You are on page 1of 2

Metode si tehnici de cercetare stiintifica

Exemplu: Influenta macerarii asupra culorii vinului rosu; durata, parametrii de lucru to
Influenta vitaminei E asupra rancezimii grasimilor (pe o durata mai lunga 3-4 luni)

Lucrare stiintifica/Proiect de cercetare - PROIECT DE FINANTARE
- Motivare
- Durata cercetarii
- Stabilirea scopului cercetarii si identificarea obiectivelor (Analize fizico-chimice a probei, det
indicatori fizico-chimici, nr de probe, modalitate de determinare, ce reactivi, ce aparatura, cat
costa, doze folosite, interval de timp, rezultate, interpretare, concluzii). Probă martor – pt a
compara cu celelalte probe. Obiective: det..... Resurse umane: stabilirea echipei de cercetare.
- Etica cercetarii ()
- Elaborarea planului de cercetare – elaborarea primara a planului
- Stabilirea responsabilitatilor
- Faza de documentare (2 saptamani)
- Resurse materiale
- Resurse financiare (cheltuieli pt)

Plan de realizare a proiectului
Denumirea proiectului de cercetare

Activitat Categorii de Necesar resurse Terme Rezultate
An Obiective
i buget financiare n livrate pe etapă
200 Documentar
Influenta
7 e

Proiect de cercetare
1. Tema (titlul) ex: cercetari privind / studiul
2. Obiective (etape, ce trebuie sa faci)
3. Descrierea proiectului (2 pg vrem sa facem)
4. Planul de activitati
Faza 1. Documentarea
Activitatea 1. Documentare privind echipamentele deja existente pe piata
Activitatea 2. Documentare privind materialele utilizate
Activitatea 3. Documentare privind fenomenele care au loc in utilaje
Faza 2. Implementarea / Proiectarea si realizarea, testarea, calibrarea, modificarea etc
Cheltuieli de mijloace fixe
- HG 134 din 2001 – cheltuieli
- Intal
- Diagrama Gant

statistici) Concluzii Bibliografie . grafice.Articol stiintific – structura Titlu Autori Afilier Abstract (rezumat) descrierea lucrarii 10 randuri in engleza Cuvinte cheie Introducere Cuprins: materiale si metode. procedura de lucru Rezultate si discutii: interpretare rezultate (tabele.