You are on page 1of 10

Europäisches Magazin SOWA 5.

Mai 2017

NA BOGA WYBRANEGO po wyborach fraszka z OF PDO470 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
MONOLOG UWEGO Kaczynski był tam gdzie było ZOMO

Napisał sowa (») 1. 5. w kategorii HERODY Herodenspiel, czytaj: 44× radio: pl.gloria.tv/?media=84090

Kaczyński był tam, gdzie było ZOMO 7 roku temu CHAZARSKI WIATR 219 Prolegomena do Odżydzania po
Myśli prof. Feliksa Konecznego Zarys Estetyki Chazarów Barbara Zbrojewska bez udziału osób trzecich
Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość CANTO DCXIX
gloria.tv/audio/4PVS9i6UxiFV3dyFKbBdggYsR Borys Budka nie ma na sumieniu śmierci Barbary Zbrojewskiej,
zm. 30 października 2015 r., albowiem nie wykazał się sumieniem ur. w Czeladzi 1978 r. figurant, który po
samobójczej śmierci kobiety wciąż jeszcze robi za Ministra Sprawiedliwości RP mrctv.org/tag/raport-nowaka
Kaczyński to żyd, którego ojciec wyłudził obywatelstwo RP EMMANUEL (hebrajski: bóg z nami) MACRON
uwiedziony jako 15-latek przez pedofilkę żydoską, a bracia Kaczyńscy to KGB-owskie skomunysyny
Kalksztajna, partia dotowana przez państwo dziesiątkami milionów zł jest w posiadaniu wielu szemranych
firm; niech się święci 7. Maja https://www.pinterest.de/pin/452752568779855603/ ...Według prezydenta
(Andrzeja Dudy) dzisiejsza "moda na patriotyzm" to "odreagowanie pedagogiki wstydu, którą nam wciskano
przez całe lata 90.". To, że dzisiaj młodzież wychodzi i że jest dumna ze swojego pochodzenia...
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/67Pc488UPbz HERODY Herodenspiel Borys Budka z
Teatru Murdzy na Węgrodzie w Czeladzi Stefan Kosiewski do Ministra Sprawiedliwosci RP Borysa Budki
PDO153 ZR545 recycled from FO42 Borys Budka wchodzi do Gabinetu Politycznego Prokuratora Generalnego
RP PDO274 FO von Stefan Kosiewski ZECh Moralia CANTO DCLXX
https://www.pinterest.de/pin/452752568779912182/

HERODY
Herodenspiel von
Stefan Kosiewski
Akt 2, scena 8.
Monolog
Uwego: Kaczyński
był tam, gdzie było
ZOMO

NA BOGA WYBRANEGO

po wyborach fraszka z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

Krzyż i dziecko Norwida za motto

Nie masz się czego wstydzić, nie ty jedna straciłaś grunt pod nogami
nie tylko tobie zajrzał w oczy grozą widok łodzi na redzie z masztami
bez żagli na obrazie zawieszonym na ścianie na tle zachodzącego słońca
w domu zakupionym na kredyt spłacony już prawie do końca z odsetkami

Nie musisz wstydzić się tego, że znowu nie masz nic własnego na świecie
poza obżydłą skorupą władzy państwa nadaną prawem nauczania Watykanu
przez boga żertwy Tryptyku Rzymskiego Karola Wojtyły, świętego alchemika
konchy Wiary, Nadziei i Miłości wyboru ojca łez rozpaczy, perło demokracji

Przypisy:
1.
Krzyż i dziecko

„Ojcze mój, twa łódź
Wprost na most płynie —
Maszt uderzy!… Wróć!
Lub wszystko zginie.

Patrz, jaki tam krzyż,
Krzyż niebezpieczny!
Maszt się niesie wzwyż,
Most mu poprzeczny”.

„Synku, trwogi zbądź!
To znak zbawienia;
Płyńmy, bądź co bądź!
Patrz, jak się zmienia!

Oto wszerz i wzwyż
Wszystko toż samo”.
„Gdzież się podział krzyż?”
„Stał się nam bramą!”

