You are on page 1of 3

Hamza Humo

Biografija

Hamza Humo roen je 30. decembra 1895. godine u Mostaru u uglednoj


porodici iz koje potie i alhamijado pisac Omer Humo. U svom rodnom gradu
pohaa mekteb, osnovnu kolu i gimnaziju. Nakon sarajevskog atentata
(1914.), koji ga zatie kao uenika gimnazije, je uhapen zatim interniran u
Maarsku (Komarovo), a 1915. je mobiliziran u austrijsku vojsku. Do kraja
rata slui kao tuma i pisar u bolnici. Nakon rata vraa se u Mostar i maturira,
a potom odlazi na studije historije umjetnosti u Zagreb, potom Be i Beograd.

U Zagrebu se drui s mladim ekspresionistikim pjesnicima Antunom


Brankom imiem, Ulderikom Donadinijem i zemljakom Nikom Milieviem.
1919. javlja se prvim knjievnim ostvarenjem, zbirkom pjesama "Nutarnji
ivot" .

U vremenu izmeu dva rata, kada najplodnije i najintezivnije stvara, objavio


je vie pjesnikih knjiga i svoje najuvenije i najznaajnije djelo, lirski roman
"Grozdanin kikot" (1927.) koji e biti izdavan vie puta i preveden na mnoge
jezike.

Ureivao je list Zabavnik 0d 1923. godine, bio je urednik asopisa Gajret


(1927-1931), radio je kao novinar u Pres-birou (1932-1937), a potom sve do
rata novinar je Politike. Drugi svjetski rat provodi u Cimu kod Mostara. Od
1945. ureuje muslimanski list Novo doba, a potom je urednik Radio Sarajeva
i direktor Umjetnike galerije.

Po motivima romana "Adem abri" (1947.) snimljena je televizijska serija


pod nazivom Koe.

Za svoje obimno knjievno djelo Hamza Humo je, pored drugih priznanja,
dobio Nagradu Srpske akademije u Beogradu, i 1960. godine
Dvadesetsedmojulsku nagradu SR BiH, koja mu je dodjeljena za ivotno djelo.
Umro je u Sarajevu 19. januara 1970. godine.
Humo se ogledao u tri najvanija knjievna anra: u poeziji, pripovijetci i
romanu. U njegovim epskim djelima dominira lirsko osjeanje svijeta, pa se
za njih moe rei da spadaju u poetsku ili lirsku prozu.

Njegova poezija od njegove prve zbirke Nutarnji ivot pa do druge Grad


rima i ritmova i tree Sa ploa istonih prolazi put od naglaene do stiane
ekspresionistike stilizacije. Prvu zbirku pie u vrijeme intenzivnog druenja
sa zagrebakim ekspresionistima, pa se u njoj zamjeuje gola egzistencijalna
elja, dok se u kasnijim zbirkama ta zbilja pjesniki uobliuje.

Humov se ekspresionizam razlikuje od imievog i Crnjanskijevog. Dok je


Crnjanski traio tajnu kosmiku vezu meu stvarima, Humin se lirski subjekt
stapa u svijet ili taj svijet uvlai u sebe, a dok se imi gnuao tijela Humo
mu pjeva himnu.

Izvori informacija:

http://www.historija.ba/d/305-roden-hamza-humo/
http://www.camo.ch/hamza_humo.htm
Spahi, Vedad; Kuni Mirsad. itanka za trei razred gimnazije. Sarajevo:
Sarajevo Publishing, 2003.