You are on page 1of 22

Bil Nama Skor

1 Siti Nurlaila 80
2 Hafiz Kadri 70
3 Nur Zulaikha 70
4 Nazran Afiq 70
5 Safwan Nazri 60
6 Item 1
Nasrin Kamilia 60
Pilihan 7 Nur Ilyana A* B60 C D
Bilangan pelajar
8 dalam kumpulan berpencapaian
Nurun Najwa tinggi 7 160 0 0
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 5 5 2 2
9 Nur Adriana 60
sederhana 10 Ilyas Haikal 60
Bilangan pelajar
11 dalam kumpulan berpencapaian
Mohd Haqimi 6 260 0 0
rendah 12 Mohd Afiq 50
13 Nur Amalina 50
Indeks 14 Natasya Alia 50
15 Nadia Fitri 50
16 Hasnul Hakim 50
17 Nurina Azwani 40
18 Syazwina Alia 40
19 Azhan Adam 40
20 Danish Azril 40
21 Kumpulan
Najmi Afif berpencapaian 40
22 tinggi Afifi
Mohd 40
Kumpulan berpencapaian
23 Abu Hanifah 40
rendah
24 Nurul Elika 40
25 Zara Arissa 40
26 Alisya Alya 30
27 Afiq Danish 30
28 Nazim Khairin 30
29 Mohd Izzat 30
30 Nur Syuhada 30
Kesukaran Item
Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

18

30

0.6

Indeks kesukaran item 1 terletak antara 0.20 dan 0.80 iaitu 0.60. Item ini dikira sebagai
item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.
Indeks Diskriminasi Item
RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2

1

8

0.1

Indeks diskriminasi item 1 ialah 0.10 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini
adalah item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta ia perlu diubahsuai atau digugurkan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor B adalah baik kerana sebanyak 2 orang murid berpencapaian rendah memilih
distraktor ini berbanding murid berpencapaian tinggi iaitu hanya seorang murid berpencapaian
tinggi memilih distraktor ini .

Distraktor C adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak berfungsi kerana tiada murid
yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Distraktor D adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak berfungsi kerana tiada murid
yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan perlu diubahsuai pada bahagian aspek diskriminasi
item. Distraktor B adalah baik dan boleh diterima. Hanya distraktor C dan D yang perlu diubah
suai atau digugurkan.
Item 2
Pilihan A B* C D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 5 3 0 0
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 2 11 1 0
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 2 3 1 2
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

17

30

0.6

Indeks kesukaran item 2 terletak antara 0.20 dan 0.80 iaitu 0.60. Item ini dikira sebagai
item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2

0

8

Indeks diskriminasi item 2 ialah 0 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini adalah
item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta perlu dibuat penambahbaikan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah tidak baik kerana terdapat ramai bilangan murid berpencapaian tinggi
memilih distraktor ini, manakala sebanyak 2 orang murid berpencapaian rendah memilih
distraktor ini .

Distraktor C adalah baik kerana tiada langsung murid berpencapaian tinggi memilih
distraktor ini dan hanya seorang sahaja murid berpencapaian rendah memilih distraktor ini.

Distraktor D adalah baik kerana tiada langsung murid berpencapaian tinggi memilih
distraktor ini dan hanya dua orang sahaja murid berpencapaian rendah memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan memerlukan penambahbaikan dari segi aspek
diskriminasi item. Distraktor C dan D adalah baik dan boleh diterima. Hanya distraktor A yang
perlu diubah suai atau digugurkan.
Item 3
Pilihan A B* C D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 4 3 0 1
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 2 10 2 0
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 5 3 0 0
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

16

30

0.5

Indeks kesukaran item 3 ialah 0.50 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.
Indeks Diskriminasi Item
RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2

0

8

Indeks diskriminasi item 3 ialah 0 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini adalah
item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta perlu dibuat penambahbaikan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah baik kerana terdapat ramai bilangan murid berpencapaian rendah
memilih distraktor ini, manakala sebanyak 4 orang murid berpencapaian tinggi memilih distraktor
ini .

Distraktor C adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak berfungsi kerana tiada murid
yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Distraktor D adalah tidak baik kerana salah seorang murid berpencapaian tinggi memilih
distraktor ini dan tiada langsung murid berpencapaian rendah memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan memerlukan penambahbaikan dari segi aspek
diskriminasi item. Distraktor A adalah baik dan boleh diterima. Hanya distraktor C dan D yang
perlu diubah suai atau digugurkan.
Item 4
Pilihan A B C* D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 3 2 2 1
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 10 2 1 1
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 1 0 7 0
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

10

30

0.3

Indeks kesukaran item 4 ialah 0.30 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
5

8

0.6

Indeks diskriminasi item 4 ialah -0.6 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini adalah
item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta perlu dibuat penambahbaikan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah tidak baik kerana terdapat ramai bilangan murid berpencapaian tinggi
memilih distraktor ini, manakala hanya seorang murid berpencapaian rendah memilih distraktor
ini .

Distraktor B adalah tidak baik kerana terdapat 2 orang dari bilangan murid
berpencapaian tinggi memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian
rendah memilih distraktor ini .

