You are on page 1of 6

Tema de control cu numarul 1 – Serii Numerice

-

Bună seara, tuturor studenților de la anul I, ID, Management, cu care ne-am întâlnit în cadrul orelor de
curs, din zilele de sâmbătă 05.10.13, și respectiv 12.10.13.

Pentru tema de control cu numărul 1, propunem următoarele aplicații:

-în prealabil, studiați teoria aferentă acestor probleme date de noi, mai jos (o parte din ea, a fost
prezentată în cadrul incursiunii în partea teoretică, realizată pe parcursul celor 8 ore de activitate
tutorială (curs), iar cealaltă parte o regăsiți în carte, prezentată după modelul descris la orele de predare):

-aplicația 1 de la pagina 12, vizând răspunsul afirmativ la întrebarea (1), din schema întrebărilor
ajutătoare, prezentată de noi atât la curs, cât și în carte;

-aplicațiile: 15 de la pagina 17, 37 de la pagina 36, 39 de la pagina 38, toate vizând răspunsul afirmativ
la întrebarea (2), din schema întrebărilor ajutătoare, prezentată de noi atât la curs, cât și în carte;

-aplicația 16 de la pagina 19, vizând răspunsul afirmativ la prima parte a întrebării (3), notată cu (3');

-aplicațiile: 21 de la pagina 23, 22 de la pagina 24, ambele vizând răspunsul afirmativ la a 2-a parte a
întrebării (3), notată cu (3");

-aplicațiile: 23 de la pagina 25, 24 de la pagina 26, 25 de la pagina 27, 26 de la pagina 28, aplicația 27
de la pagina 29, aplicația 38 de la pagina 36, vizând răspunsul negativ la toate întrebările (1), (2) și (3)
((3) formată din cele 2 părți ale ei, notate cu (3') și (3"));

-aplicația 28 de la pagina 31, vizând Criteriul Raabe-Duhamel;

-aplicația 40 de la pagina 39, vizând criteriul specific seriilor alternate, denumit Criteriul lui Leibnitz;

-aplicația 41 de la pagina 41, vizând cazul în care nu putem aplica rezultatul teoretic, denumit Criteriul
lui Leibnitz unei serii alternate;

-subiectul teoretic, vizând Criteriul Rădăcinii și ilustrat prin aplicația (teoretică) 44 de la pagina 42;

-subiectul teoretic, vizând Criteriul Raabe-Duhamel și ilustrat prin aplicația (teoretică) 43 de la pagina 42;

-aplicațiile: 17 de la pagina 21, 18 de la pagina 21, 30 de la pagina 33, 31 de la pagina 34, 33 de la
pagina 34, 35 de la pagina 35, toate vizând natura lui (SR), adică natura seriei lui Riemann;

-aplicațiile: 2 de la pagina 13, 3 de la pagina 13, 4 de la pagina 13, 5 de la pagina 14, 6 de la pagina 14,
7 de la pagina 14, 8 de la pagina 14, 9 de la pagina 15, 10 de la pagina 15, toate vizând determinarea
sumei unei SG, adică serii geometrice, de la 0 la infinit;

-aplicațiile: 11 de la pagina 15, 12 de la pagina 16, 13 de la pagina 16, 14 de la pagina 17, toate vizând
determinarea sumei unei SG, adică serii geometrice, de la 1 la infinit;

-aplicațiile: 29 de la pagina 33, 32 de la pagina 34, ambele vizând valorile unui parametru real, pentru
care o SG, (adică o serie geometrică) de la 0 la infinit este SC, deci serie convergentă;

-aplicațiile: 34 de la pagina 35, 36 de la pagina 36, ambele vizând valorile unui parametru real, pentru
care o SG, (adică o serie geometrică) de la 1 la infinit este SC, deci este serie convergentă.

P.S.: Nu intră ca probleme propuse, aplicațiile: 19 de la pagina 21, 20 de la pagina 22, 42 de la pagina
42, 46 de la pagina 43, 47 de la pagina 44.