2.
Z Tryptyku Rzymskiego Karola Wojtyły:

...Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień:
Oto wzgórze, na którym mam złożyć Bogu ofiarę —
mówił ojciec. Syn milczał, nie śmiał pytać:
Gdzie jest żertwa? mamy ogień i drwa i nóż ofiarny,
lecz gdzie żertwa?
Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy —
tak powiedział, nie śmiał głośno
wypowiedzieć tych słów: żertwą, mój synu, będziesz ty —
więc milczał...
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/tryptyk_rzymski.html

Wczoraj o 13:15 Jędrzej Karol Świder: Czeka mnie jutro matura z Polskiego. Proszę trzymajcie za
mnie kciuki i pomódlcie się za mnie.

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

Stefan Kosiewski napisz na kartce MACRON i uśmiechnij się do nauczycielki, albo do
nauczyciela i drogą Misiewicza przez życie Przed chwilą

http://safari.blox.pl/2017/04/Macron-uwiedziony-jako-15-latek-
przez-pedofilke.html

Radio: https://gloria.tv/audio/EekPAWibLMGa2wagL8XJVQBDU

Stefan Kosiewski

POLEN 4 maj, 18:36 MACRONETKA ROTSZYLDA, 15-letnia ofiara
żydoskiej pedofilki. Członek Bilderbergów najpóźniej od spotkania w
Kopenhadze 31 maja 2014 r. Od 31 roku życia pracuje dla
Investmentbank Rothschild & Cie. Dwa lata później już jako partner
(associé-gérant) Rothschilda. W 2012 uczestniczył w największym
przejęciu (za 11,9 mld USD) działu produkcji pożywienia dla
niemowlaków amerykańskiego koncernu medycznego Pfizer przez
koncern Nestlé. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5qRDbFE1HzP

PDF: Borys Budka wchodzi do Gabinetu Politycznego Prokuratora Generalnego RP PDO274 FO von Stefan
Kosiewski ZECh... by Stefan Kosiewski on Scribd

https://ligon.wordpress.com/2016/02/03/borys-budka-wchodzi-do-gabinetu-politycznego-prokuratora-
generalnego-rp/

video: Jak zdjąć prosto blokatę ukrytego żydostwa
na... von mysowa

Du hast dir diesen Pin auf „SZCZURY,
Apps“ gemerkt.

- Chcieli rozpocząć kampanię w Katyniu z
przytupem.

Warunki były niedobre, nikt ich tam nie chciał,
narazili siebie i tylu ludzi na śmierć.

Taka jest prawda i taka będzie prawda.

Za to jeszcze Kaczyński odpowie, bo to on zmusił
brata do takich decyzji - mówił Wałęsa.

https://www.pinterest.de/pin/452752568779912182/

Kaczyński to żyd, którego ojciec wyłudził polskie obywatelstwo
issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

