You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Łowca czarownic: Łowca nagród:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 40 ZK KOSZT REKRUTACJI: 40 ZK
ŻOŁD: 20 ZK ŻOŁD: 15 ZK
DOSTĘPNOŚĆ: 9 DOSTĘPNOŚĆ: 8
PRESTIŻ DRUŻYNY: +27 PUNKTÓW PRESTIŻ DRUŻYNY: +31 PUNKTÓW
PODSTAWKA: 20 X 20 MM PODSTAWKA: 20 X 20 MM
Łowcy czarownic to osoby, które ze swych własnych powodów poświęcają życie na Łowcy nagród zajmują się tropieniem przestępców i uciekinierów oraz
odnajdywanie i niszczenie Chaosu i jego sług wszędzie, gdzie tylko mogą dotrzeć. Ich doprowadzaniem ich przed oblicze sprawiedliwości. Samotny łowca nagród może
definicja Chaosu jest bardzo indywidualna, często na tyle obszerna, że mieści się w niej wejść tam, gdzie nie zdziała nawet zbrojny oddział straży. To czyni ich niezwykle
wszystko i każdy, kogo nie lubią. Z tego powodu nie są darzeni zaufaniem i niemal pożytecznymi dla władz i stróżów prawa, choć zazwyczaj bywają traktowani z pogardą.
wszyscy się ich boją. Nagrody są zwykle wyznaczane przez miejscowych władców, gildie kupieckie oraz rady
W przeciwieństwie do tych, którzy zwalczają najazdy Chaosu na krańcach miejskie.
Starego Świata, łowcy czarownic wolą działać wewnątrz społeczeństw ludzkich, Łowcy nagród to zawodowi zabójcy, którzy przywiązują niewielką wagę do
niszcząc Chaos zanim zdąży się on tam zakorzenić. Ze swej natury są samotnikami, nie ludzkiego życia. Są całkowicie bezwzględni. Używają wszelkich dostępnych metod, by
ufają nikomu, nikt też nie jest wolny od ich podejrzeń. Prawie każde odchylenie od ich wytropić i jeśli trzeba, zabić przestępcę. Budzą strach wśród biedniejszej części
definicji normalności jest w ich oczach głęboko podejrzane. Będą działać przeciwko społeczeństwa, gdyż znane są przypadki, gdy łowcy nagród zabijali przygodnie
każdemu, w którym wykryją (lub będą myśleć, że wykryli) ślady mutacji lub innych napotkanych chłopów. Następnie przywozili ich ciała, ogłaszając, że są to trupy
skłonności chaotycznych. Niektórzy łowcy czarownic rozszerzają swe zainteresowania poszukiwanych przestępców. Pobierali nagrodę i odjeżdżali w swoją stronę. Czynniki
na półorki, niestrudzenie wykrywając w ludziach nawet najmniejszą domieszkę krwi oficjalne traktują ich jak zło, które jest konieczne, ale nigdy pożądane i mile widziane.
Zielonoskórych. Jeżeli nie mają innego wyjścia, zabijają bez zwłoki swoje ofiary, ale UWAGI: Łowca nagród może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Cyrkowców z
zwykle starają się wzniecić masową histerię, zachęcając ludzi do donoszenia na Ligii Ostermarku, Łowcy czarownic, Muszkieterzy z Nuln, Piechota Morska z Marienburga,
sąsiadów, władców, a nawet na członków własnych rodzin. Strażnicy dróg z Averlandu, Zbrojni z Middenheim, Zbrojna kompania z Ostlandu oraz
UWAGI: Łowca czarownic może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Żołnierze z Reiklandu, Zbrojną chorągiew z Kisleva, Piraci z Sartosy, Psy Wojny, Niziołki z
Muszkieterzy z Nuln, Siostry Sigmara, Strażnicy dróg z Averlandu, Zbrojna kompania z Krainy Zgromadzenia, Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul, Jeźdźców Wilków, Zwiadowcza
Ostlandu oraz Żołnierze z Reiklandu. Należy zauważyć, że Łowca czarownic nigdy nie kompania z Królestw Ogrów, Nieumarła świta hrabiego von Carstein oraz Nieumarły orszak
przyłączy się do kompanii w której służy model podlegający zasadzie specjalnej MAG. księżnej Lahmi, Nieumarły poczet Krwawych Smoków i Nieumarły sabat rodu Nekrarch.
Łowca czarownic, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach Łowca nagród, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach rozwoju
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI, STRZELECKICH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Łowca umiejętności WALKI, STRZELECKICH, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto,
czarownic może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych: Łowca nagród może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności
CHARAKTERNIK: Łowcy czarownic słyną ze swej wyjątkowej odwagi i specjalnych:
fanatyzmu z jakim zwalczają Chaos. Najmita może przerzucić nieudany CHARAKTERNIK: Łowca nagród może przerzucić nieudany test STRACHU i
test STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, najmita
model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. automatycznie zdaje testy SAM W WALCE.