Ca subiecte teoretice, propunem următoarele tipuri de probleme, care se bazează pe teoria din carte:

-definiți seriile numerice;

1

în cadrul temelor de control. -enunțați Condiția Suficientă de Divergență. astfel că dumneavoastră nu trebuie decât să știți unde și ce anume trebuie să căutați în carte mea. -scrieți definiția matematică. -în determinarea principalilor indicatori ai modelelor economice de așteptare. -enunțați Criteriul Raabe-Duhamel. -enunțați Criteriul lui Cauchy și dați și o altă denumire a acestui rezultat teoretic. abaterii medii pătratice. Importanța matematică și economică (deci practică) a seriilor numerice: -în calculul dobânzii compuse în cadrul unui depozit (deci la termen) pentru o sumă. -enunțați rezultatul teoretic specific seriilor alternate și denumiți-l.p.v. Atenție: Pentru cartea achiziționată primiți 3 puncte la examen. deci rămâne la latitudinea dumneavoastră respectiva alegere. deci a caracteristicilor numerice des întâlnite în aplicații pentru variabilele aleatoare discrete din statistica matematică și economică. precum și suma acesteia. Exercițiile de la examen vor fi identice cu cele propuse de noi. atât d. -denumiți și definiți seriile generale. și apoi pe unul dintre telefoanele 2 . dispersiei. în cazul în care nu se poate aplica Criteriul lui Leibnitz. după cum considerați că este mai bine pentru dumneavoastră. întâlnită în literatura de specialitate. cât și pentru examen. -realizați clasificarea seriilor numerice și prezentați definițiile în cuvinte (acolo unde este cazul). precum și cea matematică (sau același lucru forma generală) a seriilor geometrice. -precizați natura seriei lui Riemann. prin care își vor manifesta interesul în achiziționarea cărții mele. -denumiți și definiți matematic și în cuvinte (acolo unde este cazul). -enunțați Criteriul lui D'Alembert și dați și o altă denumire a acestui rezultat teoretic. întrucât un subiect teoretic poate fi formulat și astfel: scrieți importanța matematică și economică (practică) a seriilor numerice. -în problemele de calcul a fluxului de venit. -definiți în cuvinte și matematic seriile alternate. vor lua legătura cu mine întâi pe acest e-mail al meu. depusă pe termen nelimitat. voi ține seama în evaluarea finală și de interesul dumneavoastră. Este bine de reținut și importanța economică (sau practică) a seriilor numerice prezentată de noi mai sus. studenții nou veniți. -cum mai este denumită în literatura de specialitate seria lui Riemann. Această temă de control o scrieți fie în caietul cu probleme. Notă: Pentru achiziționarea cărții. precizând când are sens suma ei. -în calculul mediei. informativ. -scrieți definiția în cuvinte. precum și definițiile matematice (sau formele generale) ale seriilor numerice. întâlnită în literatura de specialitate. manifestat prin rezolvarea integrală sau parțială a problemelor propuse.d. De asemenea. -scrieți natura seriei geometrice. iar nota de la seminar va fi media aritmetică a notelor obținute pe fiecare temă de control. sau același lucru forma generală a seriei lui Riemann. La examen aveți voie cu cărțile și caietele de probleme pe bancă. -cum procedați pentru a studia natura unei serii alternate. fie pe foi separate. seriile particulare ale seriilor cu termeni oarecare.

