You are on page 1of 17

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014

NAMA SEKOLAH : ___________________________________________

NO. TELEFON (P) : _____________________________________________

DAERAH/PPD : _______________________ NEGERI : __________________

NAMA PENYELARAS SPBT : ___________________________________

NO. TELEFON BIMBIT : _________________________________________

NAMA PEMBANTU : ___________________________________________

NO. TELEFON BIMBIT : ________________________________________

TARIKH : __________________________

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil iv. Harian ii. Sekolah Menengah Kebangsaan v. SMAR/SAR/SRAP/SRAI 4. Integrasi/ Berprestasi Tinggi 2 . Bandar ii. Sekolah Jenis kebangsaan Cina iii. MAKLUMAT AM 1. Kod Sekolah : 2. Luar Bandar 3. Asrama Penuh `iii. Sekolah Menengah Teknik/ Vokasional vi. Jenis Sekolah : i. Lokasi Sekolah : i. Sekolah Kebangsaan ii. INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Tandakan ( √ ) pada ruangan yang berkenaan BAHAGIAN A. Kategori Sekolah i.

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 BAHAGIAN B. PENGURUSAN SPBT SEKOLAH BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN a Keperluan Pengurusan i Buku Panduan Pengurusan Edisi 3 /1 b Maklumat BOSS (tahun semasa) ADA TIADA CATATAN Perlu dipamerkan:- i Carta AJK SPBT ii Takwim SPBT iii Enrolmen Murid iv Peraturan Penjagaan Buku Teks v Carta Kelab SPBT /5 c Keperluan BOSS ADA TIADA CATATAN i Meja ii Kerusi iii Rak iv Kipas v White Board / Papan Kenyataan vi Alat Pemadam Api vii Racun Serangga Perosak viii Punca Elektrik (soket) ix Lampu /9 3 . ENROLMEN DAN BILANGAN MURID LAYAK DAN TIDAK LAYAK (TAHUN SEMASA) Tahun / Enrolmen Peratus Layak Peratus Tidak Murid Layak Tidak Layak Tingakatan Murid (%) Layak (%) Peralihan 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 4 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 5 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 6 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! JUMLAH 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! BAHAGIAN C Tandakan ( √ ) pada ruangan yang berkenaan. 1.

FIZIKAL BUKU TEKS Pilih 3 naskhah bagi setiap 5 judul pada rak di BOSS Naskhah 1 Naskhah 2 Naskhah 3 a Judul 1 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Cap Sekolah / Catat Nama Sekolah ii Nombor Perolehan Ditulis Dengan Betul iii Buku Ditulis Nama Peminjam iv Buku Ditulis Tarikh Penerimaan Naskhah 1 Naskhah 2 Naskhah 3 a Judul 2 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Cap Sekolah / Catat Nama Sekolah ii Nombor Perolehan Ditulis Dengan Betul iii Buku Ditulis Nama Peminjam iv Buku Ditulis Tarikh Penerimaan Naskhah 1 Naskhah 2 Naskhah 3 a Judul 3 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Cap Sekolah / Catat Nama Sekolah ii Nombor Perolehan Ditulis Dengan Betul iii Buku Ditulis Nama Peminjam iv Buku Ditulis Tarikh Penerimaan Naskhah 1 Naskhah 2 Naskhah 3 a Judul 4 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Cap Sekolah / Catat Nama Sekolah ii Nombor Perolehan Ditulis Dengan Betul iii Buku Ditulis Nama Peminjam iv Buku Ditulis Tarikh Penerimaan Naskhah 1 Naskhah 2 Naskhah 3 a Judul 5 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Cap Sekolah / Catat Nama Sekolah ii Nombor Perolehan Ditulis Dengan Betul iii Buku Ditulis Nama Peminjam iv Buku Ditulis Tarikh Penerimaan / 60 4 . INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 d Tambahan ADA TIADA CATATAN i Kaunter ii Langsir iii Mural iv Kata-kata Hikmat v BOSS Bersih vi Susunan Dalam BOSS Kemas Lengkap Tidak Lengkap vii Rak Dilabel Mengikut Tahun/Tingkatan viii Rak Dilabel Mengikut Matapelajaran /8 2.

