You are on page 1of 13

PERANCANGAN STRATEGIK 2017 - 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN (2) JALAN BATU TIGA


UNIT BERUNIFORM : PUTERI TUNAS

MISI : PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA


SEJAHTERA
VISI : MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
NILAI : KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN,
INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM :9
ISU : PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

PETUNJUK SASARAN PEGAWAI


MATLAMAT
OBJEKTIF PRESTASI TO 201 201 201 INISIATIF / STRATEGI BERTANGGUNGJA
STRATEGIK
UTAMA (KPI) V 7 8 9 WAB
KRA 2 : 1 Meningkatkan Penasihat Puteri
Pencapaian 100% murid % murid 65 80 90 100 penglibatan murid Tunas.
prestasi sukan dan hadir dalam terlibat % % % % dalam aktiviti Puteri
kokurikulum yang aktiviti dalam Tunas. Penyelaras Koko
tinggi oleh semua kokurikulum Unit aktiviti UB - Pertandingan
murid Beruniform Puteri Tunas. Kemahiran S/U Koko
Puteri Tunas. 40 70 90 100 Puteri Tunas.
ASPIRASI SISTEM Bilangan % % % %
: 70% pencapaian pencapaian PK KoKu
Kecekapan murid dalam murid dalam 2 Membangunkan
kemahiran kemahiran bakat dan
ASPIRASI kokurikulum Unit aktiviti kemahiran murid
MURID : Beruniform Puteri Tunas. - Kursus
Kemahiran Puteri Tunas. Kemahiran
Memimpin

GURU :
Memberi sepenuh
komitmen dalam
menjayakan objektif

KEPIMPINAN :
Sokongan sepenuhnya
PELAN TAKTIKAL
ANJAKAN PPPM :9
ASPIRASI SISTEM : Kecekapan
: Kemahiran
ASPIRASI MURID Memimpin

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia


INISIATIF / STRATEGI
S2 Membangunkan bakat dan kemahiran murid
Kos/
Program, Projek Tanggung Tempoh/ Output / Pelan
Bil Sumbe KPI Sasaran
dan Tindakan jawab Hari Outcome Kontingensi
r

1 Kursus S/U Sukan Januari- Peningkatan % murid Semua


Kemahiran Asas S/U Mac peratus murid terlibat ahli Puteri
Puteri Tunas Kokurikulum 2017 yang hadir dalam Tunas
Guru aktiviti Puteri aktiviti
Penasihat Tunas kokurikulum
Puteri Tunas daripada 65% Puteri Tunas
kepada 80%

2 Ketua Unit RM 100 Pertambahan


Pertandingan Guru April-Mei / koko peratus murid % Murid Semua
Buku Log Puteri Penasihat 2017 mahir dalam pencapaian ahli Tunas
Tunas. menulis buku murid dalam Puteri
log daripada kemahiran
40% ke 70% Puteri Tunas.

3 Ketua Unit Jun-Ogos RM100 Murid mahir % Kemahiran Semua


Guru 2017 / koko mengikat gajet murid dalam ahli Tunas
Pertandingan Ikat Penasihat daripada 20% ikatan unit Puteri
S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia
INISIATIF / STRATEGI
S2 Membangunkan bakat dan kemahiran murid
Kos/
Program, Projek Tanggung Tempoh/ Output / Pelan
Bil Sumbe KPI Sasaran
dan Tindakan jawab Hari Outcome Kontingensi
r
kepada 80% beruniform

4 Ketua Unit September Rm100 Murid mahir % Kemahiran


Guru -Oktober / koko menyediakan Murid dalam Semua
Pertandingan Penasihat 2017 makanan penyediaan ahli Puteri
Penyediaan daripada 20% makanan Tunas
Makanan kepada 80%.

62
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Puteri Tunas.

Nama Program / Projek : Kursus Kemahiran Asas Tunas Puteri

Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum

Puteri Tunas melebihi 80% setahun pada tahun


2017

Tanggungjawab : Ketua Unit Puteri Tunas dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Januari Mac 2017

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tahun 3,4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : -

Sumber : -

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum
unit Puteri Tunas.
PROSES KERJA

Status/Pela
Langka Tanggungjawa
Proses Kerja KPI Sasaran n
h b
Kontigensi
1 Mesyuarat Ketua unit 17 Jan Semua guru PK KOKU
Jawatankuasa: penasihat Guru
maklum. Penasihat
- Lantikan Penyelaras
J/Kuasa Program
- Tetapkan
tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat Penyelaras 20 Jan Penerangan Semua guru
kepada yang Program program dan murid
terlibat disampaika
n.
3 Mempromosika Penyelaras Januari Murid Semua guru
n program Program - Mac Tunas dan murid
Puteri

4 Penyediaan Guru Penasihat Januari Siap untuk Tiada


bahan - Mac digunakan
5 Penyediaan AJK Januari Siap untuk Tiada
tempat Guru Penasihat - Mac digunakan

6 Pelaksanaan AJK Januari Keakuran Jawatankuas


Program Guru Penasihat - Mac jadual a dan murid

7 Penilaian, Penyelaras Mac Kajian Murid


Pelaporan dan Program Keyakinan
Post Mortem Murid - Pra
dan Post
PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Puteri Tunas.

