You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 (KSSM)
TAHUN 2017
MINGGU
BULAN

BIDANG/ TAJUK/
TARIKH STANDARD OBJEKTIF/AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN
JANUARI

Objektif :
PENGENALAN KEPADA SUKATAN PELAJARAN PSV TING 1 KSSM
01/01/17 – PROGRAM JAMPI
1
05/01/17
Aktiviti : Free Drawing.

Pengenalan kepada portfolio dan kepentingan portfolio dalam PSV.

Aktiviti :
08/01/17– Pengenalan kepada Aras 1: Jenis-jenis portfolio dan kepentingannya dalam PSV.
2
12/01/17 portfolio Aras 2 : Pengenalan kepada kraf buku dan cara menghasilkan buku sketch
menggunakan teknik jahitan tangan.
Aras 3 :Kraf Buku: Projek menghasilkan portfolio @ buku sketch buatan tangan

3 15/01/17 – Bidang : Objektif :
19/01/17 Sejarah dan Apresiasi 1. Menggalurkan Sejarah Perkembangan Seni Visual di Malaysia dan
Seni Visal Kepentingannya
2. Mengenalpasti tokoh, karya dan sumbangan.
Tajuk :
Perkembangan Seni
Lukis dan Seni Reka Murid boleh:
di Malaysia 1.Menggalurkan perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia
Seni Halus Seni Reka Seni Kraf
Standard i. Sejarah dan i. Sejarah dan i. Bidang
Kandungan: perkembangan perkembangan ii. Adiguru dan Produk
Persepsi Seni ii. Tokoh dan karya ii. Tokoh dan karya iii. Institusi:
iii. Pertubuhan dan iii. Pertubuhan dan a. Kraftangan Malaysia

Foto / tayangan slaid/ Video/ Lembaran Kerja 2. Pengagihan kumpulan Aras 2: 1. Pelajar akan berbincang dalam kumpulan dan membuat portfolio. Institusi Seni iv. tokoh. Menjelaskan peranan Institusi Seni Visual di Malaysia konsep melalui 2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek pelbagai sumber dan Bahasa Seni Visual teknologi dalam 3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya penjanaan tugasan . Objektif : 26/01/17 -Menjana idea dalam tugasan perkembangan seni visual di Malaysia Standard -Menjana hasil persembahan portfolio Kandungan: Ekspresi Seni Murid boleh: Penzahiran idea dan 1. Institusi Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia Aktiviti : Aras 1: 1. Institut Kraf Negara Perkembangan Seni iv. Pemahaman terhadap persatuan persatuan b. sumbangan dan peranan institusi dengan Eksplorasi Seni menggunakan pendekatan brainstorming. Mencari maklumat menggunakan rujukan bahan internet/ buku teks PSV Aktiviti : Standard Aras 2: Kandungan: Membuat kajian tentang sejarah. Sesi penerangan dan perbincangan menggunakan: . Eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber bagi pengukuhan pemahaman terhadap Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia 4 22/01/17 – Sambungan .

2017) 05/02/17 – 6 9/02/17 UJIAN 1 7 12/02/17 – Bidang : Objektif : 16/02/17 Bahasa Seni Visual 1. Tajuk : Garisan objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik Standard Murid boleh: Kandungan: 1. Eksplorasi dan aplikasi unsur seni Aktiviti : bagi pengukuhan Aras 1: pemahaman terhadap 1.. jenis dan fungsi rupa 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi Eksplorasi Seni dengan pelbagai teknik.Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet .1.Peta Pemikiran / Artist Book / Poster Standard Aras 3: Kandungan: 1.Tayangan multimedia Bahasa Seni Visual 2. Menyatakan fungsi garisan 4. Mengenalpasti jenis garisan pada: Alam semulajadi / Objek buatan manusia / Pemahaman terhadap Karya seni visual Bahasa Seni Visual 3. Membentangkan hasil dokumentasi (gallery walk) . Membuat kritikan dan apresiasi terhadap kajian.2017 hingga 4.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang garisan yang diperolehi daripada: . Meniru karya tokoh menggunakan Pendekatan Memesis (Peniruan) Apresiasi Seni Aktiviti : Penghayatan terhadap Aras 3: hasil karya Seni Visual 1. . Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi. FEBRUARI 29/01/17 – 5 02/02/17 (28. Memahami definisi garisan Persepsi Seni 2. Aktiviti : Aras 2: Menghasilkan dokumentasi berdasarkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk: Sambungan . Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi.2.

Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan pada alam semulajadi Eksplorasi Seni dengan pelbagai teknik. I Wonder) 2.Tayangan multimedia Bahasa Seni Visual 2. Memahami definisi jalinan Persepsi Seni 2. Menyatakan fungsi jalinan 4. Menjana idea produk bersesuaian gabungan garisan dan jalinan (art infusion). I Think.Melakar jenis garisan yang terdapat pada subjek kajian Bidang : Objektif : Bahasa Seni Visual 1. Tajuk : Jalinan objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik Standard Murid boleh: Kandungan: 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi.Meneroka jenis dan fungsi garisan yang terdapat pada alam semulajadi (I See. jenis dan fungsi rupa 2.Melakar jenis jalinan yang terdapat pada subjek kajian Aras 3: 1. Eksplorasi dan aplikasi unsur seni Aktiviti : 19/02/17 – bagi pengukuhan Aras 1: 8 23/02/17 pemahaman terhadap 1.Meneroka. Mengenalpasti jenis jalinan pada: Alam semulajadi / Objek buatan manusia / Pemahaman terhadap Karya seni visual Bahasa Seni Visual 3. mengumpul dan mengelas jenis dan fungsi jalinan yang terdapat pada alam semulajadi 2. (Number Head Together) 2. 3. MA 9 26/02/17 – Bidang : Objektif : . Aras 2: Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor) 1. Membanding beza antara garisan dan jalinan.Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet Aras 2: Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor) 1. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semulajadi.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang jalinan yang diperolehi daripada: .

Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan & jalinan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea . Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan & Pemikiran Seni Visual jalinan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif Tajuk : . Kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic Eksplorasi Seni 4. Kaedah . Proses Eksplorasi dan 5. Peranan . Tajuk : Designomic 2. Mencerakinkan proses Komponen (Designomic) . Tujuan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya 3.Teknik (Konvensional & designomic Kontemporari (TMK) ) Aktiviti : Aras 1: 1. bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman pembentukan dan designomic perkembangan 7. Menghuraikan secara visual. Meneroka kaedah penjanaan designomic 02/03/17 aplikasi kaedah 6. kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic. Definisi designomic pembentukan karya 2. Memberi penerangan atau pernyataan dengan menumpukan kepada aspek designomic (keusahawanan dalam bidang seni halus. seni reka dan seni kraf) melalui Peta Pemikiran Aras 2: 1. Teori Designomic : Definisi . tujuan. Mengumpulkan maklumat dalam bentuk foto/contoh produk berkaitan konsep designomic dalam ketiga-tiga bidang iaitu seni halus. Meneroka kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic dalam proses pembentukan karya.Designomic 1. seni reka dan seni kraf 10 05/03/17 – Bidang : Objektif : 9/03/17 Bahasa Seni Visual & 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi.C Pemikiran Seni Visual 1.Garisan & Jalinan Murid boleh: . Standard Kandungan: Persepsi Seni Pemahaman terhadap Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan hasil dapatan dari buku teks teori designomic mengenai: dalam proses 1.

