You are on page 1of 10

BAHAGIAN A

A. Hitamkan jawapan yang betul pada Kertas Objektif berdasarkan semua


soalan Bahagian A.

1. Keburukan internet adalah _____________________________.


A. memudahkan komunikasi
B. perkongsian maklumat
C. penyebaran unsur negatif
D. pencarian maklumat yang dikesan

2. Rangkaian ialah ______________________________.


A. unit unit dalam sistem yang berhubung di antara satu sama lain
B. penghantaran mesej berbentuk mel
C. perkhidmatan untuk faks dokumen
D. perkhidmatan penyampaian berita

3. Pengguna dapat berkongsi ___________________ dengan pengguna lain dalam


sebuah rangkaian.

A. modem

B. maklumat

C. wayar

D. suis

4. Media penghantaran adalah dalam bentuk __________________________.

A. gelombang ketuhar ( microwave )

1
B. X Ray

C. gelombang radio

D. gelombang pencetak

5. Kelebihan teknologi rangkaian tanpa wayar ( wireless ) adalah


____________________.

A. lebih murah

B. tahan lasak

C. penghantaran data pantas

D. berwarna warni

6. Internet ialah singkatan bagi _____________________.

A. Internetjob

B. Internettask

C. Internetwork

D. Internetfree

7. Yang manakah Rangkaian Tanpa Wayar ( wireless ) ?

A. Wi - Fi

B. Maxis

C. Tone Plus

D. Oppo

8. Apakah fungsi kabel rangkaian ?

A. Mencetak dokumen

2
B. Mengimbas dokumen

C. Menghubungkan komputer

D. Memancarkan komputer

9. Apakah singkatan bagi Rangkaian Kawasan Setempat ?

A. LAN

B. WAN

C. MAN

D. VPN

10. Apakah fungsi modem ?

A. Memancarkan video

B. Menghantar data melalui talian telefon atau kabel

C. Berkaraoke

D. Berhubung dengan cara konferens video ( video conference )

11.
Perkhidmatan penyampaian berita kepada ahli
berdaftar dalam sesebuah kumpulan.

Yang manakah satu perkhidmatan internet di atas ?

A. Emel
B. Jaringan sejagat (www)
C. Kumpulan berita
D. Telefoni Internet

.12. Berikut ialah pembekal perkhidmatan Internet kecuali

A. Celcom
B. Digi
C. Google

3
D. Maxis

13 Berikut ialah medium yang boleh dikongsi dan dipindahkan daripada satu
komputer kepada komputer yang lain kecuali

A. dokumen

B. gambar

C. muzik

D. jagung

14. Berikut ialah peranti penerima kecuali

A. komputer
B. pencetak
C. telefon pintar
D. peti sejuk

15. Apakah rangkaian komputer kawasan luas ?

A. MAN

B. PAN

C. WAN

D. WIFI

16. Fungsi Hab ialah __________________________________________________.

A. Mencetak dokumen

B. Menyambungkan beberapa buah komputer dan peranti dalam satu LAN

4
C. Menyambungkan komputer dengan suis

D. Membuat liputaan siaran langsung.

17. Yang manakah betul Pencarian Bolean ?

A. Menggunakan AND dan OR

B. Menggunakan AND dan BUT

C. Menggunakan BUT dan OR

D. Menggunakan WITH dan OR

18. Berikut ialah jenis laman web kecuali

A. Laman web organisasi

B. Laman web peribadi

C. Laman web sosial

D. Laman web lawatan

19. Bagaimanakah komputer yag terletak pada lokasi berbeza seperti antara negeri
dihubungkan?

A. Rangkaian Kawasan Luas ( WAN )

B. Rangkaian Kawasan Peribadi ( PAN )

5
C. Rangkaian Kawasan Setempat ( LAN )

D. Rangkaian Kawasan Setempat Tanpa Wayar ( WLAN )

20.

Apakah kaedah pencarian yang digunakan pada enjin gelintar di atas ?

A. Pencarian protokol
B. Pencarian Boolean
C. Pencarian berfrasa
D. Pencarian berasaskan symbol

( 20 MARKAH )

Bahagian B

A. Isi jawapan pada ruang yang disediakan berdasarkan jawapan yang diberi.

internet secara serentak data, maklumat, perkakasan dan perisian

Komunikasi secara elektronik beberapa buah komputer dan perkakasan


6
pencetak, pengimbas dan modem Ramai pengguna

1. Rangkaian bermaksud ______________________________________________


digabungkan di antara satu sama lain dengan menggunakan saluran komunikasi.

2. Pengguna dapat berkongsi __________________________________________


__________________ dengan pengguna lain dalam sebuah rangkaian.

3. Antara jenis perkakasan yang boleh dihubungkan dalam rangkaian ialah


______________________________________________________.

4. ________________________________________________________ dapat
berkomunikasi pada jarak jauh dalam sebuah rangkaian komputer dengan
pantas.

5. Dalam rangkaian, pengguna dapat mengakses ________________________


______________________________________________ .

6. Rangkaian membolehkan __________________________________________


________________ berlaku di antara ramai pengguna.
( 6 MARKAH )
B. Isikan jawapan yang betul. Kemudian, suaikan dengan fungsi yang betul.

Kad antara muka Modem Penghala Suis Hab

7
Perkhidmatan Fungsi
Internet

Emel Perkhidmatan untuk memudahkan melalui


rangkaian.

Jaringan sejagat Perkhidmatan penyampaian berita kepada


( www ) ahli berdaftar dalam sesebuah kumpulan.
Penghantaran komunikasi data yang
Protokol pindah fail membenarkan penghantaran mesej
( FTP ) berbentuk mel.
Perkhidmatan yang membenarkan akses
Kumpulan berita kepada fail audio, fail video dan hiperteks
yang terdapat dalam internet.
Perkhidmatan untuk melakukan panggilan
Pemesejan segera telefon atau mengfaks dokumen dengan
menggunakan rangkaian Internet.
( 10 MARKAH ) Perkhidmatan penghantaran mesej dalam

Telefoni Internet
C. Suaikan masa nyata antara dua atau lebih perkhidmatan
internet pengguna secara dalam talian. dengan fungsi yang
betul.

8
( 6 MARKAH )

D. Berdasarkan nama laman web berikut, nyatakan kategori laman web


tersebut secara tepat.

Peribadi Berita Organisasi Komuniti

Komersial Sosial Hiburan Kerajaan

1. www.facebook.com : __________________________________________

2. www.sinarharian.com.my : __________________________________________

3. www.malaysia.gov.my : __________________________________________

4. www.firefly.com : __________________________________________

9
5. www.ahmadirfan.com : __________________________________________

6. www.gua.com.my : __________________________________________

7. www.rtm.gov.my : _________________________________________

8. www.world.org : _________________________________________

( 8 MARKAH )

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_____________________________ ____________________________________ _______________________

(EN. SHAHRIL AZRIN BIN AZIZAN) ( EN. MOHD HELMI BIN. SAPARWAN ) (PN AMIZA BINTI PILUS)

Guru Tekno.Maklumat & Komunikasi Ketua Panitia Tekno. Maklumat & Komunikasi Penolong Kanan Kurikulum

SK Seksyen 24 SK Seksyen 24 SK Seksyen 24

10