You are on page 1of 1

Energetick kancel: uetete

na energich
Jakkoliv dodvky energi nehled, zda elektina i plyn bvaj pro
vtinu spotebitel velmi drahou zleitost. Co vtina lid ovem
nev je, e podobn jako u mobilnch opertor i na tomto se d slun
uetit... Vte-li vak, jak na to.

innost Energetick kancele


Spolenost Energetick kancel doke uetit i 30% z ronch vdaj na
energich.

Jak toho lze doshnout?


Dky takzvanm energetickm soutm neboli aukcm me jakkoliv
domcnost zskat velice vhodn ceny. Energetick kancel m mnoho
ovench dodavatel, mezi ktermi je vyhlena sout o nejlep nabdku ve
smyslu pomru cena a vkon. Dodavatel se pak velmi aktivn pedhn v co
nejlepch nabdkch.

Lze sout vyhlsit bez pomoci specialist?


A u njemnk i majitel nemovitosti, kad bez rozdlu me nco takovho
udlat. Problm je vak proces samotn, nebo je obyejn velmi komplikovan.
Lep je vyut specialist jako je Energetick kancel, jeliko za vs ve vyd a
vy nemuste hnout prstem.

Reference
Statisticky by se dalo ct, e jsme naim zkaznkm doposud uetili ji stovky
milion korun. Za poslednch takka 10 let jsme provedli celm procesem
optimalizace cen energi ji 150 tisc lid z domcnost, rodinnch domk i
malch firem.

Jak ns kontaktovat
Mete nm zavolat na nai telefonn linku +420 552 319 955 nebo napsat na
info@ek.cz

Vce informac naleznete na www.ek.cz.

Spolupracujeme nejen s tmito firmami: