You are on page 1of 1

OLIMPIADA DE MATEMATIC

ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 -

CLASA A VI-A

Not: Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte.


Pe foaia de concurs se trec rezolvrile complete. Timp de lucru: 2 ore.

1. Artai c exist un singur numr prim de trei cifre cu produsul cifrelor egal cu 70.

2. Se consider unghiurile proprii AOB, BOC , COD, DOA cu interioarele disjuncte,


formate n jurul punctului O . Unghiul AOB este suplementul unghiului AOC precum
i al unghiului BOD . Msurile unghiurilor AOB i BOC sunt exprimate, n grade,
prin dou numere naturale care au cel mai mare divizor comun egal cu 30.
Determinai msurile unghiurilor AOB, BOC , COD, DOA .

3. Dac numerele naturale x, y , z verific egalitatea 67 x + 52 y = 15 z , artai c numrul


( x + y )( y + z )( z + x ) se divide cu 2010 .

4. Notm cu S mulimea numerelor de cinci cifre distincte formate cu elementele mulimii


{1, 2, 3, 7, 8}.
a) Dac p este un element oarecare al mulimii S, artai c numerele 5 p, 3 p i 7p nu sunt
elemente ale mulimii S.
b) Determinai toate elementele m S care au proprietatea c 4m S .

Problema 4 a fost selectat din nr. 1/2014 al Gazetei Matematice- Seria B, publicaie
lunar pentru tineret, fondat n anul 1895, editat de Societatea de tiine Matematice
din Romnia