2014
Sanqi Vit Nam nc ngoi

100% Vn
47 532043000049 18/06/2014 Cng ty TNHH Kaka Vit Nam
nc ngoi
Cng ty TNHH nha Kaida Vit 100% Vn
48 532043000052 10/30/2014
Nam nc ngoi

Cng ty TNHH Giy Wan Bang 100% Vn


49 532043000053 11/24/2014
Vit Nam nc ngoi
DANH SCH CC DOANH NGHIP C VN U T NC N

Tn doanh nghip thnh Loi hnh


Vn u t Vn iu l
lp DN

Cng ty TNHH Trinity Vit


2TV 3,000,000 1,600,000
Nam

Cng ty TNHH Vit Phong 2TV 300,000 200,000

Cng ty TNHH Sn xut nt


2TV 157,000 157,000
o Thnh Cng

Cng ty TNHH Sn xut x


2TV 500,000 187,500
da KDD

Cng ty TNHH Royal Can


1TV 21,000,000 3,000,000
Industries (Vit Nam)

Cng ty TNHH 1TV Li


Chuan Food Products (Vit 1TV 5,800,000 1,000,000
Nam)

Cng ty TNHH 1TV


1TV 80,000,000 16,000,000
Genuwin D&C Tin Giang

Cng ty TNHH 1TV


1TV 412,000 190,060
KATEMA Vit Nam
Cng ty TNHH SCANCOM
Vit Nam - Chi nhnh Tin 1TV 120,000 60,000
Giang

Cng ty TNHH 1TV Dream


1TV 12,500,000 5,000,000
Mekong

Chi nhnh Cng ty TNHH


Jollibee Vit Nam ti M Chi nhnh 200,000 200,000
Tho

Chi nhnh Cng ty TNHH


Chi nhnh 526,000 526,000
1TV Biomass M Kng

Cng ty TNHH 1TV


Pungkook Bn Tre Chi Chi nhnh 500,000 500,000
nhnh M Tho

Cng ty TNHH 1TV Wondo


1TV 8,500,000 5,000,000
Vina

Phn xng sn xut tru


1TV 821,000 821,000
vin lm t tru

Cng ty TNHH SD -
2TV 37,000 37,000
SYDFYNS

Cng ty TNHH 1TV Sn


1TV 800,000 800,000
nghip Thi Thnh
Cng ty TNHH Nichirei
2TV 500,000 500,000
Acerola

Cng ty TNHH Hongai


2TV 500,000 200,000
1949 Vit Nam

CNG TY TNHH MT
THNH VIN BIOMASS 1TV 800,000 200,000
MEKONG TG

Cng ty CP Tae Kwang Vina


Industrial - Chi nhnh M C phn 12,000,000 12,000,000
Tho

Cng ty TNHH Estec Vit


Chi nhnh 700,000 700,000
Nam - Chi nhnh M Tho

Cng ty TNHH 1TV Jako


C phn 1,200,000 1,200,000
Vina

Chi nhnh Cng ty TNHH


Wilmar Agro Vit Nam ti Chi nhnh 970,000 970,000
Ci B

Cng ty TNHH Sinh hc


2TV 1,000,000 1,000,000
Thun Tho Thin

Cng ty TNHH 1TV Sn


xut nt o Thnh Cng - Chi nhnh 48,000 48,000
Chi nhnh Long nh

Cng ty TNHH Mt thnh


1TV 4,500,000 4,500,000
vin Nichirei Suco Vit Nam
Cng ty TNHH 1TV HS
1TV 2,000,000 2,000,000
Vina

Cng ty TNHH Deachang


2TV 2,000,000 1,200,000
Vina

Cng ty TNHH 1TV Centum


1TV 400,000 200,000
Vina

Cng ty TNHH pht trin


Khu cng nghi p Long 1TV 3,000,000 3,000,000
Giang

Chi nhnh Cng ty TNHH


Ging thy sn Hisenor Vit Chi nhnh 472,000 472,000
Nam ti tnh Tin Giang

Cng ty TNHH may mc


2TV 2,800,000 470,000
Eco Tank

Cng ty TNHH 1TV Dream


1TV 600,000 600,000
Mekong

Cty TNHH VBL Tin Giang 1TV 126,500,000 76,000,000

Cty TNHH
1TV 650,000 500,930
BaDaViNa(KoRea)

Chi nhnh Cty C phn Chn


Chi nhnh 11,450,000 5,724,175
nui CPVN (ThaiLand)
Cty TNHH Nam Of
1tv 4,960,000 2,000,000
London(EngLand)

Cty TNHH Royal Foods


1TV 13,000,000 9,000,000
(ThaiLand)

Chi nhnh Cty TNHH Uni-


President VN Tin Giang 1TV 25,400,000 25,400,000
(TaiWan)

Cty TNHH Long Ji (ai


1TV 1,000,000 1,000,000
Loan)

Cty TNHH Sinh hc k thut


1TV 1,300,000 650,000
Thin Thch (Trung Quc)

Cty TNHH Tong Wei Vit


1TV 29,800,000 15,000,000
Nam (Trung Quc)

