You are on page 1of 15

1

PERANCANGAN STRATEGIK
SMK Pantai IB World School
2016 – 2018
VISI MISI NILAI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Kolaboratif; Kepelbagaian;
Sejahtera Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Kecemerlangan; Inovasi;
Memenuhi Aspirasi Negara Integriti; Hormat

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI
Bidang
/
Pegawa
PP
Petunjuk Sasaran Inisiatif/Strategi i
Matlama PM
Prestasi Bertan
t Objektif
Utama ggung-
Strategik
(KPI) jawab
T 20
20 20 20
O 20 20
16 17 19
V 18

1. Meningka Gred 5. 5.2 5.1 5.1 5.0 4.8 1. Meningkatkan kualiti pengurusan dan pembelajaran
Pencapai tkan Purata 40 0 5 0 0 0 murid.
an Pencapaia Mata 1.1. Pelaksanaan Audit Akademik menyeluruh
prestasi n pelajaran 1.2. Pematuhan KPI penandaan & latihan pelajar.
subjek Peperiksa (GPMP) 1.3. Pematuhan kepada MMI
sejarah an Sijil 1.4. Pembelajaran yang terancang & berkesan.
meningk Pelajaran % Murid 10 12 15 20 25 30 1.5. Bengkel & Teknik menjawab soalan
at. Malaysia Memperole .0 % % % % % 1.6. Kemudahan dan khidmat sokongan yang berkualiti.
(SPM) h ‘A-,A,A+’ %. 1.7. Meningkatkan Prestasi Akademik
Dalam 1.8. Mengaplikasi Headcount Akademik
Mata 1.9. Meningkatkan Budaya Membaca dalam kalangan murid-
Pelajaran murid
sejarah 1.10. Meningkatkan motivasi , keyakinan dan
meningkat memberikan pengiktirafan
kepada murid
% Murid
Memperole
h ‘A’ Dalam
Mata 50 60 70 80 90 100
Pelajaran % % % % % %

telegramr.8 Meningkatkan pembudayaan tkan h sekurang.9 Memantapkan kefahaman guru n MYPIB band4 terhadap perubahan sistem terkini. Mempertingkat tahap kompetensi mata guru dalam p&p pelajaran 2. Bimbingan oleh Guru Pakar & guru SAPS 12 15 18 senior 10 % % % 2. 100 100 2.0 % % % % % % % murid memperole h A dalam 2. Membudayakan perkongsian dalam pintar/ kepakaran dengan pelbagai pihak semua 3. Meningkatkan kualiti PdP guru sejarah 2. Pemantapan KBAT dalam PdP 2.Wassap. pelajaran sejarah - - . dengan sekolah ‘ mata luar.3.7 Pemantauan & Penyeliaan guru Meningka memperole 98 99. % murid yang memperole h Band 8 3. Bengkel Bina item % 2. 1 Bidang / Pegawa PP Petunjuk Sasaran Inisiatif/Strategi i Matlama PM Prestasi Bertan t Objektif Utama ggung- Strategik (KPI) jawab T 20 20 20 20 O 20 20 16 17 19 V 18 Meningka sejarah tkan Pencapaia % murid n PT3 lulus sejarah PT3 95 97 98 99 100 100 meningkat . .6 Pelaksanaan coaching & % murid mentoring/PLC yang 2.9 5% % % inovasi dalam P&P Pencapaia kurangnya % 2.1.2.1Kolaboratif program pendidikan critreon .5.

3 Meningkatkan komitmen ahli panatia dalam panatia 2.Meningka tkan 2.1 Meningkatkan kesedaran perlaksanaan sistem kerja yang si Panatia k k k g g berkualiti pengur Cemerla usan ng. 1. Mempertingkat Pengurusan Kewangan dan Akaun prestasi B Am Am Am Ce Ce penguru ai at at at mer me . Membudayakan/Melestarikan sistem pengurusan yang Pencap tkan Fail Panatia B Am Am Am Ce Ce berkualiti aian penguru cemerlang ai at at at me me presta san k Bai Bai Bai rlan rlan 1. 1.Meningka 1.1 Bidang / Pegawa PP Petunjuk Sasaran Inisiatif/Strategi i Matlama PM Prestasi Bertan t Objektif Utama ggung- Strategik (KPI) jawab T 20 20 20 20 O 20 20 16 17 19 V 18 2.2 Meningkatkan kefahaman ahli panatia tentang budaya kerja yang Laporan berkualiti cemerl Kewangan ang Tahunan 1.

stok dan invantori.1Mematuhi SOP kewangan yang ditetapkan.1 Bidang / Pegawa PP Petunjuk Sasaran Inisiatif/Strategi i Matlama PM Prestasi Bertan t Objektif Utama ggung- Strategik (KPI) jawab T 20 20 20 20 O 20 20 16 17 19 V 18 san k Bai Bai Bai . rlan 2.2 Memantapkan pengurusan dokumen dan sistem penyampaian dengan berkaitan kewangan. cekap dan berkesa n . kewang k k k lan g an g 2.

