You are on page 1of 24

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016

Tarikh/Hari :16 Oktober 2016/Ahad


Minggu : 36

Tema Saya Berterima Kasih

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Berterima kasih

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran mengenali pelbagai cara memberi penghargaan (ulang kaji)


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menyenaraikan 1/3 cara memberi penghargaan.
Aktiviti 1. Murid diminta melakonkan cara mengucapkan terima kasih apabila mendapat
penghargaan.
2. Murid diminta menyenaraikan cara memberi penghargaan yang dilakonkan oleh rakan-
rakan mereka.
3. Murid diberikan lembarana kerja.
4. Guru berbincang jawapan dengan murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti,lembaran kerja

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai tanggungjawab diri.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Membuat Corak dan Rekaan

Tahun 4 Amanah

Tajuk Sapu Tangan

Masa 11.10 - 12.10 tengah hari

Standard Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,serta proses dan
Pembelajaran teknik dalam penghasilan sapu tangan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan
celupan.
mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan sapu tangan teknik ikatan dan celupan.
menghasilkan sapu tangan yang kreatif.
Aktiviti 1. Murid dipamerkan contoh-contoh ikatan dan celupan menggunakan slaid dan bersoal
jawab tentang bahasa seni visual yang terdapat pada hasil karya.
2. Murid meneroka media dalam penghasilan sapu tangan menggunakan teknik ikatan dan
celupan.
3. Guru menunjukkan cara menghasilkan sapu tangan.
4. Murid menghasilkan sapu tangan mengikut teknik dan bahasa seni visual dengan
bimbingan guru.
5. Murid mempamerkan dan menceritakan karya seni yang dihasilkan berdasarkan teknik
dan bahasa seni visual

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti,lembaran kerja

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman membuat corak dan rekaan.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016


Tarikh/Hari :17 Oktober 2016/Isnin
Minggu : 36

Tema Teknologi Maklumat

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuain

Masa 8.50- 9.50pagi

Standard Pembelajaran Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem).(ulang
kaji)

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


mengenal pasti 2/4 bahagian komputer.
Aktiviti 1. Murid diminta mendengar secara teliti mengenai peneragan yang diberikan oleh guru.
2. Guru menerangkan mengenai bahagian-bahagian komputer.
3. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai bahagian-bahagian komputer.
4. Guru menayangkan cerita kepada murid-murid.
5. Murid ditanya oleh guru mengenai bahagian-bahagian komputer semasa cerita
ditayangkan.
6. Murid diberikan lembaran kerja dan guru berbincang jawapan dengan murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : TMK

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman bahagian komputer.


Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Sains Hayat

Tahun 5 Amanah

Tajuk Ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri (ulang kaji)

Masa 11.10-12.10 tengah hari

Standard Pembelajaran Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian tumbuhan sebenar atau menerusi
pelbagai media, ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


menyatkan 3/7 ciri khas tumbuhan untuk melindungi diri, dan menyesuaikan diri dari
iklim dan perubahan musim.

Aktiviti 1. Murid diberikan buku aktiviti KBAT.


2. Murid diminta menjawab latihan dalam buku aktiviti tersebut.
3. Murid berbincang jawapan dengan murid.
4. Murid memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Bersyukur kepada Tuhan

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti, embaran kerja

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai ciri khas tumbuhan untuk melinduingi
diri

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Sains Bahan

Tahun 3 Amanah

Tajuk Penyerapan.

Masa 11.10-12.10 tengah hari.

Standard Pembelajaran Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam
kehidupan. (ulang kaji )
Aktiviti 1. Murid diberikan latihan pada papan putih.
2. Murid diminta menyalin soalan yang diberikan.
3. Murid menjawab latihan yang diberikan berdasarkan topik yang telah diajar.
4. Guru menyemak jawapan daripada murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Bersyukur kepada Tuhan

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai kepentingan bahan yang menyerap dan
kalis air.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :18 Oktober 2016/Selasa Minggu :
36

Tema Pengalaman Muzikal

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Masa 9.20-9.50 pagi

Standard Pembelajaran Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul
Aktiviti 1. Murid diperdengarkan mengenai lagu Selamat Pagi
2. Murid diminta menyanyi lagu tersebut dengan sebaiknya.
3. Guru menukarkan perkataan vokal a ke i dan murid diminta menyanyikan berdasarkan
perkataan yang telah ditukarkan kepada vokal berlainan.
4. Murid diminta memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Muzik

