You are on page 1of 40

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

COMPANY LOGO

Kuasa
Pengarah
Peperiksaan
Dengan
Persetujuan
Menteri

COMPANY LOGO

a b c

COMPANY LOGO

kemungkinan 3/2009 telah pemansuhan UPSR Mesyuarat JPP bersetuju SPPK dan PMR 4 OGOS 2008 meluluskan dilaksanakan pelaksanaan Mesyuarat JKP SPPK dengan 2005 – 2006 meluluskan melaksanakan cadangan PBS projek rintis ke •International dalam atas 500 sekolah Colloquium transformasi terlebih dahulu. “Memperkasa PBS • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) Humanising • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Assessment” Institusi Pendidikan) 5 COMPANY LOGO . 20 Jun 2010 Pengumuman YAB Menteri Pelajaran 14 Mei 2009 Mesyuarat KPM Susulan Jemaah mencadangkan 18 SEPT 2008 Menteri Bil. September 2005 pentaksiran •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA) Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) .

24 Sept 2010 18 Ogos 2010 27 Julai 2010 19 Julai 2010 20 Jun 2010 COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

Mengapa perlu berubah? 3 Penekanan kepada JERI .aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan .pengabaian 4 pembentukan modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran - 3 Assessment for learning diabaikan .tekanan kepada guru. peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada 3 peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah 8 rendah COMPANY LOGO .kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih 4 dihormati.penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata- 3 mata . murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran .

1 Penambahbaikan UPSR Tahun 6 Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Pengukuhan Tingkatan Persediaan / 1 2 3 4 5 Peralihan UPSR 1 B.Cina/B.Melayu B. Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Pentaksiran Sekolah.Jasmani dan PBS Kesihatan vokasional PBS 100% 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat. COMPANY LOGO .Tamil Tidak melepasi standard minimum LINUS Perdana APTITUD Tidak memenuhi standard Sains minimum Bahasa Melayu Matematik Sukan 100% PBP/PBS SJKC/SJKT 60:40 UJIAN PEMULIHAN Seni Agama/Moral Kemahiran Hidup Kemahiran Pend. Sukan dan Kokurikulum.Inggeris DIAGNOSTIK Arus PBS B.

Dilaksanakan Peperiksaan Pentaksiran Pentaksiran Dilaksanakan oleh LP Pusat Pusat sekolah sepenuhnya seperti MP Teras & elektif oleh sekolah UPSR sekarang 60% Kerja Kursus 40% BM BI Projek Lisan M’MATIK SAINS PAJSK BC UJIAN BT Inventori APTITUD Personaliti Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP COMPANY LOGO .

Pentaksiran Sekolah. Sukan dan Kokurikulum COMPANY LOGO . 2 Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% Ting 1 Ting 2 Ting 3 Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Menengah Menengah Menengah Rendah Rendah Rendah PBS 100% PBS 100% PBS 100% 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat. Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Pentaksiran Pentaksiran Pusat Sekolah Ujian Bertulis Ujian Bertulis (MP Teras) (MP Teras & Kerja Kursus Elektif Projek Lisan PAJSK (Teras & Elektif) Ujian Inventori Aptitud Personaliti Dilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakan dengan instrumen & garis sepenuhnya di panduan dari LP peringkat sekolah COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

kemahiran berfikir. kemahiran menyelesaikan masalah.Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi. kecenderungan. minat. sikap dan personaliti murid COMPANY LOGO .

pembelajaran yang membantu guru kadaran pilihan terbaik dan menggunakan strategi  Pelaporan secara mewujudkan suasana pengajaran dan deskriptif dan pembelajaran yang pembelajaran yang individu aktif dan berkesan sesuai 15 COMPANY LOGO . stabil yang ada pada manual yang minat.Mengukur kebolehan semula PENTAKSIRAN Tidak berasaskan jadi (innate ability) dan PSIKOMETRIK kurikulum dan pengajaran kebolehan yang diperoleh pembelajaran (acquired ability) • Tidak • Tidak berjadual berjadual. bakat dan setiap individu untuk komprehensif kesediaan bagi membimbing murid  Penskoran secara menyediakan situasi membentuk personaliti dikotomus. pengajaran dan yang seimbang dan polikotomus. ciri perilaku unik dan / instrumen dan kekuatan/kelemahan. UJIAN APTITUD INVENTORI • Tidak diwajibkan • Dicadangkan • Aptitud Umum PERSONALITI untuk semua kepada • Aptitud Khusus murid semua murid Mendapatkan Mengenal pasti maklumat tentang ciri-  LP sediakan item kecenderungan.