Cng ty TNHH pht trin


1TV 100,000,000 20,000,000
khu cng nghip Long Giang

Cty TNHH Gia cng ng


1TV 55,000,000 10,000,000
Hi Lng Vit Nam

Cty TNHH TC.Union Vit


2tv 6,000,000 3,000,000
Nam (ThaiLan)

Cty TNHH Du n Honoroad


1TV 6,600,000 4,000,000
VN

Cty TNHH ch bin Glutin


1TV 5,000,000 3,000,000
Brilliant

Cty TNHH Nha Vit Hoa 2TV 4,000,000 4,000,000


Cty TNHH Boscon Vit Nam 1TV 2,000,000 600,000

Cty TNHH Gi mc o Ji
1TV 3,800,000 3,800,000
Xiang Yun Vit Nam

Cty TNHH Bao b Jiang Nan


1TV 3,000,000 2,000,000
Vit Nam

Cty C phn Qung Vit -


C phn 40,000,000 20,000,000
Tin Giang

Cty TNHH Count Vina 1TV 6,000,000 6,000,000

Cty TNHH D c Vit


1TV 90,500,000 55,000,000
Nam

Cty TNHH Freeview


1TV 70,000,000 40,000,000
Industrial (Vit Nam)

Cty TNHH Sunjin vina


1TV 6,000,000 2,000,000
Mekong

Cng ty TNHH ti xch


Simone Vit Nam TG (Hn 1tv 41,000,000 7,000,000
Quc)

Cty TNHH Han sae TG 1TV 50,000,000 5,000,000

Cty TNHH Hang th cng


1TV 1,000,000 750,000
Xin Dong Ya Vit Nam

Cng ty TNHH Cng ngh


1TV 2,000,000 650,000
Bella Vit Nam
Cty TNHH Dt Texhong
1TV 350,000,000 70,000,000
Ngn Long

Cty TNHH Nissei Electric


2TV 15,000,000 2,000,000
My Tho

Cng ty TNHH Du n Su
2TV 2,400,000 1,680,430
Pacific

Cng ty TNHH On
2TV 13,000,000 8,000,000
ACCESSORIES-VN

Cng ty TNHH MASTER


1TV 1,350,000 5,000,000
C&D

Cty TNHH King Hamm


2TV 3,500,000 1,050,000
Industrial

Cty TNHH Cargill Vit Nam Chi nhnh 4,000,000 4,000,000

Cng ty TNHH Lock & Lock


1TV 150,000,000 30,000,000
Living

Cty TNHH Hng Vng


Lin doanh 2,309,000 1,429,000
Mascato

Cng ty TNHH Bao b Quc


2TV 4,600,000 4,600,000
t Thun Phong

Cng ty TNHH
1TV 3,500,000 300,000
TOYONAGA (MEKONG)
Cng ty TNHH Emivest
1TV 24,000,000 500,000
Feedmill (TG) Vit Nam

Cng ty TNHH Ebisuya Vit


2TV 7,500,000 3,750,000
Nam

Cng ty C phn dinh dng


Nng nghip Quc t Tin 2TV 3,540,000 1,062,000
Giang

Cng ty TNHH Green TG 1TV 10,000,000 7,000,000

Cng ty TNHH Thc nghip


1TV 41,000,000 10,000,000
dt Kang Na Vit Nam

Cng ty TNHH Dt Shengyu


1TV 16,500,000 5,000,000
Vit Nam

Cng ty thp khng g Qung


1TV 4,700,000 2,000,000
Thng Vit Nam

Cng ty TNHH Nguyn liu


1TV 10,000,000 3,000,000
mi Sanqi Vit Nam

Cng ty TNHH Kaka Vit


1TV 3,500,000 1,500,000
Nam
Cng ty TNHH nha Kaida
1TV 2,000,000 700,000
Vit Nam

Cng ty TNHH Giy Wan


1TV 15,000,000 4,500,000
Bang Vit Nam
NH NGHIP C VN U T NC NGOI TI TIN GIANG

Thi a ch tr s DN/a im Nh u t nc
Mc tiu hot ng Ngnh lnh vc
hn d n ngoi

Cm cng nghip v Tiu Cng ty TRINITY


ch bin, ng hp cc sn Cng nghip ch
49 th cng nghip Tn M MARINE VENTURE
phm thu sn xut khu bin ch to
Chnh CORP

Xay xt thc la, nh bng


HO, TIEN-TZU; LIN,
go, Sn xut tinh bt v cc s 522, t 16, p An Hip, x
Cng nghip ch CHING-YUAN ;
sn phm khc t tinh bt, 20 ng Ho Hip, huyn Ci
bin ch to HUANG, CHUNG-
Mua bn lng thc, thc B
SHAN
phm

Sn xut, gia cng v xut Cng nghip ch p M Tng, x M Phc,


50 Chung Moon Yong
khu nt o bin ch to huyn Tn Phc

Mua, bn v da cc loi ,
Mua, bn x da v cc sn Cng nghip ch s 2061 p Lc Ho, x Bnh Nguyn Th Bon;
50
phm c sn xut t x bin ch to ng, huyn G Cng ng Nguyn Vn Sinh
da

l 26, 27, 28, 35, 36 v 37,


Sn xut hp kim loi cc
Cng nghip ch cm cng nghip - tiu th Royal Can Industry
loi, ng thc n v / 50
bin ch to cng nghip Tn M Chnh, Co., ltd
hoc ung
thnh ph M Tho

