You are on page 1of 32

Podstawy montażu

i przetwarzania obrazu
dr Piotr Welk
Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie

Podstawy montażu i przetwarzania obrazu

Scenariusz została napisany, potem nakręcono ujęcia - pozostaje złączyć wszystko w całość.

Mówi się czasem, że każdy film powstaje trzy razy - pierwszy raz kiedy pisany jest scenariusz, potem podczas
zdjęć i na końcu w trakcie montażu. Montaż jest ostatnim etapem kreacji.
Odpowiednia struktura opowiadania, kolor, rytm, dźwięk, dynamika zmian w czasie, buduje u widza nastrój,
wywołuje emocje.
Tą samą opowieść można pokazać w różny sposób. Dwóch ludzi montujących film z tych samych elementów,
opowiadając tą samą historią, ułoży dwa różne filmy. Ilość zmiennych jakimi operuje się podczas montażu jest
ogromna, a tym samym ogromna ilość środków wyrazu artystycznego.
Kompozycja kadru, światło, kolor, kontrastu, tempo akcji, tempo odtwarzania, symbolika ruchu i symboliczne
obrazy. Wszystkie te elementy można ze sobą mieszać w rożnych proporcjach, a ilość możliwych do uzyskania
kombinacji jest niewyobrażalna. Trzeba więc dokonywać wyborów.
Plamy barw następujące jedna po drugiej wywołują skojarzenia, wpływają na wyobraźnię oglądających. Każdy
przekaz audiowizualny jest odbierany kilkoma zmysłami. Proces asocjacji zachodzący pomiędzy obrazem a
dźwiękiem powoduje że mogą się one na wzajem zastępować. Widz z wyobraźnią, dobuduje brakujące obrazy
lub usłyszy to czego nie było słychać. Sugestia zawsze wywołuje efekt silniejszy niż to co jest do końca
wypowiedziane. Trzeba więc znowu wybierać. Z całego arsenału środków jakie daje nam ruchomy obraz i
dźwięk pozostać powinno to, co konieczne jest by przekazać najistotniejsze, czyli naszą myśl. Z nią trafić do
wyobraźni widza i zmienić go z biernego oglądacza w aktywnego uczestnika.
Każdy twórca chce mieć publiczność, nawiązać dialog i dać widzowi poczucie współuczestniczenia w swoje
pracy, licząc na jego wyobraźnię i wrażliwość.
Prowadzenie inteligentnego dialogu z widzem jest istotą wielu działań artystycznych.
Jak nawiązać ten dialog i jakim językiem się posługiwać jest podstawowym pytaniem.
Istnieje wiele zasad montażu, jak dokonywać cięć, jak stosować naprzemienność planów, rytmizować ujęcia itp.
To wszytko jest wiedzą, którą zdobywa się w ciągu wielu lat pracy i doświadczeń. Rozpoczynając, trzeba poznać
technologię. Współczesny artysta, posługujący się nowymi mediami, by stać się niezależnym w pełni
świadomym twórcą musi poznać technologię, ta daje mu komfort pracy, pozwala zaistnieć.
Jakich technicznych środków użyć, jaką technologię wybrać i co można zyskać dzięki niej. Współczesne wymogi
technologiczne są nieubłagane, nie pozwalają na jakiekolwiek braki, dlatego warto być ich świadomym.

Tematy prezentowane podczas zajęć.

1. Media cyfrowe - cyfrowy obraz i film.

2. Edycja obrazu - zasady edycji obrazu - kurs Final Cut Pro.

3. Publikacja treści cyfrowych.

4. Kompozycja obrazu.

Program zajęć oprócz zagadnień związanych z przetwarzaniem i budowaniem obrazu cyfrowego włączony jest
kompletny kurs programu montażowego Final Cut Pro.

Final Cut - Motion - Soundtrack

Przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnej edycji materiałów wideo, pracy z  grafiką 2D oraz
posługiwanie się narzędziami do edycji dźwięku.
Nabyte umiejętności pozwolą na obróbkę i tworzenie profesjonalnych materiałów wizualnych i filmowych.
Nauka tego pakietu narzędzi umożliwi uczestnikowi całkowitą niezależność w tworzeniu projektu –
przygotowanie (zgranie materiału), montaż, postprodukcję, animację, przygotowanie dźwięku i eksport
materiału. Kurs ma na celu naukę płynnego poruszania się pomiędzy tymi trzema (kompatybilnymi ze sobą)
aplikacjami.

Final Cut w swojej konstrukcji jest zbliżony do wielu innych programów do edycji nieliniowej dlatego poznając
go każdy z uczestników kursu z łatwością odnajdzie podobne narzędzia w takich programach jak Adobe
Premiere czy Sony Vegas. Ze względu na popularność jaką cieszy się FC w profesjonalnych studiach, posiadanie
certyfikatu zawodowego ze znajomości aplikacji na poziomie profesjonalnym jest cenione na całym świecie.

