You are on page 1of 89

TANRAI DIFFERENCILS

PEDAGGUS-TOVBBKPZSI
KZIKNYV

A kpzk kpzse rsztveveinek


zrdolgozatai felhasznlsval
rta s szerkesztette: Zgon Bertalann

A kpzsek s a regionlis szakmai


mhelyek tapasztalatainak felhasznlsval
tdolgozta: Zgon Bertalann
KSZLT A NEMZETI FEJLESZTSI TERV HUMNERFORRS-FEJLESZTSI OPERATV PROGRAM 2.1.1
KZPONTI PROGRAM (HTRNYOS HELYZET TANULK ESLYEGYENLSGNEK BIZTOSTSA
AZ OKTATSI RENDSZERBEN) A KOMPONENSE KERETBEN

Szakmai vezet
Kovcs Gbor

Projektvezet
Sndor Brigitta (20062007)
Kurucz Magdolna (20072008)

Zgon Bertalann, 2008


Educatio Trsadalmi Szolgltat Kzhaszn Trsasg, 2008

Azonost: 8/211/A/2/diff/kk/K

Kiadja az Educatio Trsadalmi Szolgltat Kzhaszn Trsasg


Felels kiad: Kerekes Gbor gyvezet igazgat
1134 Budapest, Vci t 37.
Telefon: 06 1 477 3100
Fax: 06 1 477 3136
Tartalom

A kpzsi folyamat pedaggiai koncepcija .................................................................................................................. 5


I. Bevezet foglalkozs ................................................................................................................................................ 12
II. Elkpzelsek a roma szrmazssal s a htrnyos helyzettel kapcsolatban......................................................... 14
III. A differencilssal kapcsolatos elzetes ismeretek s attitdk feltrkpezse .................................................... 17
IV/1. A differencils lehetsgei a kooperatv csoportmunkban A kooperatv tanuls alapelvei .......................... 23
IV/2. A differencils lehetsgei a kooperatv csoportmunkban A csoportkpzs s -szervezs mdszerei....... 25
V. Egysgessg s adaptivits a tantsi-tanulsi folyamatban .................................................................................. 33
VI. Gyermekmegismers, differencils ...................................................................................................................... 39
VII. Fejlesztsi folyamat, fejlesztsi terv ksztse gyakorlat ................................................................................... 48
VIII. A differencilt tanulshoz szksges szoksok, tanulsi technikk s kialaktsuk ............................................ 51
IX. A tananyag kivlasztsa, taneszkzk................................................................................................................... 53
A tananyag kivlasztsa, taneszkzk forgatknyv................................................................................................ 56
X. Differencilt oktatsban alkalmazhat szervezsi mdok, munkaformk, mdszerek prhuzamos
tanulsszervezs ..................................................................................................................................................... 59
XI. A projektmunka lehetsgei a differencils szempontjbl.................................................................................. 62
XII. Az rtkels........................................................................................................................................................... 66
XIII. A pedaggus s a tanul megvltozott szerepe. A differencilt tanulsszervezs ltal megkvnt, a
hagyomnyostl eltr pedaggus- s tanuli szerep jellemzi.............................................................................. 70
XIV. Mellkletek ........................................................................................................................................................... 76
Ajnlott irodalom .......................................................................................................................................................... 89

Jelmagyarzat

A jelzett szveg a Mellkletben tallhat


 A jelzett szveg a Hallgati segdletben tallhat
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 5

A kpzsi folyamat pedaggiai koncepcija

A pedaggiai koncepci termszetesnek fogadja el, hogy a clcsoportban megjellt pedaggusok mr rendelkeznek
valamilyen sajt, egyni pedaggiai felfogssal, de ezek tbbsge mg ha jelentsen klnbz is alapveten
kevs tfedst mutat a ma a legszlesebb szakmai krben korszernek tartott differencilt tanulsszervezs s
pedaggiai koncepci egyes elemeivel.

A fejleszts potencilis clcsoportjai, differencilssal kapcsolatos jellemzik

Az iskolai nevels, oktats folyamatban a tanulk kzti klnbsgek elfogadsa s figyelembevtele nemcsak e
kpzsi csomag pedaggiai koncepcijnak egyik legfontosabb tartalma, hanem a clcsoport fejlesztsvel kapcso-
latos tevkenysgrendszer egyik kiindulsi pontja is.
Ezrt a koncepci tekintetbe veszi, hogy a tovbbkpzsi csoportokban a differencilssal kapcsolatos legkln-
bzbb felfogsok vannak jelen, gy tbbek kzt a differencils pedaggiai elveit s gyakorlatt elfogad nzet-
rendszer is. Ezltal kpzs sorn heterogn csoportok jnnek ltre.
A differencilssal kapcsolatban a kpzsen rszt vevk kzt hrom, egymstl elklnthet magatartsforma
jhet ltre:

1. A differencils teljes elutastsa. Ebben a nzetrendszerben a gyerekek kzti klnbsgekhez val viszony
tbbfle. Gondolkodhat valaki gy, hogy nincsenek lnyeges klnbsgek a gyerekek kztt, ezrt semmifle diffe-
rencilsra nincs szksg. Sokkal valsznbb, hogy valaki azt mondja: igen, van klnbsg a gyerekek kztt, de
ezeket a klnbsgeket rgztetteknek, megvltoztathatatlanoknak, az iskolai pedaggiai folyamatoktl fggetlen
tnyezk (rkls, szocilis helyzet) ltal determinltaknak gondolja. Ez a gondolkods a pedaggit e tekintetben
tehetetlennek tartja, s ezrt nem kvn differencilni. Vannak olyanok is, akik a klnbsgeket nem tartjk rkre
rgztetteknek, de gy gondoljk, hogy csakis a gyermek csaldi httern, magn a tanuln, a szorgalmn mlik,
hogy kpes-e lni azokkal a lehetsgekkel, amiket az iskola felknl. A nzetekhez a frontlis tants prosul, hi-
szen ha nincsenek vagy a pedaggival nem befolysolhat klnbsgek vannak a gyerekek kztt, akkor nem
indokolt ms mdszerek hasznlata. Sajnos minden erfeszts ellenre erteljesen tartja magt a mindenkinek
egyformt, egyformn pedaggiai attitd.
Nzeteik nem vagy nehezen vltoztathatk, az j ismereteket nem vagy nehezen fogadjk el. A tovbbkpzsen
tbbnyire ellenll, nha ellensges magatartst tanstanak. ltalban tmogatjk a szegregcit, hiszen a frontli-
san szervezett rk rendjt, fegyelmt zavarjk a tlsgosan nagy nehzsgekkel kzdk.

2. A differencils azonostsa a teljestmny szempontjbl homogn csoportok kialaktsval, a szegregcival. A


kpzsek sorn elssorban ezzel a szemlletmddal kell szmolni mint elzetes tudssal, attitddel. Ebben a felfo-
gsban a gyerekek kzti klnbsgek ltezse s hatsa elismert, azonban a klnbsgek rtelmezse a tantrgyak-
ban mutatott teljestmny klnbsgeire korltozdik. E mgtt az elkpzels mgtt egy egydimenzis szemlyi-
sgfelfogs ll, vagyis az a gondolkodsmd, hogy a tantrgyi sikert csakis egy amgy fejleszthetnek gondolt
tantrgyi okossg hatrozza meg. Ez a felfogs oda vezet, hogy a pedaggus elfogadja a teljestmnyalap szeg-
6 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

regci legklnbzbb formit, az intzmnyes szelekcit, a nvcsoportok alaktst, a rtegmunka alkalmazst,


de a komplex pedaggiai differencilst nem.

3. A differencils komplex szemlletmdja. A gyerekek kzti klnbsgek tekintetben a szemlyisg egszt


tekintetbe veszi. Nemcsak a tantrgyban eddig elrt eredmnyessget veszi figyelembe, hanem sszetett szempont-
rendszert alkalmaz: a tantrgyhoz, annak tanulshoz szksges sszetett kpessgrendszert, az elzetes tudst,
az elzetes tuds elemeinek nemcsak a megltt vagy hinyt, hanem azok tartalmt, sajtossgait is. Tllt a
tantrgyon, s a gyermek iskolai letnek, tevkenysgeinek egszt figyelembe veszi a klnbsgek elemzse
sorn. s tllt az iskoln is, figyelemmel van a nem iskolai tevkenysgekben nyjtott teljestmnyekre, sikerekre
s kudarcokra, az azokban megnyilvnul tudsra, kpessgekre stb. Ez a differencilsi szemlletmd nem tmo-
gatja a szegregcit, a teljestmny alap elklntst, mert abban gondolkodik, hogy a megfelel tanulsi krnyezet
megteremtse esetn a gyerekek eddigi tanulsi sikerei s kudarcai nem determinljk a kvetkezket, ezrt az
eddigi teljestmnyek alapjn trtn elklntsnek semmi alapja nincs. Ha a j tanulknak nehz feladatokat adok,
a gyenge tanulknak knnyebbeket, akkor a klnbsgeket csak nvelhetem. Ezzel szemben minden gyerekhez
meg kell tallni a hozz vezet utat.

Tanulsfelfogs s tanulselmletek, szemlyisgfejleszts

A tovbbkpzs pedaggiai koncepcijban a clcsoport tanulsi folyamatrl val gondolkodsban meghatroz


tnyez a konstruktivista tanulsfelfogs. A pedaggusok kialakult pedaggiai felfogsnak esetleges vltoztats-
hoz s alaktshoz idelis, ha a meglv nzeteikbl s gyakorlati tapasztalataikbl indulunk ki. Ezt kveten az
ezekben meglv bels ellentmondsok s az emellett megfogalmazott idelis, gyermekkzpont felfogsnak a
meglv nzetekkel val ellentmondsait kiemelve a clcsoport tagjai (megfelel koordinlssal) sajt maguk fogal-
mazhatnak meg olyan elvi s gyakorlati megoldsokat, amelyek mr kzeltenek a differencils e kpzsben prefe-
rlt szemllethez.
A konceptulis vltsok termszetesen nem minden esetben szksges lpsek, hiszen a heterogn clcsoport-
ban jelen lehetnek olyan felfogsok is, amelyeknl nem az alapvet megvltoztats, hanem a gazdagts, illetve a
megersts a cl.

A pedaggusok tanulsnak jellemzi

A kpzsben rszt vev pedaggusok az oktatsi folyamatot megelzen mr rendelkeznek tapasztalatokkal s e


tapasztalatok rtelmezsi kerett biztost valsgkonstrukcikkal. Abban az esetben, ha a kpzsi program ltal
kzvettett szemllet ezzel ellenttes, akkor az j informcikat elutastjk, ez az ismeret azonban eredeti prekon-
cepciikat nem alaktja t, az adaptcis folyamat nem valsul meg.
A differencilt oktatsi folyamat megvalstshoz szksges pedaggiai kompetencik fejlesztse tapasztalat-
szerzsen s konkrt pedaggiai szituciban trtn tevkenysgen alapul oktatsi folyamat sorn trtnik.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 7

A kpzsi folyamat sorn mindvgig szksges a reflexi sztnzse, mely segt a kpzsben rsztvev peda-
ggusoknak egyni tanulsi cljaik megfogalmazsban s a tanulsi folyamat sajt kontrolljban. Ez a felttele
annak, hogy a kpzs befejeztvel munkjukhoz visszatrve sajt gyakorlatukra is reflektlni tudjanak, s e refle-
xi rvn fejldjenek gyakorlati munkjuk sorn.

tapasztalat, lmny

kisrletezs reflexi
, kiprbls

konceptualizci

A kpzs tanegysgei Kolb tanuls ciklusa elemeit felhasznlva plnek fel.

A feldolgozand egysgekben ezrt a kvetkez elemek minden esetben helyet kapnak:


az els lps, a gyakorlati tapasztalatok felidzse;
reflexi;
ezt kveten s ehhez kapcsoldva j elmleti ismeretek feldolgozsa;
sajt tevkenysg sorn trtn kiprbls, illetve a kpzsen elkszt egyni s/vagy csoportos tervezs;
ismtelt reflexi az elmlet s gyakorlat sszekapcsolsra, az elmletben szerzett ismeretek alkalmazst kvn
elemzsre.
8 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A fejleszts mdszertani orientcija

A kpzs mdszertani orientcijnak alapja a kpzs tanulsfelfogsa. Ebbl kvetkezen a kpzsen foly tanu-
lsnak kt rtegt klnbztetjk meg:
(1) A fogalmi vltst elkszt s segt oktatsi folyamatot, a rsztvevk elzetes, differencilsra vonat-
koz elmleteinek, annak bels ellentmondsainak a hozz kapcsold gyakorlatot feltr rtegt. Ez minden eset-
ben megelzi az j tmk, ismeretek feldolgozst, majd azt kveten reflexikkal egszti ki azt.
(2) A differencilshoz szksges tanri kompetencik fejlesztst clz, gyakorlat- s tevkenysgorientlt r-
teg, amelynek rvnyeslst a kszsgek fejlesztst clz trningjelleg mdszerek alkalmazsa sorn a sajt
lmny biztostsval a megtanuland differencilt tanulsszervezs, illetve az ezt segt tanulsszervezsi formk
s oktatsi mdszerek biztostjk.Hiba! A hivatkozsi forrs nem tallhat.

Fejlesztend tanri kpessgek rszletes listja:

A)

1. A tanulk kztti klnbsgek s a tanuli szemlyisg egsznek megismersre, elfogadsra, felhasznlsra


s fejlesztsre val kpessg.
2. A sajt, tanulkrl, s ezen bell a htrnyos helyzet s/vagy roma tanulkrl alkotott koncepcijnak tudatos
elemzsre val kpessg.
3. A tanulk szemlyisge egsznek vizsglatban, megismersben, rtkelsben tbb szempont egyidej
figyelembevtelre val kpessg.
4. A tanulsi zavar, a tanulsi nehzsg s a sajtos nevelsi igny elklntsre val kpessg, ezek elemzsekor
az alapvet pszicholgiai s pedaggiai szakkifejezsek kszsgszinten val hasznlata.
5. A tanulsi nehzsgek diagnosztikjra szolgl egyszer feladatlapok kirtkelse s alkalmazsa.
6. A fejlesztsben rszt vev, kls segtkkel (gygypedaggus, fejleszt pedaggus, pszicholgus) val egyttm-
kds lehetsgeinek s forminak ismerete.
7. Egyni fejlesztsi tervek, annak adekvt feladatsorok sszelltsra val kpessg.

A kpessgek kialakulsnak rtkelsi eszkze: a portfliban esettanulmny, hozz kapcsold diagnzis s


fejlesztsi program.

B)

1. Szles mdszertani repertor ismerete, hogy egy adott pedaggiai helyzet esetben vltozatos mdszertani meg-
oldsokat, vltozatokat legyen kpes megszervezni.
2. Komplex mdon kpes a tananyag, eszkzk, szervezsi mdok s mdszerek differencils cljra trtn
kivlasztsra s alkalmazsra.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 9

3. Kpes differencilt pedaggiai folyamatok tervezsre s szervezsre.

Az rtkels eszkze: a portfliban tematikus terv ksztse s elemzse, s/vagy megvalstott tematikus terv
ksztse (esetleg teamben), elemzse.

C)

1. Kooperatv jelleg folyamatokban val rszvtel s ezek alaktsnak kpessge.


2. Ismeri s kpes alkalmazni a csoportszervezs, a csoportok ltrehozsnak elveit s technikit.
3. Ismeri s kpes alkalmazni a kooperatv folyamatok szervezsnek mdszereit, technikit.
4. Kpes csoportban dolgozni, kpes a szakmai kommunikcira, kpes segteni s vezeti feladatokat elltni, rszt
tud venni a munka szervezst clz tevkenysgekben.

Az rtkels eszkze: a portfliban rsos reflexi a sajt csoportban vgzett munkra, valamint elemzs a megis-
mert kooperatv mdszerek sajt gyakorlatban val alkalmazhatsgrl.

D)

A pedaggiai reflexi kpessge, klns tekintettel az osztlytermi krnyezetben a differencils szempontjbl


alkalmas s a differencilst szksgess tev helyzetek felismersre, a konstruktv helyzetalaktsra s konflik-
tusmegoldsra.
Kpes a tanulkkal, s ezen bell a htrnyos helyzet s/vagy roma tanulkkal kapcsolatos differencil tev-
kenysg sorn kialakul pedaggiai helyzetek, s ezen bell konfliktushelyzetek rtelmezsre, elemzsre s
alaktsra.

A taneszkzkrl

A differencilt tanulsszervezs hatkonysgnak biztostsban fontos szerepet kapnak a taneszkzk, amelyek az


egyni klnbsgekhez alkalmazkod fejlesztsben nlklzhetetlenek. A pedaggusok szmra fontos, hogy a
meglv szemlltet- s taneszkzket legyenek kpesek az egyni s csoportos feladatokhoz megfelelen kiv-
lasztani, hasznlatukat a szemlyes kzremkdskkel s indirekt irnytssal hatkonny tenni, illetve szksg
esetn a tartalmukat s formjukat mdostani.
Mivel az egyni fejleszts sorn meglv klnbsgek igen vltozatosak lehetnek, ennek a meglv szemlltet-
s taneszkzk bizonyosan nem tudnak teljes mrtkben megfelelni, ezrt kiemelt feladat, hogy a pedaggusok
tetszleges oktatsi tartalomhoz legyenek kpesek klnbz formtum s funkcij szemlltet- s taneszkzket
elkszteni, illetve kifejleszteni.
10 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Az rtkelsrl

A pedaggusok rtkelsi szoksrendszerben a csoportok munkjnak rtkelse s az egyn sajt maghoz


viszonytott fejldsnek az rtkelse az egyni klnbsgek ellenre nem jellemz sszetev. A differencils
nzet- s tevkenysgrendszerben a csoportok munkjnak rtkelse fontos elem, s kiemelt szerepet kap az
egyni rtkels is. A pedaggus rtkel tevkenysge nem csak a teljestmnyrtkelst foglalja magba, illetve
az rtkel tevkenysg az oktatsi folyamat klnbz pontjain klnbz formkban s klnbz funkcikkal
llandan jelen van. A differencilt tanulsszervezs sorn az rtkelsi funkcik kzl a fejleszt rtkels, a visz-
szacsatols a dominns. Fontos szerepet kapnak a diagnosztikus rtkel eljrsok, amelyek a tanuli sajtossgok
sokoldal megismersvel a fejlesztsi folyamat egyik alapjt kpezik. A formatv jelleg rtkels eredmnyei a
tanulsszervezsre, illetve az oktatsi tartalom tovbbi alaktsra vannak jelents hatssal. A szummatv rtkels
fontos sajtossga, hogy az oktatsi folyamaton is tlmutat elrejelz funkcival rendelkezik, s elssorban az
egyn szmra kell informatvnak lennie.
A fejleszt foglalkozsok rtkelsi rendszerben a portfli jelleg rtkelsi forma a meghatroz.
A pedaggus az egyes rszfeladatok megoldsnak dokumentcijt s az azzal kapcsolatos reflexiit, egyni
feladatait olyan formban gyjti ssze, ami nemcsak a teljestmnynek az igazolsra alkalmas, hanem a kpzsek
sorn kiemelt szerepet kap nreflektv pedaggusi magatarts formlsban is fontos eszkz. A pedaggusok
szmra nemcsak az nreflexi, hanem a trsak direkt s indirekt vlemnyezse, illetve a kpzs zrsakor kapott
egyni visszajelzlap is fejleszt hats lehet.

Hiba! A hivatkozsi forrs nem tallhat.A differencils pedaggiai koncepcija

A differencils a pedaggusi tevkenysgek egy jl meghatrozhat rendszern tl olyan szemllet, amely term-
szetesnek veszi a tanulk kztt meglv klnbsgeket, illetve azt, hogy a klnbz tanulk szmra (a lehets-
gek s korltok figyelembevtelvel) megfelel tanulsszervezssel biztostani kell az egyni fejldshez szksges
optimlis feltteleket. A differencils pedaggiai koncepcijban nem lehet definilni kt azonos tanult, s ennek
alapjn a homogn csoport sem rtelmezhet.
A kpzsi program sajtossga, hogy a differencilst nemcsak a pedaggiai folyamat ltalnos alapelveknt
kezeli, hanem a program egszben kiemelt hangslyt kap a htrnyos helyzet, s ezen bell a roma tanulk rsz-
vtelvel foly oktats sorn alkalmazott differencils elmleti s gyakorlati vonatkozsainak trgyalsa. A kpzsi
programban a htrnyos helyzet s ezen bell roma tanulk teht kiemelt clcsoportknt szerepelnek.

MIT GONDOLUNK A GYEREKEKRL?

A kpzsi csomag teht a differencilssal kapcsolatban abbl az alapelvbl indul ki, hogy minden gyermek nl-
l, egyedi, megismtelhetetlen entits, nincsenek tlagos gyerekek, legfeljebb olyan tanulk vannak, akik
adott lethelyzetknek, csaldi krlmnyeiknek, temperamentumuknak stb. ksznheten jobban tudnak alkal-
mazkodni az iskola elvrsaihoz.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 11

Mivel az iskolai kvetelmnyekhez trtn alkalmazkodst a fentebb emltett krlmnyek kzl a szociokulturlis
httr alapveten meghatrozza, ezrt azok a gyerekek, akik htrnyos helyzet s/vagy roma csaldbl r-
keznek az iskolba, sok esetben nehezen alkalmazkodnak az iskola elvrsaihoz hiszen az sem alkalmaz-
kodik hozzjuk. Klnsen igaz ez a magyar iskolarendszer esetben, mely ersen szelektv szemlletbl k-
vetkezen az e helyzetbl add problmk esetben nem a tanulk sajtos nevelsi vagy oktatsi ignyeihez
alkalmazkodik, hanem szelekcit gyakorol: kisegt iskolba, szegreglt, cskkentett kvetelmnyekkel dolgoz
osztlyba sorolja ket.
E gyerekek esetben azonban a problmk jelents rsze vagy nem is ltezik, teht hibs pedaggiai ttele-
zs eredmnye, vagy csupn tmeneti, megfelel segtsgnyjtssal, a htrnyok kompenzlst clz fejlesz-
tsekkel kikszblhet.
Ktsgtelen, hogy a htrnyos helyzetbl rkez gyermekeknek a mai magyar iskolban esetleg nagyobb
arnyban lehetnek tanulsi nehzsgei, m ha az iskola jobban tudna alkalmazkodni a gyermekek eltr saj-
tossgaihoz, szksgleteihez, akkor e problmk egy rsze taln nem is jelenne meg.

MIT GONDOLUNK AZ ISKOLRL?

A program a magyar iskolarendszer alapveten szegregl jellegnek cskkentst tartja fontos feladatnak. A mai
magyar iskolarendszerben a htrnyos helyzet s/vagy roma tanulk szegregcija a trsadalmi rtegek lakhe-
lyi elklnlsn felli mrtk, azaz az iskolk nem cskkentik, hanem nvelik az elklnlst.
Az gy megjelen elklnts nem etnikai alap, de etnikai sznezetet is kap, mivel a roma gyerekek szmra a
magyar iskolarendszer szelektv jellege klnsen nagy problmt jelent: ez a rendszer nem a cignyokat nem
szereti, hanem a szegnyeknek nem kedvez.

A szelektv jelleg mint ltalnos szemlletbeli sajtossg mellett szmos olyan pedaggiai tnyez figyelhet meg
az iskolkban, mely a fentebbi problmkat tovbb ersti: mindenekeltt a pedaggusi verbalitson alapul, zm-
ben frontlisan szervezd tanrk, a mdszertani kultra hinyossgai, a differencilt s kooperatv tanulsszerve-
zs hinya; a diagnosztikai eljrsok kidolgozatlansga; a pedaggusok konfliktuskezelsi s problmakezelsi
technikinak hinyossgai.
12 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

I. Bevezet foglalkozs

1. A tovbbkpzs elksztse, ismerkeds, bevezet beszlgets


2. A munka megszervezse, kzs szablyok alkotsa

Az egysg lersa

Hogyan lehet a rsztvevk kztti egyttmkds feltteleit pozitv hangulattal, kellemes lmnnyel indtani,
megalapozni a klcsns tiszteletet, az elfogadst stb.?
A beszlgetkr szervezsnek, irnytsnak mdszerei, moderlsa
Ismerkeds clja, eszkzei, mdszerei
A csoportnorma szablyok kialaktsa

Rszclok

A kpz tudjon elfogad, benssges hangulatot teremteni, tallja meg a csoport sszettelnek megfelel ismerke-
ds mdszert; adekvt, valamint mindenki ltal elfogadhat szablyokat s azok alkotsnak mdjt.

Szksges id

45 perc

Eszkzk

Nagy paprvek, filctoll, ragaszt vagy rsvett, flia, filctoll.

A bevezet szakasz feladatai

1. Az ismerkeds elksztse

Egymst ismer, egymst nem ismer rsztvevk


Bemutatkozs krdsei, mdszere
Nvkrtya
Bemelegt s nvtanul gyakorlatok

2. A beszlgetkr elksztse

Fizikai
Megbeszlend krdsek listja
A beszlgets mdszere

3. A kzs szablyok kialaktsa

Minta a kzs szablyokra

Tegyl fel krdseket! (Lehet krdezni, de nem ktelez vlaszolni.)


Passzolhatsz!
Oszd meg a gondolataidat!
Csak akkor vegyl rszt a feladatokban, ha az szmodra nem kellemetlen!
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 13

Annyit vllalj, amennyi neked kellemes, s megfelel a tanulsi szksgleteidnek!


A csoportok munkjban aktvan vegyl rszt!
Lgy pontos!
Figyelj a folyamatra s a tartalomra!
Nyugodtan vedd klcsn az tleteket!
Nem minstnk, nem tlkeznk!
Ami kztnk trtnik, kztnk marad!

Emlkeztet

A krnyezet, az eszkzk elksztse a beszlgetkrhz s a bemutatkozshoz.


Pontos kezds.
Teremtsd meg sajt szavahihetsgedet, hitelessgedet!
Keresd meg a kulturlis klnbsgeket, s alkalmazkodj!
Teremtsd meg a mkds kereteit megfelel szablyokkal!
A tudatosts hrom lpse.
Kszlj fel sokszn nyit gyakorlattal, jtkkal: bemelegt, nvtanul gyakorlatok!
A tma helyt vltoztathatod lehet eltte a differencilssal kapcsolatos ismeretek, nzetek feltrsa. A helyzet-
tl, a hangulattl fggen dnts!
14 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

II. Elkpzelsek a roma szrmazssal s a htrnyos helyzettel


kapcsolatban

Az egysg lersa

Elkpzelsek a differencilssal, a roma szrmazssal s a htrnyos helyzettel kapcsolatban.

Rszclok

A hallgatk elzetes ismereteinek, attitdjeinek feltrsa; a kpzs tartalma irnti rdeklds, motivci felkeltse.

Eszkzk

Nagy paprvek, filctoll, ragaszt vagy rsvett, flia, filctoll.


 Hallgati segdlet
o Szuhay Pter: A magyarorszgi cigny/roma kultra a tbbsgi sztereotpik s a bels nmeghatro-
zsok kereszttzben (rszlet)
o Cs. Czachesz Erzsbet Rad Pter: Oktatsi egyenltlensgek s specilis ignyek (rszlet)

Mdszer

Szvegfeldolgozs mozaik mdszerrel

Szksges id

45 perc

Httr

A Tanrai differencils programcsomag egyik legfontosabb clja, hogy a gyakorl pedaggusokat felksztse a
htrnyos helyzet, s ezen bell roma szrmazs tanulk differencilt fejlesztsre. Ehhez szksges az is, hogy
a pedaggusok a problms, az iskola szempontjbl nem kedvez szociokulturlis httrrel rendelkez dikokkal,
ezen bell a romkkal kapcsolatos attitdjeit az elfogads s a problmk tudatos, szakmai jelleg kezelse jelle-
mezze. Az egysg a cl elrshez az ismeretek s a tudatos, reflektv viszonyuls kiptsvel kvn hozzjrulni.
Mint azt a szakirodalomban jelzett vizsglatok kimutattk, a gyakorl pedaggusok romkkal kapcsolatos bell-
tdst tbbsgben jelenleg nem ez jellemzi, Az eltletessg e foglalkozsi csoportban ppen olyan jelents
mrtk, mint a mai magyar trsadalom egszben. Az elutast attitd jellemz mdon tvkpzetek egsz rendsze-
rvel kapcsoldik ssze. Mivel az eltletessg mrtke a szemlyisg szervezdsbl kvetkez jellegzetessg,
ezrt nem felttelezzk azt, hogy pusztn ismeretek tadsval vagy akr egy 30 rs trninggel vltoztathatunk e
belltdson, azonban ez az egysg s a program egsze azt clozza, hogy a szakmai kompetencik fejleszts-
vel, a problmk kompetens kezelse ignynek felbresztsvel egy olyan pedaggusrl szl kpet erstsnk a
rsztvevkben, aki szakmai felkszltsgbl addan kpes e problmk szakszer, reflektv rtelmezsre s
kezelsre.
Az egysg feldolgozsa sorn a rsztvevk megismerik a htrnyos helyzet, a tanulsi zavar, a tanulsi nehz-
sg alapfogalmai kzti klnbsgeket, valamint megismerkednek egymssal, egyms nzeteivel. Ezrt kiemelten
fontos, hogy a kurzus vezetje elfogadan s egyms elfogadst sztnzve, btortan viszonyuljon a rsztve-
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 15

vkhz, ezzel is segtse a program egsznek hatkony megvalstshoz fontos aktv, a nylt kommunikcira
pt viszonyok kialakulst.
A szvegfeldolgozs utn szervezznk reflektv beszlgetst! A vrhat, rzelmekkel teli megnyilvnulsok,
megbeszlsek sorn ers eltletrl tanskod vlemnyek is megjelennek, ezek esetben a kurzus vezetje
igyekezzen elkerlni a nylt konfrontcikat, mivel ez a feszltsgbl addan ppen a szemlyisg bels fe-
szltsgnek levezetst is szolgl eltletek felersdshez vezet. Ehelyett arra trekedjen, hogy a felmerl
problmk sorn a rsztvevket a helyzetek tvolsgtart, reflektv, szakmai rtelmezsre sztnzze! Irnytsa
gy a beszlgetst, hogy a helyi problmk, sajt gyakorlatukban fellelhet nehzsgek felsznre kerljenek!

Zrs

A foglalkozs befejezsekppen rjanak reflexit a portfliba a kvetkez tmkkal kapcsolatban:

1. Vlemnyk, rzseik, problmik a htrnyos helyzet gyermekek integrcijval kapcsolatban


2. Elhatrozsaik, feladataik a munkjukat illeten. Mi segti, illetve gtolja sajt munkjukban elhatrozsaik megva-
lsulst?
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 17

III. A differencilssal kapcsolatos elzetes ismeretek s attitdk feltrkpezse

Szksges id

Kb. 245 perc

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id Megjegyzs

A) Rhangolds

Jtk: 5 perc A kt jtk kzl lehet vlaszta-

Cserljenek helyet, akik ni, a helyzetnek megfelelen

Molekulk

B) Feldolgozs

1. Sajt lmny a szemlyes rintettsg meg- nll tgondols Rajzos algoritmus a tbln Kb. 25 perc
tapasztalsa Hromlpcss interj A/4-es lapok

Kerekasztal-mdszer

2. A napi tantsi gyakorlat sorn elfordul Csoportforg Paprcskok (csoportszn) Kb. 20 perc
problmk sszegyjtse

3. A jelenlegi tanti/tanri attitd feltrkpez- Megbeszls Mindenkinek A/4-es lapon Kb. 5 perc
se a differencilt tanulsszervezssel kapcso- a mondatok
latban Mindenkinek kt kis ntapads
ptty
18 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id Megjegyzs

Falra kitett mondatok

4. A rsztvevk elzetes ismereteinek elhv- Kerekasztal Sajt jegyzetfzet Kb. 20 perc


sa, sszegzse a differencilsrl Csoportforg Paprcskok
Csomagolpapr
3T tblzat
Post-it

C) Reflexik

Beszlgets Kb. 20 perc


Megbeszls
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 19

A) RHANGOLDS

Jtkok

Cserljenek helyet, akik


Molekulk

Rszcl

A trner szmra:
a klnbzsgeinkbl fakad eltrsek szrevtetse meglt lmnyeken keresztl,
a napi tapasztalatok alapjn a differencilssal kapcsolatos nzetek, gyakorlatok, vlemnyek, eltletek sz-
szegyjtse, sszegzse,
fogalomtisztzs,
rendszerez szemllet erstse,
sajt tanulsi napl a kzs gondolkods s munka sorn bvthet 3T tblzat alkalmazsval.

A rsztvevk szmra:
a szemlyes rintettsgtl a napi problmk megfogalmazsn keresztl rezzk meg a differencils szk-
sgessgt,
tapasztaljk meg, hogy a trning alkalmazkodik s pt a rsztvevk elzetes ismereteire, gyakorlataira,
fogalmazzanak meg ezzel a tpus tanulsszervezssel kapcsolatos krdseket,
ljk meg a motivci, a tudatosts s rendszerezs hatkonysgt a gyakorlatok (a tanuls) sorn.

B) FELDOLGOZS

1. Sajt lmny a szemlyes rintettsg megtapasztalsra

Gondoljatok a sajt vagy gyermekeitek letre, amikor brmilyen kudarc rt/rte az iskolban! (Tbbet is feleleve-
nthetsz!)
Vagy: Milyen kudarcaid, nehzsgeid addtak neked vagy gyermekeidnek abbl, hogy valamiben eltr-
tl/eltrtek az iskolban a tbbiektl?

Id: kb. 5 perc az nll tgondolsra

Most vlassz ki egyet, amit a 3 lpcss interj mdszervel megosztanl a tbbiekkel a csoportodban! (A mdszer
rajzos algoritmusa a tbln.)

Id: 15 perc

Mik lehetettek az egyni kudarcok okai? Gyjtstek ssze, hogy az egyes problmk mibl addtak!
Ksztsetek csoportonknt egy-egy listt! A listk kikerlnek a falra.

Mdszer: kerekasztal
20 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Eszkz: A/4-es lap

Id: 5 perc

A trner sszegzi: az egyes okok htterben az egyni klnbzsgek s az eltr szksgletek figyelmen kvl
hagysa ll.

2. A napi tantsi gyakorlat sorn elfordul problmk sszegyjtse

Melyek azok a napi problmk, amelyek pedaggusknt visszatren akadlyoznak a tanrkon?


Cmszavakban gyjtstek ssze paprcskokra!

