You are on page 1of 130

Ni tm b n

Robert Fulghum

Chia s ebooks: http://downloadsachfree.com

Follow us on Facebook: https://facebook.com/taiebookfree


Table of Contents
MC LC

Li m u

i sng ni tm

B mt - Bt m

Hoa trng nguyn

Hai thi cc

Hc cch i qun o

Khai bo: 1. H tn

Khai b|o: 2. Ni sinh

Khai b|o: 3. a ch nh

Nhng chuyn i thc t

Truyn khu

L Tnh nhn

Mt dp ph cch

Pht huy tinh thn ph cch

Mt tnh yu v i

Tn dng

Thc h{nh truyn khu

Chuyn o{n th

Nhng v tin nh}n |ng knh


Mng anh cn sng tr v!

Leo xung lng voi

Hun luyn bn hng

Tr ginh gh

Kho lu tr mt i ngi

L~o Dugan ch

Nhng chuyn th v hy hu trong i

Giai thoi i v sinh

Bn x-nt s 9 ca Beethoven

Ti l mt tm gng xu!

Making Love

Cu chuyn v c|i ngo|i u nh mnh

Tr nng

Mt phn ca dn nhc

May mn

Hy sinh con hu hay chuyn v s ph cch

Nc tiu khng h d bn

Ti c g khi i c}u c|?

Ci rn

B n ca s Pi v tn

Ting xen-l nguyn cu v hy vng


MC LC
Li m u

i sng ni tm

B mt - Bt m

Hoa trng nguyn

Hai thi cc

Hc cch i qun o

Khai bo: 1. H tn

Khai b|o: 2. Ni sinh

Khai bo: 3. a ch nh

Nhng chuyn i thc t

Truyn khu

L Tnh nhn

Mt dp ph cch

Pht huy tinh thn ph cch

Mt tnh yu v i

Tn dng

Thc h{nh truyn khu

Chuyn o{n th

Nhng v tin nh}n |ng knh

Mng anh cn sng tr v!


Leo xung lng voi

Hun luyn bn hng

Tr ginh gh

Kho lu tr mt i ngi

L~o Dugan ch

Nhng chuyn th v hy hu trong i

Giai thoi i v sinh

Bn x-nt s 9 ca Beethoven

Ti l mt tm gng xu!

Making Love

Cu chuyn v c|i ngo|i u nh mnh

Tr nng

Mt phn ca dn nhc

May mn

Hy sinh con hu hay chuyn v s ph cch

Nc tiu khng h d bn

Ti c g khi i c}u c|?

Ci rn

B n ca s Pi v tn

Ting xen-l nguyn cu v hy vng


Li m u
rong mt bui va chi khc cn cu va {m o, ti v mt gi|o s Do Th|i ~ th

T
tm mt t c th gi gn s thng thi ca con ngi. Anh y ngh t timshel
trong ting Do Thi, vn xut ngun t sch Sng Th K quyn u ca kinh Cu
c.

Sau khi b ui khi vn a {ng, Adam v{ Eva sinh c hai ngi con trai. Ngi
con trai ln tn l{ Cain. }y chnh l{ ngi u tin c sinh ra bn ngoi thin ng.
Thi gian tri qua, Cain ln ln v cy cy trng trt ri mang tng Thng nhng qu
ngt u ma. Mn qu b t chi. c Jehovah gii thch vi Cain rng l{ do cuc sng
ca anh ang b qu d quy ph chng ln vn ngay ca nh anh. Nhng con c th
chin thng qu d v c cuc sng y , sung tc, c Jehovah ni.

Cu cui cng ca Cha c ngha ht sc quan trng: Con c th chin thng qu


d v c cuc sng y , sung tc.

T ct li }y chnh l{ c th.

}y l timshel trong ting Do Thi.

T n{y ~ khin bao hc gi v cc nh thn hc au u trong sut mt thi gian di.


T ny nm gia on c xem l mt trong nm on kh dch v kh hiu nht ca
Kinh Thnh. Ty theo ng cnh m t ny c nhiu ngha kh|c nhau, c bit l trong cuc
tr chuyn trn gia Cain v Jehovah.

Timshel c dch th{nh con phi, tc l mt ch th, mt mnh lnh. Timshel c


dch th{nh con s h{m mun ni n s tin nh. Thm ch timshel cn c hiu l
con khng th, cho thy mt s bt lc y tuyt vng. Tt c nhng cch dch u th
hin mt mi quan h rng buc khng my t do vi Thng .

Anh bn gi|o s ca ti th cm thy ngha thit thc ca on Kinh Thnh kia gn lin
vi s sng, ngha l{ ng cht hoc ng th ng ri thnh nn nhn phi ch
ng phi sng. V{ anh c thy trong mt li khuyn hu ch: qu d ang quy ri,
bn nn u tranh vi chng.

Hay ni xa thm mt cht na th, nu bn nn, bn s c th.

Khi hiu t timshel theo ngha c th l{ ta mun ni n mt kh nng chn la nht


nh. Th l khng cn phi v u bt tc na. Theo ti, c hiu theo ngha t nht th loi
ngi cng c th h{nh ng theo kh nng ca mnh l{ hp l nht, tc l{ h{nh ng nh
th chng ta hon ton c th nm gi s phn trong tay mnh.
Cho du c ngh g, tin g th chnh nhng iu chng ta lm ~ to nn s phn ca
chng ta.

Bn khng cn phi l nh thn hc hay thuc mt nhm tn gi|o c bit no mi


c php tham gia vo cuc trao i ny, bi hn }u trong i mnh, bn ~ tng i
din vn ny. V ti tin rng bng cch ny hay cch khc, bn ~ tng tri nghim chn
l .

Trong ngn ng hin i, timshel mang ngha c th, hay chc vy, bit }u y.

C th.

Chng ta chn t ny.

Bi l{ c}u tr li khn ngoan nht i vi hu ht mi cu hi.

Bi l{ t a chng ta n nhng cnh ca rng m, nhng chn tri bao la.

Ti khng tin rng ngha cuc sng l mt c}u hc ba m chng ta phi i tm li


gii.

Cuc sng tn ti. Bn thn ti tn ti. V bt c iu g cng c th xy ra.

Ti tin rng ti c th to ra ngha cho cuc i mnh. Cn iu c th khng kia ha ra


li l mt phc lnh.

Nu ti hon ton chc chn v mi th, ti s sng mt cuc i y au kh lo u, lc


n{o cng s b lc li. Nhng bi mi th v mi vic u c th xy ra nn cuc sng mi
lun cha ng nhng iu k diu bt tn.

Ti tin rng s t do ca lo{i ngi c th c tm gn trong mt t, vn l vin gch


nh gi cho cnh ca ca s tn ti lun rng m: t c th.
i sng ni tm
i s c th ghi hnh li mi th din ra trong u mnh sut hai mi bn gi, vy

G
th cun bng video s bao gm nhng gic m m, c|c mng tng ban ngy,
nhng li bn thm ni vi chnh mnh, nhng iu bn cu nguyn, nhng bi ht,
k c tri ni bng bnh, cng tt c nhng chuyn vt vnh d hi c bm rit tm
tr bn.

Li gi s ton b t liu ny c th c chiu trong rp ht, trn h thng a m{n


hnh, a }m thanh. Hn s l mt bui trnh din gy chn ng }y, ti o|n vy. Ngay c
nhng chng trnh ca nhc MTV, cc b phim khoa hc vin tng, phim tnh cm dnh
cho ngi ln cng li cng khng th snh kp vi nhng g ang din ra ng sau cnh
ca ng cht dn n gian phng b mt trong tm tr chng ta.

T kha }y chnh l{ t b mt.

i sng x hi ca chng ta xoay quanh cng vic v cuc sng, ni nhng nguyn tc,
php lut v cc tc l khin chng ta c phi rm rp tun theo.

Trong khi , i sng ring t ca chng ta li gn vi s hin din ca gia nh, bn


b v hng xm, vn l nhng ngi m chng ta phi quan tm, tn trng, tuy nhng
nguyn tc, l thi c t ra khng cht ch bng i sng x hi.

Th nhng trong i sng b mt ca mnh, tc l nhng g din ra trong tm tr mi


ngi, hu nh mi th u c th xy ra.

Khi chng cn ai khc xung quanh, chnh mi ngi mi c th tr li cho nhng iu


mnh suy ngh v{ h{nh ng. Ph}n chia th{nh thc t hay h cu khng cn thch |ng
}y na. Liu nhng gic m c l{ hin thc khng? Liu nhng g bn tng tng c tht
hay khng?

Bn trong nhng gii hn cht chi ca khi tht xng l{ c mt khng gian bt tn.
Trong khong khng rng m c th l cng vin gii tr, mt s th, rp xic, mt th
vin, bo tng, nh ht hoc mt khung cnh n{o cn l lm hn Sao Ha.

Chng ta cp n chnh mnh bng i t nh}n xng ngi th nht s t ti


nhng bn trong c l lun tn ti nhiu hn mt c th. Dng nh lc n{o trong t}m
tr ti cng c nhng cuc i thoi bt tn gia ti v mt bn th khc. V k quc thay,
bn th li thng thng minh hn ti.

C v ti v bn th c rt nhiu bn ng hnh. C mt |m ng nhn nho bn


cnh chng ti: mt a tr v cha m n, mt c gi thng thi, mt ngi th my, mt g
thm him, mt g ngc, mt nh khoa hc, mt din vin hi, mt nhc s, mt v cng,
mt vn ng vin, mt nh o thut, mt v gi|o s, mt chng Romeo, mt lo gim th,
mt vin cnh st, mt ngi lnh cu ha, vn vn v vn vn, cng v vn bn th khc
na. Tt c by nhiu con ngi cng sinh sng ti mt th trn nh ngay trong chnh con
ngi ti. V{ lc n{o ngi dn ca c ci th trn y cng hi hp si ni.

Ti c th khin bn lin tng n cc nhn vt a tnh c|ch thnh thong bt gp trn


my cu chuyn ng b|o. Ti th thy chuyn cng chng c g mi. Ti lui v mt bnh
vin tm thn, theo ngha tt p nht ca t ny chn n nu an ton ngay trong tm tr
mnh. V th l chng c vn g na c. Min l{ ti bung rm v{ ng cht ca, khng
cho ai thm nhp ni y, mi vic s n thi. Min l ti t chu trch nhim ly i sng
ni tm b mt ca mnh, th gii bn ngoi kia s thy ti l mt con ngi sng sut
ang c cuc sng bnh thng. Nhng liu ti c nh vy khng? i khi cng kh m{ ni
c.

Nhng ngi nghin cu chuyn su v th gii b mt ca con ngi nh Freud v{


Jung ~ dng c|c hnh nh n d m t cch chng ta duy tr i sng ni tm m khng
gy ra nhng xo trn trong i sng x hi v cuc sng ring t ca mnh. H cp n
no l ngi gc cng, siu ng, ri ngi rn dy v cha m ni tm.

Hnh nh n d ca ring ti l{ hi ng.

V bn th thng th|i kia hnh nh l{ v Ch tch.

Ti hay ngh v ci hi ng ca ti nh nhng k chuyn t cc khi h c lun ni


nhng c}u i loi nh: Nu anh cp ng}n h{ng, c| mi n mt l cnh st s g c anh
v ri anh tha h bc lch trong t. Hoc, Nu anh k rng anh thng ni chuyn vi
Cha, mi ngi s ngh anh l{ mt con chin ngoan o. Nhng nu anh ni Cha |p li
anh, c| mi n mt rng thin h s ngh anh in.

***

a s chng ta dnh phn ln thi gian dn lc lm nhng iu cc k hp dn, tuy


vn thc hin mt cch an ton nhng cng vic x hi v trong cuc sng ring t. Hu ht
nhng g din ra trong ni tm b mt khng h sai quy. i khi chng th v tht,
nhng thng th cng trn tc v{ bnh thng thi khng kch tnh hay ma qui g. Ch
ging nh hot ng bo tr hu trng cn thit, gip chng ta phn loi thng tin, d liu
xp chng li vi nhau: nhng th n{o cn dng c v th no khng, th no cn
hu ch v th no khng.

Trong ting Php c thut ng rt hay ch mt kha cnh ca i sng ni tm.

l{ la perruque.

N c ngha l{ b tc gi v{ l{ mt t lng m ch s gi . Thut ng n{y c


dng trong trng hp bn lm chuyn ring trong khi li lm b nh ang l{m cng vic
m bn c tr lng. Nu bn l mt nhn vin |nh m|y nhng thay v g vn bn, bn
li ngi vit th tnh trong gi lm vic th chnh l{ la perruque. Khi bn dng in thoi
cng ty gi vi cuc vo mc ch ring, tranh th mua sm vi th lt vt trong lc i
cng t|c, m mng gia lc lm vic hoc thm ch l dng thi gian lm vic ghi ra
nhng vic cn lm cui tun, tt c u l la perruque dnh thi gian cho cuc sng ring
t, np di ci mc tin hnh vic cng s. khng phi l{ h{nh vi n cp. ch l s
tha nhn rng i sng x hi, i sng ring t v{ i sng ni tm ca bn din ra ng
thi v song song. La perruque trong gi lm vic li c tr v bng khong thi gian
bn ngh n cng vic lc bn ang i ngh m|t y thi.

***

Chuyn gia nh thng ng{y cng khng thiu i sng ni tm.

Con trai c ca ti gi ~ trng th{nh. Ba mi hai tui, chng chc lm ri. N hiu
bit v tin bc, tnh dc, tnh yu, cng vic c thnh cng ln tht bi. Trong nhiu kha
cnh, chng ti ~ tr thnh bn ca nhau.

Mi }y chng ti i ung bia vi nhau v n th nhn vi ti v nhng iu n tng


ngh, v{ giu ti lm hi cn b. Ri ti cng khai tht vi n chuyn ti bit ht nhng suy
ngh v{ h{nh ng ln lt ca n m vn khng lm g c, v ti khng th gii quyt
c, bi l hi bng tui n ti cng y nh th, c khi cn t hi hn.

Du trong con mt x hi ti l mt ngi cha, tn trong su thm ti vn b mt lm


mt cu trai ni lon v mt a tr s st. La perruque s gi lc n{o cng c.

Hay mt cu chuyn v b mt gia nh.

Cha ca bn ti qua i t ngt tui t|m mi hai. Bn ti l{ ngi con duy nht, ~
ly d, cc con anh li sng qu xa nn khng v d tang l c. Qu l hiu qunh!

C i cha anh l mt k s c kh nghim trang, t bng a v{ c u c thc t. ng


khng phi l{ ngi gi{u tr tng tng hay tnh cm. Tuy knh trng cha mnh nhng mi
quan h gia hai cha con h li kh trnh trng v c phn xa cch. V gi }y, khi ng qua
i th anh l{ ngi duy nht tha k gia sn.

Theo php l th ti sn tha k l nhng th nh tin bc, nh ca, xe c tm li l


tt c nhng th g hin hu m ta c th nh gi| v{ |nh thu. Tuy nhin, vn lun c
nhng th nh b nhng th linh tinh nhng mn lt vt nhng th khng bit
dng vo vic g c lu gi, thm ch i khi l{ ct giu nhng ni m{ bn s khng
bao gi bn mng n khi b m bn cn sng. Nhng gi th bn phi xem xt qua tt c.
V quyt nh xem ci no nn gi, ci no nn b. Vy l ci cht ~ cho php bn thm
nhp i sng ni tm ca b m mnh.

Thng th s l mt ngn t, ngn trn cng ca ci t nhiu ngn ko t trong


phng ng.
Ngi cha trong cu chuyn n{y l{ ngi ngn np. mt u trong ngn ko trn
cng l ton b v m ng c, tt c c gp v phn loi cn thn theo mu nu hoc
en. u bn kia l vi ci hp nh v mt hp thic ng x g.

Trong mt ci hp b xinh, bn ti tm thy ph hiu ca lc lng khng qun M


c g ra t b qun phc v nn. Trong chic hp khc l nhng mn trang sc ln xn
kp c vt, np dng c o, my chic khuy |o, v{i ng xu tin nc ngoi v ba ci cha
kha. Trong chic hp c |o do th kim hon ch t|c, ng chic nhn ci ca ngi
v qu c cng mt ln tc ca b.

V trong ci hp phng ng x g{, c gi k trong t giy n, l{ mi c|i rng b xu


c dn rt kho ln mt tm thip, bn di mi chic rng l{ dng ghi ng{y th|ng bng
nt ch vit tay ca ngi cha. Nhng chic rng tht.

Pht hin ny khin anh bt ng.

Ha ra cha anh chnh l tin rng(1).

Vy m by lu nay anh c ngh phi l m mnh.

Th mi hay khng phi b mt gia nh n{o cng ti t c!


B mt - Bt m
hi |m con nay ~ trng thnh ln lt th nhn nhng chuyn chng tng ln ln

K
lt lt lm hi cn b, chng hn cng khng ng rng cha chng, tc ti }y, cng
khng t ln ln lt sau lng chng. ly li cng bng cho v con mnh, ti xin t
th:

C ln cha ~ ly ci cho r|n hng khi thay nht t.

C chuyn dng ko ct may ct vi bt na.

Mt ln khc, cha dng ming bt bin ra chn chi giy.

Thnh thong cha bo c{ ph mnh pha khng c caffeine v{ khng phi l s tht.

Phi, chnh cha ~ xi mt ci bnh s-c-la nng.

My con chut lang khng cht do qu gi yu.

Thnh thong cha c tnh li nhn gi trn qu tng, thm ch cn dng chng ln cho
d thy.

Cha thng xuyn xn bt tin b ngoi gi tng cc con dp Noel.

Thi ph thng, cha khen c|c con xinh p cng l{ ni di.

Mi ln cha phi xn tay vo bp, th g cha bo khng-phi-thc-n-tha thng li


ng l{ thc-n-tha.

Nhng s tp ch Playboy di hn c gi n nh{ mnh h{ng nm tri chng phi l


qu tng ca mt ngi bn no ht.

Cc con c nh v my ci qun lt trng b dy mu hng sau khi git khng? Khng


phi s c }u.

Cha bit r ai ~ gi tng cc con nhng tm thip nc danh vo dp l Valentine.

Tt nhin bit c ai ~ |nh th tin trong v mnh.

V{ cha ngh c|c con cng bit k n{o ~ ly tin trong my con heo t.

i lc cha bo cha nh c|c con, nhng tht ra l{ ang mng v c thi gian c mt
mnh.
Lc no cha cng bo mnh rt t ho v cc con, ngay c khi cha bit cc con c th lm
tt hn th.

Thnh thong cha cc con ni di cha v s tht qu nng n vi tt c chng ta.

Thnh thong cha ni Cha yu con! nhng s tht l khng h yu bt k ai, k c


chnh cha.

C cha v m c|c con u phi vo vai ng gi Noel.

Nhng ch c mnh cha phi lm Th Phc sinh thi.


Hoa trng nguyn
n cui thng Ging, trong gc bn lm vic ca ti lun xut hin mt chu

C
poinsetta hoa trng nguyn.

Vng, ti bit vit ng chnh t th phi l{ poinsettia.

Ti chng bn tm.

V ti lun c ht sc pht l nhng chu cy ny.

Bi ti s li phi vo vai mt ao ph trong cuc i chng thi.

H{ng nm, c v{o th|ng Mi Hai l mt chu trng nguyn li xut hin trong nh ti.
Cha bao gi ti mua, m c c ngi gi tng loi hoa y. Khc vi nhng loi hoa dng
lm qu tng theo ma nh hoa ly, thy tin, cm chng hoa trng nguyn khng ch gi
gm thng ip n ngi nhn ri cht i, li s thanh thn trong mi chng ta. Tui
th ca chng snh ngang vi ra bin, cn sc sng th ngoan cng nh lo{i xng rng.
Ngay c khi b b qun, chng cng vn c sng v sng mi. Nu c chm sc tt, loi
cy ny c th pht trin thnh bi cao n gn nm mt.

Bn c bit v sao loi cy ny li gp mt trong danh sch qu tng cho ma Noel


khng? Joel Roberts Poinsett l{ ngi phi chu trch nhim. ng sng t nm 1779 n
1851, l mt chnh tr gia bang Nam Carolina, ngi u tin ca ni n{y c bu vo
Quc hi Hoa K, v gn sut c i mnh ~ gi vai tr i s c|c nc nm bin gii
pha Nam. Trong s cc quc gia lng ging phi k n Mexico. Poinsett l{ ngi v
cng kho lo, ng can thip chuyn v{o chnh trng Mexico, n ni n{y phi
tuyn b ng l persona non grata k khng mi m{ n. Ngi Mexico dng hn t
poinsettismo ch tnh hay cha mi v{o chuyn ngi khc ca ng.

Khi t Mexico tr li M, Poinsett mang theo mt cy hoa Euphorbia pulcherrima,


nhng ri ngi M li gi n l{ poinsettia vinh danh ng. Nhng chic l| pha xanh
ca lo{i c}y n{y ~ nhanh chng tr thnh biu tng truyn thng ca l Gi|ng sinh cng
nh mi phin toi cho mi ngi v{o th|ng Ging ngay sau . Trong lc ngm ngh v ci
chu hoa trn bn, ti cht hiu ngha ca t poinsettismo ci chu hoa rc ri n{y cng
ang cha mi v{o cuc sng ca ti.

Nu v ti c ton quyn quyt nh s phn nhng cy trng nguyn th hn chng


ti ~ gi li tt c nhng chu hoa tng nhn c v ngi nh ny s chng khc g ch t
nn cho loi thc vt n{y. Ngi v giu lng nhn i ca ti khng thch kt liu cuc i
ca bt k sinh vt no. Chng c cch g gii thch cho c y hiu cy trng nguyn khng
phi l nhng con ch con. V thm ch c y cng khng chu c cnh chng b b ri
quanh nh ri t t a t{n i. Nhng lc ti khng c nh, c y ln ti nc cho chng
v c th, chng ti c dng dng mi chuyn s phn ca my c|i c}y cho n tn thng
By. Cui cng, chng ti nht tr phi l{m g vi chng, c iu v ti khng ngh ra l{
nn lm g.

Nh thng l, ti tr thnh k ti trong nh{. Ti lun l{ ngi phi lm nhng cng


vic d bn nh dit cn trng v chut, vt hoa ho, dn thc n tha ~ i trong t lnh.
V gi l lm th n{o |m hoa trng nguyn bin mt.

Ti th v{i c|ch nh}n o, theo khn cu ca v mnh, du tha bit rng i cho hoa
trng nguyn v{o th|ng Ging cng chng khc no nh b ngi vo thng Tm. Chng ai
thch nhn chng c. B i chng trn bng gh trm xe but cng v ch, ba ng{y sau
quay li th chu hoa vn cn nm . Th l v ti bn mang n v nh li. Chuyn tng
t xy ra khi mang n ra ch bi rc gn nh.

Vy l{ ti ngh ra nghi thc Gii phng hoa trng nguyn v mnh thoi m|i hn.
Thot u, ti ly ci cy ra khi chu, cung knh h n xung nc bn tu v cho n tri
theo dng. C th mt s sinh vt hoang d s n bt mt phn ca ci cy, phn cn li s
thi ra v tr v vi ct bi. Tht l mt gii ph|p xanh c li cho mi trng. Th
nhng mt ng bn ngm chim gn li bo vi chng ti rng lo{i c}y n{y c hi i vi
nhng sinh vt sng di nc.

Mt nm n, ti b i cy trng nguyn ngoi tri. Trn nn tuyt trng n tht p.


Tht l mt cch tin li vt. V nu n khng chu c ci lnh th chuyn g ti s ti
thi.

n tn thng Ba, n vn cn .

Ri chng ti cng i n mt tha thun ngm l vo mt ngy thng Ging, ti s ln


mang chu c}y i. Ti a n n vn phng mnh, n sng thm t l}u trc khi cht.
Lc , ngi qut dn s vt n i. Tht l{ n gin v d dng.

[, cng khng hn.

S tht l{ trong i sng ni tm ca ti li tn ti hai ngh kh|c nhau v chuyn ny.


Nhiu khi mt th c th xem l tm thng, nhng cng c th xem l{ iu quan trng.

Mt phn trong ti ngh mnh nn bo v nhng g p lun bm tr ly cuc sng


du khng c chm sc nhiu. R rng chu hoa trng nguyn ~ l{m cho ma ng m
m tr nn sng ng. Thm ch ch cn thnh thong ti nc thi chng cng ~ c th
sng l}u hn c ti ri. L ra ti nn gi li nhng chu hoa ny v trng chng ln m ca
mnh sau ny.

V phn cn li trong ti li khuyn bn thn nn km li nhng suy ngh nng n.


Chng qua chng ch l mt mn trang tr vo dp l, xong l vt thi, chng cn ti phi
suy ngh ti lui cho nhiu. l{ mt cy trng nguyn c trng trong chu, khng phi
mt kiu mu sinh tn, v dng xong th c b. Th thi!

Sng nay, nhn ti th cy trong chu ~ gc xung, ti bn ti nc.

Ch mt t thi, v ti khng mun ng vin ci g nhiu qu.

Bit }u, chng ch c th sng qua cui tun n{y. M{ cng c th khng.
Hai thi cc
hng suy ngh m}u thun v s phn ca chu hoa trng nguyn k trn tiu biu

N
cho c|ch suy ngh bnh thng ca ti. Mc d hon ton c th quyt nh v c
th tin hnh mi vic, u c ti li nh mt ci knh vn hoa, h lc ln l mt
hnh nh mi li xut hin. Mt ngi b con xa ca ti ni rng phng ch}m sng
ca h nh ti vn l Soyez ferme, ngha l{ h~y kin nh. Ni cho vui th thi
ch vi ti, trong i sng ni tm ca mnh, phng ch}m tht s chnh l Forsan, non
forsan ngha l{ C th c, m{ cng c th khng.

Mt ln, ti ~ lit k danh sch nhng cp phng ch}m tro ngoe m{ ti cng lc t}m
nim trong i mnh:

Nhn k trc khi nhy.


Chn ch l mt c hi.

Hai c|i u vn tt hn mt.


Nu mun vic thnh cng, hy t tay lm ly.

Khng liu sao pht c.


Th{ an to{n cn hn phi hi hn.

Tt g hn tt nc sn.
Ngi p v la.

Mt cy lm chng nn non, ba cy chm li nn hn ni cao.


Lm thy thi ma.

Tre gi kh un.
Hc hi khng bao gi l mun.

Tiu tit khng quan trng.


Kit tc hay khng nm nhng tiu tit.

Cn nhiu lm nhng cp c}u tng t nh th m ti khng th vit ht ra }y. Mt


ln ti chm m trong lung suy ngh hai chiu nh th n ni phi nh thm hai c|i cc
ln o khoc trong lc ang dy mn m thut trng. Trn mt c|i c : H~y tin ti, ti
l mt gio vin, chuyn g cng bit, cng hiu, cn c|i kia th ngc li: Trng ban thc
mc.

Ngi dn th \o c mt t dng ch kh nng gii quyt cng vic hng ngy ca


chng ta mc cho s lng cc trong suy ngh. l{ t fortwursteln, ngha l{ xoay x tht
lu vi xc xch v khoai ty. T n{y cn dng ni n nhn vt Hans Wurst ch h ca
chng trnh Punch-and-Judy, mt ngi ln xn v hay n trnh mi khi phi ra quyt
nh ln. Fortwursteln v th c dng ni n kh nng xoay x gia hai tnh hung
tr|i ngc nhau, ngha l{ gia hai trng thi c th c v c th khng.

Ti ngh n s lng ph}n n{y khi n thm mt ni c bit ca th nc M.


u pha Ty ca i l Constitution Washington, D.C., nhn t pha ng qua khu rng
cy du v cy nha rui nh, c mt tng {i k nim Albert Einstein bng ng c chiu
cao hn s|u mt.

Albert Einstein c t ngi trn ba bc thang bng | granit trng, trng tht thoi
mi. ng vn mt chic o len di tay lng thng, chic qun nhung k y np nhn, mang
gi{y xng an, cng m|i u b x quen thuc. Gng mt ng tot ln s thng thi, lng
l xen ln bn khon. l{ to{n b hnh nh ca mt con ngi ang th lng mnh, tri
tm mt di v rng v hng s tn ti.

V di chn, trong tm mt ng chnh l{ m hnh phng th nghim ca ng: mt


tm bn v tr rng khong t|m mi mt l{m bng | granit, trn c 2.700 u inh
nh bng kim loi, th hin v tr ca cc hnh tinh, ngi sao v nhng thin th khc trong
v tr vo bui tra ng{y 22 th|ng T nm 1979, khi {i tng nim n{y c khnh
thnh.

Bc tng trng cng ni bt khi c t cnh nhng khu vc ni ting khc ca


thnh ph. Ngay pha sau l Hc vin Khoa hc Xy dng Quc gia. Pha ng l{ Th|p ghi
cng Washington v{ xa hn cht l{ Ta nh{ tr s Quc hi Hoa K.

V pha Nam l khu vc tng {i chin tranh bng | granit.

Cn v pha tay phi, gng mt tng ca Abraham Lincoln ang nhn ra ngo{i t
trong gian nh trn c mi vm bng | cm thch.

V pha bn kia dng sng Potomac, ta c th nhn thy ngn la trn bia m ca John
Kennedy vo lc tri xm ti.

Mi ln c dp thm th , ti u n ngi trong lng bc tng Einstein m{ suy ngh.


Thn thi ca ng th hin s gn gi, cn c|i u gi th lun sn sng. Vi bao li nhc
nh v nhng thnh qu ca c|c v nh}n khp mi hng, u gi Einstein nh im giao
nhau ca cc ngun lc khi pht t chnh kh nng chu au n v bun kh, nhng ha
hn v vinh quang, s k diu v ni s h~i trong chnh con ngi chng ta.

Hn tt c, Einstein ch mun khm ph quy lut chung duy nht iu khin c v tr.
ng mong tm ra mt phng trnh n gin th hin c s lin i ca tt c cc yu t
khng gian, thi gian, s vic, nng lng v{ in t hc. ng mi mit i tm th l thuyt
thng nht tt c . ng tht bi.

Mt s phn cc y vng mc ~ cng li con ngi thin ti ca ng.


***

Einstein ~ nghin cu phng trnh ca mnh trong th gii v hnh ca vt l lng


t. Nhng kt lun ca ng trng hp vi nhiu tri nghim trong cuc sng hng ngy. C
ng ln chng ta u sng trong th gii lng cc ca c|i t v kh, gia tnh yu v th
hn, gia ha bnh v chin tranh, gia cng rn v mm mi, gia |nh s|ng v{ bng m,
gia c v khng.
Hc cch i qun o
n ca c l{ Lovey tn tht, v{ }y cng l{ c}u chuyn c tht. C l{ ngi ~ dy

T
ti chi th, ht thuc, dy ti ht v i |o s mi. Mi tun nm ng{y c ti lm vic
nh v nu n cho gia nh ti. Nhng nm ti hc trung hc, m ti bn bu vi cng
vic kinh doanh ca gia nh. Mi chiu i hc v, c Lovey thng ~ c mt nh
trng chng ti, v{ cng dy ti nhng mn m{ nh{ trng khng h dy.

Khi y c Lovey hy cn tr, c l ch tm ba mi lm tui, nt mt thanh t, mi tc


xon m{u en v{ l{n da n}u s|ng. C l{m vic rt gn gng v chnh xc, li mnh m v r
rng khi cn a ra kin. Lovey khng kt hn, c vy v{ chm sc ngi cha m. Hng
ng{y, ng chi {n guitar v{ h|t rong trn h ph, trc mt mt ci ca thic.

Lovey khng thuc loi ph n nhn nhng, c hnh hay c ca tng. C th m ti


~ tng c l mt ngi nh th, nhng sau lng b{, c nhi li m ti, ht nhng bi ht
tc tu, ht thuc, ni xu ngi da trng v{ dng nhng ngn t th tc m mt thiu
nin ni lon nh ti v cng ngng m. Trong mt m ti, c ch l mt ngi gi tr.
Th nhng tht ra, Lovey chng khc g mt v n th|nh ang hng dn ti thc hin mi
nghi thc cn thit cho c|i ng{y ti trng thnh; v th, c tr thnh mt trong nhng
ngi c nh hng ln nht i vi cuc i ti.

Mt hm, c a ti hp thuc l bt v bo rng c y bit ti ch ch c khng l


ln th ngay. Bi vy c y mun dy ti c|ch ht cho ng.

Trc tin, ti phi ly mt cnh cy con v nhai mt u cho mm i. Sau , ti phi


nhng ci cnh vo ch bt thuc v{ t v{o di li ri mt ch thuc y.

Nm c chng ba ln, ti ~ bun nn v thy chng mt nn phi nm xung mt


lt. Th l{ ti c{ng ngng m Lovey hn v c y c th ht c thuc l nng trong khi
ti th khng. Cng nh c m ti c th khoc lc vi |m bn rng: c ch sao khng,
tao ~ tng ht m{.

Tng t, c y cho ti ung ru bp nu ti nh, th bia ru u tin ti ung trong


i. V kt qu cng tng t. T v sau, ti khng bao gi ng n thuc l bt hay
ru bp na.

Khi m ti i vng, Lovey ht nhng b{i h|t d{nh cho ngi ln. C khng bao gi ht
v Cha hay thin ng. Nhng bi ht ca c ni v chuyn thc dy vo bui sng, v
nhng cng vic trong ngy, v tnh yu, tnh dc, v s kh au, tht vng, v chuyn
khng c tin, v ci mi nh b dt, v nhng thi ko do v tri cy, v chuyn n
chuyn tu tip theo n Chicago v tm mt ngi {n ng kh|c tt hn k s khng bao
gi gh n na.
V th l ti lin h ngay n bn thn mnh. Khi y, ti sp trng thnh ri nn cng
vng nhiu ni lng lm. No l chuyn ci cc, yu ng qu| , xu x, gy tr, non nt
v{ c n. Ri no l cn tin, cn mt c gi t t, cn nhng giy pht vui v vi |m bn,
bn cnh im s cao hn v{ chic xe hi ca ring mnh.

Bi than van cho ni lng k mi ln.

V trong khi nhng th nh b ning rng, hormone, gen, kiu tc ui vt v chic


Chevrolet ang tn to hnh nh ca ti th mt ng{y, c Lovey thng b|o ~ n lc ti phi
hc cch t i |o s mi.

Ti hon ton chng bit phi i mt c|i |o s mi nh th no, bi Lovey thng lm


chuyn ny mt mnh trong cn phng p nht nh{, gian phng n c nhiu nh sng v
nhn xung ng. Thnh thong, ti i hc v th c cng va i xong, lc n{o cng vui v,
va lm va h|t v{ ci ni mt mnh.

Th nhng ti tn th Lovey n ni nu c thch i qun |o th ti cng thch lun.

V{ }y l{ nhng g ti ~ hc c.

Trc tin, bn phi chn nhng chic |o p , ngha l{ trng tinh, nu khng s ch
t mt thi gian. Phi nh kim tra my c|i ti v{ gi mnh chic |o loi sch bi bn,
ch v vi x. Thm na, phi kim tra my ci nt xem c b lng hay ~ ri mt khng.
Tip theo, bn phi git cho ng c|ch, git trng ring v khng bao gi git chung vi
mu. Nn dng cht thuc ty v h vi o trng s|ng. Sau , treo |o ngo{i nng cho
n khi ch cn hi m ri bc trong mt ming khn m mu trng v cho vo t lnh.

Tip n l sa son mt b{n i, m bo lp ph trn mt bn phi sch s v va


kht ri t bn ch thch hp ch m bn thch y. Chun b mt ci bnh xt nc v{
y nc lnh v{o, sn ra vi ci mc treo qun o. Gi th chun b bn i, loi to v
nng, nh kim tra xem |y b{n i c sch hay khng. Xong xui, hy cm phch bn i v
vn nt cao nht. Bn c thong th m nhm nhp c ph trong lc ch i, khng c g
phi vi c.

Mi ln i, hy ly mt ci o ra khi t lnh. Hy chun b tm l ngay t u rng vi


mi c|i |o nh vy, bn phi i ti ba ln. Ln u tin l{ xa nhng np nhn v{ to
np cho |o. H~y xt cht nc ln nhng ch vi cha m. Ln th hai l{ lm cho ci
o kh hn v cng np. Cn ln th ba l{ chnh sa li nhng ch cha ho{n ho v x
l phn c o, ng tay cha v{o np.

Mi ln i nh vy, bn phi i theo trnh t nh sau: c tay o (c hai mt), ng tay o,


c o (c hai mt, mt sau trc, trnh phn mi nhn) ri mi n phn thn o (thn sau
trc, t trn xung di, cng vi thng ra khi i) ri vng khp thn o t trc ra sau,
cn thn i quanh phn nt o.
Sau lp li mt ln na c|c cng on trn, ln ny ch k n phn vai v ming
sau, v y l phn to ra v n tng ca chic o. Phi lm th n{o ci o kh v
cng np hon ton.

Trong ln i cui, bn phi kim tra xem mnh c cn st mt ng nhn n{o hay
khng, cng nh phn c o v c tay o c tht thng hay cha. Ngay c ngi th i lnh
ngh nht cng cn phi nghim tc kim tra li thnh qu ca mnh. V gi th hy cn
thn treo chic o ln mc, ch ci nt trn cng, ri treo n ra ngoi nng |o thm mi
nng. Sau khi ~ i xong mt ci o, hy ngh ngi mt lt v ht cht thuc l bt.

Tuyt i khng c nng vi, khng th bn s lm chy mt chic |o cng nh l{m


chy c tm hn mnh.

Khi ti phn nn l i o qu rc ri, Lovey gii thch: Ri chu s khng phi hi tic v
bit cch thc hin chnh xc mt vic g }u. V{ nu ngay t u ~ khng l{m chnh
x|c c th bao gi chu mi c thi gian quay li chnh sa h?.

Khng vi v{ng nhng hiu qu hiu ra cch lm ca c, ti mt va bng khong


thi gian Lovey i mt c|i |o. Nhng i mt ci o, ti mt gn nh c bui chiu, ~ th
li cn lm chy xm c c o. V ch mt thi gian sau, ti ~ kh| hn. l{ khonh khc
|ng t ho khi Lovey kim tra ci o ti va i v khen l khng t i vi mt cu b da
trng nh ti.

Lovey ni ng, du l tht bi hay thnh cng, hay bt c chuyn g ti ~ dc ht sc


mnh, trong lng ti vn bit r mt s tht chc chn: t ra th ti cng c th i cho ra hn
mt chic o, v chic |o ho{n to{n c th c t trong bo tng vinh danh nhng sn
phm git i ca thi i.

Nm 1972, ti n Nht v sng ti mt tu vin Pht gi|o tm kim s khai sng tinh
thn. V khng th no tun th s kh hnh ca vic ngi thin tnh lng, ti c gii
thiu phng ph|p thin nng ng. B mn ny i hi thc hnh mt mnh v lng l,
bao gm vic thc hin nhng cng vic trn tc mt cch tht t tn ngi tu luyn tp
trung t tng. Ngi thy dy thin gii thch vi ti: Khi ~ cn thn v ch tm, bt k
hot ng n{o cng c th tr thnh khung ca s m ra v tr v l cnh ca dn n s
thu sut.

Trong lc qut dn con ng ri si trong vn tu vin, ti cht ng ra: , d nhin, ti


~ bit v iu ny ri. Khng phi nh c Pht m chnh l nh Thnh n Lovey, chnh c
Lovey dy cho ti xa kia. Qut dn con ng cho ng cng ging nh thao t|c chnh
xc vic i mt ci o.

Chuyn ny vn thng xy ra trong i ti, ti c phi gp c ng rc ri v tn nhiu


cng sc kh|m ph| ra iu mnh vn ~ bit t trc.
Ti vn nh r tng chi tit mi bc i o bi ti vn lun lm th. Cho n by gi,
ti vn thng t i ly o cho mnh m.

Chng qua v cng vic ny mang li cho ti mt nim hng th ring t.

Tng t s thch th m chng ta vn c khi mt mnh ct mng tay, tm ra, co ru,


nh c trong vn, ch g, an l|t, nng bnh hay sp xp t qun o.

Phi, i khi ch n gin l vn chm sc bn thn, lo chuyn c nhn hoc lm


cc cng vic thng nht, v{ chnh l{ lc chng ta t phn nh v tr chuyn vi ni
tm mnh.

Cng ging nh khi ta thin, hoc thm ch l cu nguyn.

Khng phi v khng qu gi trong nh th hay khng ngi xp bng m bn khng th


tr chuyn vi c|c ng thing ling. V{ cng khng phi ch v c bn ln cc v y u qu
bn bu nn khng th lin h vi nhau.

Nhng khonh khc tp trung cho nim hng th ring t chnh l{ nhng phn
thing ling ca i sng ni tm.

Bi chng gip tm hn ti c lnh mnh.

Hi trc mi khi ti hi m nhng cu hi kh, b{ thng trnh gii thch rm r


bng c|ch |p: Mai mt con s hiu. C Lovey ~ dy ti rng trong lc ch n ngy ng
ra ch}n l, t ra ti cng c th i c mt c|i |o s mi.
Khai bo:

1. H tn
i tun n{y, trong lc ang in vo mt mu n, ti bng t hi khng bit mnh

H
~ ghi ra tn tui, ni sinh v{ a ch ca bn thn bao nhiu ln trong i. C v
ch l nhng thng tin n gin, y vy m{ cng phc tp ra tr.

H tn: ...............................

l{ dng trng u tin trong giy khai sinh v mi t n kh|c m{ bn s gp


trong sut cuc i. Tuy vy, Tn bn l{ g? v{ Mi ngi gi bn l{ g? li l nhng cu
hi c nhiu |p |n.

Cha m chn cho ti c|i tn Robert Edward Lee Fulghum l{ v cha ti vn hm m


cuc ni chin M ni chung v{ tng ch huy Robert Edward Lee lng danh ni ring. Th
nhng trong giy khai sinh ch c th vit ba ch nn cha m ti {nh quyt nh t tn ti
l{ Robert Lee Fulghum. V{ khi ti hi: Ti sao li l{ Robert? th h khng nh c l do.

Bobby Lee l{ c|i tn m{ cha m gi ti.

Ring cha thng gi ti l{ cu con, t lc ti cn b n c khi trng thnh. Ngy ti


vo lp mt, m ti ln t{u xa nh{ i hc i hc, trong ng{y ci ca ti ln c|i ng{y a
con u lng ca ti ch{o i, lc n{o ng cng ch ni mi mt c}u: Chc may mn, cu
con!.

Bob hi ly l{ tn m{ l bn trong nhm chy Nhng cu b vui v gi ti thi cp


hai, trc khi nha s bt u chnh rng cho ti.

Tip theo l{ c|i tn Bobby Fulghum May mn thi trung hc, khi rng ~ chnh xong.

S 36, cng l{ con s may mn ca ti khi tham gia biu din m t.

Th ln l{ tn gi m{ Marilyn, tnh yu u i, dnh cho ti.

Fulghy l{ tn m{ |m bn sinh vin v k c nhng ngi bn chi x ph vn gi ti.

B l{ tn m{ c|c con gi ti.

Thiu y hi qu}n Fulghum l{ c|i tn m{ mi ngi gi ti khi ti thc tp v tr cha


tuyn y hi qun.
Linh mc Fulghum l{ c|i tn m{ ti c c sau bui l th chc.

Ch Bob l{ tn m{ nhng em hc sinh m thut vn gi ti.

Ano ne (trong ting Nht c ngha gn nh N, anh!) l{ tn m{ ngi v th hai


dnh cho ti.

Ch}u th Zulu l{ mt m radio khi ti h cnh ti mt cuc thi d ln.

i y mu gi|o, mt tn gi m nhng ngi quen dnh cho ti sau khi quyn All I
really need to know I learned in kindergarten(1) ra i.

Gi|o s s}u sc l{ tn m{ nhng nh ph bnh thnh thong dng ni n ti.

Cng hay Fulghum cng l{ tn m{ v ti hay gi vo nhng ng{y cng thng, chng
hn nh Ch}n y bn th m{ nh i qua ch n{y sao, cng!.

ng ni hoc Ni l{ tn m{ c|c ch|u Sarah, Max v{ Brie gi ti.

Robert-ch-khng-phi-Bob l{ c|i tn m{ ti t gii thiu vi mi ngi nhng chng


ai dng c. H ch |p: Thi c ri Bob, ti s gi anh bng bt c tn g anh mun.

Ngoi danh sch trn cn khong ba mi c|i tn kh|c nhng th l{ lm ri. Tt c


nhng c|i tn u do mi ngi t cho ch no phi ti t ngh ra. Tn ca ti nhng
rt cuc li khng phi ca ti, chng ton ca mi ngi. Ta nh chui phc trang m
ngi i ~ kho|c ln cuc i ti.

Ti nh ~ c trong mt vi quyn sch nhn loi hc vit v nhng nn vn ha m{


theo , khi ~ ln, bn s c quyn chn mt c|i tn thay c|i tn m{ gia nh ~ t
cho khi cn nh. Ti thch nh th.

Hi cn hc trung hc, ti thch c gi l Doak, Buck hay Ace, to{n nhng ci


tn ra v d}n chi, nh{ gi{u hay mang tm vc i ca thi.

Sau ny khi vo hc trng dng Berkeley, ti hay i xem phim nc ngoi v ln no


cng nn n li xem phn thng tin cui phim, hy vng tm ra c mt c|i tn nc
ngo{i n{o tht lch lm, huyn b v mnh m t cho mnh. Chng hn nh
Miloslav, Czabt hay Jean-Pierre.

Nhng nm s|u mi, khi gii hippi tm kim nhng c|i tn phong c|ch hn th bn
thn ti, vn t cho mnh l hip-pi-mt-na, cng ~ ngh n vic t cho mnh danh hiu
Nigel by ngi sao mai cho hp vi Thi i Bo Bnh(2).

Nhng gi th ti li ngh chuyn y ~ mun v phc tp qu. Ci tn khng cn quan


trng na, tt c chng qua ch l chuyn m tit m thi. Ti thy mnh ging mt con ch
gi m ti bit. Cho d bn c gi n bng tn g th n cng n vi bn, min l bn i x
vi n bng tnh cm yu thng hoc cho n nhng mn n ngon l{nh.

Mt din vin m ti gp Roanoke, Virginia, ~ gip ti gii quyt vn tn gi ny.


Anh ta bng tui ti v{ ~ c ch|u. Chng ti ni v nhng ni tht vng m thm lin quan
n nhng ci tn c bm cht ly mnh khi bt u ln chc ng iu ch xy ra khi bn
bt u cao tui. Lc ny, bn cm thy mnh tng tri v{ khn ngoan, do cng cn c
tn trng mc nht nh. R rng bn xng |ng c nh vy ch. Nhng nhng a
chu hy cn chy nc di c ngng lu ngng lo gi bn l{ Boppa hay Moomaw. y
vy m mi ngi li thy th l ht sc d thng v{ khng ch c a tr m{ ngi trong
gia nh cng bt u gi bn bng c|i tn . y vy bn li khng l{m g c c. Lc ,
tht bn chng khc g con ch gi m ti va ni trn.

Lm sao bn c c mt v tr |ng n trong cuc sng gia nh khi mi ngi c ngh


bn l{ Moomaw hay Gandy Bippy kia ch?

Th nhng ngi din vin m ti gp Roanoke ~ gii quyt c chuyn .

Ni ng ra th l{ tng ca v anh ta.

Tn ca ch y ch n gin l{ Mary. V{ sut i lc no ch cng cm ght c|i tn .


Ch ~ liu trc c nhng trng hp tng t nh Gandy Bippy nn quyt nh
ngn chn ngay t u. Khi a ch|u u tin ca ch n tui bt u hnh thnh thc,
ch gii thch k cng cho n nghe rng ng{y trc mi ngi thng gi b ca n l
Delilah, ch chng thi. \i ch{, c|i n{ng Delilah ~ quyn r l~o gi{ Samson trong Kinh
Th|nh }y m{.

Chng ch khng quan tm lm n vic b gi l{ Samson, nhng do sut i anh


mang tn Fred v{ cng khng mn m g lm n ci tn ny, nn anh quyt nh chn
cho mnh b danh theo ting c l{ Fritz. Chng phi ti anh l{ ngi c m ch n gin
l{ v Fritz mang }m hng nc ngoi v nghe c v sng ng hn.

Phi mt mt thi gian gia nh h mi quen vi vic ng b{ thng khng c thi gian
trng c|c ch|u. Tuy nhin, n{ng Delilah v{ ch{ng Fritz lun vui v v sn lng a
{n ch|u i s th hay bt c }u, v{o bt c khi no, ch cn chng gi ng tn h.
Khai bo:

2. Ni sinh
NI SINH : ....................
~ bao ln bn in vo dng trn? Mi giy t, n t ca bn u c dng . Ngay c
bn tin co ph ca bn cng s c dng ch .

Anh/ch sinh }u? Lc no cu hi cng xut hin.

V ti th bao gi cng |p: Tht ra n c quan trng lm }u. Gia nh ti ch sng


khong su tun v khng bao gi tr li ni y.

Thay v{o , h~y hi ti ~ tri qua tui th }u, ti ~ hc cp mt ri cp hai v cp


ba }u. H~y hi xem nm ti ln chn th ni c|ch nh{ mt cy s ri trng nh th no.
Hy hi ti ~ ln ln }u, h~y hi ti Anh t }u n?.

Vng, cn mt cu hi kh|c cng th v khng km m{ cha bao gi ngi ta hi bn


trong c|c vn bn hnh chnh. Cu hi ny ch hin din trong tm tr ti v c lin quan
n h s tiu s b mt.

NI TH THAI: .....................

Ti c th thai }u, v{ trong tnh hung no?

Do b m u ~ mt, ti s khng bao gi bit c iu .

Nhng ti mun bit, thc s rt mun bit iu .

Ti cn nh nhiu nm lin b m ti ng ring trong hai phng kh|c nhau. Cha bao
gi ti thy h m nhau hay hn nhau. Thnh thong h c~i nhau, nhng phn ln lc no
cng t ra c vn ha. H hng cuc i mnh theo hai hng xa cch nhau.

Ti t hi khng bit thu ban u ca cuc hn nhn y nh th no. H ~ cm thy


g khi ti c th thai? Theo tnh ton ca ti th vic phi xy ra v{o u thng Chn.
Nhng m{ }u kia? L{ do b m ti ~ nh sn nh th hay l mt s c ngoi mun?
L kt qu ca tnh yu v s say m hay ch l chuyn ham mun? H c mun c ti
khng? V t nht th khi h c yu nhau khng?
[, nhng nh nhng l do khng my n nhp vi nhau m{ ti ~ gii quyt c khc
mc trong tm tr mnh.

Sut t nm ngo|i, ti ~ hi nhiu ngi hai c}u n{y: Anh/ch c th thai }u?
v{ C|c con ca anh/ch c th thai }u?.

V mt s lng sinh linh |ng kinh ngc ~ n vi th gian ny thng qua s kt hp


ca am m v{ ting ci. Mt s pha trn khng t cho khonh khc khi u. Sau }y l{
nhng iu kin thin thi v{ a li ni bt nht m ti c th k ra t phn thu hoch ca
mnh: trong thang my, trn b ca s, trong mt chic thuyn, trong phng thay qun o
trong nh{, trn bng gh sau xe hi, trong nh{ v sinh ngo{i vn, trn m|y bay, v{ trc
mn hnh ti-vi khi ang xem Nixon c din vn.

Ri mt c bn tr ~ k cho ti nghe nhng g c y bit v chuyn c y c th thai


v{ sinh ra nh th no.

C y khng hiu ti sao mnh li b cho i l{m con nui ngay khi mi sinh ra, mc d b
m c lc y ~ ci nhau. Sau n{y, khi ~ c ba mi tui th c gp li b m ca
mnh. C ~ hi rt nhiu iu, c bit l{ ti sao li c chuyn cho c i l{m con nui y.
B m c lng tng v khng bit phi tr li c nh th no, v chnh h cng khng hiu
c v sao c ngy y, c by gi.

B c k rng khi , ng v{ m c yu nhau, ~ nh hn v{ chun b ci vo cui ma


h; lc h cn rt tr, cha y hai mi mt tui. Do l{ th|ng T, v{o mt bui
chiu xun th By m p, d thng Texas, h i b dc theo mt nhnh sng lng mn
nm xa khu d}n c. H li nc, a nghch, t nc v{o nhau cho n khi t m c
ngi. Ri h ci qun o ra v lm tnh say m trn b sng, di nh nng nng bng.
Ngi T}y Ban Nha khi xa gi con sng l{ Los Brazos de Dios, tc l nhng cnh tay
ca Cha.

V th l theo mt c|ch n{o , c}u chuyn ca c bn n ~ tr li cho nhng cu hi


ca ti.

Cho d chng ta c th thai }u, nh th n{o th cng nh nhau c thi.

Chng ta c sinh ra nh mt ngi {n ng v{ mt ngi ph n, phn cn li thuc


v nh mnh, c Cha, hay ng Tri.
Khai bo:

3. a ch nh
Sau dng tn tui v{ ni sinh s l:
A CH : ................................

Bn sng }u? Vi nhiu ngi trong chng ta, cu tr li n{y thay i thng xuyn
trong sut cuc i.

Gn nh mt phn nm d}n s M chuyn nh{ h{ng nm. Theo kt qu thng k iu


tra dn s mi nht, khong phn na dn s chuyn nh{ trong vng nm nm qua. Ring
trong nm nay ~ c hn mi chn triu ngi chuyn nh trong khong thi gian gia hai
dp L Tng Nim vo cui th|ng Nm v{ L Lao ng v{o u thng Chn.

iu cng chng c g l ngc nhin c, bi nc M xa nay vn l{ t nc ca


nhng ngi di d}n. H~y ngh xem, u tin l nhng c d}n ch}u \ ~ bng qua phn t
ni lin cc lc a, ri t th k 17 n thi nh Th chin l thm 65 triu ngi chu
u giong bum n Bc M. Ngay c khi ~ n ra lc a ny, chng ta vn tip tc di
chuyn.

Cc nh ph h hc trong dng h ca ti cho bit dng chy di truyn ca h nh ti


bt u t mt chic tu chin an Mch cp bn ni tr th{nh vng t Normandy vo th
k th tm. T , chui gen ny bt u xm ln v{o nc Anh, ri tip l{ c|c bang
Virginia, Bc Carolina, Tennessee, Texas v Washington.

y vy m vn cha ht. Ti ~ di nh{ hai mi by ln trong vng nm mi lm


nm qua. l{ cha k n nhng a ch ngn hn nh thi k tc x| i hc, nhng
vic lm thm ma h hoc khi hun luyn trong qu}n i.

V{ nm nay ti li chuyn nh. Thng bo chuyn nh ca ti s nh sau:

Ti ~ v{ ang sng trn mt nh thuyn ti Seattle. Nhng t nay n cui nm, ti s


chuyn n sng ht San Juan, bang Utah.

C th bn khng bit nhng Utah l{ mt vng sa mc y nhng hm ni | . John


Wayne ~ tng chn ni }y l{m bi cnh cho vi b phim cao bi ni ting ca ng. V
thnh thong trn ti-vi chiu mt mu qung co, trong c mt ph n xinh p mc
chic o ng mu ht d ngi trong xe ti u trn nh mt khi sa thch hnh xon c gia
tri. Ch ti s chuyn n sng gn a im qung c|o .

Xem mu qung c|o , ti khng hiu ti sao mnh phi mua chic xe kia nhng li
hiu ti sao mnh mun dnh thi gian sng mt ni tng chng nh ch c tri v{ t,
hoang vng v tch bit vi nn vn minh. l{ v ni ch c tri v{ t, hoang vng v
tch bit vi nn vn minh.

Ti v v tng sng trong mt ngi nh nh gia phong cnh y hi nm ngo|i, c|ch th


trn hai mi dm. Khng in thoi, khng ti-vi, khng ra-i-, khng bo ch. Phn thng
tin hng ngy }y l{ bnh minh v{ chu k ca mt trng, hm nay c ci hay khng, v s
nh hng ca cc ma ln sinh vt ni }y, trong c c ti.

Nu c dp bay ngang qua vng t ny, t trn nhn xung bn s thy n c v kh


cn, tr tri. Cng khng hn }u. Nhng g p nht ca vng t ny c tri di qua c
thi gian v khng gian. V bn phi ngm nhn ka. Cch nh khong mt ting ng h xe
chy, ti ng trong nhng ng hm khng long ~ c trn 140 triu nm tui v nht
nhng qu thng cho ba n tra, ri nhn nhng {n nga hoang tung v, ng li di
nhng ph tch ca ngi da t chn trm nm trc. Ti ~ n tn mt ni tht yn
tnh m{ vn nghe c nhng ting p cnh ca loi qu en khi chng bay trn u mnh.

Ni khng hoang vng nh ti ngh. C l chng cn ni n{o hoang vng na. Con
ng cao tc ni gia cc tiu bang c|ch gn 50 cy s. Ti th trn nh gn nht, nh
nh{ u c cho bt tn hiu v tinh v thm ch cn c th thu c nhiu chng trnh ti-
vi hn ti thnh ph. Ti }y, ng{y n{o cng c t USA Today. Cn UPS v Federal Express
th chuyn hng ch hai ng{y l{ n. Ring bn tr trng trung hc th n mc v suy
ngh chng khc g bn b ng trang la Seattle hay Los Angeles.

vng ho l|nh n{y cng c kh| nhiu ngi qua li. Sut mt ng{n nm qua, vn ha
vng n{y ~ hnh th{nh di b{n tay ngi Anasazi, Ute, Navajo Indian, cc nh thm him
T}y Ban Nha, ngi Mormon, nhng ngi chn nui gia sc, nhng ngi chn cu, cc
nh trng u, nhng ngi khai thc qung urani, nhng nh{ p xe leo ni, nhng ngi
chy b, cc tay li xe jeep, nhng ngi th sn th ln v{ c|c du kh|ch i ngang qua }y.
Mi ngi trong s h u li mt du vt n{o ln nn vn ha n{y.

Ni }y chng phi l{ thin ng. Ci th trn b nh tng rt nn th ~ cht, gi }y


nhng ch cho mt khu vc y p nh tr. S tng phn thi tit }y tht khc
nghit. Kh cn hoc ma nh trt nc, nng n 41 C vo thng Tm v lnh n 23
C vo thng Ging. Mt tun bo ct ri tip n mt tun bo tuyt l chuyn bnh
thng }y. Nu b lc ng }y, bn s d dng cht v kht. Ni s rn ui chung,
nhn ga ph en, b cp v rui ht m|u cng nhiu ngang nga vi ni ngng trng hoa
di n vo ma xun v nhng c}y dng rng l vo ma thu.

D vy ti vn thch vng t n{y. C c|i g ni }y gip ti cm thy tinh thn


thng hoa.
l{ vn thuc v vng t, a phng. Ti ngh ai trong chng ta cng yu thch
mt vng t c bit n{o . Ti ln ln vng qu tho|ng ~ng, mt vng t kh v
nng, sut ngy ch ngi trn lng nga nh mt anh cao bi ang l{m vic hoc chng
din i chi. Nhng bc nh ca cha ti, ng ni v ng c ti u chp trn lng nga,
trong b qun |o ang l{m vic.

Gi }y ti khng phi l mt anh chng cao bi, nhng ti ho{n to{n d chu gia vng
t c st cht ch}n phng v{ cm thy rt thoi m|i c l chnh mnh gia thin
nhin x x y. Nhng lc cm thy ri rm trong lng, ti u n . Ch mt chc l{
ri, gia ni c th nghe ting gi thi, ch nhn thy chung quanh l hoang vu vo ban
ngy v mt bu tri y sao lp lnh trn u mnh v{o ban m. ni , v{o lc ,
ti bit mnh khng lc li.
Nhng chuyn i thc t
h|ng Mi va ri, ti nhn c mt c in thoi t c trng ban gio dc ngoi

T
kha ca trng cp mt duy nht ti th trn nh gn nh Utah. C ni: ng
Fulghum, chng ti mun mi ng tham gia mt chuyn i thc t vi cc em lp
mt.

i thc t, chao i tht l nhng t k diu! Ngo{i chng trnh gi|o dc Show-and-Tell,
ti thch nht l nhng chuyn i thc t khi cn i hc. Tht ra, gn }y ti cng hay ngh
n nhng chuyn i thc t ny. Khong mt th|ng trc khi nhn c li mi, ti ng
trn va h th trn, ghen t nhn mt chic xe cha chy va chy tht chm va h ci
lm vui lng my chu lp mt ang ngi trn my ci ng nc sau xe, ci tt mt v
sng rn v c i vng vng trn ph vi cc ch lnh cu ha. Lc , trong u ti
bng vang ln ging ni: N, cho ti i vi!.

Ti cn nh nh in nhng chuyn i thc t ca mnh t c|ch }y nm mi nm.


Thm trm cu ha, tim b|nh, xng ng chai Coca-Cola, tri b sa, n cnh st, bi
rc thnh ph v mt cng trng xy dng. Ln lp hai, chng ti c i thm mt
xng sa xe hi, ri i vng th{nh ph bng xe but v tr v ni xe ban m, li cn
c khm ph bo tng thnh ph na. Chng ti i ln i xung con ng chnh ca
thnh ph, ra vo cc ca h{ng bun b|n quan st nhng g ang din ra bn trong cc
ca hiu, ni h{ng ha c d xung v tho kin. V{ d nhin l{ chng ti ~ i thm s
th vi ln. Ri gnh xic n th trn, chng ti n xem h a my con th t tu la
xung v dng lu.

Vic ngi c sch trong lp khng th no snh bng mt chuyn i thc t nh th.

V ti tic bit bao khi chng trnh gi|o dc chuyn sang c|c ti ch gii hn trong
khun kh lp hc. n khi ln i hc, ti rt vui v c hc mn a cht v c dp i
thc t tr li, ngha l{ c nm tn tay s tn mt, nhn thy nhng g mnh ang hc.

Hi cc con ti cn nh, bao gi ti cng xung phong khi nh{ trng ku gi ph huynh
cng i vi cc chu trong nhng chuyn thc t. Mt ln n, trong chng trnh c ra
mt hot ng l xy mt khinh kh cu cao gn nm mt bng giy v{ em th trong cng
vin. Nhng khi ang l lng trong khng trung th ci khinh kh cu li bt la, ri dt n
s}n thng ca mt ngi nh gn . Cu ha! Gi cu ha ngay! Tht ngon mc! Khi tt
c ~ bnh tnh tr li, cc em hc sinh mun lm li ln na, khng ch l chic khinh kh
cu m l ton b ci thm ha kia, t vic th, cho n khi ci khinh kh cu bc chy, gi
lnh cu ha. Khng thiu khu no.

Khi ~ tr thnh mt gio vin dy cc mn v, vit v trit hc, ti hc l|i xe but c


th t mnh ch cc em hc sinh i thc t. Khi dy mn v, ti lun nhc nh c|c em l{
tr thnh mt ngh s, trc tin cc em phi bit quan st th gii xung quanh. Bi cng
vic ca mt ngi ngh s chnh l{ quan s|t v{ i ra ngo{i khm ph th gii, sau m
t li bng ch ngha nhng g mnh ~ trng thy. Phi sng trong lng th gii, ch khng
ch nghin cu v th gii, mi chnh l nhim v ca mt ngh s. Chnh v vy, chng
ti cng ln xe v xut pht.

Ngay c khi l mt mc s, ti vn gi vng tm nim . Hi cn hc trng dng, ti


c c v mt phong tro hot ng ca cc Cha x Cng gio Php. Nhng ngy trong
tun, h l nhng ngi th ng nc, th in hay gi|o vin,h lm bt k cng vic hu
ch n{o nh bao ngi bnh thng khc. Ch n cui tun h mi lm l cho cng ng
ca mnh. Nhng con ngi y quyt nh tr thnh mt phn ca th gii ch khng ch
lm vic trong nh th.

Ti quyt nh noi gng h. Trong sut nhng nm l{m mc s, ng{y thng ti cng
i l{m nh bao ngi khc. C sng th Hai l ti li i l{m lc by gi ri. Ti quyt nh
rt r rng: Hoc l tp trung vo chuyn sng trong th gii, hoc l dnh phn ln thi
gian trong nh th. Hoc l tip cn th gii xung quanh, hoc ch lm nhng cng vic ca
nh th.

Cho n by gi ti mi nhn ra rng cuc i ti chnh l mt chuyn i thc t bt


tn.

V{ ti ~ c gng khng tr thnh mt du khch.

M{ thay v{o l{ mt nh thm him, mt ngi l hnh, mt nh khm ph, mt hc


tr v mt ngi h{nh hng.

n }y hn bn cng hiu ti ~ thch th th n{o khi c mi tham gia chuyn i


thc t ca cc em hc sinh lp mt. chng phi l chuyn tr con cht no.

c ch! Tht l tuyt vi! C nh a c|c em i }u? Ti ~ h hi |p ngay.

Xin li ng Fulghum, c l ti cha ni r mnh. Tht ra l chng ti mun n thm


ng, nh{ ng chnh l{ im n ca chuyn i thc t ny.

Ti chng bit phi tr li th no.

Vng quay cui cng ca bnh xe s phn ~ c vn, ti tr thnh mc tiu ca


chuyn i thc t.

c, ti th di. Mi c v cc chu c n, s th ca ti lun rng ca.


Truyn khu
m 1991, hai ngi i b ng d{i ~ tm thy xc ca mt ngi {n ng trong

N
tng bng ang tan chy vng bin gii Thy S . Cc nghin cu khoa hc cho
thy anh ta ~ sng v cht c|ch }y 5.300 nm, ngha l{ v{o thi k ng.

Trong s nhng kt lun th v do cc nh nghin cu a ra c mt iu khin


ti lu : m|i tc ca x|c p cho thy n r r{ng ~ b ct ngn i.

Ngha l{ ngay trong thi k ng, con ngi ~ bit ct tc.

Ti c tin trn mt t b|o khi ang ngi tim ct tc. Nhn bc ha ngi bng
ri li nhn |m ngi ang ngi quanh i n lt mnh, ti cht ngh nu con ngi c
xa kia m{ bc v{o }y v{ ngi xung gh, hn chng ai thm quan t}m n anh ta. Anh ta
cng s nhanh chng ha mnh v{o |m ngi ang ln l trong tim.

Mi tun ti u i ct tc, chng phi v qu chung s gn gh. Ti vn thch nhng


tim ct tc nho nh trong th trn v nhng con ngi bun chuyn hay n . H l
nhng ngi ~ tng v hin ti vn cn ang chin u trong thi k Chin tranh Th gii
ln th nht, hay dnh nhiu thi gian ni v cc vn ca tuyn tin lit v c y t mi
trong phng khm. Mt gng mt mi nh ti l{ i tng thch hp cho nhng cu
chuyn h ~ k i k li h{ng trm ln. Sau }y l{ mt cu chuyn m h ~ k cho ti nghe
vo mt bui chiu th By ca th|ng Mi. Mi bn nghe nh.

Theo nh m t t m ca g anh em h th ngi k li cu chuyn n{y l{ mt g ci


cc v xu tnh, hay cn mng tay v khc nh ba b~i, mt lo gi nh th, st | vi
gng mt phng tht nh mnh v|n, c m{u n}u dn d{y sng gi tnh t mt
ng thng nm ngay pha trn ng ch}n m{y xung. Cn t ng n tr ln, mt
lo ta trng nh bt nh~o v i nn sut c i. Thm v{o gng mt lng sc l{ mt
chic mi trng r nhng mch m|u do ung qu nhiu ru, cng thm chm tc xon
hai bn c|i u hi nn trng l~o r ng l{ mt anh pha tr m khng cn n phn m.
Tht kh tin lo tng lm dch v tang l cho th trn, thm ch l ph ban cnh st qun.
Nm nay l~o ~ t|m mi hai tui v dnh phn ln thi gian lm cng vic ca mt s
gia ti tim ct tc Moons.

Tim ct tc Moons trc kia thuc v gi Moon McCloud. Chnh v th m n c tn gi


l{ Moons y, anh bit khng. ng y gii nht vng n{y. Ngi ta gi ng y l{ Moon v
nhng g ng y ~ l{m thi Nht Th chin. ng b bt ti Php v p gii sang c, n
mt tri tp trung dnh cho t binh. ng y ght my tn c qun l tri v vo mt bui
im danh, khi c gi n s mnh, ng ~ tt qun xung v{ gi mng thng v pha
chng(1). Mt trong s chng bn bn ngay vo mng ng y. ng. Th l lo toc mng,
nhng nh vy m tr th{nh ngi hng. Sau s kin , c|c t nh}n kh|c gi l~o l{ Tng
Moon v{ tng ngay mt tm m ay l{m bng l thic v lng can m ca l~o. Khi c v
nh{, l~o cng kh m{ gii thch v chuyn ny vi ngi th}n, nhng c iu mi ngi c
n i mi chuyn . Ai cng t m v{ ku l~o tt qun xung c xem vt thng
chin tranh, th nhng l~o }u c chu. Nhng l~o cng c chn lm ch huy ca qun
o{n M v nhng chin cng trc ri cn g. Mt anh hng y! }y c mnh l~o c th
thi.

Gi{ Moon ~ m tim ct tc ny trn phn t pha sau ca tim dch v ca cha lo. Hi
trong t, l~o ~ hc c ngh ct tc. Lo ght lm th ct tc nhng ngh rng cng l{
mt ngh thch hp v lo ch vic ng, l~o ~ mt i ph}n na b mng v rt kh khn khi
ngi m. Lo ch tnh c na gi tin so vi ch kh|c v{ cng ch c c mt kiu tc ct,
ngha l{ r v{ m bo tc bn s ngn hn so vi lc vo tim.