Cng ty Li CHUAN
Ch bin, xut nhp khu Cng nghip ch Cm cng nghip Tn M
50 FOOD PRODUCTS
thy sn bin ch to Chnh, thnh ph M Tho
PTE. LTD

xy dng khu phc hp ngh Cng ty Trch nhim


Dch v lu tr x Tn Lp 1, huyn Tn
dng v sn golf Tin 50 hu hn Genuwin
v n ung Phc
Giang D&C

s 426B, ng Trn Hng


Sn xut linh kin in t v Cng nghip ch CNG TY KATEMA
20 o, phng 4, thnh ph
thit b gia dng bin ch to LTD
M Tho
Sn xut cc sn phm t g; p 1, x Trung An, thnh ph
CNG TY TNHH
Sn xut ni tht bng Cng nghip ch M Tho. L 10 ng s 8,
10 SCANCOM VIT
ng kim; Sn xut cc sn bin ch to kcn Sng Thn 1, huyn D
NAM
phm nha An, Bnh Dng

Sn xut gia cng hng may J.Y.


Cng nghip ch p An Thi, x An C, huyn
mc, th nhi bng, nn, v 50 INTERNATIONAL
bin ch to Ci B
dp CO. LTD..

Siu th Co.op Mart M Tho,


thnh lp v iu hnh chui s 35 ng p Bc, CNG TY TNHH
Dch v lu tr
ca hng thc n nhanh (fast 30 phng 5, thnh ph M JOLLIBEE VIT
v n ung
food) ti M Tho Tho. 262 Khnh hi, p6, NAM
q4.HCM

CNG TY TNHH
Sn xut v mua bn tru Tnh l 865, p Knh 12, x MT THNH VIN
Cng nghip ch
vin lm t tru v cc sn 20 M Phc Ty, huyn Cai BIOMASS M
bin ch to
phm t g, my, tre, na Ly KNG.; Nguyn Anh
Tun

Sn xut, gia cng ti xch, Cm Cng nghip tiu th CNG TY TNHH


ti hnh l, giy dp, trang Cng nghip ch cng nghip Tn M Chnh, MT THNH VIN
50
phc da (tr thuc da v lng bin ch to phng 9, thnh ph M PUNGKOOK BN
th) Tho TRE

Sn xut v gia cng o


khoc (jacket), qun, o
Cng nghip ch pTn Bnh, x Long Bnh CNG TY C PHN
khoc lng vt. 100% sn 50
bin ch to in, huyn Ch Go WONDO APPAREL
phm xut khu sang : Hn
Quc, M, Canada, EU

CNG TY TNHH
Sn xut v xut khu cc
Cng nghip ch p Tn Hng Ty, x Tn MT THNH VIN
sn phm tru vin lm t 20
bin ch to Ha Ty, huyn Tn Phc BIOMASS M
tru, g, my, tre, na
KNG

Thc hin quyn xut khu ng s 1, Cm cng Cng ty C phn


Cng nghip ch
cc mt hng chi tr em 20 nghip Trung An, thnh ph SYDFYNS
bin ch to
bng g M Tho TRLEGETJ

ng Jeon Jong Tae.


Cng nghip ch p Ty 1, x Long nh, ngy: 22/09/1954. H
Sn xut vn p xut khu 50
bin ch to huyn Chu Thnh chiu s: M11293716;
24/09/2010;
Dch v nghin cu v pht
trin ging cy n qu; cung Cng nghip ch p Ha Bnh, x Bnh Ngh, CNG TY NICHIREI
15
cp cy s ri ging v hng bin ch to huyn G Cng ng SUNO INC
dn k thut

Dch v lu tr ngn ngy, Cng ty TNHH mt


Dch v lu tr p Thi Bnh, x Thi Sn,
nh hng, kinh doanh bt 50 thnh vin HONGAI
v n ung thnh ph M Tho
ng sn 1949

Sn xut, mua bn tru vin Nguyn Anh Tun;


Cng nghip ch p Tn Hng Ty, x Tn
lm t tru v cc sn phm 50 EF716742. Ngy cp:
bin ch to Ha Ty, huyn Tn Phc
t g, my, tre, na 22/10/2010

CNG TY C PHN
Sn xut cc b phn ca Cng nghip ch Tnh l 864, x Trung An,
43 TAE KWANG VINA
giy cc loi bin ch to thnh ph M Tho
INDUSTRIAL

Cm Cng nghip Tiu th


Sn xut cc cun m thanh, Cng nghip ch cng nghip Tn M Chnh, CNG TY TNHH
34
linh kin loa v loa bin ch to phng 9, thnh ph M ESTEC VIT NAM
Tho

Cng nghip ch p Ha Li Tiu, x Bnh ng CHOI


Sn xut balo ti xch 50
bin ch to Ninh, hyn Ch Go SUNGHYUN

thnh lp chi nhnh hch


Lee Swee Heng; sinh
ton ph thuc lp t v Cng nghip ch p Hu Thun, x Hu
40 ngy 3/12/1962;
vn hnh mt nh my s bin ch to Thnh, huyn Ci B
Malaysia
ch cm go

sn xut phn bn hu c t
ngun nguyn liu c sn
Cng nghip ch p M Thnh, x M Phc, BIOMAX GREEN
nh: mn ca, g vn, rm 50
bin ch to huyn Tn Phc PTE LTD
r, l cy, v tru. khng gy
nhim mi trng

