You are on page 1of 3

CONTRACT DE INCHIRIERE AUTO

Mun.Chiinu ,,___ _________ 20__

Locatorul: Ruslan Rusu Grigore, B 01000102, or.Chiinu, str.Salcmilor 22/3


(Numele, prenumele, patronimicul/nr. buletin de identitate, domiciliul)

pe de o parte
Locatarul: __________________________________________________________________
(Numele, prenumele, patronimicul/nr. buletin de identitate, domiciliul)

pe de alt parte au convenit sa ncheie prezentul contract de locaiune (nchiriere auto), cu respectarea urmatoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul prezentului contract consta n darea n folosin (nchirierea) de ctre Locator, Locatarului a
autoturismului/autovehiculului descris din prezentul articol, proprietatea Locatorului, denumit n continuare n prezentul contract
autovehiculul, n schimbul achitrii de catre Locatar a unui pre.
1.2 Autovehiculul nchiriat are urmtoarele caracteristici:
MARCA: Opel___________________________________________________________________;
TIPUL: Astra____________________________________________________________________;
CULOARE: Rou_________________________________________________________________;
CAROSERIA: Universal____________________________________________________________;
NR. DE NMATRICULARE: HN AZ 309_______________________________________________;
CERTIFICAT DE NMATRICULARE: 135403169_______________________________________;
NR. DE OMOLOGARE/ANUL FABRICAIEI: 2007_____________________________________;
CAPACITATE CILINDRIC: 1364___________________________________________________;
MOTOR: Benzin-GPL_____________________________________________________________;
NR/ KM LA BORD: _______________________________________________________________;
ALTE DATE: ____________________________________________________________________.
1.3 Autovehiculul este ales liber de catre Locatar dintre cele deinute de Locator, iar cartea de identitate i talonul, precum i alte
caracteristici ale acestuia, dac este cazul, sunt identificate la prezentul contract, care face parte integrant din acesta.
1.4 Pe toat durata contractului Locatorul i pstreaz dreptul de proprietate deplin asupra autovehiculului nchiriat, care face
obiectul prezentului contract de nchiriere. Autovehiculul este asigurat, asigurarea fiind operabil in condi iile legii i ale
prezentului contract.
1.5 Automobilul va fi utilizat doar pe teritotiul Republicii Moldova.

II. PREDAREA-PRIMIREA AUTOVEHICULULUI

2.1 Automobilul nchiriat se transmite LOCATARULUI din momentul semnrii prezentului contract.
2.2 Transmiterea automobilului se va efectua n baza actului de primire predare.
2.3 Bunul va fi transmis i remis curat n interior i exterior, n caz de abatere de la prezentul punct, LOCATARUL va achita
LOCATORULUI 150 lei pentru curarea automobilului.

III. TERMENUL DE NCHIRIERE

3.1 Termenul de nchiriere este de ________ zile, respectiv __________ ore, cu ncepere de la data de ____________,
ora: ________ pna la data de ___________ ora _______.
3.2 Durata contractului poate fi prelungita pe noi perioade de timp, numai prin acordul scris al parilor, prin act adi ional la
prezentul contract.
Intrzierea in predarea autovehiculului
3.3 In caz de ntarziere cu mai mult de _______ ore fa de timpul stabilit (atunci cnd ntrzierea nu este anun at telefonic)
Locatorul i rezerv dreptul de a anuna imediat Poliia pentru furt de main.

IV. OBLIGATIILE PRILOR

4.1 Drepturile i obligaiile Locatorului. Drepturile i obligaiile Locatorului decurg din clauzele ntregului contract.
4.1.1.s pun la dipoziia Locatarului, pentru efectuarea transportului pe ntreaga durat a contractului, autovehiculul stabilit si
care sa satisfac cerinele standard pentru transporturile interne;
4.1.2.s predea Locatarului autovehiculul avnd toate actele necesare i far dotari aferente;
4.1.3. s acorde ajutor informaional i consultativ Locatarului cu privire la ordinea de exploatare corect a bunului.