Program kursu oparty jest o wytyczne producenta programu Final Cut Studio, i przygotowuje uczestników do
egzaminów międzynarodowych na poziomie - End User Final Cut Pro.

rozdzielczość. pikseli na monitorze czy drukarce komputerowej. Obraz cyfrowy jest to zapisana za pomocą kodów cyfrowych informacja o każdym budującym go elemencie. taśmy magnetyczne. . karty pamięci. które je tworzą .głębia koloru.to reprezentacja zapisu cyfrowego za pomocą siatki (mozaiki) kolorowych punktów.Obraz cyfrowy. Obraz rastrowy . Grafika rastrowa składa się z określonej liczy punktów. Zapisy takie możemy uzyskać np. W procesie zapisu informacji na postać cyfrową wykorzystywany jest przetwornik analogowo cyfrowy . A ilość informacji (bitów) która przypisana jest dla każdego z punktów określa ilość możliwych do uzyskania kolorów . Wielkość pliku graficznego.: za pomocą kamery lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Obraz rejestrowany przez kamerę lub aparat fotograficzny jest obrazem rastrowym. Każdy punkt w grafice rastrowej posiada swoja wartość koloru. Obraz zapisany cyfrowo może być dystrybuowany za pomocą nośników cyfrowych takich jak: dysk optyczny.w tym przypadku matryca aparatu. wielkość jednej klatki zależna jest bezpośrednio od jego rozdzielczości i głębi koloru (sposobu zapisu informacji o kolorze).

Lecz nie wszystkie barwy widmowe występują we wszystkich źródłach światła.jest także zapisem cyfrowym obrazu. Kolor . R .green (zielony) B . zielony.Obraz wektorowy . W edycji wideo najczęściej wykorzystywany jest podczas tworzenia napisów lub umieszczaniu znaków graficznych. to w rzeczywistości mieszanina kolorów. rezultat zawsze będzie jaśniejszy niż poszczególne kolory składowe. świecy lub żarówki. pomarańczowy. Zaletą obrazu wektorowego jest jego niewielka waga w stosunku do obrazu rastrowego. Mogą też występować one w różnych źródłach światła w odmiennych proporcjach. wówczas wynik ostateczny będzie kolorem białym. Proces ten nazywamy addytywnym mieszaniem barw. Addytywne i substraktywne mieszanie barw Możemy wyróżnić dwa różniące się zasadniczo sposoby mieszania kolorów. ale w przeciwieństwie do obrazu rastrowego zawiera informacje o kształtach z jakich jest zbudowany. żółty. Podstawom systemem zapisu informacji o kolorze dla wszelkiego rodzaju urządzeń prezentacyjnych(monitory i projektory) jest system RGB.red (czerwony) G . a jakość jest niezależna od rozdzielczości bo proces rasteryzacji dostosowuje efekt końcowy do urządzenie za pomocą którego jest on wyświetlany. a jeśli odpowiednie kolory są mieszane w odpowiedni sposób. Pochodzące od słońca. może być podzielone na pełną gamę barw widmowych: czerwony.w obrazie cyfrowym Każdy piksel obrazu zawiera informacje o kolorze . w przypadku bardzo szczegółowych obrazów przestaje być on wydajny i jakość obrazu spada z powodu uproszczeń jakich musi proces używa. niebieski i fioletowy. Jeżeli mieszane są kolorowe światła (punkty świecące).informacja ta jest rodzajem kodu. . systemem zapisu i prezentacji koloru.blue (niebieski) Światło białe. Obraz wektorowy opisany jest za pomocą funkcji matematycznych i dopiero w procesie rasteryzacji możliwa jest jego prezentacja na drukarce lub monitorze komputerowym. Nie nadaje się on jednak do reprodukcji fotografii.

Klatka telewizyjna: PAL . a ta podawana jest pikselach. Addytywny i substraktywny wynik mieszania kolorów Jeżeli mieszane są kolorowe farby.poniżej 500 000 pikseli proporcje 4:3 po kompensacji kształtu piksela Telewizja wysokiej rozdzielczości: HD .1920 x 1080 . kiedyś była to – pojedyncza klatka błony filmowej bądź fotograficznej uzyskana podczas naświetlania za pomocą aparatu lub kamery.720(w) x 576(h) .potrzebuje matrycy 2000 000 pikseli proporcje 16:9 . Jeśli odpowiednie kolory są mieszane w odpowiedni sposób. Jakość obrazu zależy od jego rozdzielczości. Kadr (lub klatka filmowa) w obrazie cyfrowym jest zapisem informacji opisującej pojedynczą klatkę obrazu. to wynik będzie zawsze ciemniejszy niż kolory składowe. Taki sposób mieszania nazywamy substraktywnym mieszaniem barw. wówczas wynik ostateczny będzie kolorem czarnym. Podstawową wartością zachowywaną podczas zapisu obrazu pojedynczej klatki są jej proporcje.