CNG TY TNHH
p Mi, x Long nh,
sn xut sn Mi t v s, Cng nghip ch MT THNH VIN
40 huyn Chu Thnh, tnh Tin
v c, v x c bin ch to SN XUT NT O
Giang
THNH CNG

Thu mua, ch bin v xut Cng nghip ch p Ha Bnh, x Bnh Ngh, CNG TY NICHIREI
50
khu tri Sri bin ch to huyn G Cng ng SUNO INC
Sn xut v gia cng hng
S 236C, Nguyn Trung
may mc v nguyn ph liu Cng nghip ch
50 Trc, p M Thnh, x M ng Beoung Jung
lin quan n ngnh may bin ch to
Phong, TP.M Tho. TG
mc

Sn xut v gia cng ti gy


Cng nghip ch p Ha Li Tiu, x Bnh ng Kim Chang Seob;
nh Golf, vali, ba l v cc 50
bin ch to Ninh, hyn Ch Go ng Kang Yo Young
loi ti xch

sn xut, gia cng thiu vi


tnh, bao da tay li xe hi v
Cng nghip ch p Ha Li Tiu, x Bnh ng Jeong Hyeong
dn p vi bng in 50
bin ch to Ninh, hyn Ch Go Seok
(Laminate) khng dng keo
v khng nhim

V n chuyn nguyn v t li u
phc v cho vi c sn xut x Tn Lp 1, huyn Tn
Vn ti kho bi 43 ng Weng Ming Zhao
ca cc doanh nghi p trong Phc
KCN Long Giang

a tm ging th chn
Nng nghp, Cng ty TNHH Ging
trng t Ninh Thun vo p Cy Bng, x Tn Thnh,
Lm nghip, 19 thy sn Hisenor Vit
m li ti Tin Giang, sau huyn G Cng ng
Thy sn Nam
bn li cho ngi dn

Sn xut gia cng hng may Cng nghip ch p Qu Trinh, x Nh Qu, th ng Fong Lik Man
50
mc bin ch to x Cai Ly Leonard

sn xut, gia cng hng may


Cng nghip ch p M Li, x Nh M, th Cng ty TNHH 1TV
mc, th nhi bng, nn, v, 50
bin ch to x Cai Ly Dream Mekong
dp

Cng nghip ch
Sn xut Bia 15 KCN M Tho Teng Sen Fatt
bin ch to

Ch bin thy hi sn xut Cng nghip ch


34 L 52, KCN M Tho Kim Myung Soo
khu bin ch to

Cng nghip ch KCN M Tho x Trung An, Cng ty C phn chn


Sn xut thc n chn nui 43
bin ch to TP M Tho, Tin Giang nui CP Vi t Nam
Gia cng, xut khu hng Cng nghip ch Cty TNHH New World
45 KCN M Tho
mai m c bin ch to Fashion Limited

L 19-20, KCN M Tho x


Ch bin thy hi sn xut Cng nghip ch ROYAL FOODS CO.,
43 Trung An, TP M Tho, Tin
khu bin ch to LTD
Giang

Cng nghip ch
Sn xut thc n thy sn 43 L 03, KCN M Tho Lee Ching Tyan
bin ch to

Ch bin v xut khu t Cng nghip ch


43 KCN Tn Hng
nng sn, rau, c, qu bin ch to

SX, KD cht ph gia v dinh


Cng nghip ch Cty TNHH Yixing
dng dnh cho gia sc, gia 43 L BI 1, KCN Tn Hng
bin ch to Tainshi Feed
cm v thy sn.

SX, KD thc n, cht ph gia


Cng nghip ch Cty C phn Hu hn
cho thc n thy sn, gia sc, 49 L BII 1-7, KCN Tn Hng
bin ch to Tong Wei
gia cm

Hot ng kinh
Cty TNHH u t
Kinh doanh H tng KCN doanh bt ng 50 Tn l p 1, Tn Phc
Qun l Tin Giang
sn

Cng nghip ch L 67-76a, KCN Long


c ng 49 ng Feng Hailiang
bin ch to Giang

L 10 - 11, KCN M Tho x


Sn xut bt c, c vin, du Cng nghip ch
39 Trung An, TP M Tho, Tin Karn Chaiwanichkit
c v chit xut da c. bin ch to
Giang

Cty TNHH dinh dng


Sn xut, kinh doanh v tinh
Cng nghip ch L 26A, KCN Long Giang, ng vt Honoroad
luyn cc loi du m ng 47 nm
bin ch to Tn Lp 1, Tn Phc Trng Khnh Trung
thc vt
Quc

Sn xut kinh doanh v bc


L 25A v 26B, KCN Long Cty TNHH ch bin
cho thuc nang vi cht liu Cng nghip ch
47 nm Giang, Tn Lp 1, Tn ph phm thu sn
l glutin v cc loi glutin bin ch to
Phc Honoroad Vit Nam
thc phm

