You are on page 1of 99

DM THNH CNG

Chia s ebook : http://downloadsachfree.com/


Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/taiebookfree
Li gii thiu

HY C M V DM THNH CNG
Trong cuc sng, chng ta lun c nhng ho{i b~o v{ c vng v hnh phc, thnh cng.
Mt s ngi th t c nhng c m ca mnh, nhng ngi khc th khng th v
c m vn m~i l{ c m. iu g ~ to nn s khc bit }y? Chng ta cm thy mnh
khng c thnh cng trong cng vic, khng c c mt tnh yu nh mong i, khng
c c nim vui... v cuc i dn dn ri v{o tnh trng mt phng hng, xm mu
khc hn nhng g chng ta d nh ban u. Vy nguyn nh}n g ~ cn tr chng ta, khin
chng ta khng thc hin c c m ca mnh?

Bt c ai cng c th a ra nhng l do nghe c v rt hp l. Vng! S c hng ngn l do.


Nhng s}u thm trong lng, chnh chng ta hiu r rng mnh hon ton c th bin c
m thnh hin thc - nu nh chng ta c gng v quyt tm hn, dm vt ln chnh
mnh, dm gi vng nim tin v mt vin cnh ta tng c m, dm thc hin nhng g
chng ta suy ngh. Ni tm li l dm thnh cng!

Ti sao chng ta khng dm?

Khi tht s nhn li tt c, chng ta s pht hin mt nguyn nhn su xa hin ln rt r: Ni


s hi!

- "ng! Chng ta ~ tng s hi!".

S hi v iu g?

- "S hi v tt c!"

K th ch thc ca chng ta chnh l s s hi.

Vy i vi nhng ngi thnh cng, h khng c nhng ni s h~i ? Khng! Ni s hi


u c trong tt c mi ngi. im khc bit l mt s ngi nhn r ni s h~i v{ t
chng vo tm gii quyt h{nh ng, vt qua nh mt chng ngi nh trn con
ng bc ti. Mt s khc t chng ln rt cao, xm ta vo mi ngc ngch trong suy
ngh, cm xc, lm che ph v ln t tt c nhng iu tch cc khc.

Chnh ni s ~ ngn cn chng ta c mt nim tin s th{nh cng. iu l{m yu i rt


nhiu lng quyt tm v sc mnh ca chng ta, dng ln nhng ro chn v hnh trong
tm tr. Ni s h~i ~ ngn cn chng ta hnh ng - m{ khng h{nh ng th chng ta
chng bao gi tin xa hn, kh|c hn v tr hin ti ca mnh!

Nu chng ta i u v{ vt ln ni s th ni s s bin mt. V mt khi chng ta bit


vt ln chnh mnh th chng ta c th thc hin c tt c nhng iu mnh mong c.

Vy hy bt u ngay by gi, ngay ng{y hm nay. H~y d|m vt qua nhng ni s hi, dm
ngh, d|m l{m, d|m vt qua chnh mnh.

Mc ch cun sch ny l truyn cho bn mt nim tin v{ c|ch to ra s t ph| .

Chc chn bn s thnh cng, nu bn dm thnh cng!

JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN


V tc gi - Jack Canfield & Mark Victor Hansen
V s ra i ca b sch ni ting Chicken Soup for the Soul v Dare to Win

Jack Canfield l din thuyt gia ni ting tt nghip i hc Harvard, nhn bng cao hc
ca i hc Massachusetts v hc v tin s ca i hc Santa Monica. Jack c kin thc su
rng, c cch ni chuyn y sc thuyt phc v li cun, ng ~ gip rt nhiu ngi khm
ph sc mnh bn th}n theo ui v thc hin c m ca mnh. Trong sut 25 nm
qua, ng ~ thc hin cc bui ni chuyn vi hng triu ngi ca nhng tp o{n ln
nh: Virgin Records, Sony Pictures, Merrill Lynch, Federal Express, Sonic Burger, Income
Builders International,

Mark Victor Hansen cng l{ mt din thuyt gia rt tm huyt. ng ~ thc hin hn 4
ngn bui ni chuyn cho hn 2 triu thnh gi 32 quc gia v c|c ti cuc sng, cch
tm kim sc mnh tinh thn v pht trin ni tm, chin lc kinh doanh v hiu qu trong
cng vic. ng nhiu ln c mi ni chuyn trn c|c {i truyn hnh v pht thanh ni
ting nh ABC, CBS, PBS, CNN v{ hin l mt trong nhng nhn vt c yu thch nht
ca khn thnh gi nc M.

Trong nhng bui din thuyt, Jack Canfield v{ Mark Victor Hansen thng tip cn vi
thnh gi bng nhng cu chuyn c tht, xc ng v{ ngha, c t|c dng ng vin tinh
thn, gip mi ngi c th cm nhn su sc c nhng tng v{ t duy tch cc ca
cuc sng. Ngc li hai ngi cng ~ tch ly c nhng kinh nghim qu bu t thc t
cuc sng ca h{ng trm ng{n kh|n thnh gi ca mnh.

Sau , thnh gi khp mi ni mong mun c c v{ lu gi nhng cu chuyn th v


y v mun Jack Canfield & Mark Victor Hansen chia s nhng kinh nghim ca hai ng sau
hng chc nm nghin cu v c|ch t c thnh cng trong cuc sng. Mi ngi ngh
Jack v Mark tp hp nhng cu chuyn thnh mt cun sch.

B sch Chicken Soup for the Soul ni ting ra i t .

V sau mt thi gian di cht lc, c kt nhng tri nghim thc t, qu gi ca chnh mnh
v rt nhiu ngi, cun Dare to Win Dm Thnh Cng ra mt v ngay lp tc nhn
c s n nhn v yu thch ca c gi khp ni trn th gii. Cun s|ch ~ c dch
ra hng chc ngn ng trn th gii.
1. Mi kh khn chnh l{ mt c hi tim n
"Cuc i ta nh mt hn ,
chnh bn l ngi quyt nh hn y
ph rong ru hay tr thnh vin ngc ta sng."

- Cavett Robert

Bui s|ng hm , ch{ng thanh nin kin nhn ng ch c bui ch gp mt v tin s


tm l - ngi vn ni ting l mt chuyn gia t vn gip gii quyt nhng kh khn trong
cuc sng. Va thy bng ng, chng trai vi chy ngay n:

- Tha ng! Xin h~y gip ti! Ti ang rt cng thng. Sao i ti lun gp phi nhng vt
v, rc ri m ti khng bit phi gii quyt th no by gi. Xin ng hy gip cho ti mt
li khuyn.

Nghe ni th, v tin s nhn ch{ng trai, t tn |p li:

- Ti s ch cho anh mt ni m{ to{n l{ nhng ngi khng bao gi c vn g hay


gp phi bt c kh khn n{o trong cuc sng c.

- ! Nu vy th hay qu|, chng ta i ngay c khng? c sng nh vy th tht l thch.


Mt anh sng ln mng r.

- Chng ta i n{o, ni y cng gn }y thi. Nhng ti e rng khi n ni, anh c th s thay
i nh y. - Va ni, tin s va cng chng trai ro bc.

H i b bng qua hai d~y ph. Mt khu t rng tch bit hn vi ph x sm ut hin ra.
Va n ni, v tin s quay sang pha ch{ng trai, ch tay v ni:

- n ni ri, chnh l ch ny. Ti khng nh vi anh 150.000 c d}n }y khng mt ai


cn gp bt c vn hay rc ri no trong cuc sng c.

Va ngc nhin va t m, ch{ng trai a mt nhn theo hng tay ca tin s, ri ngc
ln nhn tm bin nh treo ngay pha trn cng c dng ch: "Ngha Trang Thnh Ph".
Cuc sng l{ nh th y! N khng h bng phng m lun cha ng nhng vt v, thch
thc dnh cho tt c chng ta. V{ i ngi l cuc h{nh trnh vt qua nhng th thch
. H~y hng v pha trc. Bn ng vi nn ch, mi ln vt qua mt kh khn, bn s
thy mnh trng th{nh hn. V{ c|ch tt nht |nh gi| nng lc ca mt ngi l nhn
v{o c|ch ngi ~ vt qua nhng kh khn tr ngi trong cuc sng. Sau cng, kh
khn gian kh s em li cho mi ngi mt ti sn v gi - l s trng thnh v tri
nghim.

Ai cng mun cng vic ca mnh c sun s, khng gp rc ri no c. Th nhng, kh


khn li thng xy ra vo nhng lc khng ng nht. Trc kh khn, nhiu ngi thng
than thn trch phn sao mnh bt hnh n vy. Ch mi gp cht rc ri, h ~ thay i
th|i , thm ch ri v{o bi quan, ch|n nn.

Ngc li, c nhng ngi li xem kh khn xy n l{ c hi, l th th|ch, nh l thng


ca cuc sng. H lun c nim tin vo mt vin cnh ti s|ng v{ sn s{ng ng u,
thch thc vi chng v quyt tm phi vt qua. |ng bun thay, nhng ngi nh vy
khng nhiu v c rt t ngi nhn ra nhng c hi ang b che lp pha sau nhng kh
khn. C nhng lnh vc hay pht sinh nhiu vn rc ri khin ngi ta bn tm nhiu:

- Kinh doanh, thng trng.

- Hc hnh, thi c, vic lm.

- Cc mi quan h trong gia nh v ngoi x hi.

- Tnh cm c nhn.

- Tnh trng sc khe.

tui hai mi s|u, Mark Victor Hansen ~ iu hnh mt doanh nghip ln chuyn cung
cp mi lp ti New York. Vo thi im ny, sn phm ca cng ty Mark bn rt chy.
Doanh thu ln n 2 triu la mi nm.

Nhng chng bao lu, cng ty Mark gp phi kh khn khi xy ra v cm vn du m ca


khi c|c nc Rp, tip theo l{ s ra i ca t chc cc nc xut khu du m OPEC
dn n vic gi du tng vt. iu ny lm nh hng nghim trng n gi PVC (mt sn
phm ha du) cng chnh l{ nguyn liu sn xut chnh ca cng ty Mark.

Nu khng c chuyn g xy ra th c l Mark s vn ti nh cao ca s nghip, vy m


gi }y anh khng cn con ng no khc l buc phi tuyn b ph sn. Mi vic din ra
qu nhanh. Chn nn cng cc v cm thy nh b cuc i ht hi, Mark ngh c l anh s
khng bao gi thot khi tnh trng ny. Anh c cch ly mnh khi th gii bn ngoi v gn
nh nm lit nh sut ngy vi tm trng v cng b tc. iu lm anh s nht l{ ngh
mi ngi u bit anh b ph sn. Trong sut mt thi gian d{i, anh ~ t giam mnh nh
th. l{ nhng nm th|ng en ti nht trong cuc i ca Mark.

Chp nhn kh khn hay kh khn nhn chm?

Khi bc ra khi ta n, ti sn duy nht cn li ca Mark l b qun |o trn ngi v mt


chic xe c. Sau anh c lang thang khng mc ch khp New York. Mark ~ ri xung
tn cng ca cuc sng: lm phu bc vc giy v sinh nh ga xe la di tit tri ma
ng bng gi| d vn cn kho|c trn ngi mt chic |o cho{ng i ma, mt b com l t
tin v{ mang i gi{y da hp thi trang ch kim 2,14 la cho mi gi lm vic.

Trc }y, khi cn trn thng trng kinh doanh mi lp, anh l mt ng ch, mt nh
kinh doanh ln. Cn gi th Mark thng t hi: "Mnh l ai?".

Vo nhng ng{y , Mark thng li chic xe c n|t ca mnh n cc trm xng v{ yu cu


ch hai mi lm xu tin xng m{ thi. D mi ngi o|n c tnh cnh v thng cm
vi anh, Mark vn khng khi bi ri. Lng t trng dng nh ~ khng cn cht gi| tr
n{o v{ cng khng gip g c anh. Mark nh ang tn cng ca x hi. Nhng, cng
chnh l{ bc ngot ln ca i anh. Anh ~ c c hi tri nghim v hc c bng xng
mu nhng nguyn tc vng s trnh by trong cun Dm Thnh Cng ny.

Mt trong nhng cha kha ca th{nh cng l{ khng c b cuc d hon cnh c tr nn
ti t n }u chng na - v mi vn sau cng lun s tm c cch gii quyt. }y l{
mt thng ip quan trng chng ta thng c nghe thy, nhng li thiu bn lnh khi |p
dng vo thc t khi kh khn xy ra. Chng ta hay xem thng v{ thng hi nhng ngi
b ph sn. Nhng trn thc t, chnh l{ lc c th gii ang m rng ra i vi h.
Khng cn g mt cng c ngha l khng c g rng buc, giam hm h l ngi
t do. H khng cn phi bm mi mt cng vic hay theo ui bt k chuyn kinh doanh
no khng thch hp. Th gii bng dng tri rng trc mt h hn bnh thng. Mi th
u mi m, bnh ng, tt c u n cha nhng c hi tim n.

Vi Mark, mi vic ~ i xung tn cng - khng th no ti t hn c na m bt u i


ln theo mt hng mi.

Khi nghip - bt u t ni kt thc

T ch b ph sn, Mark quyt tm lm li t u. Nhng ln n{y anh ~ hc c nhng


iu ti quan trng v da vo cc nguyn tc bc tip v sau. Mt ngi bn ~ bo
anh: "Mark , cu ~ ph| ht ng lui ri, cu phi tin ln v thnh cng thi!". Sau mt
cuc li ngc dng ngon mc, gi }y Mark c mt ngi v |ng yu, hai a con xinh
xn v mt c ngi min Nam California. Anh l ch ca ba doanh nghip ln v c vai tr
l~nh o trong hn na chc doanh nghip kh|c. H{ng nm anh i }y trn 250.000
dm, mang nhng thng ip v tnh yu, v nim hy vng, lng can m, s h tr
truyn cm hng v chia s n hng triu ngi.

Khng phi chng ti ni th ca ngi Mark m{ cho cc bn thy rng anh c th t


c iu t hai bn tay trng, o ngc c tnh th, t tht bi ngho kh tr nn
th{nh t v giu c. Ch xt ring v s nghip th chnh c|i |y m{ anh ri xung li l
im khi u cho chui thnh cng rc r ca anh trong tng lai.

Anh tng ngh nhng kh khn mi thc s l{ c hi. B ph sn l kinh nghim ti t


nht nhng cng tuyt vi nht m{ anh ~ tng tri qua. Chng ti bo kinh nghim y l
"tuyt vi" nht bi v t , anh ~ c c mt s gic ng v cuc sng v mt s thu
hiu thi cuc sc bn. Vi nhng hnh trang v gi y, anh ~ bc ra khi ngnh kinh
doanh mi lp dn th}n v{o con ng din thuyt, vit lch, thu khon chuyn nghip
v tr nn bc thy danh ting trong lnh vc khuyn khch v{ ng vin con ngi.

Nu bn ang gp phi nhng tht bi trn con ng s nghip, hy xem xt li nguyn


nhn v cc trin vng ca chng v t rt ra nhng bi hc cho mnh. Mi nm sau, khi
nhn li, bn s thy chnh tht bi thc s l mt c hi ln ~ l{m thay i c cuc i
bn. Hy tin rng ch cn mt nim tin tuyt i rng bn s l{m c - th c hi y CHNH
L C HI DNH CHO BN.

Thnh cng khng nht thit phi c ngoi hnh p

Nu ni nhng kh khn v ti chnh l gay go th khng hn nh vy v thc t chng ta


vn c th gii quyt n gin bng vic huy ng thm vn. C mt loi kh khn kh|c,
nan gii hn rt nhiu, chng hn nh c din mo xu hay khim khuyt v ngoi hnh.
}y gn nh l{ mi bn tm chung ca nhiu ngi. Ngi ta thng lo lng v ngoi hnh
nhiu hn bt c iu g khc ca bn thn. H xem l{ vn ln nht ca mnh.

C bao gi bn bn tm v ngoi hnh ca mnh cha? C bao gi bn cm thy rng bn


khng c n tng hay xinh p nh mong mun? C bao gi nhng quyt nh gip bn
t c nhng thnh tu nh hm nay ~ tng da trn cch bn cm nhn v ngoi hnh
ca mnh khng? Nhng quyt nh y c khi n{o ngn cn bc tin ca bn, d ch mt
cht thi?

Theo chng ti th quan nim ca mi ngi v v b ngoi ca mnh i vi ngi khc c


th g}y kh khn cho chnh bn thn h, v{ tht s l mt iu |ng tic bi v ngoi
hnh chng lin quan g n phong cch sng c. chng minh, chng ti xin k cu
chuyn c tht v ng Malcolm ngi Canada.

C|ch }y v{i nm, Mark n din thuyt ti thnh ph Vancouver ca Canada. Anh tnh c
mt ngi {n ng ngi hng gh u c khun mt dng nh l{ nhiu so nht m
anh tng gp. Khp trn khun mt ng y an ngang dc nhiu ng khu. Mt bn m
mt b khu kn. Thm ch ming ca ng ta cng b kh}u kn n ba phn t.

Mark cn nh lc anh ang thuyt ging v tm quan trng ca vic m hn, v khi ngh
gii lao, Malcolm ~ tin n m hn anh. ng ta ni bng mt ging the th kh nghe:
"Cho anh! Ti l Malcolm". Mark nhn thy ging iu ca ng ta c v th}n tnh nh hai
ngi ~ tng quen nhau, nhng Mark khng t{i n{o nh c l{ ~ gp ng ta khi no v
}u.

"Ti l{ ngi ~ vit cho anh bc th y", ng ta bo.


Ri ng ta nhc li chuyn bc th v{ Mark nh ra ngay. l{ bc th c|ch gn mi
nm, k v chuyn Malcolm v v hn th ca ng gp tai nn trong mt khu rng pha bc
vng British Columbia vo mt dp cui tun. Khi hai ngi ang say m bn nhau th t
nhin h chm trn mt con gu m d dn v by gu con. Con gu m, v mun bo v cho
{n con, ~ tn cng v hn th ca ng. Malcolm tuy ch cao 1,57m nhng vn thu ht can
m xng ti tm cch gii thot cho v hn th trc con gu to. Con gu m gin d lin v
ly ng v{ dng nh ~ bp g~y ht xng ct ca ng. Sau cng, tng ng ~ cht, trc
khi b i, n cn dng vut co nt khun mt ng.

Nhng, tht |ng kinh ngc l Malcolm vn cn sng. Trong sut t|m nm sau , ng ~
c gii phu thm m nhiu ln, mc d c|c b|c s lc by gi ~ c gng vn dng mi
kin thc chuyn mn gip ng nhng v ch. V{ ng t xem mnh l mt ngi xu x
nn khng mun bc ra ng na.

Mt ln, trong tm trng v cng chn sng, ng ngi xe ln i thang my leo ln sn


thng ca ta nh trung tm phc hi chc nng cao mi tng v sp sa qung mnh
qua lan can s}n thng xung t t st th b ng, vi linh cm ca mt ngi cha, ~
kp thi xut hin ca s}n thng:

"Con! i ~ con!"

Malcolm xoay xe ln quay li hi: "G vy b?".

B ng chy n, m con v{o lng v{ xc ng ni trong nc mt: "Malcolm , ngi i ai


cng c nhng vt so }u trn c th hay trong tm hn. Ai cng vui v chp nhn
nhng vt so y, che giu chng bng m phm, trang sc, qun |o p hay khng nhc
n iu . Cn con phi mang nhng vt so y trn gng mt, ni khng che giu c.
Nhng tht ra cng khng c g kh|c nhau }u".

Nghe vy, Malcolm ~ thi khng ngh n chuyn di dt na.

Mt thi gian ngn sau , mt ngi bn mang n cho ng nhng cun bng ghi }m ca
Mark ni v vic xut hin trc cng chng. ng nghe th, trong c c}u chuyn Mark k
v Paul Jeffers, mt ngi ~ mt thnh lc tui bn mi hai nhng ~ phn u tr
thnh mt trong nhng nhn vin bn hng xut sc nht th gii. Mark trch dn mt cu
ni ca Paul nh sau: "Nhng tr ngi trc mt chnh l{ ng lc khin cho nhng ngi
bnh thng tr nn phi thng".

Malcolm t nh: " l trng hp ca mnh, mnh s tr thnh mt ngi phi thng!".

ng ghi ra giy nhng cng vic nh l{m, m c v tm s iu vi mi ngi. ng


mnh dn i xin vic, lm nhn vin bn bo him. Cng vic i hi ng hng ngy phi
tip xc trc tip vi nhiu ngi. ng in nh chn dung ca mnh ln danh thip, trao cho
khch hng v bo h: "Nhn b ngoi ti xu tht, nhng trong lng ti khng nh th, t
t ri anh s thy".

Nm 1978, Malcolm tr th{nh i l bo him s mt ti Vancouver.

S phn ~ t ng vo hon cnh bt li nhng ng ~ bin n thnh mt c hi cho chnh


mnh.

Malcolm bit rng ngoi hnh khng phi l vn c th cn tr ng trn con ng thnh
cng. Chnh cch ng nhn nhn v bn th}n mnh nh th no mi quan trng. Ngi xa
~ c c}u: "Nhan sc khng trn i m| ngi thiu n m{ trong |y mt k si tnh".

Khi Malcolm ~ nhn bit u im tht s ca mnh th nhng vt so tr nn v ngha. ng


~ vt qua ni s hi ca bn thn bng cch m lng mnh ra vi mi ngi v tin ln
pha trc, gt hi nhiu thnh tu |ng kinh ngc. Bn cng c th l{m c iu !

C th tht bi nhiu ln - nhng khng phi mi mi l tht bi

"Nu bn ngh rng mnh lm c th bn c th lm c, nhng nu bn cho rng


mnh khng lm c th d c gng n u bn cng khng th lm c."

- Henry Ford

C nhiu ngi, c th v ~ gp kh nhiu tht bi trong mt thi gian di nn h lun tin


rng mnh khng th thnh cng v s phn ~ an b{i, ~ d{nh cho h nh vy ri. Vi thi
, chnh h ~ loi tr kh nng th{nh cng ca mnh.

~ tng tht bi nhiu ln khng phi l vn ln. Vn l cch chng ta nhn nhn cc
tht bi ca mnh nh th no. Mt cch nhn lc quan lun cho rng chng ta cha th{nh
cng, ch khng phi chng ta khng th thnh cng.
C l v d hay nht minh ha cho nguyn tc n{y chnh l{ trng hp ca nh khoa hc ni
ting Thomas Edison, ngi M. c bit n nh mt nh pht minh li lc nhng sinh
thi khng phi lc n{o ng cng nhn c s ca ngi v tn knh nh vy. Khi mt phng
vin hi Edison: "Tha ng, ng c li gii thch no v vic ~ tht bi hng nghn ln trong
khi c gng ph|t minh ra bng n in khng?". Edison |p: "Xin ng h~y xem li. Ti
khng tht bi. Ti ~ thc hin hng nghn th nghim khng mang li kt qu nhng ~
tch ly rt nhiu kinh nghim cho vic ch to ra chic bng n in vo ln sau cng".

iu quan trng khng phi chng ta tht bi bao nhiu ln m quan trng l{ chng ta ~
hc hi kinh nghim cn thit t c mc tiu cha? Nu ch mt ln th sc
khng mang li kt qu tch cc ~ vi bung xui, thi khng c gng th ~ ng cha?
Th|i khng kh|c g chng t l mnh s s tht bi ln na. V th l chnh chng ta
~ to ro cn cho bc tin ca mnh. Nhng nu vt qua c, chng ta tng bc s
vn n nh cao ca thnh cng.

Cu chuyn c tht v Bill Sands l mt minh chng cho iu . Trc kia, ng ~ tng
phm ti v b giam ti nh t San Quentin. Ra t, ng bt u vit sch v cho ra i cun
My Shadow Ran Fast (Ti rt ui bng mnh) ni v nhng kinh nghim ca bn thn khi
cn l{ t nh}n n lc tr thnh nh din thuyt trc cng chng.

Mt bui ti, khi cn l{ sinh vin, Mark ~ c dp nghe ng din thuyt vi khong mt
nghn nm trm sinh vin kh|c. |m sinh vin ang hc nm th hai vn rt v t ngh
mnh ~ hiu bit v{ y kinh nghim sng. Bill ni: "Lc y, b m ti bt ha vi nhau. B
ti l thm phn ta n lin bang, m ti nghin ru v cch duy nht ti gy c s
ch ca b m l quy ph, chng hn nh nm gch vo ca knh nh{ ngi ta Ri ti
bt u trm cp, ngy cng ln su vo ti c v cui cng b tng vo nh t San
Quentin."

"Trong t, cc t nhn yu cu ti tham gia vo hot ng tnh dc i bi ca chng. Nu


t chi th ti b chng |nh n g~y mi". Lc Bill n mi ng bp xung st da mt
trc s chng kin ca hn mt nghn nm trm sinh vin. "Khi chng c mt mc i ti
phi tham gia, ti khng c, chng b gy ht cc ngn tay ca ti". ng gp cc ngn tay
ngc ra pha sau qu 90o cho mi ngi xem.
Bill Sands thu ht s ch v{ xc ng ca tt c mi sinh vin, h dn cht mt vo ng.
ng tip tc k v cm gic thy mnh l{ ngi "b au kh v thua thit nht trn i". Mi
ngi trong chng ta u ~ tng c cm gic hoc suy ngh nh th vo mt thi im no
trong i. i vi Bill lc , n qu| hin nhin i vi ng n ni ng khng th cm
nhn bt k iu g khc ti t hn th na.

Sau mt thi gian, Clinton Duffy, mt cai ngc ch n ng. Ngi n{y ~ xem h s
ca tt c cc t nhn v nhn thy Bill c iu g c bit. ng ta cho Bill xem cun
sch Think and Grow Rich (Ngh v lm giu) ca Napoleon Hill. Bill ~ c, tip thu cc
nguyn tc, tng ca cun sch. V Bill quyt nh mnh phi thnh cng thnh cng
bng c|ch gip cc t nhn khc. ng ghi ra cc mc tiu ca mnh, k v cc mc tiu y
vi ngi khc, thm ch m v chng.