Często też obraz wygenerowany za pomocą sprzętu cyfrowego z powrotem transferowany jest na taśmę światłoczułą by mógł być dystrybuowany w kinach. Łatwo sobie wyobrazić że w procesie rejestracji filmowej lub telewizyjnej powstaje ogromna ilość informacji do przetworzenia.4096 x 2731 ponad 11 000 000 pikseli zobacz: http://pl.2048 x 1365 . Wartości te odpowiadały za jasność każdego z kolorowych pikseli.org/wiki/Format_obrazu W filmie mogą być stosowane są rożne proporcje obrazu w zależności od tego jakiemu rodzajowi taśmy filmowej odpowiadają. Oko ludzkie ma jednak dużo większą czułość na poziom jasności niż kolor. Y czyli luminacja może pozostać niezmieniona.dwie chrominancje. każda sekunda filmu kinowego z 24 klatek. Y odpowiada za jasność obrazu (luminancję).Klatka filmowa: 2K . dlatego w edycji cyfrowej często stosuje się inny model barw YUV. Schemat kompresji informacji w kanałach YUV dla różnych typów zapisu.wikipedia. Każda sekunda filmu telewizyjnego w standardzie PAL składa się z 25 wyświetlanych jedna po drugiej klatek. Model ten jest idealny do redukcji informacji o kolorze (kanał UV) ponieważ są one wydzielone. Każdy piksel posiada swoja informację o kolorze. W RGB każdego z kanałów przyjmował wartość od 0-255. Sampling koloru . na dole wynik połączanie.2 700 000 pikseli nieco więcej niż HD 4K . W zapisie cyfrowym często stosuje się inny zapis informacji o kolorze niż RGB. Często obraz cyfrowy uzyskuje się z taśmy filmowej a nie bezpośrednio z cyfrowej kamery . .jednak dalszy proces obróbki obrazu przebiega już podobnie. U góry kanał luminacji poniżej informacja o chrominacji.próbkowanie koloru Podstawową informacją w obrazie cyfrowym podlegającą redukcji jest kolor. a pod UV zaszyta jest barwa . W tym przypadku na samym końcu procesu odbywa się transfer.

4:1:1 • DVCPRO (NTSC i PAL) • NTSC DV i DVCAM • D-7 4:2:2 • AVC-Intra 100 • Digital Betacam • DVCPRO50 and DVCPRO HD • Digital-S • CCIR 601 / Serial Digital Interface / D1 • ProRes (HQ. jest zapisywany oddzielnie i jest wykorzystywany głównie w procesie kompozycji obrazu. Najlepsza jakość samplingu koloru to 4:2:2 praktycznie niezauważalna . and Proxy) • XDCAM HD422 . Zwykłe kamery DV zapisują obraz z kompresją koloru 4:2:0 czasem szczególnie w systemie amerykańskim NTSC jest to 4:1:1.by prawidłowo odzwierciedlić informacje o kolorze wymaga modelu 4:4:4 lub nawet 4:4:4:4 gdzie ostatnia wartość odpowiada kanałowi alpha. Kanał alpha jest informacją o przezroczystości piksela. By zapisać takie ilości informacji w ciągu kolejnych sekund oraz by sprostać możliwościom sprzętowym w telewizji zwykle stosuje się model 4:2:2 jako najwyższą jakość dla sygnału emisyjnego. Obraz filmowy jest bardziej wymagający . 422. Każdy z wyżej wymienionych algorytmów zapisu koloru poza 4:4:4 redukuje część informacji. Wiele kamer zapisuje na nośnikach informacje z samplingiem 4:2:0 podczas gdy potrafią wyprowadzić sygnał lepszej jakości ale tylko na zewnętrzne urządzenie zapisujące (AJA Ki Pro. pokazuje w jaki sposób budowany jest strumień informacji zapisywany na nośniku cyfrowym.Jest to jedynie schemat poglądowy. Aja IO HD).wszystkie pozostałe 4:2:0 i szczególnie 4:1:1 są w mniejszym lub większym stopniu widoczne. LT. Dlatego przy produkcji materiałów wysokiej jakości i wysokiej rozdzielczości stosujemy jak najmniejszy współczynnik samplingu koloru jeśli pozwala nam na to nasz sprzęt. jest to więc proces stratny.

261.4:2:0 • wszystkie wersje MPEG. Można je podobnie jak przy kolorze podzielić na formaty stratne i bezstratne. H. (P-frame i B- frame). I-frame pozwala na stosunkowo niewielką kompresje i nie wymaga dodatkowych informacji. Do formatów ze stratną kompresją zaliczamy: JPG JPG2000 TIFF bezstratna: TIFF GIF PNG formaty bez kompresyjne: BMP TIF XCF Kompresji mogą podlegać tak obrazy czarno-białe jak i kolorowe Podobnie jest w przypadku kompresji materiałów ruchomych.4 pozwalają na zapis 4:4:4) • PAL DV i DVCAM • HDV • AVCHD i AVC-Intra 50 • Apple Intermediate Codec • większość JPEG/JFIF. . i implementacji formatów MJPEG • VC-1 Formaty grafiki rastrowej Kompresja obrazów rastrowych Format grafiki rastrowej to sposób w jaki jest ona przechowywana na nośnikach elektronicznych. łącznie z MPEG-2 (tylko niektóre wersje MPEG . Z tym że w przypadku kompresji wideo kompresować można informację zawartą w pojedynczej klatce (kodeki I-frame) lub grupy klatek.