4.2.Drepturile i obligaiile Locatarului. Drepturile i obligaiile Locatarului decurg din clauzele ntregului contract.
4.2.1 de a avea vrsta de 22 ani implinii, carnet de conducere de categoria autovehiculului ce l nchiriaza cu vechimea cerut;
4.2.2 de a plti contravaloarea chiriei autovehiculului odat cu preluarea acestuia, iar n caz de prelungire a duratei contractului cu
acordul Locatorului-odat cu restituirea autovehiculului;
4.2.3 de a suporta costurile de ntreinere i alte costuri suplimentare, conform prevederilor prezentului contract;
4.2.4 de a exploata n condiii normale autovehiculul, conform instruciunilor de folosire i ntreinere elaborate de fabricant i
specificate n manualul de utilizare;
4.2.5 de a exclude accesul la bun a persoanelor necompetente;
4.2.6 de a achita amenzile emise de autoriti pentru contravenii sau infraciuni svrite pe perioada nchirierii de ctre
conductorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;
4.2.7 de a repara prejudiciul suferit de Locator prin pierderile survenite la bunul nchiriat dac nu va demonstra c pierderile nu se
datoreaz vinoviei sale.
4.2.8 n cazul unor avarii aduse autovehiculului, Locatarul rspunde n solidar cu Locatorul pentru toate cheltuielile aferente
aducerii la starea iniial a autovehiculului sau nlocuirii acestuia cu unul similar ca marc, tip, an de fabrica ie, dotri i
valoarea de pia;
4.2.9 la ncetarea perioadei de nchiriere, Locatarul va preda autovehiculul nchiriat, cu dotrile aferente ctre Locator, i cu actele
ce i-au fost nmnate, orice alte drepturi i obligaii ce-i revin prin lege i prezentul contract.

V. RSPUNDEREA CONTRACTUAL

Clauza penal. Daune interese


5.1 n vederea evitrii unor situaii conflictuale, parile pot hotri, de comun acord, noi termene sau modalit i de rezolvare a
obligaiilor.
VI. MODIFICAREA I NCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional scris i semnat de parile contractante.
Prezentul contract nceteaza n urmatoarele mprejurri:
6.2 la expirarea duratei contractului de nchiriere, dac parile nu hotrsc prelungirea acestuia;
6.3 prin acordul de voin ale prilor, nainte de termen;
6.4 prin reziliere de catre oricare din pri n cazul n care cealalt parte nu i respect culpabil obliga iile asumate. Rezilierea
opereaza n condiiile legii;
6.5 rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre pri.

VII. LITIGII I ALTE DISPOZIII FINALE

7.1 Prezentul contract se ndeplinete n limba de stat ( romn), n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte, ambele avnd
putere juridic egal.
7.2 Litigiile izvorte din ncheierea, executarea modificarea, ncetarea i nterpretarea clauzelor prezentului contract se rezolv
pe cale amiabil sau de ctre instanele judectoreti competente.
7.3 Prezentul contract se completeaz cu prevederile legale n vigoare i mpreun cu anexele sale, care fac parte ntegrant din
cuprinsul su, reprezint voina parilor i nlatur orice nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii lui. n
cazul n care parile i ncalc obligaiile, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea
ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective, nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
7.4 n cazurile neprevzute n prezentul contract prile contractante se vor conduce de prevederile legislaiei n viguare

Acte anexe la prezentul contract: Anexa nr. 1.- Proces verbal de predare-primire.

VIII. ADRESELE PRILOR

LOCATOR LOCATAR
Numele,prenumele Numele,prenumele
patronimic: Ruslan Rusu Grigore patronimic:____________________________
Adresa r. Hncetii, s. Nemeni Adresa_______________________________
Seria N: buletinului B 01000102 Seria N: buletinului _____________________
Data eliberrii. 17.03.2013 Data eliberrii. ________________________
Tel. de contact: fix.022247663 mob.060061494 Tel. de contact:__________ mob.____________

Semntura_____________ Semntura_____________