You are on page 1of 22

1.

Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii,
modul de functionare si dizolvare/lichidare.

Societatea ,,LIZCOM'' S.RL. a luat fiinta în data de 22.02.1995.

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J 17/808/1995. Inca de la
inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC
de inregistrare R 0551507.
In prezent isi desfasoara activitatea de productie si vanzare in Tecuci
îndeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.
Actul constitutiv al societatii ,,LIZCOM'' S.RL. cuprinde:
a) FORMA JURIDICA :
Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.
b) DENUMIREA SOCIETATII :
Numele dat este : ,,LIZCOM''
SEDIUL SOCIAL :
Sediul social se stabileste in Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.91,jud.Galati
c) DURATA SOCIETATII :
Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data
inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.
d) OBIECTUL SOCIETATII :
Activitatea principala a societatii consta in:
5030 - Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule

e) CAPITALUL SOCIAL :
Capitalul subscris si varsat este de 56.500 RON .
Capitalul social subscris si varsat in valoare de 56.500 parti sociale , detinute in
totalitate de asociatul unic.
f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :
Societatea este administrata, pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean
roman.
BENEFICII SI PIERDERI :
Asociatul unic incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele
pierderi.
g) FORTA DE MUNCA:
Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea
prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent
12 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 9 salariati cu
contract de munca suspendat.
h) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA :
Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului
de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

2. Organizarea si tinerea contabilitatii. Organigrama organizatorica si functionala
a unitatii la care se efectueaza practica; diagrama de relatii a compartimentului
financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii.

Contabilitatea , in cadrul S.C. ,,LIZCOM'' S.RL., se tine in compartiment distinct ,
cu personal angajat cu pregatire de specialitate .
Organizarea si tinerea contabilitatii revine Directorului Economic, care
coordoneaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile
firmei.
ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII :
- DIRECTOR GENERAL;

- DIRECTOR DE PRODUCTIE

- DIRECTOR DE VANZARI

- DIRECTOR ECONOMIC si alte directii

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
:
- DIRECTOR ECONOMIC
- Sef serviciu financiar

- Sef serviciu contabilitate
Diagrama de relatii a compartimentului financiar cu celelalte
compartimente:
- personal
-aprovizionare

-vanzari
-altele

3.Registrele de contabilitate.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine
cronologica si grupate în registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor
registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru
care se tin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt:
Registrul-jurnal, Cartea-mare si Registrul-inventar.
a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza,
prin articole contabile, în mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea
succesiunii documentelor, dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate.
In cadrul firmei S.C. ,,LIZCOM'' S.RL. acest jurnal este emis de programul de
contabilitate, pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar
totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si
inregistrat la Administratia finantelor publice la data infiintarii firmei.
b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se
înscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrarile
efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul
initial, rulajele debito 828f51i are, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele

.LIZCOM'' S. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.RL. calitatea in constructii.C. . .RL. modificarea si suspendarea contractului.RL. urbanism.. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.O.LIZCOM'' S. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse.C. protectia impotriva incediilor.folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme.C. protectia consumatorului. de firma SC S.LIZCOM'' S. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania (C. cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse. durata acestuia .). In cazul S. În cadrul recapitulatiei. sanitar. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al S. fitosanitar. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.RL. in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate . inspectia muncii.. data incheierii contractului individual de munca .. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). materiale auxiliare. unde se fac si inregistrarile in acesta. Forma folosita drept registru: Cartea-mare. conform posturilor din bilantul contabil. se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime .la sfarsitul anului.RL. in domeniile : financiar-fiscal.LIZCOM'' S. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. durata muncii in ore/zi.R. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . fise de cont sah sau pe conturi corespondente... inventariate potrivit normelor legale. grupate în functie de natura lor. . f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilorcare au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. Acest registru in cadrul firmei S.C. . data inceperii activitatii. in cadrul departamentului de Resurse Umane.LIZCOM'' S.. forma "Cartea-mare" centralizatoare. salariul de baza la data incheierii contractului. Se numeroteaza pe fiecare pagina si poarta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. precum si in alte domenii prevazute de lege S. prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia..il are in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.C. numele..