sowa | August 21, 2011 5:43pm ET
...W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres
zaraz po II wojne światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych
informacji, prócz tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od działalność
w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK "Baszta", nie wynika, aby
taka osoba należała do tego oddziału. Dziwnym jest tez to, ze ten akowiec, już w 1945 roku w
październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan
Rajmund studiował zdobywają w ciągu roku z hakiem tytuł magistra.
Dalsza działalność Rajmunda jest znana - beneficjent okresu stalinizmu
Zona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii
Szydlowskej primo voto, Fyuth,.
Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady
Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, ze braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy
Szydłowski, urodzeniu w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, ze syn jednego z braci
stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest przewodniczącym
Zagłebianskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na stronie www tego
stowarzyszenia. Adam Szydłowski w jednej z rozmowa potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak,
ze powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak wydać bliska rodzina braci
Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, ze nie wie nic o tym, jakoby
był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, ze są z
Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w
jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ
Mauthausen. Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i załorzycielem wielu drużyn
harcerskich. Zona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego
samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do odszukania w
publikacjach pianych z udziałem Kaczyńskich.
Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, ze skończył on UJK, przy czym z rejestru
danych miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy Szydłowski
przynależał do klubu BBWR
Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. Próba
sprawdzenia książki meldunkowej nie przyniosła efektu bowiem akurat dla tego domu się nie zachowała.
Obok tak, ale nie dla tego domu.
Aleksander Jasiewicza miał w 1940 roku dotrzeć do Starachowic i zamieszkać wraz z rodzina na czas wojny. W
czasie okupacji zamieszkiwał on wraz z rodzina w urzędniczej dzielnicy, tj Orłowie. Sama Kaczyńska twierdzi
jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, ze na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy
drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec się stało, ze z Orłowa Jadwiga przeprowadziła się pod miasto, do
leśniczówki?
Jest jedno pewne wytłumaczenie. Otóż, AJ był inżynierem budownictwa pracującym w zakładach
Starachowickich również w czasie okupacji. Zapewne tam dorabiał! W jednej z żydowskich publikacji
wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli ścisłym kordonem zakłady i
zabrali około 1000 osób. Wszystkie osoby wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.
Czy był wśród nich ojciec Jadwigi? Jeżeli zatem założyć, iż AJ był wśród internowanych, to zasadnym jest
próba tłumaczenia, ze leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się matki i córek.
Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, ze nie pojawia się on w żadnych publikacjach powojennych
dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów Kaczyńskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest
Stefania Szydłowska (na zdjęciu z lat 50) ale nie widać nikogo innego. Dlaczego? Czy zginęli w ramach
Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do Niemców?
Dalsza kwerenda dziejów przodków zarówno Jasiewczow jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i
województwa Braclawskiego. Tam właśnie na stronie internetowej www.odessa3.org, lub na stronie
www.jewishgen.org, można było odszukać przodków tych rodzin. Są to okolice Niemirowa koło Winnicy,
Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko - bukowińskiej. Można była nawet odszukać
informacje dot. ślubu Jas(i)ewicza z Szydłowską. Z tych samach dokumentów widać, ze protoplasta rodu
Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyńskich. Rejony tez był
wyjątkowo żydowskie. Z innych żydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowińskich ewangelików,
wynika wprost, ze byli to Żydzi. Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykańskich serwerach
internetowych w sposób ewidentny pokazują, ze mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami
niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają, ze są Żydami, oraz ze im tęskno za
heimatem. Co ciekawe, nikt z tych Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

niemeckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN przybyla znaczna ilość ukraińskich
Niemców wyznania mojżeszowego. jeżeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, to dlaczego
dziś deklarują sie jako wyznawczy judaizmu?
Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyński podaje w dla WPROST, ze Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie
miedzy wojennym był lekarzem na dworze króla Rumunii. Czyż to nie potwierdza skąd byli Jasiewiczowie vel
Jasiewiczowie? Inna sprawa - Kaczyński twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka,
ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentować, ze Józef Beck był Żydem rumuńskiej
prowinencji (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak podają sami Kaczyńscy- na rekach Neyli Jasiewicz)
kalwińskiego wyznania.
Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami
pochodzącymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz dała by analiza wykazu członków zboru
ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.
Takie dokumenty są w całości znajdują się one w AGAD - Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis członków
filialu Paproć Duża (miejsce ślubu Piłsudskiego) ale nie chce nic pokazać tego samego z terenu Warszawy.
Dlaczego?
Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać.
Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie - Lech Kaczyński przyznał wobec obecnych... ze
historia narodu żydowskiego jest jego historia... http://raportnowaka.pl/news_drukuj.php?id=320
http://safari.blox.pl/2017/04/Macron-uwiedziony-jako-15-latek-przez-pedofilke.html

Macron uwiedziony jako 15-latek przez
pedofilkę żydoską, a bracia Kaczyńscy to
KGB-owskie skomunysyny Kalksztajna

Stefan Kosiewski
POLEN
20 m ...lata 90. to był czas, kiedy polskiemu
społeczeństwu "wciskano pedagogikę wstydu",
a do czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego
"patriotyzm był niemodny". Fałszowano obraz
nas w nas samych. To kompletna aberracja -
mówił. Duda powiedział, że nie był też
zwolennikiem polityki "radosnego patriotyzmu",
prowadzonej przez Bronisława Komorowskiego.

