You are on page 1of 8

EXERCIȚII PREGĂTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV – ANUL III sem I

CATEGORIA III : Expertize contabile
(5 exerciții)

1.Alexandru este expert contabil judiciar debutant. El a primit recent o adresă din partea
Tribunalului teritorial, din care rezultă că, a fost numit prin Încheiere de şedinţă, expert contabil
judiciar în dosarul civil nr. 4265/2013. Dilema lui Alexandru este de unde ar trebui să înceapă
diligenţele sale pentru îndeplinirea misiunii şi unde ar putea solicita sprijin competent pentru a primi
îndrumări în conformitate cu uzanţele profesionale de cel mai înalt nivel calitativ. Argumentaţi
răspunsul prin care dilema lui Alexandru poate fi eliminată.

2.Marius este expert contabil judiciar debutant. El a primit cu bucurie prima sa numire în
calitate de expert contabil judiciar într-un dosar civil. Dilema sa este care este locul cel mai indicat
pentru citarea părţilor. Argumentaţi răspunsul.

3.Maria, aflată la prima sa expertiză contabilă de natură civilă, urmează ca pe parcursul zilei
de mâine, să se întâlnească cu părţile procesuale. Dilema ei este legată de modul de comunicare cu
părţile. Cum ar trebui să-şi înceapă discursul şi cum ar trebui să se desfăşoare întâlnirea.
Argumentaţi răspunsul.

4.Pentru Mihaela, aflată la prima sa expertiză contabilă judiciară într-un proces civil, astăzi
este o zi importantă: ea este copleşită de emoţia întâlnirii cu părţile procesuale. Ajunge cu o oră mai
devreme, astfel încât să aibă suficient timp pentru a ridica dosarul de la arhiva organului
jurisdicţional care a dispus expertiza contabilă judiciară şi pentru a-şi mai arunca o privire asupra
conţinutului acestuia, astfel încât să se asigure că nu i-a scăpat nici un detaliu. Momentul mult
aşteptat a sosit. Spre dezamăgirea ei însă, cele două părţi aflate în vrăjmăşie, au început să-şi
vorbească cu ton ridicat, fără respect, adresându-şi injurii. Dilema ei este cum să procedeze pentru a
depăşi momentul şi pentru a-şi putea atinge obiectivul pentru care s-a pregătit atât de intens.
Argumentaţi răspunsul.

5.Marcel, expert contabil judiciar debutant, este numit prin Încheiere de şedinţă, expert
contabil în dosarul civil nr. 2222/2013. Irina, expert contabil judiciar debutant, este aleasă de către
una dintre părţile procesuale din dosarul menţionat şi încuviinţată de către Instanţă. La auditorul de
calitate, cei doi experţi contabili se prezintă separat, fiecare cu câte un raport de expertiză contabilă
judiciară. Dilema lor a pornit de la faptul că nu au ştiut care dintre cei doi experţi are obligaţia să îl
contacteze pe celălalt. Menţionaţi care a fost finalitatea. Argumentaţi răspunsul.

1

CATEGORIA IV : Evaluarea întreprinderilor (3 exerciții) Aplicația 1. cu o dobândă de 18% pe an şi cu plata semestrială a dobânzii.5%. Aplicația 3. cu plata lunară a unei dobânzi de 1. al cărui cost nominal anual este de 1. Aplicația 2.5% x 12 luni = 18%. O firmă utilizează următoarele surse împrumutate de finanţare:  un credit bancar pe 3 ani. Care dintre cele două surse de finanţare este mai avantajoasă ? 2 . Să se determine valoarea întreprinderii prin metoda cash flow-ului net actualizat.  un împrumut dintr-o emisiune de obligaţiuni pe o perioadă de 3 ani.

39 emis de CECCAR 2.39 emis de CECCAR? 4.39 emis de CECCAR 3. Construiti un plan de finantare previzionat pe trei ani pentru crearea unei intreprinderi conform normei 3925.39 emis de CECCAR.26 din standardul profesional nr.24 din standardul profesional nr.23 din standardul profesional nr. 3 . CATEGORIA VI: Administrarea şi Lichidarea Întreprinderilor (4 exerciții) 1. Intocmiti un raport privind consultanta pentru crearea unei intreprinderi conform normelor de raportare cuprinse standardul profesional nr. Construiti un plan de trezorerie previzionat pentru primul an de activitate al unei intreprinderi conform normei 3925. In ce consta montajul financiar al proiectului pentru crearea unei intreprinderi conform normei 3925.

Ce reprezintă durata de viață a unui proiect investiţional? 2. 4. CATEGORIA VII: Studii de fezabilitate (4 exerciții) 1. 3. 4 .