h264 Przy edycji zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie kodeków I-frame ponieważ mniejsze jest użycie zasobów komputera z powodu braku dekompresji całych paczek klatek.apple. Kompresja ta jest znacznie wydajniejsza niż I-frame.com/finalcutstudio/docs/Apple_ProRes_White_Paper_July_2009. na dyskach optycznych przy edycji zaś znacznie wydajniejsze jest ich prze konwertowanie do materiału I-frame.pdf Kodeki często mylone są z kontenerami.org/wiki/Video_compression_picture_types http://images. AVI i uicTime mogą korzystać z wielu kodeków.P-frame używa także informacji o kompresji poprzedzających klatek. zobacz: http://en. Kodowanie danych audio i video nadal określane jest przez kodeki. Format AVI i uicTime to formaty kontenera video . nie określają jednak sposobu ich kompresji. B-frame używa w procesie dekompresji informacji o klatce zarówno poprzedzającej jak i następującej po niej (często też większej ilości klatek). Oznacza to że posiadając plik w rozszerzeniu AVI lub QT nie musi oznaczać kompatybilności z naszym systemem. . Kodeki z ”paczką” (GOP lub long GOP) nadają się świetnie do dystrybucji poprzez sieć internet. w procesie dekompresji informacja o klatkach poprzedzających jest wymagana do poprawnego jej przeprowadzenia.zawierają one informacje o audio i video i sposobie ich synchronizacji.wikipedia.I-frame formaty paczkowane (GOP i long GOP): HDV. Apple ProRes . Nazwa kodek jest skrótem od słów kompresor i dekompresor. mają wiele wbudowanych domyślnie oraz pozwalają na instalowanie nowych rozszerzeń i funkcji.

net/tutorials/ .videocopilot. animacją komputerową lub statycznymi obrazami.proces malowania teł i scenografii cyfrowych.cgchannel. zobacz strony poświęcone zagadnieniom kompozycji i efektów specjalnych: http://www. zmiana właściwości elementów budujących obraz np: kolor. VFX .vfxtalk.procesy koloryzacji obrazu to także element zaliczany do procesu kompozycji. lub innych algorytmów działających w obrębie poszczególnych punktów obrazu o tym samym położeniu. przeprowadzany w fazie postprodukcji. Proces kompozycji obrazu jest elementem postprodukcji.Kompozycja obrazu W procesie przetwarzanie obrazu kompozycja oznacza oznacza proces łączenia pojedynczych warstw obrazu w jedną całość. * Autodesk Combustion.com/ http://www. naprawianie wad ujęć lub poszczególnych klatek. * Apple Shake.org/ http://www. Wzajemne łączenie warstw możliwe jest dzięki wykorzystywaniu przezroczystości. Jego celem jest dodanie nieistniejących lub niemożliwych do zarejestrowania elementów. Darmowymi programami komputerowymi do compositingu są między innymi: * Jahshaka.com/ http://www. także są elementami kompozycji w filmie. Łączone ze sobą warstwy obrazu mogą być: materiałem filmowym z kamery.cgsociety. Matepainting . Płatnymi programami komputerowymi do compositingu są między innymi: * Adobe After Effects. * Apple Motion. Proces kompozycji może być elementem działania artystycznego .efekty specjalne.

interface programu Adobe AfterEffects .przykład programu. Zapis w postaci drzewa pozwala na znacznie szybszą orientacje w projekcie. za efekty jakim podlega obraz w procesie kompozycji.Apple Shake . w którym kompozycja odbywa si. W większości przypadków jest to znacznie wydajniejszy sposób przy pracy nad skomplikowanymi projektami. na tak zwanych nodach tworzących drzewo. Poszczególne nody odpowiadaj.

.

zapis na taśmie magnetycznej BETA. Taśmy jeszcze długo nie znikną z rynku .Publikacja obrazu cyfrowego W zależności od przeznaczenia przygotowywanych przez nas materiałów musimy wybrać odpowiedni sposób ich zapisu. . Każdy sposób dystrybucji treści cyfrowych ma swoje wymagania techniczne. Taśma jednak powoli odchodzi.wchodzącego w skład FinalCut Studio. BluRay Okno wyboru sposobów dystrybucji dostępnych w programie Compresor . Emisja internetowa: Youtube Vimeo Zapis na dyskach optycznych DVD. DVCAM Formaty zapisu na taśmach magnetycznych powoli znikają i są wypierane przez inne nośniki trwalsze i szybsze jak dyski optyczne i twarde dyski.wiele telewizji posiada ogromne archiwa własnych materiałów zgromadzone na taśmach. które mają wpływ na jakość lub ilość informacji jakie wymagane są podczas emisji. Wymogi dla emisji w telewizji różnią się od wymogów emisji za pomocą sieci Internet. Wielu producentów oprogramowania do edycji zapowiada że w niedalekiej przyszłości odejdzie od umieszczania w swoich produktach modułów pozwalających na zgrywanie materiału z taśmy magnetycznej. Emisja telewizyjna Format PAL .