Stefan Kosiewski
8 min · Pomnik dużo starszej (7 lat) bratowej od męża
odchudzonego przez rzeźbiarza i odstawionego w marynarce za
dużej o dwa numery, bo po żydokomunistycznym wujku Wilhelmie,
czy Henryku ŚWIĄTKOWSKIM odsłoni Jarosław Kaczyński 2 maja
2017 Marii i Lechowi na Podlasiu nie wiedząc jeszcze, czy starsza od
Macrona 25 lat żydoska pedofilka przyniosła pecha drugiemu
kandydatowi na prezydenta w Unii Europejskiej, czy tylko wstydu
sobie będzie przynosiła na spotkaniach z Ivanką, Imeldą, czy Izabelą
obaloną koniec końców, jak obalone będą w Polsce wnet wszystkie
pomniki obżydłych skomunysynów

Pomnik dużo starszej (7 lat) bratowej od męża odchudzonego przez
rzeźbiarza i...Pomnik dużo starszej (7 lat) bratowej od męża
odchudzonego przez rzeźbiarza i odstawionego w marynarce za dużej o
dwa numery, bo po żydokomunistycznym w... - Stefan Kosiewski -
Google+plus.google.com ~no bo co do nygi: Znalezione w sieci-"Ten

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

bezzębny ,miałki i mściwy człowiek niszczenie kraju wyniósł ze swojego rodzinnego domu .To nie jest
śmieszne - to straszne :Historia zasłużonych dla morderców z Katynia, dwóch ukochanych wujków Jarka i
Lecha – Wilhelma i Henryka ŚWIĄTKOWSKICH i ich związek ze straszliwym Mordem Katyńskim.

Wilhelm był absolwentem Charkowskiego Instytutu Prawa z 1940 roku, od razu włączonym w wojskowy
wymiar sprawiedliwości Armii Czerwonej (a co działo się z polskimi oficerami w Charkowie w 1940 roku –
dodawać chyba nie muszę), potem, po wojnie, jako zaufany Stalina i Berii, był Prezesem Naczelnego Sądu
Wojskowego w okresie największego apogeum stalinowskich czystek na Polakach (1950-1954).

Drugi, Henryk, był ministrem “sprawiedliwości” nieprzerwanie w latach 1945-1956 (!!!), przez co odpowiada za
całokształt stalinowskich zbrodni na Narodzie Polskim, był jedynym stałym ministrem w czterech
powojennych marionetkowych rządach komunistycznych (Osóbki-Morawskiego, I rząd Bieruta, I rząd
Cyrankiewicza i II Bieruta), a co najważniejsze – już na wiosnę 1945 roku (!!) nakazał wszcząć śledztwo swemu
wiernemu psu (Jerzemu Sawickiemu – właść. Izydorowi Reislerowi), którego celem miało być zatuszowanie
winy bolszewików za ten straszliwy mord na polskich oficerach i próba zrzucenia go na broniących się wtedy
jeszcze faszystów.

To są tylko informacje ogólne. Po szczegóły – wysyłam was do pewnego Jarosława i jego mamy, Jadwigi.
Wiedzą o tym bardzo dużo ? jako że często odwiedzali się nawzajem, zanim po śmierci Stalina nie cofnięto
Wilhelma do Związku Radzieckiego i tam, rozliczono za zbrodnie na Narodzie Polskim, czego dokonali sami
komuniści od Chruszczowa już w 1954 roku (!).

czym Rajmund Kaczyński zaimponował Bierutowi. Wilhelmem Świątkowskim, kuzynem przysłanym do PRL
przez Stalina, na funkcję prezesa Wojskowego Sądu Najwyższego. To Wilhelm podpisywał wyroki śmierci na
zakapowanych przez Rajmunda AK-wców.

ps. Dzięki temu Wilhelmowi pewne młode, bezdzietne wtedy jeszcze małżeństwo Rajmunda i Jadwigi
otrzymało tylko dla siebie piękną trzypiętrową willę na Żoliborzu, gdy reszta warszawian, którym jakimś
cudem udało się przetrwać II Wojnę, gnieździło się całymi rodzinami po piwnicach i spalonych ruinach. Żeby
było ciekawiej – ta willa była wcześniej nadana rodzinie bohatera z 1920 roku, majora Lisa-Kuli przez
Piłsudskiego, za męstwo tego człowieka i oddanie życia w obronie Polski, Europy i Świata przed zalewem
czerwonego terroru.