Mc d b kt |n t chung th}n, nhng cui cng Bill cng c tha sau khi ~ cam kt
khng ti phm, v ngay lp tc ng thnh lp mt qu gip cc cu phm nhn lm li
cuc i. ng vit sch v cuc sng trong t ca mnh v{ i din thuyt khp nc M. ng
nhanh chng c s yu thch ca mi ngi v tr nn thnh cng, giu c.

Trc m kt thc bui din thuyt, ng ~ ho{n to{n thuyt phc cc sinh vin quyt
nh thay i cuc i h. (Chnh ng cng l{ ngi ~ gp phn khin Mark quyt nh i
theo hn ngh din thuyt trc cng chng).

Cui bui din thuyt, Bill ni: "Ti xin gii thiu vi cc bn v ti, ngi ph n p nht
trong i ti". Bc m{n c ko ln v mt ngi ph n nh nhn bc ra. Mark nn th.
Vi s ngo mn ca tui tr, Mark nhn thy b chng p cht n{o. Nhng khn gi,
trc tin l ph n, ~ ng dy hoan h nhit lit. Ai cng chung mt ngh rng mt
ngi tuyt vi nh Bill Sands c th nhn thy v p b th hn nhin b{ l{ ngi xinh
p.

Bill Sands - ngi tng c cm gi|c mnh l{ ngi "b au kh v thua thit nht trn i",
bng s nhn nhn chnh mnh mt cch tch cc - ~ tr nn rt nhy cm, c mt nhn
c|ch c bit v c nh hng mnh n ni ng c th chm c n tng ngc ngch
ca tm hn con ngi. ng thy r bn cht ca vn v b qua ci c tht bi ~ cn tr
ng. ng ~ thay i th|i t tiu cc sang tch cc, ~ tm thy nhng ht mm ca s
may mn n s}u trong kh khn th thch. N thi thc ng t mt phm nhn tr thnh
mt tc gi, nh din thuyt, doanh nhn thnh cng.

Sc khe khng phi l vn ln

Bn v vn sc khe km, chng ti khng ni n nhng ngi b "bnh tng", tin


rng mnh b au m nh mt cch trn trnh, thot ly thc t. Hu ht chng ta u c mt
nn tng sc khe cn phi gn gi tht tt nhm cn bng cuc sng v{ theo ui cc
mc tiu ~ ra. Nhng i lc chng ta vn gp phi nhng vn v sc khe, vy
bung xui hay c gng vt qua?

Chng ti xin gii thiu vi cc bn mt cu chuyn ~ c dng thnh phim, k v nhng


ngh lc phi thng ca Terry Fox, d rng b phim vn cha th hin ht nhng iu ng
~ t c trn thc t.

Khi cn hc i hc, Terry ~ l{ mt vn ng vin ni ting ngi Canada, ng chi rt gii


mt s mn th thao v{ ~ tng hy vng tr thnh vn ng vin chuyn nghip. Mt ngy
n, trc nhng cn au xut hin lin tc chn, ng phi i gp b|c s v{ ph|t gi|c mnh
b ung th. B|c s bo: "Chng ti bit l rt kh khn chp nhn vic n{y, nhng chng
ti phi ct b mt chn ca anh. Anh ~ hai mi mt tui nn anh phi t quyt nh v
vic n{y". V{ Terry ~ cay ng k vo giy chp thun cho php ct b chn mnh.

Nhng ng{y sau , khi nm trn ging bnh i hi phc sc khe, c l Terry ~ gm
nhm mt cch chua xt v ni mt mt ln nht i ca mnh. C l ng ~ than khc cho
s nghip th thao y ha hn phi chm dt ngay c khi cha kp bt u. Nhng khng,
ng tp trung tt c nhng suy ngh ca mnh vo nhng iu m{ ngi thy hun luyn
vin thi trung hc ca ng ~ tng ni: "Con c th lm c bt k chuyn g nu
con quyt tm thc hin vic bng tt c tri tim".

Terry d nh s chy b xuyn Canada nhm gy qu khong mt trm nghn la, t{i tr
cho cc cuc nghin cu ung th tr em cc em khng phi chu s au kh v ni kh
nhc m{ ng ~ tri qua. ng ghi ra giy mc tiu ca mnh v{ lun suy ngh v n.

Khi xut vin, Terry c lp mt chn gi. ng tp i tr li v ni vi b m, vi mi


ngi v d nh t chc cuc thi chy maratng mang tn "Hy Vng".
B ng bo: "Con , gia nh ~ dnh tin con hc i hc tr li. Khi no tt nghip,
con hy tham gia hot ng t thin". Nhng ngay hm sau, Terry n Hi Ung th Canada
trao i v d nh quyn tin thng qua cuc chy ua maratng. H ni phi gc qua vic
ny v ang bn rn vi nhiu hot ng khc. H cng cho rng gia nh ng ni ng v{
ng nn sau ny hy tnh.

ng quay tr v trng, thuyt phc ngi bn th}n |p m|y bay i Newfoundland. ,


Terry bt u cuc chy b xuyn quc gia. L{ ngi thuc cng ng ni ting Anh ca
Canada, nhng ni xut pht l khu vc ni ting Ph|p nn lc u ng cha c gii
truyn thng ch . Sau 327 ngy ng mi n c khu vc ni ting Anh. Chy hn ba
mi dm mt ngy, phn chn b ct ca ng ngy cng cm thy ci chn gi m n phi
mang l kh nng. Terry va chy va nhn mt, m|u rm ra, chy nh git nhng ng ~
bt u tr thnh nhn vt chnh trong c|c tt b|o ng trn trang nht!

Cui cng ng cng c gp Th tng Trudeau. H bt tay nhau v Th tng hi c


m ca ng l g. Terry ni v mc tiu mun gy qu mt trm nghn la. "Nhng vi s
h tr ca ng{i, tha Th tng, chng ti c th m rng mc tiu n mt triu la".
Tuy nhin Th tng vn cha c nh g lc y.

cng l{ lc Terry xut hin M. Chng trnh truyn hnh "Ngi tht vic tht" ~
quay phim ng. V Terry vn tip tc cuc chy b. Khi n Thunder Bay Ontario, ng bt
u gp kh khn v h hp. B|c s khuyn : "Anh phi ngng chy thi, cc khi ung th ~
lan ra dy c khp ngc anh".

Terry cho rng b|c s cha hiu ng. "Lc u", ng ni, "gia nh ni ti khng th thc
hin cuc chy b, nhng ti vn tin hnh. Hip hi Ung th bo khng c nhng ti
vn tip tc. Chnh quyn a phng bo ti dng li v ti lm tc nghn giao thng
nhng ti vn tin ln. Ngi Th tng thc s khng mun ng h ti sau khi ti ~ c mt
trm nghn la, nhng cui cng ng{i cng h tr v{ chng ti ~ quyn gp c mt
triu la. Khi ri vn phng ca ng, ti d kin s quyn gp mt la trn mi ngi
Canada tc l 24,1 triu la."

B|c s ~ tht lng cu chc Terry thnh cng vi d nh , rng chnh Terry ~ khin c
nc d b nhng ro cn v ngn ng, xa tan thi cc b a phng gia cc tnh vi
nhau. Terry ~ tr thnh mt ngi anh hng dn tc. V c mt chic my bay phn lc
ca Khng qu}n Canada ang ch ti ng bng a ng v Vancouver, ni b m ng
ang i a ng i bnh vin. Terry phi min cng ng .

Chng ti nh ~ xem chi tit ny trong bn tin bui ti v{i nm sau : H a ng v{o
phng cp cu v mt phng vin tr v mun a tin st do, gn nh ~ nhy b vo bn
m ca ng m hi: "Tha ng Terry, ng s lm g tip theo?"

Terry, mt vn ng vin chuyn nghip, cho n pht cui vn dng cm nhn thng vo
camera thu hnh, ng hi: "Phi chng cc ng s gip ti hon thnh cuc chy b ny?".

ng qua i khng l}u sau . V{ ngi Canada cng ~ quyn s tin 24,1 triu la
cho qu ca ng.

Cu chuyn ca Terry Fox, theo chng ti, l{ trng hp cm ng nht |ng suy ngm
i vi nhng ngi tin rng h c vn v sc khe, v vn y ngn cn h thnh
cng. iu m Terry chng t vi chng ta l vn c c hi thnh cng d bn ri v{o tnh
hung tuyt vng nht.

Nhng ngi khc c th ngh rng nu b bnh nh Terry th khng th di chuyn c.


Nhng ng ~ chng minh rng, chng ta au m khng c ngha l{ chng ta mt i nhng
phm cht qu bu ca con ngi. Terry ~ khng vin c au yu hay ang gp vn
nghim trng v sc khe m{ bung xui; thay v{o ng ~ mnh dn t ph v dm
thc hin mt s vic tht s phi thng.

C rt nhiu c hi trong cuc sng

Bng c|ch a ra nhng cu chuyn c tht, chng ti mun chng minh ngay c trong
nhng tnh hung xu nht, th nhng ngi d|m ngh, d|m l{m, d|m chu vn c th t
c nhng iu tng chng khng th vi kt qu |ng kinh ngc.

Trong nhng cu chuyn , mi nhn vt u ~ ri xung ti tn cng ca vc thm. H


lm vo tnh cnh khn kh, khnh kit v ti chnh, tn tht v ngoi hnh, tinh thn v sc
khe. H ~ nhiu ln tht bi tht s. Nhng h u khng cho nhng tht bi v s kh
s tr thnh ci c gc ng~, u hng ni s hi ca bn thn. Thay vo , h
quyt ly li nim tin v{ lng can m vn ln v{ th{nh cng.
Tht s i vi nhng trng hp , nu khng c nhng kh khn bt li th c l h vn
ang theo ui nhng ngh nghip khng ng s trng hay sng mt cuc sng bnh
thng nh bao ngi khc. Khng phi chng ti mun kh khn xy n vi bt c ai
nhng mi kh khn u n cha nhng ht ging ca c hi mi c th l{m thay i c i
ngi. Kh khn khin chng ta phi vn dng mi tim lc v tr tu, sc khe v tinh thn
ca bn th}n m{ bnh thng chng ta t khi s dng, thm ch khng bit mnh c nhng
ni lc to ln hay khng.

Khi gp kh khn - mi ngi s c mt cch khc nhau

Bn thn bn c l{m c cng vic tng t nh nhng ngi th{nh t khng? Khi
gp kh khn, bn c nhn thy nhng c hi tim n nh h? Bn c vt qua ni s hi,
s mt lng tin nh h ~ tng l{m c khng?

C l bn thng t nh: "Ti ch l mt ngi bnh thng, ti khng ging nhng ngi
! H l nhng ngi c bit, h "qu| th{nh cng" v{ "qu| phi thng". Ti cng chng
c mt ng lc hay s c v tinh thn n{o vt qua kh khn trc mt v hy vng t
c kt qu tt p sau ny".

Phi tha nhn }y chnh l{ nguyn c ln nht khin ngi ta ng mt ch, li li hay
khng mnh dn vn ln. T nh vi bn thn rng mnh khng th l{m c iu m
ngi kh|c ~ l{m chnh l{ gieo mt ni e d v{o suy ngh ca chnh mnh. Ti sao bn
khng t hi mnh thc s e ngi iu g? Hy nh rng con ng duy nht chc chn dn
n tht bi l khng n lc g c. Vy bn chng c g mt ngoi ni s phi th lm.

Mi ngi u c mt kh nng v{ mt hon cnh ring, nn con ng vt qua nghch


cnh vn n th{nh cng cng khng ging nhau - ngoi tr sc mnh ca ch, nim
tin v{ lng dng cm. Chc chn bn cng c c|ch ca ring mnh vn ti thnh cng.
Bn c tt c mi th tim n c th vt ln s phn v thnh cng. Ti sao khng
thc hin cho chnh mnh?

D sao cng nn th mt phen

C|ch }y v{i nm, mt ngi bn ~ ch cho chng ti mt phng ph|p rt hiu qu. Bt
c khi no bn e ngi phi bt tay vo vic tm kim th{nh cng hay ang trong qu| trnh
thuyt phc chnh mnh nn lm nhng iu phi lm th hy lp i lp li trong tm tr
mnh c}u ni: "D sao cng phi th sc mt phen!" ri thc hin nhng h{nh ng thch
hp vi quyt t}m cao t c nhng kt qu thch hp. Nu bt u m vn cm thy
ngn ngi hay cha c ng lc th hy mnh dn vt qua cm gi|c !
2. H~y suy ngh v{ tng tng v nhng iu bn
c th l{m c
"Bt k iu g bn mong c, bn s t c - min l c nim tin."

- Mark 11:24

Tht ra tt c chng ta ai cng gi{u c v c sinh ra vi mt b no k diu n kh tin.


Mi ngi u c 18 t t bo thn kinh ng tiu chun ch ch c kch hot v{ iu
khin. s dng ht kh nng ca b no, chng ta ch cn x|c nh mc tiu ca mnh l
g, }u. Khi bit mnh tht s mun g, nhng suy ngh ca b no s gip chng ta n
ni mnh mong mun.

xem sc mnh ca b no trong thc t, hy hi chnh bn cu hi: "Nm nm trc,


mnh thc s mun g?". Nu bn r nh lng b{n tay iu mnh mun th c th by gi
bn ~ t c iu . Bng c|ch n{o? L{ tr c ~ gip bn!

Nhng ngay lc n{y bn c bit mnh mun g khng? Nu khng, l{m sao t c mc
tiu?

Vn l hu ht chng ta thng khng bit mnh mun g, nhng li kh chc chn l


mnh cha t c iu !

Vic ny khin chng ti nh li mt cu chuyn h{i hc ca nc M nhng nm 1920.


C mt vin phi cng vn tng li my bay chin u t thi chin tranh th gii th nht,
lc y chuyn sang my bay ch khch thu min Trung Ty vi mc gi trung bnh l
mt la cho mt ln ch. Mt hm, c mt b|c nng d}n n bn ng v ni: "Ti mun i
nh m|y bay nhng khng mun tr mt la. Liu chng ta c tha thun c khng?".

Vin phi cng ngh trong chc lt ri ngh: "Ti s ch ng min ph vi iu kin ng
khng c la ht hay ni mt li no. Nu ng tht ra d ch mt ting th s phi tr ti
mi la. ng ng khng?".

B|c nng d}n ngh ngi ri bo: "c, ti s c}m nh hn nhng v ti cng mun i, giao
ko ging nh vy ch?".
"D nhin", vin phi cng ni, "Nu b y ku ln mt ting cng phi tr ti mi la".

B|c nng d}n |p: "V chng ti s c}m nh hn".

Th l h ct c|nh. M|y bay tng dn cao ri bng vin phi cng b cn li lt p my bay
v{ tng tc. Lin ng cho m|y bay ln sang phi, sang tri, ri ln hnh s tm trn bu
tri. Lc n{y m|y bay ~ bay vi vn tc ti a. ng hng mi m|y bay ln v{ h bay cao,
cao hn na. Ri t ngt my bay trng trnh v bt u ri thng xung cho n khi gn
st mt t th vin phi cng ghm li c v{ |p xung t an ton.

Vin phi cng quay sang bc nng dn v ni: "Ti ht sc ngc nhin l bc chng tht ra
mt ting no c. Tht khng tin ni. C phi c lc n{o y b|c ~ mun ni g?".

Bc nng dn gt u: "Vng, ngay khi v ti b vng ra ngo{i!".

}y ta thy r l{ ngi nng dn y mun g. D nhin, chng ti khng c khuyn mi


ngi im lng trong trng hp khn cp m ch mun chng minh mt c|ch h{i hc
rng, khi tr c ~ mun th n s t c bt k iu g.

Khai thc sc mnh ca bn thn

Chng ta u bit tr c con ngi c hai vng c bn - thc v tim thc - nhng chng ta
thng khng nhn ra l khi vng thc quyt nh mi vic th vng tim thc cung cp
nhng d liu cn thit. Vng thc x|c nh lm g v vng tim thc tnh ton xem lm
nh th no. Nu chng ta khng a nhng nim lm g vo vng thc th vng tim
thc s mi im lm v khng bun bn tm vi vic l{m nh th no. Chng ta c th c
c ci mnh mun nu bit ch o vng thc ca tr c vn n mc tiu . Vng
tim thc s tm ra phng ph|p t c mc tiu. V vy, bn hy khai thc sc mnh tr
tu ca mnh bng c|ch ra nhng mc tiu ln lao cho cuc i bn. Bn hy nh rng:
T duy ln th thnh qu ln, v ngc li.

Khi bit s dng tr c mt cch sng to v tch cc th nhng g chng ta cha l{m c
hay cha t ti khng phi l{ iu quan trng, bi sm hay mun, chng ta cng s t
c nhng iu .

Xc nh r mc tiu
Bn ch cn t hi: "Mnh thc s mun g?". i khi ni to ln iu mnh mun cng l cch
hu ch, v bn hy lng nghe cu tr li ca chnh mnh. Khi cng chnh l{ lc bn ~
vn dng thc ca mnh, khi u con ng dn n kt qu mong mun v{ ~ t xong
mt mc tiu. Hai cu hi x|c nh r mc tiu l:

1. Mnh mun g?

2. Mnh thc s tin v bit phi l{m g t c iu mnh mun?

Ghi ra giy nhng mc tiu ca mnh

Mc tiu cng ging nh nam ch}m, n s li ko chng ta v pha chng. C mc tiu,


chng ta d c s cam kt thc hin v th l chng ta buc tim thc phi lm vic. Tim
thc c th rt khn ngoan. Nu chng ta vn nui dng nhng ni s hi tim n v tim
thc nhn bit iu th n c th khin chng ta qun i nhng mc tiu ca mnh. Hm
nay chng ta quyt nh s hc thng tho thm mt ngoi ng nhng ng{y mai, trong s
hi h ca cuc sng thng nht, mc tiu y dng nh nht dn trong thc, v tim
thc li c thnh thi rong chi!

V th, ngay sau khi ra mt mc tiu, chng ta phi ghi ra giy. l{ h{nh ng th hai
khng nh chng ta ~ bt tay thc hin v khin cho s nhc nh thc hin mc tiu c
tnh thng xuyn, l}u d{i. cng l{ mt bc i c th khin cho tim thc nhn nh r
rng chng ta tht s c nh thc hin mc tiu.

iu cn lu l{ chng ta ch tht s t duy khi c}n nhc cn thn c|c ngh ca mnh v
vit chng ra giy.

Khi vit mt mc tiu ra giy, chng ta tp trung c tm tr vo vic hon thnh mc tiu .
Tht d dng b qua, l{m ng hoc gt b mc tiu m chng ta tng ngh n, nhng s
kh lm th nu mc tiu c ghi ra rnh r trn giy trng mc en.

Hy vit ra nhiu mc tiu mt cch c th

Nhiu ngi cng s bo bn vit ra nhng mc tiu chnh ca mnh, nhng chng ti kh|c
h khi khuyn bn hy vit ra c th tht nhiu mc tiu. ng ch vit mt hay hai mc
tiu m nn vit tht nhiu mc tiu, t nht l 101 mc tiu. Mi ngi nn lp mt cun
"Nht k tng lai" trong c h{ng trm trang ni v cc mc tiu!

C ba l do rt hu ch khi vit ra giy c th tht nhiu mc tiu:

1. L do th nht l nhng mc tiu khc nhau c nhng thi hn p v cch thc hin
khc nhau.

Mt qu trng g cn hai mi mt ng{y n thnh g con, mt ngi cn n chn thng


mi ngy mang nng au, mt con voi c thai k ko di ti hai nm... Mc tiu cng
tng t nh vy. C nhng mc tiu c hon thnh rt nhanh nhng cng c nhng
mc tiu cn nhiu nm thc hin.

Nm 1974, khi Mark bt u ghi ra cc mc tiu ca mnh, anh vit rng mun thc hin
mt chng trnh truyn hnh ca ring mnh. Lc by gi, iu y c th c xem l hnh
ng phi l ca mt k va mi b ph sn. V{o lc , mun thc hin mt chng trnh
vi thi lng na ting ng h phi cn t nht mi nghn la, cha k cc chi ph
kh|c. Nhng ghi mc tiu ra giy c ci th v l c th ghi bt k iu g ta mun.

Rng r~ chn nm sau Mark mi nhn c mt cuc gi ca {i truyn hnh yu cu thc


hin chng trnh truyn hnh u tin. Khi nhn vin thc hin chng trnh gi in hi
kin, ng ni: "Ti ~ mong anh gi in lu lm ri".

Ngi nh}n vin ci hi: "Lm th no m ng bit ti s gi n?".

Mark |p: "V ti ~ ghi ra giy vic ny t chn nm trc!".

Mc tiu y ng ~ p sut mt thi gian di trong khi nhng ci khc ch cn vi ngy.


Chng ta cn ra nhiu mc tiu lun c nhng mc tiu n ngy khai hoa kt qu.

Mt c|ch kh|c din t iu ny l vn vt lun c mt hnh trnh ring v mt s mnh


~ c xc lp. Richard Attenborough suy ngh v{ vit ra tng cho b phim Gandhi trn
hai mi nm trc khi n c thc hin. ng ra mc tiu v sn sng thc hin
nhng thi c cha ti. Mt hai mi nm sau ngi ta mi c th chp nhn mt b phim
v v lnh t v i ngi n . Khi mi th ~ sn sng, s mnh s c thc hin. Ben
Kingsley ~ sn s{ng ng vai Gandhi. (ng ch l mt cu b khi Attenborough ngh ra b
phim!) Cc vn vn, tip th, phn phi ~ c chun b y thc hin b phim.

Vic ra nhiu mc tiu cho php chng ta c thi gian ch i vn vt v{o ng qu o


m chng ta mong mun. Walt Disney c nhng mc tiu p trong nm mi nm. ng
mt nm 1966, Michael Eisner k nhim v xy dng nhng cng vin gii tr ti California,
Florida, Nht, Ph|p, Hong Kong Disney l{ ngi ~ a ra tng v{ Eisner l{ ngi k
tha v bin n thnh hin thc.

2. L do th hai vit ra nhiu mc tiu l v mt khi ~ t c, mc tiu c khng cn


nh hng v quan trng na, do nu khng c mc tiu kh|c hng n, bn s d
cm thy chn nn. V vy ghi tht nhiu mc tiu v{ ~ t c mt s th vn cn nhiu
mc tiu kh|c chng ta tip tc phn u.

3. Mt l do na khng t hn ch mnh vi mt t mc tiu l v quy lut ca t nhin l


s phong ph v khng c gii hn ca kh nng. Nu bn c th c c tt c nhng ci
mnh mun v sn lng phn u t c th ti sao li bng lng vi s lng t hn?
Mae West din t iu ny rt hay trong cu ni: "Nu t c nhiu thnh qu nh bn
c m th cuc i ny th v bit bao!".

ng vi bng lng vi nhng mc tiu nh b

Mt ph n ~ k vi Mark v li ch ln lao ca vic ra mc tiu i vi c. Cuc hn


nhn bun ch|n ~ dn v chng c n quyt nh chia tay. C bo ~ tng nghe Mark
din thuyt v vic mi ngi nn ghi ht ra giy nhng iu mnh mun v{ ng ngi ghi
ht nhng mong c tht s ca mnh.

Sau khi ~ chnh thc ly hn, c cng hai ngi bn n mt tp lu nh trn i v dnh c
k ngh cui tun ghi ra nhng phm cht m h mun c mt ngi {n ng l tng.
C k rng c ~ vit nhiu hn n nm trm trang so vi ni dung ca hai ngi bn gp
li v h ~ chp li phn ni dung ca c!

Ngoi nhng th khc, c cn vit thm cu: "V ti mun ngi {n ng l tng phi c
mt chic my bay phn lc hiu Lear!".
Ngy hm sau, c tham d mt cuc hp vi kh|ch h{ng v{ ngi {n ng l tng y ~
xut hin. C k hai ngi khng sao ri mt khi nhau t c|i nhn u tin. Ch quen nhau
vi ngy m h ~ quyt nh ly nhau. V{ m trc ngy c hnh hn l, v hn phu ca
c ni: "Em yu, c chuyn n{y anh cha ni vi em". C ngc nhin hi l{ vic g. Anh
ni: "Cha anh l ch ngn hng, ng ha cho chng ta chic my bay phn lc hiu Lear
n Palm Springs lm l ci".

Bn thy y, c l v th m Emerson bo rng chng ta phi thn trng vi nhng g ta


m c v chng ta s t c c m!

Chng ta s tin ln pha trc khi ~ c mc ch nhm ti. Chng ta khng mt g khi
x|c nh mt mc tiu, vy ti sao chng ta khng nhm n nhng mc tiu ln hn? Nu
c nhng mc tiu kh tin, bn s t c nhng kt qu kh tin. Nu khng c mc tiu
g th vic u tin ca bn l{ ra cc mc tiu. C vit ra nhng mc tiu ni bt, bn s
thit lp c nhng mi quan h ni bt v{ t c nhng kt qu ni bt.

Sau }y l{ danh s|ch c|c mc tiu m chng ti gi cho ngi mi khi u. N s gip
bn hiu r hn nhng iu chng ti ~ ni:

Cu mng c mt ngi

Tm ra phng thuc cha khi bnh nan y

D{nh thi gian qu bu bn bn b v{ ngi thn

Xem nhng b phim hay, b ch

i du lch nhng ni mnh thch

S dng thnh tho mt ngoi ng

Chm sc ngoi hnh

Tp khiu h{i hc

c nhiu c kin thc rng

Hc c|ch c sch nhanh 3.000 t mt pht


Luyn tp t mt trng lng l tng

Trang tri ht n nn

dnh tin

Thoi m|i v{ c lp v ti chnh

C ngi yu l tng

C nhng ngi bn tt

c lm nhng g mnh thch

Khng tit l vi ngi khc cc mc tiu ca bn thn

Nu ln u bn tp ghi cc mc tiu ca mnh, tt nht ng ni vi ai v nhng mc tiu


. Nu khng, bn s d b ngi khc cng kch, d bu. Bn nn chia s c m ca mnh
vi mt hai ngi thi, m phi l nhng ngi c suy ngh ging bn, h s ng h bn
mt c|ch v iu kin.