Sn xut, kinh doanh thnh L A IV - 12, KCN Tn


Cng nghip ch
phm, bao b nha, cc sn 46 nm Hng, x Tn Hng, Chu ng Li De Feng
bin ch to
phm bng nha Thh, Tin Giang
SX cu kin b tng c sn;
L 21, KCN Long Giang, Cty TNHH C phn
nh tin ch, cng trnh kt Cng nghip ch
47 nm Tn Lp 1, Tn Phc, Tin u t Bo Jian Shen
cu gang thp; Xy dng bin ch to
Giang Zhen
cng trnh cc loi

Gi mc qun o, Bao xp,


Ti nilon, ng giy, Giy L 60B, KCN Long Giang, Cty TNHH ch bin
Cng nghip ch
tm, Giy bao ngoi, Bn 47 nm Tn Lp 1, Tn Phc, Tin kim loi Bao Xiang
bin ch to
chi g, Cng c mc ng Giang Shang Yu
kim

Sn xut cc sn phm g, L 60A, KCN Long Giang, Cty TNHH ch bin g


Cng nghip ch
vn p v g dng trong xy 47 nm Tn Lp 1, Tn Phc, Tin Shun Feng Thnh ph
bin ch to
dng Giang Zhu ji

L KI-1, KCN Tn Hng,


Sn xut qun o xut khu; Cng nghip ch
46 nm x Tn Hng huyn Chu ng Tsai, Shih - Ping
sn xut kinh doanh vi si bin ch to
Thnh, Tin Giang

Sn xut v gia cng cc loi L AII-9-10-11-12, KCN


qun o, qun o lt, m cc Cng nghip ch Tn Hng, x Tn Hng
46 nm Duke Trading Co.,Ltd
loi; Sn xut v gia cng bin ch to huyn Chu Thnh, Tin
cc loi bal, ti xch Giang

L BIV, KCN Tn Hng,


SX cc loi giy, gia cng Cng nghip ch
46 nm x Tn Hng huyn Chu ng Tsai, Nai-Fung
m giy bin ch to
Thnh, Tin Giang

L AIV-1-9 v AII-1-8, KCN


SX giy dp cc loi, m Cng nghip ch Shoes World
46 nm Tn Hng, x Tn Hng
giy, giy bin ch to International Co., Ltd
huyn Chu Thnh,

Sn xut kinh doanh thc n Cng nghip ch L 82, KCN Long Giang, Cng ty TNHH Sunjin
47 nm
gia sc bin ch to Tn Lp 1, Tn Phc Vina

Sn xut ti xch ,vali, v Cng nghip ch Cty Ti Xch Simone


46 L AI, AVI AVII
cc loi tng t bin ch to Vi t Nam

L BIII, KCN Tn Hng,


Cng nghip ch Cng ty TNHH Han
SX hng may mc 46 nm x Tn Hng huyn Chu
bin ch to Sae Vit Nam
Thnh

L 61A, KCN Long Giang, Cty TNHH Bao b


SX ti xch thn thin mi Cng nghip ch
46 nm Tn Lp 1, Tn Phc, Tin cng ngh Lantian
trng bin ch to
Giang huyn Cangnan

L BI-2, Khu cng nghip ng ty TNHH Bao b


Cng nghip ch
SX ti xch 45 nm Tn Hng, X Tn Hng, Cng ngh Bella n
bin ch to
Huyn Chu Thnh Chu
T l s 01 n l s 20,
Cng nghip ch Khu cng nghip Long TVN (HONG KONG)
Sn xut si 46 nm
bin ch to Giang, X Tn Lp 1, Huyn LIMITED
Tn Phc

CNG TY TNHH
Cc sn phm cch in
L s 55, Khu cng nghip NISSEI ELECTRIC v
bng Cng nghip ch
46 nm Long Giang, X Tn Lp 1, CNG TY TNHH
Flourocarbon Polymer; bng bin ch to
Huyn Tn Phc NISSEI ELECTRIC
cao su Silicone;
(H.K)

SX tinh luyn du n thc L s 27A, Khu cng nghip


Cng nghip ch
vt v cm kh( trit ly ht 46 nm Long Giang, X Tn Lp 1, ng SU WEE CHEN
bin ch to
du) Huyn Tn Phc

L BI-5-6-7-8, Khu cng


SX , gia cng ti xch v cc Cng nghip ch CNG TY TNHH ON
45 nm nghip Tn Hng, x Tn
sn phm nh bng da bin ch to ACCESSORIES
Hng, huyn Chu Thnh

Gia cng ph tng xe t L BI-3, KCN Tn Hng,


Cng nghip ch Master C&D Corp.,
nh: nm cn s xe t, ng 45 nm x Tn Hng huyn Chu
bin ch to Ltd
chp cn s, gc tay, v lng Thnh

L AI, Khu cng nghip Tn


Cng nghip ch ng YANG, CHIN-
May mc 45 nm Hng, x Tn Hng,
bin ch to CHIU
huyn Chu Thnh

L BI-5,6,7 KCN Tn
SX kinh doanh thc n gia Cng nghip ch Hng, x Tn Hng
46 nm ng Su Chen Hung
sc gia cm v thy sn bin ch to huyn Chu Thnh, Tin
Giang