Moon l mt con ngi y hoi bo. Lo va qun l ca hiu dch v v tim ct tc,
va t ch nh mnh lm thm phn ha bnh v cng chng vin. Khi phong tro khai thc
urani bng n th trn, gi Moon bn b sung ngay mt gc c ph v ca hiu tp ha vo
tim ct tc ca mnh. Ngi ta ni lo l nh triu ph u tin trn th gii. Bn c th tm
thy gn nh mi th mnh cn ca tim ca gi Moon, t chuyn ct tc, |m ci, n
tra, bnh gas, sa cho n bnh m ri l|i xe i ngay. Chng ti thng bo by gi gi y ch
cn m thm mt ca hiu b|n gia dng pha trc v mt nh cha pha sau, th l
c mi th cn thit.

Th nhng gi{ Moon cht khi cha y s|u mi tui v mt cn au tim, ngay gia lc
thu thp l vt ti nh th vo sng Ch nht. Ngi thuyt ph|p ni Cha ~ rc lo v vi
Ngi. Tht kh tin l{ Cha cng cn th ct tc. My anh ng c hi ti, ti chng bit g v
tn gio ht. Tt c nhng g ti nh c l Moon bo rng lo chng quan tm mnh s v
}u sau khi cht, min lc l~o c th ngi thoi m|i l{ c. i ngi l mt chui di
nhng ngy thng phi ng ri m(2)!.
L Tnh nhn
Do v{o th|ng Hai, bui sng tri gi lnh, xm xt v m t.
Tit ng lnh c mt c trong nh ln ngoi sn. Nhng bui s|ng nh th ngi ta ch
mun b tr li ging, trm mn tht kn v ch i mt iu g kh| hn. Ma xu}n
chng hn. Thay v{o , ti li ang ngi ch khm ti mt bnh vin th trn, ti b m
m{ cha-bit-v-sao-ti-m. Ch cm thy kh s trong ngi, trong tm hn v tm tr.
Tht chng bit v sao na. V ti bo: Anh i kh|m sc khe i. Vy nn ti c mt }y,
mong c|c b|c s cha lnh cho ti.

i din ti l mt cp ~ gi{, ngi st nhau v tay trong tay.

H n mc gn gng, sch s v thng thm. Trn mi tc bc, ngi ph n ci mt bi


hoa y khng kh Noel, gm nhng qu d}u xen vi vi l trng nguyn. Trng k quc.

Bt gp nh mt ti, ngi {n ng ci tot v{ ni: Gi|ng sinh vui v!. Lp tc ti |p


li nh m|y: Gi|ng sinh vui v!, v{ ri u c ti cht tnh nh s|o v{ : G c, g c, g
c?

ng gi ht nho nh: Ka, anh nn cn thn, tt hn c l{ ng c khc hay bu mi.


Anh bit ti sao khng? V ng gi Noel sp ti }y ri. H|t xong, ng ci khc khch mt
mnh v li chc ti: Gi|ng sinh vui v!. Ngi v cng ci theo.

Va lc , c y t| t sau bn lm vic bc ra v{ ni: Chc Gi|ng sinh vui v, ch Ed.


B|c s sp kh|m cho ch ngay y. T pha cui hnh lang, bc s ni ln: Chc Gi|ng sinh
vui v, Ed! Rt vui gp li ng.

(a? Hay l{ do ti? L n{o ti ~ng tr n th chng? C th by gi l{ th|ng Mi


Hai ch khng phi thng Hai. Ti bit th n{o cng c ng{y n{y m{, nhng ti sao li l by
gi?)

C y t v ng gi theo li h{nh lang n phng khm bnh.

V ng Ed bn tin n ngi cnh ti. Thong bi ri, b xin li v kh |nh nh vo gi


ti ri gii thch: Hy vng ng y khng l{m ch lo ngh. B|c s ni ng y b t qu nh v
c th ang giai on u ca chng mt tr Alzheimer. Nhng nh th chng ti hiu l
ng y ~ gi{ v{ yu i. ng y ~ t|m mi t|m tui ri, c th cng ru r c. Bnh thng
ng y khng sao, ch i lc hi c vn , chng hn nh chuyn Gi|ng sinh n{y. V{i nm
trc, t trn cu thang ng y ht ln xung di nh rng ~ qun mt m l{ m
Noel v hi xem chng ti ~ trang tr c}y thng hay gi qu{ cha. Ti cng khng bit phi
ngh sao na, lc ~ l{ th|ng Ba ri. Nhng hm cng khng cn g lm na, vi li
ti ngh mnh cng nn chiu ng y mt cht. Th l c bui s|ng hm chng ti sa son
n Gi|ng sinh. Ti gi cho c ba a con gi ca mnh {, chng ti c ba a con g|i y
v{ chng n ph ti nu ba tra, g my c|i d}y n ri ra v gi vi mn qu. Chng ti
va lm bnh va ht nhng bi ht Ging sinh tht vui v.

Khi c|c con ~ ra v, ng y bo ti k li cho nghe chuyn l Ging sinh hi cn b v ng


y khng cn nh c. Sng vi nhau sut mt i, ti hiu ng y lm m. Ti bit ng c
mt tui th d di, b th nghin ru, thng xuyn |nh p hai m con. Sau l~o b i
vi mt ngi {n b{ l{m nh{ thuc, cn m th m lit ging lun. Hi cn b, cha bao
gi Ed c c mt ngy l Gi|ng sinh ng ngha. Vy th l no ti li nhc li nhng
chuyn , ti }u n lm th ch.

Chng ti ~ ci nhau s|u mi nm v{ ti cha bao gi ni di ng y iu g cha


tng y. Nhng ti quyt nh s to ra mt vi k c p cho ng y. C cht ai }u ch?
Th l ti k cho ng y nghe v c|i nm ng y nhn c qu l chic xe p ba bnh, ri
c|i nm ng y tm thy mt b xe la ln dy ct di ci cy, ri nm ng c gp ng
gi Noel, ri ln tham gia vo bui rc l Ging sinh nh th. ng Ed vui lm, ti nh r l
ng y cha bao gi tri qua nhng k Gi|ng sinh nh th nhng lc n{o cng m c th
m.

Ch bit khng, th|ng Ba nm chng ti ch dng li tic Noel m 24 ch cha sang


c s|ng 25 v ngay m hm Ed li tr v thc ti. Ch cn m 24 v nhng k nim
p l{ vi ng y ri.

Nhng bn thng sau th mi chuyn li din ra nh c. Mt bui sng, ti nghe ng y


ht nhng bi ht Noel trn lu v va i xung nh va chc Gi|ng sinh vui v!. Ch mi
vo thng By. Ri th|ng Mi cng th, thay cho l Halloween. Ring th|ng Mi Hai th
n hai ln, ri by gi l thng Hai.

Ln n{o cng th, ng y u bo ti k v nhng ngy l Ging sinh hi b v ti li chiu


theo nh ti. Ti bt u nhun nhuyn hn trong vic s|ng t|c nhng cu chuyn Ging
sinh ht sc tuyt vi n mc chnh bn th}n ti cng b|n tin b|n nghi. V{ ln n{o ti cng
gi my a con g|i n gip ti sa son Ging sinh. Cc chu rt ng h ti. Chng
mang qu{ n cho b, ht cho ng nghe v lm bnh. V c n hai ln thm ch chng cn
trang tr c cy thng na. C|c ch|u thch nh th. Ch bit khng, chng khng cn xem
l l Ging sinh na m l Ngy Ca B y.

n }y th ngi {n ng l bc tr li trong h{nh lang. ng v{ c y t| ang h|t nt


on cui ca b{i Jingle Bells. Thy ti, c hai cng la ln Gi|ng sinh vui v!, v{ ti cng
|p li tht ln: Gi|ng sinh vui v!.

Ngi ph n li v nh ln gi ti, mm ci v{ ng dy tin n bn chng. ng lch


thip m ca cho b, ri c hai i ra, tay trong tay.
Ti chng kp hi b y xem h s lm g trong nhng ngy l sp n }y. Nhng ti
ngh, hn ng{y n{o cng l{ L Tnh Nhn vi h ri.
Mt dp ph cch
gi ph n ln tui trong cu chuyn trc ~ gieo v{o u ti mt tng m

N
m~i n th|ng Mi Mt mi tht s ny n. B y c ni mt cu rng: Ging
sinh n mt cch bt ng cng l{m ta thy sng khoi lm y.

Cui thng Chn, nhng du hiu cnh bo sc mnh tn ph khng th cng


li ca mt ma l xut hin: Khp ni phng pht s hin din ca ngy l Ging sinh qua
nhng tp nh qung co qu tng. Bc m{n sng m kinh h~i bt u ph khp tinh thn
ti. n th|ng Mi Mt, ti tht s thy s Ging sinh. Ti mun chy trn, ti thc n
na m, c mt cuc hp hi ng ang din ra trong u ti. n sng, ti bn vit mt l
th nh sau.

Bn b v{ gia nh th}n mn!

Tun n{y ti ~ nhn thy trang ba ca tp ch Esquire s ra th|ng Mi Hai v mua mt


t v cho v. L do l v dng tt trn trang ba rt hp vi tm trng ca ti:

i Cha i! (Gi|ng sinh ti ri)

C l nu vit l{ Ly Cha lng lnh, Ging sinh li ti na ri! th mi ng kiu ma


mai nh. C hai c}u chng cu no th hin nim vui ngy l c.

Tuy vy, Lynn v{ ti dng nh khng th tr|nh c cuc tho lun v nhng g phi
lm vo dp l Gi|ng sinh. l{ vic chn ngt ch t gy ra nhng ting th di, ri li cn
phi lp danh s|ch h{ng ng ngi, ri danh sch nhng th cn mua, ri danh sch nhng
vic phi lm cng sm cng tt, du cho hon thnh sm nhng vic chng khc no hi
sao trn tri. Ging sinh l mt cuc khng hong.

V{ ngay ng lc , c hai chng ti cng nhn ra nm nay mnh s khng t chc Ging
sinh g na, t ra l khng theo cch mi nm. Chng phi l{ do nm nay chng ti tr nn
bn xn m l do chng ti khng mun tr thnh nhng con ngi bn xn.

Chng ti h~y cn cha qun c chuyn i n New Mexico dp l nm ngo|i. Chng ti


i qua th trn nh Taos y du khch, vn ~ tr nn no nhit ht c v s tiu th ho
nhong ca mi ngi ni }y, v{ sau tip tc l|i xe ln khu ngi da ca th trn.

Ni ch c s yn tnh v{ thanh bnh ng tr. H{ng nm, thi im t ngy 15 thng


Mi Hai cho n 15 th|ng Ging c xem l{ Thi gian tnh ti vng ny. Trong sut
mt th|ng , th trn ny khng m ca n kh|ch hay bt k hot ng thng mi no
khc. Chng ti c cm gic th trn nh b ny chng khc g th trn Bethlehem thi xa xa.
Do , vi s hiu bit ca nhng ngi anh em da , chng ti quyt nh nm nay s
c mt k l trong s tnh ti. Chng ti s khng i mua sm. S tin m chng ti chi tiu
cho k l c th c dng vo nhng chuyn kh|c c ngha kh|c. H~y d{nh thi gian i
mua sm thay chng ti v c gng gi cho tm hn c tnh ti mt cht. Cha s ban phc
cho tm hn bn c vui v trong th th|i.

Cui th|ng Mi Hai, hai v chng ti i Utah mt thi gian. Ch hai chng ti thi. m
Ging sinh, chng ti cht ly g t thn mt c}y thng t nm ngo|i v{ nhm mt ngn
la ln ri ngi bn nhau n b|nh m t lm v tht b hm u km t kh. Sau ,
chng ti i b tht l}u trong thung lng gia tri tuyt.

Trn u l bu tri m tht trong v quang ~ng.

Ri nhng v sao xut hin.

C th gii chm trong s tnh lng nghim trang.

V{ vng vng }u }y ting thin thn ca ht.


Pht huy

tinh thn ph cch


ri nghim Ging sinh y c ti duy tr v pht trin ra cc dp l khc trong nm.

T Do k l Ging sinh din ra tt p, ti gii thch vi gia nh v{ bn b rng ti


s p dng thi quen cho nhng dp k nim kh|c trong nm. Ti cng mong h
b qua cho ti ngha v quan tm v tng qu vo cc dp sinh nht hay ngy k nim
trong mt thi gian. Ngc li, ti cng khng mong i h s nh n cc dp l y ca ti.

Ti mun c gii phng khi cc ngy k nim. Ti mun bit cm gic k nim
nhng dp l xut pht t tr|i tim l{ nh th no, thay v ch l{m theo ngha v. Ti ha s
lun ngh n mi ngi u tin, nhng ai m ti yu qu v nng niu. Ti ha s quan
t}m n tt c v dnh tng nhng g h cn vo thi im bt ng nht.

Thc t, mi chuyn ~ din ra nh th no? Nu chiu theo nhng g ti vit hi thng


Hai th ti ~ c gng p dng nguyn tc y c mi ba thng. Tht chng d cht no.
iu c ngha l{ phi bit nhn nhng dp l sp n bng con mt vui v. Qu tht bn
phi c gng thm i cht, nhng n lc cui cng mang li nim hng th ch khng
phi s cm ght na. Bn b v{ gia nh dng nh thch th khi bit ti vn ngh n h,
c iu i khi cng kh ph}n bit c }u l{ s nng nhit }u l{ s chu ng lch thip.
Duy ch c c ch|u g|i nm tui ca ti l thng thn phn nn. Con b mun nhng bt ng
n thng xuyn hn mt cht.

Ti cng khng bit bn b v{ gia nh tht s ngh g v kiu tng qu y ca ti. H


khng ni m{ ti cng khng hi. Nu nhn chuyn ny t gc con s th qu tht h u
vt xa ti. Nhng khng phi l vn .

Tri tim ta s ch cn l mt tri mn kh qut nu lc n{o ln ca tnh yu cng


c suy ra t nhng con s.

Lm sao bn bit mt ai c tht s yu bn hay khng nu h ch cho bn nhng g


bn mong i ch khng phi l nhng g bn cn?
Mt tnh yu v i
i bit c mt ngi {n ng v{ mt ngi {n b{ yu nhau say m, MT TNH

T
YU LN, du c n hi tr mt cht. C bn mi, cn anh ~ nm mi. C hai
u cha tng kt hn, y vy m h li rt hiu v cuc sng hn nhn. H tng
chng kin nhng chuyn thc t ~ xy ra vi bn b mnh v quyt nh vt qua
cng nhiu kh khn c{ng tt bng cch ra trc cc gii php.

C th, h nh lut s tho ra cc tha thun tin hn nhn v tin bc, ti sn ri gp


c|c chuyn gia t}m l c t vn trc v nhng cng thng c th xy ra trong i
sng hn nh}n. C|c chuyn gia t}m l cng gip h ghi ra nhng cam kt, li ha lin quan
n i sng thc t, trong c s chu ng qua li i vi tnh kh phi l ca mi ngi.

Ci i, t nht cng ci mt ln ch. Nu khng t c n hnh phc th t ra


cng c th chung sng vui v bn nhau m~i m~i.

V th l h hy vng.

Trong bn tha thun ca h c iu mc s 7, lin quan n vn con ci v th nui


trong nh:

Chng ti ng , hoc l con ci hoc l th nui trong nh, ch khng phi c hai.

Ngi {n ng khng h{o hng lm i vi nhng mi quan h ph thuc. Tr con, ch,


mo, chut cnh, c vng, hoc bt k sinh vt sng no khc cn c cho n, cho ung u
khng c ch trong cuc i ng. Cy cnh cng khng. V{ c bit l ch. Tri li, ngi
ph n li thch chm sc nhng sinh vt sng, nht l tr con v ch.

Nhng c buc phi chn la v th l c chn bn tr. Ngi {n ng min cng tun
theo. Sau ba nm, h c hai c con g|i. i sng hn nhn v chuyn gia nh h din ra kh
sun s khin bn b cng phi n tng. Ni chung l mi chuyn vn tt p.

Th ri bn tr n tui i hc. Ngi m ho hc tham gia ngay cc hot ng tnh


nguyn v nn gio dc. Nh{ trng cn qu phc v vic dy m thut v nhc. Th l c t
chc ngay mt bui u gi| gy qu. Mi gia nh u ng gp mt vt n{o cho s
kin ny.

Ngi ph n y rt hiu bit v l ch. C ~ nui ch sut c cuc i mnh, c th


ni l bc thy v cc ni ch. Vi kin thc ca mnh, c nh tm mua cc tri nht ch
i lc mt ch ch con vi gi r, nui nng n ri bn ti bui u gi. Ch vi cht vn u
t, c c th thu li gp mi ln li nhun c th ng h qu cho trng hc. V t ra th
nh , c s tin th c nui nng mt con ch trong vi ngy.
Sau mt thng tm kim, cui cng c cng tm c mt con ch tuyt vi - y ha
hn. l{ mt con ch ci bn thng tui, lng x|m m, mt xanh l, cao r|o, khe mnh,
t tin v rt, rt, rt l thn thin.

Vi con mt y kinh nghim ca mnh, ngi m ny c th nhn thy con ch ny


~ tnh c hi t cc gen xut sc. N l kt qu ca s lai to gia hai con ch thun chng
c hng. Rt c th l gia mt con Labrador en v{ mt con Weimaraner, c ngh th. Tht
hon ho. ng l{ ho{n ho.

Vi nhng ngi khng c mt nh ngh nh chng ta, con ch n{y trng c nh th l


kt qu lai to gia mt con la Mexico v mt con b x thu nh vy.

Ngi m yu ch bt tay vo vic. C dt con ch n b|c s th y kim tra v chch


nga, ri mua cho n mt chic dy xch v vng buc c bng da trng rt thanh lch. Km
theo l{ mt c|i t n xinh xn, mt tri banh v mt khc xng cng bng da. Nh vy,
nhng khon ~ chi l{: 50 -la mua con ch, 50 -la tin b|c s th y, 50 -la cho dch
v l{m p cho ch, 60 -la tin b dy v nhng dng c i km kh|c, 50 -la tin thc
n. Tng chi ph l{ 260 la cho mt con ch ch sng trong nh mnh c bn mi t|m
ting trc ng{y u gi.

ng b nhn qua ng mt ln v ti mt. Anh ta ~ |nh hi thy du hiu ca tai


ha. Khng bao gi anh ta chu b ra 10 -la gi mt con ch trong nh ly mt gi.
CON CH, nh c|ch ngi b gi, l con vt c c|i ui d{i chng khc g di cui, ri my
cng chn v bn chn c nh c}y ht bn cu y lng l. Mi bn thng tui m to th l
qu| hc ng my c con gi ln ngi m mt khi n khng kim ch c nhng
cn hng ch.

Anh ta bit chc sau ny n s l mt CON CH LN, ln n mc c th mang cho s


th h trng b{y. N n tp v ch trong c mt ng{y ~ chn sch ch thc n ngi m
mua sn, ~ th cn li du rng trn ch}n gh, ci gh u bc da, v c i gi{y |nh
golf m anh ta yu thch.

D vy, ngi chng vn ht sc kin nhn.

Suy cho cng th }y ch l chuyn tm thi v h lm th v mc tiu tt p.

Anh nh li mc s 7 trong bn tha thun trc khi ci.

Du sao i na th vn an ton m.

n ti th Nm, mi ngi t hp ng trng bt u bui u gi. Khp ni


y ph huynh v nhng khch mi lm tin nhiu ca. Cn phng c trang tr p mt,
c thc n ngon l{nh v{ c mt kho h{ng ha b|n u gi. Cn b m ca chng ta th
rng ngi nim hn hoan.
CON CH c a v{o khu u gi sm hn d tnh bi khi ra xe kim tra tnh
hnh con vt, ngi chng pht hin n ang nhai lp da trn tay li mt c|ch c phng
ph|p, sau khi ~ gm my ci l trn lp bc ca bng iu khin.

Sau mt cuc vt ln ginh ly CON CH v vng tay mnh, ri li phi a ln bc


u gi|, ngi m ngi trn mt ci gh gp li c, nng niu con ch vi v tru mn c
bit trong khi ngi iu khin cuc b|n u gi m t v con ch cng tt c nhng n lc
m ch n ~ d{nh cho n, v{ c|c vt dng tng km khi mua bn.

Th con ch tuyt vi n{y |ng gi| bao nhiu n{o?

Mt trm -la t v ngi h{ng u, hai trm la t v khch ngi bn phi, hai trm
nm mi -la t v khch ngi gia.

Ngi ph n kh kht kht. Nc mt ln d{i trn mt ch.

CON CH bn lim nhng git nc mt trn g m ca ch.

Kh th thm khng cho mi ngi nghe, ch ni vi chng:

Jack, anh Jack, em khng th bn con ch ny. Em mun nui ni, }y l{ con ch ca
em. N yu em, v{ em cng yu n na, anh !

Mi cp mt trong gian phng dn v mn kch bi thm ny.

Ngi chng cm thy pht m n ni, anh nhn ra qu bng s phn ang ln v pha
mnh.

Jack, l{m n i anh, Jack. Ngi ph n th tho.

Khi , mi ngi trong phng u bit r ai s l{ ngi mua con ch. CON CH s v
sng vi Jack.

Khng cn phi e d na, v{i ngi trong |m ng bt u mnh dn tr gi|. CON


CH sp t k lc u gi| n ni. C mi ln ting th th{o Jack, l{m n i anh! ct ln
l gi ca n li tng thm mt trm -la, cn Jack mi lt li th thm tng thm nm -
la cho con ch.

C phng im lng mt lc l}u sau khi ngi ch tr phin u gi ln ting: Mt ngn


nm trm -la, ln mt, ln hai

C ting nc n trn bc u gi.

Cui cng, Jack ~ mua cho mnh mt con ch vi gi| 1.505 -la. Cng thm chi ph
ban u, tng cng anh ~ u t 1.765 -la v{o CON CH.
Ngi cha |ng knh y c mi ngi v tay t|n thng, trong khi v anh chy o
xung, qung tay quanh c anh. Si xch ca con ch vng quanh chn h v h i xung
hng gh u tin. Tht l mt bui ti |ng nh!

Mt ti mun, ti thy con ch DT Jack i b. Anh l{ ngi duy nht khe iu


khin n v{ anh khng thch hng xm thy mnh b con ch cht tit t li i nh
th h{ng trm dm.

CON CH gi c tn l{ Marilyn. B}y gi n to n mc c th dng ko cy. C l


Marilyn l{ con ch ngu xun nht th gii, ~ c gi n trng hun luyn n hai ln
m vn khng t kt qu g.

Jack vn cn ng ng|c. Anh khng th tin iu li xy ra vi mnh.

R r{ng chnh anh ~ ghi ra giy iu mc s 7, hoc l tr con hoc l vt nui trong
nh. y vy m{

Th mi bit nhng iu khon phc tp c ghi r rng trong hp ng hn nhn


khng phi lc n{o cng d c. Chng lun b nhng th lc mnh hn c|i ti ca con
ngi iu chnh. Thuyn tnh lun c l r. V{ hn nh}n cha bao gi l mt cuc tha
thun m{ iu khon n{o cng c th c thc thi.

Vi ti, ngi chng ~ ci b c quan nim c. Bit }u s c lc anh ta c th chp


nhn nhng con nga nh, lc { khng bu hoc ln . Hoc bt k th g. Ri s ti lc
thi.
k
k l mt phn ca i sng ni tm.
Trong th gii x hi v ring t, ngi ta coi s k l mt ti li pha ln gia s
ghen t v thm mun m bn khng nn c, chng hn nh t}m n v ca hng xm.
Tuy vy, tn su trong lng mnh, chng ta vn lun k.

C nhiu mc k kh|c nhau. Cha i, c g mnh cng l{m c nh vy l{


mt kiu k nh nhng, c phn hi h{i hc v v hi. Min s k y khng dn bn
n ch trm cp hay git ngi l{ c. Loi k trong th hin s thch th khi
ngi kh|c t c iu g cng th v chng khc g s-c-la c v ngt pha ng.

Ring ti, ti k vi mt anh chng ti nh{ h{ng Buffalo Tarven c k Seattle. Anh
ta ln quanh cc bn bi-da v{ ngh chi bng tay tri vi bn bng mt ci xng {o
mng c s 5 thay cho gy bi-da. Nu bn t ba qu banh pha trc, thm ch anh ta cn
chi bng u xng (~ dng bng keo qun k phn u trnh lm thng bi). Nu l
ngi thng minh v{ khng am m b mn ny, bn ch cn nhn anh ta h gc nhng ci
ti ca ngi kh|c l{ . Nhng nu bn mun hc hi i cht v b mn m thy c gio
khng dy trng n{y, cng nh sn sng b ra 20 -la M trong tch tc, bn c th
chi cng anh ta.

Tuy chi gii nh vy nhng anh ta li chng l g so vi c v ca mnh.

C ta thm ch c th chi bi-da bng u chi qut nh hoc cy lau nh ty theo bn


m khng h hn g.

C |nh bt tt c nhng tay c c phch trong th trn trc khi gii ngh lm m.
Ngi ta n rng thay v phi tr tin cho b|c s sn khoa, c ~ thng ng ba lt bi-da
tm l tr vo khon chi ph y. V ti rt ganh t vi c y v chuyn . V ti cng
ghen t vi Lena Horne mt c ca s M gc Phi cao ln, quyn r v{ y gi cm.

V ti l{ ngi M gc chu , du dng v ht nhng bi ht ca nhm Girl Scout rt


hay. S k ca v ti thuc loi v hi v khng khin c y phi xung a ngc sau
khi cht.

***

tui nm mi lm, ti bt u nhn ra mt s th mnh s khng bao gi c th t


c, v thiu c hi, trang thit b, tui t|c, t{i nng hay nhiu l do khc. Chng hn nh
chi bi-da bng xng hay chi hay cy lau nh l chuyn s khng bao gi c trong i ti.
Ti thy tc t vi s k m . V hy vng duy nht ca ti l{ c u thai li, mt iu
m ti v cng mong i.

Kip sau, ti s l mt ngi c th nh nhng b{i th xut chng v ngm chng vi


tt c am m, t{i nng. Ti s c th tht c tt c cc loi nt m khng bao gi qun.
Khi c ti sinh, ti s c th ni lu lo|t mi ngoi ng.

Ti s bit chi {n, khiu v, h|t ging trm, lm cc tr o thut v{ chi b{i As Time
Goes By bng kn trombon hay n ni s lm cho tt c nhng i tnh nh}n ~ tan v khi
nghe thy ting nhc cng phi tm v bn nhau.

V cui cng, ti s nh c c|ch chi b{i x ph.

Nhng ti li khng cn phi tr nn p trai hay khn ngoan. Bi l{ nhng gnh


nng m ti khng th mang vc ni. Phn ln nhng g ti mong c ch l nhng th nh
nht m{ ti ang k vi mi ngi xung quanh ngay by gi. V d nh git gii qun
qun mn bi-da bng mt ci xng.

Hoc c th l bng mt chic a.

Ch th thi l{ cng l{m nn mt iu g ri.


Tn dng
t hm, t Thi bo New York ng gi| ca mt b dng c sa cha dng

M
trong nh. Theo h, l{ b sn phm a nng c gi| cc tt, bao gm mt ci
ba, nm c|i km, chn c|i tua vt, mi hai ci c l c, mi bn ci c l m
c, mt ci c l iu chnh c, mt b mi bn cm in, mt b by ci tua
vt vn c, mt c}y thc o d{i gn ba thc, mt con dao a dng, mt ci km
tut v d}y in v mt c|i ca xp li c. Tt c ng trong mt ci hp nhm, gi
149,95 -la M cha cng thu.

~ c lc ti nh t mua hai b dng c .

~ c lc ti ngh c|c dng c gip mt ngi {n ng ra d|ng {n ng hn.

~ c lc ti ngh nu mnh khng c mt nh{ kho ng cc vt dng trong nh{ th cng


mun c sng cnh mt ngi c nh{ kho nh th. l{ c m ca mt ngi {n ng
hay lm nhng cng vic lt vt. Ngc li, nu ti c trong tay nhng dng c v vt dng
cn thit, hn ci bn phn phi dng chng thng xuyn s b gii hn. Bi nhng cng
vic sa cha nh ca thng thng chng c g l sng to.

Thc t, trong nh xe nh ti c rt nhiu dng c cn thit, y l{ cha k n


nhng hc t cha y cc vt dng dng sa cha nh ca. Ch c iu ti khng c
thi gian ra ga-ra m son ly my ci hp v hc t . Ti bt u nhn ra nhng dng
c v vt dng chng khc g ba ch gip cc v thn trong nh cm thy khuy kha. Hn
na, ga-ra rt ti v lnh na.

Th nhng, b quyt tht s sa cha nh hiu qu li kh| n gin, l{ bn hy


tn dng nhng g sn c khi cn thit.

ti cho bn mt v d. Gn nh ph}n na nhng cng vic sa cha trong nh ca


bn s cn n ci tua vt. Bn khng cn phi ra ga-ra v tiu tn mi pht tm b tua
vt gm hai mi c|i vi ba loi u c nam ch}m gi| 60 -la M. Xung quanh bn lun c
rt nhiu tua vt y thi, chng hn nh mng tay hay bt k ng xu no. V bn khng
th b qua nhng b dao trong bp nh bp chnh l{ ni c y nhng con dao m bn c
th dng lm tua vt rt tt. Th nu chng may bn l tay lm gy mt phn mi dao?
Khng sao c, lc bn s c mt ci tua vt ci tin.

Ngoi ra, bn cng c th dng tha thay cho nhng con dao. C na cng c th dng
cy np hp, mc d vt ny c v thch hp cho vic trn sn hn. Vn l xung quanh
bn lun c tt c nhng loi tua vt m bn cn, ngay trong nh bp.

Bn cn mt chic ca loi nh ? H~y dng dao ct b|nh m c li rng ca.


V phn km, bn c th dng nhng ngn tay ca mnh. Nhp hoc kp phi qun o
cng c th c dng thay cho km trong nhng vic lt vt. Nhng loi km tt nht phi
ni n chnh l{ h{m rng ca bn. Ch c iu bn ng bn tr trng thy bn ang
dng rng thay cho km m{ thi.

Nh}n }y, chng ta cng nn ni thm v nhng cng c mnh m kh|c trn c th nh
u gi, khuu tay, nm tay v bn chn. Bn c th sa cha c rt nhiu th bng cch
|, p, lc hoc nm.

ct v m nhng mn , d nhin l{ bn c th dng n tt c cc loi dao trong


nh bp, li dao co v b ct mng tay trong phng tm. Qu l tin li v sn bn
s c lun bng keo c| nh}n dng khi b t tay, chy mu trong qu trnh thao tc.

mi, bn c th dng c|i gia mng tay i vi nhng vt nh v bn mi ph mai


i vi nhng vt ln hn.

Mt vt khc khng th thiu chnh l cun bng keo. Khng gia nh hay vn phng
no li khng c vt ny. C th trc nay bn khng tr nhiu bng keo trong nh{, nhng
bn c bit l{ vt dng phi c trong mi s mnh ca C quan h{ng khng v{ v tr Hoa
K (NASA) khng?

V bn cng cn nhng th c bn nh bt ch v{ giy na, phng khi phi ghi li li


nhn cho th sa cha n nh mt khi chnh bn lm hng mt vt g .

i vi nhng mn lt vt, bn khng nht thit phi n ca hiu bn dng c v


dng trong nh{ mua. Hy tm trong nhng mc rao vt chuyn b|n c trn b|o,
chng hn ca ai mun dn nh nn cn bn. Nhng b c v{i chc nm xem vy m
li rt hu dng. Phn ln nhng g bn cn sa cha nh{ u nm trong .

Bn thy , s tht l ti nh, trong th gii ring t v{ b mt, hu nh chng ta t tay


lm ht mi th. cng l{ c|ch m{ chng ta vn thng sng hng ngy. Chng ta chp
nhn n v cm thy n tha. Tt c ch l vn th|i ca chng ta m{ thi, nh bn s
thy trong chn nguyn tc chm sc nh{ ca sau ca ti:

1. Hy c lm mt mnh. Khn gi him khi hu dng.

2. Cho d m bn c gio dc bn nh th n{o i na, th cu nguyn v nguyn ra l


hai iu chc chn s xy ra khi bn sa cha nh mt mnh.

3. Hy tm kim ht c trong nh bp, bi trong c rt nhiu dng c hu ch li m


p, kh ro v gn t lnh y thc n.

4. Nu l{ in t, h~y mua mi hoc hi mt a tr mi hai tui.


5. Hy tp trung vo tng vic mt, v d nh cm in vo, thay pin mi, thay bng n
hay cu ch, kim tra xem b c rng hay khng, th bt cng tc hoc sn pht b mt mt
vt n{o .

6. Lun tin vo nhng iu k diu. Chng hn nu bn lm rt chic ng h bo thc


trong lc th|o n ra v{ t nhin n li chy th c ngha l{ bn ~ cha c n.

7. Nu vt g trng bng phng th c ngha l{ n bng phng.

8. Nu ban u bn khng th{nh cng, h~y nh ngha li s thnh cng.

9. Trn tt c, nu nhng g bn lm b xem l ngc nghch nhng li c tc dng th n


chng ngc nghch cht no.
Thc h{nh

truyn khu
l mt bui sng th T th|ng T|m, ti ang l|i xe trong th trn v hng hiu

ct tc Moons. Va chy, ti va t hi khng bit sau ny c khi no mnh tr


thnh mt trong nhng ng gi chng c g lm ngoi vic quanh qun tim ct
tc m k chuyn khng. Bit }u y.

V khi nhn ln chic gng chiu hu trong xe, ti cng thy iu kh d hn ti


ngh. Bn th}n ti cng bit vi chuyn hay ho y ch. C th hm nay sau khi ct tc, ti
s ly mt ci gh v ngi xung, k li cho mi ngi nghe cuc phiu lu ca mnh hi
ma h nm ti mi by tui. C l ti cng nn din tp cht t, ngha l{ c ni cho ging
vi ging ca ngi gi.

ti k v my con nhy hay cn qun o nghen. Mi ngi }y vn bo l phi coi


chng nhng con nhn en gm ghic nhng vi ti, ti li thy loi nhy t hn nhiu.
Chng cn ph qun o v thiu tri c c. Loi nhy nguy him hn my ngi tng
. C mt ma h, ti chng kin chng thiu tri c mt cn nh{ g tri chn nui gia sc
Prade m{. Th nm ti vi my thng con trai khc phi sa li hng ro cho gi Mickel
ch }u.

Rusty thch n c s|ch v{o ban m cho n khi bun ng mi thi. Nhng m{ th
th tt c l b vng Carson c bu v ch c |nh s|ng v{ thay v c sch, Rusty li phi xua v
p. Hn ni a, n mt m n, gia lc tri nng th hn ng ht ca ci v ca s trong
gian nh g li, ri ln cht giy bo vi v vo mi l hng, khe k l b khng chui vo
c. Hn mt c ting ng h, m hi nh nhi, nhng Rusty th{ chu cht nng ch nht
quyt khng sng chung vi l b.

Rusty t n cnh ging v cun quyn tp ch Life thnh mt ci di. Hn ng bn


ging, p mnh vo my con b cn st li trong phng vn cn ngu ngc tm n ch ngn
n. Tht tnh, hn p n ni lng chng bay l t, khp phng y nhng mnh xc b.
Rusty ngh mnh ~ git sch khng cn mt con b no trong nh.