Khi ~ t c nhiu mc tiu v bt u ghi li cc thnh cng v thnh tu ca mnh th


bn c th ni cho ngi khc bit, h s sn sng gip bn bin c m th{nh hin thc.

Lc Peter Ueberroth tuyn b s kim c nhiu li nhun t Th vn hi 1984 thng qua


kinh doanh t do, ng ch li ko c v{i ngi, a s cn li ch giu v gt b tng
. Nhng khi ng c c 150 triu la, uy tn ca ng bng nhin tng hn. Tr thnh
y vin hi ng ph trch mn bng chy, mi ngi u tin rng cng v y ng cng
c th hon thnh mi mc tiu ~ ra v khi ng cng khai vi mi ngi v mc tiu
chm dt tnh trng s dng cht kch thch trong mn bng chy th khng ai l khng tin.

Nu bn bt u t c cc mc tiu v mi ngi nhn thy vic bn ang l{m th h s


gi bn l ni bt, phi thng, c bit, xut chng. im chnh yu l{ khng nn cho
ngi khc lm nn lng bn qu sm qua vic ni vi h v iu bn d nh lm. Hy lm
v{ kt qu ni thay cho bn.

Khi t c nhng mc tiu


Khi ~ t c mc tiu, bn ng vi gch b chng trong danh sch cc mc tiu ca
mnh m hy vit t "Chin thng" hay ch V bn cnh . Nu gch b th n thun ch
l mt vic ~ c x l d dng, vit t "Chin thng" bo cho tim thc bit l{ mt
thnh tu thc s.

Hn na, lng nhit tnh ca chng ta cng c lc ln xung. Khi nhit tnh lng xung, hy
nhn li nhng lc cao tro, nhn li nhng chin thng ca mnh cng c tinh thn, phn
u t c nhng thnh tu mi mc cao hn, ln hn v{ thm ch ho hng hn. H~y
nh rng: Mc tiu l cho c cuc i. l nhng nhim v va c tnh t nguyn
va c tnh bt buc.

Sng phi c mc ch

C mc tiu l tt nhng mc tiu t n c th rt ln xn v thiu s thng nht. Mc ch


cuc sng ca bn s l kim ch nam cho cc mc tiu. Chng ta c th c h{ng trm mc
tiu c c|i ang c thc hin, c c|i cha c trin khai nhng c th ch c mt
mc ch duy nht v cn dnh c i phn u thc hin mc ch .

Khi c tiu s v s nghip ca nhng ngi ni ting, chng ta thy h u c mc ch


sng r rng. Chng hn nh mc ch ca Disney: "Lm cho mi ngi c hnh phc";
ca tin s R. Buckminster Fuller: "Hnh phc cho nhn loi trn Tr|i t"; ca Henry Ford:
"Sn xut nhiu, phn phi nhiu v khuyn khch tiu th nhiu t", v.v.

Khi ~ c mc ch sng, cuc i bn s c ngha hn rt nhiu. N c th l{m thay i


ton b thi ca bn. H{nh ng da theo mc ch sng r r{ng v{ ng n th bn s
tr|nh c nhng tt xu nh nghin ngp, li bing, v{ khng vng vo nhiu bnh tt
khc nh tinh thn mnh m ca bn. (Rt nhiu ngi mc bnh tt do c|ch suy ngh
khng ng, vng vo nhng iu khng |ng v thiu mc ch sng dn ng).
3. Bit tp trung sc mnh
"Thnh cng chnh l to ra c mt trng thi tm l cho php bn c th t c bt k
iu g bn tht s mong mun."

- Jack Canfield

B|c s Victor Frankel, mt b|c s t}m thn ngi c gc Do Thi, tc gi cun Mans Search
for Meaning (Cuc tm kim ngha ca con ngi) l mt trong s t ngi cn sng st
tri tp trung Auschwitz ca ph|t xt c - ni h{ng chc nghn ngi kh|c ~ cht. Trong
tnh trng thiu thn thc phm, qun |o v{ chm sc y t, ng ~ khng b cuc trong khi
cc bn t khc bung xui v chp nhn ci cht.

Thot khi tri tp trung khi cuc chin tranh va kt thc, ngi ta hi ng ~ l{m th no
sng st, phi chng ng c sc mnh g m{ ngi khc khng c? V lm sao ng c th
sinh tn trong hon cnh y?

ng tr li: "Ti lun bit chn thi i vi mi s vic, c th l tuyt vng hoc khng
ngui hy vng. Nhng c th hy vng th ti cn phi tp trung vo iu g ti mun.

Ti ngh mi v i bn tay v mnh. Ti mun c cm tay nng, nhn vo i mt nng


mt ln na. Ti mun hai chng ti li c th m hn nhau v vai k vai mt ln na. iu
khin ti mun sng tng giy tng pht".

B|c s Frankel khng h mnh khe hn nhng ngi khc ti tri Auschwitz. Khu phn
n thng xuyn ca ng ch l mt bt xp long vi vi cng rau. Nhng thay v tiu tn
phn nng lng t i y mt cch v ch trong ni lo s, tuyt vng v nhng iu ang xy
n th ng tp trung n vo mt mc tiu duy nht. l{ "Bng mi gi phi Sng!". ng
cho mnh l do sng st v bng cch tp trung vo nhng l do , ng ~ sng st tht
s.

ng ~ to ra nim hy vng cho chnh mnh. Ch cn c th|i tch cc th ng ~ c th duy


tr mt tm trng cng ci v{ kh nng ng ph vi mi tnh hung xu nht. Tm trng
y t ng ch o cho ng phng c|ch sng st ht ngy ny sang ngy khc. Chng
no m ng cn tp trung sc mnh vo mc tiu th khi y ng vn cn sc sng tn ti
trong hon cnh khc nghit.

Tp trung sc mnh tinh thn

"Nu bn dc ton b tr lc vo mt mc tiu, n s to nn mt sc mnh ng kinh


ngc."

Tp trung sc mnh vo mt mc ch duy nht c th em li hiu qu cho chng ta nh


~ em li hiu qu cho b|c s Frankel. i vi Mark Victor Hansen cng vy, ng nh li:

"Ngay t khi cn nh, ti ~ v cng say m xe p. Khi ln chn, ci tui ln c th s


dng thnh tho mt chic xe p, ti kim c mt chn giao bo. Hng ngy, vic mang
mt bao ti b|o i giao ht nh{ n{y n nh khc gip ti kim tin t mua mt tp ch
chuyn v xe p v{ say m c ht ng{y n{y qua th|ng kh|c. Kh| l}u trc khi gii ua xe
p ch}u u c bit n rng ri M, ti ~ r{nh v cc kiu xe p, v nhng chic xe
p ua c ghi-ng thp, lp nh v yn xe hp. Ti cm thy mnh c th tr thnh mt
tay ua xe p v i nht nhng vn thiu mt th: l{ chic xe ua.

Ton b con ngi ti, c tinh thn, con tim v khi c ti u dn vo mc tiu s hu mt
chic xe p ua c sn xut ti Anh Quc. Ti ct hnh chic xe p m c y trong tp
ch v dn bn cnh ging ng. H{ng m trc khi ng, ti lun m v cnh ti p xe
bn trm dm mt tun, luyn tp cho cuc ua ng trng t Chicago n Milwaukee.

Nhng khi ti xin b mua cho ti mt chic xe p ua th ng khng hiu nim khao kht
. ng bo: " khi n{o con hai mi mt tui ~!".

"Hai mi mt tui !" Ti ku ln. "B khng hiu con, con mun c xe ngay lc n{y c!"

Ti quy ry b ho{i cho n khi ng buc phi nhng b v{ ng s mua cho ti chic
xe p khi ti mi su tui. Thy ng ~ xui xui, ti bn dn thm mt bc bng vic
a ra mt ngh c th gip ti c c chic xe m c y sm hn. Ti ni: "Con c
c php mua mt chic xe hay khng nu nh con t kim tin mua?". Ti bit chc
b chng bao gi ngh n chuyn mt thng b chn tui c th kim mn tin khng l
175 la - tng ng vi 1.075 la ngy nay - nn ng s vui lng v khng phn i
na. V thc t qu ng nh vy: b ti ng !
Ti khao kh|t c c chic xe p ua n ni ti c ngh rng mnh ~ tht s c mt
chic. Thm ch ti cn hnh dung vic mnh lau chi |nh bng chic xe mi tun v cm
gic s nn c chic xe trong m y. Chnh s kh|t khao ~ gip ti tm thy mt mu
qung c|o ng trn tp ch Boys Life v vic bn thip Gi|ng sinh di hnh thc k gi.
Ngay lp tc ti ny ra mt sng kin rng sao mnh khng bn loi thip kim thm
tin mua xe p.

Th l ti xin m i b|n thip. M ti vn l mt ngi c k nng b|n h{ng rt tt. B l


mt ngi ph n rt xinh p, lc n{o cng ti ci rng r, rt c uy tn, lun quan tm
n ngi khc v nht l c ti k chuyn bc thy. M ti bo: "M khng nhng cho php
con i b|n thip m cn dy con cch bn na! Quan trng l con phi lun ti ci, gp
g nhiu ngi mi h mua thip. b|n c nhiu hn, con h~y l php hi ngi
mua thip ca con xem h mun mua mt tm thip hay hai tm thip Ging sinh?".

Th l ti bt u i b|n thip. Lc y l{ u ma ng nm 1957, tuyt ph kh dy khp


mt t. Ti mc chic |o len c m trm u m{u xanh, tay eo gng, ch}n i ng v mt
ln v lnh. Mc tiu ti nhm ti u tin l nhng ngi h{ng xm. Ng{y n{o ti cng
g ca ht nh{ n{y n nh{ kh|c. Khi c ngi ph n no ra m ca, ti ht h v kh
chm gng tay v{o mi, nh nhng hi b c mun mua thip Ging sinh khng. Lm th
no mt ngi ph n c th t chi mt cu b trng tht d thng nh th v li cn
ang chy mi kia ch? Th l{ ti thng c nghe ni: "Ny cu b, v{o nh{ ~ n{o, ta
khng th cu ng ngoi tri lnh lo th ny".

Khi c mi vo trong nh, ti bit mnh gn nh ~ th{nh cng. Ti gii thch vi b rng
ti i b|n thip l{ kim tin mua xe p. Ri ti hi: "Xin hi b mun mua mt tm thip
hay hai tm thip Ging sinh ?". V tht vui mng khi c ngi khng ch mua mt hai ci.

T nhng kinh nghim u i , ti ~ tr thnh mt ngi bn hng c khi. Ti thnh


cng c nh vy l v ti hiu chnh xc mc tiu ca vic mnh ang l{m. Ti khng
thch i t nh ny sang nh khc trong thi tit gi lnh nh th. Ti cng khng ham thch
vic phi c gng bn ht 376 tm thip Gi|ng sinh v{o nm ch mi 9 tui... iu ti tht s
mong mun l kim tin mua mt chic xe p ua. Kh|t khao ~ thi thc ti l{m tt
c nhng g c th v cui cng ti ~ c th mua c mt chic xe p bng tin kim
c t vic i b|n thip Ging sinh.

iu quan trng l bn phi ho{n to{n tin tng rng mnh c th t c iu mnh hng
khao kht bng c tri tim. Trong mi chng ta lun n cha nhng kh nng phi thng.
Nhng kh nng n{y bt u pht huy sc mnh khi chng ta c mt nim am m ch|y
bng v s vch ra phng c|ch gip chng ta t c bt c iu g.

Hy tng tng, hnh dung r mc tiu ca mnh

Sc mnh ca vic "tng tng, hnh dung" rt mnh v ch b gii hn bi suy ngh
ca chng ta.

Vic tp trung sc mnh tinh thn em li hiu qu tht s. l{m c iu ny, chng ta
cn phi bit hnh dung tht c th iu ta mun l{m t mc tiu.

Trc khi chun b |nh mt qu gn vo l, Arnold Palmer ~ hnh dung qu bng s ri


vo l chnh x|c nh th no.

William Zeckendorf, nh triu ph v a c, k vi mt phng vin rng ng ~ nhn thy


rt r trong tm tr mt ta nh{ nguy nga c chn lm tr s ca Lin Hip Quc nm
ngay gia lng thnh ph New York. Ch v{i nm sau, ng ~ bt tay xy dng ta nh{ .

Aristotle Onassis thng bo ng l{ ngi lun kin tr theo ui nhng c m v{ k


hoch. ng bo "~ thy" con t{u u tin ca ng rt l}u trc khi tu c n. ng "~
thy" mnh iu khin c mt hm i tu ch du trc khi lm ch nhng chic t{u .

Lc s th hnh Jack La Lanne ~ hnh dung chnh mnh ph|t trin t mt cu b m yu ci


cc thnh mt ngi thanh nin cng trng khe mnh v{ tr{n y sinh lc, t to ra s
nghip v uy tn cho mnh bng cch ku gi mi ngi rn luyn sc khe. ng l nhn vt
qung co sng cho cm nang gi gn sc khe v{ ~ thc hin nhiu chng trnh truyn
hnh qung b hot ng rn luyn sc khe sut hn bn mi nm.

Walt Disney ~ tng tng ra nhng tnh cch d thng v{ th v ca nhng nhn vt
trong nhng b phim do ng sn xut rt l}u trc khi chng c khi quay. Chnh ng l
mt trong nhng ngi phn cnh chi tit, th hin ni dung ct truyn hon chnh trn cc
bn v m thut trc khi bt u thc hin mt b phim.

Walt lun "thy" trc khi ng thc s bt tay v{o h{nh ng. ng "thy" khu gii tr
Disneyland hon chnh Anaheim trc c khi mua t v xy dng khu gii tr . ng ~
"thy" Trung tm Epcot ti Florida v Disneyland ti Nht Bn, Paris, Hong Kong. D mi
nhiu nm sau khi ng mt chng mi c hon tt.

Walt ~ hnh dung mc tiu mt cch tht hon chnh. Vi ng, m nhng gic m ln hay
nh th chng kh|c g nhau. Nhng hn bt k ai, ng hiu r sc mnh ca s tng
tng v hnh dung ra vin cnh.

Bn thy y: "S hnh dung s to nn nim tin, nim tin s tng sc mnh cho quyt
nh v hnh ng, cch hnh ng s quyt nh kt qu. Nhng phn hi tch cc t
kt qu khch l tinh thn v em li nhng kt qu mi tt hn. Tt c nhng iu
ch c th xy ra mt khi bn hnh dung r mc tiu ca mnh v c nim tin bt
u hnh ng".

T to ra th gii ca ring mnh

Th gii chng ta ang sng l s kt hp sn phm tr tu ca tt c mi ngi. Chng ta


to ra th gii theo cch chng ta mun. Chng ta i li bng xe my, t, my bay, xy nh
ca , s dng cc loi m|y mc sn xut h{ng ha khng phi v nhng iu ny
nm trong s sp xp t nhin ca v tr, m{ v con ngi ~ ph|t minh ra chng. Nu
chng ta khng tin nhng th ny tn ti th chc rng chng ~ khng hin hu. Chnh
lng tin v s thng minh ca con ngi ~ to ra nhng sn phm tr tu ca nhn loi. N
cho thy tm quan trng ca nhn thc v{ tr tng tng trong cuc sng.

Thi i vi cuc sng cng gp phn quan trng quyt nh vic to ra th gii ca mi
ngi. H{ng nghn nm trc, trit gia Socrates ~ nhn thy r iu . Ngng m s
thng thi v uy tn ln lao ca Socrates, nhiu ngi t ni kh|c n Athens thng n
thm ving v hi kin ng. Mt hm, c ngi khch l n nh Socrates hi: "Ti mun
chuyn n sng trong thnh ph ca ng. Xin cho bit ngi dn }y th no ?".

Socrates hi li: "Th ngi dn thnh ph qu ng th no?".


Ngi kh|ch |p: ", h khng c t t lm, ton mt bn di tr, la o v{ n cp.
l l do ti sao ti mun chuyn i khi ch ".

Socrates ~ tr li rt khn ngoan: " }y cng vy thi. Nu ri v{o trng hp ca ng,


ti s tip tc tm kim ni kh|c".

Chng bao lu, mt ngi kh|c n v hi ng v c d}n Athens. Socrates hi li v dn


thnh ph qu ng ta. Ngi {n ng |p: "H tht tuyt vi, lun gip ln nhau. H
trung thc v{ sing nng. Ti ch mun xem c d}n nhng vng kh|c nh th no thi".

Ln n{y Socrates ~ tr li: " }y cng vy y. Ti sao ng khng vo thnh ph chi?


ng s thy n ng nh ng ~ mng tng".

By bc hnh dung v hon thin mt mc tiu

"Nhim v ln lao ca con ngi trong cuc i khng phi l sp xp mi th theo


mnh m hy bit nhn nhn mi s vic theo trt t vn c ca chng."

Hnh dung l{ qu| trnh tng tng din ra trong t}m tr con ngi. }y l{ mt trong
nhng nguyn tc hiu qu nht cn thit cho vic hoch nh tng lai ca bn. N c tc
dng bin mt tinh thn yu ui thnh mnh m, mt c th au yu tr nn khe mnh,
thm ch c th chuyn c tnh th ang bi thnh thng. Nguyn tc n{y ~ c chnh
ph nhiu quc gia s dng rt hiu qu trong vic khi khc nn kinh t b khng hong.

Khi gi chc th trng thnh ph New York, Abe Beame dng nh thiu c kh nng
hnh dung ln mt tm nhn xa trng rng. Ngy m Mark b ph sn, c 1.900 ngi trong
ton thnh ph b sa thi, th trng Beame ~ tuyn b c thnh ph New York cng b ph
sn. C|ch suy ngh v{ ph|t ngn nh vy khin gii doanh nghip hoang mang kh chu.

Sau , ngi d}n ~ bu mt th trng mi, ng Ed Koch. Koch tuyn b d cho c


chuyn g xy ra th cc hot ng kinh doanh vn s tin trin tt p. ng "hnh dung"
mi vic ang din ra tt p. Chnh nhng suy ngh tch cc, hng ti cc kh nng, trin
vng ti s|ng thay v chm chm v{o nhng kha cnh m m, en ti ~ dn dt cho
nhng h{nh ng tch cc ca ng. Chng bao lu sau, hot ng kinh t New York li tr
nn pht trin v tnh hnh tht s din tin tt p nh trc }y Koch ~ tng ngh. Bng
nhng suy ngh, tin tng, pht biu v phn u mt cch tch cc ca mnh, ng khng
ch thc y c nhn, cc doanh nghip m{ cn t|c ng n c chnh ph cng tch cc
pht trin.

Tt c chng ta, mt mc n{o u c th "hnh dung" tt c mi vic. Nhiu ngi


nhm mt vn hnh dung c chic t, ngi nh hay t lnh trong bp ca h. Thm ch
nhng ngi m vn c th nhn bit nhng s vic din ra xung quanh bng cm nhn ca
mnh. Vn l hu ht mi ngi thng hnh dung n nhng iu tiu cc:

"Hy vng mnh khng b cm lnh nh b{ y."

"Nu mnh b tai nn th sao nh?"

"Tri i, phi lm sao nu khng tr ni tin th chp?"

"Nu pht hin mnh c thai, b m git mnh mt!"

"Chc anh y khng gi in }u!"

"Mnh i tr v b ui vic mt thi!"

"Chc khng cn ch xe."

"Chc l mi chuyn ang xu i ri."

Sao chng ta khng suy ngh tch cc c th gt hi nhng kt qu tt p:

"Mnh khe mnh v s lun nh th!"

"Mnh s vt qua c iu ."

"Mnh c kh nng trang tri mi chi ph trong cuc sng!"

"Chc chn anh y s gi in n."

"Mnh luyn tp v tun theo ch n ung cn thn nn khng phi lo chuyn bo ph."

"Mnh c kh nng tuyt tht!"

"Mnh chc chn s th{nh cng." "Mnh ang yu v{ s c yu."

Tp trung suy ngh vo mt iu c th


Khng t ngi c c thi quen tng tng, hnh dung nhng li quen t duy theo li
mn tiu cc. Khi khng tp trung vo mt nhim v c th hoc mt hng suy ngh n{o
, chng ta d sa vo tnh trng lo lng v ch. mi thi im, tm tr ta ch c th xoay
quanh mt ngh, v{ ngh n{y s chi phi tt c nhng ngh lin quan tip theo. Vy hy
suy ngh tch cc, sng to, tng tng phong ph v c tinh thn xy dng. thay th
nhng thi quen t duy tiu cc nh lo lng, bi quan cn a v{o t duy nhng thi quen
tt, nh hnh dung bn th}n mnh l{ ngi trm tnh, chn chn, tp trung v t ch trong
bt k tnh hung n{o C nh th, chng ta mi a tr tng tng ca mnh pht trin
mt cch tch cc v{ ng n.

Qu trnh tng tng, hnh dung

BC 1

Ht th su v th gin

t mnh trong mt t th thoi mi, lng nghe ting nhc m du. m nhc c th lm su
sc v phong ph thm nhng k c, tri nghim ca con ngi. Khi ~ t th thoi mi
nht, hy ht tht su (ht vo tht chm, tm tr tp trung theo hi th) ng thi mng
tng n ngun nng lng sng trong khng kh m bn ang a v{o c th mnh qua
ng mi. Gi nh th trong ba mi gi}y v{ thm ngh: "Mnh cm thy tht thoi mi"
ri th ra bng ming.

Ln th hai, khi ht vo, bn hy t nh: "Mnh ang yu v c yu". C th bn bt u


cm thy tinh thn hng phn vi suy ngh n{y.

n ln th ba, h~y tng tng hi th ang len v{o tng th tht, tng c quan, ri ton
b c th bn. Ht khng kh v{o, dng ngh a kh i thng t u n ch}n, nn hi th
trong vng ba mi gi}y, lng thm ni: "Mnh hon ton t tin" ri chm chm th ra.

Nu mi ng{y u luyn tp nhng ng t|c nh th n{y, c th, tm tr v tinh thn bn s


lun phn chn. Nhiu ngi khng khai th|c c nhng kh nng tim n ca bn thn v
khng ai gip h |nh thc nhng kh nng . Th gi~n cho php con ngi bng nhin
kh|m ph| c tim lc ca mnh, v mt khi ~ nhn ra c iu , h lun mun khai
thc, pht trin tim lc . Kt thc bc mt, bn quay li ht th bnh thng v tin
h{nh bc th hai.

BC 2

Khm ph th gii ca tr tng tng bng i mt ni tm

chnh l{ i mt ca tr tng tng v ca tm nhn xa trng rng. Mi vn ca cuc


sng u do i mt ny cm nhn v phn nh. Tht tuyt vi nu bn c th dng i mt
n{y pht trin bn thn thnh mt con ngi hot ng tch cc, khng b hn ch bi
bt c iu g, trong bt k hon cnh no, trng thi tinh thn no v t mnh thc hin
c m ca mnh. Khi vn dng i mt ni tm, chng ta c th "thy" hay hnh dung ra tt
c nhng kh nng mnh c th t ti v c th l{m thay i trng thi tinh thn ca mnh
trong nhng tnh hung kh khn nht.

u tin h~y tng tng mnh ang ng trn sn khu ca mt nh ht (nu thy kh,
hy tm mt bc nh v sn khu nh ht, ngm n tht k trc khi nhm mt li). n bt
sng, cnh mn nhung t t m ln, phn trnh din ca bn bt u. Bn ang mun mua
mt chic xe t mi. Hy dng con mt ni tm to ra hnh nh ca mt chic xe hi cng
ang trn sn khu. Bn say sa ngm chic xe mi, tay bn lt trn b mt bng long
ca n. Bn vo trong xe v cm nhn "mi" xe mi, khi ng my, bt dn nhc m thanh
ni, a tay cm bnh li bc da, nhn ga v chic xe lao vt i trn xa l rng thnh thang.

Sau , bn tip tc hnh dung mnh ang ng mt cnh trong phim! By gi th bi cnh
cht hp ca sn khu khng cn na, tr tng tng ca bn ng{y c{ng bay xa hn. Bn
hnh dung mnh ang l|i chic xe y i qua nhng ngn ni tuyt ph trng xa hng v,
nhng dng sng xanh tri ngc v pha sau trong cm gi|c hng phn tuyt vi

BC 3

Vn dng kinh nghim

Khi ~ hnh dung tng lai m c ca mnh, bc k tip ta cn phi xem li nhng kinh
nghim ~ qua c th hin thc ha c s hnh dung . Tr c, k c con ngi cng
ging nh mt th vin m mi cun sch l mt kinh nghim sng ~ tri qua. Chng ta c
th tra cu, s dng chng xy dng, cng c v{ tng cng sc mnh cho mc tiu
tng lai ang hnh dung.

D ang tp trung vo mt mc tiu c th, bn vn phi nhng dng suy ngh tun chy
t nhin nh th chng chng lin quan n nhau. Tim thc s kt ni gip bn. Bn s
thy, tr c bn hot ng nh mt ci my lc khng l, {o s}u v{o nhng kinh nghim, k
c trong qu kh v tm kim nhng cm xc tch cc, nhng iu hu ch p dng thit
thc cho bn trong nhng mc tiu .

BC 4

Tng tng c th thay i qu kh, loi b tn thng

D bt k tui no, bn vn c th tm li thi nin thiu ti p, nhng khonh


khc diu k hoc mt qung thi gian hnh phc qua.