Wujkiem Rajmunda Kaczyńskiego był Naczelny Prezes Sądu Wojskowego w rządzie Bieruta, wyznania
starozakonnego KGBowiec osobiscie mianowany przez Stalina i kat narodu polskiego Wilhelm Świątkowski ur.
w Granówce pod Odessą. Mamusia Rajmunda z domu Świątkowska ur. w Granówce pod Odessą. Stąd ta
przychylność władz dla rodziny Kaczyńskich. Dlatego też IPN gorliwie
ściga różnych Bermanów i Szechterów a milczy i udaje że nic nie wie o ich
zwierzchniku, którego rozkazy wykonywali."

antysemickiej urody żydoska żona żydokaczysty Biniendy

Stefan Kosiewski
POLEN
16 m ... kierowany przez ministra Waszczykowskiego resort poinformował,
że kierownictwo przeprowadziło rozmowę z konsul honorową. Nie
dostrzeżono jednak nic zdrożnego w przedstwianiu Tuska jako gestapowca,
Radka Sikorskiego na tle szubienicy, czy w pojawiających się na profilu
Szonert-Biniendy skrajnie antysemickich treściach...
http://wiadomosci.wp.pl/polonijna-rada-z-zona-prof-biniendy-w-skladzie-zebrala-sie-raz-koszt-27-tys-zl-
6099625478697601a
Polonijna Rada z żoną prof. Biniendy w składzie zebrała się raz. Koszt: 27 tys. zł
Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu do tej pory zebrała się tylko raz, co kosztowało ponad 27
tys. zł. W radzie zasiada m.in. Maria Szonert-Binienda - żona członka podkomisji smoleńskiej prof. Wiesława
Biniendy. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5SA7DMphTZd

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

Jaroslav HUTKA ma 70 lat Pawel Potoroczyn PDO469 W stanie wojennym FO von Stefan Kosiewski ZECh
Studia Slavica et Khazarica HERODY Herodenspiel Ivanka Tusk 20170427 ME SOWA na prezydenta Amber
Trump

PDF: Uploaded by Stefan Kosiewski on Apr 27, 2017 Jaroslav HUTKA ma 70 lat Pawel
Potoroczyn PD
radio: https://gloria.tv/audio/nWECgZeCSGXu44qVRmAQcAqBK

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/MjRZtWw54ny

https://www.pinterest.de/pin/452752568775056308/

partia dotowana przez państwo dziesiątkami milionów zł jest w posiadaniu wielu
szemranych firm,

~Zoom do ~warszawiak: Z Wikipedii: Fundacja
Prasowa „Solidarność”–fundacja założona 15 marca
1990. Wszyscy jej fundatorzy (założyciele) wnieśli
wkłady, po równowartość obecnych .... 30 PLN.W
maju 1991 z inicjatywy prezesa partii (pełniącego
wtedy funkcję ministra stanu i szefa kancelarii
prezydenckiej) fundacja otrzymuje od Skarbu
Państwa w trybie bezprzetargowym lub płacąc
symboliczne kwoty "Ekspres Wieczorny"oraz prawa
wieczystego użytkowania kilku działek wraz z
czterema nieruchomościami w pobliżu ścisłego
centrum Warszawy będące własnością
państwowego koncernu RSW Prasa Książka-Ruch:
Nowogrodzka 84/86 (ówczesna siedziba zakładów
graficznych,obecna siedziba partii
Al. Jerozolimskie 125/127 (ówczesna siedziba
"Ekspresu Wieczornego");
Srebrna 16 (ówczesna siedziba zakładów
graficznych);
Ordona 3 (ówczesna siedziba zakładów graficznych). Jak ujawniono na konferencji prasowej majątek
zgromadzony w fundacjach i spółkach to ponad mld zł. dzisiaj 19:41 | odpowiedzi: 19

http://trojmiasto.onet.pl/forum/prezydent-jacek-karnowski-prokuratura-wraz-z-cba-
z,1,3145577,240671841,czytaj.html