Menghasilkan produk art infusion: melalui pelbagai Produk : Mug/ kulit buku/ beg/ penanda buku/ arca / Kraf (Aksesori) dll sumber dan teknologi Teknik : Garisan & jalinan melalui Lukisan / Doodle Art / Pualaman / Kolaj/ dalam penjanaan Quilling / Tiupan dan Corak Buih Sabun tugasan Bidang : Objektif : Bahasa Seni Visual & 1.Garisan & Jalinan 1. Mempamerkan. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya 11 Standard 16/03/17 Kandungan: Aktiviti : Aras 3: Apresiasi Seni 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi. Pameran hasil karya (gallery walk). objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik Standard Murid boleh: . 18/03/17 – CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 26/03/17 Tugasan cuti sekolah : Pelajar mencari maklumat berkaitan subject matter DINOSAUR. Standard secara kreatif (membuat gambaran mental & menjana idea) Kandungan: 2. Tajuk : Murid boleh: .Designomic 2. Ekspresi Seni Aktiviti : Penzahiran idea dan Aras 3: konsep 1. Penghayatan terhadap  Pelajar membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang dipamerkan hasil karya Seni Visual  Pelajar mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya  Pelajar membuat penaakulan induktif dan deduktif mengenai kebolehpasaran produk ciptaan sendiri/rakan. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya (mereka cipta). Art talk . 13 26/03/17 – Bidang : Objektif : (kajian subject 30/03/17 Bahasa Seni Visual 1. jenis dan fungsi rupa & matter bentuk Dinasour) Tajuk : Rupa & 2. Mempamerkan hasil karya . Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa & bentuk pada alam Bentuk semulajadi. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual 12/03/17 – 3. menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam Pemikiran Seni Visual penghasilan karya.

Media : kering 14 02/04/17 – Bidang : Objektif : (kajian subject 06/04/17 Bahasa Seni Visual 1.Meneroka jenis dan fungsi rupa & bentuk yang terdapat pada alam semulajadi (I See. 1.Melakar jenis rupa & bentuk pada objek alam dan buatan manusia menggunakan teknik contour drawing. Menyatakan fungsi kontra dan penegasan Bahasa Seni Visual 4.Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet bagi pengukuhan pemahaman terhadap Aras 2: Bahasa Seni Visual Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor) 1. I Wonder) 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur kontra dan penegasan pada alam . Memahami definisi kontra dan penegasan Kandungan: 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa & bentuk pada alam Kandungan: semulajadi dengan pelbagai teknik. Mengenalpasti jenis rupa & bentuk pada: Alam semulajadi / Objek buatan manusia / Karya seni visual 3. I Think. jenis dan fungsi kontra dan matter APRIL penegasan Dinasour) Tajuk : 2.Tayangan multimedia Eksplorasi Seni 2. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi.Penegasan Murid boleh: Standard 1. Menyatakan fungsi rupa & bentuk 4. Eksplorasi Seni Eksplorasi dan Aktiviti : aplikasi unsur seni Aras 1: bagi pengukuhan 1. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur kontra dan penegasan pada alam semulajadi dengan pelbagai teknik. objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik .Tayangan multimedia . Memahami definisi rupa & bentuk 2.Kontra semulajadi. Mengenalpasti jenis kontra dan penegasan pada: Alam semulajadi / Objek buatan Persepsi Seni manusia / Karya seni visual Pemahaman terhadap 3. Persepsi Seni Pemahaman terhadap Aktiviti : Bahasa Seni Visual Aras 1: 1.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi Eksplorasi dan daripada: aplikasi unsur seni .

Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa. Tajuk : Murid boleh: .Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet Aras 2: Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor) 1.Rupa & Bentuk 1.Kontra & Penegasan 2.Designomic kontra dan penegasan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif (membuat gambaran mental & menjana idea) 9/04/17 – 15 Standard 2. .Membanding beza kontra dan penegasan pada objek alam dan buatan manusia melalui pemerhatian dan perbincangan (brainstorming). Mempamerkan hasil karya . Menghasilkan produk art infusion (subject matter Dinasour): konsep melalui Produk : Kad pop-up / kulit buku / Paper cut out/ Penanda buku/ Kraf pelbagai sumber dan (tanglung) / arca relief / dll teknologi dalam Teknik : Lukisan 3D / Catan / Doodle Art / Pualaman / Kolaj/ Quilling / Tiupan penjanaan tugasan dan Corak Buih Sabun / Binaan / dll 16 16/04/17 – Bidang : Objektif : 20/04/17 Bahasa Seni Visual & 1. pemahaman terhadap 2. I Think. 13/04/17 Kandungan: Aktiviti : Ekspresi Seni Aras 3: Penzahiran idea dan 1.Kontra & Penegasan 1. bentuk. Mempamerkan. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek . Bidang : Objektif : Bahasa Seni Visual & 1. menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam Pemikiran Seni Visual penghasilan karya. I Wonder) 2. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa. bentuk.Meneroka jenis dan fungsi kontra dan penegasan yang terdapat pada alam semulajadi (I See. Pemikiran Seni Visual kontra dan penegasan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi Bahasa Seni Visual daripada: .Rupa & Bentuk Murid boleh: . Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya (mereka cipta). Tajuk : .

Tayangan multimedia Bahasa Seni Visual 2.Warna dan harmoni semulajadi. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna & harmoni pada alam Eksplorasi Seni semulajadi dengan pelbagai teknik. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna & harmoni pada alam .Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet Aras 2: Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor) 1. I Think. Persepsi Seni 2. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya Standard Kandungan: Aktiviti : Aras 3: Apresiasi Seni 1. Menyatakan fungsi warna & harmoni. jenis dan fungsi warna & harmoni. Pameran hasil karya (gallery walk). Penghayatan terhadap  Pelajar membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang dipamerkan hasil karya Seni Visual  Pelajar mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya  Pelajar membuat penaakulan induktif dan deduktif mengenai kebolehpasaran produk ciptaan sendiri/rakan. Memahami definisi warna & harmoni. Mengenalpasti jenis warna & harmoni pada: Alam semulajadi / Objek buatan Pemahaman terhadap manusia / Karya seni visual Bahasa Seni Visual 3. 17 23/04/17 – Bidang : Objektif : 27/04/17 Bahasa Seni Visual 1. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi. 4. . Eksplorasi dan aplikasi unsur seni Aktiviti : bagi pengukuhan Aras 1: pemahaman terhadap 1.Meneroka jenis dan fungsi warna & harmoni yang terdapat pada alam semulajadi. ton warna dan suhu warna secara berkumpulan (railway . Tajuk : 2.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang warna & harmoni yang diperolehi daripada: .Designomic Bahasa Seni Visual. (I See. I Wonder) 2. 3. Art talk .Menghasilkan roda warna. objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik Standard Murid boleh: Kandungan: 1.

Bidang : Objektif : Hari Pekerja Bahasa Seni Visual 1. Mengenalpasti jenis ruang dan irama & pergerakan pada: Alam semulajadi / Objek Pemahaman terhadap buatan manusia / Karya seni visual Bahasa Seni Visual 3. Persepsi Seni 2. Tajuk : 2.MEI station) .Ruang dan Irama & pada alam semulajadi. 30/04/17 – Eksplorasi dan 18 04/05/17 aplikasi unsur seni Aktiviti : bagi pengukuhan Aras 1: pemahaman terhadap 1. 19 07/05/17– Bidang : Objektif : Hari Wesak 11/05/17 Bahasa Seni Visual & 1. ruang dan irama & pergerakan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan kreatif. (I See. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dan irama & pergerakan Eksplorasi Seni pada alam semulajadi dengan pelbagai teknik.Tayangan multimedia Bahasa Seni Visual 2. 10/05/2017 Pemikiran Seni Visual harmoni. Tajuk : . Menyatakan fungsi ruang dan irama & pergerakan.Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet Aras 2: Kembara Visual Pereka Muda (aktiviti outdoor) 1. I Think. I Wonder) Aras 3: 1. objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai pergerakan teknik Standard Murid boleh: Kandungan: 1. jenis dan fungsi ruang dan 01/05/2017 irama & pergerakan. Memahami definisi ruang dan irama & pergerakan.Menghasilkan lukisan/ catan/ arca perspektif secara berkumpulan. Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dan irama & pergerakan .Warna dan harmoni Murid boleh: .Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang ruang dan irama & pergerakan yang diperolehi daripada: .Meneroka jenis dan fungsi ruang dan irama & pergerakan yang terdapat pada alam semulajadi. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna. 4.