CATEGORIA VIII – Analiza diagnostic a intreprinderii (4 exerciții) 5 .

cheltuieli cu amortizarea de 50000 u. să se calculeze şi să se interpreteze pragul de rentabilitate financiar şi operaţional exprimat în unităţi fizice şi valorice.55.m.m.m. cheltuieli cu utilităţi şi chirii în cuantum de 40000 u. şi cheltuieli cu dobânzi de 50000 u. O întreprindere produce anual un număr de 150000 de produse la un preţ unitar de 5 u.m. din care 75% reprezintă salariile personalului direct productiv.. cheltuieli de personal de 200000 u..m. întreprinderea înregistrează cheltuieli cu materii prime şi materiale în valoare de 250000 u.m. 6 .

2.400 cm3 şi un microbuz cu o capacitate cilindrica de 2. O societate comercială deţine un imobil cu valoarea de inventar de 120.000 lei. să se determine impozitul pe clădiri datorat.500 cm3. O clădire –valoare impozabilă unitară 806 lei/mp. O clădire –valoare impozabilă unitară 806 lei/mp. 7 . Să se determine impozitul pe mijloacele de transport în cazul unui autoturism cu o capacitate cilindrică de 1. În condiţiile în care consiliul local practică cotele maxime de impozitare prevăzute în Codul fiscal. o mansardă locuibilă cu o suprafaţă construită desfăşurată de 20 mp şi o pivniţă utilizată pentru a stoca diferite materiale. Determinati impozitul pe mijloacele de transport datorata de persoana fizica daca in cazul autoturismului taxa unitară/200 cm3 este de 70 lei iar în cazul microbuzului este de 25 lei. Prin hotărârea consiliului local al unei localităţi s-a stabilit o cotă de impozit pe clădirile deţinute deţinute de persoanele juridice de 1% şi respectiv de 10% în cazul imobilelor nereevaluate începând cu anul 2008. 5. O persoană juridică deţine în patrimoniu o clădire amortizată integral care a fost achiziţionată cu un preţ de 78.4.are un parter cu o suprafaţă construită desfăşurată de 100 mp. 3. cu o suprafaţă construită desfăşurată de 10 mp. şi un imobil reevaluat în anul 2011. Determinaţi impozitul pe clădiri. Să se determine impozitul pe clădiri datorat în anul 2012. 6. O persoană fizica detine un autoturism cu capacitatea cilindrica de 2.000 lei. Impozitul unitar este cel stabilit de Codul fiscal. imobilul nefiind reevaluat din anul 2005.are un parter cu o suprafaţă construită desfăşurată de 100 mp şi se situează în zona B a unei localităţi de rang I-coeficient de corecţie 2. 4. Determinaţi impozitul pe clădiri.340 cmc ce a fost achiziţionat pe 12 mai. inclusiv. CATEGORIA IX – Consultanță fiscal acordată contribuabililor (IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE) (6 exerciții) 1.

Ce se întelege prin publicitate în profesia contabila? 4. Etica pentru profesionistii contabili angajati. Care este raspunderea administrativa în cazul abaterilor de la reglementările și procedurile judiciare. conform OG 65/1994 8.Însemnătatea Codului etic național al profesioniștilor contabili din România. 5. fiscale . Care sunt faptele care atrag raspunderea penala în exercitarea profesiei contabile 15. principiile etice fundamentale cuprinse în Codul etic. încredere. Care sunt faptele care se sanctioneaza cu suspendarea si interdictia dreptului de exercitare a profesiei conform OG 65/1994 11. 3. 16. Care sunt categoriile de riscuri profesionale care necesitata asigurare civila profesionala 13. obiectivele Codului etic. CATEGORIA XII : Alte lucrări efectuate de experţii contabili (18 exercitii) 1. Care sunt restrictiile în promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili? 2. Enumerati motivele de radiere a unui membru din Tabloul Corpului. și alte acte normative emise de autoritățile administrației publice. Care sunt cotizatiile profesionale prevazute în Regulamentul CECCAR 17. Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? 9. Care este raspunderea disciplinara membrilor CECCAR . structura codului etic. 8 . cinste. 12. 18. Când se depune juramântul prevazut de OG 65/1994. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizata? 6. decenta si bun- gust pentru o actiune de promovare. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate. Marketingul serviciilor profesionale în întelesul codului etic national. Care este continutul responsabilitatii profesionale ( membrii CECCAR) 7. 14. (Care sunt amenințările la adresa respectării principiilor fundamentale ale CECCAR). Care sunt abaterile disciplinare conform OG 65/1994 10.