la CP-ul . DEPARTAMENT . la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix . precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. intr-un exemplar. DEPARTAMENTULUI .asistenti la receptie. b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca : . PUNCT DE LUCRU) . .Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate(CP. . prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . predator .Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii . d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca . a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. 4.Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii(CP . in ordine cronologica.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul CP-ului . in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. de scoatere din uz . pe baza documentelor primite. PUNCTULUI DE LUCRU . PUNCT DE LUCRU) la alta. PUNCTUL DE LUCRU . se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. pe grupe de mijloace fixe. DEPARTAMENT . Circula la : . . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. pentru ficare mijloc fix. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar .Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . primitor. .DEPARTAMENTUL . . specialisti- consultanti.

. . .R. . pentru eliberarea cantitatilor prevazute. a) N. Se întocmeste în doua exemplare.Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.C. document justificativ de inregistrare in contabilitate.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. la compartimentul financiar-contabil. document justificativ pentru incarcare in gestiune. atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). executat pe hartie autocopiativa securizata. . pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Circula la gestiune.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.la magazia de materiale. Serveste ca : .. act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii.document justificativ de scadere din gestiune. respectiv mai multor materiale. pentru diferentele constatte la receptie. comun pe economie . pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . .la compartimentul financiar-contabil. . precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . 5. . Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate - CENTRELE DE PROFIT (ambele exemplare). . Circula: . inseriere si numerotare. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . b) Bonul de consum Serveste ca: .RL. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor. dupa caz. Circula la : * furnizor . pentru insotirea marfurilor transferate) . semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare).LIZCOM'' S.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul S. .-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. pe masura lansarii. Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. .Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.I.

Document de evidenta a intrarilor . Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. executat pe carton securizat. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. Se intocmeste intr-un exemplar . Document de evidenta a formularelor anulate . dupa caz . Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. Document pentru eliberarea din magazie a produselor. care au un regim special de inseriere. care completeaza coloanele privitoare la intrari. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. la departamentul vanzari (ex. pentru semnare de primire (ex. iesirilor si stocurilor de formulare. d) Dispozitie de livrare Serveste ca : . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . marfurilor sau altor valori materiale primite. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare .1) . eventual subgrupe.1 ) .2) e) Fise de magazie Serveste ca: .* la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . * la cumparator . * la compartimentul financiar-contabil . atasat la factura(ex. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . 1) .1) . sau în ordine alfabetica. numerotare .sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. de catre gestionar. dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. Se întocmeste într-un exemplar. * la magazie . pentru incarcarea de gestiune a produselor. . pentru eliberarea produselor . inseriere si numerotare. iesirilor si stocurilor de valori materiale. . si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. . dar în mod obligatoriu zilnic. 3) . Circula la : * Magazie. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . . marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. . Se arhiveaza la : magazie(ex. * la compartimentul financiar-contabil. atasat la factura (ex. Serveste ca : . comun pe economie. separat pentru fiecare fel de material. evidenta si urmarire . la iesiri si stoc. pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor.

Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). b) CEC-ul de numerar . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. specific fiecarei banci .Se intocmeste de casiera . in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. Se intocmeste de casiera in doua exemplare . d) Chitanta .Acest fluturas se distribuie salariatilor . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). 6.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale. se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. zilnic.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. c) stat de salarii -lichidare. de contabilul sef si directorul economic. c) Dispozitia de plata / incasare . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . 7. in numerar(lei sau valuta). Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijoacelor banesti.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .Nu circula. e) Registrul de casa lei si valuta. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. furnizori . . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . avansuri de trezorerie etc). a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). a) Foaia de varsamant (formular tipizat.

Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . 8. intr- un exemplar . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. . Serveste ca : . Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. d) stat de concedii de odihna. Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Serveste ca : . Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. . Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : . . . e) fisa individuala . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. . Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. . . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s- . b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor. Se intocmeste intr-un singur exemplar . Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. Se intocmeste intr-un singur exemplar . de la casele de marcat. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate.

la departamentul vanzari(ex. fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. 2) . . Se arhiveaza : la furnizor . . Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A. S. la cumparator . este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil.LIZCOM'' S.RL. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica . Document de insotire a marfii pe timpul transportului .LIZCOM'' S. pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii.. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii.C. produsele si marfurile livrate sunt insotite . la compartimentul financiar-contabil(ex.este firma platitoare de TVA si deci foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A. Serveste ca : ..facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . .au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). In cadrul firmei S. c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire.LIZCOM'' S. inseriere si numerotare . a) Balanta de verificare In cadrul S. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . Verificarea exactitatii inregistrarilor . Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . .RL. comun pe economie. . factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. comun si altor stiinte economice . 9. a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . 3) .RL. Intocmirea situatiilor financiare Nu . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale. . se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis). Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.circula fiind document de sinteza. Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.C.. datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale.. Serveste la : . la compartimentul financiar-contabil(ex. 10. Document de incarcare in gestiunea primitorului . Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . .C. 1) . executat pe hartie autocopiativa securizata. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii .

in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. acolo unde este posibil acest lucru. de gestionar. . .Directorul Economic. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. d) Decizia de imputare . faptic &raquo. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti.Se intocmeste intr- un exemplar. . a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . Aceste liste se completeaza cu nr. sau. inainte de inceperea operatiei de inventariere. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). Serveste ca : . Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . De bucati gasite in timpul inventarului . document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. . . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . . . pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. Titlu executoriu in momentul comunicarii. angajament e plata . si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . pe care o prezinta comisiei de inventariere. b) Declaratia de inventar . . exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. document pentru intocmirea registrului jurnal. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. &laquo. e) Angajamentul de plata . a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) .care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . Se intocmeste de catre serviciul Personal . document centralizator al operatiunilor de inventariere Se listeaza din programul de contabilitate . Serveste ca : .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar- contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). Acest document serveste ca : . Document de inregistrare in contabilitate. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. dupa caz .

situatia modificarilor capitalului propriu. S. Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari..LIZCOM'' S.. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .C.RL. folosirea si evidenta formularelor cu regim special.. politici contabile .RL. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.LIZCOM'' S. . bilant. Gestionarea. . CAPITOLUL 3: Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ / pasiv. materiale auxiliare.se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . . cont de profit si pierdere.. care are sarcina de a respecta legile si al semna. 12. In cadrul S.C. note explicative. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). situatia fluxurilor de trezorerie. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. 11.. evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular "Fise de magazie a formularelor cu regim special". de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. . Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar.LIZCOM'' S. Se intocmeste intr-un exemplar . .RL. .C. aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. . . PROIECTUL DE PRACTICA CAPITOLUL 1: Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv.LIZCOM'' S. Acest angajament se da in fata juristului societatii . in caz de nerespectarea angajamentului. f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei S.RL. CAPITOLUL 2: Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ / pasiv. .persoane juridice autorizate. se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. Situatiile financiare in cadrul S.. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . titlu executoriu pentru executarea silita .C. Situatii financiare. Situatiile financiare anuale se compun din : .

este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). care efectueaza plata . o cheltuiala de exploatare.6. Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . acordul progresiv . primele si alte adaosuri de acest fel. ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.remuneratii datorate. fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile . bilete de tratament si odihna.CASA IN LEI. PERSONAL . Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421. indica salariile datorate salariatilor. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi: acordul direct . asigurari sociale individuale -9.PERSONAL - remuneratii datorate. cum sunt: timbre fiscale si postale. tichete si bilete de calatorie. Forma de salarizare. CAPITOLUL 1 Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui elemnt de pasiv CONTUL 421: PERSONAL . Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani. CAPITOLUL 5: Balanta. CONTUL 5311 .Registrul jurnal . alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.lei se evidentiaza cu .remuneratii datorate.5% . Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. contributia individuala la constituorea fondului pentru ajutorul de somaj . Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata. Remuneratia salariala este datorata lunar. salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate .5% .CAPITOLUL 4: Operatii privind intrarea. Fisa conturilor(cartea mare) . Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori. asigurari de sanatate individuale.Soldul creditor al contul 421. acordul indirect . Avansurile de trezorerie. Situatii financiare. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).1% . Casa. Acreditive. miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv. În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. care se utilizeaza la fiecare loc de munca . salarizare in regie sau dupa timp .

Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal. adaosuri) . * Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . in corespondenta cu creditul contului 4282 . * Cotizatii de sindicat . pe baza de documente justificative. inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.cota de 40 % din salariul brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. 51213) . Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311-CASA IN LEI. .SALARII DATORATE.SALARII DATORATE. Salarii nete achitate personalului . se inregistreaza : . se inregistreaza : . la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.PERSONAL . . Este un cont de activ. in corespondenta cu creditul contului 4271 . . in corespondenta cu creditul contului 4372 . SOLDUL contului 4211 . Drepturi de personal neridicate in termen .ajutorul contului 5311. Retinerile din salarii reprezentand : * Avansuri acordate salariatilor (avans salariu .CASA IN LEI.SALARII DATORATE. * Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime. in corespondenta cu creditul contului 4272 . cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora.PERSONAL . si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. CONTUL 4211 . CAPITOLUL 2 Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ / pasiv. CASA IN LEI.CASA IN LEI."PERSONAL . In DEBITUL contului 4211 . prin debitul contului 641. * Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. Legii cu 5 zile inainte) . bonusuri. in corespondenta cu creditul contului 4312 . * Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 426 . * Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6. Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfirsitul fiecarei zile plafonul de 5000 lei(RON). reprezinta drepturile salariale datorate. in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 . Platile se oglindesc in creditul contului 5311 .5%) .SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa. * Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 1% ).5%) . in corespondenta cu creditul contului 4314 .PERSONAL . In CREDITUL contului 4211 . in corespondenta cu creditul contului 425 . precum si altor operatiuni programate. in corespondenta cu creditul contului 444 . CONTUL 5311 .

Sumele incasate de la asociati . Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . . in corespondenta cu debitul contului 658 . in corespondenta cu debitul contului 581. 404. in corespondenta cu creditul conturilor 501. Depunerile de numerar la banci . . . . . in corespondenta cu debitul contului 427 . Sumele achitate personalului . .502. . 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 .452 . in corespondenta cu creditul conturilor 704.508 . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . in corespondenta cu creditul contului 4111. Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social .CASA IN LEI. . . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . .452 . SOLDUL contului 53111 . Platile efectuate catre furnizori . in corespondenta cu debitul contului 409. Sumele ridicate de la banci . precum si a miscarii acestuia . 425. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii. 426. in corespondenta cu debitul contului 532 . Sumele achitate diversilor creditori . 419 . in corespondenta cu debitul contului 542 . se inregistreaza : . ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. . prestari de servicii sau executari de lucrari . Avansurile de trezorerie acordate . . Sumele incasate de la clienti . . 456 . Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . . in corespondenta cu debitul contului 457 . in corespondenta cu debitul conturilor 455. in corespondenta cu creditul contului 581 . in corespondenta cu creditul contului 542 . . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . in corespondenta cu creditul contului 462 . . in corespondenta cu creditul contului 428 - debitori salariatii si 461 . Sumele incasate de la debitori .CASA IN LEI. in corespondenta cu debitul contului 401. in corespondenta cu creditul contului 455 . 423. . in corespondenta cu creditul contului 758 . Sumele incasate de la creditori diversi .reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. . . se inregistreaza : . In CREDITUL contului 5311 .debitori diversi . . 428.506. Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . Sumele restituite asociatilor . . . In DEBITUL contului 5311 . in corespondenta cu creditul contului 451. in corespondenta cu debitul conturilor 4211. Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . in corespondenta cu debitul contului 451.503. in corespondenta cu debitul contului 462 . Sumele incasate di prestari servicii .CASA IN LEI . in corespondenta cu creditul contului 456 . vanzarea de marfuri si alte activitati . Dividendele platite actionarilor sau asociatilor .

Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat."PERSONAL .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . Programul de salarii tine evidenta salariatilor pe sectii. Prin urmare: Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . d) stat de concedii de odihna.SALARII DATORATE In cadrul S. restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM).se genereaza fisa fiscala .C. se depun la Administratia Finanrelor Publice Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj .pentru plata salariilor pe card(avans . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte). e) fisier de carduri . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . i) fisa fiscala .85%) . . Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. care cuprinde si certificatele medicale . numele si prenumele . Acest fluturas se distribuie salariatilor . lichidare si concedii de ohihna). Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. VASICONT SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara. Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate) . h) fisa individuala . iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. Tot la sfarsitul anului .CAPITOLUL 3 Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ / pasiv CONTUL 4211 . f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ).

. Statele semnate se predau casierei .In toate aceste localitati (cu exceptia Tecuci ..C. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). 53112 .casa in lei Tecuci. furnizori .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa.LIZCOM'' S.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii .C.LIZCOM'' S.sediul central) societatea are puncte de lucru unde se desfasoara activitati de desfacere si incasare in numerar de la clienti.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . CONTUL 5311 .RL.RL.. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza .f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -- se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. . operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul a trei conturi analitice :53111 .casa in lei .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Toti banii incasati . avans chenzinal).casa in lei .de la clienti . 53113 .se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. In cadrul S. e) State de plata (pentru salarii . tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate Axel.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.tot pe formulare tipizate). S. .53114 .. specific fiecarei banci .CASA IN LEI.conform contractului colectiv de . c) Dispozitia de plata / incasare . Registrele de casa din punctele de lucru (intocmite pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori) se inregistreaza in contabilitate la sediul central . b) CEC-ul de numerar . Documentele justificative . f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza .C. Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna. prime. se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .. . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. d) Chitanta .casa in lei .care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa .RL. de contabilul sef si directorul economic.LIZCOM'' S.sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat. folosite in cadrul S.in punctele de lucru se depun la sfarsitul zilei la banca. avansuri de trezorerie etc). concedii odihna . si se intocmeste Registrul de casa centralizat(zilnic . Se intocmeste de casiera in doua exemplare .

concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.de sanatate .asig.697%) = 164 4317 Contrib.pt.006 542 avansuri de trezorerie = 350 581 Viramente interne = 0 6351 chelt.904 425 avansuri acordate personalului = 600 4311 Contrib.munca .25%) = 242 4372 Contrib. Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.386 2813 amortizarea instalatiilor.vanzare cu amanuntul).soc.5%) = 627 4315 Contrib.627 213 instalatii tehnice. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor .400 53111 casa in lei -TECUCI .883 212 constructii = 16.pt.soc.somaj .individ. mij.783.de asig. .asig. g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal . CAPITOLUL 4 Operatii privind intrarea.513.25%) = 24 5121 cont banca .asigurati (cota de 9.soc.angajator(cf.400 2111 terenuri = 2.salarii = 0 641 chelt. CAEN 1.angajator (cota de 2. miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A.5%) = 883 4313 Contrib. = 18.837 2812 amortizarea constructiilor = 11.215.pt.908 4312 Contrib.pt.836 2814 amortizarea altor imobilizari corporale = 264.501 4111 clienti interni = 2.85%) = 72 4371 Contrib. aparatura birotica = 618.somaj .003 401 furnizori interni = 2.2007) : Simb Elemente patrimoniale (denumirea conturilor) cont activ/pasiv 1012 capital social varsat = 14.06.716.lei =19.de asig.146 2133 mijloace de transport = 12.50 %) = 1.pt. Cu alte impozite si taxe .762 214 mobilier.149 4471 Comisionul ITM (0. Cu salariile personalului = 0 6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale = 0 .asigurati (cota de 1% ) = 98 441 impozitul pe profit = 0 4423 TVA de plata = 0 4426 TVA deductibila = 0 4427 TVA colectata = 0 444 impozitul pe venituri de natura salariilor = 1.de asig.soc.348..de munca si boli prof.pt.de sanatate .de asig. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca).accid.angajator (cota de 19..= 2.690 4211 personal-salarii datorate = 6.699.angajator (cota de 6%) = 676 4314 Contrib.individ.de asig.asigurati (cota de 6.434 121 profit / pierdere = 0 3021 materiale auxiliare = 9. se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa. De transport = 11.

Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .angajator (cota de 2.20000 lei 7070 .Impozitul pe salarii 4211 = 444 .164 lei g) Data : 01. Contrib.3000 lei si 5121 = 581- 3000 lei k) Data 06.2007 .350 lei .soc.Contrib.2007 .conc.Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 4211 .25%) 6452 = 4371 .6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj = 0 6453 contr.2007 .furnizor de materiale auxiliare in valoare de 350 lei cu TVA 19% inclus .asig.de asig.pt.06.111.angajator (cota de 6%) 6453 = 4313 .9661 lei b) Data : 01. 01. Incasari din diferente neconsumate din avansurile de trezorerie .2007 .16807 lei 4427 .2007 : Plata facturii nr.627 lei .este necesara inregistrarea mai intai a facturii in contabilitate : % = 401.2007 .Contrib. Contrib.pt. -pentru plata facturii .soc.accid. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) .242 lei f) Data : 01. In cadrul SC .676 lei e) Data : 01.de asig.2007 : Plati de avansuri de trezorerie pe baza dispozitiei de plata nr 2 -PERSOANA: 542 = 53111 .soc.06. Incasarea de la clienti .06. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus..pt. 1 -PERSOANA .06.pt. De sanatate = 0 691 chelt.85%) 6451 = 4317 .de munca si boli prof. Soc. CAEN 5030) 6451 = 4315 .pt.302 lei l) Data : 11. Cu impozitul pe profit = 0 7070 venituri din vanzarea marfurilor = 0 Total activ / pasiv = 38.06.RL.06.2007 . .06.de asig.Contrib.somaj .de asig. Contrib.50 %) 6451 = 4311 - 1908 lei d) Data : 01..individ.06. Angajatorului ptr.2007 :Incasari cu chit de la clienti cf.Chitanta nr:8526857.883 lei .06.06.72 lei h) Data : 01.8797907 -CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN CONSTRUCTII .individ.Comisionul ITM : 6351 = 4471.24 lei C..500 lei n) Data : 11.5%) 4211 = 4314 . Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 53111 = % . Contrib.06.de sanat .soc.304 / 38.3761211 : 53111 = 542 .3193 lei m) Data : 11.06.la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Chitantei nr.2007 :Depunerea banilor la banca : 581 = 53111 . Contrib.06.98 lei . si indemniz. .LIZCOM'' S.LIZCOM'' S.de asig. Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile in programul.RL se inregistreaza : i) Data 05.1149 lei c) Data : 01.Retinerile din salarii : . pe baza dispozitiei de incasare nr..304 B.asig.5%) 4211 = 4312 .angajator (cota de 19.de sanatate . de la PJ sau PF (0.2007 .111.pt.asigurati (cota de 6.2007 .asigurati (cota de 9. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al S.3761210: 53111 = 4111- 2054 lei j) Data 06.angajator(cf.2007 .Se elibereaza chit cu nr.2007 .asigurati (cota de 1% ) 4211 = 4372 .06. Asig.somaj . pe baza monetarului cu nr.C.

627 0 0 0 0 0 16.Registrul jurnal .06.294 lei 4426 .716.661 9.06.56 lei . Data : 30.06.883 0 0 0 0 0 2.soc.de asig.908 0 1.12747 lei 641 . .054 636 0 4211 personal-salarii datorate 0 6.asig.se calculeaza impozitul pe profit Profitul Impozabil = Venituri . 24 lei SI 7070 = 121 .650 lei CAPITOLUL 5 Balanta .16807 lei F.10000 lei D.904 425 avansuri acordate personalului 600 0 400 400 0 1. mij. .soc.661 9.6904 lei q) Data :12. 242 lei 6453 . De transport 0 11. Data : 30.LIZCOM'' S.352 4314 Contrib.816 4312 Contrib.386 2813 amortizarea instalatiilor.de sanatate .766 4313 Contrib.plata propriu zisa : 401 = 53111 .400 lei p) Data :11.650 lei si 121 = 691 .501 350 350 350 350 0 2.386 0 0 0 0 0 11.397 16.C.348.2144 lei 6452 .146 0 0 0 0 0 18. 676 lei 6351 .254 .individ.2007 : Plata salarii aferente lunii mai 2007 (lichidarea lunii mai 2007) : 4211 = 53111.054 0 2.soc.asigurati (cota de 9.690 0 0 2. IUNIE 2007 BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR Simb DENUMIREA SOLD LA 01/04/07 RULAJ LUNA CURENTA TOTAL SOLD FINAL cont SUME CONTURILOR D C D C D C D C 1012 capital social varsat 0 14..762 0 214 mobilier.513.de asig.5%) 0 627 0 627 0 627 0 1.661 0 6.06.883 0 212 constructii 16.434 121 profit / pierdere 0 0 13.348.3137 lei E.434 0 0 0 0 0 264.06.215.50 %) 0 1.397 16.2007 :Se inchid conturile de TVA : 4427 = 4426 -56 lei .angajator (cota de 19.000 0 4311 Contrib.410 3021 materiale auxiliare 9.215. 18.661 9.2007 : Plata concedii de odihna salatiatului : 425 = 53111 .350 lei o) Data :11.5%) 0 883 0 883 0 883 0 1.904 9.2007 :Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 4060 lei : .06.146 0 2133 mijloace de transport 12.908 0 1.716.2007 : depunerea banilor la banca cu foaie de varsamant : 581 = 53111 -10000 lei si 5121 = 581. aparatura birotica 618.783.2007 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % .807 0 3.Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale 16807 .rezulta TVA de plata (4427 > 4426) : 4427 = 4423 .pt.4060 * 16% = 650 lei 691 = 4411 .pt.400 2111 terenuri 2.783.297 0 401 furnizori interni 0 2..asigurati (cota de 6.400 0 0 0 0 0 14.3021 .angajator (cota de 6%) 0 676 0 676 0 676 0 1. Situatii financiare S.836 2814 amortizarea altor imobilizari corporale 0 264.908 0 3.836 0 0 0 0 0 11.RL.513.501 4111 clienti interni 2.699.9661 lei 6451 .762 0 0 0 0 0 12.12747 = 4060 Cota de impozitare = 16 % .de sanatate . Data 29.699.807 13.837 0 0 0 0 0 618. Fisa conturilor(cartea mare) .837 0 2812 amortizarea constructiilor 0 11.soc.asig.627 0 213 instalatii tehnice.003 0 294 0 294 0 9.

