You are on page 1of 1

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele afirmaţii care reflectă unele sentimente legate de

viaţă, oameni, persoana proprie.Pentru fiecare afirmaţie optaţi pentru una din cele 7
posibilităţi de răspuns, în care 1 reprezintă Niciodată nu am acest sentiment , iar 7-
Întotdeauna am acest sentiment
1. ___ Când vorbesc cu oamenii am sentimentul că ei nu mă înţeleg
2. ___ Când am ceva de făcut în cooperare cu alţii mă gândesc, cu siguranţă nu va
ieşi nimic.
3. ___ Gândindu-mă la oamenii cu care vin în contact zilnic, simt că nu îi cunosc ,
că îmi sunt străini.
4. ___ Nu îmi pasă prea mult de ce se întâmplă în jurul meu.
5. ___ Mi se întâmplă să fiu surprins de comportamentul unor oameni pe care
credeam că îi cunosc bine.
6. ___ Mi s-a întâmplat ca oamenii pe care mă bazam să mă dezamăgească
7. ___ Viaţa este plină de lucruri interesante.
8. ___ Până acum nu am avut scopuri clare în viaţă.
9. ___ Am deseori sentimentul că nu sunt tratat cum se cuvine.
10. ___ În ultimii zece ani viaţa mea a fost plină de schimbări, fără să pot prevedea
exact ce se va întâmpla în viitor.
11. ___ Cele mai multe lucruri pe care le voi face în viitor vor fi probabil foarte
interesante.
12. ___Am sentimentul că mă aflu în situaţii ciudate -nefamiliare şi nu ştiu ce să fac.
13. ___ Cred că întotdeauna există o soluţie la aspectele dureroase ale vieţii.
14. ___ Când mă gândesc la viaţa mea, simt ce bine este că am avut şansa de a mă fi
născut.
15. ___Când am o problemă îmi este dificil să găsesc soluţia ei.
16. ___ Este o adevărată plăcere şi satisfacţie să fac ceea ce am de făcut zilnic.
17. ___Viaţa mea în viitor va fi probabil plină de schimbări, fără să pot să prevăd şi să
anticipez ce mi se va întîmpla.
18. ___ Dacă ceva neplăcut mi se întâmplă am tendinţa să mă consum foarte tare,
neputând să reacţionez în genul „asta este”.
19. ___ Sentimentele şi ideile mele sunt confuze.
20. ___Când fac ceva ce-mi face plăcere este sigur că ceva va internveni să-mi strice
plăcerea.
21. ___Se întâmplă să fiu dominat de anumite sentimente pe care mai degrabă nu le
conştientizez.
22. ___Prevăd că viaţa mea v-a fi fără sens şi scop.
23. ___ Cred că întotdeauna voi avea persoane de încredere pe care să mă pot baza.
24. ___ Se întâmplă să am sentimentul că nu ştiu exact ce este pe cale să se petreacă.
25. ___Se întâmplă să simt în anumite situaţii că sunt un ratat.
26. ___ Când mi se întâmplă ceva, am tendinţa să subestimez sau supraestimez
importanţa acelui fapt.
27. ___Când mă gândesc la dificultăţile pe care, probabil, va trebui să le înfrunt în
viaţă, am sentimentul că nu le voi putea depăşi.
28. ___ Am sentimentul că lucrurile pe care le fac zilnic sunt lipsite de importanţă.
29. ___Nu sunt sigur-ă că pot ţine lucrurile sub control.