You are on page 1of 2

Sekolah Kebangsaan Felda Palong 12

73450 Gemas
Negeri Sembilan Darul Khusus

Sijil
Penghargaan
ENGLISH CLUB
Adalah dengan ini diperakukan bahawa

SITI NORATIKAH BINTI ZAINUDDIN


(041220050394)

Telah memberi sumbangan


dan khidmat bakti sebagai

Naib Pengerusi Kelab Bahasa Inggeris

SK Felda Palong 12

Sesi

2016-2017

.
Tarikh: