You are on page 1of 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Oradea
Propunător : prof. psihopedagog Kiss Cristina Ramona
Data : 10.05.2017
Elev/ Clasa: Sucz Andreea, pregătitoare A
Aria curriculară : Terapii specifice și de compensare
Obiectul de studiu : Terapii și activități specifice : Stimulare cognitivă
Subiectul activității : O ajut pe Albă ca zăpada
Tipul de activității: fixare și sistematizare a cunoștintelor

Obiective cadru : Dezvoltarea comunicării în context social-integrator prin formarea conduitelor
de orientare, cunoaştere şi adaptare la mediul ambient

Obiective de referință :
 Formarea structurilor perceptiv motrice de culoare, mărime, formă, orientare spaţială
 Formarea comportamentului de ascultare/ decodificare de simboluri vizuale cu semnificaţie socială
Obiective operaționale :
 Cognitive:
O1: să discrimineze pictogramele/imaginile
O2 să asculte indicaţiile de lucru
O3: să potrivească imaginile identice
O4: să potrivească obiectele identice
O5: Să potrivească obiectul la imaginea corespunzătoare
O6: să sorteze obiectele date pe parcursul activităţii
O7: să respecte paşii necesari pentru împăturarea obiectelor de îmbrăcăminte
O8: Să îmbrace piticul
 Psihomotorii
O8: să manipuleze corespunzător obiectele utilizate pe parcursul activităţii
O9: să se deplaseze spre centrele de lucru corespunzătoare pictogramelor
 Afective:
O10: să manifeste interes pentru activitate

placemat) m9: rafturi m10: pitic/păpusă din plastic m11: fişa de lucru m12: un marker Evaluare: individuală Resurse: Temporale: 45 minute Informaționale:  Curriculum Deficiențe mintale severe. şorţ) M6: Exercițiul m5: clame de rufe m6: suport pentru întins rufele m7: coşuri pentru rufe şi clame m8: obiecte din bucătărie (tacâmuri. clasele I-X.veselă.5234/ 01.09. clasele I-X . aprobat prin ordin al ministrului nr. aprobat prin ordin al ministrului nr.2008- Programa școlară Stimulare cognitivă. M5: Modelarea pantofi.09. tokeni şi suport pentru tokeni M3: Explicația m3: cutia cu surprize M4: Imitaţia m4: obiecte de îmbrăcăminte (bluze.  Curriculum Deficiențe mintale severe.2008 - Programa școlară Aria curriculară Terapii specifice și de compensare : Terapia tulburărilor de limbaj. pantaloni. profunde și sau asociate. Strategii didactice: Metode și procedee : Mijloace de învățământ : M1: Observația m1: scrisoare M2: Conversația m2: simboluri pentru sarcini. căciuli.5235/ 01. profunde și sau asociate.

să aranjezi masa. . activităţii operaţionale mijloace didactice 1. Eleva intră în sală şi citeşte surprize. Moment Pregătește sala de clasă pentru buna desfășurare a organizatoricactivității şi materialele de lucru. iar atunci când toţi cei şapte pitici vor fi potriviţi pe plansa dedicată lor. O2 M1.m2.” Profesorul psihopedagog anunţă eleva că după terminarea fiecărei sarcini va primi câte un pitic (token). O11 M3 Eleva ascultă cu atenţie temei şi a urmărite: “Astăzi tu o vei ajuta aşadar pe Albă ca obiectivelor zăpada să facă ordine în căsuţa piticilor şi va trebui să faci pas cu pas ceea ce îţi cere: să aduni hainele piticilor care sunt puse la uscat.Nr. scrisoarea spune că este de la Albă ca zăpada. 2. Captarea La intrarea în sală. atenţiei arăta elevei o scrisoare. profesorul promptând eleva să citească propoziţiile însoţite de pictograme şi vor afla că Albă ca zăpada îi cere ajutorul pentru a face ordine în căsuţa piticilor. Asigură climatul afectiv necesar desfășurării activității. să le împături. 3 Anunţarea Profesorul precizează tema activității și obiectivele O1. să le aranjezi pantofii. să le pui la locul lor. Momentele Desfăşurarea activităţii Obiective Metode şi Activitatea elevului Observaţii Crt. un şorţ şi o cutiuţă cu m1. Vor citi împreună scrisoarea. Profesorul va deschide scrisoarea şi îi va m4. profesorul psihopedagog îi va O1. M2. va putea deschide cutia cu surprize a Albei ca zăpada.

