You are on page 1of 23

Action.

fr-gr 1
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Γαλλικά

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

prologos.indd 1 8/11/2008 11:54:03 πμ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Γιόγια
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ειρήνη Παπουτσάκη
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ- Άννα Αλικιώτη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: Μέλος ΕΕΔΙΠ Γαλλικής Γλώσσας του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αναστασία-Αγάπη Σιακωτού
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας
Γεωργία Αθανασοπούλου
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ Δημήτρης Στεμπίλης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ευαγγελίτσα Γκιοβούσογλου-Καγκά
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

prologos.indd 2 11/11/2008 3:37:28 μμ

fr-gr 1 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Γαλλικά Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘHΝΑ prologos.E. Action. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Μαρία Γιόγια Ειρήνη Παπουτσάκη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ A.B.indd 3 8/11/2008 11:54:24 πμ .

prologos.indd 4 8/11/2008 2:53:43 μμ .

αποτελεί και μια αυτόνομη εισαγωγή για όσους από εσάς δεν έχετε έρθει σε επαφή με τα γαλλικά. Αγαπητοί μαθητές. τη Sabine. τη Linda. Το «ταξίδι» στη Γαλλία και η γνωριμία με τους «συμμαθητές» σας στο Στρασβούργο. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει γέφυρα με τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει στο Δημοτικό και των γνώσεων που απαιτούνται για την περαιτέρω εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας για την απόκτηση των γνώσεων που θα σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε στα γαλλικά και να παρακολουθήσετε το σχολικό πρόγραμμα για τις υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου. καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η προσπάθειά μας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Η προσέγγιση της γλώσσας γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας προκειμένου να αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Παράλληλα. Η συγγραφική ομάδα Lucas Sabine Nikos Linda 5 prologos. Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το πρώτο από τα τρία βιβλία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. τον Lucas και το Νίκο.indd 5 11/11/2008 3:38:37 μμ .

-Le féminin et le masculin « avoir ». les nationalités. le cinéma -Personnages célèbres sports…) (français et grecs) -Produits français typiques Réemploi -Les articles indéfinis -Les pronoms toniques (moi. lui. il... -Les adjectifs possessifs -Le pronom person -Les articles définis toi. -Les verbes « venir ».Les nombres cardinaux (i) l’aspect physique (ii) le -Les instruments d -Les nombres cardinaux (20-59) caractère musique (0 . -Les métiers -Les activités de mots les langues -Les adjectifs qualificatifs : -Les sports -Les jours de la semaine . racines -Les pays.. « habiter » (présent de des noms de professions « aimer » l’indicatif) + prépositions + -Les adjectifs possessifs noms de villes et de pays (plusieurs possesseurs - plusieurs objets possédés / plusieurs possesseurs - un seul objet possédé) -Le verbe « faire » Communication -Identifier une personne / -Se présenter / Demander -Décrire des personnes -Parler de ses loisi une chose de se présenter -Présenter sa famille -Interroger quelqu’ -Présenter quelqu’un -Demander / Donner son -Comprendre qqn qui donne loisirs numéro de téléphone des informations sur sa -Exprimer ses préf -Chercher un / e famille -Accepter ou refus correspondant(e) au moyen proposition d’un message électronique -Demander et donn Phonétique -Reconnaître le français -La différenciation des sons -La différenciation des sons -L’intonation de la [i] et [y] [ɛ̃] et [ɛn] l’interrogation Civilisation -Les salutations -L’organisation de -L’institution de la famille -Les goûts et les lo -Le français par rapport aux l’enseignement en France des jeunes (la lectu autres langues (scolarité obligatoire) musique. -Relations (liens de parenté) -Le temps libre français et aux Français tations -Activités professionnelles -Les loisirs -Education -Description physique et -Dimension européenne morale Lexique -Mots transparents. » « On se fait «Voilà ma famille ! » « Les loisi des amis » Thèmes -L’élève par rapport au -Premiers contacts / Présen.) (un seul possesseur – un -Les pronoms seul objet possédé / personnels sujet (je.plusieurs objets possedés) prologos.) un possesseur ..20) -Les nombres ordinaux (1er -Les membres de la famille -L’heure -Les couleurs . des le singulier et le pluriel des -L’adjectif interroga sont » nationalités adjectifs qualificatifs -Les verbes « être ». tableau des contenus Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 « Je me rappelle..10ème) Grammaire -« Qui est-ce ? » -Le genre des noms de villes -Le féminin et le masculin -Le verbe « préfére -« Qu’est-ce que c’est ? » et de pays des adjectifs qualificatifs + -Jouer à / de . / masc. faire -Les présentatifs « c’est / ce -Le fém.indd 6 8/11/2008 2:53:44 μμ . tu. « parler »..