3.00 Pencapaian A Gred Purata Semua murid Modul Kertas 2 Bengkel Kecemerlangan Sejarah SPM SPM tingkatan 4 dan 5 dan 3 A SPM 5 Bengkel Peningkatan Mulai April Pencapaian PT3 Gred Purata Semua murid Modul tingkatan Prestasi PT3 hingga PT3 RM300.Julai RM300. INISIATIF / STRATEGI 1.7 Program Peningkatan Akademik Tempoh/ Program/ Kos/ Output / Pelan Bil Tanggungjawab Hari / KPI Sasaran Projek Sumber Outcome Kontingensi Kekerapan 1 Bengkel menjawab Sepanjang RM900.00 / Pencapaian Gred Purata Semua murid Modul Kertas 2& kertas 2& 3 tahun (mulai PCG/ PIBG ujian bulanan/ Mata tingkatan 4 dan 5 3 Mac 2017) pertengahan/ pelajaran Akhir/ Percubaan 2 Bengkel Kemahiran Sepanjang RM300.00/ Guru dapat Semua guru Semua murid ting Modul Berfikir Aras Tinggi tahun (Mulai PCG/PIBG menerangkan Sejarah dapat 1.2.2 dan 3 plan Tingkatan 1.00 PT3 tingkatan 3 3 . 4 5 Ogos 2017 RM300.00/ Pencapaian Band 7&8 Pelajar tingkatan End product Unit Bengkel Minda 21st Century 2017 PCG/PIBG dalam MYP-IB 1.2 dan 3.4 dan 5 Latihan /Modul (KBAT) Mac 2017) teknik soalan/ menguasai Latihtubi Topikal jawapan KBAT teknik soalan/ dengan tepat jawapan KBAT 3 April . PELAN TAKTIKAL 2016 PANITIA SEJARAH SMk PANTAI Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si 1 KP 14 Jun 2017 Kertas kerja PK PTD Mesyuarat diluluskan GKMP Jawatankuasa: Penyelaras Program . Tanggungjawab : Ketua Panitia/Guru mata pelajaran Tempoh / Hari : 1 hari / 7 Julai 2017 Tempat : Dewan Sekolah/surau Sasaran : Semua murid tingkatan 5 .Membentangkan . Status / Langka Tanggung.7 Program Peningkatan Akademik Nama Program / Projek : Bengkel menjawab kertas 2& 3 Objektif Program / Projek : Memantapkan penguasaan pelajar dalam kertas 2 & 3 bagi menyumbang ke arah peningkatan tahap pencapaian mata pelajaran Sejarah SPM dan seterusnya meningkatkan pencapaian GPMP dalam peperiksaan SPM.00 Sumber : Sumbangan PIBG/PCG Jawatankuasa : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi 1: Naib Pengerusi 2: Penyelaras : Setiausaha : : Semua guru Sejarah Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pengukuhan berkaitan kaedah-kaedah menjawab kertas 2 &3 Sejarah sebagai persiapan menghadapi SPM.PELAN OPERASI 1 : PANITIA SEJARAH SMk Pantai IB World School Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi subjek Sejarah Meningkat.2017 Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM900.Ucapan Pengetua . Strategi : 1.

Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si kertas kerja .Agihan tugas .surat jemputan pelajar tingkatan 5 4 Penyediaan bahan AJK 20-27 Jun Siap untuk Tiada 2017 digunakan 5 Penyediaan tempat dan AJK Siap untuk 5 Julai 2017 Tiada peralatan digunakan Jawatan 6 Pelaksanaan Program Penyelaras Mengikut 7 Julai 2017 kuasa dan Program jadual murid Kajian Penilaian.Perlantikan J/Kuasa .Hal-hal lain Penerangan Semua 2 Taklimat kepada yang Penyelaras 18 Jun 2017 program guru dan terlibat Program disampaikan murid Mempromosikan program: Surat Penyelaras 3 1 Julai 2017 makluman Program . Pelaporan Kefahaman Penyelaras 7 dan Post Mortem 7 Julai 2017 Murid .surat pemberitahuan diedarkan Semua .Pra Murid Program Program dan Post Program PELAN OPERASI 2 : PANITIA SEJARAH SMK Pantai IB World School .Tetapkan tarikh .Anggaran kos . Status / Langka Tanggung.

