You are on page 1of 12

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
SPECIALIZAREA: ECONOMIA COMERŢULUI,
TURISMULUI ŞI SERVICIILOR I.D.

TEHNICA OPERAȚIUNILOR BANCARE
CREDITE DE CONSUM STUDIU DE CAZ COMPARATIV

1

Este elementul de bază în funcţie de care banca va acorda creditul. Angajamentul de resituire a creditului – constituie un element esenţial al raportului dintre debitor şi creditor. Creditul și elementele sale Caracteristică esenţială a creditului o reprezintă înlocuirea unei plăţi imediate cu o promisiune de plată la o dată ulterioară numită scadenta.creditul că formă a relaţiilor de schimb. Există mai multe concepţii privind elemental fundamental în definirea crediului. Cluj-Napoca 2001. respectiv către viitorul debitor.creditul că încredere. sau de către creditor. acestea sunt reprezentate de către: Creditor – banca ce acordă creditul Debitor . 1 Pavel V. 2. 3. Fără acest angajament practic relaţia de credit dispare.creditul că expresie a relaţiilor de distribuire. Elementele creditului Raportul de creditare. iar rambursarea se face tot în moneda.Deşi moneda nu este prezentă în momentul creditării datorită promisiunii de plată.se exprimă în monedă. 74 2 . 2. beneficiarul creditului. luat în general.beneficiarul creditului Debitorul poate fi: persoană juridică Persoană juridică Statul Raportul de credit implică mobilizarea resurselor băneşti aflate în momentul respectiv disponibile în economie şi redistribuirea acestora către sfera de activitate din economie unde se înregistrează deficit de resurse. 1. p. implică existenţa în mod obligatoriu a următoarelor elemente:1 Părţile contractante Angajamentul de restituire a creditului Termenul de rambursare Costul creditului 1) Părţile contractante.Creditul este deci aşteptarea unei cantităţi de monedă rezultă creditarea este un act care se desfăşoară în timp.dintre care trei sunt importante: 1. Ungureanu “Banking produse şi servicii bancare” Editura Dacia. indiferent de caracteristicile creditului acordat. El reprezintă manifestarea pricipiului de bază al creditării şi anume rambursare fondurilor avansate de către bancă ( în cazul creditului bancar).

gajul. juridice: forma juridică. care nu este în măsură să satisfacă cererile titularilor de depozite. . Este important de menţionat că prevenirea riscului este strict legată de procedurile de garantare a împrumutului. legăturile juridice cu alte întreprinderi. Gajarea poate avea loc cu sau fără deposedare. . proprietate a debitorului atât timp cât el n-a fost achitat integral. în cazul vânzării bunului ce reprezintă garanţia) . de a cere executarea mulţi garanţii. în scopul unei ferme gestiuni a fondurilor ce îi sunt încredinţate. ipoteca şi privilegiul. a) dreptul de reţinere – asigură creditorului posibilitatea de a reţine un bun corporal. Efectele negative ale unei asemenea situaţii care afectează major pe deponent profit prevenite prin administrarea judicioasă a depozitelor şi creditelor de către bănci: angajarea de credite pe baza hârtiilor de valoare. îndatorarea existentă. mobilizarea efectelor (la piaţa monetară). are în virtutea gajării. din cauza unei gestiuni nereuşite a creditelor acordate. să răspundă numai pentru partea sa. Apare necesitatea. în cazul în care debitorul este în incapacitate. garanţia personală – este angajamentul luat de o terţă persoană de a plăti. iar creanţa trebuie să fie certă şi exigibilă b) gajarea este actul prin care debitorul remite creditorului un bun în garanţia creditorului. anumite drepturi: . Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiţii: bunul corporal deţinut de creditor să aibă o legătură cu creanţa. umane: competenţă. b) Riscul de imobilizare – survine la bancă sau la deţinătorul de depozite. gajul. Creditorul titular al gajului. moralitate . În raportul de credit riscurile probabile sunt: a) Riscul de nerambursare – constă în probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de plată datorită conjucturii dificultăţilor sectoriale sau dificultăţilor împrumutătorului. de urmărire (dacă se schimbă proprietarul) 3 . garantul are dreptul de a discuta asupra îndeplinirii obligaţiei sale. În cazul garanţiei simple. Pentru prevederea riscului trebuie să se analizeze temeinic împrumutătorul prin prisma cerinţelor respectării raportului de credit sub diverse aspecte: . capacitatea de rambursare . prin rescont şi alte operaţiuni. economice: situaţia internaţională. garanţiile reale – cuprind reţinerea. de preferinţă (de a fi plătit înaintea altora. Totodată angajamentul de restituire presupune riscuri şi necesită adesea angajarea unei garanţii. ca bancherul să-şi întărească poziţia sa de creditor prin garanţii personale sau reale.