« manger » « sous »…) -Les adjectifs démonstratifs -Les locutions adverbiales -L’adverbe interrogatif de direction « combien » (« à gauche de ». les -La politesse -Les monuments historiques -La coutume de « pendre la en tant que points de crémaillère » référence (Le Mont-Saint- -Les plats nationaux Michel) -Les attractions touristiques (Eurodisney) nnel « on » -« Qu’est-ce que… » -« Il y a » / « Il n’y a pas » -Les nombres cardinaux -L’article contracté (0 . → « choisir » atif « quel » « boire ». « faire » irs -Demander le menu -Se situer dans l’espace -Demander le prix d’un un sur ses -Commander un repas. tableau des contenus 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 Unité 7 irs » « À table ! » « En route ! » « Vive le Carnaval ! » « C’est l’heure de la récré ! » -Santé : l’alimentation -Domicile -Les fêtes -Réemploi des acquis au -Savoir-vivre -Bâtiment -Tourisme moyen des activités ludiques -Invitations -Déplacements -Restauration -Les aliments -Les pièces d’une maison -Des vêtements. adverbes de lieu (« sur ». une -Demander son chemin produit boisson -Donner des indications pour -Demander un service dans férences -Inviter qqn à un repas par arriver à un endroit un magasin de vêtements er une écrit -Demander des précisions -Décrire une spécialité et sur un produit ner l’heure exprimer mon opinion -Exprimer ses préférences -Proposer un plat vestimentaires -La différenciation des sons -La différenciation des sons -Le « e » muet [ ] et [ α ] c [z] et [s] oisirs -Les habitudes alimentaires -L’architecture des civilisa. -La mode selon les ados ure. -Le pluriel des noms « tout droit » etc.20) -Les mois de l’année prologos. la et la tradition culinaire tions au fil du temps -Le carnaval de Nice a.indd 7 8/11/2008 2:53:44 μμ . des acces- -Les repas de la journée -Le mobilier de la chambre soires de -Le menu d’un restaurant -Les indications routières -Les nombres cardinaux (60-100) er » -L’article partitif -Les prépositions et les -Les verbes du 2ème groupe e de -Les verbes « prendre ».) -Le verbe « aller » (présent de l’indicatif) et la préposi- tion « à » -Le mode « impératif » (verbes du 1er groupe et du 3ème groupe) → « tourner ».

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Scène Flash-Back Διαβάζω τη σκηνή του Ξαναγυρνάω στο διάλογο έργου! για να βρω συγκεκριμένες πληροφορίες! Bande-son Ζοοm sur le lexique Μαθαίνω τους καινούργιους Μαθαίνω τις καινούργιες μου γαλλικούς ήχους! μου λέξεις! Ζοοm sur la grammaire Αction Μαθαίνω τη γραμματική Μαθαίνω να επικοινωνώ! μου! Jeu de rôles C’est toi le scénαriste Παίζω ρόλους! Σειρά μου να γίνω συγγραφέας! Extras Projet Γνωρίζω το γαλλικό Κάνω σχέδια εργασίας! πολιτισμό! 8 prologos.indd 8 8/11/2008 2:53:44 μμ .

