You are on page 1of 3

1

(сатница, теме и предавачи)
Kвантно холограмскиоквир за
резонантне методе дијагностике и терапије у медицини

Сатница Тема Метод Предавач
обуке*
Петак, 18.11.2016
15.00-16.30 Квантна медицина- нови приступ суштини Предавање Спец др мед
живота и људском организму на Злата Јовановић
фундаменталном, квантном нивоу; Игњатић
Здравље и болест са аспекта квантне
медицине
Холистичка квантно-холограмска
парадигма
16.45-18.15 Квантна биофизика и квантни Предавање Др сци тех
ефекти у биолошким системима Наташа Мишић
Основни класични и квантни појмови
Квантна природа електромагнетног зрачења
Субота, 19.11.2016
09.00-10.30 Eлектромагнетизам; Доц. др сци тех
Oдређивање и испитивање квалитета и Дејан Крстић
квантитета параметара електромагнетног
поља;
Упознавање са електромагнетним спектром
и електромагнетним таласом;
11.45-12.30 Биофотоника и биоинформациони процеси Предавање Др сци тех
Интеракција електромагнетног поља са Наташа Мишић
биолошким системима
Електромагнетна терапија: типови поља,
биолошки ефекти и клиничка примена
12.45-14.15 Квантно холограмска медицина-могуће Предавање Спец др мед
апликације квантне физике у медицини Злата Јовановић
преко акупунктурних и микроталасно Игњатић
резонантних саморегулаторних механизама.
Открића сопствених, карактеристичних
фреквенција људског организма
Могући аспекти искоришћавања
електромагних таласа милиметарског
дијапазона
15.00-16.30 Макроскопски квантни феномени у био- Предавање Проф Дејан
макромолекулима и живим ћелијама. Раковић
Квантно информациона биофизика и
квантно информациона медицина:
стање & перспективе
16.45-18.15 Биомолекули-информационо енергетске Предавања Проф

45-12. Томић Течни кристали-основно ткиво живог организма 12. Квантни феномени у Предавања Проф ткиву живог организма. Однос материје.Основни механизми Александар уноса енергије у ћелију.30 Анализа биолошких сигнала. 20.30 Реакција најпростијих система на утицај Предавања Доц. Молекулске везе у ткиву живог организма.00-16.15 Ћелијска мембрана. епистимологије и Раковић духовности Петак. Особености реакције организма на утицај електромагнетних таласа. хаоса и нелинеарне динамике Фрактална физиологија: фрактали и хаос у комплексним физиолошким феноменима 15. Зависност биолошких реакција од фреквенције и јачине поља 10. Миловановић Генетска детерминација аутоноимног нервног система и персонална медицина 16.15 Живи организми као нелинеарни Предавања Др сци тех динамички системи Наташа Мишић Синергетика: самоорганизација у комплексним системима Паралеле између квантне механике и теорије фрактала. Наташа Мишић Хидратација ћелије као маркер за нејонизујућа зрачења.00-10.11.енергије и Александар информације у биолошким системима. Предавања Спец др мед Меморија воде.12. карактеристике. Субота. теорија хаоса Предавања Доц др сци мед и филозофске основе традиционалне Бранислав медицине.15 Биофизичка улога воде у живим Предавања Др сци тех организмима. Томић Физичка поља и физичка хемија.2016 09.15 Квантно холографске основе Предавања Проф Дејан психосоматике.30-14.45-18.00-10.2016 15.30 Квантни феномени у хомеопатији.00-16. др сци тех Заштита од нејонизујућег зрачења Дејан Крстић 16.2016 09. др сци тех електромагнетних емитовања Дејан Крстић милиметарског дијапазона.30 Биолошки ефекти нејонизујућег зрачења Предавања Доц. Злата Јовановић Игњатић .12. 03.45-18. 02. Недеља.

свести и Раковић акупунктурног система.30-14.00-16. 04. Момир Дуњић детекција и заштита. са наведеним бројем часова и ознаком курса.00-10. Појам виталне силе у традиционалној медицини. .5 сати (42 часова) Семинарски: 13.15 Концепт пет елемената у традиционалној Предавања Проф др сци мед кинеској медицини и акупунктури. 12.15 Улоага вегетативног нервног и Предавања Др Злата ендотелијалног система са аспекта Јовановић традиционалне и квантне медицине. са темом из пређеног градива по избору полазника. дискусија: 31. Игњатић Фолова дијагностика. Тест: 3 сата (4 часа) После завршеног теста и семинарских радова добија се сертификат на 75 часова „Квантно холограмски оквир за резонантне методе дијагностике и терапије у медицини“. Биорезонантна дијагностика и терапија-преглед апаратуре са анализом методологија Етички принципи и законске регулативе у традиционалној и квантној медицини Сагледавање регулаторних принципа који се односе на верификацију дијагностичко терапеутске у квантној медицини 13.12.45-12.45-18.10.30 Концепт акупунктурних меридијана-научни Предавање Доц др сци мед докази постојања акупунктурних Зорица Брдарески меридијана. 15-16.30 Биорезонантни Би Дигитал О Ринг тест.15 Квантно-информациона биофизичка Предавање Проф Дејан природа виталне енергије.15 Утицај електромагнетног зрачења на Предавања Доц др сци мед биолошке организме-истраживања. Момир Дуњић БДОРТ у детекцији токсина.2016 09. 16. 10. Љубица Константиновић Недеља. тешких метала и штетних утицаја електромагнетних емитовања окружујуће средине. Предавања Доц др сци мед БДОРТ.45-12.00 Тест из пређеног градива Укупно: 48 сати (64 часова) Предавања.5 сати (18 часова) за израду семинарског рада.