L
Sn xut dng gia dng Cng nghip ch 80,81,87,88,89A,90A,91A,9 Cty TNHH LOCK &
45
cao cp s dng cho nh bp bin ch to 2A KCN Long Giang x Tn LOCK
Lp 1 huyn Tn Phc

Nui trng, sn xut v ch Cng nghip ch L 41-42, khu cng nghip MASCATO ASIA
35
bin thy hi sn bin ch to M Tho LIMITED

Sn xut v kinh doanh cc Cng nghip ch L AIV-14 KCN Tn Hng, ng Xu Liang Dan;
44 nm
loi thnh phm bao b nha bin ch to huyn Chu Thnh ng LiDe Feng

ToYoNaGa
Cng nghip ch L TT
Sn xut chp in t 45 nm DenKi KenKyu-Sho
bin ch to KCN Tn Hng
Co.,LTD
Sn xut thc n gia sc, gia Cng nghip ch L AV 1,2,3,4 KCN Tn United Global
45
cm, thy sn bin ch to Hng Resources Limited

Cng ty Ebisuya
L 62A, KCN Long Giang,
Sn xut, gia cng cc sn Cng nghip ch Chemical Industry;
44 X Tn Lp 1, huyn Tn
phm t nha bin ch to Tops Products Limited
Phc.
Company

L 22, 23B KCN Long B Yen Shu Ning; ng


Chn nui v Sn xut thc Cng nghip ch
44 Giang, x Tn Lp 1, huyn Yen Kean Lai; B Lee
n gia s, gia cm bin ch to
Tn Phc, Tin Giang Kwai Lean

Sn xut, gia cng cc sn


phm may mc, Thu cc sn L AIII-11, Khu cng nghip
Cng nghip ch Green Textile
phm may mc, In trang tr 43 Tn Hng, x Tn Hng,
bin ch to CO.,LTD
trn cc sn phm may mc huyn Chu Thnh
v bn thnh phm may mc

L 26B, 63, 65,66 KCN


Sn xut v gia cng cc sn Cng nghip ch
44 Long Giang, x Tn Lp 1, ng Liang Yi Zou
phm si, vi dt bin ch to
huyn Tn Phc

Sn xut cc sn phm t s L 118, 119 KCN Long


Cng nghip ch Shengyu Home Textile
bng bao gm si bng, si 44 Giang, x Tn Lp 1, huyn
bin ch to Grop Co.,Ltd
th, bng ri chi k Tn Phc

L 61C KCN Long Giang,


Sn xut v gia cng cc sn Cng nghip ch Foshan Vinmay
15 x Tn Lp 1, huyn Tn
phm thp khng g cc loi bin ch to Stainless Steel Co.,Ltd
Phc

Sn xut v gia cng cc sn L 120A KCN Long Giang, Cng ty TNHH Dng
Cng nghip ch
phm vi khng dt: khu 43 x Tn Lp 1, huyn Tn c v sinh y t Tam K
bin ch to
trang, qun o vi khng dt Phc Nht Chiu

Sn xut gia cng sn phm L120B KCN Long Giang,


Cng nghip ch KA KA Vit Nam
ti vi, sn xut gia cng cc 43 Tn L p 1, Tn Phc, Tin
bin ch to Company Limited
sn phm nha Giang
Sn xut, gia cng cc sn L 61B, KCN Long Giang, Cng ty TNHH Yuyao
Cng nghip ch
phn t nha, sn phm dt 43 Tn Lp 1, huyn Tn Kaizhong Electric
bin ch to
may Phc, Tin Giang Appliance

Sn xut cc loi giy dp L 71A, 72A, 78A, 79 KCN


Cng nghip ch Cng ty Intelligent
vi s lng 7,200,00 43 Long Giang, Tn L p 1, Tn
bin ch to Investment Ltd
i/nm Phc, Tin Giang
a ch Nc ng k Nh u t Vit Nam a ch

1051 North bay Boulevard, Navotas Doanh nhip t nhn Sn 193 Ter Nam K Khi Ngha,
Metro Manila, Phlippines; GCNKKD: Philippine xut thng mi-dch v- phng 7, Qun 3, thnh ph
CS 200606405; Manila x l nc PHC T H Ch Minh

p An Hip, x ng Ho
i Loan L Th Thanh Dim
Hip, huyn ci B

240-1, Anyang-R Saenglim Myeun,


Hn Quc B Nguyn Th Mnh x Ph Qu, huyn Cai Ly
thnh ph Kimhae Kyeung - Hn Quc

427 Saginaw Parkway, Cambridge,


Canada
Ontario, Canada;

60/7 Moo 6, Ekachai road, Bangkok


Thi Lan
10150, Thi Lan

40 Woodlands Terrace Singapore


Singapore
738456; GDKKD: 199306820N

Phng 4.7B, lu 4, ta nh Etown, s


364 ng Cng Ho, phng 13, qun Hn Quc
Tn Bnh, thnh ph H Ch Minh

336, i l Petunia, Coromandel, Cng Cng ha


Ho Mauritius Mauritius
L 10, ng s 8, Khu cng nghip
Sng Thn 1, huyn D An, tnh Bnh Philippine
Dng