Strategi : 1. Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si 1 Mesyuarat KP 09 Mac Kertas kerja PK PTD Jawatankuasa: 2017 diluluskan GKMP Penyelaras .7 Program Peningkatan Akademik Nama Program / Projek : Bengkel Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Objektif Program / Projek : Meningkatkan kualiti guru dan pelajar cemerlang agar dapat menyumbang ke arah peningkatan kualiti pencapaian mata pelajaran Sejarah PT3 dan SPM Tanggungjawab : Ketua Panitia/Guru mata pelajaran Tempoh / Hari : Sepanjang tahun (Mulai Mac 2017) Tempat : Kelas masing-masing Sasaran : Semua guru/murid Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM300.Agihan tugas .Membentangkan kertas kerja .Ucapan Pengetua Program .Perlantikan J/Kuasa .Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi Subjek sejarah Meningkat.Menjalankan program Mento-Mentee antara pelajar cemerlang dan pelajar risiko Status / Langka Tanggung.00 Sumber : Sumbangan PIBG/PCG Jawatankuasa : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi 1: Naib Pengerusi 2: Penyelaras : Setiausaha : : Semua guru Sejarah Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pengukuhan berkaitan strategi kemahiran belajar sebagai persiapan menghadapi PT3 dan SPM.Tetapkan tarikh .

Anggaran kos .surat jemputan 4 Penyediaan bahan AJK 18-26 Mac Siap untuk Tiada 2017 digunakan 5 Penyediaan tempat dan AJK 27 Mac Siap untuk Tiada peralatan 2017 digunakan Jawatan 6 Pelaksanaan Program Penyelaras 28 – 29 Mac Keakuran kuasa dan Program 2017 jadual murid Kajian Penilaian. Pelaporan 31 Julai Kefahaman Penyelaras 7 dan Post Mortem 2017 Murid .Pra Murid Program Program 31 Okt.surat pemberitahuan Program 2017 dan JK PIBG diedarkan .2017 dan Post Program PELAN OPERASI 3 : PANITIA SEJARAH SMK PANTAI IB WORLD SCHOOL Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi .Hal-hal lain Penerangan Semua 2 Taklimat kepada yang Penyelaras 15 Mac program guru dan terlibat Program 2017 disampaikan murid Mempromosikan program: Surat Penyelaras 17 Mac Pengerusi 3 makluman . Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si . Status / Langka Tanggung.

Perlantikan J/Kuasa Program .Agihan tugas .Anggaran kos .Membentangkan 1 3 Apr 2017 Kertas kerja GKMP kertas kerja KP diluluskan Penyelaras .Hal-hal lain Penerangan Semua 2 Taklimat kepada yang Penyelaras 4 Apr 2017 program guru dan terlibat Program disampaikan murid . 2 dan 3 Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM300. oleh semua murid. Strategi : Program Peningkatan Akademik Nama Program / Projek : Bengkel Minda 21st Century Tingkatan 1 & 2 Objektif Program / Projek : Meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam KSSM dan PT3 Tanggungjawab : Ketua Panitia /Guru mata pelajaran Tempoh / Hari : Sepanjang tahun (Mulai April 2017) Tempat : Kelas pelajar Sasaran : Semua pelajar tingkatan 1. Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si Mesyuarat Jawatankuasa: .Ucapan Pengetua PK PTD .00(Riso) Sumber : Sumbangan PIBG/PCG Jawatankuasa : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi 1: Naib Pengerusi 2: Penyelaras : Setiausaha : : Semua guru Sejarah Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi peluang membuat kajian lapangan dan kerja kursus sebagai persiapan menghadapi PT3 dan KSSM. Status / Langka Tanggung.Tetapkan tarikh .

Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si Mempromosikan program: Surat Penyelaras Pengerusi 3 5 Apr 2017 makluman . Pelaporan dan Kefahaman Penyelaras 7 dan Post Mortem sepanjang Murid .Pra Murid Program Program tahun dan Post Program PELAN OPERASI 5 : PANITIA SEJARAH SMK PANTAI IB WORLD SCHOOL Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi Sejarah mencapai A Meningkat dalam SPM.surat pemberitahuan Program dan JK PIBG diedarkan .surat jemputan 4 Penyediaan bahan AJK 6-7 Apr Siap untuk Tiada 2017 digunakan 5 Penyediaan tempat dan AJK 13 Apr Siap untuk Tiada peralatan 2017 digunakan Jawatan 6 Pelaksanaan Program Penyelaras 17 – 18 Apr Keakuran kuasa dan Program 2017 jadual murid 20 Apr 2017 Kajian Penilaian. Strategi : 1. Status / Langka Tanggung.7 Program Peningkatan Akademik Nama Program / Projek : Bengkel Kecemerlangan SEJARAH A SPM .