Eszkz: paprcskok, vastag filc (csoportszn)

Id: 10 perc

Prbljtok valamilyen szempont szerint rendezni a felrtakat!


Elrendezs: az sszes csoport egyms utn a csoportlistk alatt elhelyezi a paprcskokat

Id: 10 perc

A trner sszegi: a problmk arra figyelmeztetnek, hogy tantvnyaink sokflk, nehz motivlni, nem knny rde-
keltt tenni ket a tanulsban.

3. A jelenlegi tanti/tanri attitd feltrkpezse a differencilt tanulsszervezssel kapcsolatban

Hogyan vlekedsz a differencilsrl?


Az albbi mondatok kzl vlaszd ki azt, amelyik leginkbb kifejezi, amit most gondolsz ezzel a tanulsszerve-
zssel kapcsolatban!

Eszkz: mindenki eltt A/4-es lapon a mondatok, amelyek kint, a falon, nagyban is szerepelnek.

Mindenki kap kt kis ntapads pttyt, amit egyni rtelmezs utn a falra kitett mondatok mell tesz ki. Ez a kp-
zs sorn vgig maradjon fent.

Id: kb. 5 perc

Mondatok

Alapveten a tanulk hozzllsn mlik a differencils mdszernek sikeressge, ezrt tartok a bevezetstl.
Differencilnk, ha az iskolban meglennnek a trgyi felttelek.
Szksgt rzem a differencilsnak, de keveset tudok rla.
A gyerekek kztti klnbsgeket rkletes tnyezk determinljk, a szocilis helyzet befolysolja, ezrt nem
tartom szksgesnek a differencilst.
gy gondolom, hogy a megnvekedett ismeretanyag feldolgozsa nagyon sok idt vesz el az rbl, ezrt nincs
idm a differencilsra.
gy rzem, a differencils most egy felkapott mdszer, nem gondolom elg hatkonynak.
A gyerekek kztt nagy a klnbsg, ezrt differencilok.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 21

A gyerekek nem rendelkeznek azokkal a kszsgekkel, amelyek szksgesek a differencilshoz, ezrt nem
alkalmazom ezt a tanulsszervezst.
gy gondolom, hogy a differencil foglalkozsra fordtott id nincs arnyban a befektetett energival s annak
hatkonysgval.
Ki fogom prblni, ha kapok hozz segtsget.
Ha a trning sorn vltozik a rsztvev(k) vlemnye, akkor megvltoztathatja a ptty helyt (ms sznnel).

4. A rsztvevk differencilssal kapcsolatos elzetes ismereteinek elhvsa, sszegzse

Lehetsg a krdsek feltevsre, valamint az jonnan tanult ismeretek napi kiegsztsvel segtsget nyjtani a
rendszerezsre.
Gyjtstek ssze, mit tudtok a differencilsrl!
A rszvevk nllan, sajt jegyzetfzetbe rjanak.

Id: kb. 5 perc

Tanulsi napl elindtsa. A tanulsi napl a portfli rsze, ezrt elszr nllan tltik ki a 3T tblzatot.
A csomagolpapron a 3T tblzat tudom, majd tudni szeretnm rszt tltsk ki csoportban, paprcskokra, s
csoportforgssal tegyk ki a nagy kzs tblzatba!

Id: kb. 15 perc

Ehhez a tblzathoz s az egyni tanulsi naplhoz naponta visszatrnk, kiegszthetik jabb krdsekkel s az
jonnan szerzett ismeretekkel (post-it).

C) Reflexik

Cl

Megreztetni a rsztvevkkel, hogy tapasztalataikra, reflexijukra figyelnk, szmtunk rjuk, s csakis az gy kialak-
tott kzs tuds lehet hatkony.
Hogy rezttek magatokat ebben a blokkban?
Milyen tevkenysgeket vgeztetek?
Mire alkalmas? Mi a clunk ezzel a megkzeltssel?
Mit fejleszt a tanulidban? Mikppen hat ez a mi rai kszlsnkre?
Tudntok e alkalmazni ezt ti is az ritokon? Mikor? Hol?

A beszlgetst az egyik trner vezeti, a msik pontosan kveti a prbeszdet. A vlemnyeket a vgn sszefoglal-
ja, s beleszve, kiegsztve a sajt gondolataival, elmondja sszegezve a beszlgets lnyegt.

Szksges id: Kb. 20 perc

Bta Mria Patyi Erika


22 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A kooperatv tanuls szervezst kt blokkban terveztk. A trnerek dntik el, hogy kettveszik-e: az egyik rszt a
kpzs elejre, a msik rszt htra, a projekt el. Az els rsz feldolgozsa utn a kpzs egsz ideje alatt minden
mdszernl ki kell trni a hasznlt mdszerek elemzsre.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 23

IV/1. A differencils lehetsgei a kooperatv csoportmunkban A kooperatv tanuls alapelvei

Szksges id

70 perc

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

1. Rhangol jtk 4-en llva jtk Krberakott szkek 5 Megbeszls: egyttmkdsi kszsgek.

2. Elzetes ismeretek feltr- Fogalom-szhl A/4-es lap, kzpen felrva: 5


sa Megtekintse: Kptrltogats- kooperatv tanuls 5
sal

3. A kooperatv tanuls szk- Elads vagy rsvett flia Flik 5 A kulcsfogalmakat helyezzk a kzppontba!
sgessge, kulcsfogalmai rsvett

4. A kooperatv tanuls alap- Csoporton belli mozaikkal,  Hallgati segdlet 12 A hasznlt mdszerek lpsei flin (76. oldal)
elveinek megismerse tantssal

5. Gyakorls Prost krtykkal vagy Prost vagy villantkrtyk 10


villantkrtykkal (77. oldal)

6. Ellenrzs Egyni teszt kitltse 6 lltsos teszt: a rsztvevk 10 A teszt kitltse eltt a csoportok tippelnek az elrt eredmnyre.
nellenrzs szmnak megfelel teszt s A terem nhny pontjra kitett megoldkulcs.
kt-hrom ellenrzlap
24 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

7. rtkels Osztlypontszm Tbla vagy flipchart 5 A trner csak a kzsen elrt pontszmokat hozza nyilvnos-
sgra. Az egyni, illetve csoportpontszmok nem publikusak.

8. Visszacsatols Szforg 5 A csoport tagjai a sajt alapelvk megltt keresik a mozaik

A mozaik mdszer elemzse. mdszerben.

A differencils megjelens- A tapasztalatok megosztsa szforgval.

nek lehetsgei a mozaik md-


szerben.

Hol hasznlhat a sajt gyakor-


latban?

9. Trneri sszegzs, reflexi 5 A trnerek szmra biztost lehetsget a tanultak sszegzs-


re, pontostsra.

Szab va Szentmiklssy Zoltnn


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 25

IV/2. A differencils lehetsgei a kooperatv csoportmunkban A csoportkpzs s -szervezs mdszerei

Szksges id

70 perc

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

1. Csoportalakts Szmozs 2 Ngy tma van, ennyi csoportot kell alaktani.

(Tanulprok kpzse a differencils modelllsra.)

Amennyiben 24 fnl nagyobb ltszm a csoport, abban az


esetben az egyszer mozaikot javasoljuk.

2. Csoportpts rhangol Betk-gpek Gpkrtyk 10 Minden csoporttag rsze az egsznek!


jtk Megbeszls: egyttmkdsi kszsgek.

3. A csoport fogalma Fordtott szakrti mozaik Csomagolpapr, filcek 10 1. Csoportok, csoportszervezs ( Hallgati anyag).

A tanuls szervezsnek meg- Csoportforgs 2. Hogyan alaktsunk?


ismerse a kooperatv tanuls- A csoportok ltal ksztett plak- 3. Kzssgpts + tletek gyjtse.
ban tok 43=12 4. Kooperatv tanulsszervezs.
Tants forgssal
Ahol prok tantanak, ott hangslyozni kell, hogy a tma egyik
Vegyes csoportok kpzse felt az egyik, msik felt a pr msik tagja tantsa meg.

4. Az j ismeretek ellenrzse Krdsklds Sznes krtyalapok (ahny cso- 20


port, annyi szn)
26 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

5. Reflexik 10

a mdszerekrl,

a differencils lehetsgrl,

a sajt gyakorlatban val meg-


valsts lehetsgrl.

6. Trneri sszegzs, reflexi 5 A trnerek szmra biztost lehetsget a tanultak sszegz-


sre, pontostsra.

Szab va Szentmiklssy Zoltnn


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 27

A differencils lehetsgei a kooperatv csoportmunkban


A kooperatv tanuls alapelvei forgatknyv

Cl

A kooperatv tanuls rvid ttekintse, a rsztvevk megismertetse ennek alapelveivel, melynek alapjn kpesek
lesznek a kpzs folyamn hasznlt kooperatv mdszerek elemzsre, a 4 alapelv rvnyeslsnek felismersre.

A tematikai egysg tartalma

1. RHANGOL JTK

4-en llva jtk lersa

A rsztvevk krben lnek. Nem beszlhetnek. Cl, hogy egyszerre mindig ngy f lljon 3 msodpercig. Utna
vltani kell. A nehzsg akkor jelentkezik, ha tbben akarnak llva maradni, vagy ha nincsenek meg ngyen.

2. A) AZ ELZETES ISMERETEK FELTRSA

Mdszer

Fogalom-szhl

Lpsek

A csoport valamennyi tagjnl klnbz szn rszer van. Egy A/4-es lap kzepbe felrjk: kooperatv tanuls.
Az els csoporttag az adott cmszhoz vonallal csatlakozva ler egy szt vagy kifejezst, ami arrl eszbe jut.
A tbbi tanul kerekasztal mdszerrel kapcsolja a sajt gondolatt a f fogalomhoz, vagy csatlakozhat brmelyik
mr lert fogalomhoz.
Szrs helyett kapcsolatot is lehet jellni.
Lehet passzolni is.

2. B) TBBI CSOPORT MUNKJNAK MEGISMERSE KPTRLTOGATSSAL

Mdszer

Kptrltogats
28 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Lpsek

A csoportok felllnak.
A csoportasztalokon otthagyott szhlkat megnzik.
Ha mind lttk, visszamennek a helykre.

3. A KOOPERATV TANULS SZKSGESSGE, KULCSFOGALMAI

Mdszer

Elads a flikat lsd a mellkletben [ Flia: A kooperatv tanuls szksgessge, kulcsfogalmai (elads) 78. oldal]

4. A KOOPERATV TANULS ALAPELVEINEK MEGISMERSE

Mdszer

Mozaik

Lpsek

A szvegek differencilt sztosztsa szveghosszsg szerint a csoporton bell.


A szvegek elolvassa.
Csoporttants: a csoporttagok beszmolnak egymsnak az olvasottakrl.

5. GYAKORLS

Mdszer

Prost krtyk
A prostkrtykat lsd a mellkletben ( 77. oldal)
A szkrtyk sztosztsa csoportonknt

Feladat

Proststok a fogalmat a magyarzattal!

Mdszer

Kerekasztal

Lpsek (flin is)

Ossztok szt egyenlen a krtykat! Az egyik a fogalmat, a msik a magyarzatot tartalmazza.


Mindenki nzze meg a sajt lapjait!
A csoport egyik tagja felolvass utn letesz egy krtyt az asztalra.
A kvetkez csoporttag felolvassa az esetleges krtyaprt, s a letett mell helyezi. Amennyiben nincs nla a
krtya prja, j meghatrozst olvas fel s tesz le.
A csoport konszenzussal hozzon dntst!
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 29

Ellenrizztek a megoldst villantkrtyk segtsgvel


(Villantkrtya: a fogalmak s magyarzatuk sszeragasztott vltozata.

6. ELLENRZS

Mdszer

nll feladatmegolds teszt

Lpsek

Mindenki egyedl fog dolgozni!


Az egyni teszttel mindenki 5 pontot rhet el.
Dolgozzatok csndben, nllan.
Ellenrizztek magatokat nllan a megoldkulcs segtsgvel!

7. RTKELS

Mdszer

Osztlypontszm

Lpsek

Tippeljtek meg csoportonknt, hogy vajon hny pontot rt el kzsen az osztly!


Adjatok csoportonknt becslst, hogy a megszerezhet sszpontszmbl vajon mennyit sikerlt kzsen elrni!
A trner rja fel a csoportonknti becslseket.
A trner sszeszmolja a csoportok szerzett sszpontszmt.
Tilos a csoportok teljestmnyt sszehasonltani!

8. VISSZACSATOLS

A mozaik mdszer elemzse.


A differencils megjelensnek lehetsgei a mozaik mdszerben.
Hol hasznlhat ez a sajt gyakorlatban?

9. REFLEXIK

A sajt s a csoportvlemnyek a tevkenysgekkel kapcsolatban


A munka hatkonysgnak rtkelse
A trnerek reflexii

Szab va Szentmiklssy Zoltnn


30 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A differencils lehetsgei a kooperatv csoportmunkban


A csoportkpzs s -szervezs mdszerei forgatknyv

A tematikai egysg clja

A kpzs rsztvevinek megismertetse a kooperatv tanulsban rszt vev csoportok kialaktsval, a tanuls
szervezsvel.
A rsztvevk szerezzenek sajt lmny tapasztalatot kt j mdszer: a fordtott szakrti mozaik s a krds-
klds alkalmazsban.

A tematikai egysg tartalma

1. CSOPORTALAKTS

Mdszer

Szmozs

Lpsek

A rsztvevk lljanak sorba a keresztneveik betrendbe lltsval!


Szably: szbeli kommunikci nem lehetsges.
Az gy kialakult sorban llkat 1-tl 4-ig szmokkal ltjuk el.
(Ngy csoportot hozunk ltre, a ngy tma feldolgozsra. 20 f esetn 5 fs csoportok lesznek, ami azrt j, mert
tanulprokkal modelllhatjuk a differencils lehetsgt. Abban az esetben, ha tbben vannak a rsztvevk, az
egyszer mozaikot javaslom hasznlni a szveg feldolgozsra, s a szmozs is eszerint alakul.)
Ezt kveten az azonos szmot kapk egyms mell lnek a beszlget krben.

2. CSOPORTPTS, RHANGOL JTK

Mdszer

Betk, gpek jtk

A jtk lersa:

A csoportok konszenzussal megllapodnak egy betben.


Ezt kell megformlniuk magukbl gy, hogy a csoport valamennyi tagja rsze legyen a betnek. Erre pr perc is
elg.
A csoportok megjelentik a betket, amire r kell ismernie a tbbieknek.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 31

A msodik krben a csoportok krtykat hznak, amikre hztartsi gpek nevt rtuk. (Pl.: turmixgp, kenyrpirt,
porszv, mosgp, fnyr stb.)
A megjelents sorn fontos elmondani, hogy a szably ugyanaz, vagyis mindenkinek az eszkz rszv kell
vlnia. Az eszkzt kell megformlni, s nem a vele val elfoglaltsgot kell eljtszani. Kb. 5 perc szksges a kital-
lsra, s rdemes a csoportoknak kicsit elvonulni a felkszls alatt.
Bemutats kitalls

3. A CSOPORT FOGALMA. A KOOPERATV TANULS SZERVEZSNEK MEGISMERSE A KOOPERATV


TANULSBAN

Mdszer

Fordtott szakrti mozaik

Lpsek

A csoportok a korbban kapott szmnak megfelelen kapjk a tmikat:


1. Csoportok, csoportszervezs
2. Hogyan alaktsunk?
3. Kzssgpts (csoport- s osztlypts): tovbbi tletek gyjtse csoportfejlesztsre, esetleg osztlyfejlesztsre
4. Kooperatv tanuls szervezse
A csoporttagok elolvassk a szveget, kiemelik a lnyeget.
A lnyeges, illetve vitatott elemek megbeszlse.
Ksztsetek egy olyan plaktot, amely alapjn valamennyien biztonsggal el tudjtok mondani az olvasottak
lnyegt!
A csoporttagok A, B, C, D jellel ltjk el magukat.
Az azonos jel tanulk egy csoportot alkotva egy asztalnl helyezkednek el.
Az adott asztalnl lv hzigazda elmondja, megtantja a plaktrl a sajt tmjt.
j asztalhoz forognak a csoportok, ahol ismt az adott tma hzigazdja tant.
Addig vltoztatnak helysznt a csoportok, mg valamennyi tmt meg nem ismerik a tanulk.
Ezutn az alapcsoportba trnek vissza.
(A lpseket lsd Flia: A fordtott szakrti mozaik lpsei 80. oldal)

4. AZ J ISMERETEK ELLENRZSE

Mdszer

Krdsklds
32 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Lpsek

A csoport minden tagja ler egy, a tmjval kapcsolatos krdst.


Csoportkonszenzussal megllaptjk, hogy melyik a legjobb, mit vllal a csoport. Minden csoport ms szn
filctollal dolgozik.
A kivlasztott krdst annyi pldnyban rjk le, ahny ms tmval foglalkoz csoport van.
A krdseket a csoport kijellt tagja tovbbtja a tbbi csoportnak.
A krdsekre adott vlaszoknak csoportkonszenzuson kell alapulnia.
A megszletett vlaszok visszakerlnek a krdst feltev csoporthoz.
A csoportok rtkelik a kapott vlaszokat.
Elegend idt kell adni annak megvitatsra, hogy a krds, a vlasz, esetleg mindkett hibs volt-e. Mi az oka
a nem megfelel vlaszoknak? A tants, a tanuls, a krds hibja vagy egyb, rtelmezsi problma?

