Permainan Kecil Nama permainan: Jenis permainan: Peralatan: Mini Bola Baling Target Game dan Invasion Game

Bola tenis, bakul, gelung plastik dan kon

Kon

Gelung

Bola Tenis

Bakul

Kawasan permainan: y Padang dan kawasan permainan yang direka khas (rujuk rajah di bawah).

Kawasan Permainan

Cara bermain: y y Permainan ini dimainkan oleh 3 orang pelajar. Konsep asas yang diguna pakai seperti permaian bola baling dan bola jaring. y y Pemain perlu memasukkan bola ke dalam bakul dan 1 mata akan dikira. Pelajar perlu bekerjasama sebagai satu kumpulan untuk memasukkan bola ke dalam bakul.

Peraturan permainan: y Pemain hanya boleh memegang bola selama 3 saat, sekiranya lebih bola akan diserahkan kepada pihak lawan. y y y y y Pemain yang mempunyai bola tidak boleh bergerak atau statik. Permain tidak boleh keluar dari kawasan permainan. Bola dibaling ke dalam sekira bola keluar dari kawasan permainan. Penalti akan diberikan jika berlaku kekasaran. Permainan ini akan dimainkan selama 6 minit di mana 3 minit pada separuh masa pertama dan 3 minit pada separuh masa kedua. Permainan akan diberhentikan selama 1 minit pada pertengahan permainan. y Keputusan pengadil adalah muktamad.

Permarkahan: y 1 mata akan diberikan kepada kumpulan yang berjaya memasukkan bola ke dalam bakul. y Kumpulan yang dengan mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang.

Aspek keselamatan permainan: y Pastikan kawasan padang yang akan digunakan rata dan selamat untuk pergerakan pelajar. y Pastikan pemain memakai pakaian yang sesuai untuk bermain contohnya baju tshirt sukan, seluar track bottom dan berkasut sukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful