You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Szpieg: Tileaski kusznik:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK KOSZT REKRUTACJI: 30 ZK
OD: 30 ZK OD: 15 ZK
DOSTPNO: 10 DOSTPNO: 8
PRESTI DRUYNY: +38 PUNKTW PRESTI DRUYNY: +21 PUNKTW
PODSTAWKA: 20 X 20 MM PODSTAWKA: 20 X 20 MM
Szpiedzy s mistrzami w potajemnym zdobywaniu informacji, ktre nastpnie Tileascy kusznicy to wojownicy, ktrzy doskonal si w uywaniu broni strzeleckiej.
przekazuj zleceniodawcy lub temu, kto najwicej zapaci. Doskonale opanowali sztuk Wikszo specjalizuje si w strzelaniu z kuszy. Regularnie wystpuj w rozmaitych
charakteryzacji i podstpu. Czsto przyjmuj faszyw tosamo, by dziaa turniejach, zachwycaj publiczno swoj celnoci. W czasie rozmaitych zabaw mog
potajemnie na terenie wroga. S mistrzami w infiltrowaniu najwyszych krgw wystpowa w charakterze osb zabawiajcych uczestnikw uczty swymi popisami,
rnych organizacji i mog dziaa w ukryciu przez miesice, a nawet lata. Niektrzy wyzywajc miejscowych do naprdce zorganizowanych zawodw, w ktrych stawk
szpiedzy w przypadku jednorazowego zlecenia wol bardziej bezporednie podejcie - jest napitek lub niewielka suma pienidzy. Najlepsi kusznicy utrzymuj si wycznie z
po prostu wamuj si do budynkw, aby wykra informacje lub dokona sabotau. nagrd wygranych na rozmaitych turniejach i pokazach. W obecnych, mrocznych
Czasem, chcc upi ich czujno, dziaaj nawet na ich korzy. Zdemaskowanemu czasach umiejtnoci tileaskiego kusznika s wykorzystywane w wojsku i kompaniach
szpiegowi grozi okrutna mier w mczarniach. Zapanych na prbach infiltracji Kultu najemnikw.
Chaosu czeka znacznie gorszy los. We wszystkich krainach Starego wiata dziaaj UWAGI: Tileaski kusznik moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny:
rnego rodzaju tajni wywiadowcy, ktrzy zazwyczaj donosz o zbrojnych i Cyrkowcw z Ligii Ostermarku, owcy czarownic, Muszkieterzy z Nuln, Piechota Morska z
politycznych dziaaniach wrogiego kraju. Marienburga, Stranicy drg z Averlandu, Zbrojni z Middenheim, Zbrojna kompania z Ostlandu
UWAGI: Szpieg moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Cyrkowcw z Ligii oraz onierze z Reiklandu, Zbrojn chorgiew z Kisleva, Piraci z Sartosy, Raubritterzy z Ksistw
Ostermarku, Muszkieterzy z Nuln, Piechota Morska z Marienburga, Stranicy drg z Granicznych i Nizioki z Krainy Zgromadzenia.
Averlandu, Zbrojni z Middenheim, Zbrojna kompania z Ostlandu oraz onierze z Reiklandu, Najmita, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
Zbrojn chorgiew z Kisleva, Piraci z Sartosy, Psy Wojny, Raubritterzy z Ksistw Granicznych, wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
Nizioki z Krainy Zgromadzenia, Kult Ducha Chaosu, Kult Dzieci Zagady, Kult Sybarytw, umiejtnoci STRZELECKICH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Tileaski kusznik
Kult Purpurowej Doni, Krasnoludw Chaosu z Zorn Uzkul, Jedcw Wilkw, Nieumara moe nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
wita hrabiego von Carstein, Nieumary orszak ksinej Lahmi, Nieumary poczet Krwawych CHARAKTERNIK: Tileaski kusznik moe przerzuci nieudany test STRACHU
Smokw, Nieumary sabat rodu Nekrarch, Nieumary tabor ludu Strigosu, Zwiadowcze stado i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, najmita
klanu Eshin, Poganiacze klanu Moulder, Kult Zarazy klanu Pestilens, Harcownicy klanu Skryre, automatycznie zdaje testy SAM W WALCE.
Zbrojne stado klanu Mors. OBIEYWIAT: Tileaski kusznik podlega zasadzie specjalnej RANGER oraz
Szpieg, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju ZWIADOWCA.
wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy PAWNIK: Tileaski kusznik z powodzeniem moe uywa cikich pawy,
umiejtnoci WALKI, STRZELECKICH lub SZYBKOCIOWYCH. Ponadto, Szpieg moe za ktrymi chroni si przed wrogim ostrzaem. Najemne Ostrze moe
nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych: uywa pawy, co wicej Tileaski kusznik wyekwipowany w paw (zobacz
CHARAKTERNIK: Szpieg moe przerzuci nieudany test STRACHU i GROZY. ROZDZIA XV: EKWIPUNEK) moe biega.
Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, najmita automatycznie CHARAKTERYSTYKA TILEASKIEGO KUSZNIKA:
zdaje testy SAM W WALCE.
UKRYWANIE SI: Szpieg do mistrzostwa opanowa sztuk ledzenia i KUSZNIK SZ WW US S WT W I A CP
ukrywania si. Dopki Najemne Ostrze pozostaje w odlegoci do 1 od Pocztkowa 4 3 4 3 3 1 3 1 7
dowolnego elementu terenu miejskiego, przeciwnik musi wykona udany test Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
I aby zaszarowa lub ostrzela, take magicznymi pociskami, model Szpiega BRO/PANCERZ: Tileaski kusznik posiada SZTYLET, MIECZ, KUSZ oraz REDNI
(cho najmita nadal odczuwa skutki zakl obszarowych oraz takich, ktre PANCERZ.
nie wymagaj by rzucajcy zaklcie MAG widzia cel). ZASADY SPECJALNE:
ZABJCZY CIOS: Dziki uczestnictwu w niezliczonych misjach Szpieg CELNY STRZA: Tileaski kusznik, uywajc kuszy potrafi skutecznie razi kryjcych
osign doskonao w sztuce zabijania i czyni to nad podziw szybko i si za zasonami przeciwnikw. Kusznik strzelajc do celu za zason, ignoruje
gadko. Wszystkie ATAKI wykonane przez Najemne Ostrze w fazie walki ujemne modyfikatory do trafienia jakie zapewnia osona lekka, a na potrzeby testu
wrcz podlegaj zasadzie specjalnej ZABJCZY CIOS. trafienia osona cika traktowana jest jak osona lekka.
CHARAKTERYSTYKA SZPIEGA: KUSZNIK: Tileaczycy s mistrzami w posugiwaniu si kuszami. Tileaski kusznik
SZPIEG SZ WW US S WT W I A CP strzelajc z kuszy ignoruje modyfikatory za strza na daleki zasig.
Pocztkowa 4 4 4 3 3 1 4 2 8
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
BRO/PANCERZ: Szpieg posiada SZTYLET, MIECZ oraz DMUCHAWK i BRO
MIOTAN (NOE).
ZASADY SPECJALNE:
RANGER, ZWIADOWCA.
INFILTRACJA: Szpieg moe sprbowa ukry si w szeregach kompanii
przeciwnika! DOWDCA Szpiega przed rozpoczciem potyczki ale po wystawieniu
modeli przez przeciwnika moe wykona rzut K6. Wynik 1 oznacza, e najmita
zosta zdemaskowany przez druynnikw przeciwnika i Wyczony z akcji!, a w
trakcie sekwencji po potyczce naley wykona rzut na TABEL POWANYCH
OBRAE. Natomiast rezultat 2+ oznacza, e Najemnemu Ostrzu udao si
przenikn w szeregi wrogiej kompanii, a DOWDCA Szpiega moe potajemnie
wskaza i zapisa jedn z wrogich grup stronnikw zoon z pieszych modeli na
podstawkach 25x25 mm i mniejszych, ktre nie podlegaj zasadzie specjalnej
ZWIERZ lub LOT.
Jeeli grupa stronnikw w szeregach ktrej ukrywa si Szpieg zostanie w caoci
Wyczona z akcji! zanim najmita zostanie ujawniony, rwnie Najemne Ostrze
zostaje Wyczona z akcji!, a w trakcie sekwencji po potyczce naley wykona rzut na
TABEL POWANYCH OBRAE.
Na pocztku drugiej, trzeciej, czwartej, itd., tury gracza druyny w szeregach
ktrej suy Najemne Ostrze, w fazie rozpoczcia tury DOWDCA moe wezwa
ukryty w szeregach wrogiej grupy stronnikw model Szpiega.
Naley wykona test CP DOWDCY. Jeli test zakoczy si powodzeniem,
model Szpiega pojawia si w miejsce wrogiego stronnika wskazanego przez
DOWDC. Jeli test CP zakoczy si niepowodzeniem najmita pojawia si
miejsce stronnika wskazanego przez przeciwnika.
W jednym i drugim przypadku, model stronnika naley uzna za Wyczony z
akcji!, a w trakcie sekwencji po potyczce naley wykona rzut na TABEL
POWANYCH OBRAE.
TRUCICIEL: wszystkie ataki wykonane przez Szpiega zyskuj cech ora ZATRUTY
ATAK.

671 | S t r o n a

You might also like