You are on page 1of 1

JABATAN PENDTDIKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM
05604 ALOR SETAR No. TerEror.t : 04-740 4000
KEDAH DARULAMAN No. Fnxs : 04-740 4342
Lnrr,laN Wee : www.jpn.moe.govmy/jpnkedah

JPK 03-14t2900t09{ )
Tarikh : 09 April 2017

Pengetua/Guru Beaar
SMWSK

Tuan,

BENGKEL PENYELARASAN PENTAKSIRAN DATA PSIKOMETRIK DAN PERANAN
ISTAC DI SEKOLAH TAHUN 2017

Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa bengkel tersebut akan diadakan seperti
ketetapan berikut :

Tarikh : 13April 2017 (Khamis)
Tempat : Bilik Mesyuarat lnstitut Pendidikan Darulaman (IPDA)
Masa : 10 pagi hingga 3.00 petang

3. Sehubungan itu, mohon kerjasama pihak tuan memberi pelepasan kepada
pegawai tuan ,(seperti lampiran) untuk hadir ke bengkel tersebut.

4. .Sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Mohamad Khamaruddin bin Md. Noor
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, di talian 01 941 18337 104-77 45153 ext. 1 53

Kerjasama yang tuan berikan amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih
.,BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
,,PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG"

Saya yang menurut perintah,

( B.C.K,B.K.M}
Sekt an Pembangunan Kemanusiaan
Pendidikan Negeri Kedah
b/p. Pengarah Pendidikan Negeri Kedah

KEDAH
Be rsama