dobânda se stabileşte de Consiliul de Administraţie al fiecărei bănci. Indiferent de forma sa: fixă sau variabilă. Reprezintă un al element al creditului. 4. 3. Ipoteca poate fi legală (prevăzută de lege). în acest moment în aproape toate cazurile dobânda este fluctuantă. Costul creditului. convenită (consimţită prin contract) sau judiciară (acordată de organele judecătoreşti). În principiu. de a avea prioritate în a fi plătiţi atunci când dispune de o garanţie asupra unei părţi sau asupra totalităţii patrimoniului debitorului. În acest din urmă caz. Există o mare varietate de scadenţe de creditare: de la termene foarte scurte ( 24 de ore temen practicat de regulă pentru pentru creditele pe piaţa interbancară) şi până la termene de 30 . unităţile teritoriale au posibilitatea de a utiliza şi alte rate ale dobânzii în funcţie de situaţiile concrete întâlnite în momentul creditării. 4 . Termenul de rambursare – reprezintă o altă caracteristică a creditului.50 ani (în soluţii recente – pe plan internaţional) pentru împrumuturi privind construcţiile de locuinţe. menţionată în contractul de credit. După părerea noastră decizia creditorului trebuie să se întemeieze pe totalitatea însuşirilor calitative ale debitorului. Nivelul dobânzilor stabilite de Consiliul de Administraţie se comunică în scris unităţilor teritoriale ale băncii şi poate să aibă un caracter ferm sau orientativ. scadenţă sau alt criteriu de clasificare banca încasează o dobândă. d) privilegiul – este dreptul conferit prin lege unor creditori. indiferent de categoria beneficiarului. Pentru această situaţie se vor comunica nivelele minime ale dobânzilor ce vor fi utilizate de unităţile bancare în procesul de creditare. fără deposedare şi cu publicitate. respectiv caracterul oneros al tansferului de funduri de la cele două părţi implicate în această relaţie. de reţinere (păstrarea obiectului gajului) . Creditorul privilegiat dispune de dreptul de preferinţă şi de dreptul de urmărire. Ipoteca conferă creditorului dreptul preferinţă şi de urmărire. În aceste caz costurile creditului sunt reprezentate de: Dobânzi ce se încasează de bancă La toate creditele acordate. . ale patrimoniului său şi a modului de administrare şi nu numai pe cele ce se desprind din aprecierea garanţiilor. c) ipoteca – este actul prin care debitorul acordă creditorului dreptul asupra unui imobil. de vânzare (vânzarea în justiţie a bunului gajat). în funcţie de o serie de factori cum ar fi: evoluţia costului resurselor pe piaţa financiară evoluţia dobânzilor pe piaţa bancară şi interbancară politica de creditare a băncii riscurile pe care le implică clienţii destinaţia creditelor etc.

