You are on page 1of 10

Europisches Magazin SOWA 5.

Mai 2017

NA BOGA WYBRANEGO po wyborach fraszka z OF PDO470 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
MONOLOG UWEGO Kaczynski by tam gdzie byo ZOMO

Napisa sowa () 1. 5. w kategorii HERODY Herodenspiel, czytaj: 44 radio: pl.gloria.tv/?media=84090

Kaczyski by tam, gdzie byo ZOMO 7 roku temu CHAZARSKI WIATR 219 Prolegomena do Odydzania po
Myli prof. Feliksa Konecznego Zarys Estetyki Chazarw Barbara Zbrojewska bez udziau osb trzecich
Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto CANTO DCXIX
gloria.tv/audio/4PVS9i6UxiFV3dyFKbBdggYsR Borys Budka nie ma na sumieniu mierci Barbary Zbrojewskiej,
zm. 30 padziernika 2015 r., albowiem nie wykaza si sumieniem ur. w Czeladzi 1978 r. figurant, ktry po
samobjczej mierci kobiety wci jeszcze robi za Ministra Sprawiedliwoci RP mrctv.org/tag/raport-nowaka
Kaczyski to yd, ktrego ojciec wyudzi obywatelstwo RP EMMANUEL (hebrajski: bg z nami) MACRON
uwiedziony jako 15-latek przez pedofilk ydosk, a bracia Kaczyscy to KGB-owskie skomunysyny
Kalksztajna, partia dotowana przez pastwo dziesitkami milionw z jest w posiadaniu wielu szemranych
firm; niech si wici 7. Maja https://www.pinterest.de/pin/452752568779855603/ ...Wedug prezydenta
(Andrzeja Dudy) dzisiejsza "moda na patriotyzm" to "odreagowanie pedagogiki wstydu, ktr nam wciskano
przez cae lata 90.". To, e dzisiaj modzie wychodzi i e jest dumna ze swojego pochodzenia...
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/67Pc488UPbz HERODY Herodenspiel Borys Budka z
Teatru Murdzy na Wgrodzie w Czeladzi Stefan Kosiewski do Ministra Sprawiedliwosci RP Borysa Budki
PDO153 ZR545 recycled from FO42 Borys Budka wchodzi do Gabinetu Politycznego Prokuratora Generalnego
RP PDO274 FO von Stefan Kosiewski ZECh Moralia CANTO DCLXX
https://www.pinterest.de/pin/452752568779912182/

HERODY
Herodenspiel von
Stefan Kosiewski
Akt 2, scena 8.
Monolog
Uwego: Kaczyski
by tam, gdzie byo
ZOMO

NA BOGA WYBRANEGO

po wyborach fraszka z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

Krzy i dziecko Norwida za motto

Nie masz si czego wstydzi, nie ty jedna stracia grunt pod nogami
nie tylko tobie zajrza w oczy groz widok odzi na redzie z masztami
bez agli na obrazie zawieszonym na cianie na tle zachodzcego soca
w domu zakupionym na kredyt spacony ju prawie do koca z odsetkami

Nie musisz wstydzi si tego, e znowu nie masz nic wasnego na wiecie
poza obyd skorup wadzy pastwa nadan prawem nauczania Watykanu
przez boga ertwy Tryptyku Rzymskiego Karola Wojtyy, witego alchemika
konchy Wiary, Nadziei i Mioci wyboru ojca ez rozpaczy, pero demokracji

Przypisy:
1.
Krzy i dziecko

Ojcze mj, twa d


Wprost na most pynie
Maszt uderzy! Wr!
Lub wszystko zginie.

Patrz, jaki tam krzy,


Krzy niebezpieczny!
Maszt si niesie wzwy,
Most mu poprzeczny.

Synku, trwogi zbd!


To znak zbawienia;
Pymy, bd co bd!
Patrz, jak si zmienia!

Oto wszerz i wzwy


Wszystko to samo.
Gdzie si podzia krzy?
Sta si nam bram!

