You are on page 1of 1

ARGUMENT

Dezvoltarea turismului intern și internațional, precum și necesitatea
satisfacerii nevoilor locale de consum au determinat cresterea considerabilă a bazei
tehnico-materiale a sectorului de alimentație publică și implicit sporirea volumului
de prestații.
În acest context, o sarcină deosebită o constituie formarea si perfecționarea
personalului care asigură serviciile in unitățile de alimentație publică factor
determinat pentru realizarea saltului calitativ al serviciilor. Progresul tehnic,
ridicarea gradului de civilizație atrag dupa ele necesitatea ridicării gradului de
calificare profesională, concretizată, în ultima instanță, în îmbunătățirea serviciilor
oferite clientilor.
Serviciul din restaurant presupune mai multe exigente, carora trebuie sa le
faca fata cei ce isi aleg aceasta meserie. Clientul trebuie sa gaseasca in unitatile de
alimentatie publica amabilitate, ambianta placuta, discretie, o atmosfera de
destindere si confort. Pentru a realiza acest deziderat, personalul din unitatile de
alimentatie publica trebuie sa dovedeasca inclinatii pentru meseria ce o practica si
multa solicitudine.
Organizarea muncii in saloanele de restaurant constituie factorul esential in
prestarea unor servicii de calitate. Stabilirea corecta a numarului de personal si a
structurii acestuia reprezinta conditii hotaratoare pentru bunul mers al activitatii.
Pentru a putea indeplini functiile mentionate, lucratorii care isi desfasoara
activitatea in salonul de restaurant trebuie sa corespunda, ca pregatire, cerintelor
postului si sa posede o serie de calitatii necesare bunei desfasurari a activitatii.
Activitatea desfasurata in salonul de restaurant este complexa. Procesul
tehnologic de servire a meselor se desfasoara in mai multe etape: pregatirea
salonului, primirea clientilor, informarea acestora asupra meniurilor, efectuarea
serviciului propriu-zis, precum si actiunile de dupa incheierea serviciului. Prin
natura activitatii, personalul este obligat sa efectueze multiple deplasari de la un loc
la altul, atat in directie plana (orizontala), cat si pe verticala (pe scari) si sa pastreze
o vreme indelungata pozitia ortostatica.

http://www.rasfoiesc.com/business/economie/comert/Calitatile-si-atributiile-
pers39.php