You are on page 1of 4

Şcoala : Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai” PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Clasa: a IV-a

Disciplina: Limba engleză ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Nr. ore/săptamană: 3
Profesor: Hodorogea Dana Manual: SET SAIL 4

Unităţi de învăţare Obiective Nr. Săptamâna Valori si Modalităţi de Observ
de Conţinuturi ore atitudini evaluare aţii
referinţă
Vocabulary and grammar review 1.1;2.1;2.2 - parts of the body 3 14.09-18.09 - atitudinea Test initial
;2.3;3.1;3. - present simple and deschisă faţă
2;3.4;4.1;4 continuous de ceilalţi
.2;4.3 - the verb ‘can’ - respectul faţă
- the verb ‘have got’ de sine şi faţă
- weather de ceilalţi
- animals - disponibilitate
Module Unit 1 One Big 1.2;1.3;2.1 - Describe people 9 21.09-09.10 a de a lucra în 02-06.
1: Happy ;2.2;2.3;2. - Say where things echipă şi de a Homework 11
Project-family
New Family! 4;3.1; 4.3 are; say where they colabora cu crest vacanta
Faces! live colegii Formative
- Describe things - atitudinea evaluation
Unit 2 We’re 1.2;1.3;2.1 happening now 9 12.10-30.10 degajată în Test
Having a ;2.2;2.3;2. - Express ability folosirea
Party! 4;3.1;4.3; - Use the verb ‘have limbii engleze
5.1 got’, prepositions of in situaţii din
Modular Revision and 1.2;1.4;3.1 place, present 2 09.11-13.11 realitatea
Assessment 1 ;4.3 continuous, the verb cotidiană
‘can’, object
pronouns
Module Unit 3 An 1.1;1.2;1.3 - give directions 9 09.11-04.12 Homework 21.12-
2: Interesting ;2.1;2.2;2. - describe jobs, Project about 08.01
one’s house
Working Job! 3;2.4;3.1;4 everyday life Formative Vacanta
Days! .3 - talk about possession evaluation de iarna
Unit 4 This Is My 1.1;1.2;1.3 - tell the time 9 30.11-15.01 A New Year’s
Life! ;2.1;2.2;2. - express likes and postcard
3;2.4;3.1;4 dislikes resolution

1

1 .3.1.3.1. ‘there Modular Revision and 1.03-11.2.3. present a de a lucra în continuous.01-22.2.3 .03-01.4.1.2. Test prepositions of time.3.1.use ‘much/many/a lot de ceilalţi .3. .talk about food.1. plurals.5. 2 11. 9 04. . Use Ordinals.3.3.disponibilitate 3.3.04 Homework limbii engleze Formative 4: Were You? .1.talk about rules 9 15. echipă şi de a comparisons. like/hate + ing Module Unit 5 What’s 1.1. animals and deschisă faţă Project about a wild animal Tasty 4.2.4.4.05 Project-create a Upon a .3.4.02-11. present .3.2.3.2. prices.4.2.3.2.3.1 .3.3.01 Assessment 2 . ‘was/were’.4.4.3.2.2.4.05 Test Assessment 4 .atitudinea Modular Revision and 1.use ‘there is’.03 degajată în Assessment 3 .3.3. of’.05-13.2. present simple.2.2.01-19.3 .5. adverbs of frequency.1 are’.1.03 de sine şi faţă evaluation 2.1. .1.3 possessive case.2. ‘there book Time! 4.compare animals .1.2.1 2 07.3.respectul faţă Formative Unit 6 Zoo Food! 1. 9 18.1. .2.4 people were realitatea Tale! . colabora cu ‘must/mustn’t’ colegii .2.2.2.4 was/there were’.2.3 Homework Formative 2 .4 their usual activities de ceilalţi Test Treats! .1 .3 folosirea Module Unit 7 Where 1.02 .1 (regular) 2 09.1.2. Talk about where in situaţii din evaluation Tell the 4.3.atitudinea Homework 3: Cooking? .2. Describe feelings 9 14. Tell a story cotidiană Unit 8 Once 1.1 .4.1 simple past Modular Revision and 1.2.5.04-06.4 .3.2.2.1 simple.

2.2. activities.3.3.4 .3.2.3.4 .Module Unit 9 The Best 1.3 3 .1 . Describe old Days! .06-24. Use simple past a (irregular).3.4. Ahead! 4.2.1.1 Modular Revision and 1.2.2.06 Assessment 5 .2.2.2.3.3.09 evaluation 5: of Times! .2.1.5.1 classmates Project – design .06 Times . Talk about past 9 09.2.05-03.3.1 1 20-24.3.3.1. ‘going newspaper to’.1. questions words Unit 10 Good 1.1 9 30.4.3.3.2. superlatives. countries Test Happy 4.5.2. Give holiday plans the front page of .1.3.

1 să demonstreze interes pentru cunoaşterea unor oraşe / *zone din spaţiul cultural anglofon 4 .2 să desprindă sensul global din scurte mesaje audiate (mini-dialog.3 să citească fluent un scurt text cunoscut. în texte autentice comune (etichete. descrieri de persoane/ obiecte/ acţiuni) 1. sintagme.1 să reproducă. cuvinte.2 să integreze cuvinte noi în enunţuri proprii 2. afişe) 3. pe baza unui suport verbal / imagine 5.3 să reacţioneze adecvat la diferite tipuri de mesaje orale 1.4 să desprindă informaţii punctuale dintr-un mesaj audiat 2. în scris. cu intonaţie adecvată semnificaţiei textului 4. în contexte familiare sau de necesitate imediată 2. referitoare la universul imediat 1. anunţuri.4 să vorbească despre sine/ despre persoane/ despre activităţi din universul imediat 3. Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a IV-a elevul va fi capabil: 1.3 să producă în scris scurte enunţuri / mesaje.2 să realizeze legătura dintre rostire şi scriere. enunţuri 4.1 să identifice semnificaţia unor cuvinte / propoziţii simple. la nivelul unei propoziţii scurte 4.3 să producă răspunsuri scurte şi întrebări simple în situaţii simple de interacţiune.2 să desprindă informaţii particulare dintr-un text citit în gând 3.1 să identifice semnificaţia unor enunţuri simple.1 să reproducă scurte mesaje / părţi ale unui mesaj 2.