Distraktor D adalah tidak baik kerana salah seorang murid berpencapaian tinggi memilih
distraktor ini dan tiada langsung murid berpencapaian rendah memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan memerlukan penambahbaikan dari segi aspek
diskriminasi item. Distraktor A,B,D adalah tidak baik dan boleh tidak boleh diterima dan
distraktor-distraktor ini perlu diubahsuai dan digugurkan.
Item 5
Pilihan A B* C D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 3 3 2 0
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 3 10 0 1
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 4 4 0 0
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

17

30

0.6

Indeks kesukaran item 5 ialah 0.60 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR
d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
1

8

0.1

Indeks diskriminasi item 5 ialah -0.1 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini adalah
item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta perlu dibuat penambahbaikan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah baik kerana terdapat ramai bilangan murid berpencapaian rendah
memilih distraktor ini, manakala hanya 3 orang murid berpencapaian tinggi memilih distraktor ini.

Distraktor C adalah tidak baik kerana terdapat 2 orang dari bilangan murid
berpencapaian tinggi memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian
rendah memilih distraktor ini .

Distraktor D adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak berfungsi kerana tiada murid
yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan memerlukan penambahbaikan dari segi aspek
diskriminasi item. Distraktor A adalah baik dan boleh diterima. Hanya distraktor C dan D yangi
perlu diubahsuai dan digugurkan.
Item 6
Pilihan A B C D*
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 2 1 3 2
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 3 3 5 3
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 0 0 3 5
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

10

30

0.3

Indeks kesukaran item 6 ialah 0.30 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
3

8

0.4

Indeks diskriminasi item 6 ialah -0.4 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini
adalah item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta perlu dibuat penambahbaikan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah tidak baik kerana terdapat ramai bilangan murid berpencapaian tinggi
memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian rendah memilih distraktor
ini.

Distraktor B adalah tidak baik kerana terdapat seorang dari bilangan murid
berpencapaian tinggi memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian
rendah memilih distraktor ini .

Distraktor C adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak dapat mendiskriminasi murid
yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan memerlukan penambahbaikan dari segi aspek
diskriminasi item. Distraktor A, B dan C adalah tidak baik dan tidak boleh diterima dan ia perlu
diubahsuai dan digugurkan.
Item 7
Pilihan A* B C D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 5 1 1 1
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 10 1 0 4
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 2 0 0 5
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

17

30

0.6

Indeks kesukaran item 7 ialah 0.60 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
3

8

0.4

Indeks diskriminasi item 7 ialah 0.4 di mana ianya adalah 0.20 ke atas. Item ini adalah
item yang baik dan boleh diterima .

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor B adalah tidak baik kerana terdapat seorang bilangan murid berpencapaian
tinggi memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian rendah memilih
distraktor ini.

Distraktor C adalah tidak baik kerana terdapat seorang dari bilangan murid
berpencapaian tinggi memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian
rendah memilih distraktor ini .

Distraktor D adalah baik kerana lebih ramai bilangan murid berpencapaian rendah
memilih distraktor ini dengan jumlahnya ialah 5 orang berbanding dengan bilangan murid yang
berpencapaian tinggi di mana hanya seorang sahaja yang memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima. Distraktor B dan C adalah tidak baik dan tidak boleh
diterima dan ia perlu diubahsuai dan digugurkan. Manakala distraktor D adalah baik dan boleh
diterima.
Item 8
Pilihan A B* C D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 0 7 1 0
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 4 7 1 3
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 0 5 0 2
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

19

30

0.6

Indeks kesukaran item 8 ialah 0.60 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
2

8

0.3

Indeks diskriminasi item 8 ialah 0.30 di mana ianya adalah 0.20 ke atas. Item ini adalah
item yang baik dan boleh diterima .

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak berfungsi kerana tiada murid
yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Distraktor C adalah tidak baik kerana terdapat seorang dari bilangan murid
berpencapaian tinggi memilih distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian
rendah memilih distraktor ini .

Distraktor D adalah baik kerana lebih ramai bilangan murid berpencapaian rendah
memilih distraktor ini dengan jumlahnya ialah 2 orang berbanding dengan bilangan murid yang
berpencapaian tinggi di mana tiada langsung yang memilih distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima. Distraktor A dan C adalah tidak baik dan tidak boleh
diterima dan ia perlu diubahsuai dan digugurkan. Manakala distraktor D adalah baik dan boleh
diterima.
Item 9
Pilihan A B C* D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 7 0 1 0
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 4 3 7 0
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 3 0 4 1
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

12

30

0.4

Indeks kesukaran item 9 ialah 0.40 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item

RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
3

8

0.4

Indeks diskriminasi item 9 ialah -0.40 di mana ianya adalah 0.20 ke bawah. Item ini
adalah item yang tidak baik dan tidak boleh diterima serta ia perlu diubahsuai atau digugurkan.

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah tidak baik kerana lebih ramai bilangan murid berpencapaian tinggi
memilih distraktor ini iaitu sebanyak 7 orang, manakala hanya sejumlah 3 orang dari murid
berpencapaian rendah memilih distraktor ini.