De asemenea. şi nu bancare. comision de risc. Creditul de consum contribuie în mod direct la creşterea nivelului de trăi a unei părţi importante a populaţiei. Băncile prezentate au fost cele incluse în pagina de internet a Băncii Naţionale a României. Ele au fost ignorate pentru că situaţia lor este în prezent în dispută. în principal. Din această listă au fost ignorate băncile care nu lucrează cu persoanele fizice sau care nu oferă credit de consum. Alpha Bank 2. În cazul activităţii de creditare pot fi întâlnite comisioane cum ar fi: comision de gestiune a creditului. dar oferind şi ele credit pentru consum (de exemplu „Credisson”).bunuri de folosinţă îndelungată cu valoare mare. Nivelul comisioanelor se stabileşte de Consiliul de Administraţie al băncii şi se comunică în scris unităţilor teritoriale.Pentru accesul cumpărătorilor cu venituri mici. 2. A fost analizată oferta următoarelor bănci: 1. Creditul de consum Este creditul pe termen scurt sau mijlociu acordat persoanelor fizice destinat să acopere valoarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate. nu au fost studiate ofertele de credite imobiliare sau ipotecare. Banc Post 3. ca entitate care supraveghează şi reglementează funcţionarea băncilor comerciale. Comisiane ce se încasează de bancă În funcţie de serviciile oferite clienţilor săi. comision de neutrilizare a creditului. care nu face parte din legislaţia referitoare la creditul de consum uzual. Banca Transilvania Nu au fost luate în studiu instituţiile financiare nebancare. referindu-se mai ales la situaţiile de „credit doar 5 . pe studierea paginilor de internet ale băncilor. autorităţile urmând să elaboreze o serie de reglementări privind obligaţiile acestor firme astfel ca să se elimine ceea ce Asociaţia Băncilor susţine că este „concurenţă neloială”. Banca Comercială Română 4. întrucât ele constituie o categorie aparte a crediului. care sunt companii comerciale. banca stabileşte şi încasează comisianele stabilite în procente din valoarea operaţiunilor efectuate sau în sume fixe pentru anumite categorii de servicii. Studiu de caz: Credite de consum STUDIU COMPARATIV PRIVIND OFERTA BĂNCILOR PRIVIND CREDITUL DE CONSUM Studiul de faţă s-a bazat.

ponderea deţinută în totalul importurilor de astfel de produse electrocasnice este cu mult mai mică decât importurile echipamentelor industriale. în care cel mai des se întâlneşte promisiunea „credit doar cu buletinul”. în această situaţie când se cumpără astfel de bunuri în rate. pentru a plăti rata lunară. băncile câştigă şi ele. Este o realitate faptul că se cumpără în rate astfel de echipamente din import. precum Ministerul Finanţelor) constă în faptul că se importă prea mult. frigidere şi alte asemenea aparate nu au reuşit să realizeze produse de calitatea cerută de consumatori.cu buletinul”. o politică urmărind reducerea nivelului de credite contractate de consumatorii persoane fizice. Există informaţii precum că proiectul de reglementare prevede chiar că aceste companii să nu mai acorde credit pentru „populaţie”. în comparaţie cu exporturile. Tabelul care descrie caracteristicile creditului este prezentat mai jos: Perioada de creditare Valoarea creditului Valuta Avans Cost (dobândă. printre altele. Cu toate acestea. dar într-un interval mult mai lung. Iar aceste importuri sunt puse pe seama aparatelor electronice. Înainte de a trece la prezentarea detaliată a concluziilor. Pe de altă parte. este potrivit să oferim o serie de explicaţii privind unele abordări generale ale creditului de consum. şi încă frumos. a bunurilor casnice de folosinţă îndelungată. am realizat un tabel de criterii care interesează cititorul. În urma examinării ofertei băncilor. dar problema nu trebuie pusă în seama consumatorilor. Ne referim la politica dusă de Banca Naţională în acest domeniu. în obligaţia impusă băncilor de a nu accepta solicitări de creditare din partea persoanelor care. această politică se concretizează. adică pentru consumatori. ci în seama producătorilor interni. comision) Giranţi Garanţie Rambursarea Condiţii 6 . Motivul acestei atitudini a BNR de limitare a creditului „neguvernamental” (adică cel care nu este contractat de autorităţile guvernamentale. de a penaliza discernământul consumatorilor. căruia i se impun o serie de condiţii restrictive. dar comodă. Câştigul cel mai rapid. Aceste instituţii financiare nebancare duc o politică de publicitate agresivă. măsurile de limitare a creditării vizează în primul rând consumatorul final. este obţinut de magazine. este o soluţie greşită. trebuie să renunţe la mai mult de 30% din veniturile lor. dacă fabricile româneşti de televizoare.