redat de noi tot în carte. pentru care recomandăm incursiunea în partea teoretică. când n tinde la infinit. cu calculul lui R. -aplicațiile: 1 de la pagina 49.67. 4 de la pagina 56. denumită Serii de puteri ale unei variabile reale 'x'. vizând determinarea mulțimii de convergență pentru o SP ale lui 'x'. la care facem referire mai sus. denumit Criteriul Raportului pentru SP ale lui 'x' și fără a face substituție pentru 'x'.P. cu calculul lui R. când x tinde la infinit. mai precis. pe care noi am parcurs-o în cadrul orelor de predare. prin aplicarea rezultatului teoretic. sunt următoarele: -precizați cazurile. precum și numărul acestora. deci a razei de convergență. referitoare deci la incursiunea în partea teoretică. -cum rezolvați cazul de nedeterminare 1 la infinit. toate vizând determinarea mulțimii de convergență pentru o SP ale lui 'x'. Vin sau revin cu o completare teoretică a temei de control cu numărul 1. prin aplicarea Criteriului Raportului pentru SP ale lui 'x' și cu substituție pentru variabila reală 'x'. 3 de la pagina 54. 8 de la pagina 69. adică o serie de puteri ale variabilei reale 'x'. precizând și numărul acestora. atunci ce puteți afima despre limita din Criteriul Rădăcinii. utile pentru aprecierea dvs.: Vor mai urma pe parcursul timpului. Acum. VIRGINIA ATANASIU. -denumiți cazurile sau seriile particulare ale seriilor cu termeni oarecare. trecem efectiv la Tema de Control cu numărul 2. precizând și numărul lor. prezentând și justificarea răspunsului dat.61. -aplicația 9 de la pagina 72. Trimis de pe iPad-ul meu Tema de control cu numarul 2 – Serii de puteri ale unei variabile reale „x” plus o completare a primei teme Bună ziua. în care se observă imediat dacă termenul general al unei STO (serii cu termeni oarecare) nu tinde la 0 (zero). adică "e". temele de control. precum și cu consecința acestui caz particular. -precizați cazurile. în care se observă imediat dacă termenul general al unei STP (serii cu termeni pozitivi) tinde la 0 (zero). de această dată. la disciplina MATEMATCI ECONOMICE. dar pe care o regăsiți și în carte.99. -dacă există limita din Criteriul Raportului. precum și numărul lor. Toate cele bune și succes în realizarea primei teme propuse.mele: 0756. cu calculul lui R. 3 . pe (sau pentru) cazul general. -scrieți limita remarcabilă a numărului lui Euler. dacă în modul a este strict mai mic decât 1. când n tinde la infinit.S. iar apoi completați-o cu cazul particular prezentat în carte. des întâlnit în aplicații.024. ID. -scrieți la cât tinde puterea n a lui a. -aplicațiile: 7 de la pagina 66. de la Facultatea de Management. prezentată în carte. prin aplicarea rezultatului teoretic denumit Criteriul Rădăcinii pentru SP ale lui 'x' și fără a face substituție pentru variabila reală 'x'. tuturor studenților anului I. 10 de la pagina 75. -scrieți valoarea limitei lui lnx. dacă a este strict mai mare ca 1. -scrieți la cât tinde puterea n a lui a. 2 de la pagina 51. -denumiți seriile generale. pentru a vă răspunde la telefon. ambele referitoare la determinarea mulțimii de convergență pentru o SP ale lui 'x'. aceasta după ce mi-ați scris pe e-mail numărul dumneavoastră de telefon. întrebările teoretice.174 sau 0723. P. -realizați lista cu limite remarcabile.

de această dată. 6 de la pagina 62.enunțați forma generală a Criteriului Raportului pentru SP ale lui 'x'. -scrieți definiția în cuvinte a SP pentru 'x'. deci a notației R. cât și matematic. -precizați semnificația lui C. dar și matematic mulțimea de convergență a unei SP ale lui 'x'. prin aplicarea Criteriului Rădăcinii pentru o SP ale lui 'x' și cu substituție pentru variabila reală 'x'. cu calculul lui R. adică grupate pe capitole sau pe paragrafe. -definiți în cuvinte. . vizând o infinitate de coeficienți ai săi. -enunțați teorema lui Abel. VIRGINIA ATANASIU. -denumiți și enunțați tehnicile de calcul ale lui R. -aplicația teoretică 12 de la pagina 77. precizând și numărul lor. -enunțați Criteriul Cauchy-Hadamard. vizând forma generală a Criteriului Rădăcinii pentru SP ale lui 'x'. Toate cele bune și succes în realizarea temelor propuse. să apară redate pe caietele sau pe foile dumneavoastră. precizând și notația corespunzătoare acestei noțiuni matematice. precizând și altă denumire a acestuia. -aplicația teoretică 11 de la pagina 77. -enunțați forma generală a Criteriului Rădăcinii pentru SP ale lui 'x'. așa după cum vi le transmit eu. pentru ușurința scrierii lor sau simplificarea scrierii lor. 4 . deci a notației C. precizând și notația corespunzătoare acestei noțiuni matematice. de asemenea. ambele vizând determinarea mulțimii de convergență pentru o SP ale lui 'x'. -precizați semnificația lui I. deci a notației I.-aplicațiile: 5 de la pagina 59. -enunțați Criteriul Raportului pentru SP ale lui 'x'.: Este bine ca temele de control. -scrieți forma generală sau definiția matematică a SP (seriilor de puteri) pentru o variabilă reală 'x'. -scrieți definiția matematică a intervalului de convergență pentru o SP ale lui 'x'. precizând și notația corespunzătoare acestei noțiuni matematice. vizând rezultatul teoretic. -scrieți intervalul de apartenență sau de variație al razei de convergență pentru o SP ale lui 'x'. des întâlnită în aplicații. -precizați semnificația lui R. P. -ce presupune Criteriul Raportului de la SP ale lui 'x'. dar și pentru înțelegerea corectă și rapidă a rezolvării acestora. integral sau parțial soluționate de dumneavoastră. denumit Criteriul lui Abel sau teorema lui Abel. -scrieți formele utile în aplicații ale lui C. exercițiile propriu-zise din cadrul temelor de control să fie scrise sau redate tot grupat ca în expunerea noastră de mai sus. -la ce anume revine determinarea mulțimii de convergență pentru o SP ale lui 'x'. exprimați acest lucru atât în cuvinte. -enunțați forma generală a Criteriului Raportului pentru SP ale lui 'x' (a se vedea observația de la pagina 78).S.

atunci scrieți dezvoltarea în SP ale lui 'x' pentru f și denumiți respectiva SP (serie de puteri). cu 'x' variabilă reală. precum și notația aferentă acestei noțiuni matematice (recomandare: a se vedea în acest sens. pe care această formulă se bazează (recomandare: a se vedea ceea ce apare în carte la pagina 95). legat de studiul seriilor numerice.P. adică a seriilor de puteri pentru o variabilă reală 'x'. al producătorului. Acum trecem efectiv la tema de control cu numărul 3. etc. pe care le voi trimite de pe e-mail-ul meu. acestea vă vor ajuta la rezolvarea problemelor din domeniul analizei și pronosticării evoluției sistemelor micro.și macroeconomice. realizate de noi succint și la obiect în carte: -scrieți în cuvinte. deci 'cosx'. sau același lucru din teoria asigurărilor non-viață. de la disciplina MATEMATICI ECONOMICE sau MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE. -scrieți definiția polinomului Taylor de gradul 'n' asociat sau atașat unei funcții f. adică a lui Rn . -scrieți definiția seriei Taylor. la soluționarea problemei comportamentului consumatorului.S: Vor urma cât de curând și alte teme de control. enunțând în prealabil rezultatul teoretic. înțelege și rezolva diverse probleme ale disciplinelor de specialitate din cadrul Facultății de Management. Este bine de reținut aplicațiile economice ale SP. un alt element de bază al analizei matematice. -dacă f este de forma funcției binomiale: '(1+'ceva') ridicat la o putere reală alfa'. precizând și când are sens această dezvoltare. -în legătură cu SP. ale unei variabile reale 'x'. în jurul lui a=0. -scrieți toate formulările echivalente cu cerința "arătați că o funcție f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul punctului a=0". precizând și numărul acestora. adică seriile de puteri. propunând ca aplicații următoarele probleme. obsevația 1 de la pagina 93). căreia ne adresăm. într-un punct 'a' aparținând domeniului de definiție al funcției f (recomandare: a se vedea în acest sens. corespunzătoare unei funcții f. Management. precizând întregul context matematic corespunzător. ID. -scrieți dezvoltarea în SP ale lui 'x' pentru funcția trigonometrică cosinus. adică de serie de puteri. Tema de control cu numarul 3 – Serii Taylor si Serii Mac-Laurin plus o completare a temei de control precedente > Bună seara studenților de la anul I. este necesar și extrem de util pentru a putea aborda. care intervin în acest context. întrucât un subiect de la examen poate fi formulat și astfel: -menționați utilitatea economică a SP.P. la calculul primelor de risc din teoria credibilității. sub forma Lagrange din dezvoltarea în serie Mac-Laurin a unei funcții 'f'. deci 'sinx'. dar și matematic ce înseamnă a dezvolta o funcție f în serie Taylor. cu 'x' variabilă reală. Completarea la care făceam referire în cadrul titlului acestui mesaj este următoarea: Aplicații economice ale SP ale lui 'x': -conceptul de SP. -dacă f este de forma funcției: 'a/(1-q)'. ce se bazează pe cunoașterea teoriei aferente noțiunilor de serie Taylor și serie Mac-Laurin. -scrieți dezvoltarea în SP ale lui 'x' pentru funcția exponențială 'e la puterea x'. într-un punct 'a' aparținând domeniului de definiție al funcției f. cu 'x' variabilă reală. atunci scrieți 5 . -scrieți dezvoltarea în SP ale lui 'x' pentru funcția trigonometrică sinus. specificând toate elementele. observația 2 de la pagina 93). -scrieți formula matematică a restului de ordinul 'n' . din cadrul incursiunii teoretice.