Mengaplikasikan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya 4. Teknik (Konvensional & Eksplorasi dan aplikasi Kontemporari (TMK) ) kaedah pembentukan dan perkembangan Aktiviti : tema dan mesej Aras 1: 1. Mencerakinkan proses : Komponen (Tema & Mesej) . . Menjana dan mengapresiasi tugasan Standard Kandungan: Murid boleh menjelaskan melalui perbincangan tentang: Persepsi Seni 1. ruang dan irama & pergerakan untuk menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif (membuat gambaran mental & Standard menjana idea) Kandungan: 2. Kaedah.Menghasilkan peta I-Think maklumat tentang rupa & bentuk yang diperolehi daripada: . Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna. Proses dalam proses 5. belon panas) secara teknologi dalam berkumpulan: penjanaan tugasan Produk : Hiasan dinding berbingkai berkonsep perspektif.Ruang dan Irama & 1. Peranan. Ekspresi Seni Penzahiran idea dan Aktiviti : konsep melalui Aras 3: pelbagai sumber dan 1. Menghuraikan secara visual. Menghasilkan produk arca dinding (subject matter Dinasour. tujuan. Teori tema dan mesej : Definisi.Tema dan Mesej 3. kaedah pembentukan 18/05/17 dan proses perkembangan tema dan mesej Tajuk : 2. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi. pergerakan harmoni. bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman terhadap tema dan mesej Eksplorasi Seni 7. Tujuan aplikasi tema dan mesej dalam proses pembentukan karya Pemahaman terhadap 3. Teknik : Lukisan 3D / Catan / Doodle Art / Pualaman / Kolaj/ Quilling / Tiupan dan Corak Buih Sabun / Binaan / dll 20 22/05/17 – Bidang : Objektif : 14/05/17 – 26/05/17 Pemikiran Seni Visual 1. Meneroka kaedah penjanaan tema dan mesej dalam proses pembentukan karya . Definisi tema dan mesej 2. Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya (mereka cipta). Kaedah pembentukan dan proses perkembangan tema dan mesej teori tema dan mesej 4. Meneroka kaedah penjanaan tema dan mesej pembentukan karya 6.

motif dan konsep) .Idea. Meneroka kaedah penjanaan idea. . Teknik Penzahiran idea dan (Konvensional & Kontemporari (TMK) ) konsep melalui pelbagai Aktiviti : sumber dan teknologi Aras 3: dalam penjanaan tugasan Tugasan berkumpulan: 1. . motif dan konsep dalam proses pembentukan karya. Tajuk : . 21- 21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 25/05/17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN Keputeraan 22 27//05/17 – Yang DiPertuan & JUN 10/06/17 Tugasan cuti sekolah : Pelajar mengkaji media dan teknik clay art & papier mache Agong 23 06/06/2016 24 11/06/17– Bidang : Objektif : 15/06/17 Pemikiran Seni Visual 1. 2.Designomic 2. menjana idea dan mereka cipta olahan arca berdasarkan subject matter dinasour dan landskap dalam kumpulan. motif dan konsep Ekspresi Seni 3. I Think. Menganalisa tema dan mesej yang ditonjolkan dalam subject matter karya terpilih (I See. Menghuraikan secara visual. alat dan bahan yang sesuai untuk penghasilan Dinasour Park. bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman terhadap idea.Membentangkan idea dan konsep dan cara penghasilan produk.Sumbang Saran / Soal Jawab / Perbincangan / Nota Anekdot/ buku teks/ internet Aras 2: Project Miniature Landscap (Dinasour Park) 1. alat dan bahan. I Wonder) 2. (Brainstorming. (Group discussion & assesment) . Mencerakinkan proses : Komponen (idea. Membuat gambaran mental.Meneroka media. Motif dan Murid boleh : Konsep 1. Meneroka kaedah penghasilan produk. Number head together). media.

motif dan konsep 26 25-29/6/17 konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi Aktiviti : dalam penjanaan Aras 3: tugasan Tugasan berkumpulan: 1. media. Meneroka kaedah penjanaan idea.JULAI Sambungan Objektif : 1.Meneroka kaedah penghasilan produk.Mereka cipta Dinasour Park. Meneroka kaedah penjanaan idea. Dinasour Park Murid boleh : 1.Menghuraikan secara visual. bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman Penzahiran idea dan terhadap idea.Menghuraikan secara visual. Dinasour Park Murid boleh : 1. motif dan konsep dalam proses pembentukan Penghasilan karya. Meneroka kaedah penjanaan idea. motif dan konsep 18/06/17 – 25 konsep 22/06/17 melalui pelbagai sumber dan teknologi Aktiviti : dalam penjanaan Aras 3: tugasan Tugasan berkumpulan: 1. 27 2-6/7/17 Sambungan Objektif : 3. motif dan konsep dalam proses pembentukan Penghasilan karya.Mereka cipta Dinasour Park. alat dan bahan. media. Sambungan Objektif : 2. Ekspresi Seni 2. Ekspresi Seni 2. alat dan bahan.Meneroka kaedah penghasilan produk. motif dan konsep dalam proses pembentukan . bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman Penzahiran idea dan terhadap idea.