Distraktor B adalah tidak baik kerana distraktor ini tidak berfungsi kerana tiada langsung
bilangan murid yang berpencapaian tinggi dan rendah yang memilih distraktor ini.

Distraktor D adalah baik kerana terdapat seorang murid berpencapaian rendah memilih
distraktor ini berbanding murid berpencapaian tinggi di mana tiada langsung yang memilih
distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima dan perlu diubahsuai dan ditambah baik pada bahagian
aspek diskriminasi item. Distraktor A dan B adalah tidak baik dan tidak boleh diterima dan ia
perlu diubahsuai dan digugurkan. Manakala distraktor D adalah baik dan boleh diterima.
Item 10
Pilihan A B* C D
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian tinggi 0 5 3 0
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 1 6 6 1
sederhana
Bilangan pelajar dalam kumpulan berpencapaian 1 1 5 1
rendah

Indeks Kesukaran Item


Bilanganmurid mendapat jawapan yang betul
P

Jumlah murid

12

30

0.4

Indeks kesukaran item 10 ialah 0.40 iaitu terletak antara 0.20 dan 0.80. Item ini dikira
sebagai item yang baik. Oleh itu, item ini boleh diterima.

Indeks Diskriminasi Item


RR

d 1
(Jumlah murid dalam kumpulan berpencapaiantinggi dan rendah)
2
4

8

0.5

Indeks diskriminasi item 10 ialah 0.50 di mana ianya adalah 0.20 ke atas. Item ini adalah
item yang baik dan boleh diterima .

P/S: Bagi melakukan pengiraan indeks kesukaran item, indeks diskriminasi item dan
analisis distraktor, saya telah membahagikan jadual mengikut item untuk memudahkan
tugas menganalisis item ini dan jadual ini berlandaskan rumusan keseluruhan bagi setiap
item

Analisis Distraktor

Distraktor A adalah baik kerana terdapat seorang murid berpencapaian rendah memilih
distraktor ini, manakala tiada langsung murid berpencapaian tinggi memilih distraktor ini.

Distraktor C adalah baik kerana hanya sejumlah 3 orang sahaja dari murid
berpencapaian tinggi memilih distraktor ini, manakala lebih ramai sebanyak 5 orang dari murid
berpencapaian rendah memilih distraktor ini.

Distraktor D adalah baik kerana terdapat seorang murid berpencapaian rendah memilih
distraktor ini berbanding murid berpencapaian tinggi di mana tiada langsung yang memilih
distraktor ini.

Oleh itu, item ini boleh diterima. Distraktor A, B dan C adalah baik dan boleh diterima.
3.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian dan jenis item yang telah saya hasilkan
dan jalankan kepada murid yang telah saya pilih, saya telah mendapati bahawa
terdapat kelemahan dalam proses penghasilan item dan juga jawapan bersama
dengan distraktor. Terdapat beberapa item soalan yang dihasilkan telah dapat
dijawab oleh kebanyakan murid walaupun dalam kalangan murid yang
berpencapaian rendah. Dalam menyelesaikan masalah ini, saya perlu meningkatkan
tahap sesuatu item soalan dengan memperbanyakan item-item yang bersifat
kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Soalan KBAT memerlukan pemikiran aras
tinggi yang melibatkan proses transformasi maklumat dan idea( Department of
Queensland, 2002). Dalam perkara ini, seseorang murid itu memerlukan aras
pemikiran yang tinggi dan dengan menjawab soalan tersebut dapat membezakan
aras pemikiran dan juga pencapaian seseorang murid dengan lebih berkesan dan
efektif.

Penambahbaikan yang kedua yang boleh dilakukan adalah terhadap


kelemahan distraktor yang dihasilkan. Terdapat beberapa distraktor yang saya buat
adalah tidak berfungsi iaitu tiada murid yang memilih distraktor tersebut dan juga
distraktor yang tidak baik kerana bilangan murid berpencapaian tinggi memilih
distraktor tersebut adalah lebih banyak daripada bilangan murid berpencapaian
rendah. Distraktor yang bermasalah tersebut sekaligus tidak dapat membezakan
murid berpencapaian tinggi dan rendah. Melalui hal ini, penyelesaiannya ialah saya
perlu merujuk lebih banyak item soalan yang berkaitan dengan topik tersebut untuk
mendapat distraktor yang dapat mengganggu murid yang berpencapaian rendah
untuk memilih jawapan yang betul. Distraktor yang dibina harus tidak jauh beza
dengan jawapan yang betul supaya dapat menguji pemikiran murid berpencapaian
tinggi untuk berfikir, menganalisis dan menilai jawapan dan distraktor yang
disediakan. Distraktor pada setiap item perlu dibina dan diwujudkan supaya dapat
membezakan murid yang berpencapaian tinggi dan berpencapaian rendah.

4.0 PENUTUP

Sebagai seorang bakal guru, adalah pentingnya kita mempelajari cara


pembinaan item, pentadbiran item dan cara menganalisis item dengan kritikal
supaya kita dapat mengaplikasikan pengetahuan ini sewaktu di sekolah nanti serta
kita dapat membezakan setiap tahap pencapaian murid yang sering berbeza-beza.