~defacto do ~Zoom: Jak
informuje prasa, spółka
Srebrna, jedna z wielu
szemranych spółek, fundacji
itp. ma wybudować kosztem
ponad 500 mln zł przy
ul.Srebrnej 190m wieżowiec,
jeden z najwyższych w Wa-wie
.Zapowiada się na bogato:
restauracja na dachu, taras
widokowy, 70 tys m kw biur,
kilka tysięcy pod usługi i
handel. W podziemiach garaż
na kilkaset aut. Jak to jest, że
partia dotowana przez państwo
dziesiątkami milionów zł jest w

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

posiadaniu wielu szemranych firm, kamienic, fundacji, parabanku SKOK, agencji medialnych, reklamowych/tu
trafiają pieniądze na kampanii wyborczej/, ochrony, public relations. Jest to zgodne z prawem, czy
sprawiedliwi stosują jakieś sztuczki? Przecież pisowcy i ich fanatycy dostali by wścieklizny, gdyby PO,
Nowoczesna prowadziłyby jakiś swój biznes

http://trojmiasto.onet.pl/forum/prezydent-jacek-karnowski-prokuratura-wraz-z-cba-
z,1,3145577,240672140,czytaj.html

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2016/09/chazarski-wiatr-pdo219-zech-barbara.html

HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
Akt 2, scena 8. Monolog Uwego: Kaczyński
był tam, gdzie było ZOMO
11:38 2010-06-24 | 17:00:16 sowa:

Kaczyński był tam, gdzie było ZOMO
http://pkn.blox.pl/2010/06 … «więcej»

Liczba oglądających: 3,3k

Uwe mówi: Dawno, dawno temu, w czasie ostatniego posiedzenia
Komisji Krajowej prawdziwej jeszcze Solidarności siedzialem był sobie w
Gdańsku 11 lub 12 grudnia przy stoliku w stołówce by spożyć kolację
(chleb i serek topiony) z jednym z sygnatariuszy deklaracji
założycielskiej Klubów Służby Niepodłegłości, który demonstracyjnie
nosił w lewej klapie brązowej, sztruksowej marynarki rzucającą się w oczy
metalową odznakę z literami zapisanymi po masońsku z kropką: K.S.N.
oraz rozpiętym na krzyżu wyszczuplonym orzełkiem z drugim,
mniejszym krzyżem na koronie, a nazwisko miał takie samo jak mąż
siostry babki Antoniny, Jaworski i opowiadał mi wtedy ten Seweryn o
tym, jak wspierał przed dwoma tygodniami w Warszawie - wspólnie
z jakimś drugim kolegą, którego nazwisko być może mi uleciało - strajk studentów Szkoły Głównej Oficerów
Pożarnictwa, głównie polskich, chłopskich dzieci, zakończony głośną akcją ZOMO-wców i rozwiązaniem tej
szkoły w ostatnim dniu listopada 1981 roku. Ten strajk posłużył tylko tzw. eskalacji napięć w kraju oraz
propagandzie nieuchronnie, z góry przegranego, jakiegokolwiek konfliktu z wojskową władzą PRL; po
wprowadzeniu stanu wojennego telewizja państwowa w Polsce, która naówczas była w rękach nie kryjącego
się z niemiłym, żydowskim zarozumialstwem Jerzego Urbana, ministra propagandy wojskowego reżimu
Wojciecha Jaruzelskiego, puszczała całymi dniami na okrągło program o rzekomym zagrożeniu dla Polski,
jakie stanowić miał ten strajk studentów pożarnictwa, inspirowany i wspierany przez wymienianych po
nazwisku ludzi, których zmrożona stanem wojennym Polska wcześniej nie znała, więc mogła dzięki temu
puszczaniu w telewizji nazwisk poznać i poznała jako ludzi zasługujących na szacunek i uznanie przez Naród
Polski, bo uznanych przez komunistyczną władzę za swoich przeciwników, a więc tym samym nobilitowanych
do stopnia opozycjonisty demokratycznego, no i ten Seweryn miał w sobie coś z tego.

