You are on page 1of 5

YAYASAN PENDIDIKAN DARUL FIKRI

SMA ISLAM DARUL FIKRI
Akte No 2 Siti Ayuna Sari, SH, M.Kn.

Alamat : Jl. Jambi-Palembang Km.34 Sungai Landai Mestong Muaro Jambi KodePos : 36362 NPSN : 69786568

KEPUTUSAN
KEPALA SMA ISLAM DARUL FIKRI
Nomor : 001/S M A . D F / I / 2 0 1 7

TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM
KEGIATAN PROSES BELAJAR PEMBELAJARAN
SEMESTER GENAP TA. 2016/2017

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar dan pembelajaran tahun
pelajaran 2016//2017 di SMA ISLAM DARUL FIKRI perlu ditetapkan pembagian
tugas dalam kegiatan proses belajar pembelajaran.

MENGINGAT: 1. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999
3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003
4. Undang–undang Nomor 14 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar dan pembelajaran atau
bimbingan penyuluhan seperti tersebut dalam keputusan ini.
KEDUA : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala
sekolah.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang
sesuai, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Landai
Pada : 1 Januari 2017

Kepala SMA Islam Darul Fikri

Marfuah, S.Pd

S.Pd .Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA ISLAM DARUL FIKRI Nomor : 001/S M A . D F / I / 2 0 1 7 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TA. 2016/2017 Marfuah.

Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999 3. 2015/2016 MENIMBANG : Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan proses belajar dan pembelajaran tahun pelajaran 2015/2016 di SMA ISLAM DARUL FIKRI perlu ditetapkan pembagian tugas dalam kegiatan proses belajar pembelajaran. dibebankan kepada anggaran yang sesuai. Undang–undang Nomor 14 Tahun 2005 5. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. SH.Kn. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 MEMUTUSKAN MENETAPKAN. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 7.34 Sungai LandaiMestongMuaro Jambi KodePos : 36362 NPSN : 69786568 KEPUTUSAN KEPALA SMA ISLAM DARUL FIKRI Nomor : 044/S M A . D F / I / 2 0 1 6 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TA. dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Jambi-Palembang Km. KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini. MENGINGAT:1. M. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 4. Ditetapkan di : Sungai Landai Pada : 04 Januari 2016 Kepala SMA Islam Darul Fikri . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. YAYASAN PENDIDIKAN DARUL FIKRI SMA ISLAM DARUL FIKRI Akte No 2 SitiAyuna Sari. Alamat : Jl. PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar dan pembelajaran atau bimbingan penyuluhan seperti tersebut dalam keputusan ini. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 2. KEDUA : Masing-masing guru melaporkan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.

Marfuah. SMA Islam Darul Fikri . S.Pd Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA ISLAM DARUL FIKRI Nomor : 044/S M A . D F / I / 2 0 6 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TA. 2015/2016 Ditetapkan di : Sungai Landai Pada : 04 Januari 2016 Ka.

Pd . S.Marfuah.