Huraian Organisasi Kurikulum Dalam Bidang Kegiatan Seni Visual KBSR 4 organisasi kurikulum PSV KBSR y y y y Pemerhatian secara

aktif. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Apreasasi seni secara mudah. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

4 bidang kegiatan seni KBSR y y y y Menggambar. Membuat corak dan rekaan. Membentuk dan membuat binaan. Mengenal kraf tradisional.

Bidang Menggambar Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri. Antara kegiatan dalam bidang seni ini ialah lukisan, catan, montaj, kolaj, cetakan, resis dan lain-lain. Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian

keseluruhan, berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Apakah pemerhatian secara aktif dalam menggambar? Sebagai contoh kita ambil kegiatan seni menggambar iaitu lukisan untuk menjelaskan apa itu pemerhatian secara aktif. Cikgu menyuruh pelajar melukis sebatang pokok yang terdapat di sekitar sekolah. Cikgu menyuruh pelajar melakukan penyelidikan dan pemerhatian untuk melukis pokok tersebut. Pelajar akan menjalankan pemerhatian dengan menggunakan semua deria untuk mengkaji sifat-sifat dan ciri-ciri yang terdapat pada pokok itu. Pelajar melihat daun pokok itu sedang berbuai-buai dan ini ditafsirkan pokok tersebut sedang ditiup angin. Pelajar akan meneliti sifat warna yang ada pada pokok tersebut contohnya apakah warna dahannya, daun, dan buah sekiranya ada. Fokus utama murid ialah menilai dan memberi persepsi terhadap pokok tersebut mengikut citarasa mereka.

Selain itu pelajar dilatih membuat perbandingan tentang objek alam dan objek buatan manusia. Sebagai contoh sebuah lukisan permandangan, murid dikehendaki menilai lukisan tersebut secara imaginasi dan memerhatikan motif yang wujud dalam lukisan permandangan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus

menyelaraskan idea, imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak para pelajar.

Interaksi yang kritis dan kreatif dengan penggunaan alat dan bahan. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Dalam bidang kegiatan seni

menggambar, terdapat banyak kegiatan yang memerlukan dan menggunakan alat dan bahan seni yang berbeza contohnya seperti lukisan, catan, cetakan, percikan, gurisan dan lain-lain. Jika diperhatikan kesemua kegiatan tadi mempunyai teknik dan alatan bahan yang spesifik untuk menghasilkannya. Dalam hal ini pelajar akan dinilai berdasarkan kemahiran berinteraksi dengan alat dan bahan. Sebagai contoh, untuk membuat seni percikan, pelajar harus mengetahui alat yang harus digunakan untuk melakukannya. Di situ sudah wujud kesedaran ilmu para pelajar untuk menghasilkan sesuatu karya melalui alat dan bahan yang sesuai.

Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Dalam konsep bidang lukisan menerangkan dengan jelas akan konsep ini. Sebagai contoh, sekiranya ingin melukis seuatu permandangan malam, pelukis tersebut harus menggunakan warna yang sesuai untuk menerangkan lukisan yang dilukis tersebut adallah pada waktu malam. Penggunaan warna dalam bidang lukisan amat dititikberat.

Apreasiasi seni visual secara mudah dalam bidang menggambar lebih kepada pernghargaan seorang pelajar tentang sesuatu hasil seni yang dicipta mahupun dilihatnya. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Dalam bidang menggambar, murid dibenarkan untuk menilai hasil kukisan sendiri mahupun kawan-kawan yang lain untuk membuat apreasiasi dan member penghargaan yang sewajarnya. Penghargaan boleh diberi dalam bentuk pujian tentang kecantikan sesuatu hasil seni ataupun sesuatu usaha yang telah dilakukan oleh para pelajar. Pernyataan hasil kerja juga boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan, cerita, lakonan, nyanyian, karangan dan puisi

Dalam organisasi kurikulum ini murid akan diperkenalkan dengan tokoh-tokoh seni tempatan dan luara Negara dan menghargai sumbangan mereka. Antara tokoh seni Negara adalah seperti Datuk Ibrahim Hussin dan tokoh seni luar Negara seperti Basuki Abdullah, Leornado Da Vinci dan lain-lain.

Dalam organisasi kurikulum menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan pula, pelajar harus mengadaptasi semua nilai seni yang positif dan diserapkan dalam jiwa masing-masing. Antara nilai-nilai murni adalah seperti memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai kebersihan dan kepekaan. Dalam bidang menggambar, terdapat contoh-cohtoh hasil seni yang boleh diamati nilainya sperti lukisan, gurisan dan lain-lain. Lukisan flora dan fauna yang cantik akan menyebabkan pelajar akan menghargai keindahan alam dan memeliharanya dengan baik.