putem compara mai uşor oferta. fuga la bancă. Dobânda este un cost mai uşor de aflat. deşi nu toate băncile 7 . de genul Acord de transmitere. indiferent de nivelul acesteia. ci suma pe care trebuie s-o plătească. nu dobânda este primul lucru care îl atrage pe un viitor client. ca de exemplu o serie de costuri ascunse (asigurări. obligaţia de a afişa dobânda anuală efectivă este prevăzută în art. Dar şi această „informaţie” este utilă pentru cititor: ea spune multe despre transparenţa în care îşi desfăşoară respectiva bancă activităţile. prelucrare si consultare a informatiilor la S. să iau un televizor cu plasmă.Documente necesare La fiecare bancă. acest lucru este ilustrat în aceste evidenţe. am lăsat spaţiul liber. Astfel. atenţie: în contractul dintre Biroul de Credit şi bănci e stipulat că orice sumă restantă . trebuie să se menţioneze DAE. cum facem când cumpărăm un obiect sau un serviciu „clasic”? Pentru aceasta. El îşi face socoteala: „atâţia lei pe lună am de dat. astăzi. mă descurc ce rămâne? Uite că-mi ajunge! Aşa că. comisioane) sau dobânzi mari. trebuie să se transmită instituţiei. dacă un client este rău-platnic. De altfel. Biroul de Credit S. prin care o persoană declară că acordă un credit sau intermediază încheierea unui contract de credit şi prin care se indică o dobândă sau orice alte cifre referitoare la costul creditului. afişate în locuri publice. reprezentând rata lunară prin care restituie creditul.A. În orice anunţ publicitar şi în orice ofertă pentru un contract de credit destinat consumatorilor.C. Băncile şi-au luat măsuri de protecţie şi consultă bazele de date pe calculator în care sunt trecuţi toţi clienţii care au obţinut credit. Dar. am prezentat oferta de credit prin folosirea aceluiaşi tabel de criterii. sau Acord de consultarea a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare După cum se vede.C. trebuie să urmărim două elemente: dobânda şi comisioanele. Acest acord se dă prin semnarea unui document cu diverse nume. persoane fizice: ART. 5 din legea 289-2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor. din care cele mai cunoscute sunt S. Băncile solicită acordul clienţilor ca informaţiile despre ei să fie înregistrate în aceste baze de date. Acolo unde pagina de internet nu a afişat informaţiile considerate criteriu.A şi Centrala Riscurilor Bancare. cu ecranul cât peretele!”. precum şi situaţia restituirii acestora. că trebuie să plătească o dobândă pentru banii împrumutaţi. Biroul de Credit S. Probabil că nimeni nu va fi surprins. iar banca poate refuza acordarea unui credit. 5. de ce să nu alegem oferta cea mai avantajoasă şi în domeniul creditelor. Şi totuşi. În acest fel. Dar. este şi un semnal de atenţionare a unui virtual client privind surprizele neplăcute care îl pot aştepta după semnarea contractului de credit. există mai multe organizaţii care deţin astfel de baze de date. în mod clar şi inteligibil.

