You are on page 1of 3

MINGGU/TARIK TOPIK STANDARD STANDARD GABUNGAN TAHAP

H KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJA PENGUASAAN/STAN
RAN DARD PRESTASI
(03/07-07/07) M24 7.1 7.1.1

KETAKSAMAAN LINEAR
1. Mempamer
pengetahuan asas
Ketaksamaaan Membandingkan tentang ketaksamaan
nilai nombor, linear dalam satu
memerihal pemboleh ubah
2. Mempamerkan
ketaksamaan dan kefahaman tentang
seterusnya ketaksamaan linear
dalam satu pemboleh
menerbitkan ubah
ketaksamaan 3. Mengaplikasikan
kefahaman tentang
algebra
ketaksamaan lienear
7.1.2 Membuat dalam satu pemboleh
generalisasi ubah untuk
melaksanakan tugasan
tentang
mudah
ketaksamaan yang 4. Mengaplikasikan
berkaitan dengan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai
(i) sifat akas dan tentang ketaksamaan
transitif, linear dalam satu
pemboleh ubah dalam
songsangan
konteks
terhadap menyelesaikan
penambahan dan masalah rutin yang
mudah
pendaraban 5. Mengaplikasikan
(ii) operasi asas pengetahuan dan
aritmetik kemahiran yang sesuai
tentang ketaksamaan
7.2 7.2.1 Membentuk linear dalam satu
Ketaksamaaan ketaksamaan linear pemboleh ubah dalam
linear dalam berdasarkan suatu konteks penyelesaian
masalah rutin yang
satu situasi keghidupan kompleks
pembolehubah harian, dan 6. Mengaplikasikan
pengetahuan dan
sebaliknya kemahiran yang sesuai
7.2.2 10.3.2

2 Menyelesaikan (penyelesaia ketaksamaan linear n masalah) serentak dalam satu pemboleh ubah MATAPELAJARAN : MATEMATIK KELAS/MASA/BIL PELAJAR : 1 Bumi / 7.30pg-8.2 (penyelesaian masalah) OBJEKTIF : Diakhir pembelajaran. murid diharapkan dapat .3 GABUNGAN PEMBELAJARAN : 10.3. Menyelesaikan (penyelesaia tentang ketaksamaan linear dalam satu masalah yang n masalah) pemboleh ubah dalam melibatkan konteks penyelesaian ketaksamaan linear masalah dalam satu pemboleh ubah 7.2 & 7.2.30pg/25 orang TAJUK : Ketaksamaan Linear S/KANDUNGAN : Ketaksamaan Linear Dalam Satu Pemboleh ubah S/PEMBELAJARAN : 7. Menjelaskan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ii. Menyelesaikan masalah ketaksmaan linear dalam satu pemboleh ubah AKTIVITI : Murid diuji berkaitan pelajaran lalu yang melibatkan penerbitan ketaksamaan : Murid dibahagikan kepada lima kumpulan .2.3 10.3. i.2.

9 REFLEKSI : . : Setiap kumpulan diberikan satu soalan daripada Latihan Mahir Diri 7. 7.Turn) : Murid membentangkan hasil kerja masing-masing (Look Think Comment) : Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru PENILAIAN : Cabar Diri M/surat 166 No.8.2. muka surat 163 Buku Teks : Seterusnya murid berbincang dalam kumpulan dan menuliskan penyelesaian atas kad manila (Share – N.