Στις 21 Μαΐου 2017 ώρα 17:00

ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ
ΣΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Έλληνες YouTubers
asimpiestos.blogspot.gr Συμμετοχή ΙΝΚΑ