006 0 22.somaj .. Asig. .RL.124.angajator (cota de 2.pt.000 0 35.25%) 0 242 0 242 0 242 0 484 4372 Contrib.000 0 0 6351 chelt. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 30/06/2007 641 -SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.de asig. Cu salariile personalului 0 0 9.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.144 2.356 24.144 2. .149 0 1.144 2. CAEN 5030) 4315 164 C -2.salarii 0 0 24 24 24 24 0 0 641 chelt.85%) 4317 72 C -1.RL.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES..somaj .411 112.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0. CAEN 1.411 112.149 0 2.400 0 16. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 contr. Angajatorului ptr. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 30/06/2007 6451.000 16.193 3.pt..de munca si boli prof.661 9.de munca si boli prof. Angajatorului ptr.pt.de asig.154 22.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.661 D 0 TOTAL RULAJE 9.accid.193 3. Cu alte impozite si taxe .000 0 16.111.RL.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.661 9.154 208 0 542 avansuri de trezorerie 350 0 500 302 500 302 548 0 581 0 0 16.193 3..807 16.C.149 0 1.144 2.accid.137 4426 TVA deductibila 0 0 56 56 56 56 0 0 4427 TVA colectata 0 0 3.304 112. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 .C.85%) 0 72 0 72 0 72 0 144 4371 Contrib. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/04/2007 30/04/2007 6452 .LIZCOM'' S.661 0 S.de asig.144 0 S.661 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 9. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 BRUT SALARII 421 9661 C -9.4315 Contrib. .25%) 0 24 0 24 0 24 0 48 5121 cont banca .411 112.304 38..400 0 53111 casa in lei -TECUCI 2.661 9.angajator(cf.individ.144 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 2.344 S..de asig.000 16.411 38.C.144 0 0 6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 0 0 242 242 242 242 0 0 6453 contr.661 0 0 6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0 0 2. Asig. Soc. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 4371 242 C -242 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 242 D 0 TOTAL RULAJE 242 242 0 S. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4311 1908 C -1.111.807 16.RL.344 38.asigurati (cota de 1% ) 0 98 0 98 0 98 0 196 441 impozitul pe profit 0 0 0 650 0 650 0 650 4423 TVA de plata 0 0 0 3.30/06/2007 6453 . Soc.lei 19.807 16.908 30/06/2007 Contrib.000 16.137 0 3.697%) 0 164 0 164 0 164 0 328 4317 Contrib.137 0 3.661 9.807 0 0 total 38.C. De sanatate 0 0 676 676 676 676 0 0 691 chelt.124.980 30/06/2007 Contrib..298 4471 Comisionul ITM (0. De sanatate 4313 676 C -676 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 676 D 0 TOTAL RULAJE 676 676 0 .356 24.angajator(cf.pt.LIZCOM'' S.pt. Cu impozitul pe profit 0 0 650 650 650 650 0 0 7070 venituri din vanzarea marfurilor 0 0 16.144 D 0 TOTAL RULAJE 2.193 0 0 444 impozitul pe venituri de natura salariilor 0 1.LIZCOM'' S.pt.LIZCOM'' S.