Kluby Służby Niepodlegości nie podjęły żadnej działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości,
zaistniały natomiast wtedy, w komunistycznej rzeczywistości nazwiska osób, które miały zaistnieć, bo po to
przezornie umieszczone zostały przez Wojciecha Ziembińskiego pod deklaracją służby niepodległości z datą
27 września 1981 r. Po 30 latach przyszła pora na to, żeby przypomnieć, gdzie wówczas było ZOMO i
manipulacja studentami pożarnictwa, a gdzie podziewali się ci, co wtedy dużo deklarowali, a nic nie zrobili, by
Polska nie zginęła, póki my żyjemy; najwyższa pora, bo dwóch z tych nieaktywnych bohaterów opozycji
kandyduje dziś na najwyższy urząd w państwie, którego podwaliny dał w Magdalence generał SB Kiszczak i
wódka wypita na zgodę ze złoczyńcami, których świat obwinia do dzisiaj nie tylko o jednego księdza
Popiełuszkę.

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

W Magdalence na oczach zaślepionych biskupów i księży Kościoła świętego zobowiązali się oficjalnie do
współpracy z komunistami m.in.: Lech Kaczyński i Lech Wałęsa, natomiast Jarosław Kaczyński po trzydziestu
latach od haniebnej Magdalenki uznał, iż pora najwyższa, by zacząć w Polsce nazywać "lewicą", a nie
postkomunistami, drugą stronę stołu zastawionego przez Kiszczaka obficie wódką i śledziem po żydowsku, bo
wyznał wreszcie publicznie ten członek-założyciel K.S.N-u, kojarzonego przez Naród z prawicą, że on,
Jarosław Kaczyński też jest "lewica", a więc: jedna banda.

Jarosław Kaczyński odziedziczył po ojcu Mundku, który był postacią dychotomiczną, AK-owcem
i żydokomunistą po wojnie, nie tylko dom w Warszawie ale i tę dialektyczną zdolność do przekabacania innych
i wychodzenia na swoje. Bo czyż znany jest gdziekolwiek w Polsce jeszcze jeden taki przypadek, żeby AK-
owiec postawił sobie uczciwie dom po wojnie w Warszawie? A co na to biedny ojciec Rydzyk, który na co
dzień buntuje od lat Naród przeciw komunistom, a w okresach każdych wyborów całe odium za kolaborację
zrzuca tylko na Wałęsę i każe na Kaczyńskich głosować? Czy teraz ten ksiądz Rydzyk będzie święcił urny
wyborcze dla tej farbowanej lewicy Kaczyńskiego, która w moherach i w podskokach podąża co roku na
spotkania pod Jasną Górę? Przypomnieć więc pora, że do tzw. prawicy zapisali się w 1981 r. swoimi
nazwiskami pod deklaracją K.S.N.-u m.in: Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz i
Stanisław Michalkiewicz, Jacek Bartyzel i Jerzy Łojek i jeszcze wielu, wielu innych, zadeklarowanych
opozycjonistów antykomunistycznych, prawdziwa elita patriotycznego żydostwa, w tym czterech członków
KOR-u. A ja tam nie byłem, gdzie sam nie chciałem, tylko serek z chlebem jadłem i opisuję, co na własne oczy
widziałem.