. η γραμματική εγκυκλοπαιδικές μου μου. Mon balluchon Εμπλουτίζω τις Οι λέξεις μου. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Guest star Vers le niveau A1 Ώρα για διάλειμμα! Προετοιμάζομαι για το επίπεδο Α1! Mon portfolio Annexe Portfo ues ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ PORTFOLIO ng ΓΛΩΣΣΩΝ li o eu la ropéen des Κάνω την αυτoαξιολόγησή Εξασκούμαι καλύτερα μου! σ’αυτά που έμαθα! Γνωρίζεις ότι.. οι εκφράσεις μου! γνώσεις! Ακούω! Γράφω! Compréhension Compréhension Production Production orale écrite orale écrite Ακούω και Διαβάζω και Εκφράζομαι Εκφράζομαι καταλαβαίνω! καταλαβαίνω! προφορικά! γραπτά! 9 prologos.indd 9 8/11/2008 2:53:46 μμ .

prologos.indd 10 8/11/2008 2:53:51 μμ .

l le .. Unité 0 Unité 0 Ξ α ναθ υμάμαι. .indd 11 8/11/2008 2:15:26 μμ ...- pp e e ra e m J tu t ! Co mment Salu pelles ? t’ap t-ce ? st ? Qui es ue c’e e q ec la Qu’es t.c ra p port av st son Quel ence ? Fra 11 G1_unite0.

Qui est-ce ? C’est Vanessa Paradis. C’est une chanteuse et actrice française de cinéma. Écoute et répète • Bonjour ! ? C’est Zinedine Zidane. comme ça. • Comme ci. C’est un joueur de football.indd 12 8/11/2008 2:15:54 μμ . C’est un acteur français. • Très bien. • Salut ! • Salut ! • À demain ! Comment ça va ? • Bien. • Mal ! 12 G1_unite0. LES SALUTATIONS • Au revoir ! C’est Gérard Depardieu.

παρουσίασε την προσωπικότητα που επέλεξες. de football. Recherche dans des magazines ou sur Internet une photo d’un artiste célèbre qui a fait carrière en France et colle-la dans l’emplacement ci- dessus. – Αναζήτησε σε περιοδικά ή στο Internet μια φωτογραφία γνωστού καλλιτέχνη που έκανε καριέρα στη Γαλλία και κόλλησέ την στην παραπάνω κενή θέση. présente la personnalité choisie. Salut ! Thierry Henry. 1. Je suis Moi. Qui est-ce ? Quel est son rapport avec la France ? ? ? 2. Je suis joueur de basket. Je suis joueur mannequin. Unité 0 Salut ! Comment tu t’appelles ? Bonjour ! Bonjour ! Je m’appelle Je m’appelle Lætitia Casta. Ensuite. Στη συνέχεια. 13 G1_unite0. c’est Tony Parker.indd 13 8/11/2008 2:15:57 μμ . – Η σειρά σου τώρα! Παρουσίασε τον εαυτό σου στους συμμαθητές σου. 1 C’est à ton tour ! Présente-toi à tes camarades.

C’est un complexe de loisirs de la Walt Disney Company. C’est une marque de des C’est la déclaration universelle voiture française.indd 14 8/11/2008 2:16:00 μμ . 14 G1_unite0. de droits de l’homme et du citoyen 1789. C’est le stade Roland Garros. française. Jacques Dessange. 1824 C’est la maison Chanel. Scène des massacres de Chio. une C’est un tableau du peintre maison de haute couture français Eugène Delacroix. C’est un défilé de mode de la maison Chanel. Qu’est-ce que c’est ? C’est un salon de coiffure C’est une Peugeot. C’est Disneyland Resort Paris.

Quel est le titre convenable pour les images suivantes ? – Ποιος τίτλος ταιριάζει στις εικόνες που ακολουθούν. Unité 0 3. Qu’est-ce que c’est ? La cathédrale Notre-Dame de Paris Le Parlement européen* La tour Eiffel Le château de Fontainebleau Le TGV (Train à Grande Vitesse) La station de ski de Chamonix. sur le Mont-Blanc Le pont d’ Avignon C’est ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Dico *Le Parlement européen = Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο 15 G1_unite0.indd 15 8/11/2008 2:16:04 μμ .