2.
Z Tryptyku Rzymskiego Karola Wojtyy:

...Tak szli i rozmawiali ju trzeci dzie:


Oto wzgrze, na ktrym mam zoy Bogu ofiar
mwi ojciec. Syn milcza, nie mia pyta:
Gdzie jest ertwa? mamy ogie i drwa i n ofiarny,
lecz gdzie ertwa?
Bg sam sobie t ertw upatrzy
tak powiedzia, nie mia gono
wypowiedzie tych sw: ertw, mj synu, bdziesz ty
wic milcza...
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/tryptyk_rzymski.html

Wczoraj o 13:15 Jdrzej Karol wider: Czeka mnie jutro matura z Polskiego. Prosz trzymajcie za
mnie kciuki i pomdlcie si za mnie.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

Stefan Kosiewski napisz na kartce MACRON i umiechnij si do nauczycielki, albo do


nauczyciela i drog Misiewicza przez ycie Przed chwil

http://safari.blox.pl/2017/04/Macron-uwiedziony-jako-15-latek-
przez-pedofilke.html

Radio: https://gloria.tv/audio/EekPAWibLMGa2wagL8XJVQBDU

Stefan Kosiewski

POLEN 4 maj, 18:36 MACRONETKA ROTSZYLDA, 15-letnia ofiara


ydoskiej pedofilki. Czonek Bilderbergw najpniej od spotkania w
Kopenhadze 31 maja 2014 r. Od 31 roku ycia pracuje dla
Investmentbank Rothschild & Cie. Dwa lata pniej ju jako partner
(associ-grant) Rothschilda. W 2012 uczestniczy w najwikszym
przejciu (za 11,9 mld USD) dziau produkcji poywienia dla
niemowlakw amerykaskiego koncernu medycznego Pfizer przez
koncern Nestl. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5qRDbFE1HzP

PDF: Borys Budka wchodzi do Gabinetu Politycznego Prokuratora Generalnego RP PDO274 FO von Stefan
Kosiewski ZECh... by Stefan Kosiewski on Scribd

https://ligon.wordpress.com/2016/02/03/borys-budka-wchodzi-do-gabinetu-politycznego-prokuratora-
generalnego-rp/

video: Jak zdj prosto blokat ukrytego ydostwa


na... von mysowa

Du hast dir diesen Pin auf SZCZURY,


Apps gemerkt.

- Chcieli rozpocz kampani w Katyniu z


przytupem.

Warunki byy niedobre, nikt ich tam nie chcia,


narazili siebie i tylu ludzi na mier.

Taka jest prawda i taka bdzie prawda.

Za to jeszcze Kaczyski odpowie, bo to on zmusi


brata do takich decyzji - mwi Wasa.