comision de transfer. În unele cazuri. pentru a cunoaşte costul mai real al împrumutului.  comision de înregistrare în arhiva electronică. 0. vă recomandăm să vă interesaţi de acest indicator DAE când vă atrage un anumit credit.  comision de evaluare a imobilului În cazul creditelor imobiliare/ipotecare. compus din dobândă şi comisioane. aprox. Iată mai jos o serie de comisioane practicate de bănci. Un exemplu demn de urmat este dat de Banca Transilvania. dobânda nu se află decât după ce clientul a înaintat dosarul de creditare.15% din valoarea creditului. prin intermediul firmelor de evaluări. de aprox.5-2% din valoarea sumei retrase  comisionul de administrare a contului curent.5 euro pe lună. legislaţia europeană (preluată şi în ţara noastră) a introdus conceptul de „dobândă anuală efectivă” (DAE). în funcţie de bancă  comision de retragere. sunt inutile.5%. pentru analiza căruia va trebui să plătească o sumă. citiţi detalii în capitolul următor.15% pe lună. dacă mai intervine şi o bancă intermediară. Or.75-2. comisioanele ajung până la 3%. Unele bănci cer. Pentru ca un consumator să poată compara între diversele oferte ale băncilor.5-1% din sumă. Privind dobânda. în valoare de aprox. pe care băncile îl includ în creditul oferit. acesta ajunge până la 800 lei noi. 1. la o citire mai atentă. 0. care reprezintă costul total al creditului. atunci trebuie să ştiţi preţul cu care cumpăraţi 8 . care ajunge şi la 100 de euro. de 1.1-0. Altele susţin că oferă credit cu dobânda de 0%. iar dacă este inclus în dobândă este în jurul a 0.  taxă de management a dosarului care poate fi percepută o singură dată pe an.  comision de risc. sau care trebuie plătită lunar. de multe ori. nu de toate.informează clienţii despre dobânzile practicate. de 0. acesta este prestabilit (între 500 şi 800 RON) sau este calculat ca procent din valoarea creditului (între 3 şi 6%). „se percepe dobândă numai asupra sumei datorate”. din categoria comisioanelor. De aceea. aceste comisioane sunt mai puţin transparente şi reprezintă un cost foarte serios. dar multe dintre ele sunt prezente peste tot:  comision de deschidere cont. Dacă este reţinut o singură dată. o serie de bănci atrag clienţii prin afirmaţii care. Despre DAE. cuprins între 8 şi 15 lei noi. dacă este aşa.  comision de analiză a dosarului de 5-10 euro  comision de acordare a creditului. doar 25 de euro. care în majoritatea cazurilor este de 20 euro. de exemplu.

Cunoscand DAE. 9 .  comisionul de risc  costurile legate de asigurari sau garantii. DAE trebuie să fie prezentata in fiecare oferta de credit de consum in care apar elemente de cost ale creditului respectiv: dobanda anuala. in urma comparatiei DAE pot rezulta valori diferite deoarece DAE include tot ce trebuie platit in plus fata de dobanda creditului. respectiv:  pretul pentru interogarea Sistemului Informatic al Biroului de Credit. o primele de asigurare aferente politelor pentru riscuri generale. DAE permite compararea ofertelor de credit ale bancilor prin prisma costurilor suportate de consumator in cazul contractarii unui credit. bunuri de folosinta indelungata. credite de vacanta. mai puţine garanţii. ţineţi seama de dobânda anuală efectivă DAE  Băncile care solicită mai puţine acte. sunt şi băncile care practică cele mai mari costuri. pe care consumatorul este obligat sa le plateasca indiferent daca plata se face in numerar sau pe credit. cum sunt:  costurile. mult mai mare decât preţul practicat în alte magazine.  comisionul de gestiune. respectiv: o taxa pentru evaluarea/contraexpertizarea rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile admise in garantie. comision analiza dosar. costul asigurarii. rata/ anuitate. precum si pentru credite pentru achizitionarea de autoturisme.frigiderul. televizorul sau calculatorul este mult. carduri de credit. Dobânda anuală efectivă (DAE) Dobanda anuala efectiva (DAE) este definita ca reprezentand costul total al creditului pe care clientul il are de platit si contine o serie de costuri asociate cu creditul respectiv: dobanda anuala. şi putem să vă prezentăm concluziile noastre în cele ce urmează:  Privind costul creditului. altele decat pretul de cumparare. adică pentru: nevoi personale. comisioane. Rata de plată (anuitatea) nu este influentată de DAE. La o dobanda si durata similara in cazul a doua oferte de credit.  comisionul de analiza a documentatiei. se poate sti intr-adevar cat costa un credit si se pot face comparatii intre diferitele oferte de credit. Există însă o serie întreagă de costuri care nu se includ în calculul dobanzii anuale efective. Calculul DAE este obligatoriu numai pentru creditele de consum. Am studiat ofertele a 26 de bănci.