8/F Tower 5, China Hong Kong city, 33


Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon HongKong
Hong Kong

S 262 ng Khnh Hi, phng 6,


Philippine
qun 4, thnh ph H Ch Minh;

S 49A ng T 852, p Hng Li


ng, x Long Hng B, huyn Lp V,
tnh ng Thp; S 2440 Hungary
Szazhalombatta Vorosmarty Mihaly
Street 6, Hungary

L E4, E5, E10, E11 Khu cng nghip


Giao Long, x An Phc, huyn Chu Hn Quc
Thnh, tnh Bn Tre

S 209 81 - 07744, ngy 04/01/1988;


qun Seongbuk; a ch: #74-7,
Hn Quc
Haweolgok-dong, Seongbuk-gu, Seoul,
Hn Quc

S 49A ng T 852, p Hng Li


ng, x Long Hng B, huyn Lp V, Hungary
tnh ng Thp

c/o Nis Hauge, Reventlowsgade 28, 2.th,


DOANH NGHIP T cm Cng nghip Trung An, x
1651, thnh ph Copenhagen V, an an Mch
NHN SD Trung An, thnh ph M Tho
Mch

s 781-11, ng Bc Ton La, thnh


Hn Quc
ph Qun Sn, La Vn ng, Hn Quc
0100-01-117904; ngy cp: 27/6/2011;
Nht Bn
ni cp: S T php Totyo, Nht Bn

Le Clos du Village 110 rue de la S 97/10A Ng Quyn,


Republique 69120 VAUX EN VELIN, Php B Mai Th Nguyt nh Phng An C , Qun Ninh
Cng ha Php Kiu Thnh Ph Cn Th

S 2440 Szazhalombatta Vorosmarty


Hungary
Mihaly Street 6, Hungary

Khu cng nghip Bin Ha II, thnh ph


Hn Quc
Bin Ha, tnh ng Nai

s 6, ng s 6, KCN Vit Nam-


Singapore, huyn Thun An, tnh Bnh Hn Quc
Dng

# 504 Keo Young Officetel, 1073-9 Hwa


Gok Dong, Gang Seo Gu, Seoul, Hn Quc
Korea

H chiu: A24364324, cp ngy


28/4/2011 ti Pelabuhan Kelang,
Malaysia; a ch: 35 Jalan Bawal, Malaysia
Kawasan 8, Taman Sri Gadong 41250
Kelang, Selangor, Malaysia

CNG TY TNHH T
200906670 E; 16/9/2010; a ch tr s VN U T- SN s 4/6 ng Phan K Bnh,
chnh: 1200 Depot Road # 03-01, Singapore XUT - THNG MI phng a Kao, qu n 1, thnh
Singapore 109675, Singapore; - DCH V THUN ph H Ch Minh
THO THIN

p M Trng, x M Phc, huyn Tn


Hn Quc
Phc, tnh Tin Giang

0100-01-117904; ngy cp: 27/6/2011;


Nht Bn
ni cp: S T php Totyo, Nht Bn
AC 1-5-6 Gadern Plaza, Q7, TP.HCM Hn Quc

M16637885, 05/07/2012, Gahyun maeul


Shinan APT 601-1903, Gugal-dong,
Hn Quc
Giheung-gu, Yongin-city, Kyonggi-do,
Republic of Korea

#406, Jongwoo A1 Apt, 1071 Jung


Ryang - Dong Tong Young City, Kyang Hn Quc
Sang Nam Do, Korea

25 Jinxi Road Tn Pingyang Country


Trung Quc
Zhejiang Provine

x An Hi, huyn Ninh Phc, tnh Ninh


i Loan
Thun

57 Beacon Hill Rd, Flat 6A Kowloon s 58 L Quang Sung, P6, Q6,


Anh ng Chu Bi Qun
Tong, Kowloon Hong Kong TP M Tho.

p An Thi, x An C, huyn Ci B Hn Quc

Cn h Riverside, s 2-3 Vo Trng


Malaysia
Ton, qu n 2, Tp H Ch Minh

L 52 KCN m tho Hn Quc

KCN Bin ha 2, tp Bin Ha ng Nai Thi Lan


Pasea Estate, Road Tn, Tortola, British
Anh
Virgin Ilands

1547/23-26 Soiphetchaburi 39, New


phetburi Road, makkasan Sub District, Thi Lan
Thai Lan

No 25-2, Alley 23, Lane 128, Lane 128


Hn Quc
Beicheng Rd., Tainan City, Taiwan

i Loan

R101, BI2, Chaye Living Quarter,


Trung Quc
Yicheng Town, Jiangsu Provine China

11, on Nam T, L Nh Hon, Khu


Trung Quc
Cao tn, Tp Thnh , t T Xuyn

Phng 815, S 6, Ngo 29, ng Li


Trung Quc
Ming Xi, tp WenZhou, Trung Quc

382 Jiefang Road Diankou town


Trung Quc
Zhejiang Province, China

Loo5-4, ng M 14, KCN Tn Bnh


M r n g, p Bnh hng ha, Qu n Tn Thi Lan
Bnh, tp HCM

S 2-1604, Thng JalingQiaoxi, Khu


Trung Quc
YuZhung, Thnh ph ChongQing

L 25, KCN Tr Nc I, phng Tr Nc,


Trung Quc
qun Bnh Thu, thnh ph Cn Th

T 5, Thn Lin Hu, Hng ng T


Khu, Khu Kim Ngu, Tp Thnh , T Trung Quc
Xuyn, Trung Quc
Phng 801 Ma Yu Xuan, To nh Chang
Feng, ng Chun Feng, Khu Luo Hu,
Trung Quc
Tp Shen Zhen, Qung ng, Trung
Quc