https://www.pinterest.de/pin/452752568779912182/

Kaczyski to yd, ktrego ojciec wyudzi polskie obywatelstwo


issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

sowa | August 21, 2011 5:43pm ET


...W przypadku Rajmunda Kaczyskiego istnieje jeszcze jedna wtpliwo. Jest ni okres
zaraz po II wojne wiatowej i jego rzekoma akowska dziaalno. Tu nie ma prawie adnych
informacji, prcz tego, ze studiowa on na Politechnice dzkiej. Jeeli chodzi od dziaalno
w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziau AK "Baszta", nie wynika, aby
taka osoba naleaa do tego oddziau. Dziwnym jest tez to, ze ten akowiec, ju w 1945 roku w
padzierniku, zaapa si nas studia na Politechnice dzkiej. Inni za dziaalno w AK byli przeladowani, a pan
Rajmund studiowa zdobywaj w cigu roku z hakiem tytu magistra.
Dalsza dziaalno Rajmunda jest znana - beneficjent okresu stalinizmu
Zona Rajmunda bya Jadwiga Kaczyska z domu Jasiewicz, crka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii
Szydlowskej primo voto, Fyuth,.
Jadwiga, jak sama podaje, urodzia si w Starachowicach w 1926, jako crka inyniera budujcego Zakady
Starachowickie. Kiedy Pani Jadwiga w jednym pimie chlapna, ze brami stryjecznymi byli Adam i Jerzy
Szydowski, urodzeniu w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazaa, ze syn jednego z braci
stryjecznych, Adam Szydowski, bdcy obecnie zastpca USC w Bdzinie, jest przewodniczcym
Zagebianskiego Centrum Kultury ydowskiej. Informacja ta jest dostpna na stronie www tego
stowarzyszenia. Adam Szydowski w jednej z rozmowa potwierdzi, ze jego ojciec i stryj wygldali z rysw tak,
ze powinni trafi jako ydzi z pierwszym transportem do Owicimia. Jak wyda bliska rodzina braci
Kaczyskich ma ydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydowski junior, twierdzi, ze nie wie nic o tym, jakoby
by rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okolicznoci twierdza, ze s z
Szydowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Bdzinie nigdy tez nie zajrza do ksig i nie wie, w
jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydowski, stryj Jadwigi Kaczyskiej zgin w KZ
Mauthausen. Za ycia by dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i zaorzycielem wielu druyn
harcerskich. Zona Jerzego Szydowskiego pochodzia z Galicji i nazywaa si z domu Mokrasinska. Z tego
samego rejonu pochodz przodkowie Szydowskich i Jasiewiczw. Taka informacja jest do odszukania w
publikacjach pianych z udziaem Kaczyskich.
Z monografii szarych szeregw wydanej w Starachowicach wynika, ze skoczy on UJK, przy czym z rejestru
danych miasta Sosnowica, wynika, i ukoczy on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy Szydowski
przynalea do klubu BBWR
Krtko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku mieszka on przy Al. Jerozolimskich 87. Prba
sprawdzenia ksiki meldunkowej nie przyniosa efektu bowiem akurat dla tego domu si nie zachowaa.
Obok tak, ale nie dla tego domu.
Aleksander Jasiewicza mia w 1940 roku dotrze do Starachowic i zamieszka wraz z rodzina na czas wojny. W
czasie okupacji zamieszkiwa on wraz z rodzina w urzdniczej dzielnicy, tj Orowie. Sama Kaczyska twierdzi
jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, ze na koniec wojny zamieszkiwaa ona w leniczwce przy
drodze wylotowej na Wierzbicy. Co wiec si stao, ze z Orowa Jadwiga przeprowadzia si pod miasto, do
leniczwki?
Jest jedno pewne wytumaczenie. Ot, AJ by inynierem budownictwa pracujcym w zakadach
Starachowickich rwnie w czasie okupacji. Zapewne tam dorabia! W jednej z ydowskich publikacji
wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli cisym kordonem zakady i
zabrali okoo 1000 osb. Wszystkie osoby wywieziono do Bliyna filii Majdanka i dalej do Owicimia.
Czy by wrd nich ojciec Jadwigi? Jeeli zatem zaoy, i AJ by wrd internowanych, to zasadnym jest
prba tumaczenia, ze leniczwka moga suy jako miejsce ukrywania si matki i crek.
Dziwny los AJ wydaje si tez potwierdza fakt, ze nie pojawia si on w adnych publikacjach powojennych
dotyczcych losw rodziny Jasiewiczw czy tez seniorw Kaczyskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest
Stefania Szydowska (na zdjciu z lat 50) ale nie wida nikogo innego. Dlaczego? Czy zginli w ramach
Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niech do Niemcw?
Dalsza kwerenda dziejw przodkw zarwno Jasiewczow jak i Szydowskich, doprowadzia do Bukowiny i
wojewdztwa Braclawskiego. Tam wanie na stronie internetowej www.odessa3.org, lub na stronie
www.jewishgen.org, mona byo odszuka przodkw tych rodzin. S to okolice Niemirowa koo Winnicy,
Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraisko - bukowiskiej. Mona bya nawet odszuka
informacje dot. lubu Jas(i)ewicza z Szydowsk. Z tych samach dokumentw wida, ze protoplasta rodu
Szydowskich by Leon SZYDOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyskich. Rejony tez by
wyjtkowo ydowskie. Z innych ydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowiskich ewangelikw,
wynika wprost, ze byli to ydzi. Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykaskich serwerach
internetowych w sposb ewidentny pokazuj, ze mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami
niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyranie potwierdzaj, ze s ydami, oraz ze im tskno za
heimatem. Co ciekawe, nikt z tych ydw nie uywa typowego dla ydw imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

niemeckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donosz, e do RFN przybyla znaczna ilo ukraiskich
Niemcw wyznania mojeszowego. jeeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitw, to dlaczego
dzi deklaruj sie jako wyznawczy judaizmu?
Nie bez znaczenia jest tez to, ze Kaczyski podaje w dla WPROST, ze Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie
miedzy wojennym by lekarzem na dworze krla Rumunii. Czy to nie potwierdza skd byli Jasiewiczowie vel
Jasiewiczowie? Inna sprawa - Kaczyski twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Jzefa Becka,
ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentowa, ze Jzef Beck by ydem rumuskiej
prowinencji (zreszt zmar w Rumuni, rzekomo jak podaj sami Kaczyscy- na rekach Neyli Jasiewicz)
kalwiskiego wyznania.
Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydowskich i Jasiewiczw byli konwertowanymi luteranami
pochodzcymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz daa by analiza wykazu czonkw zboru
ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.
Takie dokumenty s w caoci znajduj si one w AGAD - Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis czonkw
filialu Papro Dua (miejsce lubu Pisudskiego) ale nie chce nic pokaza tego samego z terenu Warszawy.
Dlaczego?
Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyski odpisa, i nie musi on tego podawa.
Jednak w ostatnich dniach bdc na Kazimierzu w Krakowie - Lech Kaczyski przyzna wobec obecnych... ze
historia narodu ydowskiego jest jego historia... http://raportnowaka.pl/news_drukuj.php?id=320
http://safari.blox.pl/2017/04/Macron-uwiedziony-jako-15-latek-przez-pedofilke.html

Macron uwiedziony jako 15-latek przez


pedofilk ydosk, a bracia Kaczyscy to
KGB-owskie skomunysyny Kalksztajna

Stefan Kosiewski
POLEN
20 m ...lata 90. to by czas, kiedy polskiemu
spoeczestwu "wciskano pedagogik wstydu",
a do czasw prezydentury Lecha Kaczyskiego
"patriotyzm by niemodny". Faszowano obraz
nas w nas samych. To kompletna aberracja -
mwi. Duda powiedzia, e nie by te
zwolennikiem polityki "radosnego patriotyzmu",
prowadzonej przez Bronisawa Komorowskiego.

Stefan Kosiewski
8 min Pomnik duo starszej (7 lat) bratowej od ma
odchudzonego przez rzebiarza i odstawionego w marynarce za
duej o dwa numery, bo po ydokomunistycznym wujku Wilhelmie,
czy Henryku WITKOWSKIM odsoni Jarosaw Kaczyski 2 maja
2017 Marii i Lechowi na Podlasiu nie wiedzc jeszcze, czy starsza od
Macrona 25 lat ydoska pedofilka przyniosa pecha drugiemu
kandydatowi na prezydenta w Unii Europejskiej, czy tylko wstydu
sobie bdzie przynosia na spotkaniach z Ivank, Imeld, czy Izabel
obalon koniec kocw, jak obalone bd w Polsce wnet wszystkie
pomniki obydych skomunysynw

Pomnik duo starszej (7 lat) bratowej od ma odchudzonego przez


rzebiarza i...Pomnik duo starszej (7 lat) bratowej od ma
odchudzonego przez rzebiarza i odstawionego w marynarce za duej o
dwa numery, bo po ydokomunistycznym w... - Stefan Kosiewski -
Google+plus.google.com ~no bo co do nygi: Znalezione w sieci-"Ten

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

bezzbny ,miaki i mciwy czowiek niszczenie kraju wynis ze swojego rodzinnego domu .To nie jest
mieszne - to straszne :Historia zasuonych dla mordercw z Katynia, dwch ukochanych wujkw Jarka i
Lecha Wilhelma i Henryka WITKOWSKICH i ich zwizek ze straszliwym Mordem Katyskim.

Wilhelm by absolwentem Charkowskiego Instytutu Prawa z 1940 roku, od razu wczonym w wojskowy
wymiar sprawiedliwoci Armii Czerwonej (a co dziao si z polskimi oficerami w Charkowie w 1940 roku
dodawa chyba nie musz), potem, po wojnie, jako zaufany Stalina i Berii, by Prezesem Naczelnego Sdu
Wojskowego w okresie najwikszego apogeum stalinowskich czystek na Polakach (1950-1954).

Drugi, Henryk, by ministrem sprawiedliwoci nieprzerwanie w latach 1945-1956 (!!!), przez co odpowiada za
caoksztat stalinowskich zbrodni na Narodzie Polskim, by jedynym staym ministrem w czterech
powojennych marionetkowych rzdach komunistycznych (Osbki-Morawskiego, I rzd Bieruta, I rzd
Cyrankiewicza i II Bieruta), a co najwaniejsze ju na wiosn 1945 roku (!!) nakaza wszcz ledztwo swemu
wiernemu psu (Jerzemu Sawickiemu wa. Izydorowi Reislerowi), ktrego celem miao by zatuszowanie
winy bolszewikw za ten straszliwy mord na polskich oficerach i prba zrzucenia go na bronicych si wtedy
jeszcze faszystw.