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti, CD lagu

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai menyanyi sebutan huruf vokal yang
betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Saya Bertanggungjawab

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Bertanggungjawab

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran menyenaraikan tanggungjawab diri (ulang kaji)


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menyenaraikan 2/4 cara menyenaraikan tanggungjawab diri.
Aktiviti 1. Murid diberikan gambar mengenai tanggungjawab diri.
2. Murid diminta menyenaraikan tanggungjawab diri berdasarkan gambar yang dilihat
dalam buku teks.
3. Murid diberikan lembarana kerja.
4. Guru berbincang jawapan dengan murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Bekerjasama
Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti,lembaran kerja

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai tanggungjawab diri.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Pengalaman Muzikal

Tahun 1 Amanah

Tajuk Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Masa 11.10-11.40 pagi

Standard Pembelajaran Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul
Aktiviti 1. Murid diperdengarkan mengenai lagu Selamat Pagi
2. Murid diminta menyanyi lagu tersebut dengan sebaiknya.
3. Guru menukarkan perkataan vokal a ke i dan murid diminta menyanyikan berdasarkan
perkataan yang telah ditukarkan kepada vokal berlainan.
4. Murid diminta memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Muzik

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti, CD lagu

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai menyanyi sebutan huruf vokal yang
betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :19 Oktober 2016/Rabu
Minggu : 36

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (BAHASA ARAB)

Tahun 3 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 8.20 - 9.20 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.
Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Hormat Diri Kita

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Hormat

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran menyatakan cara menjaga kehormatan diri (ulang kaji)


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menyenaraikan 2/4 cara menjaga kehormatan diri
Aktiviti 1. Murid diberikan lembaran kerja.
2. Murid diminta menjawab lembaran kerja tersebut.
3. Guru berbincang mengenai lembaran kerja tersebut dengan murid.
4. Murid memberikan kesimpulan terhadap lathan yang diberikan.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti,lembaran kerja

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai cara menjaga kehormatan diri.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema Membentuk dan Membuat Binaan

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Bus

Masa 11.10-12.10 tengah hari

Standard Pembelajaran Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip
rekaan:warna,jalinan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan kerya seni dalam
penghasilan corak menggunakan teknik dalam penghasilan binaan.(ulang kaji)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
Aktiviti 1. Murid ditunjukkan contoh-contoh binaan.
2. Guru meminta murid untuk mengeluarkan bahan-bahan yang diminta untuk dibawa.
3. Murid diminta memberikan sepenuh perhatian terhadap apa yang ditunjukkan oleh
guru.
4. Murid diminta membentuk dan membuat binaan model bus dengan bimbingan guru.
5. Murid diminta membentangkan hasil binaan yang mereka lakukan.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Seni

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Kotak ubat gigi, kertas warna, gam, krayon.

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai membentuk dan membuat binaan bus.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :20 Oktober 2016/Khamis Minggu :
36

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (DUNIA SENI VISUAL)

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 7.50-8.50 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

Tahun 5 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains
Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (PENDIDIKAN KESIHATAN )

Tahun 5 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 11.10-11.40 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :23 Oktober 2016/Ahad
Minggu : 37

Tema PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran Perbincangan kertas soalan peperiksaan akhir tahun


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
mengetahui kesalahan/kesilapan semasa menjawab saolan pepeiksaan
Aktiviti 1. Guru mengedarkan kertas soalan peperiksaan yang telah ditanda.
2. Guru berbincang jawapan dengan murid.
3. Murid diminta melakukan pembetulan terhadap kesalahan yang dilakukan.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Kertas soalan peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai soalan peperiksaan akhir tahun

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.


pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Tahun 4 Amanah

Tajuk PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Masa 11.10 - 12.10 tengah hari

Standard Perbincangan kertas soalan peperiksaan akhir tahun


Pembelajaran

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


mengetahui kesalahan/kesilapan semasa menjawab saolan pepeiksaan
Aktiviti 1. Guru mengedarkan kertas soalan peperiksaan yang telah ditanda.
2. Guru berbincang jawapan dengan murid.
3. Murid diminta melakukan pembetulan terhadap kesalahan yang dilakukan.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Seni Visual

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Kertas soalan peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai soalan peperiksaan akhir tahun