dowolne łączenie klipów. W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje: Final Cut Pro 7. Pozwala on na pracę z dowolnymi formatami od nieskompresowanego wideo w standardzie SD po najnowocześniejsze formaty pracujące w wysokiej rozdzielczości HD. FC jest narzędziem edycji nieliniowej. spotkać go można w prawie każdym studiu zajmującym się edycją i montażem. Panasonic P2 i Sony XDCAM HD. Dalej od naszej decyzji zależy w jaki sposób projekt będzie dalej dystrybuowany: czy zostanie zamieniony na postać cyfrową do internetu czy też zapiszemy go na nośniku danych np: dysku optycznym czy taśmie cyfrowej. Final Cut jest w pełni profesjonalnym narzędziem edycji. Inne warte wymienia programy do montażu nieliniowego to Adobe Premiere Pro CS5.5 i DVD Studio Pro 4. Final Cut Pro .timeline. Sony Vegas . które przechowywane są na twardym dysku komputera. pozwala na swobodę pracy. W działaniu wykorzystuje jedynie informacji z jakiego fragmentu materiału należy skorzystać. telewizji czy internecie. Color 1. . jakiego rodzaju przetworzeniom będą one poddane np: zmiana skali. Jest bezpośrednim konkurentem oprogramowania Avid Media Composer i razem zajmują znaczną część rynku profesjonalnego. Soundtrack Pro 3.Edycja obrazu cyfrowego Program Kursu Final Cut Pro Final Cut Studio jest pakietem kilku programów.5. DVCPRO HD. Compressor 3. Dzięki elastyczności Final Cut wszystkie te formaty mogą być nawet w swobodny sposób ze sobą łączone na jednej osi czasowej . Jest także narzędziem niedestrukcyjnym ponieważ na żadnym z etapów pracy FC nie dokonuje zmian w źródłach z jakich korzysta. które służą do kompleksowego opracowania materiałów filmowych do wykorzystania w kinie.to oprogramowanie do nieliniowego montażu video. obrót czy zmian tempa odtwarzania i wszystkie te zmiany zapisuje w postaci projektu. Motion 4.programy często wykorzystywane przez reporterów i ludzi zajmujących się montażem półprofesjonalnie. HDV.

rozmiar. daje dostęp do wszystkich metadanych takich jak długość klipu. zaznaczenia In i Out point.służy do organizacji projektów. Canvas .źródeł wchodzących w skład projektu.(okno w środkowej części) jest oknem pozwalającym na przeglądanie mediów . audio oraz elementy obrazów statycznych poszczególne klatki.Interface programu Final Cut Pro . Posiada także dodatkowe zakładki pokazujące waveform dla klipów audio. Viewer . Zawiera wszystkie media. które wchodzą w skład sekwencji. głębia koloru. Browser .(okno po lewej stronie) .podzielony jest na 4 części. tak w przypadku ścieżek wideo jak i audio.(okno po prawej stronie) pokazuje podgląd projektu i jest powiązane bezpośrednio z Timelinem (podłużne okna na dole). Pozwala na zaznaczanie fragmentów podlegających edycji. Zakładka effects daje dostęp do dostępnych efektów i przejść jakimi dysponuje FC. zakładkę pozwalającą na zmiany parametrów używanych w projekcie efektów. Jest także źródłem informacji o klipach. timekod. prędkość odtwarzania. . głowice sterujące działają w połączeniu i pozwalają na poruszanie się wzdłuż osi czasu sekwencji opracowywanej. Obydwa reprezentują projekt. obrót przezroczystość. Mogą to być klipy wideo. Ostatnia z zakładek Motion pozwala na sterowanie takimi parametrami klipów jak skala.

każdy z klipów umieszczony jest na warstwie odpowiadającej jego ułożeniu w kompozycji (góra. dodawać efekty cyfrowe video.z lewej strony mamy dostęp do dysków z których możemy czerpać źródła do pracy (zakładka File Browser). Jest narzędziem za pomocą którego możemy dodawać elementy tekstowe do edytowanego materiału. Zakładki Keyframe Editor daje dostęp do poszczególnych. Interface programu Motion. a ostatnia zakładka Audio Editor .pozwala na podgląd waveform dla ścieżki audio. filtrów i akcji. Do tego dzięki temu że oparty jest na QickTime. projekty wykonane w Motion mogą być bezpośrednio wykorzystywane w każdej aplikacji która wykorzystuje architekturę QT na komputerze. kluczy w czasie i przebiegu krzywej animacji. Dwa pozostałe okna to połączone ze sobą podgląd projektu i timeline. która pozwala na sterowanie wszystkimi parametrami dostępnymi w aplikacji. W przypadku Motion interface podzielony jest na 3 części . .Motion 4 . Ostatnią zakładką jest (Inspektor). dół).Jest programem do tworzenia ruchomej grafiki w czasie rzeczywistym. Każdy z dostępnych parametrów jest kluczowany bądź może przejmować wartości innych elementów projektu. korzystać z dostępnych filtrów. co czyni Motion niezwykle elastycznym narzędziem przy szybkiej produkcji elementów animacyjnych w opracowywanym projekcie. który w tym przypadku wygląda nieco inaczej niż w Final Cut . Sterować możemy parametrami samych klipów. elementów cząsteczkowych (zakładka Library) i innych bibliotek zachowań dostępnych w programie. akcji. Jest to program który w wielu przypadkach zastępuje takie programy jak Adobe After Effects.

Soundtrack Pro 3 . Pozwala ona na cięcie i obróbkę próbek dźwiękowych. ale nie zastępuje programów takich jak Logic lub Pro Tolls. Jest programem rozszerzającym możliwości edycji dźwięku jakie posiada Final Cut. które na znacznie wyższym poziomie zapewniają postprodukcję dźwięku. Pozwala między innymi na pozwala na dokonywanie wstępnych miksów i naprawę dźwięku. ich czyszczenie i przygotowanie dla potrzeb emisji.jest aplikacją dźwiękową wspomagającą podstawową obróbkę materiału audio dla potrzeb montażu i edycji. Soundtrack Pro pozwala na szybkie wstępne opracowanie materiału dźwiękowego na potrzeby edycji. . Jest jednak wystarczającym narzędziem by przygotować poprawny dźwięk dla większości zastosowań telewizyjnych i internetowych. Interface programu Sountrack Pro.

to aplikacja specjalistyczna przeznaczona wyłącznie do tzw.Color . wyczucia jego roli i wagi a do tego niezwykle drogiego sprzętu pozwalającego na prawidłową reprodukcje barw w trakcie procesu koloryzacji. . Jest to bardzo zaawansowany proces głównie wymagający ogromnego doświadczenia w pracy z kolorem. gradingu koloru.

Pozwala ona na budowanie materiałów o różnym przeznaczeniu. wspomagając proces poprzez jego automatyzację i kolejkowanie zadań.to narzędzie wspomagające kompresje danych cyfrowych.Commpresor . .

są ze sobą ściśle zintegrowane. dzieki czemu cały pakiet wydaje się znacznie elastyczniejszy. przygotowaniem menu .jest narzędziem do authoringu DVD. .w czym współpracuje np: z Motion. Final Cut Studio pomyślane jest tak by stanowiło pełne wyposażenie małego studia produkcyjnego i pozwalało na kompletne przygotowanie projektu od pomysłu do emisji. przygotowanie wersji językowych i innych elementów niezbędnych do zbudowania profesjonalnie przygotowanej płyty DVD. Wspomaga czynności związane z kodowaniem materiału wideo. Wszystkie wyżej wymienione elementy pakietu mogą ze sobą bezpośrednio współpracować .DVD Studio Pro . możliwy jest dostęp do każdej z aplikacji bezpośrednio z Final Cut.

pdf . Wyżej wymieniona książka jest jedynym akceptowanym podręcznikiem przez producenta oprogramowania firmę Apple. 1. Jak zastąpić plik w sekwencji . Viewer. 5. Jak zacząć pracę nad projektem: a) importowanie klipów (rodzaje importowanych klipów). 1. 5. c) zaznaczanie i edycja klipów. Zagadnienia związane z nauką pracy w programie FCP odpowiadają rozdziałom z książki . Pierwszy projekt w Final Cut Pro. Final Cut Pro 7 User Manual. Browser. 127 Timeline Basics Pierwsze cięcia Program Final Cut Pro jest bardzo intuicyjny. jego struktura logiczna i układ okien. f ) zapisywanie elementów projektu. Interfejsu programu Final Cut Pro. Kamera > > Komputer > > Emisja 7.Out Point) > > pozycja w projekcie (lista edycyjna) 3. 2. 3. Zarządzanie czasem sekwencji.choć nie muszą zachowywać tej samej kolejności. Canvas i Timline . 4. d) odtwarzanie i nawigacja w sekwencji.edycja typu Overwrite. Edycja w Final Cut Pro 2. Sposoby uruchamiania programu.czyli jak FCP pracuje z materiałem filmowym. 4. w wielu przypadkach ludzie z doświadczeniem w pracy z komputerem potrafią wykorzystać podstawowe funkcje programu tworząc proste projekty. Przepływ danych . .Praca z Final Cut Pro Program nauki obsługi aplikacji Final Cut Pro został opracowany w oparciu o oficjalny podręcznik: Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7. jest też oficjalnym kursem przygotowującym do egzaminów Final Cut Pro Level 1.czyli pierwsze cięcie. 6. g) zakończenie pracy nad projektem. źródło > > (In Point . ścieżki video. e) porządkowanie elementów projektu (Browser ). Jak dodać klip do sekwencji . Jak działa system montażu nieliniowego .edycja typu Insert.logika podziału intefejsu FCP.str. System komunikacji wizualnej interfejsu FCP.. b) nawigacja po klipach (graficzna identyfikacja klipów).

In i Out . Jak montować obraz razem ze ścieżką dźwiękową (synchronizacja muzyki). Jest podstawowa czynnością edycyjną. 6.str. Techniki cięć w projektach wielowarstwowych V2. .wykorzystywanie intuicyjności programu FCP. 2.podgląd i zapisywanie sekwencji.Out Point . Jak obejrzeć projekt . Edycja klipów na listwie czasowej. czyli jak utworzyć parę wersji montażu. Kopiowanie klipów . Technika przeciągnij i upuść.6. 8. 447 e Fundamentals of Adding Clips to a Sequence Jak zakończyć prosty projekt Proste i intuicyjne wykorzystanie oprogramowania FCP nie zapewnia wystarczającej wydajności pracy przy bardziej skomplikowanych projektach. 2. 3.czyli co znajduje się na początku i końcu klipu a co jest jego zawartością. Cięcia Montaż to sztuka ciecia materiału wideo i jego logicznego układania. Tworzenie nowej wersji projektu. 3. In Point .czyli jak wybrać fragment. Czym jest cięcie . Wklejanie i pozycja klipów.rolling.pdf . 9. ścieżki audio. 1. Zmiana układu klipów na listwie czasowej . Techniki przewijania zawartości klipów . strukturą obrazu itp. Sposoby dodawania ujęć. 3. Cięcia klipów powiązanych.dwóch punktów edycyjnych. Cięcie powstaje pomiędzy ujęciami różniącymi się ze sobą . 4. Final Cut Pro 7 User Manual. 5. 2. Cięcia dwóch punktów edycji. 10. Rippling punktów edycyjnych . Rippling w oknie Viewer i za pomocą wartości numerycznych.praca z punktami edycyjnymi 1. Jak montować obraz razem ze ścieżką dźwiękową (narrator). Rolling . 7. 4.czasem akcji.cięcie klipów. Zmiana parametrów edytowanych klipów bezpośrednio na listwie czasowej.technologia. 5. 1. praca z wieloma ścieżkami wideo i audio.

labels. 4. 1. Edycja materiału z wielu kamer. Znakowanie projektu . Dodawanie znaczników do klipów . 3. Tworzenie subclips . Zmiana źródeł w projekcie . Praca z materiałem pochodzącym z wielu kamer. 4. 5.4.czyli jak przygotować odpowiednie fragmenty do pracy. 4. 5. Jak przygotować FCP do wyświetlania kilku strumieni wideo. 6.wirtualna reżyserka. Browser .optymalizacja pracy. 2.wykorzystanie pojedynczych klatek do identyfikacji klipów.czym jest i do czego się go używa.rozbudowana informacja o klipach. Master Clip . Dostosowywanie Final Cut Pro 1. 2. Używanie markerów do synchronizacji montażu.coś się musiało zepsuć. 5. . Zachowywanie i optymalizacja preferencji użytkownika. 6. Zachowanie synchronizacji powiązanych klipów. Korzystanie z opcji storyboard . 6. to jak praca z systemem liniowym. Organizacja pracy z pakietem FCP FCP pozwala na zwiększenie wydajności pracy poprzez porządkowanie projektów. 2. Wyszukiwanie w projektach. Przesuwanie zawartości klipów do określonej pozycji. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych i własne przyciski . Okna przygotowania pracy z multikamera . kolorowanie i własne znakowanie elementów projektu tak by poruszanie się w jego obrębie było dla nas jak najłatwiejsze. 3. Jak przygotować synchronizacją materiału. 7. 3. praca z wieloma formatami w jednej sekwencji. Multikamera Final Cut Pro 1.techniki pracy z markerami. Zmiana źródeł wykorzystywanych w projekcie. Przeciąganie klipów do nowego miejsca na listwie czasowej.

Konfigurowanie preferencji przechwytywania. źródło > > (In Point . Stosowanie przejść (sklejek) Montażyści powiadają że nie montuje się tylko taśma 16mm z 35mm. 3. Podłączanie źródeł do przechwytywania . 3. Udostępnianie klipów i sekwencji. 8. Przeglądanie i oznaczanie źródła. 6. 4. Podgląd i renderowanie efektów. Eksport w formacie uickTime Movie i inne opcje eksportu.Zgrywanie (digitalizacja) materiału wideo 1. 3. Logowanie klipów.czy wszystkie cięcia są udane. 6. 5. Co to jest przejście. 4. 2. . Ustawienia przechwytywania klipów. 7. Używanie edytora przejść. Kończenie pracy nad projektem 1.format klipów filmowych. Ocena projektu . Stosowanie przejść. 7. 8. Eksport pojedynczych klatek. Przegląd opcji przejść. 1.. Wybór opcji przechwytywania. 6. 2. Modyfikowanie i kopiowanie przejść.protokoły komunikacji FireWire.Out Point) > > pozycja w projekcie (lista edycyjna) 4. 5. Wybieranie zaprogramowanych ustawień . Pobieranie plików ze źródeł bez taśmowych. 2. Nagrywanie na taśmę. 5. Nagrywanie i tworzenie kopii zapasowych projektów. Regulacja parametrów ścieżek wideo i audio do emisji. Zmiana parametrów przejść.

Fonts (praca z  tekstem. Widok 2D/3D. Work Flow . Przejścia. 16. Filters . Filtry Audio (usuwanie przydźwięków). Presety . 11. File Browser .(grupy i warstwy) 5. Behaviors . Formaty plików audio. Keyframe Editor . widoków).(zarządzanie budową animacji. Shapes (tworzenie i emisja kształtów). Workflow . 10. 7. wybór czcionki). menu.(obszar roboczy. Text Styles. układ okien. 13. 10.wizualizacja muzyki w Motion. 8. Live Fonts (praca z  tekstem. 9. 4. Gradients. Gain (poziom dźwięku cyfrowego). Zakładanie High Passów (górno i dolnoprzepustowych). widoków). zmiana materii obrazu). animacja budowana klatkami kluczowymi). Replicators (edycja replikatorów). 14. 8. . 15.(efekty specjalne. 2.wybór formatu obszaru roboczego. Timeline i głowica sterująca. Kompozycja. Współpraca z FinalCut i Soundtrack. 3. menu. 2. Shape Styles. Zapisywanie własnych ustawień (presetów). 17. Redukcja szumów (próbkowanie szumu do korekcji).(zarządzanie mediami). wybór i edycja zdefiniowanych animacji tekstu). Generators (edycja standardowych generatorów) 12. 6. Efekty. 11. 3.MOTION 1. układ okien.(obszar roboczy. 6. SOUNDTRACK 1. 7. 9. 5. Image Units. Particle Emmiters (kreatywne wykorzystanie emiterów cząsteczek). Timeline i głowica sterująca . Ćwiczenia z kompozycji wideo . 4. 18. Współpraca z FinalCut i Motion.(sterowanie zachowaniami obiektów).