Semangat kebangsaan seperti semangat patriotik, kerjasama dan bersatu padu boleh ditonjolkan dalam poster-poster dan didedahkan kepada para pelajar. Bidang menggambar boleh menyampaikan mesej yang jelas dalam berkempen, pertunjukkan dan perarakan seperti yang dilakukan di Negara kita. Poster kemerdekaan, gambargambar bersejarah akan menaikkan semangat pelajar untuk sayang dan cintakan Negara.

Bidang Membentuk Dan Membuat Binaan

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid akan dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Sebelum membina sesuaru model atau membentuk sesuatu binaan, pelajar harus didedahkan dahulu dengan sesuatu benda yang konkrit atau maujud supaya pelajar dapat melihat dan membuat pemerhatian yang spesifik terhadap model objek tersebut. Sebagai contoh pelajar diberikan model boneka, mereka akan menilai saiz boneka tersebut, struktur yang terlibat, bentuk yang diperlukan dan memastikan sama ada boneka tersebut stabil atau tidak.

Pemerhatian secara aktif ini perlu supaya murid dapat membina imaginasi sendiri seterusnya menggunakan pengetahuan hasil pemerhatian tadi untuk membuat model atau boneka mereka sendiri. Hal ini dapat dirujuk kepada Teori Permodelan Albert Bandura iaitu pembelajaran melalui proses peniruan.

Dalam bidang membentuk dan membuat binaan, interaksi dengan alat dan bahan amatlah penting untuk menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti. Sebagai contoh, untuk membuat sesuatu origami yang kemas dan sempurna memerlukan kertas yang baik dan sempurna agar hasilnya memberangsangkan. Disamping itu

penggunaan alat dan bahan haruslah disesuaikan dengan teknik yang betul supaya menjamin mutu dan kualiti bahan. Sebagai contoh, untuk menghasilkan sesuatu origami seperti burung memerlukan kemahiran dan langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan seekor burung yang berasal dari sekeping kertas. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.

Disamping itu semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Sebagai contoh untuk menghasilkan model yang seakan-akan seperti banda yang sebenar

seperti rumah kampung, pelajar menggunakan bahan dan alatan seperti kayu mancis dan buluh untuk menggambarkan yang rumah tersebut merupakan rumah papan dan menyelaras konsepsi visual mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuatu untuk menghasilkan sesuatu model yang seakan-akan objek sebenar.

Apresiasi seni visual secara mudah juga boleh dihayati dalam bidang seni ini. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Untuk membuat sesuatu model, arca ataupun boneka pelajar hendaklah berpandukan kepada sesuatu benda atau objek yang sebenar sebagai gambaran awal. Mereka akan menilai keseluruhan objek dan menghargai seni yang ada pada objek sebenar.

Sebagai contoh dalam model rumah kampung, pelajar akan melihat kepada warna, struktur binaan, seni pembinaan yang terlibat dan sebagainya. Hasil pemerhatian seni inilah yang akan digunakan oleh para pelajar untuk membuat model mereka sendiri. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja mereka.

Hasil binaan dan rekaan pelajar akan dipamerkan di persekitaran sekolah ataupun di kelas sebagai tanda penghargaan atas hasil usaha mereka. Dengan cara ini pelajar akan lebih bersemangan untuk mempelajari pendidikan seni dan seterusnya membina sifat keyakinan diri yang tinggi dalam diri para pelajar. Antara kegiatan lain yang boleh dilakukan sebagai tanda apresiasi ialah seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

Dalam aktiviti seni membuat bentuk dan binaan, banyak nilai murni yang boleh kita terapkan pada para pelajar. Sebagai contoh menghargai flora dan fauna seperi poko, burung dan lain-lain. Model sebenar yang diciptakan tuhan adalah makhluk atau ciptaan yang paling sempurna pernah dijadikan berbanding dengan apa yang dihasilkan melalui tangan manusia. Jadi kita harus mengajar anak didik kita supaya cinta dan sayangkan alam sekitar.

Dalam seni binaan dan rekaan juga kita boleh boleh terapkan nilai mencintai unsure-unsur tradisi yang terdapat pada bangsa kita seperti binaan rumah, masjid dan sebagainya. Kita mengajar pelajar menghargai seni warisan bangsa agar identity Melayu dan warisan Melayu terus terpelihara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful