You are on page 1of 4

SCENARIUL DIDACTIC

Momentele Timp Ob. CONȚINUTURI ACTIVITĂȚI DE Strategia didactică Evaluare
lecției Op. ÎNVĂȚARE Forme de Resurse
organizare procedurale
EVOCAREA 1 Profesorul face prezența și Elevii se pregătesc Conversația
9 asigură condițiile optime pentru începerea orei.
Moment pentru buna desfășurare a Se organizează în grupe
organizatoric lecției. de câte 5-6 elevi.
Verificarea 6 O1 Se verifică tema cantitativ Prin intermediul Activitate Conversația Aprecieri
temei și și calitativ. Elevii au avut conversației euristice, frontală Explicația verbale
captarea atenției O2 de învățat fabula Câinele elevii numiți de Joc de rol
și cățelul de Grigore profesor, vor recita
Alexandrescu. poezia.

.

Pe o planșă se prezintă un Rebusul
rebus, a cărui rezolvare va Elevii ies la tablă și
da titlul lecției- FABULA. completează rebusul
(anexa 1)
Anunțarea temei 3 Anunț elevii că în această Elevii ascultă cu atenție Activitate Conversația
și a obiectivelor oră ne vom concentra obiectivele și notează frontală
asupra caracteristicilor titlul în caiete. Explicația
acestei specii literare, și
anume FABULA.
La sfârșitul orei, veți fi
capabili să argumentați
apartenența operei
Câinele și cățelul, de
Grigore Alexandrescu la

FABULA. iar pe fiecare completând Conversația Dirijarea O4 săgeată vor fi scrise câteva ciorchinele. fișe de lucru fiecare răspuns dat. de Grigore Explicația Alexandrescu și îi roagă să completeze o fișă de lucru O2 (de la un nivel de inițiere până la un nivel de excelență) (anexa 2). acțiunea operei Câinele și cățelul. Distribui fiecărei argumente pentru grupe. urmând ca ei Aprecieri să identifice trăsăturile Explicația verbale . Conversația Precizez elevilor. Vor aduce învățării indicii. care sunt trăsăturile personajelor. Exercițiul cum se desfășoară Argumentarea acțiunea. că așa își vor reaminti care sunt caracteristicile textului pe care îl studiem. diferențiate. SCENARIUL DIDACTIC specia fabula. care sunt modurile de expunere? REALIZARE 20 O3 Pe o planșă voi prezenta Elevii ascultă cu atenție Activitate Ciorchinele Analiza A elevilor un ciorchine ce va profesorul. 20 min. Ei vor pe grupe răspunsurilor SENSULUI conține cuvântul răspunde la întrebări. Actualizarea 5 O1 Profesorul cere elevilor Aceștia completează Activitate Problematizare Aprecieri cunoștințelor să-și amintescă schema și răspund la front a verbale informațiile legate de întrebările profesorului.

Ei trebuie să cvintetul. fabula. un enunț alcătuit din petru cuvinte și un cuvânt care sintetizează cunoștințele asimilate despre fabulă. Cu ajutorul profesorului. SCENARIUL DIDACTIC acestei specii. elevii răspund la întrebările din fișă și Argumentarea argumentează fiecare afirmație cu citate din text. . completeze două adjective care caracterizează o fabulă. trei verbe care sugerează ceea ce se realizează cu ajutorul fabulei. REFLECȚIA 10 O4 Pentru a fixa informațiile Copiii vor lucre fișa de Activitate Cvintetul Aprecieri Asigurarea propun elevilor rezolvarea lucru. apoi un lider al pe grupe verbale feedback-ului și unei fișe prin metoda echipei va citi Conversația a retenției cvintetului.

Tema pentru Într-o compunere de 20-25 acasă de rânduri. SCENARIUL DIDACTIC EXTENSIA Elevii vor primi o fișă de Copiii vor lucra fișa și Activitate Conversația Notarea 5 evaluare diferențiată pe se vor autoevalua. individuală ritmică a Evaluarea care o vor lucra individual activității activității și se vor autoevalua. argumentați Elevii noteză tema încadrarea textului Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu la specia fabula. .