5. REFLEXIK

A mdszerekrl
A differencils lehetsgrl
A sajt gyakorlatban val megvalstsnak lehetsgrl

6. TRNERI SSZEFOGLAL, MEGERSTS

Szab va Szentmiklssy Zoltnn


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 33

V. Egysgessg s adaptivits a tantsi-tanulsi folyamatban

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id Megjegyzs

1. Rhangols A vltozat: A/4 -es lapok, vonalzk, ceruzk 15 perc Neveli attitd sajt lmny megtapasztalsa.

Robotjtk

vagy

B vltozat:

Tedd, amit

mondok!

Beszlgetkr 15 perc Az rzsek megfogalmazsa a sajt lmny alapjn.

2.Csoportalakts Puzzle mdszer Sztvgott szkrtyk, szerep- 2 perc

Szerepek leosztsa szerepkr- krtyk

tyk hzsval, vletlenszeren

3. Szvegfeldolgozs Mozaik  Hallgati segdlet megfele- 25 perc A tmk sorszmot kapnak, majd minden csoport
l szvegrszletei hz egy szmot. A megfelel szm alapjn kapjk a
A tma kiosztsa vletlenszer
Csomagolpapr, sznes filcek, csoportok a tmt feldolgozsra.
szmmegjells alapjn
ragaszt, vonalz, oll
Prezentci ksztse
Szmkrtyk a csoportok sz-
Idkitlt (fogalomtr ksztse a
mnak megfelelen
tmhoz kapcsoldan)
34 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id Megjegyzs

Prezentci Elkszlt plaktok 15 perc 5 csoportot felttelezve 5 3 perc.

Trneri sszefoglal Attitd trbeli megjelentse 1 db szk 1 perc A rsztvevk egy kzpre helyezett szkhez viszo-
nytottan mutatjk be jelenlegi helyzetket a tm-
hoz.

(Trbeli elhelyezkeds, tvolsgok, irnyok stb.)

Ez a rekonstrukci alapul szolglhat a tovbblps-


hez.

Beszlgetkr 8 perc A rsztvevk verblisan is megfogalmazhatjk rz-


seiket a tmval kapcsolatban.

Indoklsok a trbeli elhelyezkedsekre.

Trneri sszefoglal A rsztvevk megfogalmazott 1 perc A tmakr lezrsa.


rzseinek sszefoglalsa

A tmra felhasznlt sszes id: 90 perc


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 35

Cl

A hallgatk ismerkedjenek meg az adaptivits s az adaptv oktats fogalmval, ismerjk fel annak gyakorlati szk-
sgessgt, s vljon ignykk annak mindennapi alkalmazsa.
Az ezzel kapcsolatos fogalmi rendszer megismerse.

Feladat

Sajt lmny gyakorlatok sorn az adaptv oktatshoz szksges tuds felidzse, elmlytse, j alapokra helyezse.
A gyakorlati megvalstshoz szksges kooperatv technikk elsajttsa.

Mdszerek

Egyni s csoportmunkk
Kooperatv technikk alkalmazsa
mozaik mdszer (szvegfeldolgozs)
kerekasztal
prezentci ksztse
jtkos csoportbonts
szerepjtk
aha lmny megtapasztalsa
vlemny trbeli megjelentse
beszlgetkr

Eszkzk

A/4-es lapok, ollk, ceruzk, vonalzk, csomagolpapr, sznes filctollak, tblagyurma.


 A hallgati segdlet szvegei:
Differencils az iskolarendszeren bell
A differencils szintjei
Differencils a tanulsszervezsben
A differencils pedaggiai funkcija
Differencils az egysgessg s a pluralizmus krlmnyei kztt
A nylt s a zrt oktats jellemzi
Adaptivits az oktatsban
A differencilt oktats rtkei

Szksges id

90 perc
36 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A tma feldolgozsa

1. RHANGOLS A TMRA

Mdszer

Robotjtk vagy Tedd, amit mondok!

A jtk lersa

A csoportot vletlenszer csoportalaktssal 3 rszre osztjuk. A csoportok tagja robotok, robotgazdk s megfigye-
lk lesznek.
A hrom csoport elszr kzsen tjkoztatst kap a jtk lebonyoltsrl, majd kln-kln pontostott inform-
cikat kapnak az egyes csoportok.
A jtkban rsztvevk feladata, a jtk lebonyoltsnak lersa (kzs tjkoztats):
A robotgazdknak egy ngyzetet kell megrajzoltatni s kivgatni robotjukkal. Csak verblis utastst adhatnak.
Az eszkzket s a robotot rintenik nem szabad. A rszletes instrukcikat az idtakarkossg miatt a jtkosok
egy idben, de kln csoportban kapjk meg (robotok, gazdk, megfigyelk csoportja). A kln csoportban val
tjkoztats eltt a gazdk vlaszthatnak maguknak robotot.
A csoportok klnvonulnak a pontos feladatok meghallgatshoz.
A gazdk tjkoztatja:
o n egy ksrleti robot boldog tulajdonosa.
o Kizrlag szbeli kommunikci tjn utastsa a robotot, hogy egy tglalap alak paprbl ngyzetet
vgjon ki!
o A robotnl van papr, rszer, vonalz, oll, mindezeket tudja is hasznlni, ha megfelel utastst kap
hozzjuk.
o A robot tkletesen rt magyarul.
o A robot szigor engedelmessgre van programozva.
A robotok tjkoztatsa:
Mindent sz szerint gy kell csinlniuk, ahogy a tanrok mondjk. (Ha pldul azt hallja: lj le!, akkor lel a
fldre stb.) Csak nagyon pontosan, egyrtelmen megfogalmazott utastsokat tud jl vgrehajtani! Eszkzeihez,
kezhez a gazda nem nylhat. Ebben az esetben azonnal meg kell llnia.
Megfigyelk:
o Figyeljk meg a tanrok s a robotok viselkedst, a tevkenysg folyamatt!
o A tevkenysg eljtszsa utn beszlgetkrben osszk meg a csoport tagjaival rzseiket a feladat-
tal kapcsolatban. A megfigyelk szmoljanak be feladatukrl!
A jtk clja: aha lmnnyel ljk t az egysgessg s differencils jelentsgt.

Jtkid

15 perc
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 37

Beszlgetkr

15 perc

2. CSOPORTALAKTS

Mdszer

Puzzle
Ngy csoportot hozunk ltre az albbiak szerint. A rsztvevk szkrtykat hznak, amelyeken az albbi meghat-
rozsok szerepelnek:
differencils
egysgessg s differencils
adaptivits
nylt oktats s zrt oktats
Az azonosakat hzk egy csoportban foglalnak helyet.

Szksges szerepek:

Szviv, rdek, eszkzfelels, idfigyel, tmafelels

A szerepeloszts mdja

Szerepkrtya hzsval vletlenszeren.

Szksges id

2 perc

3. SZVEGFELDOLGOZS

Mdszer

Mozaik

A kialakult csoportok tmafelelsei mondanak egy szmot 1-tl ngyig, majd az annak megfelel feladatot kapjk.
Mit jelent s hogyan jelenik meg a gyakorlatban a differenciltsg az iskolarendszer szintjn?
Mit jelent s hogyan jelenik meg a gyakorlatban a differenciltsg az osztlyok szintjn?
Mit jelent s hogyan jelenik meg a gyakorlatban a differenciltsg az oktats folyamatban?
A differencils pedaggiai funkcija, egysgessg, differenciltsg, adaptivits, nylt, zrt oktats gyakorlat
kzeli fogalma.
A csoportok a Hallgati anyag megfelel szvegrszeit segtsgl vve felkszlnek a tmbl. Ksztsenek egy
olyan plaktot, amely a feldolgozott anyagot mutatja be oly mdon, hogy azt a tmt nem ismerk is megrtsk!
Tartalmazza tovbb a tmhoz tartoz kulcsfogalmakat is, azokat is, amelyeket sajt gyakorlatukbl kiemelve is
szksgesnek tartanak! Ezeket a szviv a prezentci sorn szban fejtse ki!
38 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A bemutathoz ksztsenek szemlltet eszkzket a lehetsgekhez kpest!


A fogalomrtelmezsben fel lehet hasznlni a szvegbl vett idzeteket, kifejezseket, de minden kiscsoportnak
sajt, nll gyakorlati tapasztalataikat is fel kell hasznlni!
Kiegszt tevkenysgknt kerekasztal mdszerrel ksztsenek egy vzlatos fogalomtrat, melyben lehetsg
szerint az sszes tmt rint fogalom szerepel!

Felkszlsi id

25 perc

Prezentci

4 4 perc = 16 perc

4. TRNERI SSZEFOGLAL

Beszlgetkr

Felhasznlhat id

8 perc (A rekonstrult helyzetk verblis megfogalmazsa, rzelmek, gondolatok a tmrl.)

Vlemny megjelentse trben

A terem kzepn egy szk ll, ami az adaptv oktatst jelkpezi. Jelen rzseik, vlemnyk alapjn helyezkedjenek
el trben a szkhez kpest.
Ez a rekonstrukci jelzs rtk lehet a trnerek tovbbi munkjhoz!

Felhasznlhat id

1 perc

5. TRNERI SSZEFOGLAL

1 perc (A megfogalmazott rzsek, gondolatok visszatkrzse. A tma lezrsa.)

Lelkes Lszln Radicsn Szerencss Terzia


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 39

VI. Gyermekmegismers, differencils

Tartalmi egysgek Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

1. Rhangols Mi lenne, ha...? jtk Mi lenne, ha...? krtyk 10 Az id szkssge miatt a jtkot kb. 8 nknt jelentkez-
vel jtsszuk.

A jtkvezet a mellette lnek felolvassa a krtyt. El-


szr a tbbiek szlalnak meg, minek gondoltk, majd aki-
nek szlt, az is elmondja, mit gondolt magrl. Ezutn
olvassa fel a kvetkez krtyt a mellette lnek. gy to-
vbb, mg krbe nem rnek.

Reflexi. Milyen volt rsztvevnek, megfigyelnek lenni?

Mire j a jtk?

2. Elzetes ismeretek fel-


mrse

2.1. Szembesls azzal, Halmazok Csomagolpapr, filctoll 5 Krdsek alapjn alkotnak halmazokat a rsztvevk. Kr-
mennyire ismeri a tanulit. dsek, pldul:

Kik azok, akik szvesebben adnak szmot tudsukrl rs-


ban?

Tudod-e, kik azok, akik gyetlenek a labdajtkban? stb.

2.2. Csoportalakts Kp-puzzle 2 Mindenki maga ltal vlasztott kpet hasznl.


40 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tartalmi egysgek Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

4 csoport ltrehozsa.

2.3. Milyen megfigyelsi tech- tletroham 3 lista trlatl- 10 Listk kiraksa egyms munkjnak megtekintse
nikkat alkalmaznak? Mit togats
figyelnek meg? Milyen hely-
szneken?

3. nll tanulsi napl 5 A rsztvevk fogalmazzk meg sajt maguknak, mit tarta-
nak fontosnak, mit szeretnnek megtanulni e tmakrben.

4. Elads Ppt-hez szksges eszkzk 20


vagy rsvett flik

5. A tanuli megismerst
segt tovbbi elmleti is-
meretek megszerzse

5.1. Szvegfeldolgozs segt- 25 1. csoport: A tanulk kzti klnbsgek


sgvel 2. csoport: A tanuls eredmnyessgt befolysol tnyezk
Csoportmozaik plakt
Csomagolpapr, filctoll 3. csoport: Tanulsi mdszerek, stratgik, szoksok, stlusok.
prezentci
4. csoport: A tanuls eredmnyessgnek klnbsgei

5.2. Beszlgets 10

5.3. Kulcsfogalmak gyjtse tletroham Csomagolpapr, filctoll 3


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 41

Tartalmi egysgek Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

5.4. Ellenrzs Villmkrtyk prostsa Villmkrtyk 5 A felmerlt krdsek tisztzsa

6. Gyakorlat

sszetett intelligencik

6.1. sszetett intelligencik nll munka csoportalak- Krdvek 10 A rsztvevk kitltik a krdvet, majd a dominancia alapjn
krdv kitltse ts csoportokba soroljk magukat.

6.2. Differencilt feladat Csoportmunka, felkszls - Feladatkrtyk 15 A feladatkrtykat az aktulis idszaknak megfelelen a
megolds prezentci htfle intelligenciatpusnak megfelelen a trner kszti el.
Minta a mellkletek kztt. ( 84. oldal)

7 Lezrs

7.1. Listk kiegsztse 5

7.2. nll tanulsi napl 5 Minden csoport a sajt listjt egszti ki.
Csoportban Filctoll
Sikerlt-e a modul elejn
megfogalmazott ismeretekhez
hozzjutni?
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 43

PPBEMUTAT SZVEGE VZLAT

Egyni sajtossgok a gyermekek megismerse

A differencils alapja a gyerekek ismerete:

letkor,
fejldsi tem,
szemlyes tulajdonsgai,
tanulsi stlus,
szocilis rettsg - nllsg mrtke,
visszajelzsre val ignye (azonnal, vagy brja a ksleltetst),
kpessgei,
elzetes tudsa, ismeretei,
aktulis teljestmnye, eredmnyei szerint.

Nagyon fontos kvetni a vltozsokat feljegyzsek a gyerekekrl!

Differencilni lehet:

ismeretelsajttsban (milyen mdon, mennyi id szksges),


gyakorlsban,
ellenrzsben,
rtkelsben.

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? I.

Intelligencia, ltalnos intellektulis kpessgek


rkls
Krnyezet
Egysges intelligencia
sszetett intelligencia

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? II.

Specifikus kpessgek
Cattel: hajlkony (folykony) vagy rgzlt (szilrd) intelligencia
Spearman: ltalnos s specifikus faktor
Thurstone: elsdleges mentlis kpessgek
Sternberg: az intelligencia 3 oldal elmlete:
o a gondolkods irnytsa
o tanulsra val kpessg
o az ember s a krnyezet kapcsolata
44 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Gardner tbbszrs intelligencia elmlete


Goleman: rzelmi intelligencia

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? III.

A korbbi teljestmny, a korbban megszerzett tuds, ismeretek stb.


Kreativits
a kreatv folyamat szakaszai, trtnsei
a produktum kreativitsa
a kreatv szemlyisg jellemzi
a krnyezet kreativitsa

A kreativits fejleszthet!

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? IV.

Kognitv stlusok
mezfgg tanulk
mezfggetlen tanulk
reflektv stlus tanulk
impulzv stlus tanulk

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? V.

Tanulsi stlusok
Tanulsi preferencik
mlyre hatol: a dolgok mlyebb megismersre koncentrlnak, racionlisak, versengsre hajlamo-
sak, sikerre trekszenek, hajlamosak demonstrlni intellektulis flnyket
reprodukl: kudarckerlk, nll rdeklds hinya, a tanrtl vrjk az irnytst
szervezett: az eredmnyekre koncentrltan teljestik a kvetelmnyeket, nrtkelsk alapjn tesz-
nek erfesztseket

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? VI.

A csald szerepe a tanulsban


Fizikai krnyezet
Csaldon belli rtkek (pl. tanuls, tuds rtke)
Trsadalmi hovatartozs
Nyelvhasznlat (Bernstein)
Csaldi lgkr
Szli bevonds
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 45

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? VII.

A szemlyisg s a tanuls
temperamentum
szorongs, szorongsossg
llapotszer s vonsszer szorongs, teljestmnyszorongs
motivci, motivltsg (teljestmnymotivci, ignyszint)
nkp, nrtkels inkbb a tanulsi attitdt befolysolja
siker-, illetve kudarcorientltsg

Milyen tekintetben klnbznek a gyerekek? Milyen jellemzk befolysoljk a tanulst, tantst? VIII.

A stressz s a tanuls
Iskolai stresszkelt tnyezk: szocilis konfliktusok, stresszkelt tanulsi szitucik
A stressz nem a szitucitl, hanem attl fgg, hogy ezt a helyzetet hogyan rtkeli a szemly
Feladat nehzsge, sajt kpessgei, kifejtend erfeszts, krnyezeti tmogats, feladat vonzereje, motivlt-
sga
Nemek kztti klnbsgek a stresszhelyzet rtkelsben, kezelsben
Megkzdsi stratgik: problmra, illetve rzelemre irnyul megkzds
A megkzdsi kpessg hat a tanulsra

A gyermek megismerse I.

A gyerekek tudatos megismersnek funkcii

A spontn benyomsok kiegsztse, pontostsa, kontrolllsa


A gyermek tanulmnyi eredmnyt, tantrgyi teljestmnyt befolysol mgttes jellemzk feltrsa
A gyerek egynisgnek, egyedisgnek feltrsa
Az adaptv oktats-nevels kiindulpontja

A gyermek megismerse II.

A megismers alapelvei

Kvet, folyamatos megismers


Sokfle helyzetben, tbb szempontsgra trekedve
A pedaggiai folyamatba belesimulan
A f cl a jelenlegi helyzet feltrsa s a vltozsok kvetse
Az rtkels helyett inkbb a jellemzsre trekvs
nmaghoz viszonyts
46 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A gyermek megismerse III.

A megismers pszicholgiai buktati

Tudattalan kvetkeztetsek a kls tulajdonsgok alapjn


Els benyoms
Jobban figyelnk a kedveztlen tulajdonsgokra, mint a kedvezekre
Holdudvarhats (holdudvarhatsnak hvjuk azt a jelensget, amelynek sorn egyetlen pozitv vagy negatv vons-
bl kiindulva hajlamosak vagyunk felttelezni, hogy a gyerek sszes tbbi tulajdonsga sszhangban ll ezzel az
eggyel)
Sztereotpik alkalmazsa
nbeteljest jslat
Attribcis torztsok (attribci = oktulajdonts, a msik viselkedsnek magyarzata)

A gyermek megismerse IV.

A gyerekek pszichs jellemzinek struktrja

Testi felpts, mozgs, mozgsksztets, fizikai terhelhetsg


Megismersi kpessgek, sajtossgok (figyelem, szlels, emlkezet, gondolkods, kpzelet, kreativits)
Szemlyisg (rzelmek, szemlyes megnyilvnulsok; felelssg, nllsg, akarat; becsvgy, teljestmnyhez
val viszony; nkp, nrtkels)
Beszdtevkenysg, kommunikcis kpessgek
Trsas viselkeds (egyttmkds trsakkal, felnttekkel, trsas alkalmazkods, erklcsi viselkeds)
rdeklds
Tanulsi stlus, tanulsi sajtossgok

A gyermek megismerse V.

A gyerekek megismersnek mdszerei

Megfigyels
Beszlgets
Tudatos helyzetteremts

A gyerekek megismerse sorn szerzett informcik, tapasztalatok rgztse

Trtnsek, helyzetek azonnali/napi feljegyzse (cetlik)


A benyomsok, tapasztalatok sszestse felidzssel, a feljegyzsek rendezsvel a f terletek alapjn (pl. 2-3
havonta)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 47

A tanulk megismersnek programja

A megismers fbb terletei:

Az addigi szemlyisgfejlds lnyegesebb adatai (anamnzis)


A gyermek aktulis krlmnyrendszere: csald, iskolai osztly, barti; kr, a gyermek viselkedse, szerepe,
rzelmi ktdsei ezekben
A szemlyisg jelenlegi fejlettsgi szintje, az aktulis szemlyisg
o testi fejlettsg
o pszichikus fejlettsg (dinamikus tendencii, mentlis kpessgei, jellemnek s akaratnak viselke-
dsbeli megnyilvnulsai)

A szemlyisg tanulmnyozsnak mdszerei; a tanul szemlyisgrl kszlt pedaggiai jellemzs

Megfigyels
Pedaggiai helyzetteremts
Ksrleti megkzelts
Explorcis mdszerek
o kikrdezs
o irnytott beszlgets
o beszlgets (egyni, csoportos)
Az explorcis mdszer rsos formi
A tanuli tevkenysg dokumentumai (dolgozat, szakkri munka stb.)

A Pygmalion-effektus

A Pygmalion- vagy RosenthalJacobson-effektus (a jelensg G. B. Shaw kzismert szndarabjrl kapta a nevt) az


nmagt beteljest jslat jelensgkrbe tartozik, mely az elvrsok valsgalakt hatst jelli: a msik ember
sokfle tnyez ltal tantott megismerse alapjn elvrsok fogalmazdnak meg, amelyek a sugallt informciknak
megfelelen tnylegesen bekvetkez esemnyekk, cselekvsekk vlnak a partner viselkedsben.

Horvthn Valk Szilvia Nagyn Baranyi Mria


48 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

VII. Fejlesztsi folyamat, fejlesztsi terv ksztse gyakorlat

Idtartam

3 ra

Cl, clok

A diagnosztikus (helyzetfeltr) s a szummatv (teljestmnymr) rtkels informciibl kiindulva a gyermek


szemlyisgt tfog fejlesztsi folyamat lpseinek megismerse, egyni fejlesztsi terv ksztse, tmasz nyjt-
sa a differencilt fejlesztshez.

Tartalom

Fejlesztsi folyamat, kpessgrendszer, egyni fejlesztsi terv, szakirodalmi httrismeretek.

A foglalkozs menete

1. RHANGOLS

Labdajtk

Labda adogatsa krben llva 5 labdval. (5 perc)

2. CSOPORTALAKTS

Hajltott vlemnyvonal

Ttelmondat: A homogn csoportok alaktsa mind a jk, mind a rosszak szmra jobb lehetsgeket teremt. (A
mondat kivettve vagy tblra felrva.)
Az egymstl eltr vlemnyek kerlnek egy csoportba (4 4-5 fs csoport). (5 perc)

3. MDSZEREK

Elzetes ismeretek feltrsa: az egyni fejlesztsi folyamat megjelentse a csoportban, plaktkszts. (20 perc)
Szerepkrtyk kiosztsa, szksges szerepek meghatrozsa (jegyz, tmafelels, idfelels, szviv). (2 perc)
Szerepvlaszts a csoport ltal vlasztott technikval.
Csoportbeszmol (8 perc)
Trneri sszegzs (2 perc)
A gyermek megismerse cm rsz feldolgozsakor felmerlt problmk listjnak kiegsztse szksg esetn.
A tantsi-tanulsi gyakorlatban elfordul konkrt problmkkal, csoportforgval, tps cetlire, minden problmt
kln-kln felvezetve. Minden csoportnak sajt szn cetlije van. (15 perc)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 49

A csoportok a meglv problmkat a rendszerezik, az ltaluk megnevezett szempontokhoz egy-egy csomagol-


papron.
(Vrhat szempontok: kpessgszint problmk, tanuls-technikai problmk, szocializcistrsas viszonyo-
kon alapul problmk, viselkedsben megnyilvnul problmk.) (10 perc)
Ezutn a csoportok kiteszik a falra a munkikat, s trlaton megnzik a tbbiek.

Reflexi

sszefggs az egyni klnbsgek figyelembevtelnek szksgessgvel. (10 perc)


Milyen nvny lennl? Milyen llat lennl? Rajzold le!
A rsztvevk ragaszts cetlikre rajzolnak egy llatot s egy nvnyt, majd felragasztjk a kzs paprokra kln az
llatokat, kln a nvnyeket. (5 perc)

Reflexi

Mit reztl a feladat vgzse kzben? (8 perc)


Egyni rzsek megfogalmazsa, az affektv httr jelentsge a differencils folyamatban.

Sznet

Csoportalakts az alss s felss munkacsoportok sszettelt figyelembe vve.


Szerepkrtyk kiosztsa, szksges szerepek meghatrozsa (jegyz, tmafelels, idfelels, szviv).
Ezutn mindenki vlaszt a falrl egy-egy problmt, amit visszavisz a csoportjba, s ott a 4-5 problmra fku-
szlva tletrohammal feladattpusokat, tevkenysgeket rnak le a problmk kikszblsre. (20perc)
A mindennapi tantsi gyakorlatban tallhat eszkzk (pl. vonalz, tornakarika, jsg) sokszn felhasznlsi
lehetsgeinek bemutatsa. Mire s hol lehet hasznlni mg?
A kreativits szerepe a differencilt oktats folyamatban.
Beszmol a csoport munkjrl. (10 perc)
A kivlasztott problmk vlhet okainak feltrkpezse trneri vezetssel.
A felsznre kerlt problmk mgtti lehetsges okok:
o organikus srlsek
o kpessgbeli hitusok
o szocilis eredet
o rossz tantsi gyakorlat
o egyb okok
 Gyarmathy va: A tanulsi zavarok azonostsa s kezelse az vodban s az iskolban cm szemel-
vny, httranyag felhasznlsval. (25 perc)
A tmafelelsk beszmolnak errl.
Egyni fejlesztsi terv elksztse a csoportban. (35 perc)

Problma Feladatok, tevkenysgek Segt szemlyek Idbeoszts Cl, eredmny

Trlat: egyni fejlesztsi tervekbl.


50 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

4. REFLEXIK

Lsd a szvegben!

5. MDSZER S DIFFERENCILS KAPCSOLATA

6. RTKELS

Trneri sszegzsek

Lrincz Zsuzsa Vgh Edit


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 51

VIII. A differencilt tanulshoz szksges szoksok, tanulsi technikk s kialaktsuk

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

Rhangol jtk. A tanuls tja Babzskok 7

Csoportalakts. Talljuk meg egymst! (Verssor- Verssorok paprcskokon. 5 A tanulsi technikk kzs vgiggondolsa rdekben cl-
ok) szer heterogn csoportok alaktsa, hogy als s fels
tagozaton tantk egyarnt tagjai legyenek a csoportnak.

Csoportpt jtk. Varzsos 11 3 Az j csoportok kzs lmnyhez segtse.

A tanulssal, tanulsszervezs- Trneri bevezet 5 Cl a tanulssal, a tanulsi technikkkal kapcsolatos k-


sel kapcsolatos fogalmak tiszt- zs nyelv vgiggondolsa.
zsa.

Fogalmak meghatrozsa. Prost, kerekasztal Fogalmak s magyarzatuk (ta- 5


Ellenrzs, kiegszts kzsen. nulsi mdszer, stratgia, szo- A villantkrtya ksztsvel egy tanulsi technika bemuta-
Reflexi: Hogyan hasznlhat a Villantkrtya ksztse ks, technika) tsa a cl.
5
villant krtya sajt tantsi gya- Megbeszls Csoportonknt egy-egy darab.
korlatban?
Ragaszt

Elzetes ismeretek feltrsa a Szhl (kzpen: tanulsi szo- A/4-es lap, filctollak 10
tanulsi szoksokkal kapcsolat- ksok, technikk), kerekasztal
ban.
Milyen tanulsi szoksokat szk- Kptrltogats
52 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tartalmi egysg Mdszer Eszkz Id (perc) Megjegyzs

sges kialaktani az eredmnyes


tanuls rdekben?
Ellenrzs.

A differencilt tanulsszervezs- Szvegfeldolgozs prban: re-  Kkayn Lnyi Marietta: Ho- 25


hez szksges szoksok. ciprok tants, partnerek gyan kszthetjk fel a gyerme-

Idkitlt: tanulsi szoksokhoz Egyni tervezs, rajzols keket arra, hogy rszt tudjanak

szksges piktogramok tervezse. venni a differenciltan irnytott

Reflexi: Mirt j a differencils tantsi-tanulsi folyamatban?


Megbeszls
szempontjbl a reciprok tants A tanulsi szoksok, technikk

s a partnerek mdszer alkalma- Pronknt egy-egy szveg


zsa?

j ismeretek beptse, rendsze- A csoportok a most ta- Szhl, ms szn filctoll 10 Fontos, hogy legyen lehetsg a kzs beszlgetsre, a
rezse. nult/tudatostott ismereteikkel krdsek megfogalmazsra!
Ellenrzs. kiegsztik a szhljukat.
10
A ksz szhlk a falra kerlnek,
vagy a csoportok beszmolnak
munkjukrl.

Trneri sszegzs, reflexi. Elads, konzultci 5 A trnerek szmra biztost lehetsget a tanultak sszeg-
zsre, pontostsra.

Lnyi Kata Lnyi Marietta


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 53

IX. A tananyag kivlasztsa, taneszkzk

Tevkenysg Mdszer Eszkzk Id (perc) Egyb

1. Jtk: barkochba hton Fogalmak, konkrt dolgok felrsa a sz- Feliratok: sztagolva, egyberva. rott 15
vegolvass szintjnek megfelelen, dif- betkkel, rajzzal
ferenciltan

2. Problma felvetse: Mirt nem tudnak Sznes csoportforgval: minden csoport Minden csoportnak ms szn filctollra 15 (Itt a szvegrtst szeretnnk
az egyes tanulk rott szveg alapjn ms sznnel rja fel az tlett, majd to- s A/4-es lapra van szksge. sugalmazni.)
szveget rtelmezni, problmt felfe- vbbadja a tbbinek, s kiegszti a sa-
dezni s megoldani? jtjval.

3. A vlasztott problma tudsnak szintje- Frontlisan Filctoll, A/3-as papr 5


inek sszegyjtse, meghatrozsa (pl. jl
rti, a legfontosabbakat rti, nem rti).

4. Milyen feladatokat, tevkenysgeket tletroham csoportban, sszegzs fron- Rcsos tblzat csomagolpapron, 20
lehet az egyes szinteken lv tanulkkal tlisan gyurmaragacs, filctollak, paprcskok
megoldatni.

5. Fejlesztsi terv kidolgozsa s meg- Azonos osztlyban tantk csoportjai Az iskolban hasznlt tanknyvek, 40
beszlse klnbz osztlyokban tanu- csoportmunkban kidolgoznak a vlasz- egyb taneszkzk, papr, toll, ragaszt
l gyerekek szmra. tott fejlesztend terlethez fejlesztsi
feladatokat.
54 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tevkenysg Mdszer Eszkzk Id (perc) Egyb

6. Az elkszlt fejlesztsi tervek bemu- Trlatltogats, majd frontlis megbe- 25


tatsa, megbeszls. szls
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 55

Tblzat az tletrohamon sszegyjtttek rendszerezshez. (A tblzat fejlct kell kinyomtatni, a helysznen pedig
csomagolpaprra ragasztjuk. Az tletroham sorn elhangzottakat a megfelel helyre ragasztjuk; az egyformkat
lehet egyms fl. gy olyan tlettr szletik, amelyet a tovbbiakban hasznlni lehet. Azt, hogy milyen fejlesztsre
sznjk, a helysznen megbeszltek alapjn kialaktott jellsekkel rzkeltessk az egyes cskokon.)

Magyar Matemati- Testneve- Mvsze- Idegen Technika


ka ls/sport tek nyelv

12. vfolyam

34. vfolyam

56. vfolyam

78. vfolyam

Ksztette: Hundzsn Tarjni Anna Wgner va


56 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A tananyag kivlasztsa, taneszkzk forgatknyv

Cl

A tevkenysg legfontosabb clja, hogy elemezzk, rtkeljk az iskolai gyakorlatot a differencilt fejleszts szem-
pontjbl, a munka sorn bemutassuk egy vlasztott terleten a differencilt fejleszts nhny lehetsgt. Ennek
sorn az iskolban hasznlt, a pedaggusok ltal ismert taneszkzkbl indulunk ki.

1. JTK: BARKOCHBA HTON

Cl

A tananyaggal s az eltr bnsmdot ignyl tanulkkal kapcsolatos elzetes ismeretek elhvsa.

Szksges id

5 perc

2. A PROBLMA FELVETSE

Cl

Annak felismertetse, hogy az rsban megadott problmk felismerst s a feladatvgzst a tudatos szvegrts
szintjeinek megfelel kpessgek hatrozzk meg.

Eszkzk

A/4-es lap s eltr szn filctollak.

A feldolgozs menete

Szereposzts szerint: jegyz, tmafelels, idfigyel, eszkzfigyel.


Minden csoport sszegyjti a problmkat, s felrja azokat a sajt sznvel.
A csoport tovbbadja az sszegyjttteket, s a msik csapat hozzrja a sajtjt is, ami ott, az elbbinl nem
tallhat meg.
A problma kiemelse.

Szksges id

15 perc
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 57

3. A VLASZTOTT PROBLMA TUDSSZINTJEINEK SSZEGYJTSE, MEGHATROZSA (PL. JL RTI,


A LEGFONTOSABBAKAT RTI, NEM RTI)

Cl

A vlasztott terlet tudsnak klnbz lehetsges szintjeinek meghatrozsa. Ez azrt is fontos, hogy mindenki
elgondolkodjon azon, mennyi minden lehet a j s a rossz vlaszok mgtt.

Eszkzk

Csomagolpapr, filctoll.

A feldolgozs menete

Trneri vezetssel, frontlisan.

Szksges id

10 perc

4. MILYEN FELADATOKAT, TEVKENYSGEKET LEHET AZ ELBB VLASZTOTT FEJLESZTSI TERLET


KLNBZ SZINTJEIN LV TANULKKAL MEGOLDATNI

Cl

Az iskola tanulcsoportjainak differencilt fejlesztshez hasznlhat feladatok, tevkenysgek sszegyjtse,


elemzse.

Eszkzk

Paprcskok, ragaszt, filctollak.

A feldolgozs menete

A csoportokban tletroham zajlik: az elhangzott tleteket csoportsznnel kln-kln paprcskokra rjk. Az tletro-
ham vgn a csoportok forgban elhelyezik sajt javaslataikat a kzs plakton. (A fejlcre vonatkoz javaslatot lsd
kln!) A gyjtemnyt trneri vezetssel frontlisan elemezzk, s a felmerl jabb tletekkel kiegszthetjk.

Szksges id

20 perc
58 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

5. FEJLESZTSI TERV KIDOLGOZSA S MEGBESZLSE KLNBZ OSZTLYOKBAN TANUL GYERE-


KEK SZMRA

Cl

Egy tanulcsoport fejlesztsnek megtervezse a kivlasztott fejlesztsi clra. A gyerek fejlesztsrl val kzs
gondolkods erstse.

Eszkzk

Az iskolban hasznlt taneszkzk, knyvtr, internet (ha van). Csomagolpapr vagy a csoportok ltal a fejlesztsi
terv elksztshez vlasztott ms eszkz.

A feldolgozs menete

A terv elksztse az egy osztlyban tant tanrok/tantk csoportjaiban zajlik. Az alsban ez lehet vfolyamcsoport,
a fels tagozatban annyi csoportot hozzunk ltre, hogy egy-egy csoportban 3-4 f legyen. A csoportok egy osztly
kr szervezdjenek. Mivel a fels tagozatban a tanrok nyilvn tbb osztlyban tantanak, a csoportalaktsnl arra
trekedjnk, hogy lehetleg minden csoportban legyen egy-egy humn s rel trgyat tant tanr, s minden eset-
ben legyen ott az az osztlyfnk, akinek az osztlyra a fejlesztsi terv kszl. gy nyilvn egyes tantrgyak kima-
radnak a tervezsbl, de a tervet ksbb is ki lehet majd egszteni.

Szksges id

40 perc

6. AZ ELKSZLT FEJLESZTSI TERVEK BEMUTATSA, MEGBESZLS

Cl

A fejlesztsi tervek megismersvel, elemzsvel a tantestletben sszegylt tuds megismerse, a gyerekek diffe-
rencilt fejlesztsrt val kzs felelssg erstse.

Eszkzk

A csoportok ltal ksztett fejlesztsi tervek.

A feldolgozs menete

A fejlesztsi tervekkel a csoportok trlatltogatssal ismerkednek. Itt legyen lehetsgk sajt tleteiket, javaslatai-
kat rrni a tbbi csoport munkjra.
Ezutn trneri vezetssel, frontlisan sszegezzk a munka sorn tapasztaltakat.

Szksges id

45 perc
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 59

X. Differencilt oktatsban alkalmazhat szervezsi mdok, munka-


formk, mdszerek prhuzamos tanulsszervezs

1. JTK

Mindenki hz egy paprhalat, melyen egy adott krds szerepel. Mindenkinek az ltala hzott krdsre kell megfo-
galmaznia egy vlaszt kvnsg formjban. Lehetsges krdsek pl.:
Milyen cipt szeretnl?
Ha vlaszthatnl egy tskt, milyet vlasztanl?

Egyb lehetsges tmakrk: tel, hz, dessg, gymlcs, knyv, mszaki cikk, aut stb.
Eszkz: kartonbl kivgott halak.
Id: 20 perc

2. CSOPORTALAKTS

Kt lehetsges md:
krds alapjn (nkntes besorols),
vletlenszeren: krtyt hznak (aranyhal, ponty, sgr).
A neveket csoportokba szedve felrjuk a tblra, a csoportnevek feltntetse nlkl (a megblyegzs elkerlse
vgett).
Eszkz: Krtyk (aranyhal, ponty, sgr).
Id: 5 perc

3. CSOPORTMUNKA

Differencilt szvegfeldolgozs (cl: szvegrts fejlesztse) ( Mesterfok tants Optimlis tants-tanuls


(mastery learning, learning for mastery)

Frjehordhal:

A megrts szintje: olvasstechnikai segtsg.


Feladat: rajz a szveg
Alkalmazs szintje: rvidebb mondatok.
Feladat: szhl ksztse a szvegrl kerekasztal mdszerrel
Reflektls szintje: az eredeti szveggel dolgoznak.
Feladat: rvek, ellenrvek gyjtse a mlytengeri kutatsok mellett, illetve ellen
Eszkz:  Frjehordhal szveg, tbb szinten megrva.
Id: 20 perc
60 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

4. BEMUTATK

Minden csoport bemutatja a munkjt. Rvid magyarzat.


Id: 10 perc

5. MEGBESZLS

Milyen klnbsgek vannak az egyes feladatok kztt?


Mi volt a cl (szvegfeldolgozs)?
Rvilgtani:
a) szintek
b) mikor hasznlhat ez a mdszer?

6. MESTERFOK TANTS

Szveg elolvassa, megbeszlse.


Id: 30 perc

7. CSOPORTBONTS

Lehetsgei:
tantrgyak szerint,
osztlyok szerint.
Ezt a tantestlet ltszma, sszettele stb. hatrozza meg.
Id: 5 perc

8. NLL RAVZLAT KSZTSE

nll ravzlat ksztse a bemutatott technika (Frjehordhal) s a megismert szveg (mesterfok tants)
mintjra. Lehet pldul a vz projekten bell tmt megjellni:
Trtnelem: Columbus s ms nagy tengeri felfedezk, tengeri kereskedelem
Fldrajz: vzrajz, ghajlat, tengeri ramlatok
Magyar irodalom: mese, vers
Magyar nyelvtan: tengerek, cenok helyesrsa
Matematika: rmrtkek, szveges feladatok vzzel
Biolgia: termszetes vizek lvilga
nek: dalok
Fizika: vizes ksrletek, kzlekedednyek, Arkhimdsz
Kmia: a vz mint oldszer, hidrofil s hidrofb anyagok
Vallstan: a vz megjelense klnbz vallsokban (teremts, znvz, Gilgames)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 61

Fontos a minimum hrmas tagoltsg, de fontos tudatostani, hogy differencilni tbb szinten is lehet. A rsztve-
vk csomagolpaprra dolgoznak, hogy a munkkat ki lehessen fggeszteni.
Eszkz: csomagolpapr, filctoll, bluetack.
Id: 45

9. ZRS

Egy gondolat.
Id: 10 perc

Csiks Judit Komasg Margit


62 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

XI. A projektmunka lehetsgei a differencils szempontjbl

1. RHANGOLDS

Jtk

FK (Dr. Gyarmathy va nyomn):


Kb. 6-8 fs csoportokat hozunk ltre, ez lehet 2-2 alapcsoport.
Kpzeljtek el, hogy fk vagytok, nem tudtok beszlni, elmozdulni. Kirakok egy brt Tangrambl az els
ember eltt ll padra, melyet csak lthat. A Tangram darabjait gy kell eljuttatni az utols ember mgtt ll
padra, hogy az bra a vgn megegyezzen az eredeti kppel. Mindenki kezn t kell haladnia a daraboknak.
Beszljtek meg 2 perc alatt ki a kezd, illetve a befejez ember, s milyen stratgit vlasztotok a feladathoz.
A trner ugyanazt az brt teszi le minden kezd ember el, plusz egyet a tblra rak ki vagy rajzol fel egy
lapra (ez egyelre rejtve marad).
Kiknek sikerlt? Hogyan? Mi kellett a sikeres egyttmkdshez?
A sikeres egyttmkds eredmnye, produktuma egy a tbln lthatval megegyez bra.

Id

Kb. 10 perc

Eszkzk

Tangram jtk, tbla, sznes krta vagy papr, sznes filc, padok

Rszcl

A projektmunka mint differencilt tanulsszervezsi md megismerse


Komplex gondolkods elhvsa, ezzel a tananyag integrcijnak elsegtse
A kooperci lmnynek megtapasztalsa

2. FELDOLGOZS

2. 1. A projekttel kapcsolatos elzetes ismeretek feleleventse

Mdszer

tletroham
A rsztvevk kooperatv alapcsoportokban egy A/4-es paprra gyjtik a projektrl meglv tudsukat. Az eszkz-
felelsk ezeket felrakjk a projektfalra.

Id: 5 perc
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 63

Eszkzk

A/4-es lapok, sznes filcek, tblagyurma+egy res falrsz (projektfal), ahova a projekttel kapcsolatos minden rsbeli
csoportmunka felkerl.

2. 2. Videofilm s elads a hinyz ismeretek ptlsra

2.2.1 Videofilm megtekintse: A projekt Ec-pec Alaptvny filmje (kb. 15 perc).

Eszkzk

Videolejtsz + TV, projektor (ha van).


Trneri elads a projektrl a Hallgati anyag szvegnek alapjn
PowerPoint bemutat, melybl rsvetts-flis vltozat is kszthet.
A trner eladsban sszegzi a projekt 12 alapvet jellemzjt, majd hozzteszi mindegyikhez a differencils
lehetsgeit.
Megjegyzs: a kt trner kzl az egyik az elad, a msik pedig folyamatosan figyeli, mi jelent meg a meglv
tuds tletrohamban, s ezt mindig jelzi.

Eszkzk

CD + szmtgp, projektor vagy rsvett, flik

Id

Kb. 15 perc

2. 3. Projekt a gyakorlatban projekt tervezse egy tmra

Tmatletek gyjtse post-it cdulkra a kooperatv alapcsoportokban

rjatok tmkat kln paprokra, amiket el tudtok kpzelni projektszer feldolgozsban. Minden csoport legalbb
kettt.
Tmatletek felragasztsa egy zskot forml (tletzsk) nagy lapra a csoportforg mdszervel.
Tmavlaszts. Vlasszunk ki egy tmt, amivel szvesen dolgoznnk mindannyian!
Vlaszts egyszer tbbsgi jvhagyssal.
A trner felrja a kivlasztott tma cmt egy nagy lap kzepre, egy krbe.

Eszkzk

Post-it, filc, csomagolpapr zskrajzzal, csomagolpapr krrel a kzepn.

Id

Kb. 10 perc
64 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

A tma kidolgozsa szakrti csoportokban

Alkossatok csoportokat a szerint, milyen tantrgyat tantotok.


Ha a csoportok ltszma arnytalan, krjk a tantkat, esetleg logopdust, segtsenek nagyjbl egyenl lt-
szm csoportokat ltrehozni. 5 terlet szerint nevezzk el a csoportokat: termszetismeret, magyar, matematika,
mvszetek, szabadid.
Ez, termszetesen, a helyi sajtossgokat figyelembe vve vltozhat. A trtnelem a magyarral, a testnevels a
szabadidvel jl megfr. Ha valaki nem tallja a helyt (pl. fejleszt), hagyjuk, hadd vlasszon szimptia alapjn. Ha
nagy ltszm a csoport, lehet 5-6 terlet is, st ugyanaz ktszer.
A korcsoportot a trner hatrozza meg a rsztvevk sszettelnek figyelembe vtelvel.

Tblzat kitltse szakrti csoportokban

Tevkenysg Kpessg Differencils

TERLET/
TANTRGY

Szerepkrtyk kiosztsa

Tltstek ki a tblzatot. Milyen tevkenysgeket tudntok kapcsolni a projekt tmjhoz tantrgyatokban, terlete-
teken? Milyen kpessget fejleszt ez? (Itt megjelenhet a tananyag is.) Hogyan lehet a tevkenysgen bell differen-
cilni?
Amg a csoportok dolgoznak, az egyik trner felosztja a tmt megjell csomagolpaprt annyi rszre, ahny te-
rlet kpviselve van.

Eszkzk

Csoportonknt egy tblzat A/4-es fnymsolt lapon, csomagolpapr tmval, terletek szerint felosztva (l. az brt).

Id

Kb. 15 perc

Terletek integrlsa

Tblzatok felragasztsa a felosztott csomagolpapr megfelel helyre. A lertak rvid ismertetse a csoportforg
mdszervel.

Id

Kb. 10 perc
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 65

2. 4. Reflexik

Mi lehetne a vlasztott tmtok kr szervezd projekt prezentcija, vgs produktuma?


Hogyan rezttek magatokat ebben a blokkban?
Milyen tevkenysgeket vgeztetek? Mire alkalmasak? Mi volt a clunk velk?
Tudnd-e alkalmazni a projektmdszert a napi gyakorlatodban? Kivel? Mikor?
Az egyik trner, aki a megfigyel szerept tlti be a beszlgets alatt, a vgn sszefoglalja a vlemnyeket.
Javaslat: A tblzatok bekerlhetnek a portfliba. Az tletzsk maradjon fenn a tanri faln.

Id

Kb. 10 perc

Dobrovitzky Kati Mrton Andrs


66 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

XII. Az rtkels

Cl

A hallgatk ismerjenek meg a differencilsnak megfelel rtkelsi eljrsokat, amiket alkalmaznak mindennapi
munkjukban.

Feladat

Az rtkelssel kapcsolatos tuds feleleventse, j eljrsok megismerse, gyakorlati alkalmazsa.

Mdszerek

Egyni, pros s csoportmunka


Kooperatv technikk
Vlemnyvonal
Hajltott vlemnyvonal (csoportalakts)
Hromlpcss interj
Szerepkrtyk
Tbben a tblnl
Plaktkszts
Beszlgetkr
Egyni tanulsi napl hasznlata

Eszkzk

A/4-es lapok, csomagolpapr, filctollak, tblagyurma, videofilm: rtkels az alternatv pedaggiban.


 A Hallgati segdlet szvegei

Idkeret

2 ra
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 67

A tma feldolgozsa

RHANGOLS (CURRICULUM MESE)

 Curriculum mese olvassa (a trner olvassa fel)


A benyomsok megbeszlse. (5 perc)

Mdszer

Beszlgetkr
Sajt lmny megosztsa a kvetkez szempont alapjn: Gondolj vissza arra, amikor tged tanulknt pedag-
gusod rtkelt! (10 perc)

OSZD MEG LMNYEIDET TRSAIDDAL IS!

Mdszer

Hromlpcss interj.
A rsztvevk ngyfs alapcsoportban dolgoznak.

Menete (flia):

A, B, C, D jelek kiosztsa, s eszerint 4 f (A, B, C, D) beszlget egymssal.


A tanul elmondja B tanulnak, C tanul elmondja D tanulnak.
B tanul elmondja A tanulnak, D tanul elmondja C tanulnak.
A tanul elmondja a B-tl hallottakat C-nek s D-nek, B figyeli s ellenrzi.
B tanul elmondja az A-tl hallottakat C-nek s D-nek, A figyeli s ellenrzi.
C tanul elmondja a D-tl hallottakat A-nak s B-nek, D figyeli s ellenrzi.
D tanul elmondja a C-tl hallottakat A-nak s B-nek, C figyeli s ellenrzi.

ELZETES ISMERETEK

Nekem az rtkelsrl az jut eszembe...


A hallgatk krben lnek. A trner ismerteti a jtk menett. A rsztvevk krben egyms utn egyenknt befe-
jezik a mondatot.

Mdszer

Beszlgetkr. (5 perc)
68 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

OSZTLYZS VAGY SZVEGES RTKELS PRTI VAGYOK-E?

A trner felteszi a krdst. Megjelli az osztlyzs s a szveges rtkels pontjt a vonalon, s arra kri a hallgat-
kat, hogy lljanak fel a vonalra.

Mdszer

Vlemnyvonal. (3 perc)
Csoportalakts.
Hajltott vlemnyvonallal 4 fs csoportokat alaktanak.
Csoporton bell megbeszlik, hogy ki hova llt a vonalon s mirt. (5 perc)

SZVEGFELDOLGOZS

A szveg kijellse a hallgati segdletben

Mdszer

Csoporton bell a prokban tants technikjval dolgozzk fel.

A szveg feldolgozsnak menete (flia)

Prok kijellse: A, B (egy csoportban kt A s kt B jel hallgat lesz). (2 perc)


Az A jel Az rtkels trgya s mdja., a B jel Az nrtkels gyakorlati megvalstsa . rszt dolgozza fel.
nll olvass. (5 perc)
AA, BB megbeszli, s kzsen kszt vzlatot (jegyzetet). (10 perc)
Ezt mindenki rja sajt magnak egy A/4-es lapra, mert a tantskor szksge lesz r!
Prban tants. (10 perc)

Reflexi

Nzzk meg, hogy a prban tants mdszere a gyakorlatban hogyan szolglja a differencilst! (5 perc)
(A trner a tblra is felrja a krdst.)

Idkitlt

Szerinted mi kell ahhoz, hogy a gyerekek sajt s egyms munkjt rtkelni tudjk?
(A trner a tblra is felrja a krdst.)
Az olvasott szvegben szerepl, a filmeken s a trningen alkalmazott rtkelsi mdok alapjn ksztsenek a
csoportok plaktot a differencilsnak megfelel rtkels mdjairl s jellemzirl!

Mdszer

Kooperatv csoportmunkban plaktkszts. (20 perc)


Szerepek kijellse: tmafelels, idfelels, eszkzfelels, jegyz.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 69

BEMUTATS: MINDEN CSOPORTBL A TMAFELELSK PREZENTLJK A CSOPORT MUNKJT

Mdszer

Tbben a tblnl

Reflexi

Nzzk meg, hogy az alkalmazott mdszerek a gyakorlatban hogyan szolgljk a differencilst! (7 perc)
(A trner a tblra is felrja a krdst.)
Idkitlt ellenrzse: Kinek jutott ideje az idkitlt feladat megoldsra? Mondja el, mire jutott!

ZRS

A hallgatk nllan terveznek.


Feladat: Tervezd meg magadnak a tanulsi naplban, hogy a differencilsnak megfelel rtkelsi mdok kzl
melyeket prblod ki a kzeljvben!

Mdszer

Egyni tanulsi napl. (5 perc)


A hallgatk a kvetkez anyagokat teszik be a sajt portflijukba:
A szvegfeldolgozs vzlata
Napls bejegyzs.

Ksztette: Hortobgyi Lszln Jkin Szab Rita


70 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

XIII. A pedaggus s a tanul megvltozott szerepe. A differencilt


tanulsszervezs ltal megkvnt, a hagyomnyostl eltr peda-
ggus- s tanuli szerep jellemzi

Cl

A rsztvevk ismerjk fel s tudatostsk a megvltozott tanrdik viszonyban megjelen szerepjellemzket, attit-
dket, a szvegfeldolgozs segtse el az azonosulsi tendencikat.