To s tylko informacje oglne. Po szczegy wysyam was do pewnego Jarosawa i jego mamy, Jadwigi.
Wiedz o tym bardzo duo ? jako e czsto odwiedzali si nawzajem, zanim po mierci Stalina nie cofnito
Wilhelma do Zwizku Radzieckiego i tam, rozliczono za zbrodnie na Narodzie Polskim, czego dokonali sami
komunici od Chruszczowa ju w 1954 roku (!).

czym Rajmund Kaczyski zaimponowa Bierutowi. Wilhelmem witkowskim, kuzynem przysanym do PRL
przez Stalina, na funkcj prezesa Wojskowego Sdu Najwyszego. To Wilhelm podpisywa wyroki mierci na
zakapowanych przez Rajmunda AK-wcw.

ps. Dziki temu Wilhelmowi pewne mode, bezdzietne wtedy jeszcze maestwo Rajmunda i Jadwigi
otrzymao tylko dla siebie pikn trzypitrow will na oliborzu, gdy reszta warszawian, ktrym jakim
cudem udao si przetrwa II Wojn, gniedzio si caymi rodzinami po piwnicach i spalonych ruinach. eby
byo ciekawiej ta willa bya wczeniej nadana rodzinie bohatera z 1920 roku, majora Lisa-Kuli przez
Pisudskiego, za mstwo tego czowieka i oddanie ycia w obronie Polski, Europy i wiata przed zalewem
czerwonego terroru.

Wujkiem Rajmunda Kaczyskiego by Naczelny Prezes Sdu Wojskowego w rzdzie Bieruta, wyznania
starozakonnego KGBowiec osobiscie mianowany przez Stalina i kat narodu polskiego Wilhelm witkowski ur.
w Granwce pod Odess. Mamusia Rajmunda z domu witkowska ur. w Granwce pod Odess. Std ta
przychylno wadz dla rodziny Kaczyskich. Dlatego te IPN gorliwie
ciga rnych Bermanw i Szechterw a milczy i udaje e nic nie wie o ich
zwierzchniku, ktrego rozkazy wykonywali."

antysemickiej urody ydoska ona ydokaczysty Biniendy

Stefan Kosiewski
POLEN
16 m ... kierowany przez ministra Waszczykowskiego resort poinformowa,
e kierownictwo przeprowadzio rozmow z konsul honorow. Nie
dostrzeono jednak nic zdronego w przedstwianiu Tuska jako gestapowca,
Radka Sikorskiego na tle szubienicy, czy w pojawiajcych si na profilu
Szonert-Biniendy skrajnie antysemickich treciach...
http://wiadomosci.wp.pl/polonijna-rada-z-zona-prof-biniendy-w-skladzie-zebrala-sie-raz-koszt-27-tys-zl-
6099625478697601a
Polonijna Rada z on prof. Biniendy w skadzie zebraa si raz. Koszt: 27 tys. z
Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszaku Senatu do tej pory zebraa si tylko raz, co kosztowao ponad 27
tys. z. W radzie zasiada m.in. Maria Szonert-Binienda - ona czonka podkomisji smoleskiej prof. Wiesawa
Biniendy. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5SA7DMphTZd

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

Jaroslav HUTKA ma 70 lat Pawel Potoroczyn PDO469 W stanie wojennym FO von Stefan Kosiewski ZECh
Studia Slavica et Khazarica HERODY Herodenspiel Ivanka Tusk 20170427 ME SOWA na prezydenta Amber
Trump

PDF: Uploaded by Stefan Kosiewski on Apr 27, 2017 Jaroslav HUTKA ma 70 lat Pawel
Potoroczyn PD
radio: https://gloria.tv/audio/nWECgZeCSGXu44qVRmAQcAqBK