Menyurat Dari BBT / JPN / PPD ADA TIADA CATATAN i Minit Fail ii Taklimat Pengisian BTBT190/170 2014 iii Arahan Tidak Melupuskan Buku PPSMI iv Arahan Mengisi Maklumat PPSMI 2013 v Pemantauan PPSMI 2013 vi Pemantauan Pengurusan SPBT 2014 /6 5 . Borang Keperluan & iv Penyata Bekalan (BTBT170/190 dan BTBT460) v Sijil Akuan Penerimaan / Invois/ Nota Serahan vi SPBT G vii Pelupusan viii Rekod Buku Hilang/Rosak dan Gantian Pemantauan dan Penyeliaan dari BBT/JPN/PPD ix serta Aduan / 18 FAIL 1 ADA 1 Pengurusan Am TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Minit Fail ii Takwim SPBT iii Carta Organisasi SPBT Sekolah iv Peraturan SPBT Sekolah v Surat Lantikan Penyelaras/Guru SPBT /5 FAIL 2 Surat Pekeliling Ikhtisas / Arahan Pentadbiran / 2 ADA TIADA CATATAN Surat Siaran i Minit Fail ii Pindaan Syarat Kelayakan SPBT iii Surat Siaran Pelupusan Buku Teks iv Tatacara Perakaunan Terimaan v Perpindahan Murid Dalam Zon Sama vi Perjawatan Pembantu Tadbir vii Pemulangan BT Bagi Kelas Peperiksaan viii Kelab SPBT Sekolah Diiktiraf ix Cadangan Guru SPBT Dikekalkan 3 Tahun Permohonan Keperluan Buku Teks 2011 x kegunaan 2012 .Peringatan Tatatertib / 10 FAIL 3 3 Surat . PENGURUSAN FAIL Label Minit Fail 9 Fail CATATAN Ada Tiada Ada Tiada i Pengurusan Am ii Pekeliling SPBT iii Surat-menyurat dari BBT/JPN/PPD Rumusan Enrolmen Murid. INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 3.

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 FAIL 4 Enrolmen Murid/Murid Layak dan Tidak Layak ADA 4a TIADA CATATAN (tahun semasa) Lengkap Tidak Lengkap i Peralihan ii Tahun/Ting 1 iii Tahun/Ting 2 iv Tahun/Ting 3 v Tahun/Ting 4 vi Tahun/Ting 5 vii Tahun/Ting 6 (STAM) /5 2012 2013 2014 4b BTBT190 / BTBT170 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Borang Unjuran Murid Disertakan BTBT190 ditandatangani oleh Pengetua / Guru ii Besar iii BTBT190 ditandatangani oleh GPK HEM iv BTBT190 ditandatangani oleh Guru SPBT / 12 Pilih BCS sahaja 4c BTBT460 2012 2013 CATATAN Ada Tiada Ada Tiada BTBT460 ditandatangani oleh Pengetua / Guru i Besar ii BTBT460 ditandatangani oleh Guru SPBT Salinan BTBT460 difailkan di BOSS setelah iii selesai pembekalan Kemasukan Maklumat Penerimaan Buku Teks ke iv Dalam eMateks iv Cetakan eMateks /10 FAIL 5 Pilih 3 SAP / Invois bagi setiap tahun 2012 5a Sijil Akuan Penerimaan / Nota Serahan SAP/Invois 1 SAP/Invois 2 SAP/Invois 3 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Nama Penerima ii Jawatan Penerima iii Tarikh Penerimaan iv Cap Sekolah 2013 5b Sijil Akuan Penerimaan / Nota Serahan SAP/Invois 1 SAP/Invois 2 SAP/Invois 3 Ada Tiada Ada Tiada Ada Tiada i Nama Penerima ii Jawatan Penerima iii Tarikh Penerimaan iv Cap Sekolah / 24 6 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 FAIL 6 Pilih 1 Kelas bagi setiap Tahun/Tingkatan SPBT G 2013 Kelas 1 a PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Pemulangan oleh Murid xv Tarikh Pemulangan oleh Murid xvi Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xvii Nama Guru Kelas xviii Tarikh xix Tandatangan Guru Kelas (Pemulangan) xx Nama Guru Kelas xxi Tarikh / 21 Kelas 2 b PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Pemulangan oleh Murid xv Tarikh Pemulangan oleh Murid xvi Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xvii Nama Guru Kelas xviii Tarikh xix Tandatangan Guru Kelas (Pemulangan) xx Nama Guru Kelas xxi Tarikh / 21 7 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Kelas 3 c PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Pemulangan oleh Murid xv Tarikh Pemulangan oleh Murid xvi Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xvii Nama Guru Kelas xviii Tarikh xix Tandatangan Guru Kelas (Pemulangan) xx Nama Guru Kelas xxi Tarikh / 21 Kelas 4 d PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Pemulangan oleh Murid xv Tarikh Pemulangan oleh Murid xvi Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xvii Nama Guru Kelas xviii Tarikh xix Tandatangan Guru Kelas (Pemulangan) xx Nama Guru Kelas xxi Tarikh / 21 8 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Kelas 5 e PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Pemulangan oleh Murid xv Tarikh Pemulangan oleh Murid xvi Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xvii Nama Guru Kelas xviii Tarikh xix Tandatangan Guru Kelas (Pemulangan) xx Nama Guru Kelas xxi Tarikh / 21 SPBT G 2014 Kelas 1 f PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xv Nama Guru Kelas xvi Tarikh / 16 9 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Kelas 2 g PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xv Nama Guru Kelas xvi Tarikh / 16 Kelas 3 h PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xv Nama Guru Kelas xvi Tarikh / 16 10 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Kelas 4 i PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xv Nama Guru Kelas xvi Tarikh / 16 Kelas 5 j PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun ii Nama / Cap Sekolah Ditandatangani Oleh Pengetua/Guru Besar/PK iii HEM iv Cap Jawatan v Tarikh vi Tandatangan Guru Kelas vii Nama Guru Kelas viii Tarikh ix Nama Murid x Judul Buku xi Jumlah Naskhah xii Tandatangan Peminjaman oleh Murid xiii Tarikh Peminjaman oleh Murid xiv Tandatangan Guru Kelas (Agihan) xv Nama Guru Kelas xvi Tarikh / 16 11 .

penyata & laporan kehilangan. Sarawak & WP Labuan Salinan Borang Kew. teguran hasil ii penyeliaan dan pemantauan /2 4 PENGURUSAN BUKU STOK a Penyediaan Buku Stok YA TIDAK CATATAN i Mengikut Tahun/Tingkatan Mengikut Format Yang Telah Ditetapkan Oleh ii Kementerian Pendidikan Malaysia b Buku Stok ADA TIADA CATATAN i Peralihan ii Tahun/Tingkatan 1 iii Tahun/Tingkatan 2 iv Tahun/Tingkatan 3 v Tahun/Tingkatan 4 vi Tahun/Tingkatan 5 vii Tahun/Tingkatan 6 /7 12 . musnah dan gantian buku teks SPBT. gantian wang /2 FAIL 9 9 Penyeliaan / Pemantauan & Aduan ADA TIADA CATATAN i Minit Fail Dokumen atau surat laporan. PA-17/ Borang 2/08 (Borang iv Penyataan Bahan-bahan Yang Hendak Dilupuskan) Salinan Borang Kew. PA-19/ Borang 12/08 (Sijil vi Pelupusan Aset Alih Kerajaan) Cara Pelupusan Buku Teks Borang Pengakuan Penyerahan Bahan-bahan vii Pelupusan SPBT (BLS/SPBT) Buku yang dilupuskan diikat / diasingkan / telah viii diambil oleh kontraktor /8 FAIL 8 8 Rekod Buku Hilang / Rosak dan Gantian ADA TIADA CATATAN i Minit Fail ii Dokumen. pilih yang lengkap Pelupusan bagi Tahun: 20_____ ADA TIADA CATATAN i Minit Fail ii Surat Permohonan Pelupusan iii Surat Kelulusan daripada JPN Salinan Borang Kew. PA-18/ (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) Bagi Buku v Pendidikan Islam dan Negeri-negeri Sabah. INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 FAIL 7 7 Pelupusan Buku Teks SPBT Pilih 1 Tahun Sahaja (2011-2013).

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 c Pengisian Stok Buku Teks Stok Tahun 2013 (Pilih 5 Judul) Judul 1 1 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman x Ditutup Kira-kira pada 31 Disember xi Disemak GPK HEM xii Disahkan oleh Pengetua/Guru Besar xiii Telah Dikemaskini / 13 Judul 2 2 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman x Ditutup Kira-kira pada 31 Disember xi Disemak GPK HEM xii Disahkan oleh Pengetua/Guru Besar xiii Telah Dikemaskini / 13 13 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Judul 3 3 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman x Ditutup Kira-kira pada 31 Disember xi Disemak GPK HEM xii Disahkan oleh Pengetua/Guru Besar xiii Telah Dikemaskini / 13 Judul 4 4 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman x Ditutup Kira-kira pada 31 Disember xi Disemak GPK HEM xii Disahkan oleh Pengetua/Guru Besar xiii Telah Dikemaskini / 13 14 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Judul 5 5 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman x Ditutup Kira-kira pada 31 Disember xi Disemak GPK HEM xii Disahkan oleh Pengetua/Guru Besar xiii Telah Dikemaskini / 13 Stok Tahun 2014 (Pilih 5 Judul) Judul 1 6 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman /9 15 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Judul 2 7 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman /9 Judul 3 8 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman /9 Judul 4 9 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman /9 16 .

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN BUKU TEKS SPBT 2014 Judul 5 10 PERKARA ADA TIADA CATATAN Lengkap Tidak Lengkap i Catatan Tahun/Tingkatan ii Catatan Judul Buku iii Nama Penerbit iv Kod Buku v Harga (jika ada) vi Catatan Penerimaan vii Catatan Keluaran viii Catatan Baki sama di Rak BOSS ix Catatan Hilang / Rosak / Agihan Dalaman /9 BAHAGIAN D PENGUKUHAN BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN 1 KELAB SPBT DAN AKTIVITI Lengkap Tidak Lengkap i Kelab / Pengawas SPBT ii Fail Kelab / Pengawas iii Carta Organisasi (Dipamerkan) iv Takwim Kelab v Minit Mesyuarat vi Senarai AJK Kelab vii Senarai Aktiviti /7 2 PROGRAM MEMARTABATKAN BUKU TEKS DI SEKOLAH AKTIVITI ADA TIADA CATATAN i Aktiviti Penjagaan Buku Teks ii Pamer Peraturan Penjagaan Buku Teks Di Luar BOSS iii Aktiviti Baik Pulih Buku Teks iv Aktiviti Meembalut Buku Teks /4 3 INOVASI ICT AKTIVITI ADA TIADA CATATAN i Laman Sesawang ii Facebook / Twitter /2 17 .