You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

owca czarownic: owca nagrd:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 40 ZK KOSZT REKRUTACJI: 40 ZK
OD: 20 ZK OD: 15 ZK
DOSTPNO: 9 DOSTPNO: 8
PRESTI DRUYNY: +27 PUNKTW PRESTI DRUYNY: +31 PUNKTW
PODSTAWKA: 20 X 20 MM PODSTAWKA: 20 X 20 MM
owcy czarownic to osoby, ktre ze swych wasnych powodw powicaj ycie na owcy nagrd zajmuj si tropieniem przestpcw i uciekinierw oraz
odnajdywanie i niszczenie Chaosu i jego sug wszdzie, gdzie tylko mog dotrze. Ich doprowadzaniem ich przed oblicze sprawiedliwoci. Samotny owca nagrd moe
definicja Chaosu jest bardzo indywidualna, czsto na tyle obszerna, e mieci si w niej wej tam, gdzie nie zdziaa nawet zbrojny oddzia stray. To czyni ich niezwykle
wszystko i kady, kogo nie lubi. Z tego powodu nie s darzeni zaufaniem i niemal poytecznymi dla wadz i strw prawa, cho zazwyczaj bywaj traktowani z pogard.
wszyscy si ich boj. Nagrody s zwykle wyznaczane przez miejscowych wadcw, gildie kupieckie oraz rady
W przeciwiestwie do tych, ktrzy zwalczaj najazdy Chaosu na kracach miejskie.
Starego wiata, owcy czarownic wol dziaa wewntrz spoeczestw ludzkich, owcy nagrd to zawodowi zabjcy, ktrzy przywizuj niewielk wag do
niszczc Chaos zanim zdy si on tam zakorzeni. Ze swej natury s samotnikami, nie ludzkiego ycia. S cakowicie bezwzgldni. Uywaj wszelkich dostpnych metod, by
ufaj nikomu, nikt te nie jest wolny od ich podejrze. Prawie kade odchylenie od ich wytropi i jeli trzeba, zabi przestpc. Budz strach wrd biedniejszej czci
definicji normalnoci jest w ich oczach gboko podejrzane. Bd dziaa przeciwko spoeczestwa, gdy znane s przypadki, gdy owcy nagrd zabijali przygodnie
kademu, w ktrym wykryj (lub bd myle, e wykryli) lady mutacji lub innych napotkanych chopw. Nastpnie przywozili ich ciaa, ogaszajc, e s to trupy
skonnoci chaotycznych. Niektrzy owcy czarownic rozszerzaj swe zainteresowania poszukiwanych przestpcw. Pobierali nagrod i odjedali w swoj stron. Czynniki
na porki, niestrudzenie wykrywajc w ludziach nawet najmniejsz domieszk krwi oficjalne traktuj ich jak zo, ktre jest konieczne, ale nigdy podane i mile widziane.
Zielonoskrych. Jeeli nie maj innego wyjcia, zabijaj bez zwoki swoje ofiary, ale UWAGI: owca nagrd moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Cyrkowcw z
zwykle staraj si wznieci masow histeri, zachcajc ludzi do donoszenia na Ligii Ostermarku, owcy czarownic, Muszkieterzy z Nuln, Piechota Morska z Marienburga,
ssiadw, wadcw, a nawet na czonkw wasnych rodzin. Stranicy drg z Averlandu, Zbrojni z Middenheim, Zbrojna kompania z Ostlandu oraz
UWAGI: owca czarownic moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: onierze z Reiklandu, Zbrojn chorgiew z Kisleva, Piraci z Sartosy, Psy Wojny, Nizioki z
Muszkieterzy z Nuln, Siostry Sigmara, Stranicy drg z Averlandu, Zbrojna kompania z Krainy Zgromadzenia, Krasnoludw Chaosu z Zorn Uzkul, Jedcw Wilkw, Zwiadowcza
Ostlandu oraz onierze z Reiklandu. Naley zauway, e owca czarownic nigdy nie kompania z Krlestw Ogrw, Nieumara wita hrabiego von Carstein oraz Nieumary orszak
przyczy si do kompanii w ktrej suy model podlegajcy zasadzie specjalnej MAG. ksinej Lahmi, Nieumary poczet Krwawych Smokw i Nieumary sabat rodu Nekrarch.
owca czarownic, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach owca nagrd, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci WALKI, STRZELECKICH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, owca umiejtnoci WALKI, STRZELECKICH, SIOWYCH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto,
czarownic moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych: owca nagrd moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci
CHARAKTERNIK: owcy czarownic syn ze swej wyjtkowej odwagi i specjalnych:
fanatyzmu z jakim zwalczaj Chaos. Najmita moe przerzuci nieudany CHARAKTERNIK: owca nagrd moe przerzuci nieudany test STRACHU i
test STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, najmita
model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. automatycznie zdaje testy SAM W WALCE.