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/MjRZtWw54ny

https://www.pinterest.de/pin/452752568775056308/

partia dotowana przez pastwo dziesitkami milionw z jest w posiadaniu wielu


szemranych firm,

~Zoom do ~warszawiak: Z Wikipedii: Fundacja


Prasowa Solidarnofundacja zaoona 15 marca
1990. Wszyscy jej fundatorzy (zaoyciele) wnieli
wkady, po rwnowarto obecnych .... 30 PLN.W
maju 1991 z inicjatywy prezesa partii (penicego
wtedy funkcj ministra stanu i szefa kancelarii
prezydenckiej) fundacja otrzymuje od Skarbu
Pastwa w trybie bezprzetargowym lub pacc
symboliczne kwoty "Ekspres Wieczorny"oraz prawa
wieczystego uytkowania kilku dziaek wraz z
czterema nieruchomociami w pobliu cisego
centrum Warszawy bdce wasnoci
pastwowego koncernu RSW Prasa Ksika-Ruch:
Nowogrodzka 84/86 (wczesna siedziba zakadw
graficznych,obecna siedziba partii
Al. Jerozolimskie 125/127 (wczesna siedziba
"Ekspresu Wieczornego");
Srebrna 16 (wczesna siedziba zakadw
graficznych);
Ordona 3 (wczesna siedziba zakadw graficznych). Jak ujawniono na konferencji prasowej majtek
zgromadzony w fundacjach i spkach to ponad mld z. dzisiaj 19:41 | odpowiedzi: 19

http://trojmiasto.onet.pl/forum/prezydent-jacek-karnowski-prokuratura-wraz-z-cba-
z,1,3145577,240671841,czytaj.html

~defacto do ~Zoom: Jak


informuje prasa, spka
Srebrna, jedna z wielu
szemranych spek, fundacji
itp. ma wybudowa kosztem
ponad 500 mln z przy
ul.Srebrnej 190m wieowiec,
jeden z najwyszych w Wa-wie
.Zapowiada si na bogato:
restauracja na dachu, taras
widokowy, 70 tys m kw biur,
kilka tysicy pod usugi i
handel. W podziemiach gara
na kilkaset aut. Jak to jest, e
partia dotowana przez pastwo
dziesitkami milionw z jest w

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

posiadaniu wielu szemranych firm, kamienic, fundacji, parabanku SKOK, agencji medialnych, reklamowych/tu
trafiaj pienidze na kampanii wyborczej/, ochrony, public relations. Jest to zgodne z prawem, czy
sprawiedliwi stosuj jakie sztuczki? Przecie pisowcy i ich fanatycy dostali by wcieklizny, gdyby PO,
Nowoczesna prowadziyby jaki swj biznes

http://trojmiasto.onet.pl/forum/prezydent-jacek-karnowski-prokuratura-wraz-z-cba-
z,1,3145577,240672140,czytaj.html

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2016/09/chazarski-wiatr-pdo219-zech-barbara.html

HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski


Akt 2, scena 8. Monolog Uwego: Kaczyski
by tam, gdzie byo ZOMO
11:38 2010-06-24 | 17:00:16 sowa:

Kaczyski by tam, gdzie byo ZOMO


http://pkn.blox.pl/2010/06 wicej

Liczba ogldajcych: 3,3k

Uwe mwi: Dawno, dawno temu, w czasie ostatniego posiedzenia


Komisji Krajowej prawdziwej jeszcze Solidarnoci siedzialem by sobie w
Gdasku 11 lub 12 grudnia przy stoliku w stowce by spoy kolacj
(chleb i serek topiony) z jednym z sygnatariuszy deklaracji
zaoycielskiej Klubw Suby Niepodegoci, ktry demonstracyjnie
nosi w lewej klapie brzowej, sztruksowej marynarki rzucajc si w oczy
metalow odznak z literami zapisanymi po masosku z kropk: K.S.N.
oraz rozpitym na krzyu wyszczuplonym orzekiem z drugim,
mniejszym krzyem na koronie, a nazwisko mia takie samo jak m
siostry babki Antoniny, Jaworski i opowiada mi wtedy ten Seweryn o
tym, jak wspiera przed dwoma tygodniami w Warszawie - wsplnie
z jakim drugim koleg, ktrego nazwisko by moe mi uleciao - strajk studentw Szkoy Gwnej Oficerw
Poarnictwa, gwnie polskich, chopskich dzieci, zakoczony gon akcj ZOMO-wcw i rozwizaniem tej
szkoy w ostatnim dniu listopada 1981 roku. Ten strajk posuy tylko tzw. eskalacji napi w kraju oraz
propagandzie nieuchronnie, z gry przegranego, jakiegokolwiek konfliktu z wojskow wadz PRL; po
wprowadzeniu stanu wojennego telewizja pastwowa w Polsce, ktra nawczas bya w rkach nie kryjcego
si z niemiym, ydowskim zarozumialstwem Jerzego Urbana, ministra propagandy wojskowego reimu
Wojciecha Jaruzelskiego, puszczaa caymi dniami na okrgo program o rzekomym zagroeniu dla Polski,
jakie stanowi mia ten strajk studentw poarnictwa, inspirowany i wspierany przez wymienianych po
nazwisku ludzi, ktrych zmroona stanem wojennym Polska wczeniej nie znaa, wic moga dziki temu
puszczaniu w telewizji nazwisk pozna i poznaa jako ludzi zasugujcych na szacunek i uznanie przez Nard
Polski, bo uznanych przez komunistyczn wadz za swoich przeciwnikw, a wic tym samym nobilitowanych
do stopnia opozycjonisty demokratycznego, no i ten Seweryn mia w sobie co z tego.