Chi gn bng tr tng tng

C mt ngi rt m chi gn nhng luyn mi vn cha th tin b, d c gng n }u


ng cng ch l mt tay gn nghip d. ng lun m c mnh c th chi kh| hn. Th ri,
trong sut by nm tri, khi ~ ho{n to{n khng ng n gy |nh gn v{ khng lui ti
sn gn na, trnh chi gn ca ng bng tin b vt bc. iu g to nn phong
|ng kinh ngc ca ng trong mn th thao ny?

chnh l{ kh nng tng tng.

Tht ra trong by nm , ng tham gia mt cuc vin chinh v b cm t nc ngoi, b


nht trong nhng bung giam cht hp, khng c gp v tr chuyn vi bt k ngi
n{o, cng khng th tp th dc hay chi th thao. Sut chui ng{y d{i ng ng , ng
khng bit l{m g cho vi bt ni bun v s giy v ca cnh ngc t. Lc u, ng lun hy
vng v cu nguyn c th ra. Nhng thi gian tri qua, ng bt u mt hy vng, ng
nhn thy cn phi gi tm tr bn rn qun cnh ngc t v khng ngh n ci cht. T
, t}m tr ng bt u hot ng, bt u tng tng.

ng ngh ngay n iu mnh yu thch v{ ~ c cng theo ui trc }y: chi gn. Gi
}y, ng s chi gn bng tr tng tng. u n mi ng{y, tr tng tng a ng n
"cu lc b gn tng tng" min qu m c ca ng. ng tng tng ra tng chi
tit, t bi cnh ln n h{nh ng nh. u tin l sn gn 18 l, b qun o ng mc, i
gi{y ng i, nhng chic gy ng dng n nhng c pht bng xa, c r bng nh gn l.
Ngay c hng gi thi, ng bng bay, s thay i kh hu theo ma hay c mi hng
ca c, ca t. Tt c hin ln r rt trong tm tr ng. Sut by nm d{i, mi ngy bn
ting, by ngy mt tun, |nh ht 18 l, ng ~ khng ngng chi gn bng tr tng
tng. V kt qu l t mt ngi chi gn bnh thng, ng ~ c th{nh tch nh mt gn
th chuyn nghip ngay trong ln u tin cm li gy trn sn gn.

Sc mnh ca tr tng tng

Hn bn cho rng khng phi ai cng c kh nng tng tng nh th. Vi nhng ai cha
quen l{m nh vy s ngh mnh kh lng thc hin c. to thm lng tin bn, chng
ti xin trch dn mt phng |n kh|c ca k thut dng tr tng tng ny.

C bao gi bn nghe ni n thut "t|i sinh"? }y l{ thut tr liu tm l bng thi min.
Th thut ny s a tim thc chng ta tr v trc thi im xy ra bin c hay tht bi
c nh hng n hin ti v{ tng lai. V li vch xut pht - lc mi sinh - khng lo u,
chng phin no, tn thng hay }n hn, c th v tm tr ca ta hon ton tinh khit. K
thut ny phi c thc hin bi mt chuyn gia t}m l, l{ ngi hng dn ti sinh.

Trong mt chuyn i thuyt ging n Hawaii, tnh c ngi cng din thuyt vi Mark
ngh mi mt ngi hng dn ti sinh n tham d. Tuy ~ tng nghe ni v nhng kt
qu k diu ca k thut t|i sinh, nhng Mark vn hoi nghi, ng c ngh chng qua ch
l mt th thut |nh v{o t}m l m tn ca con ngi. Nhng ng cng ng th tp ti
sinh cng vi s|u mi ngi khc.

H tp trung li thnh mt nhm, ngi khoanh trn, tnh t}m v{ tp ht th su. Tng ngi
mt i v{o trng thi b thi min su. Ch vi giy, Mark thy mnh nh ang trong mt
bo thai. ng ngc nhin khi thy chnh mnh ang trong hai cnh tng cng mt lc:
ng va l{ ngi {n ng trng thnh ca thi hin ti, va l{ a tr cha sinh ra, vn
cn trong bng m. Trc kia, khi m Mark sinh anh trai ca ng, b|c s ~ thng b|o rng
b khng th c thm a con no na. Nhng b{ vn mang thai ng v em trai ng, nui
ln hai ngi bng mt tnh yu v b bn.
Ngi hng dn ti sinh bo mi ngi nn soi ri k c ca mnh vo thi im m
nhng bin c c th xy ra trong qu kh. Bng tr tng tng ca mnh, chng ta c th
tp trung phn tch thi khc v{ thay i cch nhn ca chng ta.

Mark tp trung tm tr nh v thu ng ln ba. Vo mt chiu Ch Nht, ngy duy nht b


ng c ngh lm l bnh m. B ng ang ngi trn gh ta, m Mark trn tay.

V l th lm bnh nn b ng b chng vim khp nng, cc khp t ngn tay b gin ra,
c ng kh khn v{ rt au. Thng b, Mark xc ng ni: "B , b khng cn phi b
vim khp u. Con s nhn cn bnh thay cho b". Vi s ng}y th ca tr con, ng tin
rng mnh ~ bnh thay b, cui cng chnh ng cng b vim khp tht. Khi Mark soi li
iu trong trng thi ti sinh, ng tot m hi ht. Ngi hng dn ti sinh va dng
khn lau cho ng va an i: "Hy tm tr tht th gin, chuyn qua ri, hy xa n
khi k c ca anh v ng bao gi ngh ti, ng lo lng lm g". ng ~ l{m theo, ~ xua
ui ngh ra khi tm tr v cng vi n l{ cn bnh vim khp ca ng cng khi dn.

Tht l{ iu k diu t tr tng tng phi khng bn? Ng{y nay, ngi ta gi phng
php ny l thut t|i sinh hay php qu|n tng. K thut ti sinh l mt minh chng in
hnh nht ca vic thay i qu kh. Cc bn hy tm trong k c nhng tri nghim mang
tnh tiu cc v dng k thut chng ti ~ gi thay i n.

BC 5

Vn dng tt c cc gic quan

c th to ra nhng hnh nh tng tng, bn cn phi dng n nm gi|c quan ca


mnh v gic, xc gic, khu gic, th gic v thnh gic. Cc gic quan ny s gip bn cm
nhn r hn iu mnh ang ngh n, ang hng n.

Hy dng th gi|c tng tng n nhng cnh quan rng ln, sng ng. Thnh gi|c
a }m thanh ho{n ho vo khung cnh m bn ang tng tng. Khu gic s lm bn
ngy ngt trc hng thm lan ta. Xc gi|c s vo, chm n nhng s vt, cm
nhn b mt, kt cu, s m p (hay mt lnh) ca chng. Nu s vt m bn ang hnh
dung c th n c, hy nm th chng, dng v gi|c tng tng ra mi v ca n.
Sau kt hp cc gic quan thnh mt trng th|i hng phn, th v v nhng g bn tng
tng n. Nu l{ mn nc p c rt mi lm xong, hy tn hng hng thm v{ mi
v ca n. Ngm nhn mu cam sm v hnh dung rng bn ang nhm nhp tng ngm v
cm nhn c|c dng cht thm dn vo tng t b{o c th bn.

BC 6

Hy tng tng n kt qu cui cng

Mary Lou Retton tng mong c mnh lit gi{nh huy chng v{ng ti Th vn hi mn th
dc dng c. C khao kht tm huy chng n ni nh th ~ "cm" n. c mt ngi
hng dn vch ra con ng t c mc tiu bng cch lp i lp li vic tng
tng. C bt u vi hnh nh mnh ang hnh phc v t h{o khi c bc ln bc nhn
huy chng th n{o n vic thi u ra sao gi{nh c huy chng v{ng. Qu| trnh
c c ti hin hng chc nghn ln trong t}m tr trc khi bui thi u din ra.

C lun t nhc nh: "Mnh hon ton c th gi{nh c chic huy chng v{ng Th vn
hi sp ti". C thy mnh ~ thc hin mi ng tc mt cch thun thc, t lc chy ly {
ng nhp, dn lc vo chn tri bt ngi bay vt qua x ngang, nh nhng tip t bng
hai chn, dang hai tay ln tri vi n ci chin thng. C nhn thy m ang ng bt dy
trn kh|n {i, hnh phc vi thnh cng ca c, nc mt ln trn trn m|. C thy bng
ghi im in t chm im mi tuyt i, khn gi cng ng dy reo h gi tn c vang
di. C sung sng khi thy mnh sau c nhng cng ty ln mi k hp ng qung
co tr gi nhiu triu la

Tht ra t}m im ca s tp trung tinh thn ca c ch l{ vt qua cc x ngang nhng c


~ m rng tr tng tng sang c hai hng cho n khi thy c ton b qu trnh r
r{ng nh th mi vic ang xy ra trc mt c. iu ny gip c hin thc ha tr tng
tng mt cch hon chnh hn. V{ thc t, c ~ gi{nh huy chng v{ng n gin nh th
lp li nhng g c ~ din tp trong tr tng tng m thi.

BC 7

Kt thc qu trnh hnh dung, tng tng


Cng on n{y c k nh mt cch thc tm l gip bn hon tt qu| trnh tng tng
mt c|ch r r{ng hn, ho{n chnh hn. C th to ra mt nghi thc ca ring bn |nh
du bc hon tt qu trnh hnh dung, chng hn nh: Mi khi kt thc vic hnh dung, hy
th gi~n v{ t ni trong tm tr: "Mnh hon ton lm c iu , khng g c th cn
tr mnh, mnh tht s hnh phc vi iu t c. Mnh c th ngh ngi mt cht. Lm
nh th, bn ~ x|c lp mnh m cho tim thc rng bn ~ ho{n tt qu trnh hnh dung v
tng tng. iu ny chc chn gip bn lp li nhng g ~ tng tng chnh x|c hn
trong thc t.
4. Khng nh chnh mnh
"Bn xng ng vi nhng iu bn ang c. Nu mun vn ti mt tm cao mi, bn phi
thay i suy ngh ca chnh mnh."

- Mark Victor Hansen

Muhammad Ali ~ tr thnh huyn thoi v i nht trong lch s quyn Anh. Th nhng
khng my ai bit c rng trc khi ng trn nh vinh quang, ng cng ch l mt v s
hng xo{ng chuyn thng {i so gng ch mu sinh.

Cassius Clay sau n{y i tn thnh Ali, trong sut s nghip thi u vng quanh th gii
ca mnh ~ lp i lp li khu hiu: "Ti l ngi mnh nht th gii!". Trc mi trn u,
anh lun quyt tm s h o v|n i th v{ anh ~ thng trong hu ht cc trn u cho n
ng{y treo gng.

Lm sao Muhammad Ali c th o|n trc c chin thng ca mnh? Phi chng anh c
mt sc mnh huyn b n{o gip anh nhn thu c tng lai? Tht ra, quyn nng b n
chnh l s khng nh chnh mnh. l{ mt nim tin mnh lit v{o nng lc bn thn, rng
mnh c th l{m c iu mnh mun. Hy dc ton b tr lc vo iu , n s to nn
mt nim tin v sc mnh v bin.

Sc mnh ca s khng nh chnh mnh

Ali khng tuyn b rng: "Ti rt mnh" hay "Ti s chng minh cho bn thy ti l{ ngi
mnh nht" m ch n gin l{: "Ti l{ ngi mnh nht". Vi cu ni y ng th hin ba
h{nh ng:

Th nht, Ali x|c nh cho tim thc mc tiu cn phi nhm n. V tim thc ch nhn bit
nhng s vic hin ti, nn ng khng nh chnh mnh ngay ti thi im y ngha l{ ng ~
nh hng cho tim thc.

Th hai, bng cch ni to ln s khng nh chnh mnh trc mt ngi khc, tuyn b
hng hn mc tiu ca mnh, ng t tim thc vo th bt buc. iu duy nht phi lm l
t mc tiu cho bng c.
Th ba, th hin quyt tm chinh phc mc tiu bng danh hiu v ch th gii, ng khin
ngi kh|c cng tin rng: "Ali l{ ngi mnh nht".

V vy, Ali lun tm c|ch u th nghe c rng mnh s h gc u th. iu khin


cho i th ca ng b lung lc tinh thn. Sc mnh khng nh chnh mnh ca Ali ln n
ni ngay c i th ca ng cng hoang mang v{ tin rng kt qu ca trn u s ging nh
li ng tuyn b. V{ ng l{ nh th tht. Ali ~ tung n quyt nh i vi tm l ca ng
v ca c i th bng s khng nh chnh mnh.

Trong khi din ra trn u, Ali cn bi thm v{i n quyt nh khc, chng hn nh trng
mt trn p tinh thn i phng trc khi giao u cng nh khng bao gi ngi ngh
trong gc v {i v{o thi gian gii lao gia cc trn u. l{ s khng nh th lc, cho i
th thy ng l{ ngi khng th chin bi.

R rng l ngoi nhng k nng m bc tuyt vi, Ali cn c nhng k nng t}m l tht
|ng n. Xt v tinh thn, Ali l{ v s quyn Anh bt kh chin bi. ng ~ thng trong t
tng trc khi th hin iu trn v {i.

Khng dng nhng ngn t hay li ni tiu cc

S khng nh l nhng li tuyn b tch cc th hin nim tin vo bn thn. Khng c s


khng nh , tim thc ca bn d b nh hng bi ngi khc. V chng ta khng th
rn luyn tim thc ca mnh do tim thc s tin vo bt k iu g ngu nhin c a
vo hay b nh hng bi tm trng hin ti. Nu chng ta lu gi nhng iu tiu cc,
tim thc s t duy theo hng tiu cc. Nhng phn ng nh rt lui, khng chc chn,
ngng ngng lng tng, bt lc, v.v. nu b tim thc ghi nhn, n s xc lp nim tin ca
chng ta theo hng tiu cc v{ khin chng ta suy ngh v{ h{nh ng y nh vy. Nhng
d liu tiu cc s c tim thc x l v{ t|c ng ngc li h{nh ng ca chng ta. Kt
qu l{ khi h{nh ng, chng ta b m nh bi chnh tim thc ca mnh.

Trng hp vn ng vin Mary Decker ti Th vn hi 1984 l mt v d in hnh v nh


hng ca vic lu gi nim tin tiu cc. Mary l mt trong s cc vn ng vin in kinh
xut sc nht th gii. C nc M t hy vng vo c trong Th vn hi nm . Nhng khi
ni chuyn vi bo gii trc lc thi u ti Th vn hi, cu ni ca c li hm rng: "Ti
tht l xi quy!". Do phi chu qu nhiu p lc, c ~ v tnh a v{o tim thc ca mnh
nhng li tuyn b tiu cc v tim thc ghi nhn nhng iu y. V Th vn hi nm ,
c ~ tht bi.

To dng nim tin

"Nu tm tr ca bn cm nhn v tin tng hon ton vo iu g, bn s t c


iu ."

- Napoleon Hill

Tin tng mt cch c thc chnh l{ cha kha t c mc tiu. xy dng nim
tin, trc tin chng ta phi vit mc tiu ra giy, hnh dung v mc tiu y v khng nh
vi bn thn rng mnh c kh nng t mc tiu . Chnh nhng li khng nh
gip hnh thnh nim tin trong chng ta.

Khi khng nh kh nng ca bn th}n trc mt ngi kh|c, chng ta ~ to nn p lc vi


tim thc. Vic ging nh a ra li cam kt buc bn thn phi thc hin, nu khng
chng ta s ging nh mt k khoc lc kh chp nhn c. Trc tnh th , tim thc
s hot ng tch cc, vn dng mi kh nng ca bn th}n, tm ra phng ph|p thc hin
ti u t mc tiu. Sc mnh ca s t khng nh l buc tim thc tin tng l chng
ta tht s c th thnh cng.

Chng ta nn khng nh chnh bn thn mnh

1. Trc ht bn phi ng thng v nh th bn mi c th tp trung ton b thc. Khi


ng, sc mnh ca c th, tr thng minh, lng nhit tnh, nim tin v{ nng lc s gia tng
nhiu hn.

2. Khi bt u ni nhng li khng nh, hy dng ngn tay tr v ngn gia n mnh vo
gia ngc mnh; vic ny c tc dng l{m tng cm gic v cm xc. Ngn tr l{ c quan c
xc gic nhy cm nht trn c th, l ca ng ca tm tr. Ngn gia c tc dng gia tng
sc mnh cho ngn tr. Khi n mnh c hai ngn ny vo ngc, tm tr s nhn bit ngay lp
tc chng ta ang ni v chnh mnh, nh chng ta c th hon ton tp trung tinh thn.
3. Dng ngn tay n mnh vo ngc cng l{ lc bn a ra li khng nh. Hy ni to v r
rng, mnh m suy ngh ca mnh: "Ti l, Ti phi, Ti mun, Ti s, Ti chc chn s
lm c!".

Nhng iu khng nh khng cn phi vn v, di dng, quan trng nht l r rng v d


hiu. Li khng nh nn th hin ti, khng dng tng lai (v tim thc ch nhn bit
hin ti). Nu c th, h~y ht to ln iu bn mun. Ht to l cch tt nht gip tim thc
ghi nhn thng ip mt cch d dng.

V hy khng nh thng xuyn

Ngi n cho rng, khi chng ta ni i ni li iu g mi nghn ln, c}u ni s


tr thnh mt cu thn ch. Tht ra l{ hnh thc lp i lp li thng xuyn, gip t
tng nho nn v{ nh hnh suy ngh, h{nh ng trong tng lai chng ta. Chng ti tng
khng nh s bn 1,5 triu bn ca b sch Chicken Soup for the Soul, v trn thc t chng
ti ang t doanh s y.

Bn cng khng nh nhiu, tim thc cng sm tm kim phng c|ch thc hin t kt
qu. Vic khng nh nhiu ln gip tim thc ngn chn v loi b nhng ngh c k,
phn tc dng, tiu cc, c tnh ph hoi tinh thn v s pht trin ca bn. Gi }y, trong
tm tr bn ch cn li nhng suy ngh tch cc, nhng t duy c t|c dng gip bn sm t
mc tiu.

Tm quan trng ca vic khng nh ngi khc

Khng nh ngi khc khng lm bn mt g m{ ngc li, n mang n nhng li ch rt


ln. Khen ngi ngi khc mt cch thnh tht chnh l{ c|ch n gin v hiu qu nht gip
bn nng cao lng t trng ca h, ng thi bn cng g}y nh hng ln h theo chiu
hng c li cho bn.

C ba cch khng nh v khen ngi m chng ta c th thc hin vi ngi khc. Cch th
nht l khng nh nhng thuc tnh ca c th h. }y l{ c|ch xa nay c|nh {n ng
thng khen ngi ph n. Cch th hai l khng nh s thng minh ca h, p dng cho
nhng ngi hc gii hoc kinh doanh gii. Hai cch ny ni chung cn nhiu hn ch.
Chng ta khng th khen ngi tt c mi ngi v nng lc tr tu hoc nhng nt p th
hnh nu h tht s khng c. iu s b xem l nnh ht, thiu thnh tht v{ i lc cn
lm tn thng h. Nhng c mt cch th ba khng nh ngi kh|c; l{ khen ngi
nhng phm cht, thnh tu v{ h{nh ng tt p ca h.

Mi ngi u c nhng phm cht ring ca mnh, chng hn nh vui tnh, th{nh tht, can
m, k lut, ngn np, m thm, hay thng ngi, tn ty, hoc kin tr C ngi th
hin tnh chnh trc, o c, lng trung thc, v.v. rt cao. C ngi rt thng thn, trung
th{nh, yu thng sc vt v tr em. Khng nh nhng phm cht ny ca ngi khc l
cch khng nh su sc, thc t v mnh m nht dnh cho h.

Mt ngi va thc hin thnh cng mt d n, mt a tr va bit chy xe p, mt


ngi bn tp chi trt tuyt Chng ta c th khen ngi tt c v thnh tch ca h, t
n}ng cao lng t trng ca h.

Hy khng nh, khen ngi bt k ai bn gp, ni nhng g tt p vi h khi c th. iu


s gip h rt nhiu trong cuc sng. V bn cng s cm nhn c nhiu nim vui khi thc
hin iu ny.

S khng nh tht s c tc dng rt ln, c th l sc mnh ln nht con ngi s hu


c. Tng t nh v s quyn Anh huyn thoi Muhammad Ali v nhng ngi thnh
cng khc, bn chc chn cng s t c iu bn mun khi bit s dng sc mnh ny.
5. Cuc sng hi ha l cuc sng hnh phc
"Ti l mt ngh s v phong cch sng tc phm ngh thut m ti t ho nht chnh l
cuc sng ca ti."

- Suzuki

Hy th tng tng mt ngh s l{m xic ang biu din tit mc gi thng bng trn mt
si dy thng cng cao, c|ch sn din khong vi mt. Vic anh cn l{m l{ i t u bn ny
sang bn kia ca si dy thng. Anh cm trn tay mt thanh g d{i gi thng bng.
Khng ch c th, vai anh cn gi cho mt chic gh khi ri. Ngi trn gh l mt c gi bn
th}n cng ang gi thng bng cho mt chic gy t vo trn, trn chic gy l mt c|i a
na.

Ngi ngh s xic i mi th trn ngi thng bng mi bt u tin bc trn si dy,
i qua bn kia mt cch cn thn, chm ri. Nu mt lc n{o , mt trong nhng vt mang
trn ngi bt u mt thng bng, anh phi dng li cho n khi tt c tr li trng thi
thng bng. i vi ngi ngh s xic i trn d}y, s thng bng l{ iu quan trng hn tt
c. Nu mt thng bng, chc chn anh ta s ng.

Theo ti, cuc sng cng ging nh mt si d}y ko cng, v{ chng ta sng chnh l tng
ng{y bc trn si dy y. Chng ta lun cn k nguy c b mt thng bng v ng xung.
Chng ta lun c gng tin ln pha trc nhm t c mc tiu ca mnh trong khi vn
cn phi gi s cn bng nhiu mt ca cuc sng.

Khi s mt cn bng xy ra

Nhiu ngi b ri v{o tnh trng mt cn bng v tin bc. Nu khng c tin, hn nhin
cuc sng chng ta s b mt c}n i. Khi , chng ta dc ht sc vo vic ci thin tnh
hnh ti chnh hin ti v{ c xu hng gim dn s quan t}m d{nh cho gia nh, ngi thn
v cho nhng nhu cu tinh thn ca ring mnh, hoc thm ch cho sc khe ca bn thn.
T hi hn, chng ta ng{y c{ng ri xa mc ch sng thc s ca mnh. Chng ta c ngh khi
no gii quyt xong nhng kh khn v tin bc s li tip tc thc hin mc ch sng ca
i mnh v{ quan t}m n nhng nhu cu kh|c. Nhng khi y, e rng ~ qu| tr.
Khng phi lc no cc yu t to nn cuc sng ca chng ta cng h{i ha vi nhau. S c
lc mt trong nhng yu t suy gim, chng hn nh xung t v chng hay tht bi
trong cng vic Nhng nu qu| ch t}m n mt yu t n{o , chng ta li tr nn thiu
quan t}m y n nhng mt kh|c. iu ny lm chng ta mt thng bng v khng th
bc tip trn si d}y ko cng ca cuc i.

Lm th no ly li cn bng?

Do , u tin h{ng u ca chng ta l phi gi c s cn bng trong cuc sng. Chng


ta phi hc cch phn b sc lc v{ iu phi tm tr cho tt c cc kha cnh trong cuc
sng ca mnh; cn x l nhng lnh vc khin chng ta hao tn nhiu tm tr bng cch
nhn nhn theo ng trin vng ca chng, dn sc ng mc sao cho chng ta cn c th
kim sot nhng kha cnh khc.

Chng ta cng cn gi cn bng trong quan h vi nhng ngi c nh hng v gp phn


vo s thnh cng ca mnh nh cha m, ngi yu, v chng, con c|i, ng nghip, v.v. Khi
nhng mi quan h tt p, mi vic c th tin trin thun li v s khng lm chng ta
phi tn nhiu sc lc.

Bn nn nh l mi vic khng t nhin m xy n. c mt cuc sng cn bng nh


mong mun, mi ngi phi n lc trong tng giy, tng pht, trong tng ngh v{ tng
cm xc. Thay v ch sng nh th tn ti, chng ta hy gp nht thi gian to nn nhng
khonh khc c gi tr cho cuc sng ca mnh.

iu quan trng l bn phi hiu rng khng ai c th lm thay chng ta. Mi c nhn c
mt cuc sng ring khng ging nhau. Khng ai c th suy ngh, ht th, cm gic, nhn
thy, tri nghim, yu thng thay ngi khc. V mt tm hn, mi ngi l mt nguyn
bn ca chnh mnh, duy nht v khng sao chp t bt c }u. T chng ta phi khm ph
mnh l ai v s tr nn nh th no. T chng ta phi cn bng tt c cc kha cnh khc
nhau trong cuc sng ca mnh.

Nu mun ly li thng bng, trc tin bn hy dnh thi gian suy ngh |nh gi| li
cuc sng ca bn thn. Chng ta nn xem xt tt c cc kha cnh khc nhau ca cuc sng
m mnh mun c, chng hn nh:
Hn nh}n v{ gia nh

T{i chnh

Sc khe v th hnh

Bn b, ng nghip

C|c mi quan h x hi

Tnh trng pht trin cm xc

S pht trin tr tu, kin thc

Phi chng chng ta ~ d{nh nhiu cng sc cho mt mt, mt lnh vc n{o m{ l l{ c|c
iu khc? Chng ta c cm thy thoi mi trong mi mt ca cuc sng hay ang b
nghing v mt pha v cm thy mt cn bng?

Cuc i ca Sylvester Stallone l cu chuyn sinh ng v mt ngi lm vic chm ch c


i cn bng cuc sng. Khi cn b, Stallone l mt a tr c c, b chng co git v
sng thu mnh li vi xung quanh. ng phi chuyn trng nhiu ln. Ti i hc Drexel,
ng tham gia mt cuc thi trc nghim nng lc nhng kt qu qu| km v{ ngi ta bo
ng kh c th th{nh cng trong tng lai. Cha ng thng |nh p, mng ng v tch s
v khuyn ng luyn tp c bp v cho rng ng chng c t tr khn no.

Khi quyt nh chn ngh din vin, cuc sng ca ng cng b mt cn bng trong nhiu
mt, t ti chnh ti tnh cm. iu ny lm Stallone gp ht tht bi n{y n tht bi khc
trong giai on u ca s nghip in nh. Nhng ng ~ c gng va lm va hc. Trong
mt bi bo, ng tuyn b: "Nu thnh cng ngay lp tc vi vic ng phim, ti ~ khng
vit lch. Cui cng ti thy vic vit lch th v hn ng phim. Ti ngh th{nh cng n t
tt nh ca vic kim sot tht bi. Qua tht bi ca bn th}n, ti tm c nhiu cch khc
nhau chuyn bi thnh thng v t tin dn bc vo th gii ca Hollywood. Nu l mt
din vin thnh cng ngay t u, c th ti s dng li mt mc n{o y nh ch l mt
ngi chuyn ng vai lp d, v sut i ch th m thi".

Sau v{i nm, Stallone hc c cch cn bng cc kha cnh cm xc, th lc v tr lc ca


mnh. Ri mt m, anh xem Muhammad Ali u vi Chuck Wepner, nghe |m ng kch
ng h ht theo k bi trn ang i xa dn. Xc ng su sc, ng vit kch bn b phim
Rocky ch trong ba ng{y ri. ng ~ ni vi cc nh lm phim l ch bn kch bn vi iu
kin c ng vai chnh trong phim. Lc u, hu ht c|c nh{ l{m phim u t chi.
Nhng vi lng kin tr ca ng, b phim cng ~ c thc hin v thnh cng vang di
vi doanh thu hn 100 triu la M.

Nhng khi tnh hnh t{i chnh c m bo, Stallone vn cha th cn bng cuc sng ca
mnh. ng khng c c mt gia nh hnh phc v phi ly d v. Tuy vy, ng tip tc tm
cch cn bng nhng kha cnh khc ca cuc sng bn thn. ng rn luyn th lc t ch
c sc khe tt n cc k khe mnh. ng thi ng cng ph|t trin tr lc v sc mnh
tinh thn ln mt mc cao hn.

ng mt nhiu nm chuyn i con ngi mnh v cui cng ng ~ ly li s cn bng


trong cuc sng v{ t c th{nh cng t ngi c c. Ngy nay ng c mt hp ng
di hn em li 20 triu la M mi b phim cng vi mt phn t l li nhun sau khi
cng chiu. Stallone l mt minh chng sng tuyt vi v vic ly li cn bng ~ em li
mt kt qu m mn.
6. Cn bng cuc sng bng tnh yu thng
Nu quan tm vun p tnh yu thng, bn s khng cn thi gian dnh cho nhng kh au
khc.

- Jack Canfield

T thu lt lng, tt c chng ta ai cng cn tnh yu thng tn ti. Nhiu nghin cu


~ chng minh tr s sinh (v{ c ng vt s sinh) rt cn c u ym, vut ve. Nh tnh
yu , chng ln nhanh v khe mnh. Ngc li, chng d mc cc bnh v th xc, tr
tu, tinh thn, thm ch khng th sng ni.

Nhu cu c yu thng khng h gim i khi chng ta tr th{nh ngi ln m cng gia
tng thm v tnh yu thng gn lin vi lng t trng. H~y hnh dung iu g xy ra nu
khn gi la hay hut so phn i mn trnh din? Cc din vin s rt lui vi ngh:
"Khn gi khng thch mn trnh din ca mnh!" nhng h cng s din ht mnh nu c
hoan h nhit lit.

Tnh yu thng nui dng lng t trng v gip hnh thnh s t tin trong mi chng ta.
Bit mnh c quan t}m v{ yu thng, chng ta tr nn phn chn v lm vic tt hn.
Ngc li, cm gic b b ri hay cm thy mnh khng c quan tm s nhanh chng lm
gim i nng lc lm vic ca bt k ai.

Nu bn vn cm thy rng mnh thiu thn tnh thng hay khng c yu thng
nhiu, h~y cho i tt c tnh yu ca mnh. Ngay khi cho i, bn s cm nhn c tnh yu
thng tr{n ngp trong tri tim mnh.

i thm vin dng lo l mt trong nhng cch tt nht mang tnh thng n cho ngi
khc. Bn s khng nn c xc ng trc cnh nhng con ngi c c v bun b
trong tui gi nhiu bnh tt. H~y n bn h v bc l tnh cm bng nhng th|i v cu
ni chn tnh: "Ch|u n thm mi ngi, chu mun chuyn tr, nghe tm s v hc kinh
nghim sng t cc bc".

|p li s chia s ca bn l nhng git nc mt chy d{i trn i m| nhn nheo. H cm


thy c yu thng, v{ hn ht, h thy mnh cn quan trng trong mt ngi khc. Tri
nghim v cm nhn c iu ny, bn s thy nh mnh c thm sc sng nh tnh yu
thng ca h.

M Teresa l v d tiu biu nht trn th gii v mu ngi th hin nhng h{nh ng n
gin xut pht t lng tt nh cm tay, m hn, gip an i ngi khc khi h su kh, au
m hay gp phin phc rc ri.

Khng c tnh thng, chng ta tr nn thiu nng lc, gim t tin, sng khp kn hn. C{ng
thu hp lng t trng v t tin th ni s h~i c{ng tng ln. Hu qu cui cng l{ |nh mt
tnh yu, |nh mt bn th}n v{ ri v{o tnh trng ri lon t}m l. Phng thuc duy nht
chnh l{ tnh yu thng. C{ng d{nh nhiu tnh yu thng cho ngi khc, chng ta cng
nhn thy mnh c yu thng v{ hnh phc.

"Mi ngi u c hai s chn la, hoc hnh phc trong tnh yu thng, hoc chm
m trong s s hi."

- Albert Einstein

Nn th hin tnh yu thng nh th no

Thin ng hin hu trong ni tm ca mi ngi. chnh l ni ng tr ca tri


tim bit yu thng.

Nh ~ bit, tnh yu thng s gip chng ta cm nhn cuc sng trn vn hn, h tr tinh
thn, n}ng bc, gip ta lun si ni, t tin. Bt k nhng mc tiu, mc ch ~ t ra l
g, nu khng c yu thng chng ta s thy mi vic din ra khng nh . Ch khi no
nhng nhu cu tnh cm c |p ng y , cuc sng chng ta mi cn bng.

Chng ta cng bit cch tt nht nhn c tnh yu l{ cho i v iu kin, khng mong
i |p tr. Cho i tnh thng nhiu chng no, chng ta s nhn li nhiu chng y. Cng
yu ngi s c{ng c ngi yu. Vy c bn s hi chng ta nn th hin tnh yu thng
nh th no?

1. m hn

m hn by t tnh yu thng l{ mt vic nn lm. Mark v Patty, v ng, ~ tin hnh


mt cuc kho st trn phm vi to{n nc M v vic m hn v nhn thy 83% dn s khi
ln ln c m hn khng y mt ln/ngy. D khng tha nhn nhng thc t n 99%
dn s u mun c m hn nhiu hn. m hn l{ c|ch ho{n ho nht cho v nhn
tnh yu thng. Mi ngi cn c m hn nhiu ln trong ng{y c "cn bng" v
mt tm l.

Bng trc gi|c, chng ta u bit vic m hn cho ta cm gic d chu, xua tan ni c n v{
ch ng s s hi. V th, chng ta nn m hn tt c mi ngi, ch khng ring g bn b
thn thit. S by t tnh yu thng v{ c ch m hn c truyn thng rt l}u i. T xa
xa, trong ngn ng Na Uy, m hn c ngha l{ m cht, d dnh, an i.

H~y xin php trc khi m hn ngi kh|c. C ngi b lm dng tnh dc v li dng thn
th mt cch nghim trng khi cn b hoc khi ~ ln c th khip s vic m hn ngi
khc, nn tt nht l phi xin php trc. a s u ng nu bn xin php h.

Hy mnh dn yu cu ngi khc m hn mnh khi bn cn. Nhng ngi lm cha m c


hiu bit thy con ci cn c an i, thng gi trc: " b (m) c hn con". Vic
ny gip tr ly li tinh thn v s can m tip tc vng bc tin ln.

Ni tm li, ngoi tr v chng hay ngi yu th hin s m hn ng ngha nht, cn


trong nhiu trng hp s m cht mt ngi ang cn chia s l cch biu l tnh thng,
s quan tm tnh cm nht. i lc ch cn mt bn tay nm cht mt bn tay, m hai vai
hay nhng cu ni chn tnh cng nh mt cm thng cng l{ c|ch biu l tnh thng yu
v s ng vin chn thnh.

2. Nhng li nhn yu thng, quan tm

Gi cho ngi thn, bn b nhng li nhn yu thng l{ vic nn lm. Nhng li nhn bt
cht khin ngi nhn va ngc nhin va th v. Khi c c nhng tin nhn n{y, ngi
nhn s cm thy lng m p, cm ng bi s quan tm, nhit tnh ca ngi ~ d{nh thi
gian vit cho h v s tm c|ch |p li tnh cm . Nhng li nhn yu thng gip chng
ta by t tnh cm ca mnh i vi ngi khc ngay c khi khng c mt bn cnh h.

Mt ngi m h{ng ng{y li li nhn yu thng trong mt mnh giy nh cho con gi
mi bn tui. Khi th ch t li nhn trn chic gng soi trong phng tm con gi tm
thy vo bui s|ng, khi th t trong hp ng n hoc sch v ca c b. Ni dung
nhng li nhn i loi nh: "Cm n con gip m lm vic nh hm qua", "Con lm
cho cuc sng ca m vui hn rt nhiu", "Mi ln ngh v con, m u cm thy hnh phc"

Ngy n, ngi m y v{o phng con g|i tm kim ci my sy tc. Khi i ra, ch nhn
thy khong nm mi li nhn d thng nht ca mnh dn trn cnh ca phng con gi.
Mi ln ra khi phng, c b u c nhng li nhn y t nhc nh mnh v tnh yu
thng m ~ d{nh cho c.

3. Nhng l th chn tnh

C nhng li nhn yu thng c bit quan trng; l{ nhng thng ip tnh yu gi n


nhng ngi thng thiu thn tnh thng nhng ngi thy ~ tn ty dy bo chng
ta, nhng ngi ang chu cnh giam cm, nhng ngi phi i xa l{m ngha v qun s v
thm ch nhng bc cao nin l cha m, ng b{ ang c n trong nhng th|ng nm x
chiu ca cuc i.

Nhng ngi ny sng trong c c v hu nh tt c ang phi chu mt ni au tinh thn


n{o . C th hu ht bn b h u ~ qua i, v nhng mi lin h gia h vi th gii
xung quanh ang mt dn i. C khi git mnh tnh gic gia m khuya, h cm thy mnh
v dng, c c nh mt ngi ~ b gt ra khi cuc i v{ khng cn c ai quan tm
n.

Nhng lc nh th, h li ly l| th chng ta gi ~ l}u ra xem, v{ c xem i xem li my


chc ln nh vy. Nh l| th y h c ng ngon gic, li tip tc tm trng vui v vo
ngy hm sau. Thc t, chng ti ~ thy nhng l| th nhe nc mt, rch nt, nhng
trang giy dnh v{o nhau do c i c li thng xuyn, do khc hay vui sng khi nhn
c th.

Bn cng h~y ct nhng bc th, nhng thng ip yu thng ngi khc gi cho mnh,
mt ngy no m ra xem li, bn s yu qu bit nhng no nhng ngy thng tuyt
vi .

4. Th hin tnh yu thng c trong li ni


Vo mt sng th Su cui tun, mt ngi bn ca chng ti, Al Sizer quyt nh t
thng cho mnh v ~ l{m vic rt tt trong tun. (Theo chng ti, khi hon thnh tt vic
g, bn cng nn t thng c v tinh thn cho mnh).

Al quyt nh n n ti mt nh hng rt ngon tn Daisys ti thnh ph ni Al ang


sng. Tic thay, hm nh{ h{ng rt ng ngi nn anh phi ngi ti quy. Bn cnh anh
l mt ngi {n ng lm l, l~nh m ang thu mnh li mt gc, dng nh khng mun
b ai quy ry. Al li l{ ngi si ni, ci m. Anh vui v bt chuyn v h ~ ngi n vi
nhau sut hai ting ng h. Anh tng danh thip cho ng nhng khng ngh mnh s gp li
ngi .

Ngy th T ca tun tip theo, ngi {n ng n n vn phng Al, nc mt m a trn


khun mt. ng cm n Al ~ cu mng ng. Thy Al t v ngc nhin, ng k li cu
chuyn ca mnh.

Vo hm h cng ngi n vi nhau trong nh{ h{ng, ngi {n ng n{y va i kh|m bnh v.
B|c s bo kt qu xt nghim cho thy ng mc phi mt cn bnh v phng cu cha
khin ng au n khn cng. ng au bun v cng v{ c nh t vn. ng mun n mt
ba tht no n tha thch trc khi t gi~ ci i ny. ng chn nh{ h{ng Daisys v{ ~ gp
Al. Cch chuyn tr tht tru mn v nhit tnh ca Al khin ng thay i nh t kt liu
i mnh v mun dnh nhng thng cn li yu thng chm sc v con.

Hm nay quay li ch b|c s, ng mi bit kt qu xt nghim l nhm ln. ng ch b tc


rut kt v{ khng phi l bnh nan y. ng bt khc gin gia, v nu khng gp Al vo
hm , gi chc ng ~ l{ ngi cht.

Qu tht, trao cho ngi khc s quan tm, yu mn lun l{ iu cn thit, v{ i khi tnh
yu thng ~ mang li ngha to ln hn l{ bn c th hnh dung c!

5. Hy mm ci vi tt c

Mt cch d dng v rt tuyt vi na cho i lng yu thng l{ n ci ca bn. N


ci chng ta c tc dng rt ln n ngi khc. N ci ging nh mt tri, n c sc
mnh lan ta lm bng sng c ngy di, c khi l trong sut c mt cuc i ca ai .
Dale Carnegie k cho chng ti nghe k nim v mt n ci m ng khng bao gi qun.
Lc ng lm vo cnh khn cng, tuyt vng, ng ~ nh nhy xung sng t t. Trn
ng ra b sng, ng phi i qua mt ta nh{ v{ t ngt b mt ngi {n ng gi git li.
Ngi ny ct c hai chn nn phi di chuyn trn mt tm v|n trt. ng ta trng tht
ngho tng v khn kh nhng vn mm ci tht ti khi ni vi Dale Carnegie: "Tha,
ng c mua bt ch khng ?".

Carnegie rt ra t giy bc mt la a ngi {n ng n v tip tc ct bc. ng y bn


ln v|n ui theo, ming ku to: "N{y ng, ng qun cha ly bt ch". Carnegie lc u bo:
"Ti khng cn bt ch lm g na".

Ngi {n ng khuyt tt vn bm theo Dale qua hai dy ph na, ni n ng hoc ly bt


ch hoc nhn li tin, v{ iu lm Carnegie ngc nhin l sut thi gian y, ng ta vn ti
ci. Cui cng, ng {nh nhn ly bt ch ca ngi khuyt tt b|n v{ khng cn ngh t
t na. ng tm s: "Ti c ngh mnh khng cn l do g sng cho n khi ti gp mt
ngi ct c hai chn m vn cn nim tin mm ci".

6. Nhng cch th hin tnh yu thng khc

C nhng cch th hin tnh yu thng kh|c rt d dng thc hin, chng hn nh:

Tru mn nhn thng vo mt ngi khc.

Thc s ch tm lng nghe ngi khc.

Cng nhau nghe nhng bi tnh ca vui, ni dung tch cc.

Tm s ci m v khng g b trong quan nim cng nh h{nh ng.

Nhit tnh, quan t}m hn trong cng vic v{ i sng thng ngy ca ngi khc.

Lun n mc chnh t, sch s v ph hp vi hon cnh xung quanh.

Tng hoa cho ngi khc khi c dp.

San s t vic ln n vic nh cng bn i v cc cng s.

Hn cho bui sng v chc ng ngon vo bui ti vi nhng ngi cng chung mi nh.
Tp c h{i hc, vui a.

"Bt c ai cng c th em n s khc bit cho cuc sng ca ngi khc bng s
quan tm v tnh yu thng"
7. Vn ti s hon ho trong cng vic
Chng ta lun thnh cng khi chng ta khao kht lm tt nht cng vic ca mnh.

- J. J. Rousseau

c th vn n s hon ho trong cng vic, l{m c nhng g bn tng m c, t


c nhng mc tiu v t{i chnh, iu cn nht l bn nn c mt trng thi tm l lun lc
quan, tch cc. ng thi, vit ra nhng mc tiu hng ti, d dng hnh dung,
khng nh vi bn thn v c gng thc hin cng s a bn n gn vi th{nh cng hn.

S thnh cng c khi bt u ch t mt tng. T tin vo bn thn v thuyt phc bn


th}n i tm nhng tng mi m, chp nhn nui dng t khi n mi xut hin v lun
hng n vic thc hin cho c tng . Chnh th|i tch cc ca bn s thi hn
v{o tng, bin n thnh hin thc. iu kin tin quyt th hai l{ tng y phi mang
tnh tch cc. Vy th no l tch cc?

Tr li nm 1971, khi Moe Siegel bt u cng vic kinh doanh ti Boulder, Colorado. Vi
sinh lc tr{n y ca tui tr, trong nhng lc thong th i do ngm cnh hong hn, Moe
thng nht nhng ht ging tho mc ri v~i di chn v bo: "S c ngy mnh thnh
lp mt cng ty cnh tranh th phn vi Lipton".

Th l Moe khi nghip bng vic cung cp nhng gi tr cho cc ca hiu chuyn bn thc
phm cha bnh. Sau , m rng sang phn phi sn phm cho mng li bn hng trn
khp nc M. Ng{y nay thng hiu tr Celestial Seasonings c |nh gi| l{ mt trong
nhng thng hiu tr{ c a chung nht ti Colorado.

C phi Moe khi u s nghip ca mnh bng mt gia t{i c tha k? C phi khi
ng ~ c sn trong tay mt nh{ m|y ~ i v{o hot ng? Hay cng ty ca ng c mt
tp o{n ln n{o h tr v mt ti chnh? Tt c u ho{n to{n khng. ng c c tt
c nh ng{y hm nay ch vi mt tng v{ hn ht, ng ~ d|m tin v{ d|m i n tn
cng vi tng .

c nhy bn ca bn l rt quan trng


Ngy nay, khi nim "nhy bn trong kinh doanh" c hiu theo mt nt mi l nhy bn
trong khun kh mt doanh nghip. V d, khi mt ngi xut tng ca mnh vi
cng ty, cng ty s chuyn tng th{nh sn phm ri sn xut, bn, phn phi v tr
cho ngi ra tng mt phn li nhun.

Chng hn nh c}u chuyn ca Arthur Fry, nhn vin cng ty 3M. Anh nhn thy loi keo
m{ cng ty 3M ph|t minh c b|m dnh khng c tt, giy hoc vt g khc sau khi dn
vn c th bc ra mt cch d dng. Fry cht ny ra tng ci tin sn phm keo cho cng
ty. Sau khi tin hnh rt nhiu ln kim nghim, 3M ~ tung ra th trng sn phm mi
mang tn Post-it. Fry c tr 1% li nhun v{ c hng khon tin n sut i.
H{ng nm, cng ty 3M t doanh thu 100 triu la M t sn phm Post-it, v mi nm
Fry nhn c 1 triu la ch t mt tng .

Chng ta ai cng c th a ra nhng tng! Trong mi ngi l mt kho tng. Theo


c tnh, trung bnh mt ngi c trn di mt trm tng mi ngy. Chng ta ch vic
ghi ra giy mi tng, lu gi chng trong nhng quyn s tay. Phn chia theo th t u
tin, tp trung v{o tng tt nht, khai thc v quyt t}m theo ui n. C|c tng cn
li s c trin khai tun t mt cch c h thng sau . H~y bt u t nhng tng
d v sinh li nhiu nht v khi c iu kin y v ti chnh, bn s thc hin cc
tng khc tt hn.

tng c khp ni

Mt ph n chuyn to mu tc c ln cm thy khng an tm khi ngi trn xe cng a


con s sinh ca mnh. Ch ngh nu nhng ti x khc c th hiu cm gic ca ch lc ny s
li xe cn thn hn. V vy ch ny ra tng dn nhn dnh: "Xe c tr em" trn knh sau xe
bo cho ti x ca nhng xe khc bit. V tht ngc nhin, vic ny c tc dng ngay! Ch
t nh nu vic ny c hiu qu vi ch th cng s tt vi nhng ngi khc nn ch ~ b|n
tng ny cho cng ty J. C. Penney. Tin bn quyn thu c hng thng t vic bn
tng n{y ~ khin ch tr nn giu c.

Mt ngi khc, mt trong nhng ch cng ty Citizens Against Crime, lo u v tnh trng
nhiu ngi d gp nguy him khi xe h b hng my trn xa l. Do , ng sn xut mt
tm bin nh t trong ngn xe t phng cho nhng trng hp khn cp. Tm bng ch
ghi: "Hy gi cnh st s:" gi| s|u la M mt tm. V{ ng ~ kim c kh nhiu tin
bn quyn t tng ny.

Nh chng ti ~ ni, tng c khp ni, i khi ny ra t nhng vic chng ta ang
l{m, i khi ph|t sinh t mt nhu cu cn thit. C|ch }y nhiu nm, mt b m La Jolla,
California, n thm con trai ba mi tui, mt nh nghin cu y hc ni ting. B ni:
"Jonas , anh con ang cht dn cht mn v bnh bi lit. Sao con khng tm phng thuc
cha bnh ny?".

Jonas nhn m v{ ni: "Tha m, con cha bao gi xem vic n{y nh mt s cam kt hay
trch nhim ca bn th}n. Nhng con thng anh hn c bn thn nn con s lm theo li
m". Anh bt tay lm vic gn hai mi ting mt ngy, by ngy mt tun, cho n khi tm
ra vc-xin Salk.

Con ng i n s thnh t

BC 1

ng ch nhn vo nhng kh khn trc mt

Nu ch ngh n kh khn th bn s ton thy nhng kh khn. Nu trong bn vn cn


vng bn n nhng hnh nh ca i ngho, kh khn th iu m bn t c ch l s
kh khn, ngho i hn m{ thi. iu ng ngha vi vic khng th |p ng cc nhu
cu ca gia nh nh khng th thay bnh gas khi gas ht, khng kham ni cc chi ph hng
ngy, tin hc hnh ca con c|i, khng c c hi i ngh mt hoc v thm gia nh v{o
nhng dp l tt. H~y suy ngh ca bn vt ln trn nhng kh khn hin ti, vn ti
nhng vin cnh ti s|ng m{ bn mun c.

BC 2

Hy suy ngh, t duy theo cch ca ngi thnh t

Thnh cng ngon mc l kt qu ca s chun b chu o v tinh thn, d s chun


b y c v v hnh.

Hy nh rng s th{nh t xut pht t th|i . in hnh l{ b|c s Armand Hammer. u


th k hai mi, khi y Hammer mi hai mi mt tui, ang theo hc ngnh y th tai ha
t nhin ging xung gia nh ng. Cha ng, b|c s Julius Hammer, ch s hu mt h
thng phn phi dc phm b buc ti thc hin ca no ph thai lm cht mt c gi nn b
kt n t.

Armand buc phi tip qun mt doanh nghip dc khi cn hai nm na mi tt nghip
i hc. D khng th tip tc vic hc nhng ng khng h than th mt li no m vn
ng{y m m{y m tm con ng cho ring mnh.

Hng ngy Armand vn ph trch cc ca h{ng dc, m v hc bi t tm gi ti n mt


gi sng. V khng th trc tip n lp, ng thu mt sinh vin khc chp bi gip. Cui
nm hc, ng tham gia tt c cc k thi v tt nghip th khoa ngnh y ti i hc Columbia!
Sau , ng b|n li cc ca h{ng dc cho nh}n vin v{ c kh nng t{i chnh thu
Louis Nizer, lut s h{ng u lc by gi bin h cho v n ca cha ng, gip cha ra t.

B|c s tr tui Hammer rt mun hnh ngh ngay sau khi tt nghip nhng s|u th|ng na
ng mi c th thc tp ti bnh vin Bellevue. Khng bit l{m g git thi gian th cha
ng ni vi ng v cn bnh dch hch ang ho{nh h{nh, cp i sinh mng ca rt nhiu
ngi Nga. V vy Hammer gom mt t thuc men v{ ln ng sang Nga.

n ni, ng thy ngoi thuc men ngn chn bnh dch hch, nc Nga lc ang cn
nhng chic m|y ko pht trin nng nghip. Th l ng tr v M, tm cch mua nhng
chic my ko ca cng ty Ford va mi ph|t minh v{ ang cn th trng chuyn sang
bn Nga. V Hammer nhn c ba mi t|m hp ng nhng quyn thng mi ln,
mi hp ng |ng gi| c gia ti.

Nhiu ln Hammer b hon cnh y vo ng ct. Nu l{ ngi khc c l h ch bit phn


nn v c|c kh khn v{ khng l{m g. Hammer th kh|c, ng tp trung tm gii php v bit
mnh s li th{nh t, bit kt hp c|c tng ng n vi nhau bin c m thnh
hin thc. Hammer lin tc c nhng ngh tch cc a mnh n thnh cng. S thnh
t ca Hammer khng do ngi khc mang li hay da v{o ngi khc m hon ton do
bn th}n, do th|i tch cc ca ng to nn. n gin l ng khng chp nhn tht bi,
khng bao gi nn lng v{ li bc.
Nh vy d trong cnh thun li hay kh khn, mt tng cng c th khin ngi ta tr
nn thnh cng. Trong mt th|ng, h{ng m bn hy khng nh: "Ti c mt tng c
th em li thnh cng v ti c th bin n thnh hin thc ngay by gi". Vic t gi
mt cch tch cc s kch thch tim thc tm ra nhng phng hng h{nh ng ng n
ngay trong thi im hin ti.

BC 3

Tt c nhng kh khn ch l tm thi

nhng giai on yu km ca nn kinh t, cc doanh nghip thng tht lng buc bng
nhng nhng cng ty c tm nhn hng n hiu qu l}u d{i th khng nh th. Bill
Marriott ~ m rng mng li khch sn, hu nh tng gp i quy m cng ty ca mnh
trong lc nhng ni kh|c ang khn n. Quan im ca ng l khi cc doanh nghip khc
sa thi nhn vin, ng s c c hi tuyn nhng ngi gii vi mc lng thp hn bnh
thng, v vi h lc , c vic l{m ~ l{ qu lm. Hng Delta Airlines quyt nh u t
gp i s lng my bay trong lc ng{nh h{ng khng ang kh khn. H cam oan khng
sa thi mt nhn vin no v nhn vin ca cng ty v cm kch ~ gp tin gip cng ty
mua my bay!

Vy thi k kh khn khng kh|c g mt trng thi tm l. D mi vic c tr nn tiu cc


n }u bn cng khng c tm tr mnh b nh hng bi hon cnh, phi lun lun
t t mnh vo tm trng mong i - v c t to ra - nhng pht huy hong. Nu thay i
c tm trng ca mnh, bn c th thay i cht lng cuc sng, d c iu g xy ra i
na.

BC 4

M rng s quan tm n nhiu lnh vc

Nhiu ngi lm mi mt cng vic bnh thng m khng bit rng c nhng c hi ln
lao ang ch h bn ngo{i. l{ do t}m tr h b kt cng vo mt li t duy n nht.
Nu ch quan t}m n nhng vn thuc chuyn mn ca mnh, chng ta s khng
hoc gt b nhng c hi thnh cng cht n vi mnh, chng ta s xem nh c|c tng
mi xut hin trong tm tr ch v chng khng thuc lnh vc hot ng ca mnh. Cn nu
m lng ra n nhn s th{nh t, c hi s n vi chng ta rt nhiu v bt ng n ni
chng ta s khng th no nm bt ht c. S th{nh t s t tm n bn, nu bn suy
ngh nh ngi th{nh t. H~y ngh rng cng vic ca bn l tin ti v duy tr s thnh
t. Bt k iu g khin bn xch li gn hn mc tiu l{ iu bn nn quan tm.

BC 5

Thnh t ca bn to c hi cho nhng ngi khc

C ngi e ngi thnh cng v h ngh s giu c khin cuc sng ca mnh thay i, rng s
th{nh t ch l tm thi, rng nu mnh nhn nhiu, s phi cho i nhiu. Lc my vi tnh
tr nn ph bin, ai cng s mt vic. Nhng thc ra my vi tnh to nhiu vic hn, phc
tp v cn t duy nhiu hn. Thc t cho thy vn vt v c bn rt di do nu con ngi
bit cch khai thc.

}y khng phi kiu t duy m{ a s chng ta c dy khi cn b. Chng ta tng ngh c


mt s cn bng theo lut b tr trong cuc sng, nu ~ nhn c|i g tt, t s c iu
xu xy ra cn bng. Trong tay ta c mt ng m tt c mun cng n kem th ch mt
ngi c n.

Buckminster Fuller nhn nh rng l lun ny tht ra l{ ngha sai lm. ng chng minh
thc t tin bc v s th{nh t c mi ngi trong s hn nm t ngi ang sng
trn tr|i t tr thnh triu ph cng vi nhng ngun lc d li cho con ch|u cha
c sinh ra ca h.

Vn khng phi bn c chia bao nhiu trong ton b chic bnh, m l bn l{m c
chic bnh ln c no. Nu ch ngh n ci bnh nh th bn cn m rng tm nhn to
ra mt chic bnh ln hn.

Hy nh li thi im chic ti vi u tin c tung ra th trng. Nhng nh lm phim


than th nh th ti vi qu r n ni khng ai mun n rp xem phim. in nh chc s l
mt mn ngh thut ang hp hi. Nhng iu c xy ra? Hon ton khng. Cc nh lm
phim bt u bn sn phm ca h cho {i truyn hnh. Cc rp chiu phim trnh chiu
nhng b phim c cht lng cao hn. Thm nhiu rp c xy ln. Chic b|nh ~ phnh
to ra. Mi ngi u thu c nhiu li ch hn.
Mi c|ch }y v{i nm, u m|y video l{m ma l{m gi trn th trng, cc nh lm phim li
ku kh. Ai s i xem phim rp hoc xem truyn hnh na? Tt c mi ngi c l s xem
phim bng u my video ti nh!

iu c xy ra? Vn khng. Cc nh lm phim c th bn sn phm cho ngi s dng


u my video thng qua ca hiu b|n bng video. V{ th l cc nh lm phim c thm mt
th trng phim thu bng bn cnh hng triu ngi vn ng xp hng mua v vo rp
xem phim. Chic bnh li phnh to hn. Mi ngi u c phn nhiu hn.

Nh vy, mi ngi lm vic th{nh cng trong lnh vc ca mnh s gip lnh vc m
rng, cng c nhiu ngi xin c vic v to c hi thnh cng cho nhiu ngi khc na.
Nguyn tc }y l{ c hi ch tt khi dnh cho tt c mi ngi, to ra thnh cng kch
thch nhng thnh cng khc, cn nu ch dnh cho mt ngi th khng phi l{ c hi
tt.

BC 6

Khc phc tnh trng "b tc"

Bt u quyt nh cng l lc ang thc hin quyt nh trn thc t.

Mi ngi chng ta thnh thong cng l}m v{o tnh trng "b tc". l{ khi chng ta gp
phi mt kh khn v{ c loay hoay vi kh khn y m{ khng tm c hng gii quyt.
Chng ta c gng vt qua kh khn, nhng khng c. S b tc thng xy n vi tt
c mi ngi, vo lc ny hay lc khc: Nhng ngi tp chy b bui sng thnh thong
thc dy khng mang ni i gi{y. Nhng vn ng vin maratng b "chut rt" khng th
tip tc chy. C|c nh{ vn b "tc " trong sng tc. Nhn vin bn hng cm thy nn lng
trc nhng khch hng kh tnh hay tnh trng b cnh tranh gay gt. C|c nh{ u t a
c "mt mi" vi th trng ng bng Hay chnh bn khng tm ra mt gii php, mt li
tho|t trong suy ngh khi ri v{o mt giai on kh khn v tinh thn.

iu quan trng l chng ta khng nn cho php mnh sng cng b tc qu| l}u v{ khng
tnh trng ny chi phi tm hn mnh. Vi ngi tp chy, cch thot khi b tc l mang
giy vo v chy, phi t bt buc mnh trong lc bn thn khng mun, nhng kt qu l
h cm thy khe hn mt c|ch |ng kinh ngc khi mi vic ~ qua.
Cc vn ng vin maratng dng ch bn th}n thot khi b tc. C bp h khng
mun tip tc, nhng s quyt tm buc h phi tin bc. Khi ~ vt qua ro cn c th
th sc mnh tinh thn s gia tng gp bi.

C|c nh{ vn ch vic bt u li bng cch vit tip. H ngi xung v vit nhng g d
trc, vit xong phn , h li thy phn chn ln v tip tc sng tc. S b tc ~ c
khc phc.

Nhng nhn vin bn hng c nim n vi khch hng, thay i mt hng cht lng tt
hn, iu chnh gi khi cn thit th s t tin ca h s tng ln r rt khi sn phm c
tiu th tt.

C|c nh{ u t a c linh ng u t v{o nhng lnh vc ngn hn khc v li tip tc


kinh doanh khi th trng bt ng sn si ng.

Khi gp kh khn tinh thn, bn h~y bnh tnh xem li th|i ca mnh c b nh hng bi
nhng suy ngh tiu cc hay khng. Quyt t}m thay i bng mt th|i tch cc s gip
bn vt qua nhng lc khng hong tm thi .

Bt chp bn gp b tc trong lnh vc no, ch c mt gii php duy nht l Hy hnh ng!
Hy thc hin chnh cng vic bn khng mun. Hy tin tng, t tin sm mun g bn
cng tm c |p |n cho vn .

BC 7

Khng bao gi b cuc

Nh b{i hc rt ra t cu chuyn "Ra v Th" ca La Fontaine, s kin tr s em li kt


qu tt p. C th s phi mt mt thi gian n lc trc khi thnh cng, nhng s thnh
t chc chn s n vi chng ta.

Chng ti c nghe mu chuyn nh v mt bc nng dn Trung Quc ~ b cng sc


trng tre trang tri ca mnh v ch i thu hoch. Nm u tin, tre khng mc ln mt
bp mng n{o. Nm th hai cng khng thu c kt qu. Nm th ba, th t, tnh hnh vn
nh c. n nm th nm, r tre ~ an dc ngang hng nghn dm, v{ khi bp mng tre
nh ln, n pht trin rt nhanh, t chiu cao 0,3m mt ngy. Ch trong su tun l, thn
tre ~ cao n 18m. Lc y bc nng dn cht tre em b|n v{ tr nn giu c.

c Khng T tng ni mi iu tt p s n vi nhng ai bit ch i. Chng ti ch


mun ni thm: Hy chc chn rng bn ~ tht s gieo ht. Rc ri l c qu nhiu ngi
mong i nhng kt qu khng ph hp vi h{nh ng m h ~ thc hin, chng hn nh
i tu thy n trong khi li ngi l ng ch xe but!

BC 8

Trung thnh vi cam kt v thc hin tht tt nhng g cam kt

Mun th{nh t, chng ta cn s h tr ca nhiu ngi, cn h mua sn phm, dch v ca


chng ta. Trn thc t, c nhiu ngi kh|c cng c cng mc tiu nh th. Vy lm th no
thnh cng trong cuc cnh tranh , l{m sao tt hn v{ t c kt qu cao hn?
Cu tr li rt n gin, l{: H~y cam kt v thc hin nhiu hn nhng g mnh ~ cam
kt.

Chnh nhng chi tit nh s lm nn s khc bit. Mt khch sn tt cung cp cho khch tr
phng ng, ging ng sch s. Mt khch sn cao cp ngoi phng ng sch s cn cung
cp c tm drap tri ging tinh tm, mt t ko s c la vo bui ti, c ph v bo vo
bui sng.

Nhng ngi b|n c hng l nhng ngi chu kh nh tn v chng con ci ca khch
hng, l nhng ngi chu dnh cho khch nhng li ch nho nh, nhng mn qu tng
thm m nhng ngi bn h{ng kh|c khng l{m nh vy.

BC 9

Hy lm ng vic bn yu thch

Nhiu ngi thng t cu hi: "Anh, ch lm ngh g?" ngay trong ln u tin tip xc
vi ngi khc. L do l cng vic chim nhiu thi gian ca mi ngi nht v v vy,
ngi ta thng cho rng cng vic gp phn ln hnh thnh nn gi tr, nhn cch con
ngi.
Chng ti tht tic cho nhng ai sng m thm, tuyt vng, khng tha mn vi ngh,
nhng ngi th vi chuyn i tm nim vui trong cng vic. M nhng ngi nh th
chim s lng rt ng trong x~ hi. Chng ti cho rng, nu tht s cng vic hnh thnh
nn gi tr, nhn cch th tt hn ht, chng ta nn dnh s quan tm nhiu hn cho n
chng ta ngy cng cm thy hi lng vi cuc sng ca mnh.

Chng ti hy vng bn ang l{m cng vic m mnh yu thch vi tt c con tim, khi c v
nim am m. Nu khng ng, bn hy t xem li bn th}n: "}u l{ ng{nh ngh bn tht
s mun tham gia?" Nu thy kh tr li, h~y xem }u l{ ni bn c th lm vic c tt
nht. Hy tm cng vic ng kh nng. Phi chng bn ~ l{m vic trc khi bt u
kim sng hay trc khi thi vic? C phi bn qu bn bu chuyn mu sinh n ni cha
bao gi tht s th lm vic ? Nu vy y chnh l cng vic bn nn theo ui nh mt
ngh chuyn mn. Quyt nh, vit ra giy, hnh dung v khng nh ngay iu .

Trng hp ca Mark cng l{ mt v d. Mark thch din thuyt n ni nu c dp din


thuyt min ph s thc hnh ngay! Din thuyt l cng vic Mark lm tt nht. V{ nh c|c
bn bit, Mark ~ l{ mt din gi rt thnh cng.

Bn thng ngh mnh khng cn tr na bt u li tt c. Th nhng khng bao gi l


qu mun to lp mt s nghip xng |ng. Cha Mark v hu tui nm mi ba, d
khng cn lm ch l b|nh m nhng ng khng chu ngi khng, ng quyt nh lm cng
vic mnh tho nht: i giao thc n ti nh cho nhng ngi cao tui. ng bo: "Phi c ai
cho nhng ng b gi y n nhng mn h thch ch!".

Mt km v mt kh nng cm nhn khong cch nn ng b thu hi bng li xe. Chng h g,


ng i xe p! Tuy ng ~ gi{ nhng vn cha n mc khng th lm mt vic c ch. Mi
ngi khng bao gi qu gi chng no h cn sng v s sng l}u hn nu cn yu thch
cng vic mnh lm.

BC 10

Bit s dng lc n by
Ngi ta thng ngh lc n by ch s dng trong vt l nhng n cn c nhng tc dng
trong nhng lnh vc khc v 4 yu t m bn c th p dng lc n by trong cng vic
l:

1. Tin. Nu bn khng c tin thc hin nhng d n ca mnh, bn c th s dng tin


ca ngi khc thng qua vic vay vn. Nhng ng vn ny s l{ n by a bn n vi
th{nh cng nhanh hn l{ bn phi mt nhiu thi gian dnh dm ri mi c iu kin thc
hin c m ca mnh.

2. tng. S dng tng a tinh thn bn ln cao. Ch cn mt tng ng s cho


bn thm sc mnh v s sng to trong vic thc hin tng , v{ chnh iu s a
bn n vi th{nh cng nhanh hn.

3. Thi gian. Trong vng mt trm nm qua, nh}n loi ~ chuyn t xe nga n my bay
phn lc. iu c ngha t l gia tng vn tc cng tng ln. Tng t nh th vi thi
gian c nhn, chng ta c th gia tng nng sut v thu nhp ca mnh. V d, nu gim thi
gian cn thit hon tt mt cng vic n{o , bn s c d thi gian lm nhiu iu
kh|c hn.

4. Con ngi. Con ngi chnh l mt yu t quan trng gip bn thnh cng, bn s p
dng linh hot yu t n{y trong nguyn l n by gip bn t c nhng g bn
mong mun.

Nu bit kt hp tt c nhng yu t ~ trnh b{y, bn s thy c c thnh cng l mt


iu khng phi kh khn.

BC 11

Hy dm chinh phc nhng nh cao

Chng ti khuyn khch bn hy c nhng c m to ln. Hy c kht vng v{ l{ ngi dm


chinh phc v cuc sng c rt nhiu nh cao v lun c mt nh cao cho mi ngi.

Nhiu nm trc, trong mt ln i du lch, Kemmons Wilson nhn thy min Nam nc
M khng c nhng ch tr gi c phi chng cho c mt gia nh . Th l thay v m mt
khch sn sang trng, ng quyt nh m mt mng li nhiu khch sn phc v cho
nhng gia nh i ngh cui tun. ng thnh lp cc khch sn mang tn Holiday Inn. Ngay
t u, bng hiu ca Holiday Inn ~ t tuyn b l "th gii ca khch tr". Trong nhiu
nm k t thi im , c|c kh|ch sn ca ng ~ c xy dng theo mc ch n{y. Wilson
~ x}y ln v{ b|n i mt h thng khch sn ln nht th gii.

Hy nh rng m nhng gic m ln cng chng tn cng sc tin ca hn nhng gic m


nho nh. Do , chng no bn cn theo ui s th{nh t, hy lun nhm n mc tiu
"chinh phc nh cao!" C rt nhiu nh cao, cho tt c mi ngi chinh phc, th sc.

BC 12

Qu quyt trong hnh ng

Mt khi ~ x|c nh mc tiu, ng bt k iu g cn tr bn. Tin s Norman Vincent


Peale k li cu chuyn chng thanh nin ho hc i xin vic trong thi k suy thoi kinh t.
c mu qung co tuyn ngi ph hp kh nng ca mnh, anh vi tm n v thy ba
mi by ngi ~ xp hng ch phng vn trc . C th anh cng ch v s tht vng
v cng ty ch tuyn c mt ngi, nhng anh ~ vit mt mu tin nhn nh ngi th k
chuyn cho ng ch nh sau: "Xin ng tuyn bt k ai cho n khi ng phng vn ngi s
38 - John Henry".

Vit xong anh quay li ng vo hng. Mt lt sau, ng ch bc ra n bn anh: "Tr tng


tng v c sng to l{ iu ti ang tm kim. John! Anh ~ trng tuyn!".

DARE TO WIN

"Sc mnh con ngi: 1% th cht v 99% tinh thn."


8. B quyt ca mt cuc sng khe mnh
bt k tui no, bn vn c th tm c mt cuc sng khe mnh.

- Mark Victor Hansen

i vi sc khe, hu ht mi s nghin ngp u l nhng thi quen khng tt. Bn hy c


gng luyn tp cho mnh "nghin" nhng thi quen tt, chng hn nh mt ch dinh
dng hp l cng vi vic rn luyn th thao thng xuyn v mt th|i , cch nhn tch
cc trc mi tnh hung ca cuc sng. Khi bn s hn ch c bnh tt hay nhng
cng thng v tinh thn, au m s khng cn, bn cng khng phi hao tn nhiu thi gian
v sc lc cho vic cha bnh. Trng thi tinh thn tt s gip bn cm nhn nhng cung
bc cao hn ca cm xc, gi tr bn thn v cuc sng, v.v.

Nh th no l khe mnh hon ton?

C th nh ngha "ngi khe mnh ho{n to{n" l{ ngi c kh nng theo ui nhng
mc tiu mnh mong mun trong tt c c|c lnh vc ca cuc sng. V mt sc khe, iu
ch c th t c khi chng ta bit duy tr mt c th c}n i, khe mnh, mt ch
dinh dng lnh mnh, mt chng trnh tp luyn th dc c h thng, s dng cc k
thut gim stress, bit vui hng cuc sng, bit cch ko di tui th v gi cho mnh mt
tm trng t do, thanh thn, thot khi mi au n, kh s v tinh thn.

Bn mong mun iu g cho sc khe ca mnh?

Chng ti khng c nh thay i ch n ung v b sung thm c|c chng trnh luyn
tp th dc vo thi kha biu hin c ca bn tr khi bn nhn thy vic y l thc s cn
thit. Tht ra, chng ti ch mong mun chnh bn l{ ngi s quyt nh xem mnh c nn
p dng nhng iu hay khng thng qua nhng gi sau:

Tht lng, bn c mun:

C c mt vng eo thon nh? Mt c th c}n i?

C c nhng c bp sn chc chng t cho s mnh m ca mnh?

C can m b tt nghin ru, thuc l?


Lun c trng thi tinh thn vui v, tr trung v nhy cm hn?

D nhin ai trong chng ta cng mong mun nhng iu ny. Vy ti sao bn li cn chn
ch, do d trc nhng iu mnh nn l{m hng n nhng mong mun ? Bn th
nhm mt v hnh dung v mc khe mnh ca c th mnh, sau vit li nhng iu
bn tin rng s gip nng cao sc khe. Hy suy ngm v c|c tng y v t nh "iu ti
ang l{m hm nay - vo lc ny - chc chn s a ti xch li gn vi mc tiu m ti vn
lun mong c".

Mt chuyn gia gim stress ni v c|ch c c s khe mnh tinh thn nh sau: "Ch c
hai nguyn tc: (1) ng nhc sc v nhng chuyn nh v (2) hy xem mi th u l chuyn
nh!".

T nh gi v sc khe ca mnh

1. Nhp tim bn lc ngh ngi l bao nhiu? Nhp tim lc ngh ngi cng thp cng tt.
Cc vn ng vin tham d Th vn hi c nhp tim lc ngh ngi trung bnh mt pht l ba
mi s|u nhp. Bn c th t bt mch cho mnh c, c tay hoc pha sau u gi, dng
ng h in t o thi gian v{ m nhp mch ca bn trong su giy ri nhn vi
mi, l{ nhp tim ca bn.

Nu mch ca bn l by nhp trong su giy, nhn su giy vi mi c by mi nhp


p mt pht; l{ nhp tim trung bnh. Mc tiu ca chng ta l gim bt nhp tim ca
bn; iu ny s lm bn khe mnh hn, sng l}u hn v tr|i tim bn bt phi lm vic
cng thng.

Thi im tt nht o nhp tim lc ngh ngi l{ bui s|ng, trc khi bc xung ging
sau mt gic ng ngon. a s mi ngi u mc s|u mi n chn mi nhp mt pht.
Nu mch ca bn l{ trn t|m mi nhp mt pht v{ ~ mt nm cha i kh|m bnh th
ti khuyn bn h~y n b|c s ngay lp tc.

2. Thi gian phc hi ca tim bn l bao nhiu? Thi gian phc hi tim tr v trng
th|i bnh thng l s pht cn thit bn tr li nhp tim lc ngh ngi sau khi vn ng
c th. Thi gian c th l mt, hai hay mi, mi lm, hai mi pht. Nu phc hi
cng nhanh, bn cng khe.
3. T l phn trm ca cht bo trong c th bn l bao nhiu? B|c s David Starr, cha
bnh bng phng ph|p nn khp xng cho vn ng vin tham gia Th vn hi ni, th
trng mong mun chnh l th trng m chng ta cm thy khe khon, nhanh nhn, chu
c s mt mi v{ kh nng khng. Tnh trng bo ph l{ khi c th tng t 10% tr
ln so vi th trng mong mun. Thnh thong, c|c b|c s v{ chuyn gia dinh dng cng
tin hnh kim tra h{m lng cht bo trong c th bng cch "vo mt in-s". Nu bn c
th dng bn tay mnh "cm" c mt in-s(*) (hoc hn) lp m xung quanh bng, hoc
trn lng, bn di xng b vai th bn qu mp ri y.

4. Bn do dai n mc no? Bn c th ng thng ch}n ci ngi, tay chm vo cc


ngn chn, gp ngi chm mt n tn u gi, thc hin c|c ng tc yoga mt cch thoi
mi khng? Hy nh nhng v chm ri tp th c|c ng tc ny, nu thy kh hoc au
khng th thc hin, bn ng hong ht. D ang tui no, bn u c th dui ngi
v th lng c th mt cch nh nh, t t.

5. Bn vui chi nh th no? Bt k hnh thc vui chi n{o trong cuc sng cng l{ mt
bi tp th dc khng nhng cho c th m{ cn cho tr c. Ring ci c xem l mt bi
tp th dc ton thn ting ci c th lm gim cng thng v{ em li sc sng mi cho
mi ngi. Hy nhn li xem c bao nhiu ln trong mt ngy bn nhn cuc sng bng mt
ci nhn lc quan, vui v? Nu cu tr li l 10 th bn ang c mt cuc sng tht tuyt vi,
cn nu ngc li, cuc sng ca bn cha c vui v cho lm. Bn cn thay i, hy rng
r vui ti ln, bt nghim trang, cng thng li, dnh nhiu thi gian hn tm nim vui
trong cuc sng.

Nng tp th dc

B|c s George Sheehan hin ~ by mi tui, mt bc thy trong mn chy ua, ng thi
l tc gi cun sch Running and Being (Chy v sng) v{ cng l{ mt b|c s chuyn khoa
tim cho rng th dc gip cho c th v tm hn ha quyn v{o nhau v{ mang n cho bn
cm gic tuyt vi ca s khe mnh hon ton. ng ni "Nu mun tm li bn ng ca
mnh, tm li sc mnh ca bn thn v ng ph tt trc mi th thch trong cuc sng th
trc tin bn phi tm mi cch khe mnh".
"Cuc sng lun i hi s vn ng. Nu thn th khe mnh th l no tr tu khng
minh mn?"

- Bc s George Sheehan

Nn tp vi mt ngi ng hnh

Bc u tin c khe mnh l chn cho mnh mt chng trnh tp luyn ph hp.
C nhiu hnh thc th dc khc nhau, chng hn nh i b, chy b, bi li, tp kh cng,
th dc nhp iu, chi qun vt, cu lng... v tt c u tt cho sc khe ca bn.

vic tp luyn th dc ca mnh c c s ng vin v tr thnh mt thi quen u


n, bn nn cng tp luyn vi bn b, ngi thn. V d nh ti thng tp th dc v
chy b cng vi v con. Ngay sau khi c|c con ti c mt tui, chng ti ~ bt u chy
b vi con. Khi con ln thm mt cht, chng ti con chy trc, v chng chng ti
chy sau. Nu bn ~ c gia nh hoc ngi yu th nn i b vi h t nht ba mi pht
mt ngy. Ngoi li ch sc khe cho c hai, vic i b cng s tht cht thm tnh cm gia
hai ngi.

Nu khng c ngi cng tp th dc, bn vn c th tng tng ra mt ngi ng hnh


vi mnh. Mi khi thy mt, cm gic rng mnh ang tr chuyn vi mt ngi bn, mt
ngi thn... s tng thm nim vui v sc khe cho bn.