Khng gian tr nn yn lng v Rusty qun mt iu thuc, ly quyn Readers Digest ra


v nm xung ging c trong yn bnh. Ngay lc sp chp mt th mt con nhy to tng
m{u x|m y lng l t }u bng xut hin, bay vng vng quanh ngn n v{ s{ xung
khong gia Rusty v quyn sch. Rusty ngay lp tc c chp ly n, c p n nhng khng
ti no bt hay git c. Ti ngh hn Rusty phi in tit lm bi ngay sau hn gm ln,
lao ra khi ging v chy sang phng bn, va nguyn ra va chp ly mt thanh ci t l
v quay tr li la ln: Tao s dy cho my bit th no l c lm phin ngi khc. M{y,
bn thu v li!. Ni ri hn chy bng ngang ging, tt mnh mt hai c|i nhng ht, cn
con nhy bay ln cao, gn nh chm trn khin Rusty khng ti no chm n n c. Thy
vy, hn bn quay sang p mnh v{o tng v la ln vi con nhy: My s phi cht, my s
phi cht!.

Rusty p ln tng m~i cho n khi con nhy bay i v{ s{ v{o ch ngn n tr li. Hn
p mnh nhng ht v va phi ngn n thp bng parafin. Ngn n v tan, parafin v
thy tinh tung te khp ni. Khng th no chnh x|c hn na! Khp tng y la v trn
s{n vng v~i c|c mnh thy tinh, tt c chng ti nhy khi ging, va chy va la. Mi
ngi va i tm x, vi nc v xng, va la ht nh ch phi la. Chng ti thot khi
ngn la, va kp lc c cn nh g b chy xm. Phi mt mt tun sau chng ti mi gi
ht tro khi my ra ging v nht mnh chai ra khi chn.

V{i hm sau , Rusty li c c sch v con nhy x|m to tng li bay n ri chui
vo gi anh ta. Chnh n, chnh l{ n, n t ci cht quay v!. Nhng ti khng bit, ngay c
mt con nhy cng khng n ni ngu xun nh th. Rusty go ln rng hn s ly sng v
tin con vt v vi Cha. Thy vy ti bn thi tt n v khng mun cht sm.

Lc n tim ct tc Moon, cn h{o hng ca ti tng cao. Ti ct tc ri i ra ngo{i, ch


mi ngi ang ngi trn my ci gh m}y di bng rm. Ti k cho h nghe cu chuyn
ca mnh. H ch lch s mm ci. l{ c}u chuyn cui cng ti k ra c. Ti c nhc
h l cn my cu chuyn hay hn na c, nhng h tn i c.

S tht ~ r, ti ch l mt ngi k chuyn nghip d gia bao nhiu chuyn gia.


Ngoi ni dung cu chuyn, bn cn phi bit din xut na. Ti phi hc cch dng li
ng ch, tr|nh ci v cu chuyn ba ca chnh mnh v bit to ra cao tro, trnh nhng
lc ngi nghe c xu hng mun da v{o lng gh. Thm ch c l ti cn phi hc cch
phun nc bt na. V cn xa lm ti mi c th tr thnh mt lo gi thch bun chuyn.
Chuyn o{n th
My thng va ri, ti nhn c thng tin ca nhng t chc sau:
Hip hi Xm hnh Quc gia

Qu Bo tn Tr chi ch Quc t

T chc Nhng anh h

CLB Burlington Liar

Hi Su tm kh}u

T chc H tr Ngi bo ph

Ban iu tra Cc hin tng h cu

Lin o{n Quc t ng h tr chi Tiddkywink

Hi Lch s Gia cm Hoa K

Hi Su tm bugi Hoa K

CLB Ngi hm m Dracula

Bobs International

Hip hi Nhng ngi su tm qu cu tuyt

CLB hm m ngh s Liberace

T chc d ln Quc gia

CLB Su tm Nhng s vic |ng nh

T chc ngi M yu thch chut

T chc c hnh tang l trn khng Hoa K

T chc Nghin cu di Quc t


T chc Nghin cu la Hoa K

Hi nhng ngi yu thch vng quay nga g Hoa K

CLB nhng ngi hay chn ch Hoa K

Hip hi iu tra nhng iu khng gii thch c

Ring vic tr thnh thnh vin ca t chc cui cng ~ thu ht ti, bi ti khng h
ng k nhn c chng th bn tin |ng kinh ngc ny. Ti khng ti no gii thch c
cho v ln th k ca mnh hiu ti sao mnh c lin tc nhn c chng. C l th nn ti
mi tiu chun tham gia vo Hip hi iu tra nhng iu khng gii thch c.

Ban u, ti thy nhng quyn sch qung co ny vui vui, ri th v v cui cng l hp
dn.

Phn ln nhng t chc ny hot ng nghim tc v{ c mi ngi nghim tc cng


nhn.

C l l do chnh sch t do thnh lp hip hi v{ o{n th ca Hoa K nn mi c nhiu


t chc, n v nh th.

Nhng sau }y l{ bng chng cho thy mt s ngi M ang li dng c quyn .

C n hng ngn t chc, o{n th c thnh lp da trn cc s thch, quan im


khc nhau ca con ngi. Nhng t chc ny cho thy nhu cu tm ngi ng hnh ca
chng ta, bit rng mnh khng phi l{ ngi duy nht quan t}m c bit n mt iu g
(cho d mi ngi trong chng ta vn cc k thch c l phin bn c nht).

C ln ti nhn c ti liu t mt ngi {n ng vn l thnh vin duy nht trong t


chc ca ng. ng ny thy rng c nhiu t chc cng ch c mt thnh vin, th l ng
thnh lp Hip hi Quc t nhng g ti kin nh v cu lc b mt thnh vin.

Khi nhng l| th khng gii thch c y c tip tc a v, ti nhn ra }y hn phi l


tr ca mt ngi thch a n{o . Phi l mt tay bn n{o ri. V{ ti ngh n ba
ngi, u rt tinh nghch v{ thng hay l{m ngc li l thng. Th l ti thn trng
theo di trong vi tun.

Khi ~ chc chn ai l{ ngi ~ gi tn ti cho cc t chc ny, ti bn gi tn ca anh


ta cng l ph tham gia cho cc t chc ng k cho anh ta nhp hi lun.

Vy l tnh th thay i ngay thi m.

Nhng khng h. Tr a vn tip tc cha v pha ti.

Ti ~ o|n sai ngi.


V{ ngi bn m{ ti ~ ng k cho tham gia c|c hip hi ny th b chong khi thy c
ng th t n n v, ht nh ti trc }y.

Chc mng! Gi }y Hip hi th t b n nhng-th- qu-qui-ny-t-}u-ti? ~ c


n hai thnh vin. Cho mng bn n vi cu lc b ca chng ti!
Nhng v tin nhn

|ng knh
n nh sut cuc i, ti bit rt t ngi trng h Fulghum vi mnh (pht m l

G
full-jum). Gia nh ca ti rt t ngi v{ thng cht sm, li c mnh ti trong
ci cy gia ph ny. Theo kt qu nghin cu ph h mi }y trn mt s ngi h
hng xa, bt k ai c cng tn h y u l b con vi nhau. Nhiu nm trc, chng
ti ~ t chc mt cuc o{n t ca h hng trn ton quc v c th ni l ring s
ngi tn Robert Fulghum cng thnh lp mt i bng chy.

Hn cc bn cng bit, khi to cy gia ph ngi ta thng ch n nhng nhn vt


ni ting trong qu kh. Chng hn nh hi tc th k th VIII X, cc v vua cha, nhng
thnh vin ca cc cuc vin chinh ln, cc hip s, cng tc v nhng ngi ng hnh
vi c|c tng lnh chinh chin }y .

Nhng tht s ti cng khng chc l mnh c nn t ho v tt c nhng con ngi ny


khng. Chng phi h l nhng k ~ cp bc, cng ot chuyn gy chin tranh i vi
nhng con ngi v ti sao? Chng phi h l nhng lnh cha ~ {n |p nng d}n
sao? V chng phi h l nhng k di c chuyn i khai th|c, tm kim mt iu g v b
sao?

Cn nhng ngi ph n th sao? Ti kh chu khi thy nhng ngi ph n tuyt vi


trong gia nh khng h c tn vinh.

Thm v{o , ti cng d|m cc rng gia nh ti ~ khng h nhc n nhng k n


n, di tr, my tay trm cp, mc ti, hn nht, nhng tn h v{ c|c u bp t lu trong
h tc.

Thc t l{ a s nhng ngi c cng gen di truyn vi chng ti l nhng ngi ht


sc bnh thng. H nh v lm vic, do chng ti thng khng bit g nhiu v tn
tui hay cuc sng ca h. H ging vi a s nhng ngi mang h Fulghum trong x hi
hin nay hn nhng nhn vt ni ting xuyn sut cc th k.

V ti t hi khng bit vo ci thi xa xa y th mi th din ra nh th no.

Ti bn tng tng mnh ang sng vo thi im th|ng T nm 992, ngha l{ c|ch
}y hn mt nghn nm, v{o th k th X. Cc nh s hc hin i gi l{ Thi k en ti,
khi con ngi ch bit da vo cc ngun s|ng nh mt tri, mt trng, n du, la, nh
sao v sc mnh duy nht l{ c bp ca con ngi, sc ca loi vt v sc nc. Vo thi
, tn ca ti i loi s l{ Robert Bc-Chn-Cung-in (v{ theo ting Php s l: fol-
jambe).

V{ nh th, ban m ti s ng trn sn tri rm bn thu, trm mnh trong chic o


kho|c khng tay y rn, trong mt gian phng cng v, chn a con, ba anh em trai, mt
ch gi, b m v, mt b{ d v{ v{i a tr m ci.

Cng c th ti s sng trong mt dy lu nm san st nhau, lm bng phn lip trt


bn. V m, ti s ng chung vi hai con b, hai con heo, vi con g vt v my ch ch. Ri
thi thong ti s git mnh tnh gic v mt con g n ang m chy rn trong my ming gi
trn u ti.

Sau ba sng vi th bnh m cng anh, i thiu v{ bn thu cng mn cho sung, ti
s ra ng cy ba c ng{y di tri ma vi nguyn b qun o ng. Theo s liu ghi chp
th vo th k th X tri ma rt nhiu, th nn c v v hai con trai ca ti cng phi ph
ko cy khp c|nh ng sng nc. V vi cuc sng nh th, suy ngh ca ti hn ch xoay
quanh nhng vn thng tnh nh: Mnh s n }u?, Mun | my con g{ n{y qu|,
Tri li ma na ri, Mnh bnh, mnh mt mi qu|, Mnh tht i mt con g{ i.

Hng ngy, ti lo s mt lc n{o mnh s b cun vo nhng v xung t vt vnh


lin min gia xm ging vi nhau, hoc chuyn |m k cp v kh y mnh s bt i gia
sc, v v cc con ca ti.

Ri li cn phi lo lng liu c khi no tay lnh cha gi i lnh ri cht mt xc }u


, hoc n mt ngy hn cho ngi n ly i nhiu hn s lng thc ~ tha thun
trc .

Ti lm vic n ti mt, sut su ngy mi tun, nm mi hai tun mi nm m{ khng


h c mt k ngh php hay ngh m no.

Ban m, ti v{ nhng ngi trong gia nh co cm quanh ngn la m do ci t, co


xc da tht do b b cn, bt chy rn cho nhau, n ch|o sung v{ t hi v sao nhng
ngi sng trong dy lu bn kia sng cht hi tun trc.

Ri ti li nm xung ng mt gic ng kit qu, i l. Khng n ni i mun cht,


nhng ng l{ i l.

Ti khng h c b|c s hay nha s chm sc. Ti khng bit c cng khng bit vit
hay lm ton. Tnh dc v bi tit ch l vn nhu cu v c tha mn bt c khi no
chng tri ln.

Vo ngy Ch nht, v bt buc m ti phi l bc n nh th nh c|ch v{i dm


nghe ging v ha ngc v nhng ti li b {y xung a ngc. Ti tin rm rp vo s phn
n ca Cha, v cuc sng hng ngy ca ti l li nhc nh khng ngng cho vic ti khng
c Ngi chiu c. i km, l lt, hn hn, bnh truyn nhim, dch hch, su thu,
chin tranh, s tc tu v{ tui th km l nhng iu xy ra thng trc mi ngy.
Sau bui l, ti s tm ra mt tay chin hu n{o ang c sn c vi bia ch chn
vi nhau n say kht, ri cm gy gc m qut nhau cho n khi ng~ ln xung rnh, b
tay i din ca lnh cha pht v v li v nh{, ri sng hm sau li tnh gic v con g
m rn trn u.

Cuc sng l{ mt s vt ln trong chn cht hp, tn bo ginh ly s sinh tn


mi ngy, khin ti cn kit mi sc lc. y vy m cuc sng ca ti vn cn tt p
hn nhiu ngi khc.

Mi th kh| n gin v khng h phc tp, c th ni l vy.

Ngoi nhng g ti thy bn ngoi tp lu ca mnh th ti khng phi lo ngh v bt k


iu g din ra trn th gii ln ngha cuc i. Nh th gii |p tt c mi cu hi m{ u
c n gin ca ti ngh ra. V{ ti tin rng mt ng{y n{o mnh s ln thin ng, ni m{
mi th trn c tuyt vi. trn khng c g{. Ngi ta ni vi ti nh vy v ti vui v
tin ngay nh vy.

V ti khng phi i qu lu mi c th ln thin ng. th k th X, con ngi


sng n bn mi tui ~ gi l th lm ri. Nhiu kh nng l{ ti s cht trc tui , do
i km, v mt vt nhim trng n{o , v dch bnh, chin tranh hoc ch n gin l v s
hao gy mi ngy.

Dng di ca ti vn tn ti sau nhng thi k gian kh.

Nhng ngi b con ni ting ca ti thi khng khin ti n tng bng nhng con
ngi v danh ~ gan gc tn ti gia iu kin sng khc nghit. Ti t ho v l hu du
ca h.

C mi ln vp ng trong cuc i, ti li ngh n h.

Ri ti li ng ln v tip tc sng, lng tng nh n nhng ngi ng hnh gan


gc y, v{ ngh n li ch ca la hu du ca chnh mnh.
Mng anh

cn sng tr v!
hng cuc i thoi ni tm gia bn thn ti v bn th ngc nghch trong ti,

N
gia ti v c hi ng thng khin ti ri tr. Chng li cng ri rm hn i vi
mt ngi quan st t bn ngoi. Nhng li i thoi li din ra trong gian
phng b mt, ni nhng vic kh khn nht c thu xp n tha. C l nu
chuyn nhng c}u i thoi sang dng t vn s d hn:

Mn n ngon nht m anh tng n l{ g?

Sp g v bnh quy mn.

Thi n{o, nghim tc i.

Ti c a }u. C|ch }y khong mi nm, trong ba tic n giao tha, ti ~ ung


gn cn mt chai ru brandy ca Hy Lp. Lc ti khng h bit mnh ang trong thi k
bnh cm t hi nht trong i. S|ng ra, ti ri v{o tnh trng i-Cha-i-gip-con-vi-
con-s-khng-bao-gi-ung-nh-th-na. Va mc cm Hng Kng va kh chu gh gm
do hu qu ca chuyn ung ru. u ti au n ni mi ln c ng l ti li rn ln. Ti
mt hng ting ng h trong nh tm i ln i xung. To{n th}n ti au nhc n pht
khc. Sut bn ngy, ti c tng mnh sp cht n ni v{ ch i thn cht n n
mnh.

Khuya m th nm, ti bt u cm thy i bng. Ba gi sng, ti liu lnh n mt tha


sp g nng v mt ci bnh quy mn. Phi t nhin, ti nhn ra th th|ch ~ qua.
Nhng g ti nut xung khng cn tr{o ngc ln na.

Th l ti chn sch th sp g v c gi b|nh quy. Cha tng c th g ngon hn th i


vi ti. Qu l ba n ngon l{nh nht m ti tng c.

Vy l nhng cm xc tt p nht trong i thng n vi anh khi anh bt u cm


thy kh| hn sau nhng g t hi nh.

ng vi mi khng hong, du ln hay nh trong i ti.

Hy k cho ti nghe v mt cuc khng hong tiu biu trong i anh i?

K v ci ln ti tm cch t t c|ch }y hai mi lm nm nh!


l{ thi im ht sc t hi. Nhng g ti c dng nh u gi di v mt m, t cng
vic, hn nhn, s nghip, tnh bn, i sng gia nh cho n tng lai.

Nc ci ch ti li lm tnh nguyn vin cho mt dch v t vn sut 24 gi mt


ngy cho mt trung tm h tr khng hong. Nhng con ngi tuyt vng c gi n gia
khuya v ni h mun t t. V ti quyt nh thi vic khi bt u ngh rng h ng. Lc
, suy ngh cht i bt u tr thnh mt tng hay ho i vi ti.

Th ri anh lm g?

Mt sng n, l sng th Hai, ti b nh{ i. Ti ln xe v{ chy ra s}n bay, n ngay


chuyn bay k tip. l{ chuyn bay i Texas. l{ ni cui cng ti ngh n trong u
nhng Texas li l{ ni ti ln ln, c th v th m{ ti ~ v thc mun n , tr li
im bt u, hon tt ci vng trn lun qun v tm xem mi chuyn bt u sai lch
t }u, hoc c sai lch g ~ xy ra chng Ti cng khng bit na

Ri anh l{m g khi n ?

Tm mua mt khu sng, nhng v khng phi l cng dn ca tiu bang nn bt


buc phi i mt thi gian. Th l{ nh t t bng sng b loi b. Vy cng hay v ti
tht s khng mun t bn vo mnh ri li mt m h ln m{ ngi khc phi dn.

Ri sao na?

Ti tm ch nhy lu nhng Texas chng c ni n{o cao nhy, hn na lm


th cng g}y chuyn lm xm lm.

Hai ng{y tri qua. Trong lc cn ang ngh c|ch t t, ti li chic xe hi thu i ngm
li khung cnh mnh tng sng lc nh. Nu k li vi anh lc ti ang suy ngh th y l
ni di. Ti chng nh c g. Theo ngha n{o , n ging nh mt gic m, hiu theo
ngha kh|c th l{ mt cuc ph bnh nghim tc ton b qu kh ca mnh; nhng t ng
chng ngha l g khi , ti ang chm n tng hm rt su ca tm hn mnh.

Ri ti cng vch r c k hoch ca mnh. Ti mua mt ci ng gn trong my ht


bi v vi cun bng dnh bn rng. m ti l|i xe ra vng ng trng, chy thm khong
v{i trm c}y s ri r vo mt con ng bi bm v tip tc i thm mt on. Ri ti
dng li v c gn mt u ci ng nha vo ng p xe, ri lun on ng vo xe qua ca s.

Lc anh ngh g?

Cm gi|c nh ang din ra mt cuc tranh ci gia ba ngi. Mt th ch mun lm


cho xong.

Mt th c cho l{ chuyn a. Cn ngi th ba th c tp trung vo cun bng dnh,


khng quan t}m n hu qu. Ti c th nghe c c nhng g h ni vi nhau: C nhanh
ln khng h?, Hn l{m khng xong }u, v{ Ch ti cun bng dnh anh mua y!.
Vn nm ch ci ng nha th trn m ng p th hnh bu dc, v ti phi tm cch
ni chng li vi nhau bng cch dng tht nhiu bng dnh bt nhng ch h. Khi ti
my xe, sc nng t ng p lm chy keo ca bng dnh, th l ci ng nha ri ra.

Tht ng ngn v bun ci! Ti tht ng nghch khi lm mt vic nh th. Chnh s
km ci ca bn th}n ~ bo v ti. Ti ci ph ln v khng ti no t t c na. Ti
ci r ra nh in nh di, ri chuyn sang khc nc n au kh, ri lng thinh v li ci
ph ln. C th ti s ngi m{ cht v ngu xun mt, lng tng tng ra dng tt ng
trn b|o nh sau: MT NGI [N NG CHT V KIT SC SAU BAO NHIU N LC T
T THT BI.

Mt ngi ngc nh ti th sng lm g kia ch!

Nhng nu ti thnh cng th sao? Ti tng tng cnh xc mnh ngi bn v lng
trong chic xe thu, gia mt bi c}y n{o v{ th gii vn tip tc quay vng m khng c
ti. Nu vy th vic ti l{m v ngha qu| i mt.

Ri ti bt u ngh n cc bc tin nhn ca mnh, thy rng mnh cn sng by gi l


nh rt nhiu ngi, c {n ng ln {n b{ ~ chu ng tt c nhng g cuc i nm cho
h, v h vn tip tc sng. Dng m|u trong ti ~ tn ti qua Thi k en ti, qua trn i
dch hch honh hnh hi th k XIV, vt qua c mt i dng n mt vng t mi,
tri qua bao chin tranh v nhng cuc hn nhn t hi, nhng ln ph sn v tt c nhng
tht bi m so vi chng, cc vn ca ti dng nh ch |ng gi l chuyn d ngoi.
Trong dng mu ti lun c sn s do dai, ngoan cng. Vy th lm sao ti c th b cuc
ti }y kia ch? Lm sao ti c th vt b tt c nhng iu kia ch?

Ti li bt u ci ln. Ti nhn ra mnh khng cn mun cht na m{ thay v{o l{


lng ham mun c sng, sng nhiu hn, v phi l mt cuc sng c ngha. V{ nu nh
ti mun tm mt iu g ci th chnh l{ ti }y, bi chng c ai ngc nghch hn
ti.

Cha bao gi ti cm thy trong lng d chu nh lc . Sau nhng cm gic t hi, khi
anh bt u cm nhn c nhng iu tt p th chnh l{ nhng cm gic tuyt vi
nht trn i ny.

Ri chuyn g xy ra?

Tht l xu h khi b nh{ i t t ri li quay v. Nhng qu tht, lc ti mang mt


tm trng ht sc vui v v{ yu i.

Nhng ti ~ l{m bun lng gia nh, bn b v{ ngh rng mt cn b~o t s n ra khi
gp v. L lng thay, c y li ht sc bnh tnh. Ngh k li, ti ng rng c y ~ nhiu ln
cu mong cho ti bin mt hoc cht quch cho ri. Nhng th|i ca c y qu l{ |ng
ngc nhin.

C y tng ti mt mn qu mng-anh-cn-sng-tr- v.
l{ mt con chim hong yn. Mt con chim ng vng, sng ng v lun ca ht.

Ti vn khng a vt nui trong nh. y vy m li c mt con chim xinh p nhy nht


trong chic lng lm bng nhng si d}y ng thau treo bn ca s, lc n{o cng ca h|t vui
v mc d bi ht ca n chng c g l vui. Tht bun ci! Ti cn nh mnh h ht vi
n: Ht i chim, ht ln chim!.

Trong vng mt nm sau th cuc hn nhn ca chng ti kt thc, ri nhn lc


ngi ta ang lau dn lng ch chim hong yn bay vt i. Nhng ti s lun yu qu v
mnh v ~ tng cho ti mt mn qu yu kiu, y cm thng , mt con vt vn lun ht
trn bu ca s vi tm hn trn ngp nng ca ti v{ ch{o n ti v nh sau nhng trn
u b.

u b ? u b no? K cho ti nghe v nhng trn u b y i!

Hi cn nh, c ln ti theo b i cng t|c Mexico. Chng ti n Plaza de Toros


Mexico City xem u b. Tht l mt tri nghim tuyt vi. Ngay gia thanh thin bch
nht, anh c chng kin nhng iu kinh khng nht, t s s h~i, m|u me n ci cht
ln s cung in sng sc ca |m ng chng khc g khng kh thm st, git chc m ti
tng thy trong c mng v{ tng tng. V{ ti ~ khc.

Tri nghim mnh m khin ti quan t}m n chuyn u b trong nhiu nm, d
cha bao gi ti c dp i xem li. Ti ~ c rt nhiu sch, thu thp nhiu bi vit, xem
nhiu phim nh v ni chuyn vi nhng ngi hm m cng hai ngi u b chuyn
nghip.

Chng phi l{ v ti thch u b n th m{ v tr chi n{y li cho ti mt hnh nh


n d v cng r nt khi phi i din vi bng ti cht chc c lng vng trong tm tr ht
lc n{y n lc khc.

Nh kinh nghim v tp luyn, mt ngi c th tng kh nng chin thng con b. Ti


|nh gi| cao con b, bi ngay c nhng ngi u b gii nht cng c th cn k ci cht.
V{ i khi, con b li l k chin thng.

Con b ca ti chnh l{ t tng t hy hoi trong lng. Lc n{o n cng hin din
trong tm tr ti, ti bit nh vy. Nhng tui nm mi lm, ti ~ vo bc nht ca ti
ngh u b. Ti t tin trc mi khi i th xut hin.

S t tin c gi l ver llegar, c ngha l{ theo di h n. iu ny mun ni n


kh nng ng tn trn i ch}n ca bn, ngha l{ ng tht vng ti v tr chnh xc v
bnh tnh quan s|t s tn cng ca con b, t bit mnh c th l{m g dn d con b mt
c|ch an to{n. gi l trng thi n nh nhng nng ng. ng im l mt trong nhng
bc ca khiu v, cng nh s im lng chnh l mt phn ca m nhc. Trong s tnh ti c
ci t tin. S t tin c c t nhiu cuc chin v nhng tri nghim ~ qua, ngha l{
bn hon ton c th kim so|t con b v{ |nh bi n v ~ tng chin thng n.
Con b trong ti xut hin khi ti soi li cuc i mnh bng mt ci knh hin vi. Nhng
con ve b t bng ha con rng v i di ng knh, v nhng ni s hi khin ti tr nn
yu ui. Hoc n xut hin vo nhng lc ti vi v thu dn hnh trang cuc i, ng
gia con ng v nh m lng tuyt vng v nhng iu ngu xun ca i mnh. Lc ,
con b xut hin v ngh rng ti s xem n l mt gii php.

Gi }y ti ~ bit r v con b trong lng mnh. Ti c th ngi thy n, cm nhn


c n ngay c trc khi n chuyn ng. Ti n ch{o n, phi, chnh th! Ti tr vng
hai chn v nhn n xut hin. N tn cng ti, ti dn d n sang mt bn an ton, ri ng
m ch{o t tin. |m ng trong t}m tng ti reo h. HOAN H!, |m ng chnh l{
nhng ngi qu c ~ tng dn dt con b ca h th{nh cng. HOAN H! H c v cho
ti.

V{ lc n{o cng vy, lun c mt khonh khc im lng khi con b b |nh bi.

V trong giy pht im lng , con chim bn bu ca s li ht chng?

Chnh th!
Leo xung lng voi
m 1984, ti v{ v gi ghm c ri bt u mt hnh trnh 5 thng vng quanh

N
th gii. Cui cng c m cng th{nh hin thc. Tht l mt chuyn i tuyt vi.
Vy y, phng nhng rn v tnh cm th d, cn thc t lun kh khn hn
nhiu.

Du lch l mt vic khin u c con ngi ta cng thng. Phn ln thi gian ca chuyn
i i hi bn phi xoay x vi nhng th l lm, t ngn ng, tin t, tc l a phng cho
n chuyn th tc, ch v{ n thc ung. Vn ca vic ri xa tt c tht ra li
chnh l ri xa tt c nhng th quen thuc, d chu nh, t nhng mi v, m thanh cho
n nghi thc vn ha. Phi t u c trong tnh trng ch sut c mt thi gian di qu
tht s khin con ngi ta kit sc. Mt ngi thi ~ ph|t c|u, hai ngi cng d c|u hn.

D sao th chuyn i mt mi ca chng ti cng c nhng giy pht nh nhng vi mt


m{n ci voi Thi Lan.

Chuyn l{ khi i c na chng ng, chng ti bng ngh nu mnh ang c mt


qung thi gian tuyt vi n nh vy th h c g li khng tn hng n?

Mt ngi quen gip thu xp cho chng ti mt chuyn tham quan n khu rng bo
tn min bc Chiang Mai, ni ngi ta vn cn dng voi ko g. Chng ti ngi trn
lng nhng ch voi v xem chng lm vic. Bn hng chng, ngi ta buc mt ci thang
trng trnh v chng ti thn trng leo ln, ngi vo mt ci bnh g c r{ng v{o lng
voi. Cm gic lo s khi leo ln cng ging nh khi ta ci chng vy. Chng ti ngi ngt
ngng trn cao, cm gi|c nh mnh c th b ht vng ra bt k lc no con th lc l bc
ti.

Khi ngi ta li th thang cho chng ti leo xung, ti ch n tm bng nh gn vo


nhng nc trn cng:

LU : BNG HNG DN LEO XUNG LNG VOI TRC TIN, HY TRN AN BN


THN RNG LEO XUNG D HN LEO LN RT NHIU.

Nhiu nm sau , hu nh ti ~ qun ht nhng chi tit ca chuyn i y nhng li


nh rt r v bng ch dn leo xung lng voi y Thi Lan. Trong bng , ngi ta cn
dn rng bn phi bm c hai tay khi leo xung v ch c chc v{o ngi ch voi. Tuy
nhin, dng ch u tin ~ li n tng rt nhiu vi ti.
Ngay c by gi, mi khi ti sp sa lm mt iu g quan trng, d ln hay nh, ti
u ngh trong u: C|i n{y ging nh leo xung lng voi. V{ thnh thong ti qu tht ~
t trn an u c ca mnh nh th.
Hun luyn bn hng
C thng Chn v l ln sng nghin bng | li dy ln trong lng ngi dn Seattle.
H thy tr con xut hin ca bn nhng thanh ko t nhm kim tin mua
ng phc l chng ti bit ma bng | li v. Nhng v khch non nt t u n ch}n
lun l nhng tn binh trong c tr chi bng | ln tr chi b|n h{ng tn nh.

H~y tng tng cnh ny.

Mt ting g rt r trn ca. Ri mt a b con, u ci xung, ming l nh, tay cha ra


my thanh ko s-c-la nh th ang xin li v ~ ly cp mn g .

a tr khng h mun c mt bu ca nh bn.

C b m chng ang ng ngoi bi c}y kia cng khng mun c mt .

V chnh bn cng khng cn n mn s-c-la .

Nhng v ~ tng l mt a tr v{ cng c i lc tham gia phn no vo hot ng ny,


bn buc phi gp phn dy cho lp tr nhng bi hc v lng v chuyn t lp, ri no l th
thao v{ i sng.

(Ngoi ra, cho d tht s khng cn s-c-la i na th bn vn mun c s-c-la v vic


gip lp tr nhm khuyn khch chng chng c g l sai c.)

Con gi ca mt ngi bn ti, mt c b chn tui, mi }y ~ tri qua ci nghi thc


d{nh cho |m thiu nin ny bng c thnh cng ln thm ha.

V l{ ma u tin ca i bng nn mi a tr phi quyn tin mua ng phc


bng cch bn t nht l mt hp s-c-la. }y ng l{ hnh mu cho tinh thn ng i ca
mn bng | mi th{nh vin u phi gp sc t c mc tiu.

Khng h c cht hng h|i n{o, con b nhn hp s-c-la phi bn vi cm gic chng
khc g phi chp nhn |m mn tui dy th trong vng v{i nm ti ngha l{ mt th m
ta nn trnh nu c th, cn nu cn thit th cng phi chu ng. Con b mun chi bng
| nhng li khng bit vic bn ko lun l{ iu kin tin quyt c chi bng |.

Tri vi nhng g con b hy vng, b m n khng h mua hp s-c-la. Qu tht con b


~ t qu nhiu hy vng vo k hoch ca mnh.
Bn b v anh trai ca n th khng gip c g, mc d cng c gng gip n khi
phi kim k bng c|ch n cp ly vi thanh ko. V mi thnh vin trong lp Ch nht ca
n u c s-c-la bn.

Con b giu hp s-c-la di ging trong vng mt tun, hy vng b tin s ly n i


v{ li tin cho n. Nhng may mn khng h n!

Cho n khi b ch tch hip hi bng-|-ko-s- c-la gi cho ngi b xem chuyn
g ~ xy ra v ti sao con b khng i tp bng cng nh khng em np ha n b|n ko,
ngi b cm thy mt mt. ng ha s gii quyt chuyn ny.

Lp tc, ng gio hun con gi khn cp k nng b|n h{ng v{ giao tip. Ri ng cng
con gi tp dt hn hoi. Con b tin n bn ca, tp g ca v ng la ln: G to ln, b
khng nghe thy g c!, cho n khi con b g ca chng khc g c i i cnh s|t n xt
nh.

ng b bo c b nhn ln, on ni r r{ng v{ ngh mua mt tng mt. Cui cng,


cho n khi con b phi ht ln: NG M[ KHNG MUA TH CH\U S T NH[ NG Y!,
th ngi b cm thy bui hun luyn ~ thnh cng.

Khi n cn nh{ u tin, ngi b v nh ln mng con gi ng khuyn khch con b


c i m{ l{m vic ca mnh, on ng np vo pha sau mt ci cy v quan st cnh mua
bn ko. Con b ng nh tri trng trc ca }u khong nm pht cho n khi ngi b
nhn ra con mnh ~ xung tinh thn. ng bn bc ra v hai b con im lng i v nh.

Ngi b li tip tc dng li ng vin con b, gip con b thm can m v k cho n
nghe v nhng g ng ~ l{m khi bng tui n. Thm ch ng cn ni n c tng lai, rng
nhng ph n ch thc u c th l{m c iu . Con c hiu khng? V by gi, con
h~y i m{ l{m li mt ln na.

Ln ny con b mun i mt mnh, bi vic ng b c np ngo{i ng khin n cm


thy cng thng.

Ti cn nh{ u tin, con b nn nm m vo ca ri b chy ngay.

Thm v{i ngi hng xm na t hi ai ~ p ca nh mnh ri b i mt. Khng dm


g ca {ng ho{ng, sut c bui chiu hm y con b ngi trong nh{ xe, thu mnh trn bng
sau ca xe. n gi n ti n mi xut hin, tht bi hon ton.

Ngi b khng th no b cuc. }y l{ thi im ht sc quan trng i vi con ng.


ng bt u ngh n sc mnh ca vic qung co. Phi tn dng u th ca a phng.
Gia nh ng sng trong mt l{ng i hc, trong khu m dn hm m bng | thng hay
xe vo sn vn ng xem cc bui thi u vo chiu th By. }y l{ ch m{ h{ng trm
ngi qua li, chc chn h s mun v cn my thanh ko y!
ng bn gii thch tng qung co cho con b v thuyt phc n rng tt c nhng g
h cn lm ch l mt tm bng v con b s ng ngay gc ng khong mt gi trc
khi trn bng bt u, v nhng tay hm m s mua sch m ko ca n.

Th l h cng lm mt tm bng, trn c ghi: H^Y GIP I BNG CA TRNG


MUA NG PHC CH 1 -LA S-C-LA NGON TUYT!.

Con b i c mt ting ng h. Ngi b c th ngng ra ngoi hin tng chp.

