You are on page 1of 1

Crearea coloanelor intr-un document

Microsoft Word permite structurarea Latimea si spatierea fiecare coloane in


textului si sub forma de coloane. parte poate fi stabilita in sectiunea
Crearea coloanelor Width and Spacing.
Cand se doreste inceperea unei noi
Pentru a scrie un text pe coloane se coloane se alege optiunea This point
selecteaza optiunea Columns... din forward din sectiunea Apply to si se
meniul Format. bifeaza optiunea Start new column.
Editarera parametrilor de coloana Daca se doreste trasarea unei linii intre
coloane se bifeaza optiunea Line
In aceasta caseta se poate stabili Between.
numarul de coloane in sectiunea
Number of columns.

Utilizarea chenarelor in Word


Adaugarea chenarelor in Word se realizeaza utilizand optiunea Borders and
Shading... din meniul Format.
Adaugarea chenarelor in jurul textuluise stabileste in tabul Borders
Adaugarea umbrei la un paragraf se obtine utilizand optiunea Shadow din sectiunea
Setting.
Stabilirea culorii de fundal se realizeaza in tabul Shading.
Schimbarea culorii textuluise realizeaza cu ajutorul butonului Font Color.

AutoShapes

Callouts

Adaugarea elementelor grafice in documente


Inserarea unui element grafic Insert Pictures
Utilizarea colectiei ClipArt din Word ClipArt...
Meniul contextual
Modificarea unui element grafic
(clic dreapta)

Utilizarea barei de instrumente AutoShapes


pentru desenare (Drawing) in Word WordArt