You are on page 1of 3

TEMPOH PELAKSANAAN

:
TAHUN 2016 - 2018
BIDANG :
PANITIA MUZIK
MATLAMAT : Meningkatkan peratus kelulusan 80% pada
tahun 2015 ke 100% pada tahun 2018

TEMPOH KUMPULAN TANGGUNG- TOV OTI1 OTI2 ETR
STRATEGI/PROGRAM
MASA / SASARAN JAWAB 2015 2016 2017 2018

PANITIA MUZIK 3 TAHUN TAHUN 1-6 G/BESAR, PK &
SEMUA GURU MUZIK 80% 90% 100% 100%
P& P YANG TERLIBAT

PK & SEMUA GURU MUZIK 30% 50% 80% 80% YANG TERLIBAT .2015 BIDANG : PANITIA MUZIK MATLAMAT : Meningkatkan peratus boleh bermain alat KOMPANG dari 45% pada tahun 2015 ke 80% pada tahun 2018 TEMPOH KUMPULAN TANGGUNG. TOV OTI 1 OTI 2 ETR STRATEGI/PROGRAM MASA / SASARAN JAWAB 2015 2016 2017 2018 KOMPANG 3 TAHUN TAHUN 1-6 G/BESAR. TEMPOH PELAKSANAAN : TAHUN 2013.