Cui cng con b v nh, ming ci toe. Mt n ci chin thng! Ch ko ~ c bn


SCH, th l{ n ~ c gii phng. Ngi b rt t ho v c con gi ca mnh v hi lng
vi bn thn. H qu l mt i tuyt vi! C hai cng n mng bng mn kem v chui
ti, ri thm t s-c-la chy.

Vi ngy sau, mt ngi hng xm ca h vn cng tham gia chin dch bn l ny gh


sang vo bui ti, khi con b ~ ln ging i ng. ng v{ ngi b cng ngi trc hin
nh ung bia, tn hng bu tri m ma thu. Ngi hng xm bo: Ti c c|i n{y kh|
th v mun cho anh xem. Ti ngh mnh khng nn gi n l{m g, nhng anh phi ha vi
ti l{ khng a n cho con g|i anh.

Ngi hng xm rt t trong ti giy ra mt tm bng bng giy bi cng v ni tip:


Ti tm thy ci ny trong thng rc cnh nh{.

l{ tm bng m{ ngi b ~ l{m cho con g|i. Trn vn ghi H^Y GIP I BNG
CA TRNG MUA NG PHC CH 1 -LA S-C-LA NGON TUYT!.

Tuy nhin, bn di l{ dng ch in hoa m c con gi ca ng vit thm bng bt ch


m{u: B CHU BT CHU LM TH N[Y.
Tr ginh gh
hi dy mn trit hc, ti thng bt u bui hc bng c|ch bc vo phng v

K
thng bo vi hc vin rng: B}y gi chng ta s chi tr nghe nhc ginh gh nh.
Tip theo , ti ra mt ch dn duy nht l{: C|c em vui lng xp gh v chun b
n{o.

Khng mt hc vin no hi ti sao. Cha bao gi! Cng nh khng c em n{o hi cch
chi nh th no.

Ai cng bit r lut chi tr n{y, d nh chi trn tm y m.

V{ mi ln nh mt, cc hc vin ho hng xp gh thnh mt hng di, mt gh thay


nhau hng v nhng pha khc nhau ri ng vng quanh dy gh.

Tt c ~ sn sng! Tt c nhng g ti phi lm l bt nhc ln, ri cc hc vin s diu


hnh quanh hng gh. Mong bn lu l{ nhng hc sinh n{y ~ v{o nm cui trung hc v
~ l}u lm ri, k t hi lp hai, c|c em khng c chi tr gi{nh gh ny. y vy m cc
em vn bit phi chi nh th no v bt u chi ngay m{ khng h lng tng.

Sau khi ly i v{i chic gh, ti bn cho dng nhc. Ngay lp tc chng in cung tranh
nhau s gh cn li. Theo lut chi th mi em phi t tm cho mnh mt chic gh, v th
nhng em khng c gh chng hng. Trn mt chng l r dng ch: Sao mnh c th n
th nh?.

Th l{ c|c em tr th{nh ngi thua cuc v b loi khi cuc chi.

Nhc li tri ln, cc em li diu hnh v vi chic gh li b loi ra v: DNG LI!

Li thm mt cuc no lon ginh gh.

Tr chi c{ng tip din, nhim v i tm gh cng tr nn kh khn hn. C|c em n t


khi |nh nhau v my chic gh.

Cc em b loi ln lt r nhau ra ng bn v|ch tng.

Cui cng ch cn li hai em v c hai phi x y, ln gi, m |, thm ch l cn nhau


ginh ly chic gh cui cng. Chng khc g mt cuc chin! DNG LI! Thnh lnh git
mnh ci gh bn di i th, em cn li ngi phch xung chic gh cui cng , v mt
chin thng, hai b{n tay gi cao ra du S MT S MT.

Em hc sinh gi{nh c chic gh cui cng lc n{o cng h{nh ng nh th c lp


ang ht sc ngng m v thnh tch ca mnh. T l{ NGI CHIN THNG!.
Lm ri!

Ngc li, nhng k thua cuc ng da v|ch tng li cho em l{ mt k ngc.

Ngng m ? Kh m{ c nh th. Nhng hc sinh khc ch thy coi thng k chin


thng m thi.

khng phi l mt tr chi, bi tr chi th phi vui.

Mi th tr nn nghim trng, chng khc g ch mt khc m cuc sng trung hc bng


chc ha thnh cuc i.

Liu cc em c mun chi na khng? Ch mt vi em m thi, ch c lp th khng.

Nhng ti vn quyt nh chi li mt ln na. Vi mt iu lut thay i, l{ nu nh


ln ny bn khng tm c mt chic gh cho mnh th hy ngi v{o lng ai . Ngha l{
khng ai b loi c, ch c iu bn ngi }u m{ thi.

Cc em hc sinh suy ngh, ri ng .

Nhng chic gh c xp li. Hc sinh ng sn sng. Nhc tri ln v cc em bt u


i vng quanh h{ng gh. Vi ci gh c ly i. DNG LI! Ch trong tch tc, mi chuyn
ng u dng li. Cc em hc sinh t hi, mnh c cn mt ci gh khng? Hay mnh mun
ngi trong lng ai , hay cho ai ngi trong lng mnh? V{ ngi l{ ai? C lp u
ngi xung, nhng khng kh trong phng ~ thay i. Ln ny bt u c nhng ting ci
ln, c nhng ting ci khc khch. Khi tr chi lp li, tc cng thay i. Ai cn g phi
vi kia ch?

Khi s gh ~ gim i mt na cng l{ lc bt u xut hin th|i lch thip trong vic
chn la gia chuyn c ngi hay cho ngi khc ngi v{o lng mnh. khng, bn c
ngi trc i. Thm ch mi ngi cn thy r mt s toan tnh c c hi ngi vo lng
mt ngi c bit n{o .

Tr chi c{ng tip din cng c nhiu ngi phi cng chia nhau mt ci gh. Th l c
khi c mt nhm hc sinh ngi vo lng nhau. Nhng em c k nng t chc bt u c dp
gii quyt b{i tnh r|p ngi n{y: Nhng ai to con th ngi trc, vng tay quanh ngi
cu ny, da vo, t t thi, t t thi.

Khi ch cn li mt ci gh, c lp ci ln vui v v ~ tm c|ch dng mt ci gh cho


by nhiu ngi trong khi gi }y c|c em hiu ra mnh c th ph}n chia ng u s cn
trn nhng ci gh. V hu nh lc n{o cng vy, nu c ng ra sn th cc em li ng dy
v lm li cho n khi mi ngi u c ch ngi. Tht l mt thng li cho tt c mi
ngi, k c gio vin.
Ngi duy nht cm thy khng thoi mi vi lut mi n{y l{ em ~ thng cuc ln u
tin khi cha sa lut chi. Em hc sinh ny khng cn chu ng c na v khng bit
by gi th no l chin thng na.

Cui cng, ti bo c lp h~y chi thm mt ln na:

Nhc vn m, cc em c chi nh ln trc nhng ln ny thy s ly i chic gh


cui cng. Khi nhc dng, tt c cc em s phi ngi trong lng mt ngi.

Khng th c }u ! C lp ku ln.

c, c|c em l{m c! Ti |p.

Th l{ c|c em i diu hnh thm mt ln na ri dng li. V ri sao na?

Mi ngi ng thnh mt vng trn no.

Tt c quay ngi, ging nh ang ng xp hng no.

H~y bc ngang v{o trong vng trn nh li, sao cho bng ngi sau chm vo
lng ngi trc.

t tay ln hng ngi pha trc.

Khi nghe m n ba, h~y hng dn ngi trc ngi ln u gi ca c|c em cng
nh c|c em h~y ngi xung u gi ca ngi bn cnh.

Sn s{ng cha? Mt. Hai. Ba. Ngi!

V th l tt c c|c em u ngi xung m khng cn n mt ci gh no.

Ti ~ |p dng tr chi chic gh ny vi nhiu nhm nhng la tui khc nhau,


trong nhng bi cnh khc nhau. V tri nghim ln n{o cng th. Tt c ch l vn cng
chia s vi nhau mt ngun lc ngy cng gim i. Tht ra }y chng phi l mt tr chi
tr con cht no. V cu hi t ra cho tr chi n{y lc n{o cng th:

Liu c phi lc no cuc sng cng l{ mt th gii thng-thua, hay mi ngi u c th


cng tham gia cuc chi?

V liu c nht thit phi tr gi ri mi c th tm ra cch khc tt hn khng?


Kho lu tr

mt i ngi
t s bng chng xc thc ca i sng ni t}m thng nm ngay trc mt ca

M
chng ta, chng hn nh chuyn chic v ca {n ng th thng c nht ngay
sau lng h. Nu mt ngi {n ng n{o mc qun jean i v pha bn, hy th
trnh sang mt bn v quan st tht k khi anh ta i ngang qua. Bn s thy mt
khi vung vung, dy dy nh ln ming ti qun ca anh ta chng hn. Trn
trang phc ca nam gii lun c mt v tr nht nh ng v, cho d h c mc jean hay
khng. Ngay c bn di o vt, bn cng c th nhn ra khi nh ln ca chic v.

Khng nh ph n hay thay i v cho ph hp vi giy hay bi cnh, {n ng thng


ch c mt chic v dng trong mi hon cnh, cho d l khi dn rc hay d |m ci. Kt
qu l, do m hi, sc nng ca c th cng vi thi gian, chic v tr nn cong queo, mo
m, trng chng khc g mt ci da nh km v{o ngi ch khng phi ci v. N c nm
trn mng anh ta quanh nm sut thng, ht dp ny sang dp kh|c. Ti ~ th cho v ca
mt ngi bn vo ti qun ca mnh v c mt cm gi|c m h rng n khng hp vi th
gii ca mnh cht no.

Tm quan trng ca c|i v c{ng c nhn mnh qua nhng cm xc ca c|nh {n ng


khi chng may b mt v. Cm gi|c vt xa bt k gi tr vt cht no bn trong chic v,
cho d anh ta c th thay th chng. C th ni, chic v chng khc g cha kha m cnh
ca v{o i sng ni tm ca {n ng.

Mt ln ti c mi thuyt trnh ti bui hi tho dnh cho thnh vin cp cao ca


mt vn phng chnh ph lin bang ti Washington, D.C. Bui thuyt trnh ny din ra gia
bu khng kh ht sc trnh trng trong mt ta nh{ vn phng theo phong c|ch ch}u u c
in c lt ton bng | cm thch. Nhng ngi tham gia n vn cng trnh trng chng
km g ta nh.

H l nhng ngi {n ng trung nin mc vt sm m{u, |o s mi trng, c vt, v sm


v{ mang gi{y bng lo|ng. Tc tai ai ai cng u ngn v gn gh. Vi v ngo{i |ng knh ,
tt c h u mang cp tp lm bng da hn hoi. Phong thi th n tng v cng, thiu cht
na l{ th{nh |ng s. H l nhng con ngi ang iu khin nh{ nc Hoa K. H khng
c thi gian ph hoi vo nhng tr tiu khin v vn. Thng ip m ban t chc dnh
cho ti rt r rng: Phi lm th n{o bui hi tho ny xng tm vi nhng ngi tham
d.

Tha qu ng, ti c mt ngh nh. l{ h~y vui lng ly v ca cc v ra v{ t


chng ln b{n, ngay trc mt mnh.
V{ trc nhng gng mt lnh lng, nghim khc xut hin nhng c|i b|nh m
kp tht l{m bng da ~ qua h{ng chc nm s dng. Nhng ngi tham gia hi tho ci
ln. Ci v che y ca h ~ bc ch.

Gi xin qu v hy ly mi th trong v ra, ht trn mt b{n ngay trc mt mnh.

Ti ly lm ngc nhin khi thy h vng li n nh th. S thch th ~ c khi gi


trong h cng nh ti, h khng h bit trong v mnh c nhng g.

Nhng vt dng thng thy xut hin: tin mt, th tn dng, bng li xe, th hi vin
cc loi. C trng hp cc th th n{y ~ ht hn v khng cn gi tr s dng.

Nhng th cn li th c th to thnh c mt quyn v d|n b{i y. No l danh thip


nhn c ti cc cuc hp t hng thng, thm ch hng nm trc. cc mu giy ghi
ch linh tinh, nhng iu phi lm, nhng th phi mua, tn ca c|c n v dch v, sa
cha. V c nhng thng tin b mt m{ d nhin l{ ngi ch s hu s gii thch rng: Ti
cng chng bit }u m{ c n na, v ti cng chng hiu n mun ni g. Sao n li nm
}y nh?.

Hu ht mi ngi u gi nhng mu giy nh trn c ghi nhng dy s m l ra h


khng nn mang theo trong v cht no, v d nh s pin ti khon ngn hng, m s th tn
dng t xa, mt m in thoi ring, mt m truy cp my tnh, m s t dng v s An
sinh X hi. Tt c u c vit l nh trn nhng mu giy b t, nh th lm kh k
nht c nu chng may kh ch v tnh |nh ri hay l{m tht lc. Phn ln c|c ng u
phi ly knh ra c chnh nt ch ca mnh v phi vin n s tr gip ca ngi khc
v khng ti no nh ra hay c c, ri li lm bm: Ti cng khng bit ci ny l ci
g na.

V{ d nhin l{ mt s ng cn mang theo c bao cao su trong v na. Tuy vn cn nm


nguyn trong v nhng cng nh c|c th khc trong v, ta c th nhn ra chng ~ nm
trong rt lu ri c nh th t hi trung hc ph thng v{ cng khin cho ngi khc
phi tru chc, ht nh ng{y xa.

Hu nh ng n{o cng mang trong v nhng bc nh ~ phai m{u theo thi gian. C th
l hnh nh ca v con hi lc tr. Nhng b trai, b g|i ng to dng, mm ci v ngy
th. Nhng b v th lm tc theo kiu xa. Ri nh gia nh gm b m thi cn tr gi ~
gi hoc qua i. C nhng con ch, con mo. V c d na, nh th l c mt bc nh gia
nh th cng.

Nhng tm hnh l{m thay i hn bu khng kh ca gian phng. H chia s vi


nhau, k cho nhau nghe v nhng cu chuyn c lin quan n bc nh, c nim vui, s
thnh t ln au kh v tht bi. Nhng bc hnh mi nht l ca nhng a chu, vn l
nim t h{o v{ t{i h chia s khng dt v nhng kh nng ni tri ca chng.
Trong lc chia s cho nhau nghe nhng cu chuyn ring t, h ~ t ni lng c vt v
ci b o khoc ngoi.

Nhng khng phi ai cng sn lng chia s tt c mi th. Ti thy h thn trng
gi li mt s th, chng hn nh nh ca ngi tnh hin ti (hay b mt quc gia ?). Ai
m bit c! Ngay c ngn hng ca i sng ni t}m cng c hp ct gi an ton m.

Mt ng n, vn l{ ngi ln tui nht v{ n mc cng |ng knh nht, ngi m sau


n{y ti c bit l mi ngh hu c mt tun, khng chu m v cng nh |o kho|c nh
mi ngi. ng vn tham d nhm tho lun nhng khng chia s g c. Nhng ngi khc
tru ng ng phi m ci v ra.

Trc tin, ng rt ra ba ci bao cao su cn mi nguyn. C |m nhao ln ci nho ri


li tung h.

ng gi tay ra hiu tt c im lng ri ni:

Chng ta chng bao gi gi c, cc cu . ng bao gi t b hy vng.

Bui hi tho c th r}m ran m~i n lc kt thc v ti v cng ngc nhin ln thch
th khi thy rng tt c h, khng tr mt ai, u cn thn ct mi th tr v v, k c
nhng mu giy b t. V theo thi quen, h chm ti trc ri ng sang bn ct tt c
vo ch c. Qu tht, chng khng n thun ch l nhng chic v m l c nh{ kho lu tr
ca mt i ngi n vn thng nm ngay ch c|nh {n ng ngi ln.
Lo Dugan ch
i khi ngh n nhng cuc hp nhn vin, hp l~nh o hoc thi gian dnh cho

M
bt k hi ng no, ti li ngh n mt ngi {n ng ~ chin thng s ngu
xun ca nhng cuc hp. Thnh thong ti c chi mnh cng c c phong
c|ch nh ng ta.

ng y tn l David Dugan. Mc d tt nghip i hc chuyn ngnh k s d}n dng v


c th vui tm hiu v lch s, ng li thch sng theo kiu mt ngi bnh thng c u c
gin d. Thn tng ca ng chnh l nhn vt hi Popeye(1).

Hi cn hc i hc, ng c bn nm chi v tr chn cn phng v trong i bng. Sau


, ng kim sng bng ngh thu xy dng nng, chuyn v h thng nc thi v ng
nc. ng iu hnh cng vic v cuc sng ca mnh y ht nh c|ch ng chi bng bu
dc, ngha l tin thng ln pha trc mt cch mnh m v thc t.

ng n ni kiu n gin, v{ thng dng thm t m ch . Mt khi ~ quen nghe


t ny, bn s khng cn ch na mi khi ng ni n b v ch , my a con ch
v{ my a bn ch , v}n v}n v{ v}n v}n. Ni tm li l tuy ging iu c thay i
i cht nhng tt c u l{ ch i vi ng.

Gp nhau trong mt ln chi b{i x ph, lp tc ti ~ thch ng ngay. Ch nht sau ,


ng i nh{ th v bo rng cha bao gi c nghe mt k chi b{i x ph ging o. ng
thm ch cn lu li v tr thnh mt thnh vin rt nng n ca nh th. ng sau v b
ngoi th l, Dugan rt t t v bao dung. Ting ci ca ng gip chng ti cm thy thoi
mi trong nhng lc cng thng v mi khi chng ti cn ng u h tr. ng cn l{ ngi
rt ho hip, khng bao gi t chi nh th iu g. Nu chng ti c t rc cn , lp tc
ng s xut hin vi chic xe ti rc bn tn. ng cn cho ngi li my i t n
dn |m si xung quanh nh th v{ ko cy thng Noel v, thm c mt chic xe ti c
gn toa moc pha sau. Vi Dugan, t c vn no trong cuc sng li khng gii quyt
c vi nhng thit b hng nng v{ th|i c bt tay v{o l{m .

Mt ma Thu n, Dugan ha s cho ti li mt chic my ko Caterpillar D8 nhm li


ko ti n cng trng xy dng ca ng. Ngi trong vn phng t trong toa moc ca
mnh nhm nhp c ph, ng khin ti ht sc ngc nhin khi m cp tp ra, bn trong c
n hng b tin loi 100 -la M cng mt khu sng ngn c 38 ly. Trng c nh cnh
trong phim, khi mt tn cp nh{ bng chun b chia chc s tin va kim c. Nhng
bn yn t}m i. l{ v cng trnh ca ng nm xa th trn v ng phi chun b tin mt
tr cho cng nhn. Bi vy ng phi mang theo trong ngi gn na triu -la cng giy
php s dng sng t v.
Do cng vic thng xuyn phi i xa, Dugan t chi li mi tr thnh y vin hi ng
qun l nh th. Nhng mi khi c mt ti th trn l ng li n hp hi ng. ng ngh
mnh phi cng hin cho i sng ca nh th ch khng ch bit ngi trn hng gh ca
nh th v ng mun bit chuyn g ang xy ra trong vai tr ca mt Mnh Thng Qun
ch khng ch th c bn tin ca nh th.

Thot nghe th chc v Th{nh vin hi ng qun tr y v quan trng ln danh gi,
tuy nhin trong thc t cng vic ca hi ng li rt i thng. Trong sut c|i nm m{
Dugan tham gia cc bui hp, ton b thi gian v{ nng lc ca hi ng u dnh cho vic
gii quyt nhng vn nh m|i dt, tr ngi trong khu vc u xe v ni kh khn trong
vic mua khn giy v giy v sinh vi gi s. Dugan khng bao gi ni mt li. ng ch lng
nghe vi v mt phin mun.

Mt bui ti thng Ging, hi ng chuyn sang mt vn khc hp dn hn. l{


li ca hng ca nh th, trn li xe chy bt u xut hin g voi m c v li cng v
ch, v cch hu hiu duy nht l phi lt li mt ng. Qu l mt kin ngh t . Tuy
nhin pha li ra, ni gn vi trng hc ca nh th, li xe chy li rt nhn khin cho
ngi chy d d{ng tng tc, gy nguy him cho tr em. hn ch ri ro, mi ngi cn
phi lm thm cc g gim tc v{ t bin cnh bo li cng tn km hn.

~ ba ting ng h tri qua, mi ngi khng ngng xt n nhng kha cnh kh thi
hn gii quyt vn n{y nhng tht v vng, c hi ng c th tip tc m mm tm
kim cu tr li.

T gh ngi bn ngoi vng hi ng, Dugan gi tay xin c kin:

H~y chuyn g li vo sang mt bn v{ cho {o g ch li ra. Sau rc thm


t nha ng vo v gi chng l{ h gim tc.

V ng ta c th lm chuyn vi mt ci xng, thm vi can nha ng nng trong


vi gi, hon ton min ph.

Hi ng tip tc nghin ngm vn thm mt ting ng h na, v s b kin tng v


khng bit nhng ngi xung quanh ngh sao.

Ni c|u, Dugan ng bt dy, t cp tp ln bn v dng dc hi:

Ci nh th ch n{y |ng gi| bao nhiu? Tt tn tt nhng th ch ny, ta nh,


t ai, mi th cho ti con s l{m trn i.

Mi ngi khng ai bit g vi chic cp ca ng y.

Vin th qu ca nh th |p:

C th l{ ba trm ng{n -la.


c. Dugan ni. Ti s mua m ch ny!

V ng m cp t|p ra, t khu sng sang mt bn ri bt u nm tng b tin ra cho


n khi con s ~ nu.

Khp ni tr{n ngp s im lng, mt s im lng n kinh ngc.

a ti giy t chuyn nhng i, coi nh xong nh. Dugan ni.

Th ng nh lm g vi n? C ai hi.

Ti s a nhm th v dng c n }y, chng ti s san phng ci ch ch ny


trc khi mt tri ln. V ti s dng mnh t n{y l{m ngha trang m{ c|c anh ang b{n
ti. Ti s cho x}y {i tng nim c Cha v danh.

Khu sng kia lm g th, Dugan? Mt thnh vin lo lng hi.

Ti ang ngh n vic gip tng ngi cc ng thot khi s au kh. T c|i l{ iu
li phm php.

Sau , ng c{u nh{u v tng thnh vin trong ban hi ng qun tr nhng ngi ~
khng dnh thi gian cho chuyn quan trng v rng ng n nh th v mc ch tn gi|o,
y vy m cui cng li nhn c cng vic xy dng ngoi mun ny. Vy th v Cha,
nu h quyt nh suy ngh nghim tc v mc ch ca nh th trn th gian ny th v
Cha, hy cho ng bit.

Gi ghm li tin v sng, ng nng n bc ra khi ca, b my li ni vng li t li


i:

ngh ch ca ti vn ch c|c ng y!

Tt c nhng con ngi ang l{m c|i vic cao qu ca th gii y u mang mt cu hi
thit yu nh nhau: C}u c| hay ct mi? M mng hay h{nh ng?

H{nh ng ca Dugan chng c g l mi m trong th gii tn gio.

i c bn cng th! Bc i hay l{ cht! Hoc nghim tc thc hin, hoc l trnh sang
mt bn!

Cui cng chng ti khng {o l nh Dugan gi v gii ph|p qu| n gin.

Nhng cng c i ln cc thnh vin qun tr ngh rng h ~ phm phi mt sai lm
ln: l ra h nn b|n c|i ch y i.
Nhng chuyn th v

hy hu trong i
hi ng trc cc nh gio, ti k nhng cu chuyn chin tranh ca mnh, tc l

K
nhng chuyn xy n vi cuc i ti khi lm mt gio vin. Khi cc nh gio hi
ti ngh g v cng vic hin ti, ti bn |p rng thnh thong ti thy tic cho bn
thn v phi i li qu xa v dnh qu nhiu thi gi cho mt vic cng cng nh th.
N khin bn thn ti nhiu lc mt mi, c n v{ ch|n nn. Nhng cm gic t
thng hi y chng ko di lu bi mt ging ni nho nh trong u ti lun nhc nh
rng: Anh phi i hp hi ng gi|o vin.

Cc bui hp hi ng gio vin l l en ht mt tr tu ca nhng con ngi tuyt vi.


Ti ght chng n ni thng xuyn ngi bt trn sn pha cui phng, c ng m mt
vn m to. Thnh thong ti cng vt qua c nhng cuc hp nh th bng c|ch tng
tng xem mi ngi trong phng trng nh th no nu ch mc qun o lt.

Mt ln ti sut cht trong mt cuc hp nh th. Ti mang theo mt con dao vt


trng v cho n vo ti ngoi ca ci cp eo vai, v khi ti ng ngi ra sau ci v mt
iu v l th mi pht hin n nm s|t bn mnh. Con dao st qua phn tht pha sau cnh
tay phi ca ti v chc v{o be sn. Vt thng khng nng lm, nhng ti ngt i v sc
v nm ln ra s{n. Chng ai ch thy cho n khi mu bt u thm vo thm.

Ngi ta gi xe cp cu n v ngay lp tc, ti c a i kh}u vt thng.

Th l s kin y ~ c ghi ngay vo giai thoi trong qu~ng i dy hc ca ti:


Fulghum ght gi hp hi ng n mc tm cch kt liu i mnh trong mt bui hp
nh th.

Phi mt mt thi gian v ch ta cuc hp, vn l vin tr l ca hiu trng, mi tin


rng ti ni tht khi bo v ci m{ ng~ ln ra ri b thng. Anh ta ngh rng ti s lm mi
th thot khi cuc hp v{ }y l{ mt bng chng cho thy iu .

Anh ta cn nh r nhng g ~ xy ra ln trc vi ti, con kh t v{ ngi ph n


kha th}n. l{ c mt cu chuyn di v ti thch k li cu chuyn ny v n s tr nn
hon ton khc bit khi nhn t lng knh ca mi ngi khc nhau trong cuc. Cu chuyn
cn cha ng c kha cnh trit hc trong na. V n bt u t mt |m ci.

l{ mt |m ci ln din ra trong s}n vn vo dp u H. Gi s c mt nhn vin


iu tra |m ci n{o gh qua th cng khng t{i tm ra iu g thiu st. Ch c iu c th
v{i ngi s t hi ti sao c du, ch r v{ ngi mc s c mm mm ci sut bui.
l v ch r ~ da s m ngc v{ l{u b{u Ooga-ooga thay v |p C trong gi}y pht
trng i. Chuyn cng khng c g l{ bt thng c nu mi quan kh|ch u bit nhng
g ti bit. Bi }y l{ mt |m ci gia con kh t v mt ph n kha thn. V ngay by
gi ti mun cc bn hiu cu chuyn ny c mt kt cc hon ton c hu.

Sut hai mi nm, ti dy mt mn hc c tn gi l{ M thut cho mt trng trung


hc t. |m hc sinh th gi mn n{y l{ M thut dnh cho kht vng bi n c thit k
cho nhng ngi tuy ngh rng mnh khng c t{i nng m thut nhng li c l c. N
bao gm cc bi hc v, lch s m thut, trit l m thut v cui cng l gio dc gii tnh.

Vo ma Xun, lp M thut dnh su tun v ngi. Hon ton kha thn. Khng
mc qun o. V c trai ln gi. Qua nhng bi ging v lch s m thut v nhng chuyn
ving thm bo tng, cc hc sinh ca ti hiu rng nhng ngi lm ngh thut lun coi c
th ngi l mt ti xng |ng nghin cu qua h{ng ng{n nm nay. V{ c|c em, trn
con ng tr thnh ngh s, cng s suy ngh tng t m cnh ca b mt v khm
ph n trn tri di nh sng ban ngy.

Bn cnh , tui thiu nin lun t m v c th ngi, va thch th va s hi. Chc


hn bn cng cn nh, c th ca bn pht trin dn, c th ca bn b xung quanh cng
vy. V bn khng th no kim so|t c iu ny. Thn th th gn lin vi gii tnh, v c
th l{ iu duy nht m bn lun ngh n t nht l{ trong mi nm ca i mnh.

Chng ti v hnh ngi kha thn trong lp M thut nh mt bi tp trng


th{nh, xua tan nhng nh kin, cm d v s h~i, ngm nhn nhng ng nt tuyt
p v{ |ng ngc nhin ca c th con ngi v{ th hin chng li bng ngn ng ca
bt ch v mu.

Mc cho nhng g m ph huynh v hi ng gio v ngh, }y chng phi l ln u


tin b mt c h l. Cc em hc sinh chng h ngy ng hay th cht n{o. V{ nu kt
qu thng k chnh x|c th tn n{o trong |m qu y cng t v tnh n c t tm hiu v
ch ny ri.

S l sai lm nu ta |nh gi| thp |m tr ca thi i cng ngh ny. V chng ta cng
s mc tip sai lm nu khng bo cc em hy tin thm mt bc na ngm nhn c th
ngi qua lng knh m thut.

Thuyt phc ph huynh v phng gio v nh{ trng cho php chuyn ny qu tht
chng d cht n{o. Tuy nhin, ti ~ tm gn li vi mt l do: V uy tn ca nh{ trng, vn
n{y c x l tht ng mc v thu |o. Th l b mn v hnh ngi kha th}n ~
tr thnh mt phn ca kha hc M thut.

Sau mt thi gian, khng ai cn ngh ngi g nhiu v chuyn ny na. S kin khng
cn g}y tranh c~i trong v{i nm. Nhng mu v ca cc em hc sinh c trng b{y cho
mi ngi xem hoc mang v nh, tt c u nhn c nhng li khen tng ng mc.
Chng h c chuyn g xy ra.
(n }y th con kh t v{ ngi ph n kha thn xut hin.)

l{ v{o ng{y th Su. Sut c tun chng ti ~ v ngi da trn nhng bn sao ca
cc bc tranh ni ting. Gi ~ n lc v ngi tht. Ngi mu ca chng ti vn l
mt ngh s v{ n t trng i hc gn , ni c cng hay to dng cho cc lp hc. C
cn tr, quyn r, tc n}u v{ng v{ c th}n hnh rt chun, ngay c ha s lng danh Rubens
c thy cng phi duyt.

V phn quan trng xy ra tip theo sau c lin quan n vin tr l ca thy hiu
trng. Bn cn nh anh ta ch, trong cu chuyn ti b dao }m phng hp gio vin y?
Cao ln, p trai, nghim tc, y hoi bo, sng sa v{ hm h vn ti thnh cng bc
chn dung ca anh ta y. Anh ta n trng chng ti cng tc vo ma Thu, xut thn t
mt ngi trng danh gi| v{ l}u i dnh cho nam sinh ti Los Angeles, v ln u tin phi
mt mnh m nhim cng vic ca nh{ trng khi hiu trng bn i hp.

Anh ta khng h bit rng ngay trn u ca mnh, c|ch y ba tng lu c mt ngi
ph n ang kha thn. Anh ta khng th n{o tin c iu . Chuyn cha bao gi xy
ra vi anh ta c. V{ ti cng qun ni cho anh ta nghe v c ngi mu , chng l s hin
din ca c y trng mi dp ma Xu}n ~ tr thnh thng l ni }y, t trc khi anh
ta v.

Hy tng tng cnh anh ta ang ngi bn bn lm vic, nhn ra cnh ca m thng ra
hnh lang chnh ca trng. Lc ~ sp ba gi chiu, lp hc cng sp tan.

Trc khi k tip, ti xin c b sung thm mt thng tin na: c ngi mu ny cn
c mt ngi bn trai. C hai thnh thong n tham gia l ti nh th ca ti v ti quen
bit h theo kiu x giao. Cui bui hc, ngi bn trai n n c v{ anh nh tru ti bng
cch thu mt b ha trang kh t ri bt cc c ngi mu mang i.

Trong phng hc v, mi th ang tnh lng.

C ngi mu ang to dng.

Hc sinh ang chm ch v.

Khp phng vang ln ting nhc Mozart.

Mi th din ra tht tt p.

Ti cho hc sinh c dp t do lm vic, cn ti ri khi phng gi}y l|t ly thm t


vt dng trong nh kho. T trong nh kho, ti nghe c ting reo h trong phng hc ri li
im lng. Khi ti quay tr li, c lp ~ bin i }u mt, c c ngi mu cng th. Chc l tr
tinh nghch g }y, ti ngh, c lp chc ang trn }u }y. Ti bnh thn. Ri c|c em cng s
quay li thi.
Nhng ti khng bit ngi bn trai ca c ngi mu ~ xng v{o lp hc di lt kh
t, v ngc v{ la h Ooga-ooga, chp ly c ngi mu trn trung trn hai cnh tay ri
chy xung cu thang.

C lp c ngh con kh t chnh l{ ti.

Va la h, chng va nhy ln v{ ui theo sau con kh t. Xung ba tng lu, n hnh


lang chnh ri c th m chy ht hnh lang t u n{y n u kia, ra khi ca v chy
ngang cnh ca phng ang m ca vin tr l hiu trng. Anh ny phi bt dy khi gh
v o ra li i trong lc con kh t, c ngi mu kha th}n v{ |m hc sinh chy nh v
bo dc hnh lang ra ca. Ooga-ooga!

Bnh tnh, ti xung cu thang v{ i tm c|c em hc sinh ca mnh.

Ti chng h bit chuyn g ~ xy ra. Khng mt cht g. Ti th y.

V{ pha trc ti l vin tr l hiu trng ang chng hng v . Anh ta ngh ti ~
c tnh dng nn mi chuyn v{ t anh ta vo tnh trng . Anh ta cng ngh ti l{ k ~
i lt kh t. Nhng khng th n{o nh vy c v ti ang ng }y c m{. Anh ta ht
ln:

Tr kh gi g th h thy Fulghum? Con kh t v{ ngi ph n trn trung kia l


sao h?

Trong lc , con kh t v{ c ngi mu kha th}n ~ nhy vo chic xe ti nh ang


ch sn v chy i. Cn hc sinh quay li lp bng ng khc.

Vin tr l hiu trng ko cnh tay ti ra ch ca chnh.

Ngay ngoi kia ka.

Nhng ngo{i chng c g ngoi li vo, vi ci cy v bi c.

Nhiu nm sau , vin tr l hiu trng vn c ngh ti ~ chi khm anh ta, cn c|c
em hc sinh th c ngh ti chnh l{ ngi ~ i lt kh. Cn con kh t ~ ci ngi ph
n kha th}n v{ gi }y h ~ c vi nhau vi con kh t nh.

Ooga-ooga.

Liu cu chuyn ny c tht khng? l{ phin bn do ti k. Cn con kh t, ngi


ph n kha thn v vin tr l hiu trng d nhin s c phin bn ca h. Cm nhn
cng thay i ty theo tng nhn chng ca s kin.

Chng hn, theo ni dung l| th ti nhn c hi nm ngo|i t mt em vn l cu hc


sinh ca mt trng trung hc v{ ~ tng hc mn M thut ca ti. Trong th, em th
nhn rng mnh vn rt s chung phng vi |m ng v{ mt ngi mu kha thn,
thm ch em cn s phi t v lo s na. C ng{y hm em khng n ung g. Tuy khng
phi l mt con chin gi{u c tin, em ~ nghim tc cu xin Cha hy cho mt iu k diu
n{o xy ra nu em n lp. V{ em ~ n mun, khi con kh t ~ b ngi ph n kha
th}n i mt. Li cu nguyn ca em ~ c |p li. Mt iu k diu ~ xy ra. Cha ~
a ra gii php hu nh khng ai c th ng c.

V c b k rng chnh v chuyn m{ c nng i nh{ th sut c mt thi gian di.


Giai thoi

i v sinh
m Ni Grand Junction, Colorado vo mt chiu nng bc gia thng By. Cc t

H
b|o a phng git tt nh sau: THIU HT NNG LNG GRAND JUNCTION.

Trong phng v sinh dnh cho nam gii ga hnh khch ti s}n bay a
phng, mt dng rc ri kh|c lin quan n nng lng ang din ra. Pha sau
cnh ca ca mt phng v sinh, c ting tr con khc r ln: Khng, khng, khng, khng.
Con khng chu }u, khng chu }u.

Tip theo l{ ging ni n ca mt ngi {n ng ang kim ch d di: Thi n{o,


con v b i m{!, v{ ging a nh li lp li: Khng, khng, khng.

C by ngi {n ng ang s dng phng v sinh u cng lc quay v cn bung v


sinh y vi v mt thc mc: C|i qu|i qu g th nh?. Qua khong trng di chn ca
bung v sinh, ngi ta thy r hai i b{n ch}n. Mt nh, khng v, mang gi{y xng-an
da m{u en cn mt ln hn, mang gi{y bt kiu cao bi mu nu bng long. Cu chuyn
gia h li tip tc:

N con, con phi i m{. Mi ng{y con u phi i ht. Nu con khng i b}y gi, lt
na con s mc khi mnh ang xp hng hoc ~ v{o gh ngi ri v con bit , cao
mi ngn mt trn tri, con s vi ra qun v b s phi dn dp cho con. C hai b con
mnh u }u mun chuyn xy ra, vy ti sao gi con khng chu c x nh mt c b
ngoan ch?

Khng, }y l{ ch ca con trai.

B bit, nhng b khng th i v{o phng ca con gi.

Khng.

M v b s ni g khi chng ta xung my bay m qun con th bn ra }y, con th


khc lc cn b th ni cu h? H s khng vui }u.

C, h s vui.

Chng ta s tr my bay mt nu con khng chu i ngay i.

Con khng quan tm.


Hay b v vo mng con nh?

Khng.

Vy th con l{m n c gng gim b i.

Khng.

Nu con i, b s mua kem cho con.

Khng.

Vy b s mua cho con mt mn qu, con c quyn chn .

Khng.

Hay b cho con mt -la nh?

Khng.

Con l{m n i m{, v b i con.

Khng.

Ging ngi ln bt u cng li:

No, v Cha con phi i ngay i, ri y! Con s phi ngi }y cho n khi n{o i
c th thi.

Ting phn khng li vang ln trong lc hai bn chn nh bin mt:

Khoooooooooong.

Ci con b ny, tht l{ \, cht tit!

Cnh ca phng v sinh bt m.

Mt c b gi khong nm tui nh{o ra, nc mt m a, ming chun li v phn


khng kch lit, cng quyt bc ra khi ca nh v sinh.

Ngi b vi i theo. l{ mt ngi {n ng to ln i chic m cao bi m{u en.


Gng mt ng bng v gin d, bi ri, tht bi v b xc phm.

Chng ai d|m y ng ra nh th. Cng chng ai d|m ni khng vi ng. y vy m


mt a b g|i nm tui li l{m nh th. M li cn khng chu thc hin cng vic ca
mnh na ch. Th no ri cng xy ra chuyn lung tung trn m|y bay v{ c~i v~ khi n
Denver cho m xem. ng ro bc ra ca, va bt kp con b.
Nhng ngi {n ng cn li trong nh v sinh bt u bnh lun.

Chc chn ti s khng l{m nh th.

Phi dn anh ta v{o qu|n bar v{ ~i anh ta mt chu bia thi.

Ph n l th, ln nh u phin to|i nh nhau.

Con b chc chn s vi ra qun cao mi ngn mt.

Mt ng va ra tay va ni vi v thng thi ca Solomon.

Nu l ti, ti s mua cho con b kem, cho n mt trm -la v{ qu{ y tay v m cho
n mt ti khon tit kim trc khi ln my bay vi n.

Sau , ti thy ngi {n ng y v{ a con gi quy qu tr li nh v sinh nam. H


thng {o thi ca con b ang gii quyt mi vn . Gi ~ n lc n cm thy phi i v
sinh. V ln cui cng ti trng thy hai cha con h l cnh ng b ngi bn a con, c hai
cng im lng. Ch c hai ngi gia phng ch ln my bay vng v.

H ~ tr chuyn bay.

Ti c g mnh nghe lm c nhng g anh ta phi gii thch vi c v.

Hai b con s vt qua c th thch ny.

V cu chuyn s tr thnh mt giai thoi ca gia nh.

Nhng cu chuyn nh th s c dnh v k li vo ba cm ti trc khi c con


g|i i ly chng. N s tr thnh mt cu chuyn vui, nht l vi nhng tnh tit thm tht
m cc ng b thng hay dm vo. V ln ny th chnh c gi s l{ ngi phi xu h.
Nhng ng b cng s ni r rng ng rt t ho v c con gi c suy ngh c lp ca mnh.
Lc no m chng th, v ch r phi hiu rng mnh sp ci mt ngi ph n mnh m
~ bit quan t}m n bn thn mnh t hi nng cn b t.
Bn x-nt s 9

ca Beethoven
c d hi cn i hc ln trong cuc sng hin gi ti khng chuyn tm nghin

M
cu v m nhc nhng lc n{o ti cng mong c iu ngc li, ngha l{ c ao
c am hiu v ngn ng ln quy c m nhc c th bc v{o vng t ,
vt qua h{ng r{o ngn cch gia hng gh khn gi v sn khu ca ngi ngh
s.

Ti c c mnh c th tham gia v thm ch l{ iu khin c mt dn nhc thnh phng


ch khng ch mi mi l mt khn gi!

Trong quyn sch Ht ging yu i ca mnh, ti thm ch cn cp n nim knh


trng ca mnh i vi th loi nhc thnh phng, c bit l bn xnt s 9 ca Beethoven.
Trong i sng ni tm ca mnh, ti tng tng ng{y n{o mnh s thu mt khn
phng, mt dn nhc giao hng v mt nhc trng t{i ba va tham gia iu khin dn
nhc, va chi trng nh m.

Khong mt nm sau khi xut bn quyn s|ch , ti nhn c mt c in thoi bt


ng t ngi i din ca Dn nhc giao hng v thnh phng Minneapolis. ngh k quc
trong quyn sch ca ti ~ c ghi nhn. Liu ti c thch iu khin dn nhc, t nht l
on cui ca bn x-nt s 9 khng? S hin din ca ti s gip cng chng ch n h
hn, cn ti th c c hi tha m~n c m. c ch?

Ti cho rng h hiu r mnh ang l{m g, v nu khng th ~ chng hi ti nh th.

H cho rng ti bit r mnh ang l{m g, v nu khng ti ~ chng vit mt bi t ra


rt am hiu v Beethoven nh vy.

V{ ti cng cho rng nhng g mnh vn thng nghe l c tht: rng mt dn nhc giao
hng tht ra khng cn n nhc trng. Tt c nhng g ti lm l bt nhp v ma tay
cho khp vi nhc sut t u n cui, ri ci cho khn gi.

V phn Beethoven v bn x-nt s 9 th ti ~ tng c ti liu v{ i xem ngi khc


trnh din. V{ cng c nhiu ln ti ~ tng ng vai nhc trng khi ng mt mnh trong
phng khch nh.

D nhin l{ ti l{m c chuyn ny.

Th l thay mt cho hnh nh mi ca mnh, mt Fuljumowski huyn thoi, ti nhn li.


V{ ko theo l{ mt lot s kin phi thng m ti s phi tn nhiu thi gian mi k
ht. Nhng trong d{n nhc giao hng th thnh phn nh b n{o cng quan trng v cn
thit c.

Cho n tn khi thc s dn th}n v{o con ng ny, ti mi pht hin c qu nhiu
th mnh khng h bit. l{ d{n nhc ang trong lc x|o trn v{ c nguy c tan r~. Ngi
ch huy dn nhc k cu ~ b hi ng ui vic. Cc nhc cng ch cht th biu tnh ln
cng. Trong khi , ngi ta vn cha thu c nhc trng mi. Mc cho s thanh lc ,
k hoch biu din cho ma sp ti vn phi c tin hnh, tt c l nh mt nhn vin
vn am hiu v vic qung b| nhng li khng bit my v ti ln bn x-nt s 9.

Khi nhc trng mi n th chng trnh ~ c cng b. ng v dn nhc tht kinh


khi nghe ni v ti. ng n gp ti Seattle, y t ch v nhn ni, ng hi:

ng bit g v mt dn nhc giao hng, tha ng Fulghum? Tc l cch mt dn nhc


vn hnh y!

Ti khng c nhiu v m nhc. c phi l vn ln khng? Ti |p.

Im lng ko di.

Ri ng y gii thch rng bn x-nt s 9 kh n ni hu ht cc nhc trng chuyn


nghip cng khng d|m ch huy, tr khi ~ c nhiu nm kinh nghim.

ng cn ni thm rng ch trong nhp cui cng thi cng ~ c t nht ba mi mt ch


m{ ngi nhc trng phi bit dng li v{ xng nhp theo nhng thay i rt tinh t ca
tit tu.

ng gii thch rng mt dn nhc thng khng nh km bn x-nt s 9 trong chng


trnh ca mnh v h ch c hai mi s|u nhc cng v{ trnh by nhng tc phm ln cn
c thm nhiu ngh s biu din, chng hn khng ch cn n nm mi nhc cng m cn
phi c mt trm ngi hp xng v bn ngi n ca. V{ mc d l nhng ngh s
chuyn nghip, rt t ngi trong s h tng c dp chi bn x-nt s 9. Ngay c nu nh
h c th trnh din c bn , vic phi hp c nhm li cho cht ch cng l{ mt cng
vic kh| l{ v i.

Tip theo, nhng lc din tp nh, ti c th tr nhp v b i v{o phng tm ri quay


li m nhc vn tu ln. Cn ng gia mt dn nhc tht s, mt nhc trng phi nm
vng ton b bng tng ph trong u v{ lc n{o cng phi ngh trc mt giy, bit r ci
g ~ xy ra, ang xy ra v sp xy ra ch trong tch tc. Tt c nhng th din ra cng
mt lc.

ng gii thch mi cho ti lc tc , khng bit phi ni g thm na.

Ni tm li, ci m anh mun l{m l{ l{ ho{n to{n ho{n to{n


Nhng ng khng tm c t ni na.

Nhng qu tht ti rt mun lm vic ny. Ti bin h.

Li im lng ko di.

ng ta li ni, v ti trch ngay mt c}u din t ca ng:

Chng ta cht c nt.

Cui cng th ng cng tm ng t. Trc s ngc nhin ca ng v c chnh bn thn


mnh, ti c nht mc khng chu nghe li khuyn can y.

Nhng ti s l{m c m! ti l, nu ti chu kh rn luyn v tht s quyt tm th


mi th s n c. Liu nh th ~ c cha n{o?

Chc l{ c.

Th l chng ti c mt tha thun. ng ta s c gng ht sc ch dn ti cch ch huy


dn nhc mt c|ch s ng nht. iu ny d hn ti ngh i cht, v cng vic ny kh r
r{ng, n gin v nht qun ch khng kch tnh.

Cn ti ha s lm mt iu m{ ti ~ khng l{m k t thi ph thng trung hc, l{


hc thuc lng ton b bn nhc, thuc n mc lc n{o n cng nm trong u. ng
thi ti phi chuyn ti bn nhc theo phong cch ring ca mnh.

Chng ti d{nh ra s|u th|ng luyn tp. Nu mi chuyn sun s th tt. Cn nu


khng, ti ha s ln ra m lit ging mt tun trc bui biu din v ri s vng mt
hm .

Khi bt tay vo rn luyn bn x-nt s 9, ti sng li nhng k nng hi cn i hc i


hc. Ti li t nh, chng c nhim v tr c no li khng thc hin c trong khong
thi gian t chiu Ch nht n 9 gi sng th Hai, nu l{ lc thi c. V nu bn lo lng,
s hi ln tuyt vng va , bn c th lm nn nhng iu k diu.

Bn khng ch c th c Chin tranh v ha bnh khi cn thit m thm ch cn c th


ngh n vic vit tip cu chuyn . Ngh li nhng g ti ~ n lc ly bng c nhn th
bn x-nt s 9 ca Beethoven dng nh chng th no lm ti nn ch cho bng. V ti
cng vng tinh thn hn khi bit rng ln u tin Beethoven ch huy dn nhc trong bui
tp dt, ng ~ tht bi v khng th n{o i ht bi. Beethoven m cn th na l ti!

Hc thuc bn x-nt s 9 l mt th thch tr tu thc s kh nhn nhng li th v


nht trong i ti. Ti ang c lm mt iu tht ng ngn nhng khng th no dt ra
c. Liu n s t n mc no nh? iu t hi nht m ti c th gy ra l cnh tht bi
nc ci m{ khng ai qun c. Cn tt nht l ti s l{m c.
}y l{ mt nhim v bt buc phi lm. Phi l{m nhng vn tht in khng, khng
tng m{ cng chng c ng thot.

Mt tun trc bui biu din, ti tng tng mnh l mt nhc trng i ti lun
trong tm trng lo lng nhng lun sn sng. Chng ti luyn tp mi ng{y. Trong lc chi
trn bn nhc bng piano, ngi nhc trng thc th kia lc th ngt ngo, lc th la ht
qu|t th|o ch cho ti thy nhng s thay i trong tit tu.

Tuy cha bao gi ni ra nhng ti tin rng ng ~ bit ti khng th l{m c vic ny,
v ng y bit rng ti cng t bit mnh s khng l{m c, nhng ng vn yn mi
chuyn cho n bui din tp thm hi u tin mi ni s tht cho ti nghe.

Con ngi ny c bng tin s ti i hc Yale, l mt qu ng v mt hc gi. ng hi


hc tinh qui, do vy ti ng rng ng khng mun b l c hi c nhn thy nhng
mn hi kch trong lch s nhc giao hng.

V ni tht, ch c ng trn sn khu ti mi hiu c s ri lon ca dn nhc. S


tn thng do m}u thun t vic thay i nhn s m{ ngi l~nh o gy nn vn cn .
Cc tha thun hp ng gia cng o{n v{ mi ngi vn cha c dn xp. V trn ht
l vic phi trnh din bn x-nt s 9 vi mt nhc trng khng chuyn nh ti.

S tht l h khng cn n nhc trng.

Ci h cn chnh l mt b trng.

V ti bit phi l{m iu nh th no.

Quan st dn nhc bng con mt ca mt v b trng, ti ~ nhn thy mt s tht hin


nhin: nhng nhc cng khng ging nh nhng g ti v cc bn vn thy.

Mi th rt d khin ta b la. Khi bn ngi gia mt khn phng to ln v nhng con


ngi p , n mc sang trng, y t{i nng, ng t tin trn sn khu vi nhng nhc c
sng long, trng h c nh nhng v thn nh khng h quan t}m n th gii ny.

Nhng nu bn n xem mt bui din tp kn ni ch c nhng nhc cng, bn s bt


gp mt |m ngi n vn tunh tong chng kh|c g h{ng ngi ang ch n lt tnh
tin siu th. H n }y lm vic ri v nh. Do lm vic qu ti v{ khng c tr
cng, bn s nhanh chng nhn ra nhng b qun |o en p m khn gi vn thng
thy kia, khi nhn gn hn t hu trng sn khu trng chng kh|c g c mua t cc ca
hng gi r.

H c v, c chng, c con ci, nh ca, hy vng, c m cng nhiu th khc. Tt c


u cng hin i mnh cho con ng ngh thut vt v v cht i, tr thnh mt nhc
s chuyn nghip v phi hy sinh mt s chun mc nht nh trong cuc sng. H hy sinh
to nn m nhc. V bt k ai quan t}m n cuc sng ca h cng u c ch{o n.
Ti cn bit trong s cc thnh vin ca dn nhc , c v{i ngi ang tin hnh th
tc ly d, c mt ngi m ang cht dn v ung th, mt gia nh ang gp khng hong ti
chnh, mt s k tranh ua, him t nhau, mt trng hp nghin ru cng s cng thng
theo kiu chng ti v{ h din ra gia nhng th{nh vin thng trc ca o{n v{ nhng
ngi c thu mn thm trnh din bn x-nt s 9.

Bu khng kh ca dn nhc tht t. Gia nhng nhc cng tot ln s ln xn, thiu
nh}n o. Chnh v vy m khi mt g nhc trng khng chuyn kh kho xut hin v
khng ngng ngh c gip , ch dy th tinh thn ca h chuyn t s chn nn,
phin mun sang thch th v bng chc c c mi quan tm mi. H cn c n trng
v chc chn s nhn c ti s n trng to ln .

Bui din tp u tin.

Ti ng trn bc, gi cao hai b{n tay v{ vi s t tin n pht cung, ti vung tay bt
nhp m lng trn tr hy vng. V mi ngi bt u chi nhc!

i khi cng cng mt l do m mi chuyn tr nn ri rm hay tr nn sun s. Ln


n{y cng vy. Tuy c vp vp, long chong ri lo o nhng chng ti cng t ra n khp
vi nhau v mi chuyn cng th{nh cng. Ti khng th n{o tin c, cn dn nhc th ht
sc ngc nhin. Vin nhc trng lng ngi i. Cn ti th sa son gi ghm c v{ i
v. Ch cn mt ln din tp thi cng ~ , xin cm n! C ngh n vic cn n ba ln
din tp cng ba bui biu din chnh thc na cng l{m ti r ngi.

Ngc li, vin nhc trng li khe khon hn ln. iu khin ng ta n tng l ti
hon ton khng ph thuc vo bn tng ph bi ti khng h lic mt nhn n ly mt ln.
y vy m{ dng nh ti li bit r lc no th nhc c no tri ln. Ti tp trung nh th
c ra-a bt sng chnh x|c v{ ng ta khng t{i n{o tin c.

C g }u. Ti |p. Nu quan st h l ta bit ngay khi no h sp sa chi. H gi


cao nhc c, v{o ng v tr v ti ch cn vy tay ra hiu VO v th l h lm theo. Ti
ngh ng phi bit iu ch?

Ngi nhc trng lc n{o cng phi lic mt nhn bng tng ph v ng khng bao
gi ch n iu .

Nhng ngi chuyn nghip khng bit g c.

***

Th ri cng n bui biu din u tin ti nh ht Th Gii ti St. Paul, Minnesota.


Khp khn phng kn nhng ngi l{ ngi. D trc kia ~ nh mc mt b |o ui tm
mu trng nh mt nhc trng i ti, gi }y ti hiu nhng b qun |o nh th ch
t khin cho tr ci thm t hi. Cm thm c}y a trn tay chng khc no cm mt vin
| ly t mt trng, mt vt vn ch cng cho thy tnh phc tp ca con ngi. Gi }y ti
~ thu hiu s tht ca cu ni ch c mi phn trm cng vic ch huy dn nhc l ch
huy dn nhc tht s.

V th trng ti chng ging mt nhc trng cht no khi vn b o vt ca doanh


nh}n. V{ ti cng khng bc ra t cnh g m t hng gh th hai ca khn gi. Ti gii
thch vi khn gi rng ti i din cho h v rng bt k ai trong s h hn cng lun c
ao c ch huy dn nhc. Ti cng xin li v khng mang chic a trn tay nh bao nhc
trng khc. V c mi ln tp dt l ti li nm n vo dn hp xng.

Ti quay ngi li, bc ln bc dnh ring cho mnh, ht mt hi ly xy cho


nhp th nhanh ri vung tay bt nhp. Bt chp kt qu ra sao th chng ti cng ~ bt u.
Ti cm thy mnh nh mt tay lt sng ang trt trong lng mt cun sng ln.

Vn ca ti l ch h c n on i tit tu l ti li thy trong lng hi h n


pht st v{ c|nh tay ti vung nhanh hn bnh thng khong mi nhp. Mt ln khi l ra
chng ti phi tng tc t tit tu kp ln tit tu ba, ti ~ vy n khong chn mi nhp
trong vng mt pht, vn l mc cao nht i vi {n nhc dy on ngn. Chng ti th
hn hn, chy nh xe la. Sau ti c bo vi dn nhc rng l{ khonh khc ca uy lc.

Mt khonh khc ca nim tin th ng hn.

l{ v lc y ti ngh: I CHA I I CHA I, v{ ti nhn xung ngi chi {n xen-


l u tin ang ko nh in di, c nhn qua ngi ngh s vi- lng k bn cng ang ly
ht sc ko nh c, ming th th{o: I CHA I! I CHA I!.

Ngy hm sau, mt trong c|c nh{ ph bnh ~ gi bui trnh din ca chng ti l{ mt
bui ha nhc mnh m.

V chng ti ~ bin bui biu din bn x-nt s 9 ca mnh thnh mt k lc ca thi


i.

Tuy c ca ngi tht s, phn trnh din vn cha tt, ng nht hay thm ch l kh.
Nhng bn thn ti, vn chng khc g mt con hi cu c hun luyn Seattle, ~ gi
c thng bng cho qu bng Beethoven trn mi mnh trong lc p hai vy theo nhp
nhc. V bui biu din ~ li trong lng ngi xem mt cm gic rng ngay chnh h
cng c th ch huy mt dn nhc.

n m biu din cui cng th ti gp rc ri. Ti khng ngh mnh c th ch huy dn


nhc thm mt ln na. Kit sc, mt mi v{ h{i lng qu| , ti cn lo lng v gi tr ca
c|i m{ mnh ang c lm. Bi nu ch lm va cho xong bui trnh din ny th qu l
mt s s nhc i vi s v i ca nn m nhc v{ t{i nng ca cc nhc cng. Chng ai
phi bo ti iu . T ti ~ bit th. Ti nh rng hu nh tt c nhng ngi nhc cng
n{y u cha tng chi bn x-nt s 9 trc }y. V{ }y c th l{ c hi duy nht ca h.
V v ti, h c th ch biu din c na vi. C th h s chng bao gi bit trnh din
bn nhc n{y ln n tuyt nh l{ nh th no. Gi }y ti bit rt r mnh ang l{m g,
lm th no ti c th l{m iu cho c kia ch? Ci hi ng b mt trong i sng
ring t ca ti ln ting. Ti ngh ti l{ ai kia ch?

Ngoi ra cn mt iu khc ln hn m{ ti cng phi ngh n. l{ chng ti sp trnh


din mt tc phm ca Beethoven ti nh ht Th Gii, ni va din ra nhiu v kch v i
~ dn n bui trnh din hm nay. Chng ti sp sa chi mt bn nhc gn lin vi chin
thng v i, bn Ngi ca nim vui, khi m{ nhng ro cn ~ , t do ~ n v nhn loi
chm n vinh quang. Ting nhc ct ln t s phn khng ca Beethoven i vi s phn
ca mt ngi b ic v tui gi.

Ti t hi lm th no mnh c th vt qua ci ti ca bn thn v trnh vp vp khi


chi bn x-nt s 9 ln n{y. V{ l{ iu m{ chng ti ~ qung c|o, l{ iu m mi ngi
~ mua v xem v{ nghe. Cho n tn giy pht cui cng, ti vn khng bit phi lm th
no. Sao ti li nh th ny?

Khn phng cht kn. Mt bui ti sang trng. Dn nhc v dn hp xng ~ ph kn


sn khu. nh sng lm dn. Ti chm r~i i ln s}n khu v{ bc ln bc dnh cho nhc
trng, quay li pha dn nhc ra hiu sn s{ng i vi cc nhc cng. Ri ti lng im.

Khng. Ti khng l{m c.

Trong s im lng ~ bit trc y, ti quay sang khn gi v ni cho h nghe s vt ln


ang din ra trong u mnh. Ti ni v ting h reo hoan ca ln s im lng y thng kh
cha ng trong tc phm.

Ti cng k cho h nghe chuyn Fulghum ~ mun tr thnh mt nhc trng nh th


n{o, ngi m gi }y mi hiu ra mnh ~ dn thn vo chuyn g. Ti k cho h nghe v
hnh nh tht s ca nhng con ngi ang chi trong d{n nhc. Ti ni v nhng chin
thng ca lo{i ngi ang din ra trong thi i ca chng ta, vn cng tng ng vi tinh
thn ca bn nhc.

Ti khng th khng ngi ca con ngi ny, tc phm ny ln tinh thn ny. Ti ni.

V ti mi ngi nhc trng tht s ra sn khu cng hin t{i nng.

on ti cng quay sang d{n nhc v{ ngh h h~y chi ht mnh. V khi ti quay tr
li vi khn gi, h ~ |p li ngh khng ni ra ca ti bng c|ch ng dy, ha vo giai
iu ht mc c th. Khp c khn phng trn ngp bu khng kh hoan ca.

Ngi nhc trng i ti cm chic a ca ng ln v{ Beethoven a t}m hn ca


chng ti vo mt th gii mi.

Cn ti, ngi cu nhc trng, ng }u khi dng nhc dng tro?

Cha bao gi ht bi ny vi dn hp xng, ti ngh mnh nn li li ng chung vi


h. Tht vy, hiu bit ca ti v ting c cng khng nhiu hn v bn tng ph. Th th
sao by gi? Nu ti ~ tng ch huy dn nhc c th chuyn n{y c kh g }u? V{ ti ~
ht.

l{ m din thnh cng nht ca dn nhc. Nhng nhc cng cui cng cng ~ ha
quyn thnh mt. Ban hp xng v dn b to thnh mt m thanh honh trng. Ln u
tin, tt c mi ngi c mt trong kh|n phng u tin vo sc mnh chin thng tr ngi
ca tinh thn. Beethoven ~ sng li. V{ chng ti cng ang sng tht s. Khng g c th
to ln hn khonh khc ny trong cuc i ca chng ti. Cui cng, khi khi cm thch m
nhc y ng ng ln xung ngn i ca tr|i tim nh mt trn l t, mi ngi ln tn
thng, v tay rn rn, m chm ly nhau ri nm hoa v thm ch l khc.

Tht l mt m tuyt vi, mt th gii tuyt vi, mt cuc sng tuyt vi!

PHI, CHNH TH!


Ti l

mt tm gng xu!
Trong i, t nht mt ln ti l{m gng xu.
V t nht mt ln, ti ~ vui lng l{m iu .

Sut v{i nm c hai ngy mt ln, ti li c thi quen chy b theo mt l trnh nht
nh. Nhng ti ~ khng cn chy na. tui ca ti, chy b nhiu qu s d lm tn
thng u gi, mt c|, hng v{ lng vn l nhng vn mn tnh c th lm nh hng
n chuyn khiu v.

Khiu v mi l{ u tin h{ng u ca ti.

May mn thay ti li sng di chn mt ngn i ln. Cho nn by gi ti c th i b


ln i, chy b mt cht ri i b theo l trnh quen thuc, sau xung i ri i ln i
xung vi ci cu thang d{i m|u lu thng trong khong mt gi ng h.

C thi gian mc tiu ca ti l{ i ht chng ng di ba dm c{ng nhanh c{ng tt.


Ti mang theo mt c|i ng h bm gi v mi ngy tp trung vo vic i nhanh qua tng
chng cng nhanh cng tt. Mc tiu ca ti l c mt thn hnh thon gn cng nhanh cng
tt. Thi gian v khong cch l nhng thc o th{nh cng v{o mi bui sng ca ti. C
th m lm, sao cho mi ngy mi kh| hn.

Nhng mt ngi l ~ l{m thay i tt c nhng iu .

l{ mt ngi ph n m{ dng nh lch trnh ca c y cng trng khp vi ti. Lc


no c y cng gp ti }u trn ng i ca mnh. Chng ti cho nhau. Ti th vi
vng, cn c y th khng.

Ngi ph n mnh mai, tc ~ bc v chc bng tui ti, n mc thoi mi v mang


mt i gi{y loi tn tin. C y khin ti ch v hai l, mt l tuyn ng ca c y i rt
ngu nhin, hai l lc no c y cng mang theo mt ci ti bng nha. iu c khin ti
thc mc mi.

Nhng lc ~ ngng chy v bt u chuyn sang i b, ti c thi gian quan st c


ta cn thn. Sau vi tun, ti gn nh i chung tuyn ng vi c y v c bt gp c y }y
lun. Tuy i dc theo con ng lt gch, c lun lun dng li nht rc cho vo ti.
C khng nht nhiu m{ cng chng ri tuyn ng ca mnh, c th m dn sch th gii
bn di chn mnh.

C y c i theo hnh ch chi ln i mt on, ri i ng trng mt on ri li ln


i tip. Ln ti nh, c ngi ngh trn mt bng gh ngm bu tri bui sng v nhng
rng ni pha ng.

Sau , c i vng qua ngha trang, quanh mt cy g ln v dng li c nhng


ci tn trn bia m. Ri bng ngang mt s}n chi ca tr nh, tro ln mt ci thang v
trt xung mt ng mng, tip n u dc theo cc x ngang.

Tip n, c i qua mt lm c}y linh sam cao, leo thang ln nh th|p nc, vng quanh
mt ci h v dng li ngm nhng bng sng, ri dc theo mt li i v{ ngm nhn ngi
nh{ knh bn kia h{ng r{o. Sau , c li i ra cng vin tr li, n mt c|nh ng y c
ni c nm chi mt lt.

C li tip tc i xung nh th Episcopal, v{o trong mt lt ri li v{o trong trng


m thut gn , i dc theo hnh lang v ra ngoi bng cnh ca cui ng. n }y, c
xung ba dy cu thang, n di ch}n ng cao tc, vo mt tim bnh ngt dng mt
tch c ph v mt nh b|nh m hng qu.

Mt sng n, ti vo tim bnh chung vi c v t gii thiu v mnh, gii thch rng
hnh nh ti v{ c y thng hay c cng mt l trnh tp th dc bui s|ng, d i lc c
c thm nhng on ng vng.

C y bit ti v vi c y, ti l{ ngi {n ng vi v~. Tht ngc nhin, ti c t nhiu


gy nh hng n c y, d|ng iu vi v ca ti mi bui sng l hnh nh ca cuc sng
bn rn m c y phi tri qua mi ngy d rt ght. V c quyt nh khng noi theo ti.

Ngi ph n l{ mt b|c s gia nh.

C ~ tri qua nhiu nm tri phi vi v chy quanh bnh vin mi bui sng v cho
bnh nhn nhng kin m c khng h thc hin trong i mnh.

Th ri, c bt u ch n ci cht v vic mnh ang vi v chy n ci cht nh


th no.

Anh bit khng, s vi v chng ci thin cuc sng cht no, c cht lng ln s
lng. C y khuyn ti nh th. Ti cng c nghe v iu ri.

V c quyt nh khng ch chm sc sc khe th cht m c sc khe tinh thn v tm


hn.

i khi ti cm thy xa l vi chnh mnh. C ni.


Vn chng phi l{ ngi tn th tn ngng hay thch th nhng tr{o lu, nhng mt
thi trang hay hc thuyt g g , c ngh ch cn nhng iu bnh d n{y cng ~ lm
nn mt bui sng tt lnh. Chng cn n nhng cuc tr chuyn v i, cng chng cn
n nhng cuc giao thip to ln. Ch cn ngh-v-lm thi.

V{ vic quan t}m n bn th}n thm phn hu ch, c nht rc dc trn ng


mnh i. }y khng c ngha l{ c c tnh dn dp c khu vc m ch l gp phn lm sch
cng ng nhng ni mnh i qua.

hc hi hay nhn thy nhng iu mi m, mi sng c li i ra khi tuyn ng


ca mnh mt on phiu lu i cht cho tha tr t m. Bng c|ch m{ c ~ tm ra
ngi nh{ knh, ngha trang, nhng cy linh sam to ln, mt khu vn trng ton cy c n
c v{ s}n chi ca tr em.

C cng khng hiu ti sao mnh li vo nh th Episcopal v khng h theo o. y vy


m c li cm thy mt iu g quan trng khi c ng mt mnh gia cn phng to
ln dnh ring cho vic kt ni vi Thng .

Ring trng m thut cnh th lc n{o cng c bui trnh din ca hc sinh trong
snh chnh v{ c thch l{m ngi c chng kin cc em y vt ln th hin s sng
to. V v th, mi ln i ngang , c u i rt chm.

iu lm c ngc nhin nht trong tt c nhng chuyn ny l s gn gi vi nhng


iu d chu, th v m t l}u c ~ b l v lun vi vng v ch ch tm vo kt qu rn
luyn.

Vi ti, mi cuc phiu lu bui s|ng cng ging nh c tin tc mi ngy vy. Ch c
iu l bn tin khng xut hin trn b|o {i, anh hiu khng. C gii thch. V{ ng l{
khng th qun mt cng anh trong chuyn ny, nh khng mun ging anh m{ ti ~ tm
ra c|ch n{y y.

i khi chng ta cng c ch cho mt ai , ngay c khi tr thnh mt tm gng xu.


Making Love
t trong nhng ngi {n ng khn ngoan nht m ti bit l Alexander

M
Papaderos gi|m c ca t chc Orthodox Academy of Crete. Nhng khng may
cho ti, ng sng c|ch Seattle n mi mi gi v hng ngn dm ng. Ngay
c khi gp nhau, chng ti cng b ngn c|ch bi cch bit v ngn ng. Vn ting
Anh ca ng y kh| hn vn ting Hy Lp ca ti nhiu, nhng c hai chng ti
u tht s b gii hn do thiu s chia s kinh nghim chung v vn ha. Chng ti ni v
nhng t{i thng nht bng ting Anh, nhng khi chuyn sang nhng t{i s}u hn
chng ti phi cn thn v s chuyn nhm tng i bn ang hiu nhau m ha ra khng
phi vy.

u nm 1993, chng ti n dp Nm Mi chung vi nhau. Tr|i ngc vi nhng hnh


nh ma H y lng mn ca Hy Lp, ma ng ti o Crete lnh lo, y ma gi. Cnh
ch thch hp vi vic ngi trong nh, cnh l si ang nhm nhng thanh g -liu,
ung raki v retsina mt loi ru vang ca Hy Lp, n xc xch heo vi bnh m ngm
du -liu mi p v ni chuyn n khuya v nhng ti to ln.

Mt ti n, chng ti ni v ti hn nhn.

Crete mi ngi vn cn gi tc l sp t hn nhn. Ngay c i vi mt cuc hn


nh}n khng do gia nh khi xng cng phi chu s nh hng ca gia nh theo c|i c|ch
m dn M nh ti s khng th no hiu ni v s li thi ca n.

Ngi Crete ngh rng s lng mn l tt nhng khng phi l nn tng ch yu ca


hn nhn.

Papaderos ~ tn ngn trc mt khi nim m ng tm thy trong vn hc phng


Ty, m ting Anh gi l{ making love. Kh|i nim ny khin ng b ri v khng hiu.