Menghuraikan secara visual. 13/08/17 – Bidang : Objektif : 33 17/08/17 Pemikiran Seni Visual 1. motif dan konsep dalam proses pembentukan 16/07/17 – Penghasilan karya.Mereka cipta Dinasour Park. media. Ekspresi Seni 2. menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam 34 20/08/17 – penghasilan karya. Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek .Tema & Mesej Murid boleh: . motif dan konsep 03/08/17 konsep melalui pelbagai Aktiviti : sumber dan teknologi Aras 3: 06/08/17 – dalam penjanaan 32 10/08/17 tugasan Tugasan berkumpulan: 1. Mempamerkan hasil karya Konsep 2. bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman Penzahiran idea dan terhadap idea. media. Penghasilan karya.Menghuraikan secara visual. Dinasour Park Murid boleh : 1. alat dan bahan. alat dan bahan.Meneroka kaedah penghasilan produk.Meneroka kaedah penghasilan produk. 27/07/17 0GOS 30/07/17 – Ekspresi Seni 2. 29 20/07/17 Dinasour Park 23/07/17 – Murid boleh : 30 1. 24/08/17 Tajuk : . bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman 31 Penzahiran idea dan terhadap idea. Motif & 1. Meneroka kaedah penjanaan idea.Idea. motif dan konsep konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi Aktiviti : dalam penjanaan Aras 3: tugasan Tugasan berkumpulan: 1. Mempamerkan.Mereka cipta Dinasour Park. 9/07/17 – Sambungan Objektif : 28 13/07/17 4.

. Kandungan: Hari Kebangsaan 25/08/17 – 31/08/2017 35 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 03/09/17 Hari Raya Haji 01/09/2017 03/09/17 – SEPT. 36 Fun Art for Sale Keychain making ( clay art / 07/09/17 10/09/17 – 37 Fun Art for Sale Typography ( sign art. 3. Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya Aktiviti : Aras 3: 1. 14/09/17 Cuti Awal 17/09/17 – 38 Fun Art for Sale Art on canvas : Melted Crayon Muharam 21/09/17 22/10/2017 PAT Ting 4 24/09/17 – Pameran Seni Terbuka & Jualan Seni (Art Expo) bermula 39 Penghayatan Seni 28 /09/17 Tema : “Art Explode” 26/09 – 20/10/2017 OKTO 01/10/17 – 40 PBS Kemaskini Perekodan PBS PSV Ting 1 BER 05/10/17 PAT KP. Art talk . T1.T2 08/10/17 – 41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017 10/10 – 12/10/17 18/10/2017 42 15/10/17 Aktiviti Pasca Peperiksaan : Fun Art for Sale Hari – 19/10/17 Deepavali . watercolor calligraphy. Pameran hasil karya (gallery walk).Designomic  Pelajar membuat pemerhatian terhadap hasil karya yang dipamerkan (Perbentangan  Pelajar mengemukakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya Kumpulan)  Pelajar membuat penaakulan induktif dan deduktif mengenai kebolehpasaran Standard produk ciptaan sendiri/rakan. Bahasa Seni Visual.

.. 19/10/2017 22/10/17 – 43 Aktiviti Pasca Peperiksaan : Fun Art for Sale 26/10/17 29/10/17 – 44 Aktiviti Pasca Peperiksaan : Fun Art for Sale 02/11/17 05/11/17 – SPM / STPM 2016 45 9/11/17 12/11/17 – SPM / STPM 2016 NOVE 46 16/11/17 MBER 19/11/17 – SPM / STPM 2016 47 23 /11/17 SPM / STPM 2016 CUTI AKHIR TAHUN DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH: …………. ................................... ISMAIL Guru Pendidikan Seni Visual ...................................... ROSENIZA BINTI HJ..........................