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016


Tarikh/Hari :24 Oktober 2016/Isnin
Minggu : 37

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 )

Tahun 1Bijaksana

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 8.50-9.50 pagi


Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 )

Tahun 5 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 11.10-12.10 tengah hari

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
Tema Sains Fizikal

Tahun 3 Amanah

Tajuk Magnet

Masa 12.10 - 1.10 tengah hari

Standard Pembelajaran Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya. (ulang kaji)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
mengelaskan 2/5 objek yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet.
Aktiviti 1. Murid diberikan latihan pada papan putih.
2. Murid diminta menyalin soalan yang diberikan.
3. Murid menjawab latihan yang diberikan berdasarkan topik yang telah diajar.
4. Guru menyemak jawapan daripada murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Bersyukur kepada Tuhan

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai mengelas objek berdasarkan tindakan
magnet.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :25 Oktober 2016/Selasa
Minggu : 37

Tema Pengalaman Muzikal

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Masa 9.20-9.50 pagi

Standard Pembelajaran Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul
Aktiviti 1. Murid diperdengarkan mengenai lagu Selamat Pagi
2. Murid diminta menyanyi lagu tersebut dengan sebaiknya.
3. Guru menukarkan perkataan vokal a ke i dan murid diminta menyanyikan berdasarkan
perkataan yang telah ditukarkan kepada vokal berlainan.
4. Murid diminta memberikan kesimpulan terhadap pengajaran.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Muzik

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Buku teks, buku aktiviti, CD lagu

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai menyanyi sebutan huruf vokal yang
betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (MATEMATIK KERTAS 2 )

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Matematik

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (MATEMATIK KERTAS 2 )

Tahun 1 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 11.10-11.40 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Matematik

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.


pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016


Tarikh/Hari :26 Oktober 2016/Rabu
Minggu : 37

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (BAHASA INGGERIS KERTAS 1 )

Tahun 3 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 8.20-9.20 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Bahasa Inggeris

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (BAHASA INGGERIS KERTAS 2 )

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Bahasa Inggeris

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
Tema PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Masa 11.10 - 12.10 tengah hari

Standard Perbincangan kertas soalan peperiksaan akhir tahun


Pembelajaran

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


mengetahui kesalahan/kesilapan semasa menjawab saolan pepeiksaan
Aktiviti 1. Guru mengedarkan kertas soalan peperiksaan yang telah ditanda.
2. Guru berbincang jawapan dengan murid.
3. Murid diminta melakukan pembetulan terhadap kesalahan yang dilakukan.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Pendidikan Seni Visual

Nilai : Bekerjasama

Bahan Bantu Belajar Kertas soalan peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman mengenai soalan peperiksaan akhir tahun

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :27 Oktober 2016/Khamis
Minggu : 37

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (SAINS KERTAS 1 )

Tahun 1 Bijaksana

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 7.50-8.50 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (SAINS KERTAS 2)

Tahun 5 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 10.10-11.10 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :

Tema PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016 (SAINS KERTAS 2)

Tahun 5 Amanah

Tajuk PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016

Masa 11.10-11.40 pagi

Standard Pembelajaran Menjawab soalan peperiksaan akhir tahun.


Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
menjawab soalan peperiksaan yang diberikan dengan betul dan menepati masa.
Aktiviti 1. Murid diberikan kertas peperiksaan oleh guru.
1. Murid mendengar arahan daripada guru dengan teliti mengenai kertas peperiksaan.
2. Murid menyemak kertas soalan yang diberikan.
3. Murid diminta menjawab soalan peperiksaan mengikut masa yang diberikan.
4. Guru mengutip kertas soalan peperiksaan murid-murid.

Pengisian Kurikulum
Ilmu : Sains

Nilai : Mendengar arahan guru

Bahan Bantu Belajar Kertas peperiksaan akhir tahun

Penilaian/Pentaksiran Murid dinilai berdasarkan pemahaman menjawab soalan peperiksaan dengan betul.

Refleksi
___________/__________ orang murid mencapai objektif pembelajaran.

__________/ __________ orang murid perlukan pengayaan.

pdp ditangguhkan kerana

kehadiran murid :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2016
Tarikh/Hari :30 Oktober 2016/Ahad Minggu :
38
CUTI SEMPENA
DEEPAVALI
30 OKTOBER - 2
NOVEMBER 2016