Ti bn gii thch l{ c|ch ni tri ph bin ch vic lm tnh, ngha l{ ln ging


vi nhau, bt k cp i c kt hn hay khng.

ng bn |p rng i vi ngi Crete, making love l{ mt cm t nghim tc dng


tm tt ton b tin trnh ca hn nh}n v{ gia nh. Khi hai gia nh cng tha nhn con trai
v con gi ca h ph hp vi nhau, mi ngi mong i rng cng vi thi gian, c hai s
n lc tr thnh nhng ngi bn i tng thch vi nhau, chung mt tinh thn t
c nhng mc tiu trong cuc sng. gi l{ making love, tc l{ to dng tnh yu.

Thi gian v tri nghim, bao gm c sai lm ln kh khn, l{ nhng thnh phn to nn
ci gi l tnh yu bn vng. Tnh yu khng phi l ci bn sa chn vo. M chng ta phi
to dng tnh yu v hn nhn.
Chnh v th, theo cch hiu ca ngi Crete khi nghe mt i v chng n{o c~i v~
hay |nh nhau, h ch mm ci t v hiu bit v{ ni: [, h ang to dng tnh yu.

Trong k ngh ng , Papaderos dn v chng ti n chi mt gia nh Hy Lp khc


nhn dp Nm Mi. D ght phi tha nhn iu n{y nhng ti ngm ngm l mt ngi
hm m mn bng bu dc v{ }y l{ ln u tin trong i ti khng th dnh c ng{y
xem c|c gng mt i din ca nhng trng i hc M tranh t{i hay xem c|c i bng
chuyn nghip ginh v vo gii Super Bowl. Ti thy c nng lng sao .

Thi tr tui, ti hon ton chu nh hng ca Vince Lombardi, hun luyn vin ca
i Green Bay Packers huyn thoi. Lombardi sp tr th{nh ngi chin thng. Nhng
ngi chin thng lun lm vic nhiu hn v{ thng minh hn. Nhng ngi chin thng
khng bao gi yu ui, khi b |nh gc h li ng ln. Nhng ngi chin thng lun kin
cng khi i din vi nghch cnh, tn thng v{ au n. Nhng ngi chin thng
thch thc ni au.

Nhng suy ngh c bng bnh trong u c ti khi ti i din vi nhng truyn
thng l lm ca ba tic Nm Mi ca ngi Crete. Nhng tc l c xa ca dn lng vng
ni vn cn ph bin. Thay v n mn tht heo nng nguyn con vi t|o, ngi Crete n
nm mi vi mn u cu luc. V}ng, ng l{ nh th y!

Ci u cu ~ c lt da, hm k v by ra bn vi i mt hy cn nguyn vn
(trong hc mt). C|i u c ch l{m i v{ ngi ta dng mung mc phn c ra. Li
ca n c xt mng v{ n nh mn pat. Mn cao lng m v n{y c cc bc cao nin
nhm nh|p thch th, nhng lp tr th khng.

Ti quan s|t ngi b{ trong gia nh khi b{ n mn n{y.

B{ ~ t|m mi t|m tui, ic mt bn tai, m mt bn mt, ngi qut queo li v tui


tc v cuc i kh nhc. B dng t nhin tt c nhng mn c chuyn n tay mnh, n
mt cch cn thn, trm ngm vi mt nim vui khng h giu gim.

Ti c bit b{ ~ tri qua mt cuc i gian kh ca vng ni, hai cuc chin tranh
th gii, mt cuc ni chin Hy Lp v s {n |p ca ch c ti vo nhng nm 1970.
Chng b b bt i lnh v{ bt tin sut gn by nm. Ngi l{ng b{ b ph|t xt c san bng,
cn b b bt i t v{ tra tn. Hai nm tri b sng trong hang |, n to{n r cy v th
sng. Khng nh, khng vic lm, khng thu nhp, khng bo him y t, khng tin hu tr
hay ch an sinh x hi. ~ c nhng lc b sng m{ khng c in, nc my v thm ch
l khng la ci.

Cui ba n, b{ th|ch thc bn tr cui bn t chc mt cuc thi h|t. Bn tr


tht ra chnh l nhng a chu trai, chu gi, anh em h v du r ca b{ ~ v{o tui trung
nin. B cng chng bt nhp mt bi ht min cao ca ngi Crete. Nguyn tc ca cuc thi
l{ ngi thch thc phi ngh ra mt on c vn gm bn dng, sau mi ngi ht phn
ip khc chung, sau mt thnh vin trong nhm bn kia s phi ngh ra mt on bn
dng kh|c |p li on ban ny, ri li ht tip phn ip khc. V{ bn n{o khng ngh ra
c on tip theo s thua cuc. Bn phi ht sc nhanh v ty ng. Tht khng d cht
no.

B l~o ~ khin cho c|c i th ca mnh phi kit sc. H tht s khng cn bit ht g
na m ch c}m nn. on cui m{ b{ ngh ra ni ln nim hy vng vo mt nm sau s tt
p hn nm trc v ai m bit c c ch, nu tt c nhng ngi cn li u tng c
mt cuc sng nh b{, hn h ~ c th bt kp b trong cuc thi. B{ ngh th, v h cng
ngh nh th. Bn th}n ti cng ngh nh th.

Khng cn quan t}m n ma bng h{ng nm na, dp Nm Mi n{y ti ~ nhn thy


mt ngi chin thng.

Nu Lombardi m{ c c hng tam v cng nh b{ th Green Bay Packers vn cn


chin thng. B lo qu l mt nh{ v ch trong cuc thi ca cuc i. B{ ~ chi mt cch
trung thnh v tr ca mnh mc cho nhng thng tn, au kh m cuc i ~ g}y ra.

B{ ~ chi trong au n, ng{y n{o cng th cho n sut c cuc i.

Tht ra bng bu dc ch l mt tr chi.

Khi ba cm ti kt thc, b lo vo bp, nht mc i gip mi ngi ra chn. V


bc ra ca bp, tay cm mt ti rc v qut tho ng chng ~ s|u mi ca mnh. ng
lm bm ng ln khi gh lm nhim v ca mnh, v{ b{ c{ng qu|t th|o ng thm iu
g y th ng cng cu nhu thm.

Chuyn g vy? Ti hi Papaderos.

Hnh nh l{ do ng l~o khng chu n ht phn x lch ca mnh v ht lc tng. ng


y |p. H vn cn ang to dng tnh yu, chuyn c i m.
Cu chuyn v

c|i ngo|i u nh mnh


i bit c mt ngi hay lo lng v nhn tnh th thi v s dit vong ca th gii.

T
Anh ta lun b m nh bi cc bn tin trn truyn hnh. Chng c khin anh tin rng
ngy tn ca th gii n{y ang n.

Tuy vy, hin ti anh ta li ang bi ri do gn }y ti-vi li a mt s tin tc tt


lnh. Anh tin vo mt s kin gi l{ Cuc hi t h{i ha, iu s a cuc sng ca chng
ta n mt im dng. Nm nm trc, v{o ng{y 16 th|ng 8 nm 1987, l ra th gii vt
cht n{y ~ t hy dit. Cn c trn lch ca ngi Maya, s lin kt gia chn hnh tinh
trong H Mt tri, nhng li tin tri ca ngi Aztec, Hopi v Cherokee cng trc gic ca
mt s bc thy t}m linh ng i, ngi ta ~ tin o|n nh th. V{i trm ng{n ngi ~
tin v{o iu v{ h ~ t hp li vi nhau thnh nhng nhm ln ti c|c trung t}m quyn
nng pha ty Hoa K.

Phng ch}m ca s kin n{y l{: Khi |nh s|ng p vo, bng ti tr nn rn ri. Ti
khng hiu lm c}u n{y, nhng r r{ng l{ rt nhiu ngi hiu n.

Cuc hi t h{i ha b|o hiu mt thi k thm ha ko d{i nm nm cng vi s sp


ca nn vn minh cng nghip. V l ra th by gi iu t hi nht ~ xy ra nn anh ta
ang trng ngng n.

Anh ta cm thy tc t, tht vng v ngy tn y khng n. Anh ta khng bit phi lm
th no hay phi xoay theo hng no. Anh ta khng h chun b tinh thn trc vic mi
th bt u kh quan tr li.

Nhng gi s, ch l gi s thi, nu anh ta tht s lin kt c vi Cuc hi t hi


ha v{ Ng{y ph|n xt cui cng nh tt c nhng ngi vn bo c ngy tn th kia th
sao?

Ngh n }y ti li ngh n nhn vt v ca Lot trong Kinh Thnh.

Theo Kinh Cu c chng 19, c Jehovah quyt nh hy dit hai thnh ph


Sodom v Gomorrah bng nhng c|ch c c nht. Tuy nhin, Ngi ~ tha mng cho mt
ngi {n ng tn l{ Lot cng v v hai con gi. H l nhng con ngi lng thin v tt
bng. Jehovah bo h hy chy ln ni v{ Khng c nhn li!.

Tuy nhin, trong lc b chy nh th, ngi v ~ dng li v nhn v pha sau. V
Jehovah ~ trng pht ngi {n b{ n{y bng cch bin c thnh mt ct mui.
T lc cn b t ti ~ bit n cu chuyn , nhng sut t n gi ti vn khng
hiu c cu chuyn cng nh khng bit c ai hiu c khng. Hay ng ra l{ ti
khng hiu c|i on Jehovah bin ngi v thnh ct mui v b nhn li pha sau. Nhng
ti hiu v sao b ta li nhn li v nu l{ ti, ti cng s l{m y nh th.

Theo ti o|n th rt nhiu ngi trong s chng ta cng s nhn li ni m{ chng ta ~


ra i v nhng l do ging nhau nh t m, luyn tic hay trc n. V trn ht l do hi tic.
|ng bun thay khi Jehovah li dng s hy hoi khng g cu cha c trng pht
lo{i ngi v khng tun lnh ca Ngi. Tht lng m ni trong cu chuyn ny, thn
th|nh ~ khng l{m gng tt.

Nhng }y cn c mt s tht m ti mun bn bit n.

l{ khoa hc ~ khng nh tnh tinh thn ca cu chuyn ny, rng mt ng{y n{o ,
chc chn hnh tinh ny s b mt tri ht vo v b hy dit. Tt c nhng g chng ta ~
l{m, ang l{m v{ s lm s bin mt. Mt sch. Chm ht.

V mi c| nh}n chng ta cng th, mt ng{y n{o , tt c chng ta s khng cn tn ti


na.

Tuy nhin, trn chy khng phi lc n{o cng l{ c|ch m{ chng ta vn l{m. Thay v{o ,
chng ta thng quay u li tha tnh t m, tn mt c nhn thy tt c nhng
ci tt p ln xu xa, mi vn l bn tnh ca chng ta.

Ti khng bit ngi {n b{ tn l{ g, nhng trong th}m t}m, ti xem v ca Lot l


thn hu.
Tr nng
i v v ~ sng trn mt chic nh thuyn v{i nm, thot nghe c v rt lng mn

T
theo phong cch ca ngi B-h-ming. Tuy nhin, trn thc t th chng ti chng
kh|c g ang sng trong mt ci chut ni lnh bnh.

Loi nh thuyn ny dng cho mt cng ng nh b, cht hp. Cuc sng ca


chng ti c chng cho ln nhau, quy qun nh mt ngi lng nh. Nh ny sng ni tip
nh{ kia theo ng ngha en ca n, chung nhng ranh gii nc mong manh, cng h
thng nc thi v cng th neo chng cho ln nhau, dp dnh trn sng nc. Chng ti
rc chung bi ti u cu tu. Bt k tai ng n{o n hay i cng nhanh chng nh
hng n tt c chng ti. Do li sng gn nhau m{ chng ti c th nghe v thy nhiu
th ang din ra trong c|c ngi nh{ v{ gia nh xm ging.

Ti sao ngi ta li thch sng nh th ny? V c chng ti na? Nhiu ln ti c t hi


mnh. Phi tha nhn l li sng n{y i hi bn phi c mt ci nhn phi truyn thng v
chuyn nh ca v bn chn cch sng ny khng phi do tnh c. l{ mt s chn la c
ch tm hn hoi, mt cch sng c ch tm hn hoi.

Tuy vy, cuc sng n{y cng c nhng li im ca n. Lc n{o ni }y mi ngi cng
sn s{ng gip v{ ng hnh vi nhau. Nh bn cnh lun sn sng chia s vi bn sa,
bia, ru hay bnh m m bn qun mua. Bn cn dng c hay vt t sa cha hay li
khuyn ? Lc n{o cng c ngay bn cnh. Vo thng Tm bn s c cm gic c nh mnh
ang i ngh h vy, ch c iu l ngay ti nh mnh thi.

Cuc sng ci ngi lng ni ny tht s thu ht ti. Ti thch sng gn nhng con
ngi ny. Ti so snh cuc sng ca mnh vi h. Ti hc hi t h v cm thy cuc sng
ca mnh tr nn phong ph hn nh nhng th h trao, nhng th m chnh h cng
khng bit l li snh ngang vi nhng mn qu.

V d nh nhng ba tic tr nng.

Ngi ph n sng cnh nh chng ti l mt y t| trng. Bnh nhn ca b l nhng


ngi mc bnh ung th v{ b{ hiu bit rt nhiu v ci cht cng nh tnh trng cht dn.
Cuc sng ca b v cng bn rn. B va i hc va i l{m b|n thi gian, nui hai a con
nh v mt ngi chng trong khng gian cht hp ca mt nh thuyn. Di bn, b trng
hoa trong cc chu, hp, cn trn b, b c hn mt vn rau. Nhiu lc ch quan st nhp
sng ca b{ thi cng ~ thy kit sc v ti trnh nhn nhng lc b ang hi h.

Mc cho cuc sng bn rn, ma H b vn gi thi quen ung tr nng.

Nh}m nhi v{ thng thc mt cch chm ri.


Trong chic bnh khong bn lt trong sut ng y nc lnh, b treo cc ti nh
ng tr v gia v. C bui s|ng, trc khi i l{m b{ li t ci bnh trn boong thuyn, trn
mt ci bn kim loi v mc cho nh nng un mn tr{.

Chiu mun khi i l{m v, b{ mn tr nng y ra mt c|i ly, thm t |, l|t chanh v{ t
bc h trng trong vn. Ri b ngi xung mt ci gh di t|n d, thng thc ma h
trong ly tr nng.

C chuyn ny ti mun k.

Vo ma h thnh thong c nhng hm ti nh sut c ngy v lm vic ngoi boong


thuyn. Ti c quan st mi ci mn tr ca b, ngm n chuyn t mu vng nht sang
vng sm nh h ph|ch. Ti ngh n tt c nhng ngun nng lng ~ c trt vo mn
nc . Ti ngh n thi gian v cng sc. N gip ti trm tnh li, chm ri li v loi b
s hi h trong cuc sng.

Th tht l{ c hn mt ln ti ~ qua bn y cng b lm mn tr nng. Ti thn


trng nc vo bnh, c ln cn cho c hoa b cng anh v{o y m b hng xm vn
khng ni g. i khi trong tnh bn c nhng th khng cn phi tho lun hay bn bc.

Gn }y ti ~ th lm mn tr{ trng.

V{ n ~ c kt qu!

Gi }y ti ang ngh n mn tr{ sao ma ng v tr nht thc.

nh sng t nhng trn ma sao bng hoc sao chi s gip cho mn tr ca ti tuyt
vi hn.

V ti th bo ti b my mn tr ny hp hn mt ri.

Chnh xc!
Mt phn

ca dn nhc
r no c nhng tr a tht mnh li. Cng ngy ti cng khng hiu tr no mnh

T
hot ng th no na. Mt ti th|ng S|u, trn ng li xe v nh ti ngn nga bi
Ngi ca nim vui theo phn cui ca bn x-nt s 9 ca Beethoven. iu g
khin ti ngh n mn gii lao m nhc ny nh?

Ngc nhin thay khi ti li khng h ngh n ln ch huy dn nhc Minneapolis m


ch ngh n iu s xy ra vo tun ti. N ging nh khi ang chi mt bn nhc m gp
du c-a th ngha l{ ta s nhy ngay n mt on kh|c tin lun n phn kt.

Mc d dn nhc khng bao gi chi li bn xnt s 9 k t sau ln biu din y nh


ht Th Gii, ti c ngn ngi khi ngh n vic i chung chuyn tham quan bng xe but
vi h vo tun ti. H nh kt hp mt bui trnh din vi phn ging dy ti mt th trn
vng tho nguyn pha Ty ca bang Minnesota.

Chng ti n Marshall, Minnesota vo mt bui chiu thng Hai lnh lo gia lc tuyt
ri nh. Bui ging dy c t chc ti khn phng ca mt trng cp hai. Nu nhm mt
li v ch da v{o mi v{ hai tai, bn s bit ngay mnh ang trong mt trng cp hai. Ci
mi dy th y m hi v{ hi i i ln nhng m thanh v ting s gip bn nhn bit iu
v{ ch cn lic mt qua mt trong nhng c|i thi cng gip bn khng nh mnh
ang }u. Nhng cu b lo kho ang |nh vt vi my c}y {n xen-l qu kh, cn
nhng b gi cao ngng chi vi--lng li ang chnh trang u tc trong lc ngh gii lao.

Nhng nhc cng chuyn nghip ngi bn cnh cc em hc sinh trong dn nhc. H
cng nhau chi mt on nhc n gin m{ c|c em ~ luyn tp nhiu tun. Mt m thanh
su thm ph kn cn phng gia lc tuyt ri v{ gi thi bn ngoi ca s. Ln trong nt
nhc ngp ngng ca nhng ngn {n cng hin c cuc i cho m nhc l nhng nt chi
tai. Tt c ch v ch nhn ca chng ang qu| lo lng khi phi ngi cnh mt ngh s thc
th, v dn d hiu r s bt ti ca mnh.

Tht ra cc em hc sinh y khng cn phi lo lng n nh vy. Nhng ngh s chuyn


nghip kia cng tng ngi hng gh bt u nh c|c em m{ thi. H bit r iu v{ vn
cha qun iu , cn gi }y l{ lc h c th gip cc em.

Nim vui c tr thnh mt nhc s th{nh t v{ chi trong mt dn nhc chuyn


nghip khng ch c nhng m din sang trng, trn bc sn khu honh trng. S kin
nhn v{ kin nh cm tay ch dn hc sinh tng cht mt ca h ~ gip c|c em vt qua
nhng giy pht nn lng. Ting nhc ngn vang ri li h thp, nh nhng ln sng ca
thnh cng v tht bi. Du vn c nhng khim khuyt, ting nhc y xut pht t tri tim.

Trong bui biu din ti hm , ti khng m nhn mt trch nhim no c. V vy,


sut thi gian sau cnh g, ti va ng vai tr mt hc sinh va ng vai tr mt thnh
vin ca dn nhc, hi han v nhng nhc c v lng nghe mi ngi tr chuyn. Khi n
gi ra sn khu, ti cng ly mt ci gh v{ i theo h ra ngi gia dn nhc m khng h c
mt nhc c no trong lc h chi. Cui cng ti ~ l{m c c|i iu m ti mong mun
nht, l{ tr thnh mt phn ca dn nhc.

Trn chuyn xe but v nh, chng ti ca ht v ung bia tha sc ri k cho nhau nghe
nhng chuyn a trong d{n nhc. Phi th tht l chng ti khng cn cm thy s hi,
lng tng hay bi ri nh hi chi bn x-nt s 9 na. C nhm nng cc chc mng c
m ca nhng ngi ~ chm n vinh quang, l{ Beethoven, l{ c|c em hc sinh
Minnesota v c chng ti na.

Ti bo mi ngi ng qun ti, bi ti s khng bao gi qun h. Ti bo h mi khi


chi nhc hy nh n ti, cng nh khng bao gi c qun rng m nhc khng phi lc
n{o cng do nhng ngh s chuyn nghip to nn.

Nu c dp thng thc mt bui trnh din ngoi tri ca dn nhc giao hng
Minneapolis ti cc th trn nh vng nng thn ca Minnesota, bn s thy c mt ci
gh trng ngay bn phi ca ngi chi cn-tra-bas v{ pha sau ngi chi vi--la. Dn
nhc quyt nh s ci gh trng v tr m~i m~i, d{nh cho nhng ai mun tr thnh
mt phn ca ban nhc, ngha l{ khng ch l khn gi m l mt thnh vin ca i ng
ang to ra m nhc. l{ chic gh vinh danh tt c nhng ai dm nm bt iu khng th.
Mt ng{y n{o , bn hy ngi vo chic gh y.
May mn
i n sng bc Taj Mahal ca ng Trump, mt trong nhng sng bc ln nht trn

T
th gii ti thnh ph Atlantic(1). Mong bn hiu cho, ti c mt }y pht biu
trong mt cuc hi ngh ch khng phi |nh bc. Vn l{ ngi l tr, ti hiu r
c bc ch l mt tr chi tht bi, v{ iu ti quan tm }y l{ gc x hi, nhn
chng hc v kinh t ca chin lc liu lnh n{y cng c|c hu qu ca n.

Bn c tin nh th khng?

Trong lc i ngm nhn vng quanh sng bc, con qu d trong ti th thm: H~y th
vn xem sao, bit }u }y l{ ng{y may mn ca anh. Ngi ta thng kia ka, chng l anh li
khng c?.

Phi. Ti cng c th thng lm ch. Trc }y ti cng ~ tng i |p cng thng vi


con qu d trong lng v ti ny. V ln n{o cng th. Vn c nhng k ngc n bc, ti
sao ti li khng kia ch? Ti rt mun bit ti sao li khng phi l mnh.

V con qu li tip tc: Coi ka, ch b ra c mt -la thi m, mt -la thi, b vo ci


my gc kia. Mt -la qu tng ca sng bc y m, anh c mt g }u!.

Thi c. Mt -la th mt -la.

Chin-ke-ty, chin-ke-ty, chin-ke-ty, chin, boom! n chp tt, chung vang ln v{ ti c


264 -la. Vy l mt ln na ti ~ tr th{nh ng minh ca con qu d.

Khng g, tht khng g c th so snh vi cm gic chin thng. Cng khng g c th


snh vi cm gic mnh l k may mn. Tht vy!

V nhng ngi ang ko m|y xung quanh nhn ti mm ci y ganh t.

Qu l mt ngy may mn ca ti.

Ngay lc th mt ngi {n ng tin li pha ti v gii thiu anh ta l mt con bc v


anh ta ~ trng thy ti n sch s tin gp c trong c|i m|y n{y, do nu ti chu n
ng cnh anh ta khi anh ta chi, anh ta s cho ti 10% s tin c c nu anh ta thng.
Cn nu anh ta thua th cng khng cm thy au n lm. Tt c nhng g ti phi lm l
thi vo bn tay ca anh ta trc khi anh ta gieo xc xc. Chu khng?

D nhin l{ ti chu. Anh ta ang ni chuyn vi ng May Mn m.

Th l anh ta lc, ti thi v anh ta gieo xc xc ri ht ln: N{o cng! Ka cng!.


V Beng! Anh ta ~ |nh trng.

C th, lc, thi ri gieo v Beng! Li lc, thi ri gieo v Beng! Anh ta khng ngng
|nh trng. Anh ta |nh mt lo trng chn ln.

n }y th |m ng ~ t tp li xung quanh, c| cc vi nhau v s may mn k l


ca anh ta. H va h reo, va la ht: Coi ka, n{o!, v anh ta vn s tin mnh n c
ngi ngi trn bn.

Ngi ph n tc v{ng cao r|o ng bn cnh ti khng ngng th thm: i Cha i! i


Cha i! i Cha i!.

|m ng xung quanh ph|t cung tht s khi chng kin ngi {n ng ht thnh cng
ln n{y n ln khc, thch thc mi quy lut may mn. iu khng th no xy ra, y
vy m mi th vn ang din ra vi anh ta. Ngi {n ng vn cm u cm c vo tr
chi: N{o cng!.

Ri anh ta dng li ni: S chn l con s may mn ca ti. on anh ta nga mt ln,
cho tin v{o y c|c ti, ch{o ngi trng coi b{n chi v{ b i gia nhng trng pho tay,
reo h ca |m ng ang l i v qu| khch. Mt ngi {n ng ch thc!

iu ng li trong u ti v cu chuyn ny khng phi l s phn khch, may mn


hay s tin m{ anh ta ~ thng.

Bn thn ti tin rng bt k thng ngc n{o cng c th tr thnh mt k thua cuc.

Nhng anh ta ~ dng li t rt xa, v{ l{ iu m ti khng th no qun.

L mt ngi chin thng tht tuyt. V{ tr thnh mt ngi chin thng tuyt vi
i hi bn phi c s mnh m.

Tin bc iu khin tt c nhng khng l{m nn s tuyt vi nh may mn.

V ch c mt s t ngi bit cch tung hng trn vn vi Thn May Mn.

Ti bt: Anh ta c chia cho ti 10% s tin n c nh ~ ha.


Hy sinh con hu

hay chuyn v s ph cch


rong i sng ni tm ca ti c nhng iu ti c nghin ngm nhiu ln, chng

T
khc g d tm bn khi du lch. V trong s nhng kho t{ng l{ mt cu chuyn
lin quan n th gii c vua.

Ngi {n ng tn l{ Frank Marshall ~ i mt bc tuyt p trn bn c.


Trong mt trn u sng cn gia ng v mt i th bc thy ngi Nga, Marshall cht
nhn ra con hu ca mnh ang c nguy c b tn cng. C nhiu li tu thot v do con
hu l con c phng th quan trng nht, ngi xem o|n Marshall s theo cch quen thuc
m{ tnh nc an ton cho con hu.

Trong u, Marshall dng tt c khong thi gian c c nghin ngm tnh th ca


vn c. V ng nhc con hu ln, ngng li, ri t n xung ci v l nht, ni con hu c
th b bt bi mt trong ba k th bt k trc mt.

Marshall ~ hy sinh con hu, mt nc c khng th tng tng c m{ ngi chi


ch lm trong nhng tnh th tuyt vng nht.

Ngi xem ln i th ca Marshall u mt ht tinh thn.

Nhng ri sau i th ln |m ng cht nhn ra rng Marshall ~ c mt nc c


ht sc sng sut. R rng mc d ng mt con hu nhng b li, chng my chc i th ~
ri v{o th thua. Thy trc tht bi khng th trnh, bc thy ngi Nga ~ tha nhn
thua cuc.

Khi mi ngi ~ ht bng hong v s to bo ca Marshall, h tung tin y bn c.


Marshall ~ chin thng mt cch ly lng, him hoi bng cch hy sinh con hu.

Vi ti, iu quan trng khng phi l chuyn ng y thng cuc.

Cng khng phi chuyn ng y ~ hy sinh con hu.

iu |ng ni }y l{ ng d|m gt b li suy ngh thng thng thc hin nc c


.

Marshall ~ c c|i nhn tho|t ra khi c|ch chi truyn thng v sn sng chp nhn ri
ro c th xy ra, da trn nhn nh ca ring mnh. Cho du vn c kt thc ra sao i na
th Marshall vn l{ ngi chin thng tuyt i.
Ti ~ nghe k v cu chuyn v s ln.

V trong cm nang hng dn ca i mnh, ti ~ ghi thm v{o dng n{y: ~ n lc


hy sinh con hu cha?.

Vn tip tc cu chuyn , ti li nh n mt k nim thi th u. Cc bn c bit


Tinkertoy mt loi chi lp rp lm bng nhng mnh g ng trong mt ci hp?
Ngy nay loi chi n{y vn cn nhng ngi ta ~ thay g bng cht liu nha.

Khi dy lp m thut, ti thng dng Tinkertoy lm bi kim tra trc mt kha


hc v mun tm hiu i cht v bn nng s|ng to ca hc tr. Mt hm vo ngy th Hai,
ti ra mt b Tinkertoy v giao nhim v mt cch ngn gn cho c|c em: H~y lm ra
mt c|i g t nhng th ny, cc em c bn mi lm pht mi ngy, tnh t hm nay
n ht tun n{y.

Mt vi hc sinh ban u t ra lng tng. Cc em c tn ngn m{ cha chu bt tay vo


lm ngay. Nhim v n{y dng c v hi tr con v cc em mun bit tht ra ti mun g
cng nh mun i xem nhng tr khc trong lp s lm g.

Mt s khc th xem phn hng dn trn ci hp v lm theo mt kiu mu sn c trn


bao b.

Mt nhm khc to nn mt mn theo tr tng tng ca mnh hoc ngi tnh ton
xem mnh c th to ra mt cng trnh xy dng di bao nhiu, cao bao nhiu.

V hu nh ln n{o cng c t nht mt em ph lut, ghp thm vo no l bt ch, kp


giy, dy nh, giy v cng nhng th khc c sn trong phng, hoc thm ch l cn b ra
khi lp i tm ng ht cn-tin hay nhng mu c}y kh ngo{i s}n trng. Mt ln, ti
c em hc sinh h rnh tay l li my m vi Tinkertoy. Nhng cng trnh ca em ny cht
y nh kho trong lp ln tng hm ti nh.

Ti thch s hin din ca mt hc sinh nh th trong lp mnh.

l{ mt b c sng to vt ra ngoi khun kh.

Bn th}n em cng ~ dy cho ti nhiu th.

S hin din ca em ng ngha vi vic ti ang c c mt tr ging ngo{i bin


ch vi sc sng to c th d dng t|c ng n nhng em khc. Vi ti, l{ nhng em
hc sinh kiu hy sinh con hu.

Tinh thn hy sinh con hu y hin din hu ht mi tnh hung, ngay c nhng tnh
hung vn vt nht. Ti tnh c gp mt hc sinh nh th khi em ang tnh nguyn gip vn
phng cu hc sinh ca nh{ trng dn tem ln cc phong b ca mt chng trnh g}y qu
ti tr. Thay v lim con tem v dn n ln phong b, em lim ngay ln gc phi ca phong b,
ri d|n con tem ln . Dng nm tay m mnh ln , th l em li tip tc sang phong b
khc.

S d em l{m th l do cht keo trn con tem c v gh gh. Ngc li, phong b c mi
qu rt th v. M con tem li cn dnh cht hn khi c dn theo kiu .

Tuy nhin, c|ch suy ngh n{y cng c phn tiu cc.

Ti ang c nguy c |nh mt nhng em hc sinh c li suy ngh kh|c thng nh th.

Nht nh l s c em tuyn b:

Nhng em khng phi l{ ngi sng to.

Th em c m khi i ng khng?

D nhin l{ c .

Vy em k cho ti nghe mt trong nhng gic m m{ em thch nht i.

V{ lc n{o cng vy, em hc sinh s ngh ra mt cu chuyn n{o y yu t tng


tng. Chng hn nh bay trn tri hay n mt hnh tinh khc hoc c chu du trong
mt c my thi gian hoc bng }u mc thm ba u.

Nghe cng kh| s|ng to y. Th ai gip em lm nhng iu ?

Chng ai c. Em t lm ly.

R l{ v{o ban m, khi em i ng phi khng?

Vng .

Th th em hy c gng tng tng nh th vo ban ngy, trong lp hc y. c


ch?

Vo mt ngy h nng nc cui thng Tm, ti tm ch bng rm ngi nhm nhi mn


thc ung mt lnh di tm bt ca mt qu|n c{ ph ngay trc hi cng c k ti th trn
Chania, trn o Crete ca Hy Lp. Ngoi tri ln n hn 38 C. Ch n{o cng ng c.
Tnh kh ca c du khch ln nhng ngi bi b{n u nng ln theo thi tit, to ra mt
bu khng kh cng thng y ting ci v.

Ngi bn bn cnh ti l mt cp i cn tr. H n vn p theo ng mt ma h,


vi cht liu vi lanh nhu nt v mang giy quai hu bng da mn. Ch{ng trai c vc ngi
chc nch, nc da mu -liu, tc en v{ ria mp. Cn c gi gy g, dong dng cao c ln
da trng v mi tc vng. Trong lc ch i n thc ung, h nm tay nhau, th thm y
u ym ri hn nhau, khc khch ri ci vang.
t nhin h ng dy, nhc ly ci bn bng kim loi, bc qua mp bn cng ri t
n xung mp nc nng bn cng. Chng trai quy qu li tr li ly hai ci gh. Anh
ta lch thip gip c gi ngi xung gh gia mc nc ln n tht lng ri sau cng t
ngi xung gh.

Ngi xem ci ln, ri v tay v reo h.

Mt ngi hu bn vi b dng cu knh xut hin. Anh ta ngng li trong giy lt ri


nhn my, cm ly mt c|i khn b{n, khn giy v b n bng bc. Anh li xung nc
n dn bn v ch gi mn, sau li li ngc tr ln b gia ting reo h, v tay khng
dt ca cc thc khch cn li. Vi pht sau, anh ta tr li vi mt c|i khay trn dng
mt ci x bn trong l chai sm banh v hai ci ly. Khng ngn ng, anh li li xung nc
v phc v sm banh cho khch. Cp i n}ng ly vi nhau, vi ngi bi bn v vi mi
ngi. |m ng li reo h v ly nhng bng hoa trang tr trn bn nm xung cho h.

Thm ba b{n kh|c cng xung n tra trong nc bin.

Bu khng kh ni }y chuyn t bc bi sang hi h.

Mt ngi khng nn li xung nc khi ang din b qun |o ma h p nht. Ti


sao li khng?

Khng nn phc v thc kh|ch di bin. Ti sao li khng?

i khi chng ta nn tho|t khi li suy ngh truyn thng khi nhn nhn s vic.

Chng ta khng cn phi trong lp hc hay ngi trc mt vn c.

Bt c khi no cuc sng tr th{nh mn chi Tinkertoy, chng ta phi hy sinh con hu.
Nc tiu

khng h d bn
nh bn ngi An-gi-ri ca ti khng n tht heo. Trong vn ha o Hi, tht heo b

A
cho l{ d bn. D ~ sng M v{i nm v{ cng khng cn thc thi cc nghi thc
tn gio nghim ngt nh thu nh, anh vn khng n tht heo di mi hnh thc,
tuy trong thm tm anh vn hiu ti sao li c s cm k v{ vn bit c hng triu
ngi n tht heo hng ngy m khng h hn g. Nhng ring i vi anh, v mt s
l do n{o m{ anh khng th ni r c, tht heo vn l mt th d bn.

gip ti c th hiu r hn cm gic ca mnh i vi vic ny, anh gi cho ti mt


t b|o trong c b{i vit ghi rng: 200.000 ngi {i Loan ang ung nc tiu ca h
mi ng{y cha bnh, ci thin sc khe v sng trng th.

Bi vit cp n mt ngi {n ng tn l{ Chen Ching Chuan, ngi va np n xin


lm th chng minh nhn dn mi ca {i Loan v{i nm trc. Cnh s|t ngh ng ta ang
la di h v trng ng ta ch vo khong ba mi lm hay bn mi tui trong khi tui tht
ca ng ~ l{ s|u mi bn. Khi ng cho bit nguyn nhn mt phn l do ng ung nc
tiu ca chnh mnh, c|c phng vin ~ nhanh chng loan tin n{y ra to{n th gii. Sau khi
iu tra, cc phng vin pht hin rng qu tht mi ngy ng ny ung ba t|ch nc tiu
ca chnh mnh. Khng ch th, ng cn cho bit nc tiu vo bui sng l tt nht.