Mdszerek, munkaformk

Insert technika

Eszkzk

Flipchart, post -it, toll

A feldolgozs menete A vltozat

SAJT LMNY JTK I. SZMFUTTAT

A jtk levezetse
Egyni visszajelzkr: a jtkban vllalt szerepek. (6 perc)

SAJT LMNY JTK II. AKTV HALLGATS: MIRT LETTEM PEDAGGUS? (PROS)

Visszajelzkr
A trneri sszegzsnl a szerep legegyszerbb defincija kerljn szba. (10 perc)

CSOPORTALAKTS

Knyvjelzk alapjn, az azonos figurkat hz rsztvevk egy csoportot alkotnak. (4 perc)

KZS TAPASZTALAT FELDOLGOZSA

Szerepkrk: rdek, felolvas, idfigyel-eszkzfelels, tmafelels.


A csoportok feladata: sajt tapasztalatuk alapjn 4/8 szerepjellemzt rni a tblzatba. (5 perc)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 71

Hagyomnyos Megvltozott

Tanr Dik Tanr Dik

CSOPORTPREZENTCI, MAGYARZAT. (5 PERC)

Egsz csoportos sszegzs: Mirt vltozhattak meg a hagyomnyos tanrdik viszony szerepjellemzi? (10 perc)

SZVEGFELDOLGOZS

A szveg ( Czike Bernadett: A pedaggusszerep vltozsa s hatsa a szemlyisgfejldsre) rszletnek


kiadsa a csoportoknak, INSERT technikval feldolgozs: a tanrdik kapcsolat vltozsai.
Insert technikval dolgozzk fel a tanulmnyt.
nll olvass s annak jellse, mi ismert (+), mi j (!), mi az, ami kiegsztsre vagy magyarzatra szorul
informci (?), illetve mi az, amivel nem rt egyet ().
Csoportban sszegzs.
A krdses rsztmk, fogalmak megbeszlse egsz csoportban. (35 perc)
Egyni visszajelzs sajt szerepvltozsaikrl.
A kivettett vagy flipchartra felrt szerepjellemzk segtenek a rsztvevknek abban, hogy megllaptsk, miben
kell fejldnik az attitdvltoztatsuk sorn.

Rgi szerepjegyek j szerepjegyek

Parancsnok Trs

Tuds Felfedez

Monoplium Megoszt-cserl

Kritikus Nylt

Betant Elemz

Kls motivl Bels motivl

Totlis felelssgvllal Felelssget megoszt

Centrlis irnyt Indirekt irnyt

Frontlis tantsszervez

Jutalmaz s bntet

Forrs: Csepeli Gy.: Szocilpszicholgia on-line


72 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

j tanri szerepek

Mentor

Tutor

Animtor

Facilittor

Meditor

Modertor

Az egyni (nkntes!) visszajelzs sorn egy szerepjellemzt krnk felolvasni, s egy mondattal elmondani, hogyan
prbl megvltozni. (15 perc)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 73

B vltozat

Cl

A rsztvevk ismerjk fel s tudatostsk a megvltozott tanrdik viszonyban megjelen szerepjellemzket, attit-
dket, a szvegfeldolgozs segtse el az azonosulsi tendencikat.

Mdszerek, munkaformk

Insert technika

Eszkzk

Flipchart, post-it, toll

Id

90 perc

Az elz tmablokk csoportjai dolgozzanak most is egytt!

SAJT LMNY JTK I. SZMFUTTAT

Egyni visszajelzkr sorn a jtkban vllalt szerepekre is tekintsnk r. (5 perc)

SAJT LMNY JTK II. AKTV HALLGATS: MIRT LETTEM PEDAGGUS? (2 VAGY 4 F JTSZIK
EGYTT)

A visszajelzkr sorn az aktv hallgats fogalmnak, jelentsgnek (szksgessgnek) krljrsa. (10 perc)
Kzs tapasztalat feldolgozsa (rdek, idfigyel-eszkzfelels, beszmol, tmafelels).
A csoportok feladata: sajt tapasztalatuk alapjn a szerintk legfontosabb 4 szerepjellemz lejegyzse a tbl-
zatba. (5 perc)

Hagyomnyos Megvltozott

Tanr Dik Tanr Dik


74 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

CSOPORTPREZENTCI, MAGYARZAT (5 PERC)

Beszlgets: Mirt vltozhattak meg a hagyomnyos tanrdik viszony szerepjellemzi? (5 perc)

SZVEGFELDOLGOZS

A szveg ( Czike Bernadett: A pedaggusszerep vltozsa s hatsa a szemlyisgfejldsre) kiadsa a


csoportoknak, INSERT technikval feldolgozs: A tanrdik kapcsolat vltozsai.
A rsztvevk insert technikval dolgozzk fel a tanulmnyt.
nll olvass s annak jellse, mi ismert (+), mi j (!), mi az, ami kiegsztsre vagy magyarzatra szorul
informci (?), illetve mi az, amivel nem rt egyet ().
Csoportban sszegzs.
A krdses rsztmk, fogalmak megbeszlse osztly szinten. (30 perc)

A HAGYOMNYOS S AZ J SZEREPJELLEMZK PRHUZAMBA LLTSA

Kerekasztal technikval plakt ksztse. (5 perc)


A plaktok sszehasonltsa osztly szinten a kptrltogats mdszervel. (5 perc)

TRNERI PREZENTCI

A kivettett vagy flipchartra felrt szerepjellemzk segtenek abban, hogy a rsztvevk megllaptsk, miben kell
fejldnik az attitdvltoztatsuk sorn. (10 perc)

Rgi szerepjegyek j szerepjegyek

Parancsnok Trs

Tuds Felfedez

Monoplium Megoszt-cserl

Kritikus Nylt

Betant Elemz

Kls motivl Bels motivl

Totlis felelssgvllal Felelssget megoszt

Centrlis irnyt Indirekt irnyt

Frontlis tantsszervez

Jutalmaz s bntet

Csepeli Gyrgy: Szocilpszicholgia on-line


PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 75

Hagyomnyos tanri szerepek j tanri szerepek

Mentor

Tutor

Animtor

Facilittor

Meditor

Modertor

Egyni visszajelzs sajt szerepvltozsaikrl: mr megtrtnt, a jvben kvnt


(Az egyni visszajelzs sorn aki erre nknt vllalkozik! a szerepjellemz felolvassa utn prblja megfo-
galmazni, hogyan akar vltozni.) (10 perc)

Dr. Arany Erzsbet Montay Bea


76 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

XIV. Mellkletek

Flia: A fogalom-szhl lpsei

Klnbz szn rszer legyen nlatok csoporton bell!


A lap kzepre rjtok fel: kooperatv tanuls!
Kerekasztal mdszerrel gyjtsetek szavakat, kifejezseket az adott fogalomhoz! (10 perc)
Az jonnan rt fogalmakhoz is lehet kapcsoldni.
Kapcsolatot is jellhettek a fogalmak kztt.
Passzolni is lehet.

Flia: A kerekasztal lpsei

A Szforg tevkenysggel kombinlt vltozata.


A tanr szban vagy rsban megfogalmazza a feladatot.
Az els tanul r vagy egyb tevkenysget vgez.
A msodik tanul r vagy egyb tevkenysget vgez.
gy tovbb, valamennyi tanul sorban, mg a meghatrozott id le nem telik. (10 perc)

Flia: A mozaik lpsei

Mozaik (csoporton bell):


Ossztok szt a szvegeket a csoporton bell! A gyorsabban olvask kapjk a hosszabb szveget! (1 perc)
Olvasstok el a szveget! Emeljtek ki a lnyeget! (5 perc)
Tantstok meg a trsatoknak! (4x3 perc)

Flia: A prostkrtya lpsei

Prostkrtya:
Ossztok szt egyenlen a krtykat! A krtyk fele fogalmat, a msik fele a fogalom magyarzatt tartalmazza.
llapodjatok meg, ki olvassa fel az els krtyt!
Keresstek meg a magyarzatot. Csoportkonszenzussal dntsetek!
Utna a kvetkez tanul olvasson fel egy krtyt! gy haladjatok, amg minden krtynak meg nem talljtok a
prjt!
Ellenrizztek a megoldst villantkrtyval. A villantkrtya olyan krtya, amelyiknek egyik oldaln tallhat a
fogalom, a msikon a magyarzat. (5 perc)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 77

Prostkrtyk

pt egymsrautaltsg rtelmezse. Az egynek, csoportok fejldse pozitvan korrell. Az


egyik dik fejldshez trsul a msik dik fejldse.
Egyik csoport sikere fgg s/vagy trsul msik csopor-
thoz.

Prhuzamos interakcik rtelmezse. A kooperatv tanuls sorn a tanulk kztt egyidej


interakcik zajlanak. A dikok prokban, csoportokban
aktv kommunikcit, munkt folytatnak, nem a tanri
elads passzv befogadi.

A kooperatv tanuls alapelvei. pt egymsrautaltsg


Egyni felelssg
Egyenl rszvtel
Prhuzamos interakcik

Egyni felelssg rtelmezse. A csoport egyes tagjainak teljestmnye a csoportmun-


ka rtkt befolysolja. Az egyn rdekelt abban, hogy
a feladatt a tle telhet legjobban vgezze.

Egyenl arny rszvtel. A hagyomnyos frontlis oktatsnl egyenltlen rszv-


tel. Egyenl rszvtel biztosthat:

szerepleosztssal (rszvteli normk jnnek ltre),


munkamegosztssal (feladatkrk, mozaik munka
stb.).

rvek a kooperatv tanuls mellett. Szocializcis r


Csaldi kommunikci szklse
Tv, vide
talakul gazdasg, informcis trsadalom
Egyni munka helyett a csapatmunka kerl eltrbe
78 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Flia: A kooperatv tanuls szksgessge, kulcsfogalmai (elads)

A kooperatv tanuls

Mi a kooperci?
Viszonylag knny rtelmezni egy hzpts kapcsn, vagy akr iskolai pldkon bell is.
Vagy gondoljunk akr mvszekre, tudsokra, akik ma mr nem egyedl produkljk nagy eredmnyeiket.

Mit jelent a kooperatv csoportmunka?

Fordthatjuk egyttmkd tanulsnak, ismeretszerzsnek, problmamegoldsnak, kzs alkots, m ltrehozsnak.


Fontos, hogy az egyttmkds sorn clknt jelenjen meg a tanulst szervez fejben, hogy nemcsak az elsa-
jttand ismeret a fontos, hanem a trsas kszsgek fejlesztse is ezzel egyenrang folyamat.

Mirt van szksg a kooperatv tanulsra?

Csaldok vlsga

Ma sokkal hamarabb bomlanak fel hzassgok, mint rgen. Gyengltek az rzelmi s gazdasgi kzssgek.
A csaldok egzisztencilis bizonytalansg miatt vagy kevesebb, vagy tbb gyereket vllalnak, mint ahnyat tny-
legesen el tudnak tartani.
Cskkent az sszetart er, az rtkrendek vltozsa miatt ma sok csaldban a gyerekre nincs id, hinyzik a
kell trelem, az elfogads, az egyttlt rme. Sok a magnyos, trstalan, trskeres gyerek, fiatal, ami tovbbi
trsadalmi problmk hordozja lehet.

A trsas kapcsolatok szklse

A mdia hatsa
Szkl csaldi kapcsolatok

Gazdasgi hatsok

Globalizci: a krnyezeti hatsok ma befolysoljk egsz kontinensek letfeltteleit.


A gazdasgi tevkenysgek ma mr nemzetkziv vltak.

A npessg sszettele vltozik

Egyes npcsoportok szma nvekszik, msok cskken.


Urbanizci.

Az informcibzis nvekedse

Megvltoztak az iskolval szembeni kvetelmnyek. Mivel az ismeretek nhny vente megduplzdnak, gy nem az
adott ismeret a fontos, hanem a tanuls kpessge, az nllsg, a trsakkal val egyttmkds s a kommunikci.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 79

Iskolai problmk

A hagyomnyos tanulsszervezsek esetben az egy osztlyba jr gyerekek az ismereteket ugyangy, ugyan-


akkor, ugyanabban az temben tanuljk.
Van, akinek ez sok, nem tudja az informcikat befogadni, van, aki tudja a tanr tempjt kvetni s van, akinek
lass s unalmas, ahogy tantjk.
Ma nem a tanr az egyedli informciforrs. A gyerekek szrakoztatbb tanulsi mdokat is tallnak: szmt-
gp, televzi, vide, knyvek.
A hagyomnyos iskolban a versengs, a msik legyzsnek szndka megosztja a gyerekcsoportot. Vannak
lland vesztesek, s nyertesek.
Nagyon sok problma ered ebbl, a magatartsi zavarok, a fegyelmezetlensg, a tanulsi klnbsgek okozta
lemaradsok, a motivci hinya.
Megvltoztak az iskolval szembeni kvetelmnyek. Mivel az ismeretek nhny vente megduplzdnak, gy
nem az adott ismeret a fontos, hanem a tanuls kpessge, az nllsg, a trsakkal val egyttmkds s a
kommunikci.

A kooperatv tanuls kulcsfogalmai

Csoportok
Egyttmkdsi szndk
Egyttmkdsi kszsgek
Alapelvek
A kooperatv tanuls szervezse
Mdszerek

Igazhamis lltsos ellenrzlapok

A KOOPERATV TANULS ALAPELVEI.

Ellenrz feladatsor Igazhamis lltsok

Az lltsok mell I vagy H bett tegyl aszerint, hogy igaznak vagy hamisnak tartod ket!
Nem beszlhetnk kooperatv tanulsrl, ha a ngy alapelv egyttesen nem rvnyesl.
Az pt egymsrautaltsg ers vltozata azt jelenti, hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi rszt
vev csoporttag sikere nlkl.
Ha az egyni felelssg hinyzik, akkor is mkdhet sikeresen a kooperatv csoport.
A kooperatv tanuls s a csoportmunka kztt nincs klnbsg.
A csoportszerepeknek csak akkor van rtelmk, ha konkrt feladat, tevkenysg is trsul hozzjuk.
Megolds:
Nem beszlhetnk kooperatv tanulsrl, ha a ngy alapelv egyttesen nem rvnyesl. I
80 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Az pt egymsrautaltsg ers vltozata azt jelenti, hogy egyetlen csoporttag sem


lehet sikeres valamennyi rszt vev csoporttag sikere nlkl. I
Ha az egyni felelssg hinyzik, akkor is mkdhet sikeresen a kooperatv csoport. H
A kooperatv tanuls s a csoportmunka kztt nincs klnbsg. H
A csoportszerepeknek csak akkor van rtelmk, ha konkrt feladat, tevkenysg
is trsul hozzjuk. I

Flia: A fordtott szakrti mozaik lpsei

1. Olvasstok el a szveget!
2. Egyeztesstek a szveg lnyeges elemeit, tartalmt!
3. Ksztsetek egy olyan plaktot, amely alapjn mindenki meg tudja tantani az olvasottakat! (10 perc)
4. A csoporttagok A, B, C, D elnevezst kapnak.
5. Az azonos jel csoporttagok alaktsanak csoportokat!
6. A hzigazdk tantsa. (4 3 = 12 perc)

Flia: A krdsklds lpsei

Mindenki rjon nllan egy krdst a tmjval kapcsolatban!


Vlassztok ki a legjobb krdst, amit a csoport valamennyi tagja vllalni tud!
A csoportsznnel annyi pldnyban rjtok le a krdst, ahny ms csoport van! (10 perc)
Postzztok a krdseket a tbbi csoport szmra! (1 perc)
Csoportkonszenzussal vlaszoljtok meg a kapott krdseket (sajt szn)! (5 perc)
Postzs. (1 perc)
rtkels. (3-4 perc)
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 81

Tanulsi mdszerek

A tanul ltal alkalmazott, a tuds megszerzsre irnyul, ismtld, clszeren megvlasztott vagy spontn m-
don szervezd eljrsok egyttese. Pldul: ismtls, memorizls, rendszerezs.

Tanulsi stratgik

A tanulsra vonatkoz tervek, eljrsok rendszere, amelyek meghatrozott clokra irnyulnak, s amelyekre bizo-
nyos tartssg jellemz.

Tanulsi szoksok

A tanulra viszonylagos llandsggal jellemz tanulsi sajtossgok sszessge. Lehetnek olyanok, amelyek
eredmnyesebb teszik a tanulst, msok viszont inkbb htrltatnak. Pldul: tanulsi sorrend, idterv, eszkz-
hasznlat.

Tanulsi technikk

A tudshoz vezet egyni t sorn alkalmazott klnbz lpsek. Pldul: hangos vagy nma olvass, lnyegki-
emels, szmagyarzat stb.

Tanulsi sajtossgok

Mlyrehat tanulsi sajtossgokkal jellemezhet tanul

Szinte kizrlag a megrtsre trekszik. Sokszor nem tud mindent, vannak ismerethinyai is, de amit megtanult, azt
biztosan tudja s rti is. Ha valamit nem tud, akkor kpes arra, hogy a tbbi ismerete alapjn ezt a hinyossgot
sajt gondolatai alapjn kiptolja. Tbbfle logika szerint is tudja a tananyagot, s ha szksges, msoknak is el
tudja azt magyarzni gy, hogy azok megrtsk.

Mlyrehat tanulsi sajtossgoknak kedvez tanri tevkenysg

Mindent alaposan s rszletesen megmagyarzok. Sok rdekes brt hasznlunk, mindig igyekszem kiemelni a
lnyeget. Fontos, hogy j pldkat talljak, amivel knny megrtenik a tananyagot. Ha fogalmakat is tanulnunk
kell, akkor azt mindig ms fogalmakhoz kpest s olyan rszletesen magyarzom, ahogy szerintem a nehezebbeket
is meg lehet rteni. Azt szoktam szmon krni, hogy tnyleg megrtettk-e a tananyag sszefggseit.

Reproduktv tanulsi sajtossgokkal jellemezhet tanul

Nagyon sok dolgot meg tud tanulni, de elfordul, hogy nem rti a tananyag minden bels sszefggst. Amit meg-
tanult, azt kpes egy ideig brmikor felmondani, de viszonylag hamar elfelejti. Ismtlskor azonban mr knnyebben
82 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

megtanulja, s ismt fel tudja mondani a leckt. Nem rdemes megszaktani a gondolatmenett, mert sokszor nem
tudja folytatni, ha nem az logikja szerint vesszk t a tananyagot.

Reproduktv tanulsi sajtossgoknak kedvez tanri tevkenysg

Megmondom, hogy a knyvbl melyik rszeket kell megtanulniuk. A tanrn mindig lerjk a tblrl a vzlatot, vagy
ha fogalmakat tanulunk, akkor azt sz szerint le szoktam diktlni. ltalban egy problma megoldsra, vagy valami-
lyen dolog magyarzatra csak egy megolds van, s azt kell megtanulniuk. Figyelek arra, hogy a szmonkrsnl
ne puskzzanak. ltalban azok, akik nagyon figyelnek, jl oldjk meg a feladatokat.

Egyni tanulsi sajtossgokkal jellemezhet tanul

Egyedl szeret tanulni, mert gy a sajt temben dolgozhat. Van, amikor ez versenyre kszteti, van, amikor pont ez
vja meg a verseny miatti szorongstl. Nyugodtan r lehet bzni egyni feladatokat, biztosan nem mssal fog fog-
lalkozni, hanem igyekszik megoldani. Kpes arra, hogy utnajrjon dolgoknak, felkszljn egy-egy kiseladsra. Ha
valamiben megakad, akkor csak ritkn kr segtsget, megprblja sajt magtl megoldani. Ha segtsget is kr,
azt ltalban tanrtl teszi.

Egyni tanulsi sajtossgoknak kedvez tanri tevkenysg

Az rn csendben kell lenni, nem szabad msokkal beszlgetni, a tanulknak fegyelmezetten kell dolgozniuk. Nem
adok nekik olyan feladatot, amin egyszerre kellene dolgozniuk, mert akkor elszabadul a pokol. gy nyugodtan tudnak
dolgozni, nem zavarja ket a hangoskods, s nekem is knnyebb rjuk figyelnem. Mindenki ugyanazt a feladatot
kapja meg s ugyanannyi ideje van a megoldsra, mert ez gy igazsgos. Mindenkire igyekszem mindig egyformn
figyelni, nehogy kivtelezzek.

Trsas tanulsi sajtossgokkal jellemezhet tanul

Szeret csoportban dolgozni. Ha megakad, akkor szvesen kr segtsget msoktl, s ugyangy szvesen segt
msoknak mg akkor is, ha ezrt a sajt feladatt egy kicsit abba kell hagynia. Nem okoz neki nehzsget az egytt-
mkds, knnyen beilleszkedik szinte minden tanulcsoportba, s ott megtallja a helyt ,, a neki megfelel szere-
pet. Elg sok bartja van az osztlyban, s szeret velk egytt megoldani valamilyen feladatot. Nem zavarja, hogy
mellette zaj van, pl. ha a tbbiek megbeszlnek valamit egy msik rszfeladattal kapcsolatban.

Trsas tanulsi sajtossgoknak kedvez tanri tevkenysg:

A feladatokat prban, vagy csoportban oldjk meg. Ez elg nagy zajjal jr s sok a nyzsgs, de legalbb meg
tudjk krdezni egymst, ha valamit nem rtenek. Sokszor egymsnak is el tudjk magyarzni, mi a nehzsg egy
feladat megoldsnl, ezt nem kell mindig csinlni. Odafigyelnek egymsra s sszetartanak, a csoportok kztt
mindig egy j kis verseny szokott kialakulni. Ha szksges, akkor segtek nekik, adok tleteket, tancsokat is.

Auditv tanulsi sajtossgokkal jellemezhet tanul

Szereti hallani a sajt hangjt, szeret beszlni. Ha teheti, akkor gy tanul, hogy tbbszr is hangosan felmondja a
leckt. Az iskolban, msok eltt is szvesen beszl, akr a tananyaggal kapcsolatban is. Knnyebben megjegyzi
azt, amit msoktl, vagy a tanrtl hall, mintha olvasn. Kivtel ez all, amikor hangosan olvas fel magnak egy-egy
tananyagot.
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 83

Auditv tanulsi sajtossgoknak kedvez tanri tevkenysg:

Gyakran adok alkalmat arra, hogy a tanulk beszljenek a tananyaggal kapcsolatban. Elssorban nem felelsre
gondolok, mert akkor nagyon izgulnak, hanem csak gy, ra kzben szeretem meghallgatni, hogy hogyan foglaljk
ssze az addig tanultakat. Ez azrt is j, mert gy ismtelnk, meg azrt mert megtudom, hogy mi az amit jl s mi
az amit esetleg rosszul tantottam meg.

Vizulis tanulsi sajtossgokkal jellemezhet tanul:

Szereti a knyvben a j sszefoglal brkat. Ha ezek rosszak, vagy a tanr nem kszt vzlatot, akkor biztosan
lejegyez egy-egy tmval kapcsolatos kulcsfogalmat. Ha elfelejt valamit, de fel tudja idzni, hogy pl. a fzet melyik
rszbe rta le, akkor elg gyakran eszbe jut, mirl is van sz.

Vizulis tanulsi sajtossgoknak kedvez tanri tevkenysg:

Amikor csak lehet, mindig ksztek sszefoglal brkat, amelyek segthetik a megrtst. Az is gyakran elfordul,
hogy a tanulkat krem meg arra, hogy a tananyaggal kapcsolatban ksztsenek egy nagy lapra olyan vzlatot, ami
alapjn knnyen meg lehet jegyezni a fontosabb rszeket. Mindig figyelek r, hogy a tblakp logikus, s tlthat
szerkezet legyen. Ezt otthon kln elksztem, megtervezem, mert nem csak a tanulknak segtheti a megrtst,
hanem szmomra is egy logikus sszefoglal.
84 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Tbbfle intelligencia ellenrzlap felntteknek

Pipld ki azokat az lltsokat, amelyek igazak rd! Mindegyik rsz vgn res helyet tallsz, ahova berhatod, ha van
mg valami, ami az adott terleten bell fontos neked.

Nyelvi intelligencia

. A knyvek nagyon fontosak szmomra.


. Hallom a szavakat a fejemben, mieltt kiolvasnm, kimondanm, vagy lernm ket.
. Nagyobb lmny szmomra egy rdiads vagy egy magnkazettrl szl szveg, mint egy film vagy
tvprogram.
. Szeretem a nyelvi jtkokat.
. Gyakran szrakoztatom magam vagy krnyezetemet nyelvtrkkel, szjtkokkal s szviccekkel.
. Msok idnknt visszakrdeznek, hogy mit jelentenek a szavak, amelyeket szban vagy rsban hasznlok.
. Az iskolban jobban ment a magyar s a trtnelem, mint a matek vagy a termszettudomnyos trgyak.
. Amikor vroson kvl vezetek, jobban megnzem az risplaktokat, mint a tjat.
. Gyakran beszlek olyan dolgokrl, amelyeket hallomsbl vagy olvasmnyaimbl ismerek.
. A kzelmltban is szletett olyan rsbeli munkm, amelyre bszke voltam, vagy amivel elismerst arattam.
. Egyb: .........................................................................................................................................................

Logikai-matematikai intelligencia

. Knnyszerrel tudok fejben sszeadni.


. Az iskolban mindig szerettem a matekot s a termszettudomnyos trgyakat.
. Szeretem az olyan rejtvnyeket, amiket logikval kell megoldani.
. Gyakran ksrletezem gondolatban: Mi lenne ha... (Mondjuk mtl ktszer annyi vizet adnk ennek a
fikusznak, mint eddig?)
. Mindenben a logikt, a szablyossgot keresem.
. rdekelnek a tudomny jdonsgai.
. Amikor j dolgot tanulok, gyakorolnom kell, nem elg, ha elolvasom, vagy filmen ltom, hogyan kell csinlni.
. Egyb: .........................................................................................................................................................
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 85

Zenei intelligencia

. Kellemes nekhangom van.


. Meg tudom llaptani, amikor hamis hangot hallok.
. Gyakran hallgatok zent a rdiban, CD-n vagy kazettrl.
. Jtszom valamilyen hangszeren.
. Szegnyebb lenne az letem, ha nem lenne benne zene.
. Gyakran kapom magam azon, hogy valami szignl vagy dallam jr a fejemben.
. Egyszerbb ts hangszerrel nehzsg nlkl tudok ksrni brmilyen zent.
. Sok dal vagy zeneszm dallamt ismerem.
. Egyszeri-ktszeri halls utn viszonylag pontosan vissza tudok nekelni egy hangsort.
. Munka vagy tanuls kzben gyakran dobolok az ujjaimmal vagy dudorszom.
. Egyb: .........................................................................................................................................................

Interperszonlis intelligencia

. Munkatrsaim, ismerseim gyakran fordulnak hozzm tancsrt.


. Jobban szeretem a csapatsportokat (tollaslabdt, kzilabdt, kosrlabdt, focit), mint az egynieket (fu-
tst, szst).
. Amikor problmm van, inkbb tancsot krek, nem prblom mindenron magam megoldani.
. Van legalbb hrom kzeli bartom.
. Jobban szeretem a trsas idtltseket (trsasjtk, krtya), mint az egynieket (szmtgpes jtkok,
paszinsz).
. Szeretem megtantani msoknak, amit tudok.
. Vezet tpusnak tartom magam (vagy msok engem).
. Nem nyomaszt, ha tmeg vesz krl.
. Szvesen veszek rszt munkmmal vagy lakkzssgemmel kapcsolatos trsas esemnyeken.
. Szvesebben tltm az estmet emberek kztt, mint egyedl.
. Egyb: .........................................................................................................................................................
86 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Intraperszonlis intelligencia

. Gyakran tltm az idt gondolataimba merlve, az let nagy krdsein meditlva.


. Vettem mr rszt nismereti tanfolyamon vagy tancsadson.
. Kpes vagyok rugalmasan fogadni a kudarcokat.
. Van olyan hobbi vagy rdekldsi terlet az letemben, amit nem nagyon osztok meg msokkal.
. Vannak olyan fontos letcljaim, amelyek rendszeresen eszembe jutnak.
. A msoktl kapott visszajelzs alapjn azt mondhatom, hogy relisan tlem meg nmagamat.
. Szvesebben tltenk egy htvgt egy szl magamban egy erdei kunyhban, mint egy divatos dl-
helyen, ahol sok az ember.
. Azt tartom magamrl, van akaraterm s nll a gondolkodsom.
. Vezetek naplt vagy feljegyzseket lelki letem esemnyeirl.
. Egyni vllalkoz vagyok, vagy legalbbis gondolkodom rajta, hogy az legyek.
. Egyb...........................................................................................................................................................

Trbeli intelligencia

. Mikor becsukom a szemem, gyakran merlnek fel elttem tiszta, tlthat kpek
. Ers hatssal vannak rm a sznek
. Gyakran hasznlok fnykpezgpet vagy kamert, hogy rgztsem, a krlttem lv dolgokat
. Szeretem a kiraksokat, tvesztket s egyb vizulis rejtvnyeket
. Nagyon eleven, letszer lmaim vannak
. Ritkn szoktam idegen helyen eltvedni
. Szeretek rajzolni s firklgatni
. Az iskolban mindig jobban ment a geometria, mint a szmtan
. Knnyen el tudom kpzelni, hogy nzne ki egy hely madrtvlatbl
.. Jobban szeretem az olyan olvasmnyokat, amelyekhez sok illusztrci trsul
. Egyb: .........................................................................................................................................................
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 87

Testi-kinesztetikus intelligencia

.Van legalbb egy sport, amelyet rendszeresen zk


.Nehezemre esik sokig egy helyben lni
.Szeretem az olyan tevkenysgeket, amikhez a kezemet kell hasznlni, mint a varrs, kts, barkcso-
ls vagy modellezs
.Akkor tmadnak a legjobb tleteim, amikor stlok, kocogok vagy ms fizikai tevkenysget vgzek
.Szeretek a szabadban lenni
.Beszd kzben ersen gesztikullok
.Kzbe kell fognom a dolgokat, hogy igazn megismerjem ket
.Szeretem a ringlisplt s a hasonl gyomorszort testi lmnyeket
.Koordinltnak tartom magam
.Amikor j dolgot tanulok, gyakorolnom kell, nem elg, ha elolvasom vagy filmen ltom. hogy kell csinlni
.Egyb: ..........................................................................................................................................................
88 TANRAI DIFFERENCILS HETEROGN CSOPORTBAN

Bloom taxonmijra pl tevkenysgrendszer A differencilshoz szksges


eszkzk ksztshez

Megismers Megrts Alkalmazs Elemzs Szintzis rtkels

Tevkenysgek, folyamat

Krdez Asszocil Gyjt Elemez Adaptl rtkel

Szmol Megvltoztat Bemutat Kategorizl tdolgoz Jutalmaz

Meghatroz sszehasonlt Eljtszik Osztlyoz Megvltoztat Tekintetbe vesz

Rajzol Megklnbztet Ksrletezik Felfedez Alkot Dnt

Kitlt Megtrgyal Tervez Csoportost Komponl Megvd

Keres Kiterjeszt Gyakorol Feloszt Kifejleszt Meghatroz

Tall rtelmez Felvzol Magyarz Kialakt Igazol

Azonost Krlr Kdol Kutat Elkpzel Bizonyt

Megjegyez Megalkot Elklnt jt Kivlaszt

Megfigyel Megvizsgl Feltr Mdost Ajnl

Elolvas Beszmol Egyszerst Megjsol Vitat

Felidz Megold Felttelez Megvitat

Felismer talakt Kritizl

Ler

Alkots, kimenet

Grafikon Kpregny Gyjtemny Grafikon Kivonat Brsgi

Tblzat raads Fnykp Tblzat Hirdets trgyals

Trkp Magyarzat Szobor Kereszt- Megbeszls Vita

Informcis lap Osztlyozsi tr- Modell rejtvny Pantomim Megbeszls

Knyvolvass kpek Illusztrcik Krdv Szndarab Vezrcikk

Munkalap Trkpek Beszmol Jtk Essz

Szerkezetek Titkosrs Tnc Levl

Rejtvny Szerzds Vers Tudomnyos

Felmrs elads
Album jsgcikk
Tervezet
Napl Kincskeress
PEDAGGUS-TOVBBKPZSI KZIKNYV 89

Ajnlott irodalom

Bthory Zoltn (1993): Komprehenzivits s differencils. j Pedaggiai Szemle, 12. sz.


Dr. Balogh Lszl (2006): Pedaggiai pszicholgia az iskolai gyakorlatban. Urbis Knyvkiad, Budapest
Hortobgyi Katalin (1995): A tanulsi folyamat differencilsnak elvei s gyakorlata: feldolgozsi program a peda-
ggus-tovbbkpzs szmra. Fvrosi Pedaggiai Intzet, Iskolafejlesztsi Alaptvny, OKI Iskolafejlesztsi Kz-
pont, Budapest
Hortobgyi Katalin (szerk.) (1989): A differencils nhny elvi s gyakorlati krdse: Vlogats a szakirodalombl:
[Oktatsi segdanyag a Balatoni Beszlgetsek '89 elnevezs pedaggustallkoz rsztvevi szmra]. So-
mogy Megyei Pedaggiai Intzet, Kaposvr
Horvthn Zilahy gnes (2004): Hatkony tanuls. j Pedaggiai Szemle, 12. sz.
Illys Sndor (1999): Mssg s differencils az ezredforduln. j Pedaggiai Szemle, 1. szm
Illys Sndor (1999): Mssg s differencils az ezredforduln. j Pedaggiai Szemle, 1. szm
Kulcsr Mihlyn (2003):A tanuls rm is lehet. Magnkiads, Bicske
Lornd Ferenc (2002): Az iskolai minsg tartalma s a htrnyos helyzetek szksgletei. j Pedaggiai Szemle,
4. sz. 1624. o.
Lornd Ferenc (1997): Az egysges iskolrl. j Pedaggiai Szemle, 1. sz.
Mihly Ott (1999): Eslyegyenlsg s differencils. j Pedaggiai Szemle, 1. sz. 1119. o.
Mri rpdn Sziklavri Beta: Differencils a tantsi rkon
Az egszsges letvitelre, letmdra nevels. Erzsbetvrosi Pedaggiai Szolgltat Kzpont, 2004. Budapest
Hansgi Katalin Nanszkn Cserfalvi Ilona (1998): Gyermekkzpont pedaggik. Fon 33 Bt., Debrecen
Szszn Csiks Klra Varga Katalin (2004): Segtkszsg. Ec-Pec Alaptvny, Budapest
Rzs Katalin Nagy Lajos: Jtsszunk egytt! Szalay Knyvkiad s Kereskedhz Kft., Kisjszlls
111 kzssgi jtk. Robert E. Valett: A tanulsi zavarok terpija. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz
Fiskola, 1996. Budapest
Vreugdehil, Kees (1995): A bels differencils fejlesztse. j Pedaggia Szemle, 1995. 45. vf. No. 10. 3640. o.