You are on page 1of 3

penjanaan semula

Skrotu
Te
rbe
u ar 28 t uk n
a anl h ari pa
sel
e
aw sp

Melindungi testis
y ers
rsen aw
e ny
e P n
aa

a ini. pen
r
n ca me go
nya
lur
d enga v ula
n
ka
k
bia
ns
e m
per ber
lak
m
is m
ad
k an
k up
a air u
Pa
enc k
ing

Pe
mb alam
iak d
a nv a an
rus ege ya w sat kandungan haid
ut e t at en u
if P ers

k it
ar
b ula
na
nh
aid
Tempat berlakunya persenyawaan.
em
bri
o

Akil Baligh
an ad Pe
rb
i lu
a
ot mb
u d
erlak Zig ent
uk
ib an
Tiub Falopio

n in a spo
wa
nya ra

60 juta
se
er P

Ha
ik us lia
n t m i em
jumlah sperma normal yang dilepaskan setiap kali

a a r
wa
ovum mati , tisu dinding uterus

ru bia
ya t e k
se n us d en
p er
er t ga
is
u n car
Jen
g
din a
din
u lan
pb
f as set i
a
as silk
a n
ubu
umur 14

a
aid ure
g dih

f as
a h r v um
yan t ra
la ho
planaria

j um

us
Te
17 tahun

et mp
> f at
_ em
_ b rio
__
> __ m ene
o t mp
Zig
el
am
n dal Jen
is
aa
aw
per
ny
sen
ya
rse wa
Pe t ik
an
us
Pe
rse
nya
wa
a n in
Zig
ib
r rio ot

Tiub Falopio
ua erl b
ak
nl ud
>_
a i lu __
ar em

Tempat berlakunya persenyawaan.


wa ba
__
_
da
n
n ya >f
erse et u

17 tahun
P s

.
a ini
n car Te
ga rb
fas
den
ri en
Pe
k
m ot tu

Akil Baligh
ah
bia g
rua ks
m
ben t e i ele

umur 14
me p
s aid Z
is
tu u as
pak
ka t er pe
ku
rse
ns gu
Pa
ny
po din aw
ra aa
din n

Ha n
u la
lia pb
pen
m ia
em n set go
Skrotu

lk a
vu

60 juta
Melindungi testis

if bia
asi lan
kd d ih
t at
g
e ng an
ege ur ber
my
v an
vu
o
lak
u

jumlah sperma normal yang dilepask an setiap kali


car
sub
lah
k an
a
sat
j um
bia
u a
m f as
Pe
ing
enc
k it
a ir k ar
bu
dan
ma lan
pe r
kandungan haid

ns
an
lu rk a
ovum mati , tisu dinding uterus

hai
nya d
ure ari
me
t ra h
28
Te
mp
at
em
planaria

bri
o me
penjanaan semula

nem
pel
t e rus
u