Nama Program / Projek : Pertandingan Buku Log

Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Tunas Puteri melebihi 80% setahun pada tahun
2017

Tanggungjawab : Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Februari - September 2017

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tahun3, 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 100.00

Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum
unit Puteri Tunas.
PROSES KERJA

Status/Pela
Langka Tanggungjawa
Proses Kerja KPI Sasaran n
h b
Kontigensi
1 Mesyuarat Ketua unit April Semua guru PK KOKU
Jawatankuasa: penasihat Guru
maklum. Penasihat
- Lantikan Penyelaras
J/Kuasa Program
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada Penyelaras April Penerangan Semua guru
yang terlibat Program program dan murid
disampaika
n.
3 Mempromosikan Penyelaras April Murid Semua guru
program Program Tunas dan murid
Puteri

4 Penyediaan Guru Penasihat April Siap untuk Tiada


bahan digunakan
5 Penyediaan AJK Mei Siap untuk Tiada
tempat Guru Penasihat digunakan

6 Pelaksanaan AJK Mei Keakuran Jawatankuas


Program Guru Penasihat jadual a dan murid

7 Penilaian, Penyelaras Mei Kajian Murid


Pelaporan dan Program Keyakinan
Post Mortem Murid - Pra
dan Post
PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Tunas Puteri.

Nama Program / Projek : Pertandingan Ikatan Gajet

Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Tunas Puteri melebihi 80% setahun pada tahun
2016

Tanggungjawab : Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : Jun-Ogos 2016

Tempat : Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 100.00

Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum
unit Tunas Puteri
PROSES KERJA

Status/Pela
Langka Tanggungjawa
Proses Kerja KPI Sasaran n
h b
Kontigensi
1 Mesyuarat Ketua unit Jun Semua guru PK KOKU
Jawatankuasa: penasihat Guru
maklum. Penasihat
- Lantikan Penyelaras
J/Kuasa Program
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada Penyelaras Jun Penerangan Semua guru
yang terlibat Program program dan murid
disampaika
n.
3 Mempromosikan Penyelaras Jun Murid Semua guru
program Program Tunas dan murid
Puteri

4 Penyediaan Guru Penasihat Julai Siap untuk Tiada


bahan digunakan
5 Penyediaan AJK Julai Siap untuk Tiada
tempat dan Guru Penasihat digunakan
peralatan

6 Pelaksanaan AJK Ogos Keakuran Jawatankuas


Program Guru Penasihat jadual a dan murid

7 Penilaian, Penyelaras Ogos Kajian Murid


Pelaporan dan Program Keyakinan
Post Mortem Murid - Pra
dan Post
PELAN OPERASI 4

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Tunas Puteri.

Nama Program / Projek : Pertandingan Penyediaan Makanan

Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Tunas Puteri melebihi 80% setahun pada tahun
2016

Tanggungjawab : Ketua Unit Tunas Puteri dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari : September-Oktober 2016

Tempat : Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 100.00

Sumber : Unit Koko

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4
Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana
keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum
unit Tunas Puteri

PROSES KERJA

Status/Pela
Langka Tanggungjaw
Proses Kerja KPI Sasaran n
h ab
Kontigensi
1 Mesyuarat Ketua unit Septemb Semua PK KOKU
Jawatankuasa er guru Guru
: penasihat Penasihat
maklum. Penyelaras
- Lantikan Program
J/Kuasa
- Tetapkan
tarikh
- Anggaran
kos
- Agihan tugas
2 Taklimat Penyelaras Septemb Peneranga Semua guru
kepada yang Program er n program dan murid
terlibat disampaika
n.
3 Mempromosik Penyelaras Septemb Murid Semua guru
an program Program er Tunas dan murid
Puteri

4 Penyediaan Guru Septemb Siap untuk Tiada


bahan Penasihat er digunakan
5 Penyediaan AJK Septemb Siap untuk Tiada
tempat dan Guru er digunakan
peralatan Penasihat
6 Pelaksanaan AJK Oktober Keakuran Jawatankua
Program Guru jadual sa dan
Penasihat murid
7 Penilaian, Penyelaras Oktober Kajian Murid
Pelaporan dan Program Keyakinan
Post Mortem Murid - Pra
dan Post