Jarosław Kaczyński jest dzisiaj żałosny i tragiczny dla każdego dziecka, które tylko wie, gdzie ma oczko, gdzie
uszko, gdzie rączka prawa, gdzie lewa; dla każdego dziecka, które wie, że kaka jest be i nie bierze się tego w
usta, jak nie chodzi się na wybory w posranych spodniach na dupie, bo wybory są: bezpośrednie, wolne i
równe. Na tym polega demokracja, że każdy obywatel sam oddaje swój głos bezpośrednio, a Kaczyński
wykorzystał do tego dziecko. Swojego dziecka Pan Bóg mu odmówił, lub jak to mówi lewica: nie dała mu
matka natura, więc użył cudzego, podciągnął z całych sił do góry na brzuchu sprowadzoną w tym celu z
Gdańska wnuczkę zabitego brata Lecha, żeby cała Polska widziała, że Kaczyński oddaje głos pośrednio, łamiąc
zasady demokracji, bo kartkę do urny dziewczynka wrzuciła, żeby ulitowała się cała Polska nad
wyrafinowanym politykiem, któremu tak się pomieszało, że nie wie dziś już , gdzie lewica, gdzie prawica, gdzie
SB-ecka przeszłość kuma Dubienieckiego, teścia Marty Kaczyńskiej-Dubienieckiej, matki dziecka, która w
odróżnieniu od swojej matki używa wszak nazwiska dwuczłonowego, choć prokaczyńskie, kryptorasistowskie i
syjonistyczne media w Polsce ograniczają się do jednego.

Jarosław Kaczyński oddał nieważny głos w Komisji Wyborczej zainstalowanej w Szkole Głównej Oficerów
Pożarnictwa w Warszawie, bo tak chciał Plan Boży, albo ślepy los, jak chcą wierzyć lewicowi ateiści, żeby
człowiekowi, który od lat robi sobie kpiny z demokracji i z Polskiego Narodu uświadomić, że teraz już wszyscy
w telewizji widzą, że Jarosław Kaczyński jest tam, gdzie w 1981 roku było ZOMO i helikopter z liną, po której
ZOMO-wcy się spuszczali na dach tego budynku.

Tak samo nieważne głosy, bo oddane nie bezpośrednio, lecz rękoma swoich dzieci, a więc osób trzecich,
zaliczył w swoim dorastaniu do poważnej demokracji szef postkomunistów Napieralski z żoną, więc można
śmiało powiedzieć, że jeśli Rymarz, Szef Państwowej Komisji Wyborczej nie ukróci tej infantylizacji Polski, to
tylko patrzeć, jak po Sejmie zacznie uganiać się szarańcza dzieci za krzyżem zdjętym ze ściany nad drzwiami
waląc przy tym o podłogę buławą marszałkowską, a
za nimi pędzić będzie w tej transmisji
postkomunizmu na cały świat zdziecinniała banda
idiotów z mandatami posłów, którym zawierzono
niegdyś, że będą demokratami.

czytał z Frankfurtu nad Menem Stefan Kosiewski
http://pl.gloria.tv/?media=84090

czwartek, 24 czerwca 2010

http://pkn.blox.pl/2010/06/Kaczynski-byl-tam-
gdzie-bylo-ZOMO-HERODY.html

issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem 4 Listopad 2011 sowa

Stefan Kosiewski do płka mgra Ryszarda Filipowicza Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okregowego
w WarszawieNapsal sowa (») dnes v 19:16 v kategorii Stefan Stefan Kosiewski do Prokuratury
Apelacyjnej w Warszawie, Kaczyński, Giertych

kliknij, wysłuchaj (14 min.) Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 65906
Frankfurt Frankfurt nad Menem,22 lutego 2011 r. Prokuratur

Prokurator Generalny naprowadza Jaroslawa Kaczynskiego, von Stefan Kosiewski

Written by sowa (») today at 14:56 in category Polnisches Kulturzentrum , Share Zadaniem
Prokuratora Generalnego RP nie jest rozwiązywanie problemów rodzinnych Kaczyńskiego

http://sowa.blog.quicksnake.pl/HERODY-Herodenspiel/NA-BOGA-WYBRANEGO-po-wyborach-fraszka-z-OF-
PDO470-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-MONOLOG-UWEGO-Kaczynski-byl-tam-gdzie-bylo-
ZOMO

issuu.com/kulturzentrum