PRAWDZIWA WIARA: Wiara owcy czarownic chroni go przed zrodzon z OBIEYWIAT: Najemne Ostrze podlega zasadzie specjalnej RANGER oraz
Chaosu plugaw magi. Model Najmity podlega zasadzie specjalnej ZWIADOWCA.
ODPORNO NA MAGI (2). ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w wielu walkach i pojedynkach
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w wielu walkach z niezliczonymi najmita osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw
kultystami i mutantami toczcymi Imperium niczym rak, owcy Czarownic szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez owc nagrd w fazie
osignli doskonao w sztuce zabijania plugawych sug Chaosu i czyni walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS.
to nad podziw szybko i gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez CHARAKTERYSTYKA OWCY NAGRD:
Najmit w fazie walki wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS.
OWCANAGRD SZ WW US S WT W I A CP
CHARAKTERYSTYKA OWCY CZAROWNIC: Pocztkowa 4 4 3 4 3 1 4 1 8
OWCACZAROWNIC SZ WW US S WT W I A CP
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
Pocztkowa 4 4 3 3 3 1 4 1 8 BRO/PANCERZ: owca nagrd posiada SZTYLET, MIECZ, PISTOLET, KUSZ i
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 CIKI PANCERZ. Ponadto najmita wyposaony jest w LIN & HAK oraz
BRO/PANCERZ: owca czarownic posiada SZTYLET, MIECZ, dwa PISTOLETY LATARNI SZTORMOW.
POJEDYNKOWY oraz REDNI PANCERZ. ZASADY SPECJALNE:
ZASADY SPECJALNE: KRZEPKI: owca nagrd w czasie licznych pocigw nabra niesamowitej krzepy.
RAJTAR: Najmita jest dowiadczonym strzelcem i z mistrzowsk wpraw Najmita moe nosi CIKI PANCERZ ignorujc ujemne modyfikatory do I i SZ.
posuguj si PISTOLETAMI. Model uzbrojony w dwa naadowane pistolety LIST GOCZY: owca nagrd nieustannie poszukuje ciganych listami goczymi
moe w fazie strzelania odda strza z obu pistoletw. Ponadto rajtar moe strzela bandytw. Na pocztku rozgrywki naley wyznaczy jeden wrogi model bohatera
z jednego pistoletu w kadej turze ignorujc zasad wymaga przygotowania. ktry do zakoczenia potyczki stanowi bdzie cel owcy nagrd.
SPALI WIEDM!: owcy czarownic odczuwaj NIENAWI do wszystkich modeli W kadej turze, w ktrej owca nagrd nie jest zwizany walk wrcz, nie zosta
podlegajcych zasadzie specjalnej MAG, NIEUMARY lub ISTOTA ETERYCZNA, Oszoomiony!, Powalony na ziemi! i nie Ucieka! musi wykona ruch w kierunku
LENY DUCH oraz DEMON, OPTANY i wszystkich stworze o naturze wyjtego spod prawa modelu przeciwnika. Jeli owca nagrd widzi tropiony
CHAOTYCZNEJ. model moe wedle wyboru gracza odda strza z posiadanej broni dystansowej lub
wykona ruch w kierunku poszukiwanego wroga. Ponadto, owca nagrd otrzymuje
premi +1 do wszystkich testw trafienia ciganego listem goczym przeciwnika.
Jeeli najmita Wyczy z akcji! poszukiwany listem goczym model przeciwnika
i przeyje potyczk to po zakoczeniu rozgrywki otrzymuje nagrod w wysokoci
poowy kosztu rekrutacji bohatera, drug cz trafia do skarbca druyny w szeregach
ktrej suy najmita. Ponadto, jeli kompania w szeregach ktrej suy Najemne
Ostrze wygra rozgrywk model najmity otrzymuje +K3 Punkty Dowiadczenia.
Naley zauway, e za wyczony przez owc nagrd cigany listem goczym
wrogi modeli bohatera nie naley w trakcie sekwencji po potyczce wykonywa rzutw
na TABEL POWANYCH OBRAE, uznaje si e model automatycznie
zostaje pojmany.

661 | S t r o n a