Kluby Suby Niepodlegoci nie podjy adnej dziaalnoci na rzecz odzyskania przez Polsk niepodlegoci,
zaistniay natomiast wtedy, w komunistycznej rzeczywistoci nazwiska osb, ktre miay zaistnie, bo po to
przezornie umieszczone zostay przez Wojciecha Ziembiskiego pod deklaracj suby niepodlegoci z dat
27 wrzenia 1981 r. Po 30 latach przysza pora na to, eby przypomnie, gdzie wwczas byo ZOMO i
manipulacja studentami poarnictwa, a gdzie podziewali si ci, co wtedy duo deklarowali, a nic nie zrobili, by
Polska nie zgina, pki my yjemy; najwysza pora, bo dwch z tych nieaktywnych bohaterw opozycji
kandyduje dzi na najwyszy urzd w pastwie, ktrego podwaliny da w Magdalence genera SB Kiszczak i
wdka wypita na zgod ze zoczycami, ktrych wiat obwinia do dzisiaj nie tylko o jednego ksidza
Popieuszk.

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

W Magdalence na oczach zalepionych biskupw i ksiy Kocioa witego zobowizali si oficjalnie do


wsppracy z komunistami m.in.: Lech Kaczyski i Lech Wasa, natomiast Jarosaw Kaczyski po trzydziestu
latach od haniebnej Magdalenki uzna, i pora najwysza, by zacz w Polsce nazywa "lewic", a nie
postkomunistami, drug stron stou zastawionego przez Kiszczaka obficie wdk i ledziem po ydowsku, bo
wyzna wreszcie publicznie ten czonek-zaoyciel K.S.N-u, kojarzonego przez Nard z prawic, e on,
Jarosaw Kaczyski te jest "lewica", a wic: jedna banda.

Jarosaw Kaczyski odziedziczy po ojcu Mundku, ktry by postaci dychotomiczn, AK-owcem


i ydokomunist po wojnie, nie tylko dom w Warszawie ale i t dialektyczn zdolno do przekabacania innych
i wychodzenia na swoje. Bo czy znany jest gdziekolwiek w Polsce jeszcze jeden taki przypadek, eby AK-
owiec postawi sobie uczciwie dom po wojnie w Warszawie? A co na to biedny ojciec Rydzyk, ktry na co
dzie buntuje od lat Nard przeciw komunistom, a w okresach kadych wyborw cae odium za kolaboracj
zrzuca tylko na Was i kae na Kaczyskich gosowa? Czy teraz ten ksidz Rydzyk bdzie wici urny
wyborcze dla tej farbowanej lewicy Kaczyskiego, ktra w moherach i w podskokach poda co roku na
spotkania pod Jasn Gr? Przypomnie wic pora, e do tzw. prawicy zapisali si w 1981 r. swoimi
nazwiskami pod deklaracj K.S.N.-u m.in: Bronisaw Komorowski i Jarosaw Kaczyski, Antoni Macierewicz i
Stanisaw Michalkiewicz, Jacek Bartyzel i Jerzy ojek i jeszcze wielu, wielu innych, zadeklarowanych
opozycjonistw antykomunistycznych, prawdziwa elita patriotycznego ydostwa, w tym czterech czonkw
KOR-u. A ja tam nie byem, gdzie sam nie chciaem, tylko serek z chlebem jadem i opisuj, co na wasne oczy
widziaem.