KCN th trn Xie Tang, Tp Shang Yu,


Trung Quc
Trung Quc

Thn Xi Lin, Khu Jiang Dong, Trn


Dian Kou, thnh ph Zhu ji, tnh Zhe Trung Quc
Jiang, Trung Quc

6F, No607, Rui Guang Rd, Taipei,


i Loan
Taiwan

#1444-4, Gayang-dong, Gangseo-gu,


Hn Quc
Seoul, Hn Quc

14F, Sec 3, Tai Chung Kang Road, Tai


i Loan
Chung 40764, TaiWan

30 de Castro Street, Wickhams Cay 1,


P.O. BOX 4519, Road Town, Tortola, Anh
British Virgin Islands

L II-11, KCN H Nai, Trng Bom,


Hn Quc
ng Nai

L A02, ng s 3, Khu cng nghi p


Long H u, huy n Cn Gu c, tnh Long Hn Quc
An

L D2, KCN Ty Bc C Chi, huyn C


Hn Quc
Chi, Tp HCM

a ch: S 89-91 ng HuanChengXi,


th trn YiShan, huyn Cangnan, tnh Trung Quc
ZheJiang, Trung Quc

Khu cng nghip Thnh ng, Th trn


Long Cng, huyn Thng Nam, tnh Trung Quc
Chit Giang, Trung Quc
Room 1818, Floor 18, Metroplaza Tower
1, No 223 Hing Hong, Kwai Fong, N.T HongKong
Hong Kong

a ch: 1509, Okubo-Cho, Nishi-ku,


Nht Bn
Hamamatsu-shi, Shizuoka, Nht Bn

BLK 27 # 12-1, Marine Crescent,


Singapore, 440027; Quc tch: Singapore
Singapore

844-12 Whagok Dong Gangseo Gu


Hn Quc
Seoul, Korea

# 402, 302-4 Hwayang-Dong, Kwangjin-


Hn Quc
Ku, Seoul, Korea,

11F, No161, Hansheng W.Rd, Banqiao


City, Taipei Country 220, Taiwan i Loan
(R.O.C)

Phong 25, tng 3, s 73 Alley, ng


Hoa K
Tongyuan, i Bc, i Loan

386 Gasan ri, Seonjang-myeon, Asan-si,


Chungcheongnam-do; DDKKD:
Hn Quc
3128180212, cp ngy 06/6/2008, ni
cp: Tng cc thu qun Cheonan.

Level 28, Three Pacific Place, 1 Queens


Road East, Hong Kong; GPTL 1116965, HongKong
ngy 21/3/2007; ni cp: Hong Kong.

s 146 ng Thnh Trung Bc, Th trn


Trung Quc
Lng ty, tnh Chit Giang, Trung Quc

2-10-11
Nht Bn
Naimasu Itabashi - Ku ToKyo
Level 15 (A2) Main Office Tower,
Financial Park, 87000 Federal Teritory of Malaysia
Labuan

2-5-9 Hiranoue - machi Hirano-ku,


Osaka-shi, Osaka.
Nht Bn
2-2-22 Atobe Kitano - cho, Yao-shi,
Osaka.

s 15, Jalan Tekoma 4, Bandar Botanik,


Malaysia
41200 Klang, Selangor, Malaysia

6,7F, Peace B/D, 289-12 Seongsu-


Hn Quc
dong2-ga, SeongDong-Gu, Seoul, Korea

801 Ta nh s 22 khu s 1, s 8 ng
H Cnh, khu Thin Thnh, TP Pht Sn Trung Quc
tnh Qung ng, Trung Quc

Hu Shan Road Demonstrate


Industrialpark, LingXi T, CangNan
Trung Quc
Country, WenZhou City, ZheJiang
Provome, China

Xinda Rd South China Hardware Base,


Danzao Town, Nanhai District Foshan Trung Quc
City, Guangdong Province, China

KKD: 371100228013079 ngy


29/03/1993, KCN H Sn, Khu ng
Trung Quc
Cng, TP Nht Chiu, tnh Sn ng,
TQ

Flat 6, 4/F Wah Luen Fty Bldg


14 Elm St Tai Kok Tsui, KL, Hong Kong Trung Quc
S 330 281 000 140 119 ngy
15/02/2011, a ch: Pha ng v
hng Nam ng T Minh khu pha Trung Quc
Nam khu pht trin kinh t thnh ph D
Diu, Chit Giang, Trung Quc

5F Chung Nam Building, 1 Lockhart


HongKong
Road, Wan Chai, Hong Kong
C vn bn xin dng d n .
BQL ang lm vic vi NT