. « Je lui ai proposé un film d’animation il y a quatre ans. efficace et tenace.η γαλλική γλώσσα έχει δανειστεί αρκετές λέξεις από άλλες γλώσσες. Jeffrey Katzenberg dit avoir deux mots préférés au monde «oui» et «non». direct. drôle d’abeille » : Film d’animation en images de synthèse de Simon J. » Déterminé. Musique Histoire Théâtre Diamètre Technologie Télescope Disque Stade …………… ………… ………… ………… …………… …………… …………… ………… 16 G1_unite0. rubin (ολλανδικά). π. mais je reviens toujours à la charge ! » […. l’avenir des films passe par la 3D Emmanuelle Frois L’envol des abeilles vers les hommes qui volent leur miel. . chocolat (αζτέκικα). zéro (αραβικά). il voulait travailler avec l’humoriste Jerry Seinfeld depuis des années. et d’ajouter dans un sourire d’acier très Gang de requins : « “Peut-être” ne fait tout simplement pas partie de mon vocabulaire. 1. Retrouve et écris les mots grecs qui se cachent derrière les mots français. carnaval (ιταλικά).php] 2. très poliment ! Ce n’était pas la première fois qu’il refusait un de mes projets.indd 16 8/11/2008 2:16:07 μμ . chacal (τούρκικα). Ζοοm sur le lexique – Γνωρίζεις ότι. (TM & 2005 Dreamworks) « Bee Movie. Quels sont les mots qui te semblent connus dans le texte ci-dessous ?Tu les cherches et tu les soulignes.. Aux États-Unis.. Smith et de Steve Hickner.χ. Il a trouvé le projet intéressant mais m’a répondu non. – Ποιες λέξεις σου φαίνονται γνωστές στο παρακάτω κείμενο? Ψάξε και υπογράμμισέ τις. – Αναγνώρισε και γράψε τις ελληνικές λέξεις που κρύβονται πίσω από τις γαλλικές.. Durée: 1h35.] [Source : 2007/12/10/03002-20071210ARTFIG00539-aux-etats-unis-lavenir-des-films-passe-par-la-d.

Tu peux en trouver d’autres ? – Να μερικές γαλλικές λέξεις που χρησιμοποιούμε στα ελληνικά...τα ιταλικά.indd 17 8/11/2008 2:16:09 μμ . Voilà quelques mots français que nous utilisons en grec. σαβουάρ βιβρ πανέ σεσουάρ καρό αβανγκάρντ ντεμπραγιάζ μινιόν μπριγιάν λικέρ μοντάζ σουβέρ μακιγιάζ Γνωρίζεις ότι. Αvec ton voisin devinez et écrivez la traduction en grec des mots italiens ci-dessous. τα ισπανικά.. Μπορείς να σκεφτείς κι άλλες. Αvec ton voisin devinez et écrivez la traduction en grec des mots espagnols ci-dessous. Possibile Impossibile Moda Colore Buongiorno Facile Difficile …………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… 5. – Μαζί με το διπλανό σου μαντέψτε και γράψτε τη μετάφραση των παρακάτω ιταλικών λέξεων στα ελληνικά. τα ρουμανικά και τα πορτογαλικά είναι οι ευρωπαϊκές γλώσσες που έχουν τα περισσότερα κοινά στοιχεία με τη γαλλική γλώσσα. Συζητήστε το στην τάξη! 17 G1_unite0. . Posible Perdón Tarta Fácil Color Cuestión Difícil …………… …………… ………… ………… …………… ………… …………… Τι σας βοήθησε ν’ ανακαλύψετε τη σημασία τους. – Μαζί με το διπλανό σου μαντέψτε και γράψτε τη μετάφραση των παρακάτω ισπανικών λέξεων στα ελληνικά.. 4. Unité 0 3.

Fais les mots croisés en complétant avec les nombres indiqués ci-dessous.indd 18 8/11/2008 2:16:10 μμ . deux. six. 1 8 3 Un. douze. – Λύσε το Écoute. trois. elles seront toutes rouges ! 18 - 18 G1_unite0. neuf. j’irai dans le bois Quatre. cinq. Écoute et répète Les nombres 0 Zéro 1 2 3 4 5 Cinq Un Deux Trois Quatre 6 7 8 9 10 Six Sept Huit Neuf Dix 11 12 13 14 15 Onze Douze Treize Quatorze Quinze 16 17 18 19 20 Seize Dix-sept Dix-huit Dix-neuf Vingt 6. onze. 13 dans mon panier neuf 10 Dix. 9 cueillir des cerises Sept. huit. répète et chante παρακάτω σταυρόλεξο γράφοντας στα γαλλικά τους παρακάτω αριθμούς.

indd 19 8/11/2008 2:16:15 μμ . Unité 0 La palette des couleurs bleu vert gris noir blanc jaune rouge rose orange mauve marron Masculin Féminin Singulier / Pluriel Singulier / Pluriel gris grise-s bleu-s ble bleue-s vert-s ver verte-s noir-s noi noire-ss rouge-s rose-s mauve-s Mais: orange marron 19 G1_unite0.