COMPANY LOGO .Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani. sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.

daerah. negara dan BMI sekolah. antarabangsa daerah. Persatuan. • Penjagaan Penyertaan. Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Pendidikan Aktiviti Aktiviti Sukan Kesihatan Ekstra Kurikulum Jasmani Kokurikulum Penyertaan. •Amalan di peringkat (SEGAK) negeri. negeri. Penyertaan dan penglibatan Kecergasan penglibatan dan penglibatan secara dan • Senaman pencapaian •Penjagaan sukarela di sekolah • Standard Kelab. negara dan antarabangsa COMPANY LOGO . Kesihatan pencapaian atau di luar sekolah Kecergasan Pakaian Beruniform •Diet Sukan dan •Kebersihan Fizikal di peringkat Permainan Kebangsaan sekolah. Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Pentaksiran yang dirancang. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun. dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir. COMPANY LOGO . diperiksa dan direkod oleh sekolah.

Format & tugasan (LP) 1 Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah Tugasan berbeza digabung ikut semester setiap tahun 8 2 mengikut lokasi Pemantauan & PRINSIP Dilaksana di penyelarasan 7 PENTAKSIRAN 3 sekolah bagi penjaminan PUSAT kualiti & standard Skor berdasarkan 6 4 Tempoh 1 jangka masa Standard Prestasi bagi mata pelajaran (LP) terpilih dari kumpulan 5 teras dan elektif Ditaksir oleh guru mata pelajaran COMPANY LOGO .

Pentaksiran yang dirancang. ibu bapa dan organisasi luar. semester atau tahun. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. dibina. COMPANY LOGO . direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. ditadbir. diperiksa.

telah dihidang. Formatif Sumatif Apabila makanan Apabila makanan sedang dimasak. tukang masak tetamu atau hakim melaksanakan melaksanakan pentaksiran pentaksiran formatif sumatif COMPANY LOGO .

Apabila diperlukan sahaja Disediakan dua kali setahun COMPANY LOGO . . .

Pelaporan Pencapaian Murid COMPANY LOGO .

Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara COMPANY LOGO .

hendak dicapai kemahiran dan amalan Melaksanakan tugasan yang diberikan nilai murni supaya apa yang diketahui dan boleh serta sikap dibuat boleh ditaksir yang terpuji COMPANY LOGO .Mengetahui apa dan bagaimana Kejayaan sesuatu perkara itu hendak dipelajari dalam mendapatkan Mengetahui bagaimana standard ilmu.

Peranan Pentaksiran Sekolah 1 2 3 4 Memperbaiki Meningkatkan Mengubahsuai kelemahan/ keyakinan strategi masalah kepada murid pengajaran murid dalam untuk belajar pembelajaran COMPANY LOGO .

1 Holistik 2 Sepadu 3 Seimbang 4 Fleksibel 5 Merujuk Standard 6 Sebahagian Proses P&P COMPANY LOGO .

5 Merujuk Standard Prestasi Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam 6 dokumen kurikulum COMPANY LOGO .

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan COMPANY LOGO .

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) COMPANY LOGO .

penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Band 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Band 1 Tahu pengetahuan asas matematik COMPANY LOGO . Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut: Band 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Band 5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Band 4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing. penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Band 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik.

PELAN PELAKSANAAN PBS Tahun Aktiviti Latihan KSSR & PBS 2010 Tahun Aktiviti untuk guru Tahun 1 Latihan KSSR & PBS Latihan KSSM & PBS 2011 2011 untuk guru Tahun 2 untuk guru Tingkatan 1 Latihan KSSR & PBS Latihan KSSM & PBS 2012 2012 untuk guru Tahun 3 untuk guru Tingkatan 2 Latihan KSSR & PBS Latihan KSSM & PBS 2013 2013 untuk guru Tahun 4 untuk guru Tingkatan 3 Latihan KSSR & PBS PMR dilaksanakan 2014 2014 untuk guru Tahun 5 secara PBS Latihan KSSR & PBS 2015 untuk guru Tahun 6 2016 UPSR dilaksanakan COMPANY LOGO .

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B C Guru akan Kesediaan dan Integriti terasa Kemahiran guru Guru terbeban Melaksanakan diragui dengan tugas PBS ‘tambahan’ Penyelesaian Penyelesaian • Penerangan Penyelesaian Program latihan dan • Automasikan • Pemantauan penataran • Pementoran Pelaporan • Pengesanan yang • Tiada ujian bulanan menyeluruh • Penyelarasan dan ujian selaras COMPANY LOGO .

kekuatan & memudahcara keberkesanan & membimbing instrumen pelaksanaan pentaksiran pentaksiran 34 COMPANY LOGO . Pemastian Keseragaman pelaksanaan pemberian skor pentaksiran berdasarkan mengikut standard prosedur prestasi Memastikan Membantu.

Lembaga Peperiksaan .

SPPBS Lembaga Peperiksaan COMPANY LOGO .

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH .

Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Sumber Maklumat COMPANY LOGO . JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4.

Pelaksanaan PBS Surat Pekeliling Peperiksaan  Penambahbaikan UPSR  Penambahbaikan PMR COMPANY LOGO .

Thank You .