5 ani şi am inclus în comparaţie acele credite la care există informaţii despre dobânda anuală efectivă.5% BANCA TRANSIVANIA 18.39 ALPHA BANK 20. cel mai ieftin este creditul pentru nevoi personale pe termen lung (20 ani) Pe ansamblu.  Băncile mari practică costuri mai mari decât băncile mici. analizând oferta Băncii Comerciale Române (cea mai mare din ţară). cel mai scump este creditul pentru bunuri de folosinţă îndelungată (electronice.000 RON 5 14.14% BANC POST 10. luat pe 5 ani. unul pentru nevoi personale nespecificate. după analiza datelor din băncile respective. cu dobândă variabilă: 11. pentru acelaşi tip de credit  Cel mai ieftin este creditul pentru 75.57 Ofertă Bancpost pentru credit de consum ( vacanță). altul pentru autovehicule. care se luptă să ocupe şi ele un loc pe piaţă  Informaţi-vă despre modul cum veţi achita rata la credit: se poate numai ducându- vă cu banii în mână la bancă. am căutat elementele comune. am selectat termenul creditării de aprox. În urma selectării şi ordonării acestor date. Ordonarea băncilor după DAE privind creditul pentru nevoi personale: Banca Suma Termen DAE ani % BCR 18.29%  Dobânda la creditul în dolari este mai mică decât la crediul în euro  Creditul pentru autovehicule este mai ieftin decât creditul pentru studii  În general. ea constituind un element important în calculul DAE. ne-am propus să aflăm care este cea mai avantajoasă ofertă. Din multitudinea de caracteristici ale fiecărui credit. Creditul "Nume Prenume" cu LEI EUR*** 10 . din punct de vedere al costurilor unui credit. cu dobândă variabilă: 25. decât pe 1 an. pentru acelaşi tip de credit  Mai ieftin creditul cu dobânda revizuibilă semestrial. luat pe 15 ani. sau se poate şi prin bancomat sau prin internet? În mod concret. pentru a putea face o comparaţie: am selectat două tipuri de credite. electrocasnice)  În general.000 RON 3 15.000 RON 5 9.000 RON 5 10.000 euro. au rezultat următoarele tabele. care oferă o idee asupra mărimii costurilor de creditare practicate de diverse bănci pentru credite de consum.31%  Cel mai scump este creditul pe card pentru 18. Am inclus în comparaţie şi suma creditată.000 RON. se desprind următoarele concluzii:  Mai ieftin creditul pe 5 ani.

Vacanta Suma minima 1.9% si 16.39% 15.4% (ROBOR la 3 luni Intre 13.96% Bibliografie 11 .5 lei 3.9% (EURIBOR la 3 luni + Dobanda anuala variabila* + Marja fixa) Marja fixa) Comision de analiza dosar 0 LEI 0 EUR Comision lunar administrare 3.000 Perioada minima 12 luni 12 luni Perioada maxima 55 luni 55 luni intre 11.000 10.5 lei cont Dobanda penalizatoare 25% 20% Comision servicii postdisbursare (modificare perioada credit si 100 lei 100 lei eliberare acord refinantare) Comision retragere numerar 0% 0% Comision de rambursare 0% 0% anticipata DAE** 15.500 500 Suma maxima 40.4% si 17.

1. bcr.ro 12 .bancatransilvania. Cluj- Napoca 2001 2.ro 3.Pavel V. Ungureanu “Banking produse şi servicii bancare” Editura Dacia.ro 4. 1.ro 5. alphabank.www.www.www.www.bancpost.