Il est marron. Mais … uleur .De quelle couleu pantalon ? . Quelles couleurs tu remarques dans le tableau du peintre et sculpteur espagnol Pablo Picasso ? – Ποια χρώματα διακρίνεις στον πίνακα του ισπανού ζωγράφου και γλύπτη Πάμπλο Πικάσο. Portrait d’homme – Pablo Picasso Le …………………… le …………………….Quelle est ta co préférée ? . le ……………………. et le…………………… ! PETITS PIÈGES r est ton .C’est le jaune.indd 20 10/11/2008 11:48:48 πμ . 20 G1_unite0.

με: «την Πέμπτη Στα ελληνικά λέ ά: « jeudi ». αλλά στα γαλλικ mardi. v nous mangeons des patates. elle mange des patates. Mets les lettres dans le bon ordre et trouve les jours de la semaine. tu manges des patates. je mange des patates. samedi.indd 21 8/11/2008 2:16:19 μμ . mercredi. ά: « le jeudi ». vendredi. il mange des patates. • Tι άλλο παρατηρ jeudi. alors ils mangent des patates au beurre. Mais le dimanche. αλλά στα γαλλικ Écoute. – Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά και βρες τις μέρες της εβδομάδας RMECDEIR ESMIDA RIAMD RVEDNIDE DNULI CINHDMEA EDJUI ……………… …………… ………… ……………… ………… ……………… …………… 21 G1_unite0. Unité 0 Les jours de la semaine LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE INFOS ! ». vous mangez des patates aussi. 7. με: «κάθε Πέμπτη Στα ελληνικά λέ Lundi. c’est le jour du Seigneur. répète et chante ». είς.

Il / elle est professeur. Tu aimes les croissants. Il / elle parl…… anglais. Tu……………… (aimer) le chocolat ? Vous ……………… (avoir) quel âge ? Oui. nous ……………… (être) espagnols. Nous……………… (avoir) 13 ans. Ils / elles aiment Paris. J’aime le chocolat. Ils / elles ont 5 ans. Ils / elles sont auteurs. 1. j’ ………………(aimer) le chocolat. Nous parl…… chinois. Il / elle aime les crêpes. Nous avons 7 ans. – Μελέτησε τους παραπάνω πίνακες και βάλε τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο. Tu as 9 ans. Tu es chanteur. Tu parl…… espagnol. 2. Observe bien les tableaux ci-dessus et mets les verbes à la personne qui convient. ils ……………… (parler) grec. J’ai 10 ans. 22 G1_unite0.indd 22 8/11/2008 2:16:25 μμ . Vous ……………… (être) espagnols ? Oui. Il / elle a 8 ans. Il ………………(être) français ? Ils ……………… (parler) grec ? Oui. Oui. il ……………… (être) français. Nous sommes acteurs. Complète : – Συμπλήρωσε: PARLER Je parl…… italien. Vous parl…… grec. Nous aimons le tennis. Ζοοm sur la grammaire Les verbes être et avoir Le verbe aimer ETRE AVOIR AIMER Je suis musicien. Vous aimez le hip-hop. Vous avez 6 ans. Vous êtes joueurs de foot. Ils / elles parl…… français.

Αναζητήστε εικόνες (φωτογραφίες. Στη συνέχεια. κάρτες. 23 G1_unite0. Unité 0 Projet Η Γαλλία σε εικόνες! Χωριστείτε σε ομάδες των 4-5 ατόμων.indd 23 8/11/2008 2:16:26 μμ . φτιάξτε ένα κολάζ με το υλικό που έχετε συγκεντρώσει και αναρτήστε το στον τοίχο. απεικονίσεις…) που σας θυμίζουν τη Γαλλία.