prin intermediul dezvoltării prealabile a lui f' în SP ale lui 'x'. precizând și când are sens această dezvoltare. din domeniul de definiție al lui f. VIRGINIA ATANASIU. apelând în acest sens la SG (seria geometrică). -aplicația 4 de la pagina 88. precizând și când aceasta are sens. iar apoi prin integrare în egalitatea obținută pentru f'. iar apoi prin integrare în egalitatea obținută pentru f'. pentru a veni în ajutorul dumneavoastră cu ocazia examenului. -realizați schema întrebărilor ajutătoare pentru a arăta ca o funcție f este dezvoltabilă în serie Taylor în jurul unui punct a=0. -ce se întâmplă în condițiile în care avem răspuns negativ la întrebările (Î1).S. vizând formula matematică a restului Lagrange de ordinul 'n' din dezvoltarea unei funcții f în serie Mac-Laurin. într-un punct a diferit de zero. (Î3). -aplicațiile: 1 de la pagina 81.dezvoltarea în SP ale lui 'x' pentru f și denumiți respectiva SP (serie de puteri). P. se ajunge la soluționarea cerinței problemelor. dar și a pregătirii interdisciplinare a dumneavoastră. -scrieți egalitatea. ce vizează dezvoltarea lui f în SP ale lui 'x'. în jurul punctului a=0. din domeniul de definiție al lui f. ce reprezintă o generalizare a formulei binomului lui Newton. apelând de data aceasta la seria binomială. grupate conform tematicii din programa analitică de la disciplina MATEMATICI ECONOMICE sau MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE sau încă MATEMATICĂ. asociat unei funcții f. pentru funcția exponențială 'e la puterea x'.: Vor urma în curând și alte seturi de probleme. -aplicația 11 de la pagina 94. Toate cele bune și succes în realizarea corectă a temelor de control propuse. ce vizează dezvoltarea lui f în SP ale lui 'x'. aparținând domeniului de definiție al lui f. prin intermediul dezvoltării prealabile a lui f' (adică a derivatei de ordinul întâi a funcției f) în SP ale lui 'x'. se ajunge la soluționarea cerinței problemei. 10 de la pagina 94. 8 de la pagina 92. Trimis de pe iPad-ul meu >> > 6 . ce vizează determinarea polinomului Taylor de gradul 'n'. -aplicațiiile: 5 de la pagina 91. vizând expresia lui f și cum se ajunge la concluzia referitoare la calitatea lui f de a fi dezvoltabilă în serie Taylor. -aplicațiile: 2 de la pagina 83. apelând în acest sens la SG (seria geometrică). 6 de la pagina 92. -aplicațiile 9 de la pagina 93. 3 de la pagina 85. ce vizează dezvoltarea lui f în SP ale lui 'x'. ce vizează dezvoltarea lui f în SP ale lui 'x'. (Î2). 7 de la pagina 92. -scrieți formula matematică a seriei binomiale și denumiți coeficienții ei. apelând în acest sens la formula de dezvoltare în SP ale lui 'x'.