}y l{ mt cu chuyn hon ton c tht, ti khng h ba ra, tha c|c bn.

ng Chen Ching Chuan tr nn ni ting n c rt nhiu ngi bt chc ng v


ng phi thnh lp ngay mt ng d}y nng c tn Tr liu theo phng ph|p ung nc
tiu t vn cho h. Ngoi ra bn cn c th mua mt quyn s|ch nhan The Golden
Water Cure (tm dch: Loi nc v{ng cha bnh), trong nu ra nhng trng hp
bnh nhn nng nht cng khe li nh phng ph|p tr liu ny.

Mt s ngi cn bo nc tiu ca mt ngi mnh khe khi c p lnh th ung


c nh bia vy. ng Chen Ching Chuan cn ghi ch l{ cng ging nh m|u, nc tiu cha
y dng cht; v vy hy ung ht nc tiu ca bn v{ ng b ph mt git no. Ung
nc tiu thng xuyn s cho bn kt qu ngoi sc tng tng.

kh|ch quan hn, ti tham kho kin ca mt ngi bn vn l chuyn gia, rt am


hiu v c nhiu kinh nghim v t{i nc tiu. Anh ta l mt chuyn gia tit niu, ngi
~ d{nh rt nhiu thi gian nghin cu ln thm kh|m l}m s{ng.
Tr li cu hi ca ti, anh ta khng ngh liu ph|p iu tr bng nc tiu y s tr nn
ph bin, nhng qu tht l ung nc tiu chng hi g cho ai v vi sc mnh huyn b
nh hiu qu ca s trn an khi phi ung th liu php ny c v cng hu dng chng
khc g nhng cht khc. Thm ch n cn khin con ngi ngh n vic chm sc bn thn
nhiu hn. Anh cn cho ti bit nc tiu c th gip chng ta thot cht do thiu nc
trong nhng tnh hung cc k kh khn do nc tiu lc n{o cng min ph v c mt
khp ni. V{ phi, chnh bn th}n anh ta cng ~ tng nm nc tiu v qu tht n c v
ging nh bia, bt k l lnh hay m.

Khi nghin cu s}u hn, ti tm thy mt quyn s|ch c pht hnh rng ri ti n
theo thut bi chim ca Morarji Desai ngi gi nhiu v tr cao trong b my chnh
quyn, k c v tr th tng. Tn ca quyn sch l Mana Mootra (ngha l{ nc tiu ca
con ngi) V thuc tin ca i. Quyn s|ch y nhng ti liu ca c|c b|c s v{ nh{
khoa hc c {o to theo chun mc phng T}y v{ h khng nh li ch ca vic ung
nc tiu hng ngy. R rng c hng triu ngi n ~ l{m iu . ng Desai cn tin
tng n mc cm thy nn cho phng ph|p tr liu bng nc tiu vo chnh sch nh
nc.

n }y chng ta ~ chm n ti chnh tr. Bn c tng tng n c mt chin


dch hng bin ti t nc Hoa K, trong ni rng K hoch sc khe ton quc ca
ng ti l lm th n{o vic u tin mi ngi s lm hng ngy l ung mt ly nc
tiu vo sng sm.

C th h s i chnh kin. ti l, nu chng ta vn sng st vi nhng chnh sch lin


quan n phn nga ca chnh ph th bit }u nc tiu ngi li chng l mt s thay th
hp l?

Ti li ngh n chuyn nc tiu ny khi ngi ch trong phng kh|m b|c s. Ch v


tip tc ch. Chng c g lm ngoi vic c bo v ngm nhn cc bnh nh}n kh|c, cng
ging nh h ang nhn ti vy. Tng lc mt, ngi ta ku tn tng bnh nh}n v{ ngi
ng ln i li bn gp y t ri l bc v pha phng v sinh.

D l{ {n ng hay {n b{ cng th, khi i ra ai cng c v len ln th no y, nh th h


va lm mt vic khng nn lm. Ai cng lic nhn quanh xem c ai ang nhn mnh hay
khng. Ri h vi v{ng t c|i h ln b{n ca y t v nhanh chng quay tr li gh ca mnh,
cng thng dn mt vo quyn Womans Day ~ c rch c xut bn hi nm 1975.

Ci m h li trn bn ca y t l mu nc tiu.

Ai trong chng ta cng ~ tng ly mu nc tiu. Th bn c cn nh ln u nh th


no khng?

Lm ci g kia ch? ng trong ci l n{y ? L{m th n{o? V{ lm g?


l{ vic m nhng con ngi bnh thng ch lm v mc ch nghin cu y t. Nu
khng b m v khng b c|c b|c s hay y t| yu cu, hn bn s chng bao gi lm vic ny
ngay c trong phng tm nh.

Trung bnh trong i, mt ngi bnh thng thi ra khong nm mi ng{n lt nc


tiu. Ngc i ch mt th m tt c chng ta u sn xut ra thng xuyn, mt th v
cng cn thit v hu dng n th m li b ngm hiu tiu cc nh vy.

Nc tiu l{ d bn. Chm ht.

Nhng thc t ho{n to{n tr|i ngc.

Tt c nhng ngun thng tin |ng tin cy m ti ~ tham kho u khng nh nc


tiu khng h d bn.

Nc tiu mi nguyn cn sch hn c nc bt.

Hu nh trong mi lc, nc tiu vn sch hn hai b{n tay ca bn, sch hn b{n chi
|nh rng y vi khun ca bn v{ t vi trng hn so vi mn bnh m kp c ng m bn
vn n. Trong lc nhc nhng th d bn.

Nhng khng phi l{ nc tiu. Trong nc tiu khng h c vi khun.

N ch cha 95% l{ nc, thm 5% cht ur vn l nhng g cn li sau khi protein b


phn hy.

Trong nc tiu cha khong 2% cht khong v cc hp cht, bao gm amoniac, canxi,
magi, sodium v potasium.

V{ nc tiu cn c li cho chng ta na.

Bn c th dng nc tiu thuc da v lm phn bn. Ngoi ra, bn c th dng nc


tiu lm thuc nhum v bt git. N cn gip lm sch tc ca bn.

Nc tiu cn gip bn sng st khi sp cht kht.

Ti khng hiu ti sao nc tiu li c m{u v{ng thay v m{u , xanh dng hay xanh
l. C hai v b|c s ln mt chuyn gia tit niu u khng th tr li iu cho ti. C th
v cu hi qu| l{ n gin.

Ti cng bit rng mi ngy chng ta thi ra khong hn hai lt nc tiu v{ l{ iu


hon ton hp ph|p, ng chun mc o c, cn thit v{ ni chung l{ bnh thng. V
nu khng l{m nh th th bn s cht.

V{ ti cng lp li rng cho d bn c dy d nh th n{o i na, cho d bn suy ngh


nh th n{o i na th nc tiu vn khng h d bn.
Vy th, liu ti c nn bt u ung nc tiu ca mnh khng nh?

KHNG I NO!
Ti c g

khi i c}u c?
i n chuyn v mt con c. Cu chuyn c thc hn hoi. C n ba nhn chng

G
khc nhau. H s phi bi ri khi khng nh nhng s tht ny, bi h l nhng ng
dn nghim tc, cn ti th c th khng.

Kinh nghim cu c ca ti ch yu l{ i c}u c| nui theo kiu Texas. Ngi ta


nui c ging trong mt c|i ao trc }y l{ ch cho gia sc ung nc. Khi mun n mn c|
chin, bn ch cn nm mt cun thuc n xung h v Buuum! Bt k con g ni ln cng
u c em ch bin ht. Nu khng mun bt qu nhiu c, bn c th th si dy dn
ca chic in thoi loi quay tay xung nc v{ quay cho n khi dng in phng ra git
cht mt hoc hai con c. Kiu cu ny l hiu qu nht, va nhanh va r, khng i hi
thit b g nhiu, li chn v th v na.

Mt h n, bn ti l Willy cng cu con trai David chn tui ca anh y v Gen, chu trai
chn tui ca ti t Nht sang chi, ln ng tn cng by c hi vn vng ni Cascade
trong mt ci h ho l|nh y p c|, theo nh li nhng ngi i c}u ni. Liu ti c i
khng? Sao li khng i ch? Cha bao gi ti i c}u ng kiu ca mt qu ng c. V{ }y
chnh l thi im lm chuyn .

n nay ti vn cn gi tm giy php i c}u y. Ti khng bit chnh thc th mnh cu


c bao nhiu con c na. T giy php mang s 890046566, cp ng{y 3 th|ng 8 nm
1989, lc 9 gi 30 s|ng. Ngo{i a ch, ti phi khai ngy sinh, quc tch, s nm c tr ti
tiu bang ny, gii tnh, chiu cao, cn nng v mu mt. Vi by -la, ti c php cu ba
ngy lin tip. V{ di dng ch Ti k tn di }y chng thc nhng g ~ khai bn trn
l{ ng s tht, v{ khi c yu cu, ti s trnh giy php n{y cho c quan bo v ng vt
hoang d~. l{ ch k ca ti. Ti s khng ni thm v nhng dng ch b xu in trn mt
sau ca giy php nhng ti khng ngh mnh vi phm bt k quy nh n{o trong . Xin
c tm giy php c}u c| cng khng phi d. C ngi ni vi ti rng xin giy php xi
sng cn d hn xin giy php i c}u.

Sau ti n mt ca h{ng b|n th thao gn nh, gii thch vi h rng ti khng


bit g v chuyn i c}u c nhng cn c nhng dng c cn thit v khng mun xc phm
chu ti ln bi nh tn tui ca gia nh khi t ra ng nghch, thiu st.

Vin tr l ca ca hng rt vui khi gp mt kh|ch h{ng nh ti!

Anh ta sn sng ch dn v gip ti trang b nhng dng c cn thit.


Cn ti th ly lm mng lm thay v }y ch l{ i c}u c| ch khng phi sn t gi|c!

Ti tn tt c 280 -la, nhng trong lng cm thy rt d chu khi ra khi ca tim. Gi
}y ti ~ bit rng ch c mi phn trm trong chuyn i c}u l{ lin quan n k nng
cu c tht s, cn li l vn dng c. V ti cm thy mnh ~ sn sng cho cuc hnh
trnh. Nhng con c| kia, h~y i y! K c nhng ch ngoan cng nht!

Vi y dng c cm tri, nhm bn ngi chng ti h{nh qu}n ln ni, n ci h


y p c| ri dng lu, bn xem chng ti c th n ht bao nhiu con c, ri i ng.

Khi nh bnh minh va l dng, chng ti rn rn ln xung mp nc tnh lng.

Trong lc ba ng d}n chuyn nghip th li ri ko li ri li th li m khng bt


c g ngo{i |m rong ru, cui cng ti cng ln g ri c si d}y cc, min cng
nghin nt mt con giun ri mc v{o li c}u, on qung con mi xung nc mt cch
th bo.

Tc! Mt c git thnh lnh. Thu dy vo, ti thy mt con c b t. Nh n mc cha


bao gi ti trng thy c ai bt c mt con c nh n th. Ti bit lm g vi n by gi?

G li cu ra v nm n tr li xung nc vy.

Nhng hi no ti gi c ai dy ti cch g li cu ra khi ci ming ang th hn hn


ca mt con c| con }u. Tht kinh khng, v mt ln thi l{ vi ti ri. Ti ngh c l
mnh c qung d}y m{ khng cn mc mi na. L{m nh th ti s khng c}u c con no
v s khng phi lp li ci quy trnh y. trnh mt mt, thi th ti c gi v nh mnh
cng ang c}u vy.

Lt qung c}u th hai. Tc! Li mt c p mi khc.

Ti thu dy vo. Mt con di. Phi, mt con d--i. Mt con di b xu mc cnh v{o li
cu ca ti. C l do lc ti qung d}y c}u ln khng trung th li cu mc phi cnh n ri
ko n xung nc.

Th ny l th no nh? Ti hi nhng ngi bn c}u v{ gi con di cho h thy. Th


l mi ngi rm ran chuyn tai nhau cu chuyn ca ti.

Ch t c}u c mt con di.

Con g?

Hi b cu xem phi lm th no.

ng Fulghum c}u c mt con di v{ khng bit phi gii quyt ra sao, b i.

Mt con g?
H t tp xung quanh: Cha bao gi c ai li c}u c mt con di nh th c.

Tt c mi ngi u kinh hi.

V kh chu na.

H n }y cu c ch khng phi c}u di, c|i tr n{y ng l{ v vn.

Sau khi x c|nh con di ra khi li cu, ti bn chn n xung t ri quyt nh mnh
khng c nghip cu c. Chng phi ai cng sinh ra lm mt ngi i c}u.

Ngi mt mnh khu tri, ti nhm nh|p cht n, nm mt hai ht c ch cho l sc


ang chy quanh . git thi gi, ti g li cu ra khi si dy v buc mt ht c ch
v{o ri qung ming mi v pha mt con sc. Lp tc n nut chng ngay ht c ch.
Tc! Ti li bt c mt con sc! Ti va thu dy va chy quanh khu tri, c tm cch ko
n li gn g ci ht v si dy ra khi ming n. iu ny khin a chu trai, k ~
loan tin va ri khp h, ch .

Trng ka, ch ca t ang c}u sc trn b, ch y va bt c mt con y.

Mt con g?

V th l c |m ng li m v{ t v khng tin.

ng v tht xa xi diu vi. Sau khi ~ l{m hng hnh nh ca chuyn i c}u bng
nhng tr v vn, ti ngi im khng ni g c. V nhng ngi kia cng chng bun h
ming. H chng bt c con g, n mt c|i p mi cng khng. C khi ti r h dng li
ch c}u c| trong ao b cho ch tht bi ch cng khng c.

L ra chng ti nn mang theo thuc n.


Ci rn
rong lp m thut do ti m trch, chng ti c mt chng trnh ko d{i c thng

T
vo mi dp ma Xun gi l{ C th ngi. Mi nhm gm ba hc sinh s phi thay
phin nhau ng vai ha s v{ ngi mu mt em th ngi im trong khi hai em
kia ngi st bn nhau, tp trung v mt nt n{o trn c th. Mi ngy cc em phi
nhn tht k mt ng nt n{o , chng hn nh mt, mi, tai, ngn tay c|i, mi,
ch}n m{y, rng, tc hoc khuu tay. Sau chuyn sang c o, nt o, n trang, kha dy
nt, dy giy v ngn chn ci.

}y l{ b{i tp do u gip cc em hc cch v chn dung. N gip cc em hc sinh cm


thy d d{ng hn khi nhn ra mnh c th v tng b phn nh mt cch hon ho. Nh
m vic v c con ngi ngay mt lc s bt mang tnh sao chp.

Nhng em ng vai ngi mu bao gi cng t ra ngn ngi. Tr v th{nh nin thng
hay e d, ngng ngp trc ngi khc.

Cc em cm thy km thoi m|i v{ ngng nht l khi b mi ngi chm ch quan s|t.

Em khng thch ai v mnh c.

Ti sao?

V em xu lm.

Cc bn s v my m mn ca em.

Em ang ning rng, trng em gh lm.

Em khng thch c|i mi ca mnh, em khng mun ngh n n.

Tuy vy, v ngh thut v s b im km, cc em vn thc hin bi tp . V gng


mt l vn ln nht m chng ti gp phi v{ sau khi ~ vt qua c phn mt, chng
ti c th m tip tc n cc b phn kh|c trn c th. V bn tay th khng vn g. C
khuu tay cng vy v hu ht cc em chng bao gi ch n ch ny, c ca mnh ln ca
ngi kh|c. n khi v u gi th li vui, nht l nhng c|i u gi trn c v hnh mt
ngi. V v phn pha sau ca u gi rt th v v chng ta kh m{ nhn c ch ny.

My ngn chn tht l phin toi. Cc em gi rt lo ngi khi phi cha bn chn cho mi
ngi xem. Trong phng hc m phi ci giy ri ci v trng c v hi khim nh th no
y. Cc em gi c ngh ch}n ca mnh xu. M qu l th tht. tui mi su, thi trang ~
li nhng hu qu t hi trn bn chn ca cc em: my ngn ch}n y nt vim gia cc
k v b bin dng, gt chn th chai sn, nt n. iu i vi mt ha s th hp dn
nhng i vi mt c gi th tht |ng xu h, cn i vi mt cu b th tht gh tm. Mt
khc, trong khi cc em trai c bn chn d nhn hn th mi m hi chn cc em li khin
bn b khng ti no tp trung v c l}u. nh kin l lng }u l{ kh khn ln nht
m mt ngi ha s gp phi khi v.

Cho n mt ng{y v{o th|ng Nm, khi ti ngh v phn rn th d |n C th ngi


b nh li do cc em ni lon.

Hm l{ v{o ng{y cm tri ca trng, cc hc sinh u mc qun soc, o thun hoc


o dy, thm ch l c bi v trong chng trnh c mt cuc thi t nc vo nhau, do vy
rt d dng bt gp nhng ci rn trn ca cc em.

Hn na, trc kia chng ti cha bao gi ngh n ci rn. C ti ln c|c em cha bao
gi trng thy mt bc v chi tit v ci rn nn vi ti tng ny kh l sng to.

Khng i no! C|c em lng c mt, ly tay che rn.

Chng ai nhn rn em c, k c bn thn em.

Tht l mt tng bnh hon, m t s ngh sao nu v nh vi mt bc tranh v ci


rn ca mnh ri dn ln t lnh kia ch?

Ti ngh m ca em y hn s vui lng khi bit rng cu con vn ngh n mnh, nhng
cu b vn nht nh khng.

Vy , chng em no chu lm tnh nguyn vin c.

Ti ~ a ra mt ti k quc ngoi sc chu ng ca cc em. V cc em khng phi


l nhng ngi phn i duy nht. Trong phng gio v, ti nu ra vn ny v hi mt
ng nghip: Anh c phin khng khi ti ngh anh cho php cc em nhn v v rn ca
mnh?.

C phng gio v ang n o cht im lng.

Sau v{i tr{ng ci v mt s nhn xt, ti ny tr nn lc loi, d hi v{ Anh khng


thy n l th ring t sao? trong mt mi ngi.

Nhng ci rn th sao c ch? Th anh ngh g v ci rn ca mnh no?

Nu chng ti bo anh chp hnh ci rn ca mnh ri treo ln tng vi y nhng


tm hnh khoe ci rn ca h{ng trm ngi khc, liu anh c nhn ra ci no l ci ca mnh
khng?

Ti bn hi b|c s ca mnh.
Ngay c c y cng hi ri v{ khng ng cho ti xem ci rn ca mnh.

C y bo mt khi vt so cung rn ca a tr ~ l{nh, coi nh nhim v ca b|c s


~ ho{n th{nh. Rn chng c bnh g v{ n cng khng lin quan n chuyn bi tit hay
quan h tnh dc. C|c b|c s chng bao gi khm rn, ngay c i vi nhng cuc thm
khm ton din nht. Trong mt v{i trng hp him hoi lm, sau khi phu thut vng
bng hay b thng vng bng hay chnh sa li mt ci rn cc xu, ngi ta mi tin
hnh gii phu thm m. V tt c nhng g lin quan n ci rn ch c by nhiu.

Th liu ngi ta c th phu thut loi b n i khng? Ti hi.

Sut my nm tri i hc v hnh ngh b|c s, cha bao gi c ai hi c iu .

Th liu iu c l{m cho m anh bun khng? C hi.

Th ti ch ngh th thi.

Thch th v ti ny, trong ln i tm sau ti ~ ly mt c|i gng ngm ngha


ci rn ca mnh.

l{ du hiu ca ci cht.

N cng phc tp nh c|i cht vy.

Ti khng chc mnh c tin vo nhng g mnh bit khng na.

l{ mt vt so ph bin. Mt ci so m h ghi du loi sinh vt c v, mt bng


chng cho thy ti l mt phn ca chui tin ha ~ din ra t hng triu nm trc.

Yu t gi nhc c xa ging nhau tt c mi ngi ny cho thy cuc sng tip ni


cuc sng, rng con ngi c to nn t bn trong con ngi v ri sau , khi c ct
cung rn, s tr thnh mt con ngi c lp, t do.

Bn thn n l mt vt so ca s u tranh sinh tn.

N chnh l tri tim mu ta ca con ngi.

C mt cu chc theo ting c c ca ngi Do Thi Trung v{ ng ]u nh sau: A


gezund dir in pupik. C ngha l{: Cha ban sc khe cho ci rn ca bn.

Qu l mt cu ni thng thn, bc trc.

Mt li chc bun ci, bao qut, cho thy c mong bn s lun gp c nhng iu
tt p nht ngay t trong chnh trung t}m c th ca mnh.

Qu l{ nh th, Amen!
B n ca s Pi v tn
T gii hn ca ci rn phng din c| nh}n n s v hn ca v tr.
3,141592653589793238462643383279502884197 v cn tip na.

Pi hay , con s th hin t l gia chu vi v{ ng knh ca mt ng trn. Hay ni


cch khc, con s ny bng t s ca chu vi ng trn chia cho ng knh ca ng trn
.

V{ cho n nay, chng ta u bit t l ny khng th tnh chnh x|c c.

V{ cho n nay, con s ny vn l mt chui nhng con s bt tn.

V{ do , pi l{ mt con s m h.

T trc n nay ti cha bao gi l mt ngi m ton hc. Nhng d vy, ti vn


thy mnh lun quan t}m n con s tn cng ca chui s d{i n v cc n{y. khng
phi l ton hc na m l siu hnh hc.

Hi lp chn, ti tham gia mt cuc thi xem ai c th nh c s pi di nht. V ti nh


c n ba mi chn con s thp phn, chim gii ba. Ngay c by gi }u trong u
ti vn cn nh r ba mi chn con s thp phn y Qu l{ khng tng!

S v tn ca con s pi ~ khin nhng hc sinh ton hc n ng khng yn gn nh


bn ng{n nm qua. V{ bn ghi ch vit tay u tin m{ ngi ta tm thy l trn mt cun
giy ci vo khong nm 1650 trc Cng nguyn ti Ai Cp.

Vo th k XVII, Ludolph van Culen, mt nh ton hc ngi c, ~ tnh c s pi


n ba mi lm con s thp phn, qu l mt k cng |ng k ch vi mu bt ch, giy v
mt c|i u. Con s pi ~ ly i ca ng gn nh trn vn ch nng lng cht xm ca sut
cuc i v tr nn quan trng vi ng n ni ng ~ cho khc n ln bia m ca mnh.

D mi ngi ng rng khng h c con s pi v{ s khng bao gi tm ra con s pi


, cuc sn tm on kt ca con s ny vn tip tc din ra v{ ng{y nay, ngi ta nh n
sc mnh ca nhng siu m|y tnh lm vic ny. Chng ta ~ tm ra n mt t t con s
thp phn. Thnh qu mi nht m{ ngi ta thu c l con s pi vi 2 t 260 triu 336
ch s thp phn, kt thc bng chui s 9896531. Nu c in thnh mt hng, con s ny
s di bng on ng t Seattle n Miami. V nu nhn k, bn s thy rng on kt
ca con s ny vn cn m.
Vy th sao n{o? Ai quan t}m n chuyn ny kia ch?

l{ nhng ngi mun bit nhng g vt xa s hiu bit hin ti.

l{ nhng ngi mun bit mt sau ca mt trng trng nh th no.

l{ nhng ngi v hiu k ~ tm ra knh vin vng, sinh quyn ca sao Ha, ngnh
khoa hc t bo, nghin cu bnh ung th v{ d n tm kim ngun tr tu bn ngo{i v tr.
Cng tinh thn ~ thc y h iu tra v nhng s tht ca th gii bn kia s sng v
bn cht ca Cha tri.

l{ nhng ngi tin rng lun lun phi c mt l do n{o .

Chng ta chng ai thoi mi vi nhng gii php ba bi, nhng mi quan h lng lo.
Chng ta mun mt s tn ti theo nguyn tc c hay khng, trng hay en, tht hay gi.

Phn ln nhng c my trong thi i ca chng ta u hot ng theo nguyn tc nh


phn.

Biu hin ca phn ln cc hin tng u c gim thiu xung thnh h qu m-


ng, hot ngdng hoc c-khng. Ngn ng ca chic my tnh m{ ti ang g nhng
dng n{y cng vn hnh theo mt m nh phn. Theo tiu chun truyn thng, mi ch ci
u c mt m s gm tm ch s mt v s khng.

Tng t nh m~ s Morse thi in tn ch gm nhng du chm v du gch ngang.


V by gi nhng m vch tnh tin d dy hay mng cng th. L mt c|i g hoc khng
l g c. Tn ti hoc khng tn ti. Nam hay n. Ngay c trong thi i ca Kinh Thnh,
ngi ta cng tin hnh nhng quyt nh trong ngi n c hai vin | Urim v{ Thummin
bng c|ch tung chng ln chn theo Cha.

Con s pi khng thch hp vi nguyn tc ny. N l chic cu ni gia c|i ~ bit v ci


v cc. N l mt b{i to|n tn ti bt k ni n{o trong v tr n{y, ni c s hin din
ca hnh trn. T hnh dng ca c|c h{nh tinh cho n sng nng lng ni xa xi ln
hnh xon c ca chui gien, hnh trn ca con ngi v{ hnh d|ng ca mi ngi ngha l{
hnh trn ca mi ci trng m{ chng ta ~ sinh ra t . Tt c u lin quan n con s pi.

Liu chng ta c bao gi tm ra mt con s thay cho s pi?

Liu chng ta c bao gi bit c bn cht tht s ca Cha?

Vi nhng cu hi nn tng , c}u tr li dng lc n{o cng ging nhau


Ting xen-l

nguyn cu v hy vng
m 2050. Ti mt thnh ph chu u rng ln, ni ~ tn ti sau bao thng trm

N
ca lo{i ngi sut hn mt ng{n nm, gia qung trng trung tm thnh ph c
mt tng {i k nim kh k quc. Mt bc tng bng ng.

Chng phi tng ngi lnh hay chnh khch.

Cng chng phi mt v tng trn lng nga hay mt v vua trn ngai vng.

M{ thay v{o l{ tng {i ca mt ngi {n ng bnh thng ang ngi trn gh.

V{ chi {n xen-l.

Di ch}n tng l nhng b hoa ti thm.

Nu m, bn s thy mi b hoa lun c hai mi hai bng.

V{ ngi nhc s xen-l l{ mt anh hng dn tc.

Nu hi v lch s bc tng y, bn s c k v thi k ni chin ca thnh ph ny.


Nhng k m d}n ~ ch}m la cm hn gia nhng ngi dn thuc cc nhm tn gio v
sc tc khc nhau. Mi ngi d}n u tr thnh k th ca mt ai . Chng tr mt ai v
chng ai thot khi iu . {n ng ln {n b{, tr nt ln ngi ln, ngi gi ln ngi
tr, khe mnh ln m au, binh lnh ln thng dn, tt c cui cng u tr thnh nn
nhn. Rt nhiu ngi b thng tt v nhiu ngi b git. Nhng ngi cn li sng chng
khc g loi cm th gia cnh hoang tn ca thnh ph.

Ngoi tr mt ngi. Mt nhc s. Mi ng{y ng u n mt gc ng n{o , n vn


chnh t trong b trang phc m{u en v{ ngi trn mt ci gh ~ ch|y xm chi {n
xen-l. D bit rng mnh c th b bn hoc |nh p, ng vn c chi. Ht ngy ny qua
ngy khc, ng vn u n chi nhng bn nhc hay nht m mnh bit.

C th ngy li qua ngy. Tt c l{ hai mi hai ng{y.

Ting nhc ca ng mnh hn lng th hn. S can m ca ng mnh hn ni s.

V cng vi thi gian, tinh thn ~ nh hng n nhng nhc s kh|c, khin h
cng n ngi bn cnh ng trn ng. H{nh ng can m c sc lan truyn k l. Bt
k ai bit h|t hay chi mt nhc c n{o cng tm ch ngi ngay ti gc ng v{ chi nhc.
Ri cuc chin cng dng li.

m nhc cng vi ngi dn v ci thnh ph y li tip tc sng.

Mt truyn thuyt p . Mt cu chuyn y cm ng. Mt cu chuyn m{ ngi ln


ngh ra khuyn khch tinh thn ca tr nh. Mt cu chuyn m bn c th tm thy trong
nhng quyn s|ch hng dn du lch nhm gii thch nhng b n ng sau cc cng trnh
ca thnh ph. Mt ni bn chp nh.

Liu c cht yu t no l tht ng sau cu chuyn ng ngn y khng hay n ch nhm


ni ln tnh a cm ca nhng cu chuyn thn thoi? Th gii tht s khng c nhng
chuyn nh th. Tt c chng ta u bit r iu . Nhng ngh s xen-l him khi tr
thnh mt ngi hng dn tc, bi m nhc khng th t|c ng n chin tranh.

Nhng Vedran Smailovic, ngh s xen-l ngi Bosnia v Herzegovina, s chng ng


tnh vi iu .

nh ca ng xut hin trn t Thi bo New York vo thng By nm 1992.

Trung nin, tc hi d{i v{ vi hm ru rm rp, ng vn b qun o dnh cho nhng


bui d tic v ngi trn mt chic gh trong tim c ph gia ng ph. Trc mt tim
b|nh ni khu sng ci ~ n~ v{o nhng ngi ang xp hng mua bnh m hi cui thng
Nm, l{m thit mng hai mi hai ngi. ng ngi , chi {n xen-l. L thnh vin ca
dn nhc giao hng Sarajevo, ng khng l{m c g nhiu trc lng th hn v chin
tranh vn ~ din ra ti Sarajevo hng th k nay. D vy, sut hai mi hai ng{y, ng{y n{o
ng cng bt chp nhng pho binh v lnh bn ta ngi chi bn nhc y cm ng
Adagio in G Minor ca Albinoni.

Ti t hi, khng bit c phi ng chn bn nhc ny v bit rng n xut thn t bn
tho dang d c tm thy trong ng nt ca Dresden sau th chin th hai chng?
Bn nhc ~ sng st sau nhng trn bom. C l chnh v th m{ ng ~ chi n gia
ng ph Sarajevo y tn tch chin tranh, ni ngi ta cht khi ch xp hng mua bnh
m. }y c iu g tht v vang vt trn c ni kinh hi.

Liu ngi {n ng n{y c b mt tr khng? C th. Nhng g ng lm c v ch khng?


C, theo c|ch nhn c k th d nhin l{ c y. Nhng liu mt ngh s xen-l c th lm
c g? Tht l mt tr khi ra ngi mt mnh ngoi ph ni vi c th gii bng mt
chic hp g v{ c}y {n. Liu mt ngh s xen-l c th l{m c g?

Tt c nhng g ng bit l phi l{m nh th no. Ni ln ting ni ca mnh tht nh


nh vi c}y {n xen-l, chm ri tng nt mt, ch ra nhng tn su b ~ ph| hoi tinh
thn con ngi.

Vedran Smailovic l mt ngi c tht.

Nhng g ng lm l tht.
C dng ngi xp hng ch mua bnh m ln trng sng ci v ting nhc u l tht.

Tt c nhng iu u din ra ngay trong th gii m{ chng ta ang sng.

i khi lch s g ngay vo nhng cnh ca bnh thng nht xem c ai nh khng.
V{ i khi trong nhng ngi nh y li c ngi.

Hu ht mi ngi sng ti Sarajevo u bit mt ngh s xen-l c th l{m c nhng


g, bi ni Vedran ngi chi {n ~ tr th{nh n th vinh quang. Ngi Croatia, ngi
Serbia, ngi Hi gio ln Thin cha gi|o u bit n tn v{ gng mt ca ng.

H t hoa ni ng ~ chi nhc tng nim nim hy vng khng bao gi c cht
i, rng mt ngy kia, ci tt p nht ca con ngi s chin thng s xu xa, khng phi
bng nhng iu k diu bt ng m bng chnh h{nh ng bnh thng ca s ng.

Vedran khng ch c bit n Sarajevo. Mt ngh s Seattle, Washington ~ trng


thy tm hnh ca ng v{ c cu chuyn v ng. Ngi ngh s y tn l Beliz Brother. Mt
con ngi tht, mt ci tn tht. Liu mt ngh s s l{m c nhng g?

C ~ quy t hai mi hai ngh s xen-l chi nhc hai mi hai a im cng
cng ti Seattle trong vng hai mi hai ng{y v{ v{o ng{y cui cng, tt c hai mi hai
ngi ngh s y cng chi nhc trc mt ca hiu by bn nhng bnh m cn nguyn
trong khun, hai mi hai b|nh m v{ hai mi hai bng hng.

Mi ngi ~ n xem. Cc phng vin bo ch v truyn hnh ~ c mt. Cu chuyn y


v nhng bc hnh y ~ c truyn i trn khp mng li thng tin trn th gii, ri
quay tr li vi Vedran Smailovic. Nhng ngi kh|c cng bt u chi nhc nhiu thnh
ph khc nhau. Ti Washington D.C. hai mi hai ngh s xen-l ~ chi nhc mng ngy
tn tng thng ca Hoa K c tuyn th nhm chc. Ai bit c bn nhc y s n tai
nhng ai? V ai bit c chuyn g c th xy ra?

Hng triu ngi ~ c cu chuyn ca Vedran trn bo ch. Hng triu ngi ~ nhn
v nghe v cu chuyn c vit tip trn truyn thng i chng.

V gi }y n lt bn cng ~ bit v n.

Hy k cho mt ai v cu chuyn n{y. }y l{ bn tin khn cp. Hy gi cho n lun


sng cng th gii ny.

V phn on kt ca cu chuyn ny, ai trong chng ta dm khng nh phn cn li


ca cu chuyn s khng tr thnh s tht kia ch? Ai bo c|i tng {i trong cng vin
Sarajevo kia li khng xy ra nh d tnh kia ch? Con ngi ym th su thm trong ti
ni rng mt ngh s xen-l khng th no dng mt cuc chin v m nhc cui cng cng
ch c th tr thnh mt bn truy iu i vi iu phi thng.

Nhng }u trong t}m hn mnh, ti li bit c iu ngc li.


Hy lng nghe!

ng bao gi hi tic hay xin li v ~ tin rng khi mt ngi, {n ng ln {n b{, ~


quyt nh ct ting ni s tht vi c th gii th th gii s phi dng li lng nghe.

Qu tht l c qu nhiu bng chng ngc li.

Khi chng ta khng cn tin v{o iu na, m nhc cng s dng li.

Truyn thuyt v gic m khng th tr nn mnh m hn c mi s kin lch s. Trong


tr tng tng ca ti, ti s t hoa di ch}n {i tng nim Vedran Smailovic, mt
tng {i tuy cha c x}y nhng cng c th lm ch.

Trong lc ny, mt ngh s xen-l vn ang chi trn ng ph ca Sarajevo(1).


Chia s ebooks: http://downloadsachfree.com

Follow us on Facebook: https://facebook.com/taibookfree