30/06/2007 .RL.397 30/06/2007 INCHIDERE CONT VENIT 7070 16.LIZCOM'' S.904 S.LIZCOM'' S.397 16.C.RL.807 16.055 30/06/2007 Contrib.R.asig.de sanatate . FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 30/06/2007 6351 .682 30/06/2007 Contrib.LIZCOM'' S.. 2061101. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 . Cu impozitul pe profit 441 650 C -650 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 650 D 0 TOTAL RULAJE 650 650 0 S.565 30/06/2007 Contrib.RL. SOLD INITIAL 6.410 S.asigurati (cota de 9.mai 2007 53111 6904 C 6.LIZCOM'' S..de asig.pt..L. .SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.R. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 . SOLD INITIAL 0 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 641 9.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.salarii 4471 24 C -24 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 121 24 D 0 TOTAL RULAJE 24 24 0 S.de asig.723 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6351 24 C -12.30/06/2007 4211 .5%) 4314 627 C 15.807 D 3. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 chelt.661 9.LIZCOM'' S.asigurati (cota de 1% ) 4372 98 C 14.Incasare cu bon fiscal la Magazin 5311 16.410 TOTAL RULAJE 13.805 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6452 242 C -12.soc.661 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6451 2.C.661 C -9. . FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 30/06/2007 121 .SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.904 30/06/2007 BRUT SALARII 641 9..S.30/06/2007 7070 . .661 D 16.747 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 691 650 C -13. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 30/06/2007 30/06/2007 691 .047 30/06/2007 INCHIDERE CONT CHELTUIALA 6453 676 C -12.661 C 6.807 30/06/2007 INCHIDERE CONT VENIT 121 16. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 chelt.807 D 16.C.asigurati (cota de 6.individ.5%) 4312 883 C 15.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 .C.. .144 C -11.L.807 C 3.904 TOTAL RULAJE 9.soc.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.RL.808 11/06/07 plata salarii . Cu alte impozite si taxe .individ.807 0 S..C.pt.957 30/06/2007 impozitul pe venituri de natura salariilor 444 1149 C 13.807 C 0 TOTAL RULAJE 16. .LIZCOM'' S. SOLD INITIAL 0 30/06/2007 Monetar nr.C.somaj .

individ.C.asigurati (cota de 6. .766 S.30/06/2007 4372 .25%) 6452 242 D 484 484 TOTAL RULAJE 0 242 484 .somaj .SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.LIZCOM'' S.30/06/2007 4314 . SOLD INITIAL 242 30/06/2007 Contrib. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 .L.298 2.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.de sanatate . SOLD INITIAL 98 30/06/2007 Contrib.somaj .C.C.254 1.149 2.C. .766 1.5%) 4211 883 D 1.149 30/06/2007 impozitul pe venituri de natura salariilor 4211 1.. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 .SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.298 TOTAL RULAJE 0 1.de asig. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 . SOLD INITIAL 627 30/06/2007 Contrib.asigurati (cota de 9.asig.766 TOTAL RULAJE 0 883 1.L.de asig.5%) 4211 627 D 1.RL.254 TOTAL RULAJE 0 627 1.asigurati (cota de 1% ) 4211 98 D 196 196 TOTAL RULAJE 0 98 196 S.30/06/2007 444 .LIZCOM'' S. SOLD INITIAL 1.de asig.R.pt.LIZCOM'' S.angajator (cota de 2.soc.4312 .individ.pt.pt.SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES. SOLD INITIAL 883 30/06/2007 Contrib.soc. FISA CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE SIMBOL CONT PERIOADA 01/06/2007 .30/06/2007 4371 ..SIMBOL DATA EXPLICATII CONT DEBIT CREDIT D/C SOLD AN 2007 CORES.254 S.298 S.LIZCOM'' S...R. .RL.149 D 2. .