M5. îndoim mâneca stângă. M6. îndoim pantalonii în două pe lăţime . O2. O10. măsuţa unde se află scrisoarea pentru a potrivi primul O11 m1. imagine igentică. token şi pentru a lua simbolul pentru cea de-a doua m4 Eleva potriveşte primul token sarcină “Împătură hainele!” Aici. profesorul psihopedagog îi va spune elevei că va trebui să împăture hainele urmând paşii: O7. de-a doua sarcină îndoim mâneca dreaptă. uscătorul de haine. m2. unde sarcina de lucru va fi: m7 “Adună hainele de pe uscător” şi îi va cere elevei să Eleva realizează sarcina de desprindă clamele de rufe. eleva spre scrisoare. marchează prima sarcină şi se vor îndrepta spre O3. Vor ajunge la m5. m2. M2. sa le pună în cutiuţa O4.împăturarea căciulilor: Îndoirea în două părţi Sarcina 3: Profesorul psihopedagog va redirija apoi M1. imaginea unui pitic. O2. iar el O6. m1. Eleva sortează hainele şi le aranjează hainele pe raft . m6. prima sarcină şi îl potriveşte lua primul simbol din scrisoare şi se vor îndrepta spre O10. “Sortează hainele pe raft!” Profesorul îi va arăta eleva m4. îndoim bluza în două . Sarcina 2: După terminarea sarcinii. m4. Eleva ia simbolul pentru învăţării sarcină are câte un simbol. sarcină va trebui să le pună pe fiecare la locul lor. M5.4 Dirijarea Sarcina 1: Profesorul îi va arăta elevei că fiecare O1. M6 token şi simbolul pentru a lu următoarea sarcină: O1. M1. pentru a pune cel de-al doilea O2. vor lua piticul ce O1. la centrul de lucru cu o zona marcată cu un simbol identic. M2. M3. M1. Vor O3. O9 lucru specială pentru ele. O9 Eleva ia simbolul pentru cea -împăturarea bluzelor: Întindem bluza pe masă. Eleva împătură hainele îndoim pantalonii în două pe lungime. m9 Eleva potriveşte token-ul şi ia că fiecare parte din raft este marcat cu câte o simbolul pentru cea de-a treia pictogramă pentru bluze. M3. pantaloni sau căciuli. O11 m2.împăturarea pantalonilor: Întindem bluza pe masă. iar hainele în coşul de rufe. M4.

O3 M1. unească cu o linie obiectele de îmbrăcăminte identice. O8. M6. sarcină paharele pe placemat pentru fiecare pitic în parte. surprize . m1. M5. m1. o pereche O9. M3. Încheierea Profesorul va face aprecieri asupra modului de M2. pe care va trebui O1. reîndrepta eleva spre scrisoare pentru a potrivi cel de. După finalizarea sarcinii. Sarcina 4: După terminarea sarcinii. Eleva ia hainele de pe raft şi transferului în să îl îmbrace. Profesorul va duce eleva la masă unde vor găsi O10. O9. m12 Eleva rezolvă fişa de lucru La finalizarea sarcinii. M5. M3. 5. M3. O1. Profesorul îi m4. vor potrivi tokenul. lingurile. Potriveşte tokenul primit 6. alegând de pe raft o bluză. elevilor masa de lucru şi îi va da o fişă. m9 Eleva potriveşte token-ul şi ia va arăta elevei că piticii sunt dezordonaţi şi şi-au simbolul pentru cea de-a aruncat toţi pantofii la un loc. m2. sarcina fiind să M6. pe suport token primit şi profesorul împreună cu eleva vor citi M4. O3 Eleva potriveşte tacâmurile la locul potrivit. m4. m11. îmbracă piticul învăţare de pantaloni şi o căciulă. Evaluarea Profesorul psihopedagog se va aşeza cu eleva la O1. M3. m1. Eleva potriveşte token-ul şi ia vesela şi tacâmurile toate la un loc şi îi va cere elevei simbolul pentru următoarea să potrivească farfuriile. O9 Eleva pune pantofii în perechi Sarcina 5: La finalizarea sarcinii. vor potrivi următorul M1. Profesorul va înmâna m10 tokenul la finalizarea sarcinii. m8. M1. Eleva ascultă aprecierile şi activităţii desfăşurare a activităţii şi a rezolvării sarcinilor de m3 apoi deschide cutia cu lucru şi îi va înmâna elevei cutia cu surprize. cuţitele şi O5. Asigurarea Profesorul îi va arăta elevei un pitic. iar ea va trebui să le O4. M6 al treilea token şi apoi vor lua simbolul pentru sarcina O1. a patra: “Pune pantofii la loc în prerechi”. O11 M6. furculiţele. O2. O2. următoarea sarcină: “Aranjează masa pentru pitici”. O11 m2. se va acorda ultimul token. conform placemat-ului Potriveşte tokenul primit 5. profesorul va M1. patra sarcină găsească perechea la fiecare şi să îi aranjeze pe raft.