Najczęściej używane skróty klawiaturowe General New Project Shift-Cmd-N New Sequence Cmd-N Save All Option-Cmd-S Print to Video Control-M Arrange Windows to Standard Layout Control-U Browser Import File Cmd-I Open Bins (List View) right arrow Close Bins (List View) left arrow Open Bin in New Tab Option-Enter (on Number Pad) Close Tab Ctrl-W New Bin Cmd-B Show/Hide Browser Cmd-4 Show Effects Cmd-5 Show Favorites Cmd-6 Item Properties Cmd-9 Toggle Browser View Shift-H View Item in Editor Option-return View Item in New Window Shift-return Logging Columns (Layout view) Option-B Find Cmd-F Find Next (in Find Results) F3 timeline Snapping N Linked Selection Shift-L Lock/Unlock Video Track F4 plus track number Set Video Destination F6 plus track number Clear Video Destination Shift-F6 .

Lock Audio Track F5 plus track number Set Audio Destination 1 F7 plus track number Set Audio Destination 2 F8 plus track number Clear Audio Destination 1 Shift-F7 Clear Audio Destination 2 Shift-F8 Toggle Clip Overlays Option-W Toggle Timeline Track Height Shift-T Zoom In (Timeline Only) Option-Plus (+) Zoom Out (Timeline Only) Option-Minus (-) Add Edit Ctrl-V Clear In Option-I Clear Out Option-O Clear In and Out Option-X Add Video Transition Cmd-T Add Audio Transition Option-Cmd-T Fit Sequence to Window Shift-Z Go to Beginning of Media home Go to End of Media end Lock All Video Tracks Shift-F4 Lock All Audio Tracks Shift-F5 Mark Audio In Option-Cmd-I Mark Audio Out Option-Cmd-O Render All: Audio and Video Option-R Ripple Cut Shift-X Select In to Out Option-A Viewer Fit to Window Shift-Z Toggle Wireframes W .

Mark Clip X Mark In I Mark Out O Go to Previous Edit up arrow Go to Next Edit down arrow Play In to Out Shift-\ Play Forward Spacebar Open Text Generator Control-X Close Tab Control-W Show/Hide Viewer Cmd-1 Navigation To navigate using timecode enter a timecode value and press return Rewind J Rewind Faster press J repeatedly Stop K Fast Forward L Fast Forward Faster press L repeatedly Slow Motion Forward Hold K and L Slow Motion Backward Hold J and K Forward One Frame Hold K and tap L Reverse One Frame Hold K and tape J Go Back One Frame left arrow Go Back One Second Shift-left arrow Go to In Point Shift-I Go to Next Keyframe Shift-K Go to Previous Keyframe Option-K Go to Out Point Shift-O Looping Playback Control-L .

Play Every Frame Option-\ Play Reverse Shift-Space Play to Out Shift-P Select In to Out Option-A Markers Add Marker M Delete Marker Cmd-Tilde (~) Delete All Markers Control-Tilde (~) Edit Marker Option-Cmd-M Next Marker Shift-down arrow Previous Marker Shift-up arrow Canvas Insert Clip F9 Overwrite Clip F10 Replace Clip F11 Superimpose Clip F12 Fit to Fill Shift-F11 Insert Clip with Transition Shift-F9 Overwrite with Transition Shift-F10 Mark Video In Control-I Mark Video Out Control-O Show/Hide Canvas Cmd-2 log and capture Show Log and Capture Cmd-8 Go to In Point Shift-I Go to Out Point Shift-O Log Clip F2 Capture Now Shift-C Batch Capture Control-C Stops Capture Esc .

com/files/finalcutstudio/index. motion tab Go to Previous Keyframe Option-K Go to Next Keyframe Shift-K Add Motion Keyframe Control-K effects Render All Option-R Render Selection (In to Out) Cmd-R Make Favorite Effect Option-F Make Freeze Frame (in Viewer) Shift-N Podręczniki: Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7.html? utm_source=apple_fcs&utm_medium=partner&utm_content=apple_fcs&utm_campaign=apple_fcs http://www.apple.html http://files.rippletraining.com/provideoapps.com/pl/finalcutstudio/ Strony z samouczkami: http://www.lynda. Diana Weynand.peachpit.aspx?promo=137108 .com/finalcutstudio/ http://www.com/promotions/promotion.macprovideo. Wydawnictwo Peachpit Press 2010 Dokumentacja online http://documentation.com/en/finalcutpro/ Przydatne linki: http://www.apple.

noiseindustries.apple.com/fxfactorypro/? utm_source=finalcutters&utm_medium=banner&utm_campaign=ads http://www.html .uk/ http://www.stores.com/pl/finalcutstudio/resources/plugins.net/final-cut-pro-plug-ins.lockandloadx.html http://www.co.Plugins http://www.finalcutters.com/ http://www.digital-heaven.yahoo.com/ http://toolfarm.