Jarosaw Kaczyski jest dzisiaj aosny i tragiczny dla kadego dziecka, ktre tylko wie, gdzie ma oczko, gdzie
uszko, gdzie rczka prawa, gdzie lewa; dla kadego dziecka, ktre wie, e kaka jest be i nie bierze si tego w
usta, jak nie chodzi si na wybory w posranych spodniach na dupie, bo wybory s: bezporednie, wolne i
rwne. Na tym polega demokracja, e kady obywatel sam oddaje swj gos bezporednio, a Kaczyski
wykorzysta do tego dziecko. Swojego dziecka Pan Bg mu odmwi, lub jak to mwi lewica: nie daa mu
matka natura, wic uy cudzego, podcign z caych si do gry na brzuchu sprowadzon w tym celu z
Gdaska wnuczk zabitego brata Lecha, eby caa Polska widziaa, e Kaczyski oddaje gos porednio, amic
zasady demokracji, bo kartk do urny dziewczynka wrzucia, eby ulitowaa si caa Polska nad
wyrafinowanym politykiem, ktremu tak si pomieszao, e nie wie dzi ju , gdzie lewica, gdzie prawica, gdzie
SB-ecka przeszo kuma Dubienieckiego, tecia Marty Kaczyskiej-Dubienieckiej, matki dziecka, ktra w
odrnieniu od swojej matki uywa wszak nazwiska dwuczonowego, cho prokaczyskie, kryptorasistowskie i
syjonistyczne media w Polsce ograniczaj si do jednego.

Jarosaw Kaczyski odda niewany gos w Komisji Wyborczej zainstalowanej w Szkole Gwnej Oficerw
Poarnictwa w Warszawie, bo tak chcia Plan Boy, albo lepy los, jak chc wierzy lewicowi ateici, eby
czowiekowi, ktry od lat robi sobie kpiny z demokracji i z Polskiego Narodu uwiadomi, e teraz ju wszyscy
w telewizji widz, e Jarosaw Kaczyski jest tam, gdzie w 1981 roku byo ZOMO i helikopter z lin, po ktrej
ZOMO-wcy si spuszczali na dach tego budynku.

Tak samo niewane gosy, bo oddane nie bezporednio, lecz rkoma swoich dzieci, a wic osb trzecich,
zaliczy w swoim dorastaniu do powanej demokracji szef postkomunistw Napieralski z on, wic mona
miao powiedzie, e jeli Rymarz, Szef Pastwowej Komisji Wyborczej nie ukrci tej infantylizacji Polski, to
tylko patrze, jak po Sejmie zacznie ugania si szaracza dzieci za krzyem zdjtym ze ciany nad drzwiami
walc przy tym o podog buaw marszakowsk, a
za nimi pdzi bdzie w tej transmisji
postkomunizmu na cay wiat zdziecinniaa banda
idiotw z mandatami posw, ktrym zawierzono
niegdy, e bd demokratami.

czyta z Frankfurtu nad Menem Stefan Kosiewski


http://pl.gloria.tv/?media=84090

czwartek, 24 czerwca 2010

http://pkn.blox.pl/2010/06/Kaczynski-byl-tam-
gdzie-bylo-ZOMO-HERODY.html

issuu.com/kulturzentrum
Europisches Magazin SOWA 5. Mai 2017

O uznanie za stron czynn procesow w zw. z katastrof pod Smoleskiem 4 Listopad 2011 sowa

Stefan Kosiewski do pka mgra Ryszarda Filipowicza Zastpcy Wojskowego Prokuratora Okregowego
w WarszawieNapsal sowa () dnes v 19:16 v kategorii Stefan Stefan Kosiewski do Prokuratury
Apelacyjnej w Warszawie, Kaczyski, Giertych

kliknij, wysuchaj (14 min.) Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 65906
Frankfurt Frankfurt nad Menem,22 lutego 2011 r. Prokuratur

Prokurator Generalny naprowadza Jaroslawa Kaczynskiego, von Stefan Kosiewski

Written by sowa () today at 14:56 in category Polnisches Kulturzentrum , Share Zadaniem


Prokuratora Generalnego RP nie jest rozwizywanie problemw rodzinnych Kaczyskiego

http://sowa.blog.quicksnake.pl/HERODY-Herodenspiel/NA-BOGA-WYBRANEGO-po-wyborach-fraszka-z-OF-
PDO470-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-MONOLOG-UWEGO-Kaczynski-byl-tam-gdzie-bylo-
ZOMO

issuu.com/kulturzentrum