You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Yavandir Aravar, Smoczy Mag:


LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA YAVANDIRA ARAVARA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE SMOCZY MAG SZ WW US S WT W I A CP
OD: SPECJALNE Pocztkowa 5 4 4 3 3 1 5 1 8
PRESTI DRUYNY: +36 PUNKTW Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BRO/PANCERZ: Yavandir Aravar posiada SZTYLET oraz KOSTUR, gracz wedle uznania
moe wyposay Posta Dramatu w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU
Pierwszym ze znanych Smoczych Magw by Caelith Ponce Serce, ktry urodzi si
DRUYNY.
pod koniec panowania Aethisa Poety. Caelith by w oczach Elfw Wysokiego Rodu
ZASADY SPECJALNE:
jeszcze dzieckiem, kiedy unis z Jaski Snw jedn ze synnych Sonecznych Rdek
CZAROSTWO: Smoczy Mag moe chroni si w walce dowolnym PANCERZEM i
i obudzi Sonecznego Smoka Rilgauta. Caelith i nowo przebudzony Rilgaut
rzuca zaklcia, ignorujc ograniczenia wynikajce z zapisw LISTY
wspomogli w walce armi Mentheusa u Bramy Gryfa, a ich miadca szara na flank
EKWIPUNKU. Naley jednak zauway, e zdolno nie pozwala na uywanie
Mrocznych Elfw umoliwia przebiegemu, sdziwemu Mentheusowi przepdzenie
Zbroi Chaosu.
wroga z pola bitwy. Po zakoczonej walce Mentheus podzikowa Caelithowi, a za jego
DOTYK MOCY: Yavandir Aravar opanowa podstawy Magii Bitewnej. MAG moe
zasugi nada mu imi Smoczego Maga.
prbowa rzuci znane mu zaklcie typu magiczny pocisk nawet wtedy, kiedy
W kolejnych pokoleniach zawsze znajdowaa si garstka Magw, ktrzy
pozostaje zwizany walk wrcz.
porzucali studia Wiatrw Magii w murach Biaej Wiey, by sta si Smoczymi Magami.
MAG: Smoczy Mag zna jedno zaklcie ze znanej mu Tradycji Ognia. Wicej informacji
S to zwykle najbardziej porywczy i zawzici ze studentw i praktycznie zawsze
znajduje si w ROZDZIALE XXIIII: MAGIA.
pochodz z Caledoru. Kiedy w murach Biaej Wiey przystpuj do studiowania
MAJESTAT AQSHY: Smoczy Mag zgbi arkana Aqshy. Zdobyta wiedza pozwolia
Domeny Ognia, pierwszej z domen, ktrej tajniki zgbiaj studenci, objawia si ich
Yavandirowi Aravarowi pokry swe ciao pomiennymi tatuaami, ktre zamykaj
gwatowna i wojownicza natura. Kadego z nich nawiedzaj sny o ogniu i przelewanej
w sobie moc czerwonego Wiatru Magii. Posta Dramatu wzbudza w modelach
krwi, sny, w ktrych dosiadaj Smokw w kolorze zachodzcego soca. Wkrtce
atwopalnych GROZ.
potem nie marz ju o niczym, jak tylko o tym, e przeznaczone im sta si Smoczym
MSTWO PRZESZYCH WIEKW: Yavandir Aravar walczc przeciwko ZYM,
Magiem. I gdy tylko ukocz studia nad Domen Ognia pod bacznym okiem
CHAOTYCZNYCH oraz PRAWORZDNYM kompaniom moe przerzuci
nauczycieli z Wiey, wyruszaj w drog powrotn do Caledoru i jaski pod Grami
wszystkie nieudane testy PSYCHOLOGICZNE.
Grzbietu Smoka.
MISTRZ AQSHY: Yavandir Aravar, ktry pozna sekrety Kolegium Pomienia zosta
Przebudzenie Smoka zajmuje miesice, a czasem nawet lata. Porywczy
naznaczony Stygmatem Aqshy. Smoczy Mag otrzymuje premi +1 do wszystkich
Magowie z Caledoru zdaj si by stworzeni do tego zadania. Smoczy Magowie
prb rzucenia zaklcia. Ponadto, wszystkie rzucone przez Posta Dramatu
wyczuwaj, kiedy upiony Soneczny Smok staje si niespokojny i wanie wtedy
zaklcia, ktre zadaj obraenia, zyskuj cech ora DRUZGOCZCY.
wchodz do wypenionych siarkowymi oparami jaski. Instynktownie, bez
MORDERCZY POCISK: Yavandir Aravar pozna kolejne arkana Magii Bitewnej.
przygotowania Smoczy Mag zblia si do upionej bestii i wzywa j po imieniu,
MAG otrzymuje premi +1 do testw zranienia dla wszystkich czarw typu
rozbudzajc Sonecznego Smoka do penej wiadomoci. Jedynie Soneczne Smoki
magiczny pocisk.
sysz wezwanie Smoczego Maga i podrywaj si do boju. Starsze i mdrzejsze Smoki
SMOCZY MAG: Yavandir Aravar podobnie jak inni Smoczy Magowie znany jest z tego,
Ksiycowe i Gwiezdne nie poddaj si pasji i lekkomylnoci, czekajc na bardziej
e uywa magii Tradycji Ognia bez cienia obaw, a podczas swej edukacji w
stateczny umys gotw, by je obudzi.
Saphery nie nalea do najpilniejszych uczniw. Wada magi z wrodzonym
UWAGI: Yavandir Aravar moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Elfowie talentem, lecz lekkomylne podejcie prowadzi czsto do bdw. Podczas
Wysokiego Rodu z Ulthuanu. Aby zatrudni Posta Dramatu DOWDCA musi posiada rzucania zakl Smoczy Mag wykonuje rzut dodatkow kostk K6. Wynik rzutu
Tarcza ze Smoczej uski oraz Piercie Ognia Zagady (zobacz ROZDZIA XV: nie dodaje si do Poziomu Mocy czaru, lecz jest uywany do sprawdzania
EKWIPUNEK). Nieodpartej Siy i Przeklestwa Tzeentcha.
Smoczy Mag, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik
wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy okreli warto wynagrodzenia o ktre upomni si Posta Dramatu. Wynik 1-2
umiejtnoci WALKI lub AKADEMICKICH. Ponadto, Yavandir Aravar moe nauczy oznacza, e Yavandir Aravar wyrusza w drog powrotn do Caledoru i jaski pod
si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych: Grami Grzbietu Smoka - naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY.
PITNO MAGII: MAG naznaczony Pitnem Magii uzyskuje ODPORNO NA Wynik 3-4 oznacza, e Smoczy Mag zada odu w postaci Klejnotu Sonecznego
MAGI (2). Ognia (zobacz ROZDZIA XV: EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 5-6 oznacza,
ROZPROSZENIE MAGII: Yavandir Aravar opanowa sztuk postrzegania i e Yavandir Aravar zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.
rozplatania Wiatrw Magii. MAG generuje jedn Kostk Rozproszenia wicej, ni
wskazuje na to jego poziom.
SPLATANIE MAGII: Wykorzystanie tej umiejtnoci uatwia Postaci Dramatu
kontrolowanie Wiatrw Magii. Smoczy Mag generuje jedn Kostk Mocy
wicej ni wskazuje na to jego poziom.

1|Strona