Hal-hal lain Penerangan Semua 2 Taklimat kepada yang Penyelaras 28 Julai program guru dan terlibat Program 2017 disampaikan murid 3 Mempromosikan Penyelaras 29 Feb Surat Pengerusi program: Program 2017 makluman dan JK PIBG diedarkan . Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si Mesyuarat Jawatankuasa: .surat pemberitahuan .Agihan tugas .Perlantikan J/Kuasa Program .5 /murid 3 kelas cemerlang Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM300.Membentangkan 27 Julai 1 Kertas kerja GKMP kertas kerja KP 2017 diluluskan Penyelaras . Status / Langka Tanggung.Tetapkan tarikh .00 Sumber : Sumbangan PIBG/PCG Jawatankuasa : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi 1: Naib Pengerusi 2: Penyelaras : Setiausaha : : Semua guru Sejarah Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pengukuhan berkaitan kaedah-kaedah menjawab kertas 2 dan 3 Sejarah sebagai persiapan menghadapi SPM secara berterusan.Ucapan Pengetua PK PTD .Objektif Program / Projek : Meningkatkan kualiti guru dan pelajar cemerlang agar dapat menyumbang ke arah peningkatan kualiti pencapaian mata pelajaran Sejarah SPM Tanggungjawab : Ketua Panitia/Guru mata pelajaran Tempoh / Hari : 1 hari / 5 Ogos 2017 Tempat : Surau/dewan sekolah Sasaran : Semua guru T.Anggaran kos .

Strategi : 1. Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si .7 Program Peningkatan Akademik Nama Program / Projek : Bengkel Peningkatan Prestasi PT3 Objektif Program / Projek : Meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam PT3 .Pra Murid Program 2017 Program dan Post Program PELAN OPERASI 6 : PANITIA SEJARAH SMK PANTAI IB WORLD SCHOOL Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid. Pelaporan Kefahaman Penyelaras 18 Mac 7 dan Post Mortem Murid . Status / Langka Tanggung.surat jemputan 4 Penyediaan bahan AJK 20-25 Feb Siap untuk Tiada 2017 digunakan 5 Penyediaan tempat dan AJK 11 Mac Siap untuk Tiada peralatan 2017 digunakan Jawatan 6 Pelaksanaan Program Penyelaras 12 Mac Keakuran kuasa dan Program 2017 jadual murid Kajian Penilaian.

Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si Mesyuarat Jawatankuasa: .Perlantikan J/Kuasa Program .Ucapan Pengetua PK PTD .Tetapkan tarikh .00( riso & bayaran penceramah) Sumber : Sumbangan PIBG/PCG Jawatankuasa : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi 1: Naib Pengerusi 2: Penyelaras : Setiausaha : : Semua guru Sejarah Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi peluang membuat kajian lapangan dan kerja kursus sebagai persiapan menghadapi PT3.surat jemputan 4 Penyediaan bahan AJK 8-9 Apr Siap untuk Tiada 2017 digunakan 5 Penyediaan tempat dan AJK 12 Apr Siap untuk Tiada peralatan 2017 digunakan .Anggaran kos .Membentangkan 1 2 Apr 2017 Kertas kerja GKMP kertas kerja KP diluluskan Penyelaras .Tanggungjawab : Ketua Panitia /Guru mata pelajaran Tempoh / Hari : Sepanjang tahun hingga PT3(Mulai April 2017) Tempat : Kelas pelajar Sasaran : Semua pelajar tingkatan 3 Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM300. Status / Langka Tanggung.Agihan tugas .Hal-hal lain Penerangan Semua 2 Taklimat kepada yang Penyelaras 3 Apr 2017 program guru dan terlibat Program disampaikan murid Mempromosikan program: Surat Penyelaras Pengerusi 3 6 Apr 2017 makluman .surat pemberitahuan Program dan JK PIBG diedarkan .

Status / Langka Tanggung. Pelaporan Kefahaman Penyelaras sepanjang 7 dan Post Mortem Murid . Tarikh Pelan Proses Kerja KPI Sasaran h jawab Jangkaan Kontigen si Jawatan 6 Pelaksanaan Program Penyelaras 13 – 14 Apr Keakuran kuasa dan Program 2017 jadual murid 20-21Apr Kajian 2017 dan Penilaian.Pra Murid Program tahun Program dan Post hingga PT3 Program .