D l hnh thc luyn tp th dc no, vi ai, iu quan trng l bn vn phi tp t nht ba


ngy mt tun duy tr chng trnh tp luyn. Tt nht l tp nm ng{y mt tun
c khe mnh ho{n to{n. (Ban u, hy tp thng xuyn, mi ln mt t v d, mt ln
khong 10 pht, hai ln mt ngy cho n khi c|c c bp bn quen dn v th lc n nh
hn).

"Trong mt cuc chy ua, bt k ai v c n ch cng l ngi chin thng."

- B|c s George Sheehan

C nhiu hnh thc tp luyn

Nu cc mn th thao kh|c i hi bn s gng sc kh nhiu, mn i b ch cn bn vn


ng va sc m thi. Vic thng ngon cnh p thin nhin xung quanh c bit hu
ch cho nhng ai b suy sp, cng thng hay ri lon tinh thn. Nu bn c th dnh c ngy,
hoc vi ngy cng tt, i b vit d, bn s cm thy nh c tip thm mt ngun
sinh lc v tn.

i b ng di bng chn trn trn bi bin cng em li li ch to ln. Hy ln k hoch


nh k dnh thi gian ring cho nhng cuc i b trong rng hoc i ch}n trn trn bi
bin. Hy nh rng bt k iu g bn nhn thy v cm nhn u l nhng iu bn tip thu
vo tm tr, ghi nhn vo k c. Vy hy tm kim c|i p, ci su sc, hng v, rng ri, tch
cc, ti vui - bao gi cng th v hn l{ s cht chi, t tng kh chu, nhng iu lo u,
phin mun, tiu cc. C th bn cha bit l trong cuc sng hng ngy, trong nhng lc
kh khn, bn s s dng n nhng hnh nh trong k c v tim thc rt nhiu. Nhng
iu tt p lu gi trong qu kh s c nh hng tch cc n nhng cm xc hin ti
ca bn. Ngc li, nhng n tng khng vui trong qu kh s nh hng xu n tm
trng ca bn. Do vic la chn v{ hng suy ngh n nhng ni chn, nhng iu tt
lnh trong k c l rt quan trng gi sc khe tinh thn ca bn trng thi tt - iu
ny s gip bn duy tr c mt sc khe tt nht trong mi hon cnh.

Tp luyn thng xuyn

C l iu quan trng nht trong chng trnh tp luyn l s thng xuyn mt ch


tp luyn hng ngy s rt tt bn rn luyn sc khe. Rc ri m nhiu ngi hay gp l
"mun tp th dc nhng khng c thi gian". khng phi l mt l do tht s, m
thng ch l mt s bin minh m thi. Bi nu ~ mun th d bn rn th no, chng ta
cng c th sp xp c thi gian. Nu mun sng khe mnh, chng ta phi t th dc
v{o chng trnh l{m vic hng ngy.

Hy nh mi li sng nng ng v vic thc hin cc mc tiu trong i u i hi chng


ta phi khe mnh sn sng ng ph vi bt k iu g c th xy ra. Bn c th mc mt
cn bnh n{o hoc gp nhiu loi tai nn bt ng trong cuc sng; nu khe mnh, kh
nng phng tr|nh cng nh kh nng sng st v bnh phc ca bn s cao hn rt nhiu.

m bo vic tp th dc thng xuyn, chng ta phi t nhc nh, ng vin mnh


bng cch nu ra nhng l do chnh |ng ca vic tp luyn. Nu nhng l do y sc
thuyt phc, chng ta s tp luyn thng xuyn ngay.
Nhng li ch ca vic tp th dc thng xuyn bao gm:

1. Tng cng sc khe

2. Tng kh nng t duy

3. Lm vic hiu qu

4. Tinh thn hng hi, phn chn

5. Lm chm nhp tim v h huyt p

6. Gim lng cholesterol trong c th

7. Tng lng m lipid t trng cao

8. Cm nhn cuc sng tt hn v sng lu hn

9. C sc bn tt hn

10. Gim cng thng, phin mun, lo u v cc triu chng stress khc

11. Nng cao lng t ho v bn thn

t hiu qu ti u ca vic tp th dc, bn nn kt hp chng trnh tp luyn ca bn


vi nhng mc tiu sc khe c th. Nu mc tiu l lm vng bng nh, eo thon, nn t t
gia tng cng tp luyn n khi eo nh. Trnh tp luyn qu sc, nhng phi va
loi b trng lng tha ca c th v trnh bo ph tr li.

"Nu mun khe mnh v do dai, nn tp th dc lu hn ch khng phi cng hn".

- Covert Bailey

Khng nn tp th dc qu sc

Tp th dc theo hnh thc n{o cng l{m tng nhp tim. iu ny rt c li cho c th v to
ra hiu ng ton thn vn ng nh trong mn th dc nhp iu. Nhng cn phi cn thn,
khng c tp qu nhiu. Nhp tim khng c tng cao qu. Nh chng ti ~ cp,
trc khi bt u mt mn th dc no, bn cng nn i kh|m sc khe pht hin nhng
cn bnh trc cha ph|t hin hoc nhng nguy c v sc khe khc.
Mt k thut hu ch kim tra xem bn c b qu sc khi tp luyn hay khng l kim tra
bng tr chuyn. Nu bn c th tr chuyn thoi mi vi ngi kh|c trong khi ang tp,
chng t nhp tim ca bn tt v bn ang luyn tp va sc. Nu mt t hi khng th
tr chuyn ni, c th bn ang tp vi nhp qu| cng.

Khng n ung qu

B bo ph ging nh eo thm mt ba l m trn ngi vy. Mt ngi bn ca chng ti


tn Pete Strudwick c ln ~ a ra hnh nh minh ha c th l nu bn ch b tha mt
cn Anh (0,45kg) v chy b mt dm th tng sc nng trong qu~ng ng s tng
ng vi mt tn vy!

Mt ngi {n ng trung bnh, c}n nng 82kg tui ba mi, c 15% h{m lng m trong
c th (mt t l phn trm l tng). Nu vn cn nng 82kg khi bc vo tui bn mi,
c th ngi s c 40% h{m lng m.

loi b lng m tha, nn thc hin mt ch n ung hp l v mt chng trnh


tp luyn th dc thng xuyn. V hu ht mi ngi u ngi nhiu hn v{ t vn ng
khi tui cao, h khng nhng cn tp th dc nhiu hn m{ cn phi gim bt lng calo
trong ch n ung, bi mt phn sandwich kp tht ngui cng cung cp nng lng
chi qun vt bt tng trong ba mi pht.

Mt ngi tiu biu cho sc mnh v s do dai khi ~ nhiu tui l Jack La Lanne. Hng
nm ng u thch thc ph v mt k lc n{o . ng vn rt cng trng, tp th dc hai
ting ng h mt ng{y, n ung hp l, iu hnh vi doanh nghip n nn l{m ra, k c
nhng trung tm th dc th hnh v dn mt chng trnh truyn hnh c nhiu ngi
a thch.

Quan tm n ch dinh dng

Tun theo ch dinh dng ng s gip bn gi c trng lng c th nh mun.


Tr|nh n qu| nhiu, qu no. Mun gim cn nn bt n tht m, go np, ngt hay cc
cht nhiu nng lng khc.

Trong mi 0,45kg m khi n s c 3.500 calo c hp th. Nu bn mun khng tng c}n
khi n xong lng m , bn cn phi tp th dc hay chy b khong 5 gi (V gim
1.500 calo mt ngy, bn cn phi chy b trong khong hai gi). C th bn hot ng
ging nh mt ngn hng da trn c s gi tin v rt tin vy.

Nn trnh quan nim v vic gim nhiu cn mt lc mt cch d dng. Nu c ngi gim
cn rt nhiu ch trong mt thi gian ngn th ch yu h ch lm mt nc trong c th m
thi. l{ c|ch gim cn gi to v v cng nguy him cho sc khe. Ung thuc li tiu
cng khin gim cn ngay lp tc, nhng ch gim nc, m vn cn trong c th. Ung
thuc gim c}n cng c t|c dng i cht, nhng thng li bt cp hi.

Duy tr sc khe lun tt hn l tm li sc khe

Mc tiu tht s cn hng ti l mt k hoch n ung v th dc hp l trong c cuc i.


Duy tr, gn gi mt sc khe tt r rng l hiu qu, d dng v quan trng hn l{ ch cho
n khi sc khe c vn mi c gng chy cha, tm li.

Nn thc hin mt ch n ung ~ c ra mt c|ch thng xuyn. Sau }y l{ nhng


mo gip bn bt u:

1. Gim lng thc n tha vo mi ba n.

2. ng n qua loa. Vic ny khin d dy yu i.

3. Nn trnh nhng mn n c hm lng calo cao.

4. Trnh tnh trng n "theo phong tro" vi mi ngi (tr lc n ti cng gia nh). iu
ny s kch thch s thm n.

5. Trnh xem cc chng trnh qung co trn truyn hnh, v hu ht l v thc n.

6. n chm. Hy n trong hai mi pht cho d bn n t c no i na.

7. Hnh dung nhiu ln v tnh trng khe mnh ca bn mi ngy. Tng tng hnh nh
chnh mnh lc t th trng l tng. Tt hn l tm mt bc nh v mnh nh vy v ngm
nhn t nht ba ln mi ngy.

8. Mi khi sp n g, hy ngh n th trng l tng ca mnh v t nh: "Mn n ny c gip


mnh t c v duy tr th trng l tng hay khng?", nu khng th quyt tm ng n.
Ch c bn mi c th mang li cho bn thn mnh s khe mnh. Ch n ung ca mi
ngi s tht s quyt nh liu h c sng lu v mnh khe hay khng.

Khng nh v sc khe tt

Sau }y l{ nhng li khng nh v sc khe m bn c th s dng l{m ng c nhc


nh mnh. Thng xuyn t khng nh nhng iu ny nht l{ trc, trong v sau khi
tp th dc:

1. Ti chu trch nhim v sc khe ca mnh.

2. Cc thi quen hng ngy s to ra mt sc khe tt cho ti.

3. Ti rt khe mnh c tinh thn, tr tu ln th xc.

4. Ti hon ton khe mnh v lun lun khe mnh trong sut cuc i!

5. Ti cm thy trn tr sc sng v khin ngi khc cng cm thy nh vy!

Tm kim s ng h

Phn u c khe mnh l mt hnh trnh di cn s c gng ln ca bn th}n cng nh


s ng h ng vin ca nhiu ngi. iu quan trng nht l tm kim s ng h . Nn
tm nhng ngi bn nhit tnh ng h bn.

Trc khi t c kt qu c th khoe vi mi ngi, bn nn hi kin ngi khc v


t ra phng ph|p cho mnh. Tng tng c ngi khen bn: "Trng anh (ch) rt
khe! Kh|c trc xa! Gim cn xong, anh (ch) trng tr hn ra!" Tng tng nghe b|c s
ni: "Anh (ch) ~ t trng lng l tng, vi vc d|ng l tng. Thn hnh rt c}n i v
p, nhn anh (ch) khc hn xin chc mng!" Sau ny, nu c ngi ni vi bn nh vy,
bn s vui trong mt thi gian di.

T cha bnh bng tinh thn

Nhng iu chng ti ~ ni trc }y lin quan n sc khe u tp trung vo vic


phng bnh. Nhng cng c lc chng ta ng~ bnh tht, khi cn p dng c|c phng
ph|p iu tr. M~i n cui thp nin 1970, c|ch iu tr duy nht m{ a s p dng l dng
thuc cha bnh. Thng thng l{ i b|c s, trnh b{y v cc triu chng, b|c s s cho
thuc, tim thuc hoc tin hnh gii phu. Tuy nhin, ngy nay c nhiu c|ch iu tr khc,
v mt trong nhng c|ch l{ cha bnh bng tinh thn.

Ngy nay, khp th gii c h{ng trm nghn ngi bm sinh c kh nng cha bnh bng
tinh thn v bit dng tay khng thm bnh ch khng cn mt dng c y khoa no. Nhng
ngi c kh nng thin ph nh vy xut thn mi tn gio, mi chng tc, mi tng lp
giu ngho trong x hi. iu |ng tic tht s l h him khi bit c mnh c kh nng
th dng n cha bnh cho mnh v{ ngi khc. V vy, i khi bn nn tm hiu bn
th}n, xem mnh c nng khiu hay khng.

B|c s Olga Worral, nay ~ qua i, l mt trong nhng ngi cha bnh t nhin gii nht.
B ni: "Nghin cu ca ti cho thy mi ngi u c kh nng cha bnh t nhin vi mt
mc no , v khong 5% l c kh nng ni tri. Nu bn thuc nhm 5% y th bn
sinh ra l cha bnh cho mnh v ngi khc".

Nhng ngi cha bnh thc th nh E. G. "Ted" Fricker, ngi Lu}n n, ni: "Ti c th
cha khi cho nhng ngi hoi nghi, nhng ngi hon ton khng tin v c nhng ngi
nh mt nim tin v phi chu ng s hnh h qu lu ca bnh tt. Bn khng cn phi
tin tng g. Ch cn ti tin l ".

Kinh nghim ca Mark

"Hm , ti chun b tham d hi ngh ti Columbia, Missouri. Th nhng m hm trc


ti khng ng c v cn au lng h{nh h lin tc. C mi ln c ng, ti li thy au d
di. Sau khi thc hin mt lot cc xt nghim, chp X quang, b|c s thng b|o: "Anh b
thot v mt a m ct sng. Tt nht, anh nn gii phu cng sm cng tt".

Ti khng mun phi gii phu ngay lc ny, nn hi xem c kin n{o kh|c khng. B|c s
bo: "Vic duy nht ti c th gip l cho anh ung thuc gim au". Ti cng ~ trao i
thm vi mt v{i b|c s na, nhng cng khng c hng gii quyt no tt hn. Sau , ti
bay sang New Mexico gp mt b|c s chuyn khoa thn kinh, mt b|c s chnh hnh, ba thy
thuc cha bnh bng phng ph|p nn khp xng v{ loi b|c s chuyn iu tr lng,
nhng ai cng chn o|n bnh tng t nhau.
Cui cng, ti quyt nh ngh ngi v{i ng{y ti cn h ca mnh Hawaii. V ti sn sng
th bt k hnh thc iu tr n{o khng lin quan n vic dng thuc hay gii phu, nn
mt c gi hng xm gip ti lin h vi mt thy thuc chuyn cha bnh bng nim tin.
Trong ln gp ngn ngi u tin, ng bo ti phi thng xuyn ngm cnh mt tri ln v
cho tm hn mnh c nh nhng, thanh thn.

Ngy hm sau, ng mt-xa ton thn cho ti. Ri chng ti cng trao i v mt k thut
yoga i hi th s}u phi hp vi nng lng ca v tr. ng hng dn ti tp th dc
vi nng lng Kundalini. l{ mt trng thi xut thn nhp nh. ng gip ti kim sot
lung nng lng i xuyn sut c th, c bit l ct sng ca ti v{ i v{o a m xng
sng b thoi ha.

Ton b qu trnh ny ko di sut su ting ng h. Khi ti thc h{nh xong, a m


xng sng y dn dn c phc hi. Ln chp X quang tip theo khng cn thy a m
no c vn g na. C|c b|c s y khoa cng khng th tin ni, bi h lun cho rng a m
xng sng mt khi ~ b thot v th phi gii phu mi c th phc hi c v{ }y l{ mt
php mu trong y hc. Tht ra khng c php mu no ht, ch ti l lun ca h khng p
dng c v{o trng hp ca ti. Cch cha bnh ca c|c b|c s c thit lp trn c s
dng thuc ch khng phi gip c th t phc hi. Ti mun c cha khi, ti tin mnh
s khi bnh nn ~ khi bnh".

Kinh nghim ca Jack

"Ti ang i bi cng bn b ti mt ao nh min ty bang Massachusetts. Khi ang nh


ln b, ti gim phi mt ci chai v di |y ao, v{ b{n ch}n ti b mt vt t s}u, d{i n
7,6cm. Mu chy m a. T ao n ng ln ni chng ti xe l mt khong cch kh
xa nn ti quyt nh s dng k thut t cha bnh ~ c c trong mt cun sch v
thut cha bnh t nhin ca b|c s Jack Schwartz.

Ti ly mt chic khn buc cht b{n ch}n cm m|u. Sau ti nhm mt, i v{o trng
th|i th gi~n v{ tp trung cao nht c th c trong hon cnh . Ti hnh dung hnh nh
chnh mnh, ang ngi i din. Ti m rng hnh nh n khi n to gp mi ln bn
thn mnh.
Ti tng tng mnh ang bc n bn bc tng Jack Canfield v{ tm thy mt cnh
ca bn hng c ghi Phng bo tr. Ti i v{o, ly ra li thp mng, xi mng, sn v{
nhiu dng c kh|c nhau. Ti n ch bn chn b t, v li bng li thp mng, trt va
xi mng ln, ch kh ri sn li cho n khi ch sa cha trng ging ht nh nhng vng
cn li ca bc tng Jack. Tip theo, ti ct dng c i, ng ca li v ngi xung bn
trong chnh mnh. Cui cng, ti thu nh bc tng tr li kch thc bnh thng v{ tng
tng ang gn li vi n, tr li l ti trong tm tr.

Ton b qu trnh ny ko di khong mi lm n hai mi pht. Khi m mt v nhn


xung chn, ti thy m|u ~ ngng chy v ming vt thng co nh li, sch s. Vt ct su
~ t khp li mt cch k diu. Ti c th i b khong 1.200 mt t ao n ng ci. Ti
hi khp khing mt t nhng ming vt thng ~ khng toc ra li. V{i ng{y sau, ti ~ c
th i ch}n trn chi bng chuyn!

Mt b|c s i chung vi nhm chng ti bo anh tht s kinh ngc. Anh bo thng thng
mt vt ct s}u nh vy phi kh}u n nm mi v{ mt nhiu ngy sau mi l{nh c. C
th chng ta c th l{m c nhiu iu |ng kinh ngc t cha bnh, khi nng lng
ca tm tr v tinh thn c vn dng mt cch thch hp".

Chng ti khng khuyn bn s dng nhng k thut ny thay th hon ton cho s chm
sc y t thng thng. Bn v b|c s l{ ngi quyt nh chn cch cha bnh ph hp.
Nhng bn nn bit l c nhiu cch cha bnh thay th cho gii phu v quan nim dng
thuc tr bnh trong y hc. Chng ta phi m rng tm nhn thc ca mnh, thay i li suy
ngh trc }y c th hc cch cm nhn s vic.

Hng ti s khe mnh ton din

Nh ~ cp t u chng n{y, sc khe l mt trong nhng yu t cu thnh nn s


khe mnh ton din th cht v tinh thn. Sc khe tt cho php chng ta cn bng cuc
sng, sc lc tin ti s th{nh t, cho v nhn tnh yu thng, thc y s
pht trin tr tu, pht huy kh nng giao tip x hi v pht trin tinh thn.

Chng ti mun khp li chng n{y bng cu chuyn c tht ca Patti Wilson ht
Orange, bang California. T khi cn b, Patti Wilson ~ khng may mc phi chng ng
kinh. B c, Jim Wilson, l{ ngi vn thng chy b vo mi bui sng. Mt ngy n, c b
n bn b v ni vi ng rng: "B i, iu con c ao ln nht by gi l{ c chy b
cng b mi ng{y. Nhng con s cn bnh s khin con b ngt. Con phi l{m sao }y h
b?".

B c b ng vin con gi: "Nu con b ngt, b bit mnh phi lm g m. Th nn con c
yn tm, Patti ca b l{m c m! B con mnh s cng c gng, con nh!".

V mi ngy, hai b con h cng chy vi nhau. C b tr li sng nhng thng ngy vui
ti nh trc khi c b bnh, Patti ~ chy m khng h b ngt. Mt thi gian khng lu
sau , Patti ni vi b mnh: "B i, con rt mun ph k lc th gii ca n mn chy
ng di".

B c b lin i tm quyn sch K lc Guinness v bit c rng: vo thi im , qu~ng


ng chy xa nht m phi n ~ lp c l 80 dm. Patti suy ngh vic ny sut mt thi
gian d{i. n khi hc nm u trng trung hc, c li ni vi b mnh: "Con s chy t
qun Cam n San Francisco". l{ mt qu~ng ng di 400 dm. C cn ni, sang nm
th hai, c s chy t Portland n bang Oregon - mt qu~ng ng hn 1.500 dm.

Nhng cn co git qu|i |c ~ khng t ln khin c au n v cng. Tay chn c b co rt


li, khng cn bnh thng c na. Nhng c ~ vt qua tt c thc hin c m ca
mnh. Trong c th nh b ca Patti lc n{o cng ch|y ln mt ngn la am m, nhit
huyt v{ y tham vng. C b ni c xem cn bnh ng kinh ch l "mt iu bt tin nh".
C t khi lu t}m n iu mnh ~ mt, m ch nhm n nhng g mnh ~ c v{ cn phi
t c m thi.

Trong nm u tin, Patti ~ ho{n th{nh ng chy ca mnh n San Francisco nh li c


tng khng nh. Trn ng chy ca mnh, Patti ~ mc mt chic o c dng ch "Ti
yu nhng ngi khuyt tt". B c lun ng hnh bn c trn tng dm ng, v m c,
mt y t ca bnh vin a phng, ~ lun tc trc trn ngi nh{ di ng theo sau c
phng trng hp bt trc xy n vi c con gi thn yu ca mnh.

n nm th hai, Patti ~ chy cng vi s c v v{ h tr nhit tnh ca cc bn cng lp.


H cng mt p phch theo sau c vi dng ch "C gng ln n{o Patti!". Vt qua nhiu
chng ng, sc lc c cn kit dn, iu th hin r trn khun mt ca Patti. Gn v
n Portland, c b ng v trt khp ch}n. B|c s khuyn c b nn ngng chy, ng ni:
"Ti s t mt chic np ni mt c chn ca ch|u trnh cho chu khng b thng tn
v sau."

C b |p: "B|c s i, chy b khng ch l{ c m ca chu, n chnh l tt c cuc sng ca


chu na. Chu mun xa i nhng t ti nh kin ngn tr nhng ngi tt nguyn khc
ha nhp vo cuc sng. B|c s thy ri y, chng phi chu vn cn chy c sao?".
V v b|c s ~ tm c|ch gip c b bng c|ch cho c c la chn. V{ tip tc c
chy, c ~ chn c|ch bng mt c| ch}n thay v t v{o mt chic np. ng cnh bo mt
c chn ca Patti s b sng ln v{ au n lm nhng c b vn mt mc yu cu b|c s
thc hin iu cho mnh.

Patti chy v n Portland trong ting reo h ca c thnh ph. Mt di bng m{u rt di
v rng ~ c cng ln: "Patti Wilson l vn ng vin xut sc nht. Hoan h Patti
Wilson!" C b y ngh lc y ~ ho{n th{nh ng ua d{nh cho ngi khuyt tt ng
vo ngy sinh nht th 17 ca mnh.

Sau bn thng chy b gn nh lin tc t b Ty sang b ng, Patti ~ n c


Washington v bt tay Tng thng M. C ni vi Tng thng: "Chu mun mi ngi hiu
rng nhng ngi khuyt tt nh chu cng l nhng con ngi c cuc sng bnh thng,
cng c th lm c nhng iu m nhng ngi khc c th."

Mark ~ k cu chuyn ny ti bui hi tho ca ng c|ch }y khng l}u. Sau cuc hi tho,
mt ngi {n ng to ln xc ng tin n bn ng v ni: "ng Mark, ti l Jim Wilson.
ng va k v Patti, con gi ti. N tht phi thng, phi khng ng!". Trong bui ni
chuyn vi ng, Mark cn c bit chnh nhng n lc |ng kh}m phc ca Patti ~ gip
quyn gp kinh ph lp nn 19 trung tm tr liu dnh cho nhng ngi khuyt tt
trn khp t nc.

Nu nh Patti Wilson c th vt ln chnh mnh lp nn nhng k tch, th vi mt c


th khe mnh, v mt u c sng sut, bn s l{m g c th chin thng bn thn mnh?
9. Gp g v hc hi nhng ngi c bit
"Trong nm nm na, bn s rt khc ngy hm nay, l do nhng ngi bn gp, nhng
cun sch bn c, nhng cun bng bn nghe v nhng iu bn ngh".

- Charles "Tremendous" Jones

Nu bn thng xuyn gp g nhng ngi c bit, tch cc, h s truyn cm hng cho
bn hoc to nh hng khin bn n lc trng th{nh. Do , bn nn lun lun c gng
gp g tht nhiu ngi khc nhau. Mi ngi nh vy s gip bn trau di kin thc, kinh
nghim v{ hng bn theo mt s pht trin m bn kh o|n trc c.

Chng ti hiu ra iu ny khi gp John Goddard, l mt "Indiana Jones" trong i thc.

John l mt nh thm him v{ phiu lu mo him ni ting. Khi mi 15 tui, cu b John


~ vit ra "Danh sch mc tiu c i" gm 127 mc tiu, bao gm thm him cc dng
sng Nile, Amazon v Congo; chinh phc nh Everest v{ ni Kilimanjaro; ci voi, { iu
v nga hoang min T}y nc M; v thc hin li cc cuc du lch ca Marco Polo. Cc
mc tiu ny cn bao gm c Kinh thnh, sch ca Shakespeare, Platon, Aristote v ton
b cun b|ch khoa to{n th. John cng mong mun vit sch v ving thm tt c c|c nc
trn th gii.

n tui s|u mi t|m, John ~ thc hin 114 mc tiu v{ ang hng hi tin ln hon
thnh cc mc tiu cn li. (D nhin ng ~ khng ngng thm vo cc mc tiu khc trong
nhng nm sau ). iu th v l mc tiu s 125 l thm him mt trng. c m, tm
nhn ca ng v nn khoa hc k thut ca th gii ang kt hp nhau c mc tiu ny
cng c th t c!

Mi }y, John r Mark thc hin mt chuyn thm him thung lng Santa Anita, mt ni
cha h c du ch}n ngi. Cha bao gi Mark d|m m ti nhng chuyn i nh vy,
nhng bi v John ~ gi nn ng nhn li.

Mi t|m ngi thch phiu lu ~ tp trung ti ngi nh xy theo kiu nng tri ca John
ngoi Los Angeles. Mi ngi t gii thiu vi nhau v pht hin ra h c mt im
chung: cng l bn ca John. Mi ngi trong s mi t|m ngi u l nhng con ngi
rt th v v li cun n ni trc c khi khi hnh, h ~ cm thy rt vui v c thm
nhiu ngi bn mi lm ngun trau di kin thc y cm hng.

on u ca cuc i b khng c g kh khn. John k cc kinh nghim trc }y ca ng


v nhng con ng mn ny, bt u t thi th u. Sau ba n tra ti mt con sui,
John ni: "Chng ta c th leo ln sn ni bn ny hoc bn kia".

Mark nhn ln, thy c hai sn ni u rt dc. ng ngh John ni a, nhng sau tt c
bt u leo ln vch ni thng ng m khng dng bt c leo ni no.

John ch ni: "C theo ti. H~y bc theo ni n{o ti bc". o{n ngi leo ln theo hng
gn nh thng ng. Tim Mark p lin hi; nu bit trc i th|m him phi leo dc ni
nguy him th ny th chc ng ~ khng d|m i ri.

Cui cng khi gn ti ni, Mark c hai ngi bn ng h{nh ko ln nh. ng th pho
v thy tm hn mnh nh c lm mi li, trong lng vui mng khn t. ng ~ leo ni
c ri y.

Nhng ha ra nh ni y ch l mt im dng ngh ngi trc khi i tip. Sau John


yu cu tng ngi mt h~y ngh v kinh nghim ly k nht, cuc phiu lu tuyt vi nht
ca h k li im ngh ngi k tip. Mi ngi li tin ln, bng qua c|nh rng rm
rp v c lc phi cht nhng bi cy thp d{y c ly li i, hoc b trn bng tay v
u gi.

"Pha trc cn c nhiu ch kh i hn na", lu lu John li ni th khi h leo ln mt


v|ch | kh|c v{ i s}u v{o mt vng lc nhc nhng rn chung. (C lc John bt mt con
rn di mt mt ri trong mt bi c}y trc mt Mark, ch cch ng 0,3m!)

H thy du vt mt con ch si ng c, mt con gu en v{ mt con nai. H i di bng


mt ca nhng c}y thng hng v hai trm nm tui. Ti im ngh ngi k tip, John bo
mi ngi nhm mt lng nghe m thanh ca ni rng hoang d~ trong ba pht cm nhn
v kh nng tp trung, quan st ca mnh. Tht |ng ngc nhin, ng ~ k li c ting
ku ca su loi cn trng, chim chc khc nhau.

Khi kt thc chuyn i v{ tr v nh, Mark nhn thy ng va tri qua mt kinh nghim
tht th v v tuyt vi. Nu Mark khng c chuyn i n thung lng Santa Anita nh vy,
hn ng khng c dp cm nhn nhng iu mi m v hp dn n th. Nu ng khng m
rng cc mi quan h bn b, hn ng ~ khng quen bit John Goddard, v{ ~ khng c
mi tham gia thm him.

K t dp y, John ~ khin c hai chng ti dm t t ra cho mnh nhng mc tiu ln


hn, t|o bo hn.

Lp danh sch nhng ngi bn mun gp

Khng cn thit phi loi b nhng ngi "khng chc s gp c" ra khi danh sch
nhng ngi bn mun gp. C th gii n{y u m rng vi chng ta. Trong tng lai
chng ta c th gp bt k ngi no chng ta tht s mun gp. Nu chng ta khng ghi
tn ngi v{o danh s|ch, kh nng gp c h s rt xa vi. Ngc li, vic ghi tn
nhng ngi m bn mun gp ra giy s gip bn chun b tinh thn v{ th|i , thm ch l
t trc nhng cu hi v nhng vn m bn mun bit h.

u tin, bn hy vit ra cc con s lin tip t 1 n 100 v ln lt ghi tn bt k ngi


no bn mun gp, chng hn nhng ngi ni ting trn ti vi, trong lnh vc phim nh, ca
nhc, tn cc quan chc l~nh o a phng v{ trung ng. Sau , khi c cc sch bo
bn a thch, bn s c thm nhng ci tn khc l nhng ngi bn mun gp thuc lnh
vc chuyn mn ca bn hoc nhng lnh vc bn quan t}m c bit.

Hy nh mc ch }y l{ l{m gi{u kin thc v lm phn chn tinh thn bn bng nhng
iu hc c t vic gp g nhng ngi trong danh sch. Bn s bit c nhng mc
tiu, gi tr, nim tin, iu ng vc v ni s ca h. Vic ny s khi gi v gip bn bng
tnh trc nhng tim nng to ln ca bn th}n m{ trc nay bn cha tng khm ph. Sc
tng tng ca bn s m ra nhiu kh nng bin c m th{nh hin thc, t tng bn
s chm m trong nim hn hoan mi. T nhin bn s tht ln: "Nu h ~ l{m c th
mnh cng l{m c!".

Gp g nhng ngi c trong danh sch ca bn

C th l bn cn nghi ng nhng nh lut vn vt hp dn cho rng nu ~ p , kht khao


mt iu g mt cch mnh lit v{ lu, cui cng bn cng s gp c, d l{ iu g
chng na. c m ca bn l gp g ngi no th bn cng s gp c h. nh lut ny
s mang hai ngi n vi nhau v bn mun nm bt c hi y hay khng l ty bn.
10. Tng cng sc mnh tr tu
"ng i l chic thang khng ht nc, vic hc l quyn sch khng c trang cui."

- Kalinin

Tt c mi ngi u c mi tm t t bo thn kinh sn s{ng vn dng, nhng trn


thc t chng ta s dng c bao nhiu trong s ? C|c nh{ khoa hc tuyn b tht ra
con ngi ch s dng 10% nng lc tr tu ca mnh. Tng tng xem chng ta c th
th{nh cng hn rt nhiu nu c th khai thc 90% cn li!

C th bn s ni: "Chc ti c mt phn ln tr tu cha s dng ht, nhng l{m th n{o


tip cn c phn ? L{m th n{o khin n lm vic cho ti?".

}y chnh l{ ch ca chng n{y. Chng ta s cng nhau tm hiu cch buc tr c lm


vic gip chng ta t c bt k mc tiu mong mun no.

Sng phi c mc ch

Chng ti ~ ni v vic cn phi c mc ch trong cuc sng. Chng ti mun nhn mnh
thm, mc ch cng ging nh sao Bc u, l nh sng dn chng ta khng i chch khi
con ng ~ nh. Tm tr chng ta cn c mt mc ch vn ti, nu khng s b lc
ng v bung tri, khng th vn n thnh cng ln c. Sng khng mc ch th
nhng thnh tu t c ch rng tuch, tng lai bp bnh, khng nh hng v hin ti
ch l m hn n, thiu t tin. Sng c mc ch, mi vic s }u v{o y. Chng ta s c c
s cho nhng quyt nh ln trong i. Do , x|c nh mc ch ca mnh l nhim v u
tin ca mi ngi.

Sau }y l{ mt k thut gip bn tm kim mc ch i mnh, do Vern Black, tc gi cun


sch Love Me, Love Myself ngh. Chng ta hy tr li cu hi sau: "Mc ch ca i ti l".

tr li cu hi ny, chn mt trong nhng ng t sau in vo ch trng:

Khi ~ thc hin xong bc u tin ny, chng ta s bit mt c|ch i khi v mc ch
cuc i mnh. By gi chng ta cn l{m r hn. Sau }y l{ mt s hng dn:
in vo ch trng, c gng vit c}u u tin tht bao qut. V d:

Cn mc ch i bn l{ g? Khi in vo ch trng bn s c thi gian suy ngh v{ nhn


bit c.

Cch nng cao nng lc tr tu

Khi ~ bit mc ch i mnh, chng ta c th nh hng v c mt vin cnh pht


trin bn thn trong nhiu lnh vc lin quan, c bit l{ lnh vc tr tu. B n~o chnh l{ ni
iu khin mi hot ng ca con ngi, do n}ng cao nng lc tr tu l{ iu quan trng
nht trong vic t c bt k kt qu mong mun n{o. Sau }y l{ s|u bc cn thc hin
t c kt qu:

BC 1

c ng sch

Ngi bit c m khng chu c khc no ngi khng bit c.

- Jack Canfield

Chng ta ngy nay sng trong th gii thng tin, b vy bc bi qu nhiu phng tin
truyn thng. V khng t trong s thng ch cung cp nhng thng tin git gn, nhng
chuyn cp ca, git ngi, nhng xu hng gii tr thi thng, nng ni, hng th
nht thi, tn vinh v b ngoi, ho danh, sng khng mc ch l{ l do ti sao chng
ta cn tm c cc thng tin b ch mang tnh xy dng, {o s}u suy ngh v{ truyn cm
hng t nhng quyn sch tt. H~y c sch, nhng cun sch c th ng vin v{ hng
bn n nhng kht vng ln lao, gip bn sng tt p v lc quan mi ngy. Nhng ngi
c mc ch sng thng say m c nhng cun sch gip h t mc tiu. Tt c chng ta
u bit nhng ngi thnh cng l nhng ngi bit c s|ch v{ c nhiu sch.

Jim Rohn, mt din gi chuyn to ng lc ng vin ngi khc thuc lnh vc kinh
doanh, ch trng mun thnh cng ln, mi ngi phi t t ra quy nh cho mnh l{ c
hai cun sch hu ch trong mt tun, ngha l{ trung bnh chng ta phi c khong mt
trm cun sch mi nm. ng tm tt: "Nu bn thc hin vic ny trong vng mi nm
qua, bn c xong c c nghn cun sch. Nu cha thc hin, bn cn c c nghn cun
sch s phi c trong tng lai".

BC 2

Chia s tng

Bc ny c hai yu t. Trc tin l hc cch khng nhng c s|ch m{ cn "c" c con


ngi. Nu thnh tho ngh thut "c" con ngi, bn ~ c c mt na thnh cng ri
y. Chng ta c{ng quan s|t ngi khc mt cch c thc th cng sm nhn r cc kiu
thi quen ca tng ngi m nh chng ta s d o|n c nhng hnh vi, ng x,
hng i ca h trong tng lai.

Yu t th hai l chia s vi nhng ngi m{, sau khi ~ hiu c h, chng ta nhn thy
h ng cm, thng cm vi mnh. Chng ti gi vic ny l luyn tr thng minh. Luyn tr
thng minh tc l{ thng xuyn trao i v chia s tng vi nhiu ngi. Chng ta thch
thc tnh ng n trong c|c t tng ca ngi kh|c. Chng ta thc y nng lc tr tu
ca h. n lt h li l{m iu tng t i vi chng ta. Do , mi ngi u pht trin
tr tu ca mnh.

Khi ~ tham gia luyn tr thng minh, chng ta c mi quan h tt vi ngi kh|c, nng lc
tr tu v sc mnh ca chng ta s pht trin mnh m. Chng ta tr th{nh ngi bt kh
chin bi nh sc mnh tinh thn ca bn thn v s ng h ca ngi kh|c. Khi , t}m tr
chng ta ho{n to{n hng n s t tin,thng li v{ th{nh t.

Mark xy dng mi quan h luyn tr thng minh u tin ca ng ti New York nm hai
mi s|u tui. Lc ng va mi b ph sn. ng tham gia vo mt nhm gm ngi i
l bo him ca mnh, mt v gi|m c ngn hng Chase Manhattan, mt nh{ u t a c,
mt mc s c nh{ th vi nm nghn th{nh vin, mt chuyn gia v yoga, v mt nhn vin
bn hng ca hng American Medical Supply. H gp nhau vo mi sng th Nm h{ng tun
lc 7 gi 30 chun b tinh thn cho tun lm vic tip theo. H c cc nguyn tc trong
cun Think and Grow Rich (Suy ngh v lm giu). H khch l ln nhau. H chia s vi nhau
cc manh mi gii quyt vn , c|c tng kinh doanh v{ gip nhau vt qua kh
khn.

C ngi thng c n tng sai lc rng nhiu ngi xung quanh c nng lc tr tu rt
cao, nu chia s vic ca mnh vi ngi khc th mnh s b thua thit cn ngi kh|c c
li. l{ mt quan nim khng ng.

Helen Keller ni: "Nu bn trong bng ti, hy thp sng ngn nn ca bn t ngn nn
ca ti. N s cho bn nh sng nhng khng lm yu i nh sng ca ti bng bt c cch
no".

BC 3

Tham d cc cuc hi tho

Tim thc hot ng da trn quy lut nim tin. Bn thng lm bt k vic g bn
tht s tin mnh s lm c. C tin tng ri vic s xy ra.

- Mark Victor Hansen

Chng ti yu cu nhn vin ca mnh mi thng tham d t nht mt cuc ni chuyn


truyn cm hng vi nhng ngi c tng v tri nghim cuc sng. Quan im ca
chng ti l nu nhn vin tin b th s th hin t trong ni tm ra bn ngoi. Nhng t
tng tch cc s cng c lng t trng v ngm xc lp cho bn nhng nim v iu bn
c th thc hin, nng bn ln trn nhng iu tm thng.

Mi trng gio dc l{ iu kin tt nht t chc cc cuc ni chuyn. Lp hc ging


ng i hc s l g nu khng l mt cuc hi tho m rng? Theo chng ti, sinh vin
c|c trng cao ng, i hc nn suy ngh v thi gian h b ra hc trong lp. l{ thi
gian hu ch nht xy dng trnh vn ha ca h. Sinh vin cng nn chn nhng lp
hc c gio vin gii ng lp, d hc mn n{o cng vy. Nhng gi|o vin hng dn ti
gii, d trng hay cc cuc hi tho chnh thc, c th {o to c nhng hc vin
xut sc. H~y tm c|ch tr chuyn v theo hc nhng ngi ti gii.

BC 4

Trnh tc ng ca truyn hnh km cht lng


Trong mt gia nh bnh thng, ti vi c bt ln khong 7,2 ting ng h mt ngy.
Trung bnh mt ngy, tr em dnh thi gian xem ti vi nhiu hn hai ting so vi thi gian
hc hnh. Truyn hnh ~ tht s nh hng n tinh thn ca tr em v c ngi ln. L
ngi qun l bn thn mnh v con ci, chng ta cn t cu hi: "Phi chng chng trnh
ti sp xem, hoc cho php con ti xem, s gio dc v nh hng hnh vi tt m ti mun
hng ti hoc thc hin?"

Nu khng phi th, liu chng ta c cn mun xem hay khng? Chng ti ngh mi
ngi hy chn lc nhng chng trnh c cht lng xem, nhm hn ch thi gian xem
ti vi hng ngy. Khng phi bn cht truyn hnh l xu, vn l{ chng ta ~ lm dng v
s dng truyn hnh khng ng. Sau }y l{ mt v{i c|ch gip bn ci thin iu :

1. Tm ngng xem ti vi. Th tt ti vi trong mt tun. Khng cho php bt c ai trong gia
nh xem ti vi. Mt ngi bn chng ti ~ em to{n b ti vi trong nh ct vo nh kho.
Thay v{o , ng t chc cc bui "hp mt gia nh", tc l mi thnh vin tp hp li vo
mt bui ti n{o , c th mi c bn b, ngi quen cho vui. Mi ngi trao i, chia s,
cng nhau ca h|t, vui chi, v.v. C nh rt thch v c tip tc cc bui hp mt nh vy
trong c thp nin sau , vi nhiu ni dung vui chi c thay i i cht. Gi th h ch
xem ti vi mi tun mt bui ti.

2. Nm trc nhng chng trnh s pht sng. ng vi bt ti vi chn la xem


nhng chng trnh g ang chiu. Hy kim tra trc nhng chng trnh hay v{ |nh
du chng. Sau c th xem hoc thu hnh nhng chng trnh y v{o m|y thu bng
video. Xem ti vi c k hoch s hu ch hn cho c nh bn.

3. Tm bng a c ni dung gio dc, tch cc. ng tp thi quen xem mi chng
trnh truyn hnh mng. Phn ln nhng chng trnh truyn hnh mng v hi kch
thng c cht lng gio dc rt thp. Thay v{o , h~y thu nhng cun bng video thu
nhng chng trnh mang tnh gi|o dc v{ n}ng cao trnh vi nhng chng trnh biu
din cht lng quc t. Lm vy bn s tn dng c thi gian ngi bn chic my thu
hnh.

4. Nn cn nhc lp t thit b thu sng qua v tinh. D m thanh hay b nhiu nhng
c rt nhiu chng trnh hay v gii tr v gio dc trn th gii, v{ thng cht lng tt
hn nhiu so vi truyn hnh cp. Truyn hnh qua v tinh cung cp nhiu chn la v
thng tin, kin thc hn cho mi ngi nht l nhng ai c kh nng ngoi ng.
Thay li kt

Dare to win
Chng ti vit cun sch ny vi mc ch truyn cho bn sc mnh t c ngy cng
nhiu mc tiu v rn luyn bn thn tin b hn, chng t cho bn thy cuc i ny
dnh cho bn rt nhiu iu k diu, c v vt cht ln tinh thn, khi bn bit tm ti v
khm ph. Chng ti ch mun bn nhn thc r mt iu khi bn c xong cun sch ny,
l{: Bn c th thay i cuc sng ca mnh n gin bng cch thay i quan im v cch
nhn cuc sng.

a v{o thc bt k iu g bn mun t c, v tim thc s t tm ra cc gii php


gip bn thnh cng. S dng ba b quyt: vit ra giy cc mc tiu, hnh dung v khng nh
v cc mc tiu gii thot cho thc, khin n vn ng ng hng. H~y x|c nh mc
tiu cho thc v quan st cch tim thc a ra phng ph|p thc hin nhm t c
mc tiu v{ t c s v i ang tim n trong con ngi bn.

Chng ti mun chia tay bn bng cu chuyn xc ng ca b Markita Andrews, mt siu


sao tht s. Markita l mt b gi gp phi nhng hon cnh kh khn trong cuc sng. B
em ~ b nh ra i, m em phi vt v lm cng vic phc v trong mt nh{ h{ng nui
sng c hai m con.

M bo Markita rng b{ ang d{nh dm tin lo cho em hc i hc. V b m lun m


c c i du lch nn dn nhiu hnh nh cc danh lam thng cnh khp nh; b{ cng
dnh tin cho hai m con i du lch khp th gii.

Ngy nay phn ng tr em thng lng nghe nhng khng chu hiu. Nhng Markita ~
hiu m v quyt nh l{m iu g bin nhng c m y thnh hin thc. Nhng
em ch l mt b gi nh b v yu t. Vy em ~ l{m g?

L{ hng o sinh, Markita c thy nu em b|n lng bnh quy do cc n hng o


sinh lm th s c thng mt chuyn i cm tri. Nhng nu b|n c nhiu b|nh hn
mi hng o sinh khc em s c thng mt chuyn i du lch vng quanh th gii
cho em v m em.

Em c thch bn bnh quy khng? Thc ra l khng.

Em c thch i du lch khng? Chc chn ri!

Em vit ra giy rng em s b|n c nhiu b|nh hn mi hng o sinh khc. Em hnh
dung v{ m v vic y. Em khng nh trc mt ngi d ca em l em s l{m c, v d
em khuyn: "Con c n ch nhng ngi c tin v mi h mua bnh".

Markita ng bn bnh trn hnh lang mt chung c ln ti thnh ph New York, t 4 gi


30 n 6 gi 30 chiu. Em l php n bn nhng ngi c th s mua bnh, mm ci ni
vi ging m |p: "Ch|u ang kim tin c i cm tri. Bc c mun mua bnh quy
khng ?".

Sau nm nm b|n b|nh, em ~ b|n c 42.000 hp bnh quy. Th l{ em a m i trong


chuyn du lch vng quanh th gii y. C b tr nn ni ting khp ni. H~ng IBM yu cu
em chia s kinh nghim vi nhn vin bn hng ca h.

C b ~ t c nhng kt qu |ng kinh ngc n ni h~ng phim Walt Disney ~ l{m


mt b phim v em vi ta The Cookie Kid (C b bn bnh quy). Cun sch ca em, How
to Sell More Cookies, Condos, Cars, Computers And Everything Else (C|ch bn chy bnh
quy, cn h, xe hi, m|y vi tnh v{ mi th kh|c) ~ tr thnh mt trong nhng cun sch
bn chy nht M.

Nhng kt qu tht |ng kinh ngc! Tt c l do mt b g|i b|n b|nh quy t c.

Bn cng c th t c nhng kt qu |ng kinh ngc nh th! Chng ti bit chc l bn


c th. Gi th bn cng bit chc l bn c th. Vy th cn ch g na m khng bt tay vo
thc hin?

Hy dm thnh cng!
NHN XT - BNH LUN V CUN SCH
Dare to Win -Dm Thnh Cng

Nu bn vn cha t c nhng c m bn tng p trong cuc sng, hy th chim


nghim cun sch Dare to Win ca Jack Canfield v Mark Victor Hansen. Ni dung quyn
sch xuyn sut mt ch "Bt c iu g bn cng c th t c nu c mt nim
tin". Phn ln chng ta u cho rng nu n lc tht nhiu cng cha hn em n s thnh
cng nh mong mun. Quyn sch ny s hng dn chng ta cch tp trung trn vn suy
ngh, nng lng ca mnh vo vic thc hin nhng mc tiu. lm c iu ny, chng
ta phi lm quen vi hai phng php: l s dng nhng li khng nh tch cc v hnh
dung r rng mc tiu mnh mun t n. y l cun sch tht tuyt vi. Ln u c n ti
vn cha hon ton tin hn, nhng khi c k li v p dng vo cuc sng ca mnh, ti thy
cuc sng v tinh thn mnh thay i tht khng ng.

- Nic Williams

Brisbane, Australia

Quyn s|ch c bit ny tp trung hng dn chng ta thay i cuc sng ca mnh, bt
u bng vic thay i nhng suy ngh. Ba yu t chnh l{m c iu ny l vit ra
nhng mc tiu, hnh dung ra mc tiu v khng nh nhng mc tiu . Sau khi c xong
quyn sch, ngay lp tc ti ng dng nhng nguyn tc c cp trong v{o cuc
sng ca chnh mnh; ng thi ti cng chia s vi ngi khc trong nhng bui ni
chuyn ca mnh. }y l{ quyn sch m nhng ai ang ph}n v}n, lo lng v vic pht trin
s nghip cng nh cuc sng ring ca mnh nn c.

- Fulton Jacken

y l quyn sch em li cho ti cch nhn mi v s la chn kh nng sng mt cuc sng
trn vn v pht trin tinh thn khng ngng. Ti tng c nhiu loi sch t duy cuc
sng, nhng cun sch tht s ng vi con ngi ti nht chnh l quyn Dare to Win -
Dm thnh cng ny. Jack Canfield v Mark Victor Hansen l hai tc gi c kin thc chuyn
su trong lnh vc ng vin con ngi. R rng bng ci tm tht s ca mnh, c hai
thnh cng trong vic khi ngun sc mnh bn trong bn thn mi ngi. Nhng tng
v cu chuyn trong Dare to Win tht s em li cm hng mi cho cuc sng ca ti.

- Tom Roth

Gim c Bio Lab Industry

Quyn s|ch n{y ~ thay i ho{n to{n c|ch ti suy ngh v{ tip nhn thng tin. tng
"mt ngi cn c nhiu mc tiu" m tc gi cp trong quyn s|ch ~ gip ti nhn bit
c chnh mnh. Ti hiu l{ ~ n lc phi ti t chc li suy ngh ca mnh v xy dng
nhng cch thc t c nhng mc tiu m ti mong mun trong cuc sng. Sau khi
p dng nhng li khuyn hu ch m hai tc gi hng dn, ti thy cuc sng ca mnh
tt hn nhiu. Ti ~ t c nhng mc tiu chnh ca mnh, v nhng mc tiu mi vn
lun nh hnh trong suy ngh ca ti. Chnh t duy tch cc s bin nhng mc tiu ca bn
thnh hin thc. H~y tin v{o iu ny. Dare to Win ~ l{m c iu khc bit cho cuc
sng ca ti.

- Rich Harran

Trc }y, ti thng dn vt bn thn v s thiu t tin ca mnh. Ti lun b ging x


gia hai thi cc: mt bn l nhng mc tiu, kht vng trong cuc sng, v mt bn l suy
ngh rng ti l{ ngi km thng minh, khng c bit hay gii giang l{m c mi
iu, rng nhng kht vng ca ti ch l nhng gic m h~o huyn. Ti sng trong s dn
vt y kh| l}u, c lc tng nh ri v{o b tc. Tnh c, mt ngi bn tng ti quyn sch
Dare to Win Dm thnh cng ca Jack Canfield v{ Mark Victor Hansen. Sau khi c xong
cun s|ch, ti nh tm li chnh mnh v cun s|ch ~ nh hnh hng i ng cho cuc
sng ca ti. BN C TH T C MI IU BN MONG C CH KHI BN TIN VO
CHNH BN THN MNH V CAM KT THEO UI N CNG. Nhng cu chuyn trong
quyn s|ch ~ em li ngun cm hng v sc mnh tinh thn to ln cho ti. Bc ra khi
nhng trang sch, ti thy mnh v cng t tin thc hin mi c m, k c nhng c
m m{ ti tng cho l{ khng tng. Ti ~ c rt nhiu sch thuc th loi n}ng tinh
thn con ngi, nhng cun sch ny tht c bit v{ c ngha vi ti.

- Merideth Kingsley
Chia s ebook : http://downloadsachfree.com/
Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/taiebookfree