PRAWDZIWA WIARA: Wiara Łowcy czarownic chroni go przed zrodzoną z OBIEŻYŚWIAT: Najemne Ostrze podlega zasadzie specjalnej RANGER oraz
Chaosu plugawą magią. Model Najmity podlega zasadzie specjalnej ZWIADOWCA.
ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2). ZABÓJCZY CIOS: Dzięki uczestnictwu w wielu walkach i pojedynkach
ZABÓJCZY CIOS: Dzięki uczestnictwu w wielu walkach z niezliczonymi najmita osiągnął doskonałość w sztuce zabijania i czynią to nad podziw
kultystami i mutantami toczącymi Imperium niczym rak, Łowcy Czarownic szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Łowcę nagród w fazie
osiągnęli doskonałość w sztuce zabijania plugawych sług Chaosu i czynią walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej ZABÓJCZY CIOS.
to nad podziw szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane przez CHARAKTERYSTYKA ŁOWCY NAGRÓD:
Najmitę w fazie walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej ZABÓJCZY CIOS.
ŁOWCANAGRÓD SZ WW US S WT ŻW I A CP
CHARAKTERYSTYKA ŁOWCY CZAROWNIC: Początkowa 4 4 3 4 3 1 4 1 8
ŁOWCACZAROWNIC SZ WW US S WT ŻW I A CP
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
Początkowa 4 4 3 3 3 1 4 1 8 BROŃ/PANCERZ: Łowca nagród posiada SZTYLET, MIECZ, PISTOLET, KUSZĘ i
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 CIĘŻKI PANCERZ. Ponadto najmita wyposażony jest w LINĘ & HAK oraz
BROŃ/PANCERZ: Łowca czarownic posiada SZTYLET, MIECZ, dwa PISTOLETY LATARNIĘ SZTORMOWĄ.
POJEDYNKOWY oraz ŚREDNI PANCERZ. ZASADY SPECJALNE:
ZASADY SPECJALNE: KRZEPKI: Łowca nagród w czasie licznych pościgów nabrał niesamowitej krzepy.
RAJTAR: Najmita jest doświadczonym strzelcem i z mistrzowską wprawą Najmita może nosić CIĘŻKI PANCERZ ignorując ujemne modyfikatory do I i SZ.
posługuję się PISTOLETAMI. Model uzbrojony w dwa naładowane pistolety LIST GOŃCZY: Łowca nagród nieustannie poszukuje ściganych listami gończymi
może w fazie strzelania oddać strzał z obu pistoletów. Ponadto rajtar może strzelać bandytów. Na początku rozgrywki należy wyznaczyć jeden wrogi model bohatera
z jednego pistoletu w każdej turze ignorując zasadę wymaga przygotowania. który do zakończenia potyczki stanowił będzie cel łowcy nagród.
SPALIĆ WIEDŹMĘ!: Łowcy czarownic odczuwają NIENAWIŚĆ do wszystkich modeli W każdej turze, w której łowca nagród nie jest związany walką wręcz, nie został
podlegających zasadzie specjalnej MAG, NIEUMARŁY lub ISTOTA ETERYCZNA, Oszołomiony!, Powalony na ziemię! i nie Ucieka! musi wykonać ruch w kierunku
LEŚNY DUCH oraz DEMON, OPĘTANY i wszystkich stworzeń o naturze ‘wyjętego spod prawa’ modelu przeciwnika. Jeśli łowca nagród widzi tropiony
CHAOTYCZNEJ. model może wedle wyboru gracza oddać strzał z posiadanej broni dystansowej lub
wykonać ruch w kierunku poszukiwanego wroga. Ponadto, łowca nagród otrzymuje
premię +1 do wszystkich testów trafienia ściganego listem gończym przeciwnika.
Jeżeli najmita Wyłączy z akcji! poszukiwany listem gończym model przeciwnika
i przeżyje potyczkę to po zakończeniu rozgrywki otrzymuje nagrodę w wysokości
połowy kosztu rekrutacji bohatera, drugą część trafia do skarbca drużyny w szeregach
której służy najmita. Ponadto, jeśli kompania w szeregach której służy Najemne
Ostrze wygra rozgrywkę model najmity otrzymuje +K3 Punkty Doświadczenia.
Należy zauważyć, że za wyłączony przez łowcę nagród ścigany listem gończym
wrogi modeli bohatera nie należy w trakcie sekwencji po potyczce wykonywać rzutów
na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, uznaje się że model automatycznie
zostaje pojmany.

661 | S t r o n a

Related Interests