RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran: Tahun: Tarikh: Hari: Masa: Bilangan murid : Tajuk/tema: Teknik: Pendidikan Seni Visual 6 Melur 23 Mac 2009 Selasa 120 minit (10.15 pagi ± 12.15 tengahari) 35 orang Katakan Tak Nak Pada Rokok Menggunakan komputer untuk membuat poster. Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat : I. Mengetahui sebuah poster adalah berkait rapat dengan kepentingan mesej yang ingin disampaikan melalui tulisan dan grafik. Murid dapat mengaplikasi elemen asas seni reka dalam menggambar (membuat poster) Murid dapat menghasilkan poster.

Objektif Pembelajaran:

II. III. Pengetahuan sedia ada:

Murid pernah melihat poster dan berkaitan di sekitar tempat tinggal mereka seperti ³Cintailah Sungai Kita´, ³Berhati-hati Semasa Memandu´ dan sebagainya.

BBM: Alatan dan bahan:

Microsoft Powerpoint, gambar poster yang di ambil dalam internet. Komputer, sambungan internet dan LCD (murid-murid dibawa ke makmal komputer sekolah). Bahasa Melayu, Sains dan Teknologi dan Pendidikan Islam. Merokok membahayakan kesihatan, sayangi diri sendiri dan orang lain, merokok adalah membazir dan haram disisi agama Islam. Menjana idea, menjana idea.

Penyerapan matapelajaran: Nilai:

KBKK:

Langkah Set induksi

Isi kandungan Aktiviti P&P Strategi P&P Gambar-gambar poster Guru menunjukkan KBKK (kritis) yang diambil dari beberapa contoh gambar - Mencirikan Internet poster yang diambil dari internet seperti poster anti Soal jawab bersama dadah, mari membaca, murid. pandu selamat. Guru bersoal jawab dengan murid tentang poster tersebut. Contoh soalan: Apa yang kamu nampak pada poster tersebut? Jawapan: tulisan, gambar dan perkaitan dengannya.

Langkah 1

Penerangan tentang tajuk poster iaitu katakan Tak Nak Kepada Rokok.

Guru menjelaskan kepada pelajar akan tajuk atau tema poster yang akan dibuat. Guru menunjukkan contoh gambar poster ³Katakan Tak Nak Kepada Rokok´ Guru menjelaskan kepada murid-murid bahawa perkatan ³TAK NAK´ dan gambar berkaitan rokok perlu ada dalam poster mereka. Murid digalakkan untuk bertanya kepada guru.

KBKK (kritis) - Menjelaskan

Langkah 2

Guru menunjukkan cara membuat poster menggunakan Microsoft Word. Guru menerangkan

Guru menunjukkan demonstrasi bagaimana membuat poster menggunakan Microsoft Word kepada murid. (Murid memberi perhatian

TKP - Visual ruang KBKK (kreatif) - Menjana idea

asas seni reka dan prinsip rekaan kepada murid ketika membuat poster.

dan tertumpu kepada paparan LCD) Guru menaip perkataan TAK NAK dengan menggunakan pelbagai jenis font yang berbeza begitu juga dengan saiz dan warnanya. Guru mencari gambar yang bersesuaian di Internet dan memasukkannya ke dalam poster. Murid digalakkan untuk bertanya.

Langkah 3

Pelajar membuat poster.

Guru memberi arahan kepada murid untuk mula membuat poster. Murid digalakkan menggunakan idea mereka sendiri. Guru membuat pemantauan dan bimbingan terhadap pelajar. Untuk murid yang tidak dapat memahami pengajaran guru sebentar tadi, guru menujukkan demonstrasi dalam kumpulan kecil.

TKP - Visual ruang KBKK (kreatif) - Menjana idea

Apresiasi dan refleksi

Penghargaan kepada murid dan penyerapan nilai.

Guru memilih hasil kerja murid yang terbaik dan mempamerkan kepada kelas. Guru memberi pujian dan tepukan dari murid-murid yang lain atas poster terbaik.

TKP -

Verbal linguistik

Murid digalakkan berinteraksi dan menyampaikan pendapat mereka. Guru menyerapkan nilai. Menjelaskan tentang bahaya rokok kepada kesihatan, merokok adalah membazir dan haram di sisi agama Islam.

Refleksi Guru ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful