You are on page 1of 32

PANDUAN DAN PERATURAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
(PBS)

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

COMPANY LOGO

Tujuan diadakan Buku Panduan

Guru berkeyakinan

4. Guru terpandu
PPD dan JPN tahu fungsi

3. JPN dan PPD terpandu
Semua petugas maklum

2. Prosedur terselaras

Maklumat tersebar

1. Sumber Maklumat

COMPANY LOGO

Panduan dan Peraturan PBS Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1.5-13. Blok E11 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA RENDAH DAN MENENGAH RENDAH COMPANY LOGO .2.

Kandungan COMPANY LOGO .

PPD dan Sekolah mengoperasikan PBS yang mula dilaksanakan bagi Tahun 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2011 dan Tingkatan 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2012. COMPANY LOGO . Pengenalan Objektif Buku Panduan: Membantu pihak di Bahagian. JPN.

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri COMPANY LOGO .

a b c COMPANY LOGO .

Pelaksanaan PBS Surat Pekeliling Peperiksaan  Penambahbaikan UPSR  Penambahbaikan PMR COMPANY LOGO .

KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah (PS) PBS 10 COMPANY LOGO .

diperiksa.Pentaksiran yang dirancang. COMPANY LOGO . direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. dibina. semester atau tahun. ditadbir. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. ibu bapa dan organisasi luar.

Peranan Pentaksiran Sekolah 1 2 3 4 Memperbaiki Meningkatkan Mengubahsuai kelemahan/ keyakinan strategi masalah kepada murid pengajaran murid dalam untuk belajar pembelajaran COMPANY LOGO .

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan COMPANY LOGO .

Pentaksiran yang dirancang. diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun. COMPANY LOGO . dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir.

Format & tugasan (LP) 1 Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah Tugasan berbeza digabung ikut semester setiap tahun 8 2 mengikut lokasi Pemantauan & PRINSIP Dilaksana di penyelarasan 7 PENTAKSIRAN 3 sekolah bagi penjaminan PUSAT kualiti & standard Skor berdasarkan 6 4 Tempoh 1 jangka masa Standard Prestasi bagi mata pelajaran (LP) terpilih dari kumpulan 5 teras dan elektif Ditaksir oleh guru mata pelajaran COMPANY LOGO .

sikap dan personaliti murid COMPANY LOGO . kecenderungan. minat. kemahiran menyelesaikan masalah.Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi. kemahiran berfikir.

bakat dan setiap individu untuk komprehensif kesediaan bagi membimbing murid  Penskoran secara menyediakan situasi membentuk personaliti dikotomus. pembelajaran yang membantu guru kadaran pilihan terbaik dan menggunakan strategi  Pelaporan secara mewujudkan suasana pengajaran dan deskriptif dan pembelajaran yang pembelajaran yang individu aktif dan berkesan sesuai 17 COMPANY LOGO . pengajaran dan yang seimbang dan polikotomus. UJIAN APTITUD INVENTORI • Tidak diwajibkan • Dicadangkan • Aptitud Umum PERSONALITI untuk semua kepada • Aptitud Khusus murid semua murid Mendapatkan Mengenal pasti maklumat tentang ciri-  LP sediakan item kecenderungan. ciri perilaku unik dan / instrumen dan kekuatan/kelemahan.Mengukur kebolehan semula PENTAKSIRAN Tidak berasaskan jadi (innate ability) dan PSIKOMETRIK kurikulum dan pengajaran kebolehan yang diperoleh pembelajaran (acquired ability) • Tidak • Tidak berjadual berjadual. stabil yang ada pada manual yang minat.

COMPANY LOGO . sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani.

Kesihatan pencapaian atau di luar sekolah Kecergasan Pakaian Beruniform •Diet Sukan dan •Kebersihan Fizikal di peringkat Permainan Kebangsaan sekolah. negara dan BMI sekolah. Persatuan. negara dan antarabangsa COMPANY LOGO . daerah. Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Pendidikan Aktiviti Aktiviti Sukan Kesihatan Ekstra Kurikulum Jasmani Kokurikulum Penyertaan. negeri. antarabangsa daerah. •Amalan di peringkat (SEGAK) negeri. Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani. • Penjagaan Penyertaan. Penyertaan dan penglibatan Kecergasan penglibatan dan penglibatan secara dan • Senaman pencapaian •Penjagaan sukarela di sekolah • Standard Kelab.

Standard Prestasi dalam PBS Guru menggunakan dokumen Standard Prestasi yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut setiap mata pelajaran yang terkandung dalam KSSR dan KSSM COMPANY LOGO .

PPD dan Sekolah: Penyelarasan Pemantauan Pengesanan Pementoran COMPANY LOGO .Penjaminan Kualiti dan Standard Empat aspek kawalan kualiti yang dilaksanakan oleh JPN.

Pemastian Keseragaman pelaksanaan pemberian skor pentaksiran berdasarkan mengikut standard prosedur prestasi Membantu. Memastikan memudahcara kekuatan & & membimbing keberkesanan pelaksanaan instrumen pentaksiran pentaksiran 22 COMPANY LOGO .

Pelaksanaan PBS Surat Pekeliling Ikhtisas KPM  Pelaksanaan PBS peringkat rendah  Pelaksanaan PBS peringkat menengah rendah COMPANY LOGO .

Matematik. Dunia Sains & Bahasa Tamil. Pentaksiran Sekolah Pendidikan Jasmani Bahasa Cina SK. Dunia Seni Visual. Dunia Muzik. PBS tahun 1. Bahasa Iban Pentaksiran Aktiviti 2. 2 dan 3 BIL KOMPONEN PBS PERKARA Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Arab. Jasmani. Kesihatan. Bahasa Inggeris. Kadazandusun Pendidikan Moral. 4. & Pendidikan Bahasa Tamil SK. Bahasa Pendidikan Islam. Bahasa Cina. Pentaksiran Pusat Tiada COMPANY LOGO . 1. Teknologi. Sukan dan Aktiviti Jasmani dan Kesihatan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti 3.

1. Pendidikan Islam. Jasmani. 5 dan 6 BIL KOMPONEN PBS PERKARA Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Arab. Sains. Bahasa Pendidikan Kadazandusun Kesihatan. Ujian Aptitud Khusus dan 3. Pentaksiran Psikometrik Inventori Personaliti 4. Bahasa Tamil. Pentaksiran Sekolah Reka Bentuk & Bahasa Cina SK. Kokurikulum dan 2. Teknologi Maklumat Bahasa Iban. Pendidikan Muzik. Bahasa Cina. Teknologi. dan Komunikasi. Pentaksiran Aktiviti Aktiviti Jasmani. Sejarah. Pendidikan Moral. Pendidikan Seni Bahasa Inggeris. Matematik. Sukan dan Ekstra Kurikulum Kokurikulum Ujian Aptitud Am. Bahasa Semai Pendidikan Jasmani. Bahasa Tamil SK. PBS Tahun 4. Visual. Sukan. Pentaksiran Pusat Ditentukan mengikut format pentaksiran COMPANY LOGO .

Pengoperasian PBS Penubuhan JK PBS di semua peringkat Jadual Pelaksanaan COMPANY LOGO .

(PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK) : GURU PENOLONG YANG DILANTIK .(PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN PUSAT) : GURU CEMERLANG : GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING .(PEMANTAUAN) : KETUA PANITIA YANG DILANTIK .(PENYELARASAN) : KETUA PANITIA YANG DILANTIK . SUKAN DAN KOKURIKULUM) : GURU PENOLONG YANG DILANTIK (SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM) *Lantikan jawatankuasa PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah masing-masing 27 COMPANY LOGO .(LATIHAN) : KETUA PANITIA YANG DILANTIK .JK PBS Peringkat Sekolah Rendah PENGERUSI : GURU BESAR TIMBALAN PENGERUSI : GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN NAIB PENGERUSI : SEMUA GURU PENOLONG KANAN SETIAUSAHA : GURU PENOLONG YANG DILANTIK AJK : KETUA PANITIA YANG DILANTIK .(PEMENTORAN) : KETUA PANITIA YANG DILANTIK .(PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.

Menghantar skor pencapaian murid mengikut prosedur Oktober Sekolah penskoran dan penghantaran COMPANY LOGO . mata pelajaran dan guru Januari – Februari Sekolah mata pelajaran 5. Tempoh Pelaksanaan PBS Januari – Oktober Sekolah 6. Pengesanan dan Pementoran Mac – September Sekolah Pentaksiran 9. Pengoperasian PBS BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN 1. Mengumpul dan memasukan skor pencapaian murid ke dalam Sepanjang Tahun Sekolah aplikasi 10. Memantau Pentaksiran Mac – September PPD & JPN 8.KPM Pelaksanaan PBS Ke JPN 2. Januari Sekolah Pelaksana PBS 4. nama pelajar. Menyelaras Pentaksiran Mac – September Sekolah 7. Pendaftaran nama kelas. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Siaran Pengoperasian Disember JPN Pelaksanaan PBS Ke PPD dan Sekolah Menubuhkan Jawatankuasa 3. Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Siaran Pengoperasian Disember LP.

COMPANY LOGO . Pelaporan Pelaporan penguasaan murid dalam semua komponen PBS dijana melalui aplikasi SPPBS bidang akademik dan bukan akademik.

Aplikasi SPPBS COMPANY LOGO .

Aplikasi SPPBS COMPANY LOGO .

Thank You .